18/05/2015

ΕΕΤΤ: Διαγωνισμός για τον έλεγχο του τεχνοοικονομικού μοντέλου της Digea

Γράφτηκε από: Σ.Χ.
Την διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού ύψους 25.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για τον έλεγχο του τεχνοοικονομικού μοντέλου της Digea προκήρυξε η ΕΕΤΤ. Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να ενημερώσει το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιεί η Digea για τον υπολογισμό του κόστους των υπηρεσιών της ως πάροχος ψηφιακών εκπομπών...

Την διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού ύψους 25.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για τον έλεγχο του τεχνοοικονομικού μοντέλου της Digea προκήρυξε η ΕΕΤΤ. Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να ενημερώσει το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιεί η Digea για τον υπολογισμό του κόστους των υπηρεσιών της ως πάροχος ψηφιακών εκπομπών πανελλαδικής και περιφερειακής κάλυψης, με τα πραγματικά στοιχεία κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας του δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής. Η μελέτη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αναθεώρηση του τεχνοοικονομικού αυτού μοντέλου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το Παράρτημα Α της προκήρυξης, το αντικείμενο των υπηρεσιών του ανάδοχου είναι:

"ΙΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ :

1. Σύμφωνα με το άρθρο 9 των εκχωρηθέντων δικαιωμάτων, το τεχνοοικονομικό μοντέλο του Παραρτήματος Ε4 δύναται να αναθεωρείται και ενημερώνεται ανά διετία, με εξαίρεση την πρώτη φορά αναθεώρησης/ενημέρωσης που μπορεί να γίνει νωρίτερα από τη διετία μετά την οριστικοποίηση του, εφόσον έχουν υπάρξει αλλαγές που επηρεάζουν τα κόστη λειτουργίας.

2. Η ΕΕΤΤ εκτιμά ότι μετά την ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης, απαιτείται να γίνει σύγκριση των προϋπολογιστικών στοιχείων κόστους που υπέβαλε η DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. βάσει των οποίων προσδιορίστηκαν τα ΚΑΛΔ και ΚΑΛΠΔ και των πραγματικών στοιχείων κόστους (CAPEX και OPEX) της εταιρείας DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης, είναι απαραίτητο να επαναυπολογιστεί το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC) λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την πραγματική αναλογία cost of debt και cost of equity (η οποία είχε προϋπολογιστεί σε 50%-50%).

3. Γενικότερα, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι μετά την ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης όλη η μεθοδολογία του τεχνοοικονομικού μοντέλου καθορισμού ανώτατων ορίων τιμών  πρέπει να ελεγχθεί και να αναθεωρηθεί εάν κριθεί ότι απαιτείται.

4. Στο πλαίσιο του αντικειμένου του υπό ανάθεση έργου, το οποίο έχει, ως τελικό αποτέλεσμα, την αναθεώρηση/ενημέρωση του τεχνοοικονομικού μοντέλου του Παραρτήματος Ε4 των εκχωρηθέντων Δικαιωμάτων, ο Ανάδοχος καλείται να συνδράμει την Ε.Ε.Τ.Τ., με την παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με το εν λόγω μοντέλο.

5. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα πρέπει, βάσει των αναλυτικών στοιχείων κόστους της DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. του έτους 2014, να ενημερώσει το τεχνοοικονομικό μοντέλο με τα πραγματικά στοιχεία κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας του δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής. Δεδομένου ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν θα είχε ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2014, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ζητήσει από την DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., και στη συνέχεια να ελέγξει, τεκμηριωμένη μελέτη (λαμβάνοντας υπόψη και πραγματικά στοιχεία της περιόδου από 1/1/2015 μέχρι την διενέργεια του ελέγχου) για τα κόστη ανάπτυξης και λειτουργίας του ολοκληρωμένου δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.

6. Επιπλέον, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 των εκχωρηθέντων δικαιωμάτων, ο προσδιορισμός των ΑΟΤ μπορεί να λάβει υπόψη τις εκτιμήσεις κόστους ενός αποδοτικού παρόχου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, προσαρμογές κόστους λαμβάνοντας υπόψη εκτιμήσεις κόστους ενός αποδοτικού παρόχου.

7. Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αξιολογήσει και να κάνει βελτιωτικές προτάσεις, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο από την αξιολόγηση, επί του τεχνοοικονομικού μοντέλου (δομή, λειτουργία, κλείδες μερισμού, παράμετροι, συναρτήσεις ΑΟΤ, κλπ του μοντέλου).

8. Ο Ανάδοχος θα πρέπει, κατά την παροχή των υπηρεσιών του, να λάβει υπόψη του όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της η Ε.Ε.Τ.Τ., καθώς και να αιτηθεί αιτιολογημένα από την ΕΕΤΤ και την DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών του στο πλαίσιο του  υπό ανάθεση έργου."

 

Κατηγορία Media News

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Libra Press © Copyright 2020 | All Rights Reserved
Dual Design
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο της ψηφιακής τηλεόρασης.