Ειδήσεις . Media News
Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017 | 18:02

Έναρξη 9ο Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΤΤ

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες & ταχυδρομικές υπηρεσίες στην ενιαία ψηφιακή αγορά

Το 9ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ με θέμα τις «Ηλεκτρονικές επικοινωνίες & ταχυδρομικές υπηρεσίες στην ενιαία ψηφιακή αγορά» ξεκίνησε σήμερα τις εργασίας του, θέτοντας στο επίκεντρο τις ρυθμιστικές προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς στην ελληνική αγορά, καθώς και τις προοπτικές για την υβριδική τηλεόραση.

Το 9ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ με θέμα τις «Ηλεκτρονικές επικοινωνίες & ταχυδρομικές υπηρεσίες στην ενιαία ψηφιακή αγορά» ξεκίνησε σήμερα τις εργασίας του, θέτοντας στο επίκεντρο τις ρυθμιστικές προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς στην ελληνική αγορά, καθώς και τις προοπτικές για την υβριδική τηλεόραση.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Καθηγητής Δημήτρης Τσαμάκης, στην εναρκτήρια ομιλία τόνισε ότι «Η ανταπόκριση της Ελλάδας στις προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής και η εκπλήρωση των στόχων του Ψηφιακού Θεματολογίου 2020 συνιστούν κορυφαίας σημασίας προτεραιότητες για την κοινωνική και οικονομική πρόοδο της χώρας. Η σύγκλιση σε μία ενιαία Ψηφιακή Αγορά προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες για τους καταναλωτές και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ταυτόχρονα, όμως, απαιτεί σχέδιο, στρατηγική και συνεργασία των εμπλεκόμενων παικτών με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση των δικτύων και των δυνατοτήτων που προσφέρουν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕΤΤ παραμένει αρωγός και εγγυητής της ρυθμιστικής σταθερότητας, διασφαλίζοντας συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, ποιοτικών υπηρεσιών για τους καταναλωτές και μέγιστου αναπτυξιακού αποτελέσματος για την οικονομία. Ένα μήνυμα που προκύπτει από από τις εργασίες της πρώτης ημέρας του συνεδρίου της ΕΕΤΤ συμπυκνώνεται στα εξής: Ο δρόμος για την έξοδο από την κρίση και για την ανάπτυξη είναι και ψηφιακός».

Η δεύτερη μέρα του Συνεδρίου επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δικτύων και υπηρεσιών 5G και τη βέλτιστη χρήση του φάσματος, καθώς και στη δυναμική του ηλεκτρονικού εμπορίου και τις δυνατότητες ανάπτυξης στις αγορές ταχυδρομείων και ταχυμεταφορών. 

Στο Συνέδριο συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές, υψηλόβαθμα στελέχη από παρόχους και φορείς της ελληνικής και διεθνούς τηλεπικοινωνιακής και ταχυδρομικής αγοράς, καθώς επίσης στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνών Ρυθμιστικών Αρχών.

Η ομιλία του προέδρου της ΕΕΤΤ, καθηγητή Δημήτρη Τσαμάκη

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και κύριοι,

Με χαρά σας καλωσορίζω στο 9ο συνέδριο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων με θέμα:
«Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες & Ταχυδρομικές Yπηρεσίες στην ενιαία ψηφιακή αγορά»

Η ΕΕΤΤ, μετά από μια διετή περίοδο εσωστρέφειας, είναι και πάλι μάχιμη, επιτελεί δυναμικά το ρυθμιστικό της ρόλο στην αγορά των τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων και συμμετέχει ενεργά στις διεργασίες για την ένταξη της οικονομίας της χώρας μας στο Ενιαίο Ψηφιακό Ευρωπαϊκό «γίγνεσθαι».

