Skip to main content
22 Απριλίου 2015 00:34

Οι δορυφορικές λήψεις στην Ελλάδα

Ιχνοδιαγράμματα κάλυψης των πιο σημαντικών δορυφόρων

Γράφει: Γιάννης Φίλιππος Δημητριάδης
ccea953556708b1c5d34bd0b07f54bcc XL 226de6e1

Οι δορυφορικές λήψεις στην χώρα μας είναι μια… πονεμένη ιστορία, που οφείλεται στην γεωγραφική μας θέση στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Από τις αρχές της αναλογικής εποχής το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στην λήψη κυρίως των καναλιών της δυτικής και βόρειας Ευρώπης με την οποία έχουμε…

Οι δορυφορικές λήψεις στην χώρα μας είναι μια… πονεμένη ιστορία, που οφείλεται στην γεωγραφική μας θέση στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Από τις αρχές της αναλογικής εποχής το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στην λήψη κυρίως των καναλιών της δυτικής και βόρειας Ευρώπης με την οποία έχουμε πολιτισμικούς δεσμούς, αλλά η θέση της χώρας μας καθιστά συχνά το εγχείρημα δύσκολο, καθώς τα συγκεκριμένα κανάλια ενδιαφέρονται αντίθετα να καλύψουν την δυτική και βόρεια Ευρώπη και όχι εμάς. Αν και η αυξημένη ισχύς των δορυφόρων έδειχνε πως η κατάσταση θα βελτιωθεί και οι λήψεις θα γίνουν ευκολότερες και δεν θα απαιτούν μεγάλα δορυφορικά πιάτα, τα τελευταία χρόνια οι λήψεις δυσκόλεψαν και πάλι, αφού οι νέοι δορυφόροι διαθέτουν συχνά πολύ στενές δέσμες εκπομπής, γεγονός που επιτρέπει σε πολλά κανάλια να εκπέμψουν ελεύθερα χωρίς να προβληματίζονται για την λήψη σε άλλες χώρες για τις οποίες δεν διαθέτουν πνευματικά δικαιώματα. Επιπλέον, την ίδια τακτική ακολούθησαν και οι άραβες και ενώ πριν λίγα χρόνια πιάναμε εύκολα όλα τα αραβικά κανάλια, σήμερα απαιτούνται συχνά στην Βόρεια Ελλάδα πολύ μεγάλα πιάτα για να πετύχουμε λήψη.

Οι δυνατότητες λήψης μιας περιοχής περιγράφονται σε γενικές γραμμές με τα ιχνοδιαγράμματα των δορυφόρων, τα οποία δείχνουν τις ζώνες κάλυψης των δεσμών των δορυφόρων αποτυπωμένες σε ειδικούς χάρτες και ξεχωριστά για τις διάφορες δέσμες εκπομπής των δορυφόρων. Η «ποσότητα σήματος» που δεχόμαστε καθορίζει με την σειρά της την ελάχιστη διάμετρο δορυφορικού πιάτου που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ώστε να πετύχουμε άριστη λήψη των δορυφορικών καναλιών της συγκεκριμένης δέσμης στο 99.9% του χρόνου.

Σαν να μην έφτανε αυτό, δεκάδες άλλοι αστάθμητοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν λίγο ή πολύ το επίπεδο λήψης με αποτέλεσμα ακόμη και δύο ίδια πιάτα με ίδια LNB που στοχεύουν τον ίδιο δορυφόρο από την ίδια ταράτσα…. να μην έχουν ίδια ακριβώς λήψη! Παρόλα αυτά σε γενικές γραμμές για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας (πλην των πολύ ΝΑ περιοχών) ένα πιάτο 1.2μ καλύπτει τις περισσότερες απαιτήσεις, με εξαίρεση πολύ ειδικές περιπτώσεις. Στους πίνακες του περιοδικού στις πίσω σελίδες δίνουμε «ενδεικτικές» διαμέτρους πιάτων για λήψεις όλων των δεσμών των ορατών δορυφόρων στην μπάντα ku και μάλιστα τις περισσότερες φορές συνιστούμε διάμετρο μεγαλύτερη από την ελάχιστη απαιτούμενη για λόγους «ασφαλείας». Δυστυχώς σε αρκετές περιπτώσεις λήψεων σε περιοχές που βρίσκονται εκτός του επίσημου ιχνοδιαγράμματος το επίπεδο σήματος εμφανίζει σημαντικές ημερήσιες διακυμάνσεις (ακόμη και εποχιακές), ενώ άλλοτε εμφανίζονται καλύτερες λήψεις σε περιοχές που βρίσκονται πιο μακριά από άλλους που βρίσκονται πιο κοντά στην τελευταία γραμμή του ιχνοδιαγράμματος. Τέτοια φαινόμενα μπορεί να οφείλονται σε κατασκευαστικές μικροατέλειες των πάνελ εκπομπής των δορυφόρων, σε ηθελημένη μετατόπιση της δέσμης που δεν προβλέπεται στο ιχνοδιάγραμμα, σε αυξομειώσεις τις ισχύος εκπομπής των πομπών (τα ηλιακά πάνελ που παράγουν την ενέργεια δεν φωτίζονται όλη την ημέρα ) και στις μικρομετακινήσεις των ίδιων των δορυφόρων σε ημερήσια βάση.

