10/11/2016

Από τα πιο δυνατα τρίμηνα των τελευταίων ετών για τον Όμιλο ΟΤΕ - Οικον. Αποτελέσματα Γ' Τριμήνου 2016

ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε 478.000

Γράφτηκε από: N.D

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ένα από τα πιο δυνατά μας τρίμηνα των τελευταίων ετών. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη ήταν η επίδοσή μας στη σταθερή Ελλάδας, όπου η ανάπτυξη στις υπηρεσίες λιανικής συνεχίζεται δυναμικά, κυρίως χάρη στην τηλεόραση και τις ευρυζωνικές υπηρεσίες. Στην κινητή Ελλάδας, τα έσοδα αυξήθηκαν ελαφρώς ...

Δελτίο Τύπου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

· Αύξηση 2,7%, στα Έσοδα Ομίλου, η καλύτερη τριμηνιαία επίδοση της δεκαετίας

- Αύξηση Εσόδων 3,5% στην Ελλάδα, με ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους τομείς

· Αύξηση 2% στο EBITDA Ομίλου - Αύξηση 9% στο EBITDA σταθερής Ελλάδας

· Αύξηση επενδύσεων για την ανάπτυξη εσόδων και κερδοφορίας

o Ισχυρές επιδόσεις σε υπηρεσίες δεδομένων, ευρυζωνικότητας και τηλεόρασης

o Επενδύσεις σε σύγχρονες υπηρεσίες (δίκτυα νέας γενιάς, περιεχόμενο τηλεόρασης)

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2016 – Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Γ’ τρίμηνο του 2016, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:

(Εκατ. € )

Γ’τρίμηνο 2016

Γ’τρίμηνο 2015

+/- %

Εννεάμηνο 2016

Εννεάμηνο 2015

+/- %

Κύκλος Εργασιών

997,9

971,3

+2,7%

2.881,1

2.865,6

+0,5%

EBITDA

320,3

335,3

-4,5%

930,8

890,5

+4,5%

Προσαρμοσμένο EBITDA*

357,0

350,1

+2,0%

977,2

994,5

-1,7%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %

35,8%

36,0%

-0,2μον

33,9%

34,7%

-0,8μον

Καθαρά Κέρδη/(ζημίες)

55,9

78,3

-28,6%

123,4

115,1

+7,2%

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη/(ζημίες)

74,6

67,1

+11,2%

149,6

168,0

-11,0%

Βασικά Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή (€)

0,1144

0,1602

-28,6%

0,2525

0,2355

+7,2%

Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες**

209,4

234,6

-10,7%

661,8

684,7

-3,3%

Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία**

183,7

141,6

+29,7%

486,5

432,6

+12,5%

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές**

25,7

93,0

-72,4%

175,3

252,1

-30,5%

Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία

1.372,0

1.059,0

+29,6%

1.372,0

1.059,0

+29,6%

Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος)

793,5

1.090,5

-27,2%

793,5

1.090,5

-27,2%

               

Σταθερή Τηλεφωνία Ελλάδας (ΟΤΕ Α.Ε)

Γ’τρίμηνο 2016

Γ’τρίμηνο 2015

+/- %

Εννεάμηνο 2016

Εννεάμηνο 2015

+/- %

Κύκλος Εργασιών

397,7

377,3

+5,4%

1.166,1

1.123,9

+3,8%

Προσαρμοσμένο EBITDA*

171,1

157,2

+8,8%

494,0

450,3

+9,7%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %

43,0%

41,7%

+1,3μον

42,4%

40,1%

+2,3μον

               

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης

** Συμπεριλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, εφάπαξ καταβολών δικαστικών προστίμων / εξόδων αναδιοργάνωσης και πληρωμών για άδειες φάσματος

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Γ’ τριμήνου 2016, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ένα από τα πιο δυνατά μας τρίμηνα των τελευταίων ετών. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη ήταν η επίδοσή μας στη σταθερή Ελλάδας, όπου η ανάπτυξη στις υπηρεσίες λιανικής συνεχίζεται δυναμικά, κυρίως χάρη στην τηλεόραση και τις ευρυζωνικές υπηρεσίες. Στην κινητή Ελλάδας, τα έσοδα αυξήθηκαν ελαφρώς, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, λόγω ευνοϊκής βάσης σύγκρισης, αλλά και λόγω των αυξημένων εσόδων από τον τουρισμό τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα εξαιρετικά αποτελέσματα στη σταθερή Ελλάδας είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της κερδοφορίας EBITDA Ομίλου.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Οι ισχυρές μας επιδόσεις σε ένα δύσκολο περιβάλλον είναι αποτέλεσμα των σημαντικών επενδύσεων που υλοποιούμε. Είμαστε οι μεγαλύτεροι επενδυτές σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε. Προαπαιτούμενο για να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση παρέχοντας υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες των οικιακών και εταιρικών πελατών μας είναι να συνεχίσουμε τις επενδύσεις μας στο μέλλον σε τεχνολογία, υποδομές και περιεχόμενο.»

