Αρθρογραφία . Εφαρμογή του Μήνα
Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011 | 02:00

Ανίχνευση και αντιμετώπιση παρεμβολών στη δορυφορική λήψη Κύριο

Η ορθή στόχευση σε έναν δορυφόρο προϋποθέτει τη λήψη όλων των εκπεμπόμενων συχνοτήτων εφόσον οι διαστάσεις του κατόπτρου το επιτρέπουν. Εάν διαπιστωθεί ότι κάποιες συχνότητες απουσιάζουν, τότε αυτό είναι πολύ πιθανό να οφείλεται σε παρεμβολή από γειτονικές εκπομπές.
Γράφτηκε από: Παναγιώτης Ψυχογιός

Η ορθή στόχευση σε έναν δορυφόρο προϋποθέτει τη λήψη όλων των εκπεμπόμενων συχνοτήτων εφόσον οι διαστάσεις του κατόπτρου το επιτρέπουν. Εάν διαπιστωθεί ότι κάποιες συχνότητες απουσιάζουν, τότε αυτό είναι πολύ πιθανό να οφείλεται σε παρεμβολή από γειτονικές εκπομπές.

Στη δορυφορική λήψη αρκετές φορές βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το φαινόμενο των παρεμβολών από γειτονικές εκπομπές επίγειων κεραιοσυστημάτων, όπως κινητής τηλεφωνίας, ζεύξεων Wi-Fi, κ.λπ. Το φαινόμενο των παρεμβολών έχει άμεση επίπτωση στο σύστημα λήψης μας, αφού απουσιάζουν κάποιες συχνότητες που κανονικά έπρεπε να λαμβάνονται. Οι παρεμβολές συνήθως επιδρούν απευθείας στο κύκλωμα του LNB με αποτέλεσμα την χαμηλή ποιότητα σήματος σε κάποιες συχνότητες ή ακόμα και την ολική απουσία τους. Το φαινόμενο παρουσιάζεται κυρίως σε αστικά κέντρα που διαθέτουν επιβαρυμένο ραδιοφάσμα. Ένας έμπειρος τεχνικός μπορεί εύκολα να ανακαλύψει την αιτία και να προχωρήσει στην διόρθωση του προβλήματος, ενώ αντίθετα ένας χομπίστας ίσως δυσκολευτεί αρκετά μέχρι να καταλήξει στο ίδιο αποτέλεσμα.

Για να καταλήξουμε στην παραδοχή ότι η απώλεια κάποιων δορυφορικών συχνοτήτων οφείλεται σε παρεμβολή άλλων εκπεμπομένων συχνοτήτων, αποκλείουμε βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν το ίδιο σύμπτωμα, έτσι ώστε να αποφύγουμε την χρονοβόρο διαδικασία των δοκιμών. Όταν λαμβάνουμε το πλείστον των συχνοτήτων που εκπέμπει ένας δορυφόρος, με επαρκή διάμετρο κατόπτρου λήψης, δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε πώς είναι δυνατόν να εξαιρούνται από την λήψη μας μία ή δύο συχνότητες (συνήθως εύκολες στην λήψη τους), μιας και η εγκατάστασή μας είναι φαινομενικά σωστή. Παρ’ όλα αυτά, ελέγχουμε ξανά το κεραιοσύστημά μας.

Έλεγχος κατόπτρου

Αρχικά βεβαιωνόμαστε πως το κάτοπτρο είναι στοχευμένο απόλυτα στον επιθυμητό δορυφόρο. Μία μικρή απόκλιση μπορεί να μην είναι εμφανής στο σύνολο των λαμβανομένων συχνοτήτων, αλλά σε μία, δύο ή μερικές από αυτές (συγκριτικά πιο αδύναμες). Στη συνέχεια βεβαιωνόμαστε πώς η επιφάνεια του κατόπτρου βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, χωρίς να παρουσιάζει κυρτώσεις. Η οποιαδήποτε κύρτωση που συνήθως είναι αποτέλεσμα χτυπήματος ή ανεμοπίεσης (σε κάτοπτρα αλουμινίου), μειώνει την απόδοση του κατόπτρου, με αποτέλεσμα την απώλεια κάποιων συχνοτήτων, κυρίως των πιο αδύναμων. Ο βαθμός κύρτωσης της επιφάνειας του κατόπτρου καθορίζει απόλυτα και τον βαθμό απόδοσης, μιας και το σήμα δεν ανακλάται πλέον ακριβώς στο σημείο εστίασης του LNB, αλλά παράκεντρα αυτού.

Έλεγχος LNB

Εάν μία ή περισσότερες συχνότητες που μέχρι πρότινος εμφανίζονταν στον δέκτη σας απλά απουσιάζουν (χωρίς το κάτοπτρο να παρουσιάζει απόκλιση στην στόχευση), αντικαταστήστε το LNB με ένα ίδιου τύπου. Έχουμε αναφέρει στο παρελθόν ότι τα LNB οικιακής χρήσης χάνουν με την πάροδο του χρόνου κάποια από τα χαρακτηριστικά τους, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν μειωμένη απόδοση και κατ’ επέκταση αδυναμία λήψης κάποιων συχνοτήτων, όχι αδύνατων αναγκαστικά. Επίσης, αρκετές φορές αρκεί, η αντικατάσταση του LNB με ένα άλλο, που παρουσιάζει καλύτερη προσαρμογή στο κάτοπτρό μας, ώστε να εμφανιστεί κάποια συχνότητα που ανέκαθεν απουσίαζε.