Στα παραπάνω μπορούμε να προσθέσουμε σωρεία ακόμη παραγόντων που επηρεάζουν την λήψη:

Το πόσο σωστά έγινε η εγκατάσταση του πιάτου, επιτρέποντας τέλεια σκόπευση του δορυφόρου (σε κινητό θα μετρήσει και η σωστή ρύθμιση του τόξου, που γίνεται δυσκολότερη όσο μεγαλώνει το πιάτο).

Στην σωστή τοποθέτηση του LNB. Με τα universal που χρησιμοποιούνται σήμερα στο 99% των εγκαταστάσεων, δεν είναι εφικτή η μικρορύθμιση της πόλωσης. Σε κινητή λήψη με ευρύ τόξο οι επιπτώσεις αυτού του γεγονότος είναι αναπόφευκτες, καθώς τα κάθετα και οριζόντια επίπεδα μακρινών δορυφόρων θα διαφέρουν αισθητά μεταξύ τους και το σήμα που θα λαμβάνεται σε ορισμένους θα είναι μειωμένο ή μπορεί να υπάρχουν και παρεμβολές από την αντίθετη πόλωση, καθώς δεν θα ταυτίζεται το οριζόντιο ή κάθετο του δορυφόρου με το λαμβανόμενο από το LNB.

Στις ημερήσιες αποκλίσεις των δορυφόρων (παράγοντας σημαντικός κυρίως σε παλιούς δορυφόρους που περιφέρονται πάνω ή κάτω από την κανονική τους τροχιακή θέση και που επηρεάζει κυρίως τα μεγάλα πιάτα που έχουν στενό εύρος δέσμης).

Στα ίδια τα LNB που μπορεί να έχουν διαφορετικό βαθμό θορύβου σε διάφορες συχνότητες, διαφορετική ενίσχυση, διαφορετικό θόρυβο φάσης και καλύτερο ή χειρότερο διαχωρισμό πόλωσης. Ακόμη και 2 ίδια LNB να τοποθετήσετε στο ίδιο πιάτο και με την ίδια ακριβώς στροφή… θα διαπιστώσετε διαφορές στις οριακές λήψεις!

Στις καιρικές συνθήκες, που παίζουν σημαντικό ρόλο στην διάδοση του σήματος. Οι καλύτερες λήψεις εμφανίζονται τις σχετικά ψυχρές μέρες με καθαρό ουρανό και οι χειρότερες το καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες ή όταν υπάρχει έντονη βροχόπτωση.

Σε άλλες εξωτερικές αιτίες (θόρυβος εδάφους, κοσμικές ακτινοβολίες, ισημερίες ή παρεμβολές από επίγειες μεταδόσεις).

Στην απολαβή του πιάτου λήψης. Δύο πιάτα ιδίων διαστάσεων και κατασκευής έχουν διαφορετική ποιότητα και δεν αποδίδουν απαραίτητα το ίδιο. Επίσης, με ίδιες διαστάσεις, τα πιάτα τύπου offset έχουν μεγαλύτερη απολαβή από τα prime focus (κεντρικής εστίασης), στα οποία η θέση του συνόλου χοάνης-LNB σκιάζει το λαμβανόμενο σήμα και μειώνει την απολαβή. Η διαφορά μεταξύ τους όμως μικραίνει στους ακραίους δορυφόρους, καθώς τα πιάτα offset «κοιτάζοντας» περισσότερο προς τα κάτω, δέχονται περισσότερο θόρυβο εδάφους! Στην μπάντα C τα πράγματα αντιστρέφονται υπέρ του πιάτου κεντρικής εστίασης, καθώς εδώ μετράει πιο πολύ το εμβαδόν της ανακλαστικής επιφάνειας.

