Ειδήσεις . News
Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017 | 12:06

Forthnet: Οικονομικά αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2017 και η αγωγή στην Super League

Στα 149,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα συνολικά (ομαλοποιημένα*) έσοδα της Forthnet στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το EBITDA διαμορφώθηκε στα 16,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνδρομητές. Οι συνδρομητές συνδυαστικών υπηρεσιών/3play ανήλθαν στις 296 χιλιάδες, οι συνδρομητές broadband υπηρεσιών στις 572 χιλιάδες και οι συνδρομητές pay TV υπηρεσιών...
 • Τα συνολικά (ομαλοποιημένα) έσοδα διαμορφώθηκαν στα 149,5 εκατ. ευρώ και το EBITDA στα 16,1 εκατ. ευρώ
 • Οι συνδρομητές συνδυαστικών υπηρεσιών/3play ανήλθαν στις 296 χιλιάδες, οι συνδρομητές broadband υπηρεσιών στις 572 χιλιάδες και οι συνδρομητές pay TV υπηρεσιών στις 423 χιλιάδες
 • Πτώση της συνδρομητικής βάσης λόγω επιβολής φόρων 10% στη συνδρομητική τηλεόραση και 5% στην σταθερή τηλεφωνία και λόγω συντηρητικής εμπορικής πολιτικής που ακολουθεί η εταιρεία
 • Η χαμηλή εμπορική απόδοση της Super League συνέβαλε καθοριστικά στη μείωση των οικονομικών μεγεθών - Η εταιρεία έχοντας εξαντλήσει  όλα τα περιθώρια διαπραγμάτευσης χωρίς αποτέλεσμα, προχώρησε στην κατάθεση αγωγής μείωσης τιμήματος των Συμβάσεων Κεντρικής Διαχείρισης
 • Αυξημένο το έσοδο κατά 7,5% από τους εταιρικούς πελάτες και κατά 18,1% από τη διαφήμιση

 

06M 2017

06M 2016

Δ

Συνολικές συνδρομές

995.585

1.073.067

-7,2%

Μοναδικά νοικοκυριά

699.435

744.606

-6,1%

Συνδυαστικές υπηρεσίες/3play

296.150

328.461

-9,8%

Συνδρομητές Broadband

572.306

612.815

-6,6%

Συνδρομητές PayTV στην Ελλάδα

423.279

460.252

-8,0%

 

(.000€)

06M 2017

06M 2016

Δ

Συνολικά έσοδα

149.353

165.294

-9,6%

Συνολικά έσοδα (ομαλοποιημένα)

149.535

165.510

-9,7%

EBITDA

16.099

26.815

-40,0%

 

Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Πάνο Παπαδόπουλο:

«Η επιβολή φόρων 10% στην συνδρομητική τηλεόραση και 5% στη σταθερή τηλεφωνία επέδρασαν αρνητικά στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης το 1ο εξάμηνο του 2017 , πάντα σε συνδυασμό με την πλήρη εφαρμογή από την 1/1/2017 όλων των φόρων που είχαν ψηφιστεί το 2016. Ταυτόχρονα, η συνεχιζόμενη χαμηλή απόδοση της Super League επιδρά αρνητικά στην συνδρομητική μας βάση και στα βασικά οικονομικά μας μεγέθη. Σε αυτό το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον, συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε μια συντηρητική εμπορική πολιτική και να εντείνουμε τις δράσεις για την περαιτέρω βελτίωση του κοστολογικού μας μοντέλου». 

Λειτουργικά Αποτελέσματα

Συνδυαστικές Υπηρεσίες/3Play

Στο τέλος του 1ου εξαμήνου του 2017, τα νοικοκυριά με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες της Forthnet, ανήλθαν στα 296,2 χιλιάδες. Το μερίδιο των συνδρομητών Nova 3Play, σε σχέση με το σύνολο της συνδρομητικής βάσης της Forthnet διαμορφώθηκε στο 42,3%.

 

06M 2017

06M 2016

Δ

Νοικοκυριά με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες

296.150

328.461

-9,8%

Ποσοστό νοικοκυριών με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες

42,3%

44,1%

-1,8π.μ.