Α. Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ο ρόλος τους για την εθνική ανάκαμψη

Εν μέσω μίας κρίσιμης περιόδου για την ελληνική οικονομία, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες αναδεικνύονται σε αγορές με ειδικό βάρος και πολλαπλασιαστικά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Είναι γνωστό ότι ο βαθμός επάρκειας των υπηρεσιών αυτών συνδέεται με την οικονομική και κοινωνική πρόοδο, ενώ ο συνεχής εκσυγχρονισμός και η ποιοτική τους βελτίωση αποτελούν προϋπόθεση για την καλλιέργεια ενός ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος.

Η σύγκλιση σε μία Ενιαία Ευρωπαική Ψηφιακή Αγορά μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην εξωστρέφεια και ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και στη συνολική ενίσχυση της εθνικής ανταγωνιστικότητας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Παράλληλα, διαμορφώνεται ένα πεδίο όπου ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη επιδείξει επιτυχίες και μπορεί να αποτελέσει πεδίο αιχμής για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Επιγραμματικά μπορούμε να πούμε ότι:

O δρόμος για την έξοδο από την κρίση και για την ανάπτυξη είναι και ψηφιακός.

Η ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας προϋποθέτει την υιοθέτηση μίας μακροχρόνιας στρατηγικής με συνέργεια και συνεχή συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων μερών όπως η κυβέρνηση, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι παράγοντες της αγοράς. Η αποτελεσματική υλοποίηση μιάς τέτοιας στρατηγικής μπορεί να υποστηριχθεί από ανεξάρτητες αρχές με αναβαθμισμένο ρόλο, όπως η ΕΕΤΤ, που διαθέτουν την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική – σημειολογικά και ουσιαστικά – τη συνένωση όλων των σχετικών αρμοδιοτήτων κάτω από ένα Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Οι σχέσεις της ΕΕΤΤ με το εν λόγω υπουργείο είναι σχέσεις συνεργασίαs, κοινών στόχων και αμοιβαίου σεβασμού σε πλαίσιο διακριτών ρόλων.

Β. Ο ρόλος της ΕΕΤΤ στην ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας

Η ΕΕΤΤ έχει κρίσιμο ρόλο στην ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας, ιδιαίτερα δε στην εθνική προσπάθεια για την ανάπτυξη υποδομών πρόσβασης νέας γενιάς όπως προδιαγράφονται και στο Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο που αποτελεί ένα δομημένο οδικό χάρτη.

Κατ’ αρχήν, μέσα από τη ρύθμιση της αγοράς η ΕΕΤΤ προάγει την ομαλή λειτουργία του ανταγωνισμού και την προσέλκυση επενδύσεων, ενθαρρύνει την καινοτομία, την εισαγωγή νέων προϊόντων, την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών και τη βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφερθούμε στo σχέδιο της ΕΕΤΤ για εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL vectoring και άλλων ισοδύναμων τεχνολογιών, που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της ρύθμισης της χονδρικής αγοράς τοπικής πρόσβασης. Η τεχνολογία αυτή προσφέρει τη δυνατότητα στους παρόχους να υλοποιήσουν επιχειρηματικά σχέδια αναφορικά με την εγκατάσταση υψιρρύθμων δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς. Σε πρακτικούς όρους, επιτρέπει την αύξηση του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων σε συνδρομητικές γραμμές πρόσβασης VDSL2 έως και κατά 100%. Δημιουργεί ωστόσο και σημαντικές ρυθμιστικές προκλήσεις, που απαιτούν προσεκτική διαχείριση για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου.

Με την ανωτέρω παρέμβασή μας (σχετική διεξοδική συζήτηση θα λάβει χώρα αυτό το διήμερο), δίνουμε τη δυνατότητα στους παρόχους να επενδύσουν στην τεχνολογία αυτή, με όρους που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, την αναλογικότητα και την εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού. Με τον τρόπο αυτό προάγουμε την ανάπτυξη των υποδομών νέας γενιάς στις περιοχές εκείνες που παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον για τους παρόχους.