Ένα πιάτο χτυπημένο, με ανωμαλίες στην επιφάνειά του, θα έχει μικρές ή μεγάλες απώλειες απολαβής. Ένα πιάτο διαιρούμενο θα αποδίδει λιγότερο από ένα πλήρες (ανάλογα με το πόσο τέλεια γίνεται η συναρμογή των κομματιών), ενώ ένα πιάτο τρυπητό (τύπου mesh) θα έχει αισθητά μικρότερη απολαβή στην μπάντα Ku.

Να μη ξεχάσουμε φυσικά και το πολύ σημαντικό ομοαξονικό καλώδιο! Σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 35μ ένα κακό καλώδιο μπορεί να εμφανίσει απώλειες (ειδικά στις υψηλές συχνότητες), αλλά και σε πολύ μικρές αποστάσεις ένα πολύ καλό καλώδιο και ένα LNB υψηλής ενίσχυσης μπορεί να δώσουν υπερβολικό σήμα και… να μπουκώσουν τον δέκτη! Διάφορα διακοπτάκια που παρεμβάλλονται στο καλώδιο έχουν επίσης απώλειες και εισάγουν θόρυβο.

Στον ίδιο πομπό δορυφόρου, σε ψηφιακή λήψη, τα κανάλια λαμβάνονται σαφώς ευκολότερα, όταν εκπέμπουν με μικρότερο FEC. Η διαφορά σε οριακές λήψεις είναι πράγματι τεράστια! Αν λαμβάνετε οριακά με 1.2μ πακέτο ή κανάλι SCPC που χρησιμοποιεί FEC 1/2, μπορεί να χρειαστείτε 1.6μ για να λάβετε σωστά τον ίδιο πομπό, αν το FEC γίνει 7/8!

Επίσης ευκολότερα θα λάβετε τα MCPC από τα SCPC κανάλια με ίδια ισχύ, κυρίως γιατί οι δέκτες δυσκολεύονται περισσότερο να κλειδώσουν στα χαμηλά Symbol Rate (γι αυτό και συχνά αργούν να σας ανοίξουν).

Τελευταίος σημαντικός παράγοντας…ο ίδιος ο δέκτης και δη η ευαισθησία του, δηλαδή η ικανότητά του να κλειδώνει σε συχνότητες με μικρότερο λόγο σήματος προς θόρυβο και να παραβλέπει «λάθη» στην λήψη ψηφιακών πακέτων εκπομπής που φτάνουν στο πιάτο. Με τις πρόσφατες μεταδόσεις σε DVB-S2 παρατηρήσαμε μάλιστα μία μεγαλύτερη δυσκολία στην λήψη τους από τους περισσότερους δέκτες σε σύγκριση με εκπομπές σε DVB-S στην ίδια δέσμη εκπομπής.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καταλαβαίνετε φαντάζομαι πόσο δύσκολο είναι στην χώρα μας να δώσουμε έστω και μία τάξη μεγέθους για την ελάχιστη απαιτούμενη διάμετρο λήψης πολλών Ευρωπαϊκών δορυφόρων ή δεσμών που δεν μας καλύπτουν επαρκώς!

Παρόλα αυτά και επειδή πολλοί αναγνώστες μας ρωτάτε συνεχώς γι αυτά, αν και δημοσιεύουμε ενδεικτικές διαστάσεις πιάτων για λήψεις στους πίνακες και …παρά την μεγάλη δυσκολία συλλογής αντικειμενικών πληροφοριών για όλη την Ελλάδα, θα κάνουμε μία προσπάθειακαταγραφής των όσων γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για την λήψη διάφορων δορυφόρων μπάντας Ku που ενδιαφέρουν.