Προοπτικές

Οι τάσεις που διαμόρφωσαν τις επιδόσεις του ΟΤΕ τους πρώτους εννέα μήνες του χρόνου αναμένεται να συνεχιστούν και το τελευταίο τρίμηνο του 2016. Στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ αξιοποιεί τις δυνατότητες και τους πόρους που διαθέτει ώστε να περιορίσει την επίδραση από τις σταθερά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, τον έντονο ανταγωνισμό και τις πιέσεις στην αγοραστική δύναμη καταναλωτών και επιχειρήσεων, κυρίως από την αυξανόμενη φορολογία. Στη Ρουμανία, λαμβάνονται σημαντικά μέτρα με στόχο να διατηρηθούν τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης που επιτεύχθηκαν το τρίτο τρίμηνο.

Ο ΟΤΕ ενισχύει το επενδυτικό του πλάνο με στόχο να διατηρήσει την τεχνολογική του υπεροχή, να ενισχύσει τις υποδομές του σε κάθε αγορά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μελλοντικά έσοδα και αύξηση κερδοφορίας. Οι συνολικές επενδύσεις του ΟΤΕ το 2016 αναμένεται να ξεπεράσουν τα €0,6 δισ., εξαιρουμένου του κόστους για απόκτηση φάσματος. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, των έκτακτων εξόδων και των πληρωμών για άδειες φάσματος) για το έτος αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου €440 εκατ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

(Εκατ. € )

Γ’τρίμηνο 2016

Γ’τρίμηνο 2015

+/- %

Εννεάμηνο 2016

Εννεάμηνο 2015

+/- %

Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα

397,7

377,3

+5,4%

1.166,1

1.123,9

+3,8%

Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα

319,3

319,1

+0,1%

887,4

915,9

-3,1%

Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία

149,1

143,5

+3,9%

435,7

442,7

-1,6%

Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία

112,1

109,2

+2,7%

335,2

317,4

+5,6%

Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία

19,4

22,0

-11,8%

60,0

55,6

+7,9%

Λοιπά

126,7

111,4

+13,7%

343,2

340,4

+0,8%

Ενδοομιλικές απαλοιφές

(Κινητή & Όμιλος)

(126,4)

(111,2)

+13,7%

(346,5)

(330,3)

+4,9%

ΣΥΝΟΛΟ

997,9

971,3

+2,7%

2.881,1

2.865,6

+0,5%

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα/(Έξοδα)

9,6

11,3

-15,0%

25,7

36,7

-30,0%

                 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ EBITDA ΟΜΙΛΟΥ

(Εκατ. € )

Γ’τρίμηνο 2016

Γ’τρίμηνο 2015

+/- %

Εννεάμηνο 2016

Εννεάμηνο 2015

+/- %

Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα

171,1

157,2

+8,8%

494,0

450,3

+9,7%

Περιθώριο EBITDA

43,0%

41,7%

+1,3μον

42,4%

40,1%

+2,3μον

Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα

114,1

126,5

-9,8%

303,0

336,8

-10,0%

Περιθώριο EBITDA

35,7%

39,6%

-3,9μον

34,1%

36,8%

-2,7μον

Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία

29,5

23,9

+23,4%

65,2

82,8

-21,3%

Περιθώριο EBITDA

19,8%

16,7%

+3,1μον

15,0%

18,7%

-3,7μον

Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία

23,9

24,4

-2,0%

64,0

69,7

-8,2%

Περιθώριο EBITDA

21,3%

22,3%

-1μον

19,1%

22,0%

-2,9μον

Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία

3,6

4,6

-21,7%

13,1

10,9

+20,2%

Περιθώριο EBITDA

18,6%

20,9%

-2,3μον

21,8%

19,6%

+2,2μον

Λοιπά

15,9

13,7

+16,1%

41,1

44,5

-7,6%

Περιθώριο EBITDA

12,5%

12,3%

+0,2μον

12,0%

13,1%

-1,1μον

Ενδοομιλικές απαλοιφές (Κινητή & Όμιλος)

(1,1)

(0,2)

-

(3,2)

(0,5)

-

Όμιλος OTE

357,0

350,1

+2,0%

977,2

994,5

-1,7%

Περιθώριο EBITDA

35,8%

36,0%

-0,2μον

33,9%

34,7%

-0,8μον

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Σε ένα περιβάλλον που παραμένει δύσκολο στις δύο βασικές αγορές του ΟΤΕ, Ελλάδα και Ρουμανία, το Γ’ τρίμηνο του 2016, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €997,9 εκατ., αυξημένα κατά 2,7% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2015, κυρίως χάρη στην σημαντική αύξηση στα έσοδα της σταθερής Ελλάδας.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου,εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €650,5 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2016, αυξημένα κατά 2,8% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2015. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα υψηλότερα κόστη διασύνδεσης που είναι αποτέλεσμα της αυξημένης κίνησης και εσόδων χονδρικής σε Ελλάδα και Ρουμανία. Tα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 7,2%, εν μέρει λόγω της μείωσης του προσωπικού στη σταθερή Ελλάδας από το πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης τον Ιούνιο του 2016. Η συνολική επίδραση από το πρόγραμμα εθελουσίας στη βάση κόστους του ΟΤΕ θα ξεκινήσει από το Δ’ τρίμηνο.