Έλεγχος καλωδίου

Όσο κι αν αυτό φαντάζει περίεργο, κάποιοι τύποι καλωδίων κινεζικής προέλευσης λειτουργούν σαν «κυματοπαγίδες» για κάποια ή κάποιες συχνότητες. Επίσης μια πιθανή χαμηλή θωράκιση μπορεί κάλλιστα να βοηθήσει το έργο γειτονικών παρεμβολών. Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, ένα πιθανό τσάκισμα στο καλώδιο μπορεί να εκδηλώσει προβλήματα στην ποιότητα του σήματος (απότομη αυξομείωση) μόνο σε συγκεκριμένες συχνότητες. Τα πιθανά προβλήματα που προκύπτουν από ακατάλληλα καλώδια είναι πρακτικά πιο δύσκολο να διαπιστωθούν, ειδικότερα όταν πρόκειται για καλώδια εντοιχισμένα ή καλώδια μέρους κεντρικής εγκατάστασης που στηρίζεται σε πολυδιακόπτη (multiswitch). Παρόλη την πρακτική δυσκολία, ένα άρτιο καλώδιο καλής ποιότητας χωρίς ενδιάμεσες ενώσεις από το σημείο λήψης έως τον δορυφορικό δέκτη αρκεί για να διαπιστώσουμε εάν η απώλεια συχνοτήτων οφείλεται στην γραμμή μεταφοράς ή κάποιον άλλον παράγοντα.

Έλεγχος δορυφορικού δέκτη

Είναι σπάνιο μεν αλλά όχι απίθανο δε, η μονάδα υψηλής συχνότητας του δέκτη (tuner) να μην ανταποκρίνεται σε κάποια συχνότητα κατά την σάρωση δικτύων. Το ίδιο σύμπτωμα μπορεί να προκληθεί και από τον κακό συνδυασμό tuner και LNB ή και από την ελαττωματική λειτουργία του τμήματος τροφοδοσίας του δορυφορικού δέκτη. Όλα τα παραπάνω μπορείτε να εξακριβώσετε με την δοκιμή ενός άλλου δέκτη. Πέραν αυτού, θα πρέπει να εξετάσετε ή να αποκλείσετε πηγές παρεμβολών εντός οικίας, που επιδρούν απευθείας στα κυκλώματα του δέκτη, όπως ασύρματο τηλέφωνο DECT, φούρνος μικροκυμάτων σε λειτουργία, ασύρματος αναμεταδότης στα 2,4GHz, κ.ά.

Αντιμετώπιση των παρεμβολών

Έχοντας αποκλείσει όλα τα παραπάνω, καλούμαστε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα των παρεμβολών που είτε οφείλεται σε κάποια ζεύξη (link) είτε σε κάποια κεραία εκπομπής κινητής τηλεφωνίας. Και στις δύο περιπτώσεις, η οπτική αναγνώριση των κεραιοσυστήματων που δημιουργούν τις παρεμβολές είναι περιορισμένη, οπότε και ακολουθούμε κάποιες πρακτικές μεθόδους επίλυσης του προβλήματος.

Αρχικά ένας απλός τρόπος είναι ο πειραματισμός σε σχέση με το LNB λήψης που χρησιμοποιούμε. Αν και εντάσσεται στην προηγούμενη ενότητα, εντούτοις τον αναφέρουμε ξανά μιας και κάποια LNB παρουσιάζουν καλύτερη θωράκιση σε εξωτερικές παρεμβολές σε σχέση με άλλα

Εάν όλα όσα δοκιμάσουμε δεν δίνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, τότε φροντίζουμε να τα θωρακίσουμε εμείς.

Εάν γνωρίζουμε την κατεύθυνση της παρεμβολής π.χ. κεραία κινητής τηλεφωνίας, φροντίζουμε να παρεμβάλλουμε μεταξύ αυτής και του LNB (στο σημείο του μπράτσου), μία μεταλλική λεπτή επιφάνεια π.χ. μεταλλικό καπάκι, πυκνό πλέγμα, μεταλλική επιγραφή.Εάν η συχνότητα που μας λείπει ως διά μαγείας εμφανίζεται, τότε στερεώνουμε με κάποια πατέντα τη μεταλλική επιφάνεια δίπλα στο μπράτσο στο σημείο στερέωσης του LNB.