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει ακόμη να διευκρινίσουμε πως μέχρι την διάσταση 1.8μ θα εννοούμε πιάτα τύπου offset και από 2,4μ και άνω παραβολικά. Το πιάτο offset 1.25×1.40 θα το ορίζουμε ως 1.25μ, όπως είναι το σωστό αν και οι πωλητές τα πωλούν ως 1.4μ! Χοντρικά το offset 1.8μ αντιστοιχεί στα ποιοτικά πιάτα 1.85×1.95… και όχι στα κατώτερα 1.65×1.75 που πωλούνται συνήθως για 1,8μ και η απολαβή του πρώτου μπορεί άνετα να αντιστοιχιστεί με πιάτο 2.20μ παραβολικό, ενώ του δεύτερου θα την αντιστοιχίζαμε περίπου με 1.90 κεντρικής εστίασης.

Δεδομένου ότι δεν έχει νόημα να αναλύσουμε διεξοδικά την λήψη των εύκολων δορυφόρων (ή εύκολων δεσμών) θα αναφερθούμε αποκλειστικά στις δέσμες δύσκολης λήψης των δορυφόρων της μπάντας Ku, δημοσιεύοντας το επίσημο ιχνοδιάγραμμά τους και σχολιάζοντας την λήψη τους στην πράξη στις διάφορες περιοχές της χώρας, από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από τις αναφορές λήψης που έχουμε υπόψη μας.

Η περιήγησή μας ξεκινά από τα ανατολικά προς τα δυτικά.

93.5 East – Insat 3A/4B: Οι προσωπικές μου λήψεις ξεκινούσαν από αυτή την θέση, αλλά πλέον δεν έχω λήψη λόγω φυσικού εμποδίου. Η λήψη είναι πάντως εφικτή με πιάτα 2.4μ εφόσον δεν υπάρχει φυσικό εμπόδιο στα ανατολικά και έχει γίνει καλή ρύθμιση (εκπέμπεται πληθώρα ινδικών καναλιών σε μπάντα Ku). Στα ανατολικά της χώρας με μεγάλα πιάτα είναι εφικτές κάποιες λήψεις και σε ανατολικότερους δορυφόρους, όπως 95E.

90 East – Yamal 300K /401: Η λήψη των ρωσικών δορυφόρων παραμένει εφικτή και σχετικά εύκολη, ειδικά στα ΒΑ της χώρας που αρκεί ένα πιάτο 1.2μ, πάντα με την προϋπόθεση ορατότητας του δορυφόρου από την θέση λήψης, καθώς βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα. Ακόμη και στην χειρότερη θέση για λήψη στα ΝΔ της χώρας αυτή πρέπει να είναι εφικτή με 1.8μ. Στην πράξη υπάρχουν δύο northern beam, αυτή του παλιού Yamal 300 δείχνει λίγο πιο εύκολης λήψης από την northern beam 2 του 401.

88 East – ST 2: H χώρα μας καλύπτεται μερικώς από την δέσμη Ku-MENA (Μέσης Ανατολής) που είναι εύκολη στα ΝΑ αλλά ακόμη και στα ΒΔ υπάρχει λήψη με πιάτα 2.4μ. Από τις υπόλοιπες δέσμες εκπομπής δεν υπάρχει κανένα ίχνος λήψης.

85.2 East – Horizons 2: Ενώ ο Intelsat 15 στην ίδια θέση έχει πολύ εύκολη λήψη, ο Horizons 2 που εκπέμπει με δέσμη Ρωσίας απευθύνεται σε μεγάλα πιάτα από 2.4μ και καλά ρυθμισμένα σε ότι αφορά την πόλωση (κάτι ιδιαίτερα δύσκολο σε κινητά πιάτα με universal LNB στα άκρα του τόξου). Σε κάθε περίπτωση είναι ένας καλός δορυφόρος για να ρυθμίσει ένα τεχνικός το ανατολικό τόξο λήψης ενός μεγάλου πιάτου, με την λήψη να είναι βέβαια ευκολότερη στα ΒΑ της χώρας.

83 East – Insat 4A: Η λήψη της μοναδικής δέσμης Ινδίας του δορυφόρου (πακέτο Tata Sky) είναι πολύ οριακά και μερικώς εφικτή σε πιάτα 2.4μ, οπότε η πλήρης λήψη απαιτεί πιάτα 3μ, αλλά λόγω ελάχιστου ενδιαφέροντος δεν γνωρίζουμε τι γίνεται στα Νότια και τα πολύ δυτικά της χώρας.