 

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες

 

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2017 οι ενεργοί συνδρομητές LLU μειώθηκαν στους 557,1 χιλιάδες.

 

06M 2017

06M 2016

Δ

Συνδρομητές Broadband[1]

572.306

612.815

-6,6%

Ενεργοί συνδρομητές LLU

557.106

596.743

-6,6%

Ποσοστό LLU

97,0%

97,4%

-0,4π.μ.

Συνολικό μερίδιο αγοράς LLU

26,5%

29%

-2,5%

Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης

 

Στο τέλος του 1ου εξαμήνου του 2017, η συνδρομητική βάση Pay TV έκλεισε στους 423,3 χιλιάδες συνδρομητές.

 

06M 2017

06M 2016

Δ

Συνδρομητές PayTV Ελλάδα

423.279

460.252

-8,0%

 

Οικονομικά Αποτελέσματα

Τα ενοποιημένα ομαλοποιημένα συνολικά έσοδα για το 1ο εξάμηνο του 2017, ανήλθαν στα €149,5 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2016, εξαιτίας της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και της συντηρητικής προσέγγισης στην εμπορική μας πολιτική. Το έσοδο από διαφήμιση βελτιωμένο κατά 18,1% ως αποτέλεσμα του διαρκώς αναβαθμιζόμενου περιεχομένου του τηλεοπτικού προγράμματος της Nova. Αντίστοιχα, αυξημένα παρουσιάζονται και τα έσοδα από τους Εταιρικούς πελάτες κατά 7,0%.

Ανάλυση εσόδων (€ ‘000)

06M 2017

06M 2016

Δ

Λιανική

110.583

128.880

-14,2%

   Λιανική -Telco

59.083

66.849

-11,6%

   Λιανική - PayTV

51.500

62.031

-17,0%

Εταιρικοί πελάτες

28.227

26.372

7,0%

Εταιρικοί πελάτες (Ομαλοποιημένα)[2]

28.408

26.590

6,8%

   Εταιρικοί πελάτες -Telco

18.940

17.180

10,2%

   Εταιρικοί πελάτες -Telco

   (Ομαλοποιημένα)2

19.121

17.396

9,9%

   Εταιρικοί πελάτες - Pay TV      

9.287

9.193

1,0%

Διαφήμιση

4.888

4.140

18,1%

Λοιπά έσοδα

5.656

5.901

-4,2%

Συνολικά Έσοδα

149.353

165.294

-9,6%

Συνολικά Έσοδα (Ομαλοποιημένα)2

149.535

165.511

-9,7%

 

Τα EBITDA του 1ου εξαμήνου του 2017 ανήλθαν στα €16,1 εκατ., έναντι €26,8 εκατ. του 1ου εξαμήνου του 2016 επηρεαζόμενο κυρίως από τη συμπίεση των τιμών και το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον.

Ανάλυση EBITDA (€ ‘000)

06M 2017

06M 2016

Δ

Συνολικά έσοδα (συμπ. λοιπών εσόδων)

149.353

165.294

-9,6%

Συνολικά έσοδα (ομαλοποιημένα)2

149.535

165.510

-9,7%

Δημοσιευμένα EBITDA

16.099

26.815

-40,0%

Περιθώριο EBITDA

10,8%

16,2%

-5,4π.μ.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός τον Ιούνιο του 2017 ανέρχεται σε €256 εκ.