Σε επίπεδο χώρας, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σταθερής και κινητής στην Ελλάδα αυξήθηκε συνολικά κατά 0,9% το τρίτο τρίμηνο, με το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA να διαμορφώνεται σε 40,6%. Η επίδοση του Ομίλου ενισχύθηκε από την κατά 10,6% αύξηση στην κερδοφορία EBITDA της Ρουμανίας, αντιστρέφοντας τις τάσεις του πρώτου εξαμήνου. Η Αλβανία κατέγραψε πτώση στα έσοδα και στην κερδοφορία EBITDA, λόγω μειωμένης διεθνούς κίνησης.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €46,9 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2016, ως αποτέλεσμα των ζημιών που κατέγραψε η Ρουμανία για τις οποίες δεν αναγνωρίζονται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Ο φορολογικός συντελεστής που προέκυψε σε επίπεδο Ομίλου το τρίμηνο ήταν 48%.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €55,9 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2016. Σε προσαρμοσμένη βάση, εξαιρουμένων των εκτάκτων χρεώσεων, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 11,2% σε €74,6 εκατ. το τρίμηνο.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος) το Γ’ τρίμηνο του 2016 ανήλθαν σε €183,7 εκατ., αυξημένες κατά 29,7%, λόγω υψηλότερων επενδύσεων στις δραστηριότητες σταθερής σε Ελλάδα και Ρουμανία. Οι επενδύσεις στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίας ανήλθαν σε €110,6 εκατ. και €31,9 εκατ. αντίστοιχα. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €36,1 εκατ. (€27,7 εκατ. στην Ελλάδα, €6,5 εκατ. στη Ρουμανία και €1,9 εκατ. στην Αλβανία).

Το Γ’ τρίμηνο 2016, οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των πληρωθέντων/εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, των πληρωμών για άδειες φάσματος καθώς και των έκτακτων καταβολών για έξοδα αναδιοργάνωσης και δικαστικών προστίμων), διαμορφώθηκαν σε €25,7 εκατ. Οι συνολικές προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές για το εννεάμηνο του 2016 ανήλθαν σε €175,3 εκατ., μειωμένες κατά 30,5% από το εννεάμηνο του 2015, κυρίως λόγω της αύξησης των επενδύσεων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ (Μετά από απαλοιφές)

Κύκλος Εργασιών (Εκατ. € )

Γ’τρίμηνο 2016

Γ’τρίμηνο 2015

+/- %

Εννεάμηνο 2016

Εννεάμηνο 2015

+/- %

Ελλάδα

739,5

714,8

+3,5%

2.116,0

2.100,4

+0,7%

Ρουμανία

241,6

239,2

+1,0%

716,8

720,1

-0,5%

Αλβανία

16,8

17,3

-2,9%

48,3

45,1

+7,1%

Όμιλος ΟΤΕ

997,9

971,3

+2,7%

2.881,1

2.865,6

+0,5%

                 

Προσαρμοσμένο EBITDA (Εκατ. € )

Γ’τρίμηνο 2016

Γ’τρίμηνο 2015

+/- %

Εννεάμηνο 2016

Εννεάμηνο 2015

+/- %

Ελλάδα

300,0

297,2

+0,9%

834,9

831,1

+0,5%

Περιθώριο EBITDA

40,6%

41,6%

-1μον

39,5%

39,6%

-0,1μον

Ρουμανία

53,4

48,3

+10,6%

129,2

152,5

-15,3%

Περιθώριο EBITDA

22,1%

20,2%

+1,9μον

18,0%

21,2%

-3,2μον

Αλβανία

3,6

4,6

-21,7%

13,1

10,9

+20,2%

Περιθώριο EBITDA

21,4%

26,6%

-5,2μον

27,1%

24,2%

+3μον

Όμιλος ΟΤΕ

357,0

350,1

+2,0%

977,2

994,5

-1,7%

Περιθώριο EBITDA

35,8%

36,0%

-0,2μον

33,9%

34,7%

-0,8μον

                 

Υπολογισμός προσαρμοσμένης καθαρής κερδοφορίας:

(Εκατ. € )