74.9 East – ABS 2: Ενώ ο προηγούμενος δορυφόρος στην θέση αυτή είχε εύκολη λήψη (ρωσικά κανάλια), ο καινούργιος απετέλεσε δυσάρεστη έκπληξη και πλέον δεν λαμβάνεται σε πιάτα 2.4μ (πλην ίσως στα ΒΑ), αλλά στην Βόρεια και κυρίως Ανατολική Ελλάδα η λήψη του είναι εφικτή με 3μ.

70.5 East – Eutelsat 70B: Η λήψη της wide beam είναι εύκολη (αν και όχι πανεύκολη, θα λέγαμε 1.2μ) αλλά θεωρητικά μόνο γιατί δεν εκπέμπει κάτι. Η ΒΔ Ελλάδα θα λαμβάνει την δέσμη Europe σχετικά εύκολα και η NA Ελλάδα αντίστοιχα την δέσμη Central Asia.

68.5 East – Intelsat 20: Στην χώρα μας λαμβάνεται η Africa-Europe beam που μεταδίδει αρκετά νοτιοαφρικάνικα κανάλια και έχει σχετικά εύκολη λήψη (ελαφρώς ευκολότερη στα δυτικά όπου μπορεί να ληφθεί ακόμη και με 1μ και λίγο πιο δύσκολη στα ΝΑ που μπορεί να χρειαστεί 1.5μ).

66 East – Intelsat 17: Η Europe beam έχει εύκολη λήψη (αλλά δεν εκπέμπει κάτι), ενώ στα βόρεια με μεγάλα πιάτα (από 1.8μ) είναι εφικτή και η λήψη της Russia beam (μία συχνότητα με κανάλια).

62 East – Intelsat 902: Ο δορυφόρος έχει δύο δέσμες εκπομπής: Μία πανευρωπαϊκή πολύ εύκολης λήψης (80 εκατοστά παντού) και μία δύσκολη δέσμη Ιράν, η λήψη της οποίας ήταν εφικτή με μεγάλα πιάτα παλαιότερα, αλλά έχει γίνει πλέον πολύ δύσκολη.

60 East – Intelsat 904: Υπάρχει μία δέσμη Μόσχας (κάθετη πόλωση) με δύσκολη αλλά εφικτή λήψη με μεγάλα πιάτα και μία δέσμη Καζαχστάν (οριζόντια πόλωση) για την οποία….δεν έχουμε καμία αναφορά λήψης, ούτε από μεγάλα πιάτα! Όπως και με τις υπόλοιπες δέσμες δορυφόρων που απευθύνονται στη Ρωσία, καλύτερη λήψη συναντάμε στα ΒΑ (1.5μ ή και πιο λίγο), ενώ όσο πάμε δυτικά και νότια η λήψη δυσκολεύει. Ταυτόχρονα υπάρχουν ημερήσιες διακυμάνσεις σήματος αλλά και σημαντικές διαφορές στο επίπεδο λήψης ανά πομπό.

57 East – NSS 12: Στην θέση αυτή έχουμε μια πολύ εύκολη δέσμη Middle East (80 εκατοστά και… πολλά είναι) και μία δέσμη East Africa που δεν θα έπρεπε να λαμβάνεται (όπως θα δείτε στο ιχνοδιάγραμμα), αλλά παραδόξως κατεβαίνει ακόμη και στα ΒΔ με πιάτο 2.4μ (πλην των συχνοτήτων του πακέτου Zuku).

54.9 East – Yamal 402: Άλλος ένα ρωσικός δορυφόρος στον οποίο έχουμε λήψη και της Europe Beam και της Northern Beam και μάλιστα η δεύτερη δίνει και πιο ισχυρό σήμα που μπορεί να ληφθεί με 1μ η πιο λίγο η ενώ ευρωπαική με 1.2μ.

52.5 East – Yahsat 1A: Αξιόλογη δορυφορική θέση με πολλά ελεύθερα HD κανάλια. Στα ΝΑ η λήψη είναι συνολικά εύκολη, ακόμη και με 80 εκατ., αλλά στα ΒΔ δυσκολεύει, με την Ku East beam να είναι οριακή σε 1.2μ και την ΜΕΝΑ beam να χρειάζεται 1.8μ για λήψη στα Βόρεια. O Express AM 22 στις 53 ανατολικά έχει πολύ εύκολη λήψη.

47.5 East – Intelsat 10: Αν και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχει τρεις δέσμες με σχετικά εύκολη λήψη στην Ελλάδα (1μ).