Πρόσφατες Εξελίξεις
 • Η εταιρεία έχοντας εξαντλήσει τα περιθώρια καλόπιστης διαπραγμάτευσης με τη Super League για την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης, κατέθεσε αγωγή μείωσης τιμήματος των Συμβάσεων Κεντρικής Διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Η αιτούμενη αναπροσαρμογή του τιμήματος βασίζεται σε έκθεση  οικονομικού συμβούλου – ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα.
 • Η Forthnet και η ZTE, σε συνέχεια της συμφωνίας συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ τους το 2016 για την από κοινού δραστηριοποίηση στην ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών στην χώρα μας, υπέγραψαν το Μάιο του 2017, Σύμφωνο Συνεργασίας με την Shanghai Gongbao Business Consulting Co. Ltd και την KaiXinRong Group Co. Ltd, προκειμένου να διερευνήσουν επιχειρηματική συνεργασία για την χρηματοδότηση αυτού του δικτύου οπτικών ινών.
 • Η Nova συμμετέχει στη δράση «Επιχορηγούμενη Δορυφορική Πρόσβαση των Μονίμων Κατοίκων των Απομακρυσμένων Περιοχών της Χώρας» του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με την Επιδοτούμενη υπηρεσία Nova Freeview προσφέροντας δωρεάν δορυφορική πρόσβαση σε τηλεοπτικό περιεχόμενο που καλύπτει τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις όλης της οικογένειας.
 • Η Nova, ανανέωσε τη συνεργασία της με τα κανάλια FOX και FOX Life, του κορυφαίου αμερικανικού δικτύου FOX Networks Group, επεκτείνοντας τη συνεργασία με την έναρξη της υπηρεσίας FOX Play.
 • Η υπηρεσία Nova On Demand εμπλουτίστηκε με επιπλέον περιεχόμενο και έτσι οι συνδρομητές έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν το Box Set όλων των κύκλων του Game of Thrones, ενισχυμένο παιδικό πρόγραμμα για την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών κ.ά. Η υπηρεσία Nova On Demand χρησιμοποιείται ήδη από το 25% των συνδρομητών συνδυαστικών υπηρεσιών Nova /3Play, ενώ κάθε μήνα αυξάνεται ο μέσος χρόνος χρήσης της υπηρεσίας.
[1]Ενεργοί & υπό ενεργοποίηση συνδρομητές
[2]Η ομαλοποίηση οφείλεται στην αναταξινόμηση στον κύκλο εργασιών κονδυλίων των επιχειρηματικών εσόδων που βάσει λογιστικής πολιτικής παρουσιάζονται στα έξοδα

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

Golden Interstar G-200 4K TV BOX

Η αγορά σήμερα

20-10-2017

Golden Interstar G-200 4K TV BOX

Τα νέα OTT TV Box της γερμανικής Golden Interstar είναι διαθέσιμα από την Ψηφιακή Τεχνολογία. Τα G-150/G-200 επιτρέπουν στο χρήστη να σερφάρει στο internet, να μένει πάντα συνδεδεμένος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να παρακολουθεί ελληνικά και ξένα προγράμματα χωρίς την ανάγκη να πληρώνει κάποια συνδρομή. Επιπλέον, έρχονται με προεγκατεστημένο...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, Τεύχος 109

Τεύχος 109

20-09-2017

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, Τεύχος 109

Κυκλοφόρησε στα περίπτερα το νέο τεύχος Οκτωβρίου του περιοδικού Ψηφιακή Τηλεόραση, πάντα μαζί με το έτερο περιοδικό Security Report, που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας.Στο νέο τεύχος θα βρείτε πλούσια ύλη, με πρωτότυπα θέματα, αποκλειστικές ειδήσεις από την επικαιρότητα και φυσικά τεστ με τα καλύτερα προϊόντα του μήνα.Είναι γνωστό ότι οι πλέον δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές της παγκόσμιας αγοράς προβάλλονται σε Α προβολή, ταυτόχρονα με την πρεμιέρα τους στην Αμερική, αποκλειστικά από τα συνδρομητικά πακέτα NOVA και COSMOTE TV. Εμείς, ενόψει νέας σαιζόν, συλλέξαμε τις καλύτερες από αυτές και σας τις παρουσιάζουμε.Ο Οκτώβριος αναμένεται καυτός για την ψηφιακή TV στη χώρα μας, αφού έχει εξαγγελθεί ότι θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός των αδειών TV. Διαβάστε όλο το παρασκήνιο, καθώς και άλλα θέματα επικαιρότητας, όπως την ακύρωση του διαγωνισμού των 156 πομπών της ΕΡΤ, μέσα από την στήλη Media News, της Ματίνας Παπαχριστούδη.Η νέα σεζόν ξεκίνησε και τα πρώτα νέα π...

digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
 • Libra Press © Copyright 2014
 • All Rights Reserved