Γ’τρίμηνο 2016

Γ’τρίμηνο 2015

+/- %

Εννεάμηνο 2016

Εννεάμηνο 2015

+/- %

Καθαρά Κέρδη/(ζημίες)

55,9

78,3

-28,6%

123,4

115,1

+7,2%

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης και αναδιοργάνωσης

31,9

12,1

 

39,3

78,3

 

Αντιλογισμός πρόβλεψης για πώληση περιουσιακού στοιχείου

(13,1)

-

 

(13,1)

(26,6)

 

Καθαρή επίδραση από απομειώσεις

-

-

 

-

12,6

 

Επανεκτίμηση φόρου εισοδήματος 2014

-

-

 

-

12,0

 

Επαναυπολογισμός της φορολογικής θέσης λόγω της αλλαγής του φολολογικού συντελεστή

-

(23,3)

 

-

(23,3)

 

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη

74,6

67,1

+11,2%

149,6

168,0

-11,0%

Σημείωση: Επίδραση μετά φόρων

ΟΜΟΛΟΓΑ ΟΤΕ

Σύνολο Δανεισμού (Εκατ. € ):

2.165,5

   

Ομόλογα ( Εκατ, €)

ISIN
XS0885718782

ISIN
XS1327539976

ISIN
XS1086785182

Λήξη

Φεβρουάριος 2018

Δεκέμβριος 2019

Ιούλιος 2020

Τοκομερίδιο (%)

7,875%

4,375%

3,5%

Ονομαστικό Ποσό

650

350

700

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 διαμορφώθηκε σε €0,8 δισ. ή 0,6 φορές την ετήσια προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA, μειωμένος κατά 27,2% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου του 2015.

1. ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

30 Σεπτεμβρίου 2016

30 Σεπτεμβρίου 2015

+/- %

PSTN συνδέσεις

1.957.794

2.343.579

-16,5%

ISDN συνδέσεις (BRA & PRA)

276.873

315.282

-12,2%

Άλλες συνδέσεις (MSAN & VοB)

439.580

37.169

-

Συνδέσεις γραμμών πρόσβασης ΟΤΕ (με WLR)

2.674.247

2.696.030

-0,8%

Συνδέσεις Λιανικής ΟΤΕ εξαιρουμένης της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ex-WLR)

2.663.402

2.675.999

-0,5%

Σύνολο Ενεργών Ευρυζωνικών Συνδέσεων OTE

1.648.250

1.481.623

+11,2%

Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις ΟΤΕ λιανικής

1.605.395

1.459.347

+10,0%

εκ των οποίων συνδέσεις VDSL λιανικής ΟΤΕ

200.557

132.192

+51,7%

Συνδρομητές ΟΤΕ TV (IPTV & Δορυφορική τηλεόραση)

478.033

413.602

+15,6%

Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο –LLU (ενεργοί)

2.054.505

2.040.328

+0,7%

Το Γ’ τρίμηνο του 2016, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο- LLU) κατέγραψε απώλεια 9.000 γραμμών. Σε ό,τι αφορά τον ΟΤΕ, η σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας κατέγραψε καθαρή απώλεια 7.000 γραμμών πρόσβασης.

Το Γ’ τρίμηνο του 2016, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 30.000 νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 62% περίπου των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς, φθάνοντας συνολικά τους 1.605.000 πελάτες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL της εταιρείας συνέχισαν να αναπτύσσονται, προσελκύοντας 14.000 συνδρομητές στο τρίμηνο. Στο τέλος του τριμήνου, περίπου 201.000 συνδρομητές ή το 12,5% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, είχαν επιλέξει τις υπηρεσίες VDSL της εταιρείας. Επεκτείνοντας συνεχώς την κάλυψη του δικτύου VDSL, ο ΟΤΕ έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τους πελάτες του που επιλέγουν προγράμματα υψηλότερων ταχυτήτων, ενισχύοντας τον δείκτη ARPU. Η συνεχιζόμενη αύξηση των πελατών VDSL, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον των καταναλωτών για το υψηλής ποιότητας προϊόν στο οποίο επενδύει σταθερά ο ΟΤΕ. Στο τρίτο τρίμηνο του 2016 ενισχύθηκε περαιτέρω και η ζήτηση για υπηρεσίες VDSL χονδρικής του ΟΤΕ. Δεδομένης της ζήτησης, ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το VDSL δίκτυό του.

Μετά από μικρή πτώση το Β’ τρίμηνο, οι υπηρεσίες τηλεόρασης παρουσίασαν ισχυρή ανάπτυξη για ένα ακόμα τρίμηνο. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε 478.000, καταγράφοντας αύξηση 16% σε ετήσια βάση. Χάρη στην αύξηση των συνδρομητών και το υψηλότερο ARPU, ο ΟΤΕ TV ενίσχυσε τις επιδόσεις του κατά το τρίμηνο. O OTE συνέχισε να κεφαλαιοποιεί τις σημαντικές επενδύσεις του σε ποιοτικό περιεχόμενο.