46 East – 45 East – 42 East – 39 East: Μια τετράδα δορυφόρων πολύ εύκολης λήψης στην χώρα μας, που δεν προβληματίζουν ούτε τα μικρά κινητά πιάτα (80 εκατ.).

36 East – Eutelsat 36A/36B: Η Ευρωασιατική δέσμη του δορυφόρου έχει πολύ εύκολη λήψη αλλά με μεγάλα πιάτα 2,4-3μ είναι εφικτή η λήψη και της Ρωσικής δέσμης (κυρίως στα Βόρεια) και της Αφρικανικής δέσμης (ευκολότερα στα ΝΔ).

33 East – 31.5 East: Και στους δύο δορυφόρους η λήψη του συνόλου των καναλιών τους είναι πλέον πολύ εύκολη, με 80 εκατ. η λιγότερο παντού.

30.5 East – Arabsat 5A: Μόνο η παναραβική δέσμη λαμβάνεται στην χώρα μας ξεκινώντας με 1μ στα Νότια και φτάνοντας ή υπερβαίνοντας τα 2.4μ στα Βόρεια της χώρας.

28.3 East – Astra 2A/2C/2E/2F + Eutelsat 28A: Η τρίτη πιο περιζήτητη τροχιακή θέση στην χώρα μας, που φιλοξενεί το αγγλικό ψηφιακό πακέτο και αγγλόφωνα ελεύθερα κανάλια. Επιπλέον… παρουσιάζει φοβερή ιδιορρυθμία σε κάποιους δορυφόρους/δέσμες και γι αυτό αφιερώσαμε ειδικό άρθρο στην θέση αυτή και τις 19.2 ανατολικά στο τεύχος 68 του Μαΐου 2014 στο οποίο και σας παραπέμπω (αναλυτικό τρισέλιδο).

26 East – Badr 4/5/6: Πονεμένη ιστορία για την Βόρεια Ελλάδα οι αραβικοί δορυφόροι. Στα πολύ Νότια της χώρας (Κρήτη) η λήψη τους είναι εύκολη η πολύ εύκολη, όσο όμως ανεβαίνουμε δυσκολεύει και ακόμη και στην Αθήνα χρειάζεται πιάτο 2.4μ για την λήψη όλων ή σχεδόν όλων. Ευκολότερη λήψη έχει ο Badr 4 που ακόμη και στα Βόρεια λαμβάνεται με 1.2μ και ακολουθεί ο Badr 6 που στα Βόρεια βγαίνει οριακά με πιάτα 2.4μ. Δυσκολότερος είναι ο Badr 5 τον οποίο και ξεχνάμε στα Βόρεια (ακόμη και με τρίμετρο), ενώ και στην Αθήνα θα χρειαστούμε 2.4μ για την παναραβική του δέσμη για σίγουρη ημερήσια λήψη.

25.5 East – Eutelsat 25B: H λήψη του είναι εφικτή κυρίως στην Κρήτη (1μ), ενώ και στην Αθήνα είναι πολύ δύσκολη και βορειότερα ουσιαστικά ανέφικτη.

23.5 East – 19.2 East: Εύκολη λήψη και για τις δύο τροχιακές θέσεις.

17 East – Amos 5: Έχουμε πετύχει λήψη μόνο μιας συχνότητας της δέσμης East-West που αν και είναι η ευκολότερη του δορυφόρου, αφήνει την χώρα μας απ έξω (δοκιμάστε μόνο με >2.4μ).

16 East – 13 East – 10 East – 9 East – 7 East: Σειρά δορυφόρων της Eutelsat πολύ εύκολης λήψης (80 εκ. και κάτω) πλην ίσως των 10Ε που μπορεί να χρειάζονται ακόμη και 1.2μ σε κάποιες συχνότητες.

4.9 East – Astra 4A/SES 5: H μόνη εύκολη λήψη αφορά τις ευρωπαϊκές δέσμες του 4A που βγαίνουν με πιάτα 0.8-1μ. Η Nordic beam του 4A έρχεται στα ΒΔ και με πιάτα 1.5μ που μεγαλώνουν μέχρι 3μ στα ΝΑ αλλά η Nordic του SES 5 είναι δυσκολότερη και για την πλήρη λήψη της στα Βόρεια χρειάζεται 3μ, αλλά οι κάθετες συχνότητες είναι ευκολότερες και λαμβάνονται και με 2.4μ. Στα πολύ Νότια και ΝΑ η λήψη είναι ουσιαστικά ανέφικτη ή απαιτεί πολύ μεγάλο πιάτο, ενώ ανέφικτης λήψης είναι και οι αφρικανικές δέσμες.