Εάν η υλοποίηση της στερέωσης της μεταλλικής επιφάνειας στο μπράτσο σάς φαίνεται δύσκολή, τότε επόμενη επιλογή είναι η χρήση μικρού φύλλου από μολύβι, τυλιγμένο γύρω από το LNB. Εννοείται ότι καλύπτουμε όλη την επιφάνεια του LNB εκτός από την χοάνη στο έμπροσθεν σημείο. H στερέωσή του επιτυγχάνεται εύκολα μιας και είναι εύπλαστο, η εύρεση του όμως ίσως να μην αποδειχθεί το ίδιο εύκολη (αναζητήστε το σε καταστήματα με δομικά υλικά).

Εάν όμως η πηγή της παρεμβολής βρίσκεται έμπροσθεν του κατόπτρου, τότε η θωράκιση του LNB ίσως δεν δώσει λύση. Έτσι, θα πρέπει να πειραματιστούμε με τη θέση στερέωσης του κατόπτρου ή συνδυαστικά και με την θωράκιση. Μία αλλαγή θέσης πιθανώς να λύσει το πρόβλημα αν και αυτό εξαρτάται πάντα και από τη θέση της πηγής παρεμβολών.

Συνήθως επιδιώκουμε αλλαγή θέσης σε σημείο με διαφορετικό ύψος, συνήθως χαμηλότερο, έτσι ώστε να απομακρυνθούμε από την πηγή των παρεμβολών (εφόσον βέβαια διατηρείται και η οπτική επαφή με τον δορυφόρο). Το φυσικό επίπεδο της ταράτσας είναι πάντα πιο εκτεθειμένο, σε σχέση με το επίπεδο ενός μπαλκονιού. Εάν η ταράτσα δεν είναι διαθέσιμη, τότε μπορούμε να δοκιμάσουμε την μετεγκατάσταση του κατόπτρου σε οριζόντιο επίπεδο, σε σημείο που θα παρέχει στοιχειώδη προφύλαξη (π.χ. πίσω από κάποιο δώμα, κλπ).

Τέλος, σε κάποιες περιπτώσεις η λύση δίνεται με την επιλογή ενός κατόπτρου αρκετά μεγαλύτερης διαμέτρου από την συνηθισμένη, π.χ. χρήση κατόπτρου 1.40 αντί για 0.80. Αυτό βέβαια θα πρέπει να είναι και η τελευταία επιλογή, μιας και είναι και η δαπανηρότερη, χωρίς να εξασφαλίζει πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αντί επιλόγου

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες ελέγχου και αντιμετώπισης προβλημάτων εφαρμόζονται με συγκεκριμένη σειρά ανά περίπτωση, σύμφωνα με τα δεδομένα που επικρατούν στην εκάστοτε εγκατάσταση. Η λύση στο πρόβλημα των παρεμβολών κάποιες φορές δίνεται εύκολα, ενώ κάποιες άλλες αρκετά δύσκολα και χρονοβόρα. Για αυτές τις περιπτώσεις η εμπειρία ενός τεχνικού θεωρείται απαραίτητη.

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

Golden Interstar G-150/200 4K TV BOX

Η αγορά σήμερα

20-02-2018

Golden Interstar G-150/200 4K TV BOX

Τα νέα OTT TV Box της γερμανικής Golden Interstar είναι διαθέσιμα από την Ψηφιακή Τεχνολογία. Τα G-150/G-200 επιτρέπουν στο χρήστη να σερφάρει στο internet, να μένει πάντα συνδεδεμένος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να παρακολουθεί ελληνικά και ξένα προγράμματα χωρίς την ανάγκη να πληρώνει κάποια συνδρομή. Επιπλέον, έρχονται με προεγκατεστημένο...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, Τεύχος 114

Τεύχος 114

20-02-2018

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, Τεύχος 114

Κυκλοφόρησε στα περίπτερα το νέο τεύχος Μαρτίου του περιοδικού Ψηφιακή Τηλεόραση, πάντα μαζί με το έτερο περιοδικό Security Report, που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Όπως θα δείτε και μόνοι σας, ούτε το νέο τεύχος είναι ένα τεύχος «ψυγείο» με συναρμολόγηση θεμάτων σε περιοδικό, αλλά ένα τεύχος που ακολουθεί την αγορά, την επικαιρότητα και καταστρώνει την ύλη του, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ρεπορτάζ, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε μήνα. Μετά από τους UHD δέκτες και τα UHD images, που παρουσιάσαμε στα προηγούμενα τεύχη, ήρθε η σειρά των UHD καναλιών. Όλα τα δορυφορικά UHD κανάλια, περνούν από τις σελίδες του περιοδικού, μαζί με κριτική για το περιεχόμενο τους και πλήρη στοιχεία λήψης τους. Η διεθνής έκθεση Cabsat 2018, που απευθύνεται στην τηλεοπτική αγορά της Ασίας και της Άπω Ανατολής είχε φέτος δύο ελληνικές εταιρίες. ΒΙΟΚΑΛ και Lemco έδωσαν ελληνικό χρώμα στην διεθνή αραβική έκθεση. Όσο αφορά τα τεστ, αυτό το μην ξεχωρίζει ο νέος οικον...

digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
  • Libra Press © Copyright 2014
  • All Rights Reserved