Παράλληλα όμως έχουμε συμβάλει στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες δεν παρουσιάζουν επαρκές εμπορικό ενδιαφέρον και κατά συνέπεια απαιτούν κρατική παρέμβαση για την κάλυψή τους με ευρυζωνικές υποδομές. Αναλαμβάνοντας συμβουλευτικό ρόλο, συμβάλαμε αποφασιστικά στην έγκριση και χρηματοδότηση του σχετικού έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στον τομέα των ραδιοεπικοινωνιών, η ΕΕΤΤ διασφαλίζει την έγκαιρη διάθεση του ραδιοφάσματος στην αγορά, για την ανάπτυξη κινητών και ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων και εδώ με όρους διαφάνειας, αναλογικότητας και προστασίας του ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη δρομολογείται η διενέργεια διαγωνισμού για την εκχώρηση ζωνών ραδιοφάσματος στη ζώνη των 1800MHz ενώ το επόμενο μεγάλο βήμα αποτελεί η διάθεση του Ψηφιακού Μερίσματος 2 (700MHz). Για την προετοιμασία του μερίσματος αυτού, η ΕΕΤΤ συμμετέχει με στελέχη της σε τεχνική ομάδα που έχει συστήσει το υπουργείο.

Εξίσου σημαντικές είναι και οι δράσεις που απευθύνονται στους καταναλωτές, οι οποίες πέραν των άλλων δημιουργούν πρόσθετα, έμμεσα κίνητρα ενίσχυσης του ανταγωνισμού. Εδώ θα πρέπει να αναφερθώ ιδιαίτερα σε δύο εργαλεία που έχουμε αναπτύξει και διαθέτουμε σήμερα στους Έλληνες καταναλωτές, μέσα από το διαδικτυακό μας τόπο:

  • Το Παρατηρητήριο Τιμών (pricescope.gr) που επιτρέπει τον εντοπισμό των πλέον συμφερόντων πακέτων με βάση το προφίλ χρήσης εκάστου καταναλωτή.
  • Ο Υπερίων (hyperiontest.gr) που επιτρέπει την μέτρηση των χαρακτηριστικών ταχύτητας και ποιότητας των ευρυζωνικών συνδέσεων στο διαδίκτυο.

Τα δύο αυτά εργαλεία επιτρέπουν στους καταναλωτές να αποκτήσουν μία σφαιρική εικόνα για το κόστος και την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν και να εντοπίσουν άλλες εναλλακτικές λύσεις που πιθανώς να είναι περισσότερο πρόσφορες για τις ανάγκες τους.

Γ. Το BEREC και η αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στη συμμετοχή της ΕΕΤΤ σε διεθνή όργανα όπως το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Hλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC), μέσα από τα οποία επηρεάζουμε τις σχετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και εμπλουτίζουμε συνεχώς την τεχνογνωσία μας, παραμένοντας στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων.

Το BEREC έχει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, όπως εκάστοτε καλείται να υλοποιηθεί, είτε με την έκδοση κατευθυντηρίων γραμμών ή συνεισφέροντας στην έκδοση εκτελεστικών πράξεων (roam like at home / net neutrality), είτε και με έκδοση κοινών θέσεων (common positions) και γνωμοδοτήσεων (expert opinions) σε συγκεκριμένα θέματα.

Για το 2017, οι προκλήσεις έχουν αυξηθεί στις εργασίες αυτές, με δεδομένη τη συζήτηση για την πρόταση ενός νέου κανονιστικού πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (γνωστού και ως Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών). Ο Κώδικας αγγίζει όλα τα «συστατικά» ρύθμισης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρώπη, φέρνοντας στο τραπέζι μία σειρά από ρηξικέλευθες (και συχνά αμφιλεγόμενες) προτάσεις, για τις οποίες θα έχουμε την ευχαρίστηση να παρακολουθήσουμε εκτενή συζήτηση στις επόμενες δυο μέρες.