Στην αγορά υπηρεσιών ICT, ο OTE ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση του, σημειώνοντας αύξηση 5% στα σχετικά έσοδα. Οι επιδόσεις αυτές ενισχύθηκαν κυρίως από την αύξηση έργων που αναλαμβάνει ο ΟΤΕ για ιδιωτικές εταιρείες, ενώ έχει αρχίσει να επιβραδύνεται η ανάπτυξη έργων για το Δημόσιο (επιχορηγούμενα από ΕΕ).

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

(Εκατ. € )

Γ’τρίμηνο 2016

Γ’τρίμηνο 2015

+/- %

Εννεάμηνο 2016

Εννεάμηνο 2015

+/- %

             

Κύκλος Εργασιών

397,7

377,3

+5,4%

1.166,1

1.123,9

+3,8%

- Έσοδα λιανικής σταθερής

228,2

219,0

+4,2%

672,1

648,7

+3,6%

- Έσοδα χονδρικής σταθερής

88,5

85,7

+3,3%

257,0

248,7

+3,3%

- Λοιπά

81,0

72,6

+11,6%

237,0

226,5

+4,6%

Λοιπά Λειτουργικά ‘Εσοδα/(‘Εξοδα), καθαρά

1,6

4,0

-

4,4

10,3

-

EBITDA

141,2

156,6

-9,8%

461,5

371,2

+24,3%

Περιθώριο EBITDA %

35,5%

41,5%

-6μον

39,6%

33,0%

+6,6μον

Προσαρμοσμένο EBITDA*

171,1

157,2

+8,8%

494,0

450,3

+9,7%

Περιθώριο EBITDA %

43,0%

41,7%

+1,3μον

42,4%

40,1%

+2,3μον

Λειτουργικά Κέρδη/(ζημίες) (ΕΒΙΤ)

70,7

77,9

-9,2%

232,0

150,0

+54,7%

Κόστος προγράμματος εθελούσιας εξόδου/αντιλογισμοί

(29,9)

(0,6)

-

(32,5)

(79,1)

-58,9%

Αποσβέσεις

(70,5)

(78,7)

-10,4%

(229,5)

(221,2)

+3,8%

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και εξόδων αναδιοργάνωσης

Το Γ’ τρίμηνο του 2016 τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας αυξήθηκαν κατά 5,4%, παρουσιάζοντας θετικό πρόσημο για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο σε ετήσια βάση. Τα έσοδα λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 4,2% το τρίμηνο, λόγω των ισχυρών επιδόσεων σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, τηλεόραση καθώς και λόγω της ήπιας πτώσης στα έσοδα από φωνή. Οι θετικές επιδόσεις είναι αποτέλεσμα των επενδύσεων σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων και νέες λύσεις, της αναβάθμισης της εμπειρίας του πελάτη, αλλά και των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που προσελκύουν νέους συνδρομητές. Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες βοηθήθηκαν από την αύξηση των πελατών VDSL στο τρίμηνο, ενώ και τα έσοδα από τηλεοπτικές υπηρεσίες κατέγραψαν μια ακόμα ισχυρή, διψήφια, αύξηση, παρά την αυξανόμενη διείσδυση της υπηρεσίας.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €228,2 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2016, αυξημένα κατά 1,8% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2015. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα υψηλότερα κόστη εμπορευμάτων, που με τη σειρά τους οφείλονται στα αυξημένα έσοδα από συσκευές και υπηρεσίες ICT. Τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 6,2% εν μέρει λόγω του προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης τον Ιούνιο του 2016 κυρίως στη σταθερή Ελλάδας. Το πρόγραμμα αναμένεται να επιφέρει περίπου €13 εκατ. ετήσια εξοικονόμηση κόστους.

Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 8,8% το Γ’ τρίμηνο 2016 και διαμορφώθηκε σε €171,1 εκατ. ως αποτέλεσμα των ισχυρών εσόδων και των μειωμένων εξόδων. Κατά συνέπεια, το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας ανήλθε σε 43,0%, μία αύξηση 130 μονάδων βάσης σε σχέση με το 38,5% το Γ’ τρίμηνο του 2015, συνεχίζοντας τις τάσεις βελτίωσης των προηγούμενων τριμήνων.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

30 Σεπτεμβρίου 2016

30 Σεπτεμβρίου 2015

+/- %

Συνδρομητές κινητής

7.666.467

7.427.281

+3,2%

(Εκατ. € )

Γ’τρίμηνο 2016

Γ’τρίμηνο 2015

+/- %

Εννεάμηνο 2016

Εννεάμηνο 2015

+/- %

Έσοδα υπηρεσιών

258,1

260,4

-0,9%

714,4

732,9

-2,5%

 