Η ΕΕΤΤ συμβάλλει στη διαδικασία των ζυμώσεων για το νέο Κώδικα, καθώς συμμετέχει ενεργά στις σχετικές εργασίες του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών Hλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC), ενώ παρέχει τη τεχνογνωσία της για το θέμα αυτό και στο Υπουργείο.

Δ. Στόχοι της ΕΕΤΤ

Στο πλαίσιο αυτό, οι στρατηγικοί στόχοι που έχει θέσει η Αρχή για το επόμενο διάστημα, συνοψίζονται ως εξής:

  • Καθιέρωση και εποπτεία του κατάλληλου ρυθμιστικού και επενδυτικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας υψηλών ταχυτήτων και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος, σύμφωνα με τους στόχους του Eυρωπαϊκού Ψηφιακού Θεματολογίου και του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου.
  • Βέλτιστη χρήση και εποπτεία του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων προς όφελος της εθνικής οικονομίας και ανάπτυξης.
  • Εκσυγχρονισμός της ταχυδρομικής αγοράς.
  • Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και υποστήριξη των δράσεων προς όφελος των πολιτών/καταναλωτών.
  • Διοικητική ανασυγκρότηση και ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στη λειτουργία της ΕΕΤΤ.

Αξιοποιώντας τους πόρους την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει, η ΕΕΤΤ αποτελεί κομβικής σημασίας παράγοντα για την προσέλκυση επενδύσεων, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η κοινωνία της πληροφορίας, προς όφελος όλων των πολιτών και εν τέλει την αναβάθμιση της χώρας μας στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Οικονομία.Οι ομιλίες και τα videos του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΤΤ είναι διαθέσιμα στο www.eett.gr

Το Συνέδριο μεταδίδεται ζωντανά στο www.eett.gr

 

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

NEDIS VMAT3424AT

Η αγορά σήμερα

14-01-2019

NEDIS VMAT3424AT

HDMI Matrix Switch 6 θυρών με λειτουργία EDID και υποστήριξη 4K/2K & 3D Συνδέστε 2 διαφορετικές συσκευές HDMI, όπως κονσόλες παιχνιδιών ή Blu-ray players, σε 4 διαφορετικές οθόνες. Μπορείτε εύκολα να επιλέξετε την κάθε είσοδο σε συγκεκριμένη έξοδο, χειροκίνητα ή με το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται. Το NEDIS VMAT3424AT διαθέτει...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, Τεύχος 124

Τεύχος 124

19-12-2018

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, Τεύχος 124

Κυκλοφόρησε στα περίπτερα λίγο πριν από τις γιορτές το νέο τεύχος Ιανουαρίου του περιοδικού Ψηφιακή Τηλεόραση, πάντα μαζί με το έτερο περιοδικό Security Report, που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Το νέο τεύχος έρχεται με ειδήσεις από το χώρο της τηλεόρασης και των μίντια, με παρουσιάσεις και δοκιμές νέων προϊόντων που δοκίμασε η δημοσιογραφική μας ομάδα, με ένα «αθλητικό ρεπορτάζ» του Νίκου Μποζιονέλου για την ομάδα Novasports Running Team, και την ιστορία της, και μία συνέντευξη με τον Περικλή Ιακωβάκη, αρχηγό της ομάδας! Στα θέματα του νέου τεύχους μπορούμε να διαβάσουμε ένα αφιέρωμα στα δορυφορικά κανάλια που χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση BISS, και τα κλειδιά με τα οποία «ανοίγουν» στις οθόνες! Τα δορυφορικά κανάλια που εκπέμπουν με κρυπτογράφηση BISS βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φίλων της δορυφορικής λήψης. Η αποκρυπτογράφησή τους προϋποθέτει την εισαγωγή στο δορυφορικό δέκτη κατάλληλων BISS κλειδιών που ξεκλειδώνουν την εικόνα του...

digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο της ψηφιακής τηλεόρασης.