Σύνολο Εσόδων

319,3

319,1

+0,1%

887,4

915,9

-3,1%

 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων(πλην αποσβέσεων,απομειώσεων, επίδρασης προγρ. Εθελ. αποχώρησης & αναδιοργάνωσης)

(205,3)

(192,8)

+6,5%

(585,4)

(580,1)

+0,9%

 

Προσαρμοσμένο EBITDA*

114,1

126,5

-9,8%

303,0

336,8

-10,0%

 

Περιθώριο EBITDA %

35,7%

39,6%

-3,9μον

34,1%

36,8%

-2,7μον

 
                 

* Εξαιρουμένης της επίδρασης εξόδων αναδιοργάνωσης

Στο τέλος του Γ’ τριμήνου 2016, η Cosmote παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,7 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα, με τη συνδρομητική της βάση να αυξάνεται κατά 3,2% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Το Γ’ τρίμηνο 2016, τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες ανήλθαν σε €258,1 εκατ. μειωμένα κατά 0,9% μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα (Β’ τρίμηνο 2016: -3,7%, Α’ τρίμηνο 2016: -3,1%), επωφελούμενα εν μέρει από την πιο ευνοϊκή βάση σύγκρισης λόγω της επιβολής των ελέγχων κεφαλαίου στο περυσινό τρίμηνο. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €319,3 εκατ. αυξημένα κατά 0,1%.

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική της για ανάπτυξη της πελατειακής της βάσης και εστιάζοντας στην εμπειρία του πελάτη και στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, η Cosmote επενδύει σταθερά στην υπεροχή του δικτύου της σε κάλυψη και ταχύτητα. Το Γ’ τρίμηνο 2016, η Cosmote επέκτεινε περαιτέρω το 4G δίκτυό της, το οποίο σήμερα καλύπτει το 90% του πληθυσμού της χώρας, υπερέχοντας σημαντικά του ανταγωνισμού. Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 4G+, που λανσαρίστηκε τον Ιανουάριο του 2015, έφθασε περίπου το 72%.

Η ζήτηση για υπηρεσίες data από συσκευές κινητής συνέχισαν να αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό το Γ’ τρίμηνο του 2016, με αποτέλεσμα η κίνηση δεδομένων στο δίκτυο της Cosmote να αυξηθεί κατά 81% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2015, καθώς περίπου το 56% της πελατειακής βάσης της Cosmote είναι χρήστες smartphones. Η Cosmote επικεντρώνεται στην αύξηση της χρήσης δεδομένων, αξιοποιώντας την υπεροχή του δικτύου της.

Το Γ’ τρίμηνο 2016, ο δείκτης μικτού AMOU της Cosmote Ελλάδας μειώθηκε κατά 5,9% και διαμορφώθηκε σε 289 λεπτά, λόγω πιέσεων στη ζήτηση. Ο δείκτης μικτού ΑRPU για την ίδια περίοδο ήταν €12, μειωμένος κατά 3,8% από το Γ’ τρίμηνο του 2015.

2. ΡΟΥΜΑΝΙΑ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

   

30 Σεπτεμβρίου 2016

30 Σεπτεμβρίου 2015

+/- %

Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας

2.165.412

2.161.702

+0,2%

Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών

1.188.046

1.201.173

-1,1%

Συνδρομητές Τηλεόρασης (DTH, IPTV & καλωδιακή)

1.461.177

1.431.761

+2,1%

Πελάτες FMC

338.232

175.714

+92,5%

           

(Εκατ. € )

Γ’τρίμηνο 2016

Γ’τρίμηνο 2015

+/- %

Εννεάμηνο 2016

Εννεάμηνο 2015

+/- %

Κύκλος Εργασιών

149,1

143,5

+3,9%

435,7

442,7

-1,6%

 

-Έσοδα λιανικής σταθερής

78,3

82,4

-5,0%

233,8

252,3

-7,3%

 

-Έσοδα χονδρικής σταθερής

31,3

26,4

+18,6%

85,4

78,4

+8,9%

 

- Λοιπά

39,5

34,7

+13,8%

116,5

112,0

+4,0%

 

Λοιπά έσοδα

6,8

6,9

-1,4%

16,9

20,3

-16,7%

 

EBITDA

28,5

11,7

+143,6%

59,7

68,8

-13,2%

 

Περιθώριο EBITDA %

19,1%

8,2%

+10,9μον

13,7%

15,5%

-1,8μον

 

Προσαρμοσμένο EBITDA*

29,5

23,9

+23,4%

65,2

82,8

-21,3%

 

Περιθώριο EBITDA %

19,8%

16,7%

+3,1μον

15,0%

18,7%

-3,7μον

 

Λειτουργικά Κέρδη/(ζημίες) (EBIT)

(8,6)

(24,1)

-64,3%

(46,6)

(34,1)

+36,7%

 

(Κόστος) προγράμματος εθελούσιας εξόδου

(1,0)

(12,2)

-91,8%

(5,5)

(14,0)

-60,7%

 

Αποσβέσεις

(37,1)

(35,8)

+3,6%

(106,3)

(102,9)

+3,3%

 
                         

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων αναδιοργάνωσης

Το Γ’ τρίμηνο του 2016, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας Ρουμανίας ήταν υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω της επιτυχημένης διάθεσης συνδυαστικών πακέτων Σταθερής-Κινητής (τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2015), και των υψηλότερων εσόδων χονδρικής.

Σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2015, τα έσοδα της σταθερής από φωνή συνέχισαν την πτωτική τάση (-13%) και τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα (-1%), ενώ τα έσοδα από τηλεόραση αυξήθηκαν κατά 5%. Ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών συνδυαστικών πακέτων αυξήθηκε κατά 92%, οι συνδρομητές τηλεόρασης αυξήθηκαν κατά 2,1%, συνεχίζοντας να αναπτύσσονται σταθερά, ενώ οι συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσίων μειώθηκαν κατά 1,1%.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ρουμανίας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, παρέμειναν αμετάβλητα στα €126,4 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2016, σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2015, παρά τα αυξημένα κόστη διασύνδεσης. Τα έμμεσα κόστη μειώθηκαν κατά 7%, με σημαντική μείωση στα έξοδα προσωπικού (-9%), τις δορυφορικές υπηρεσίες (-20%) και τα έξοδα μάρκετινγκ (-46%).

Τα λοιπά έσοδα μειώθηκαν οριακά (-1%) το Γ’ τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2015.

Αυτές οι διακυμάνσεις οδήγησαν σε αύξηση της κερδοφορίας EBITDA κατά €5,6 εκατ.. Παρά τα σημαντικά μέτρα που πήρε η Εταιρεία για την ανάκαμψη του Γ’ τριμήνου, όσον αφορά τις δυνατότητες δικτύου, τις εμπορικές προσφορές και τα κόστη, η Telekom Romania παραμένει σε μία δύσκολη και ασταθή αγορά.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

 

30 Σεπτεμβρίου 2016

30 Σεπτεμβρίου 2015

+/- %

     

Συνδρομητές κινητής

5.522.875

5.716.156

-3,4%

     
             

(Εκατ. € )

Γ’τρίμηνο 2016

Γ’τρίμηνο 2015

+/- %

Εννεάμηνο 2016

Εννεάμηνο 2015

+/- %

 

Έσοδα υπηρεσιών

77,3

80,1

-3,5%

230,4

236,7

-2,7%

 

Σύνολο Εσόδων

112,1

109,2

+2,7%

335,2

317,4

+5,6%

 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων (εξαιρ. αποσβέσεων, απομειώσεων, επίδρασης προγρ. Εθελ. αποχώρησης & αναδιοργάνωσης)

(89,1)

(85,1)

+4,7%

(274,2)

(248,8)

+10,2%

 

Προσαρμοσμένο EBITDA*

23,9

24,4

-2,0%

64,0

69,7

-8,2%

 

Περιθώριο EBITDA %

21,3%

22,3%

-1μον

19,1%

22,0%

-2,9μον

 
                         

* Εξαιρουμένης της επίδρασης εξόδων αναδιοργάνωσης

Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016, η συνολική πελατειακή βάση της Telekom Romania Mobile μειώθηκε κατά 3,4% σε ετήσια βάση, και διαμορφώθηκε σε 5,5 εκατ. συνδρομητές, εκ των οποίων το 29% ήταν πελάτες συμβολαίου. Οι εταιρικοί πελάτες αυξήθηκαν κατά 2,4% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου του 2015, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων προσφορών της εταιρείας για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς και των συνεργιών με τη σταθερή.

Το Γ’ τρίμηνο του 2016, ο δείκτης μικτού ΑRPU αυξήθηκε ελαφρώς σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2015 ενώ ο δείκτης μικτού AMOU μειώθηκε κατά 0,7%.

Το Γ’ τρίμηνο του 2016, τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα,εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, ήταν υψηλότερα κατά 4,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, εξαιτίας κυρίως του υψηλότερου κόστους διασύνδεσης σε συνέχεια της συμφωνίας για κοινή χρήση δικτύου.

Η μείωση του περιθωρίου κερδοφορίας της καρτοκινητής λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού, καθώς και τα κόστη για την ενίσχυση της βάσης των εταιρικών πελατών, οδήγησαν σε μείωση της κερδοφορίας EBITDA κατά 2,0% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2015. Όπως και στη σταθερή, η Telekom Romania Mobile αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των επιδόσεών της, ενισχύοντας τις υπηρεσίες 4G, επαναπροσδιορίζοντας τις τακτικές πωλήσεων και περιορίζοντας τα κόστη.

3. ΑΛΒΑΝΙΑ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

 

30 Σεπτεμβρίου 2016

30 Σεπτεμβρίου 2015

+/- %

     

Συνδρομητές κινητής

1.904.478

1.995.785

-4,6%

     
             

(Εκατ. € )

Γ’τρίμηνο 2016

Γ’τρίμηνο 2015

+/- %

Εννεάμηνο 2016

Εννεάμηνο 2015

+/- %

 

Έσοδα υπηρεσιών

18,7

21,4

-12,6%

57,5

53,6

+7,3%

 

Σύνολο Εσόδων

19,4

22,0

-11,8%

60,0

55,6

+7,9%

 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων (εξαιρ. αποσβέσεων, απομειώσεων, επίδρασης προγρ. εθελ. αποχώρησης & αναδιοργάνωσης)

(15,8)

(17,4)

-9,2%

(47,0)

(44,7)

+5,1%

 

Προσαρμοσμένο EBITDA*

3,6

4,6

-21,7%

13,1

10,9

+20,2%

 

Περιθώριο EBITDA %

18,6%

20,9%

-2,3μον

21,8%

19,6%

+2,2μον

 
                               

* Εξαιρουμένης της επίδρασης εξόδων αναδιοργάνωσης

Η Telekom Albania κατάφερε να διατηρήσει τη θέση της στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά τηλεπικοινωνιών της Αλβανίας. Στο τέλος του Γ’ τριμήνου, η πελατειακή βάση της Telekom Albania διαμορφώθηκε σε 1,9 εκατ. Παρά την πρόσφατη απόφαση της ρυθμιστικής αρχής να μην υπάρχουν διαφορετικές χρεώσεις για κίνηση εντός και εκτός δικτύου, μετατρέποντας σταδιακά τη χώρα σε μία αγορά όπου καθιερώνεται η χρήση μίας κάρτας SIM ανά πελάτη, η εταιρεία καταφέρνει να κερδίζει μερίδιο αγοράς μέσω στοχευμένων δράσεων για απόκτηση πελατών στη νότια και την κεντρική Αλβανία.

Η Telekom Albania κατέγραψε μέσα στο τρίμηνο αύξηση 44,5% στα έσοδα από χρήση δεδομένων από κινητό, κυρίως λόγω των υψηλά ανταγωνιστικών της προσφορών σε υπηρεσίες και smartphones και της ποιότητας του δικτύου της, το οποίο βαθμολογήθηκε για ακόμα μια φορά ως το καλύτερο στη χώρα.

Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 11,8%, κυρίως λόγω μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες κατά 12,6% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2015, εξαιτίας της μειωμένης διεθνούς εισερχόμενης κίνησης.

Το Γ’ τρίμηνο του 2016 η κερδοφορία EBITDA μειώθηκε κατά 21,7% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2015, καθώς η μειωμένη διεθνής κίνηση -λόγω των αυξημένων τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας- και τα στάσιμα έσοδα από εισερχόμενη κίνηση αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις μειώσεις στις έμμεσες δαπάνες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΜΕΡΙΣΜΑ

Την 23 Ιουνίου 2016, η Γενική Συνέλευση Μετόχων του ΟΤΕ ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους €48,9 εκατ. ή €0,10 ανά μετοχή. Το μέρισμα πληρώθηκε στις 6 Ιουλίου 2016.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Στο τέλος του Ιουλίου ο ΟΤΕ ολοκλήρωσε το Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης που ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα, κυρίως για εργαζομένους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Περισσότεροι από 300 εργαζόμενοι αποχώρησαν από τον Όμιλο το οποίο αναμένεται να μειώσει τα λειτουργικά έξοδα κατά περίπου €13 εκατ. σε ετήσια βάση. Το κόστος προ φόρων του προγράμματος ανήλθε σε €34,3 εκατ. και συμπεριλήφθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Γ’ τριμήνου 2016.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ EBRD KAI BSTDB

Το Σεπτέμβριο του 2016, ο ΟΤΕ υπέγραψε σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου ύψους € 339,0 εκατ. το οποίο διοργανώθηκε από την EBRD (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης) και παράλληλη δανειακή σύμβαση ύψους € 50,0 εκατ. με την BSTDB (Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου) με στόχο την παροχή επιπλέον ρευστότητας για τις στρατηγικές επενδύσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και την επιτάχυνση της ανάπτυξης Δικτύων Νέας Γενιάς. Τα δύο δάνεια περιλαμβάνουν τους ίδιους όρους και συγκεκριμένα είναι τριετούς διάρκειας και θα αποπληρωθούν σε ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.

 

   
Κατηγορία News

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Libra Press © Copyright 2020 | All Rights Reserved
Dual Design
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο της ψηφιακής τηλεόρασης.