3.1 East – Eutelsat 3B: Για τις συχνότητες της Digea (Biss encryption) και γενικά για τον δορυφόρο 1μ είναι αρκετό.

0.9 West – Intelsat 10-02, Thor 5/6: Η λήψη του πρώτου δορυφόρου είναι πολύ εύκολη (0.8μ), όπως και οι πανευρωπαϊκές δέσμες των Thor 5-6. Η σκανδιναβική δέσμη του Thor 6 είναι επίσης αρκετά ξεκάθαρη…. Δεν λαμβάνεται ούτε με τρίμετρο πιάτο στα Βόρεια και δεν υπάρχουν μεγαλύτερα στην περιοχή για να πούμε κάτι περισσότερο με βεβαιότητα. Σε ότι αφορά την Σκανδιναβική δέσμη του Thor 5 η λήψη των κάθετων πολώσεων είναι σχετικά εύκολη στα Βόρεια (1.2-1.5μ), εφικτή στην Αθήνα με 1.8μ και ακόμη και στην Κρήτη και τα ΝΑ (μέχρι τρίμετρο). Οι οριζόντιες πολώσεις αντίθετα απαιτούν 2.4μ στα Βόρεια (και το πρωί είναι οριακές) και όσο πάμε νοτιότερα η λήψη δυσκολεύει και μπορεί να καταστεί και ανέφικτη.

4 West – Amos 2/3: Οι ισραηλινοί κατάφεραν να δημιουργήσουν το… δυσκολότερο σε ανάλυση λήψης σύμπλεγμα για την χώρα μας! Και οι 2 δορυφόροι έχουν 2 δέσμες εκπομπής, μία κεντρικής Ευρώπης που λαμβάνεται ευκολότερα στα Βόρεια της χώρας μας και μία Ισραήλ που (πολύ λογικά) λαμβάνεται ευκολότερα στα ΝΑ. Το πρόβλημα είναι ότι… χρησιμοποιούν ακριβώς ίδιες συχνότητες (και συχνά και FEC/SR) στις 2 δέσμες εκπομπής τους με αποτέλεσμα στην χώρα μας (που βρίσκεται ανάμεσα) να ταπώνει η μία δέσμη την άλλη ανάλογα με την περιοχή και στις ενδιάμεσες τοποθεσίες να μην λαμβάνεται καμία, όχι λόγω έλλειψης σήματος αλλά εξ’ αιτίας των παρεμβολών! Δείτε τις διαμέτρους λήψης που προτείνουμε στους πίνακες αλλά να ξέρετε ότι ισχύουν μόνο εφόσον δεν παρεμβάλλεται η συχνότητα.

5 West – Eutelsat 5 WestA: Εύκολη η λήψη και στις δύο ενεργές δέσμες και μόνο στα ΝΑ γίνεται δυσκολότερη και μπορεί να ξεπεράσει το 1.2μ.

Δορυφόροι περί τις 7 δυτικά (7West-7.3West-7.5West-8.1West): Όπως και με τους αραβικούς δορυφόρους στις 26 ανατολικά, έτσι κι εδώ είχαμε πολλές δυσάρεστες εκπλήξεις στην λήψη, ειδικά στα Βόρεια. Χειρότερος όλων είναι ο Eutelsat 7 West A στις 7.3 δυτικά, ο οποίος μόνο στην Κρήτη λαμβάνεται εύκολα με 1μ και όσο πάμε βορειότερα δυσκολεύει και στην Μακεδονία ούτε το τρίμετρο δεν επαρκεί για πλήρη λήψη (σε 2.4μ λαμβάνονται μόνο οι χαμηλές συχνότητες και μόνο για λίγες ώρες την νύχτα). Ευκολότερη είναι σίγουρα η λήψη των Nilesat 102-201 που ξεκινούν στα Νότια από 0.8μ και καταλήγουν στα Βόρεια σε 1.5μ. Δύσκολες μεν, αλλά πλήρως εφικτές με 2.4μ (και πιθανόν και με 1.8μ) στα Βόρεια είναι οι λήψεις των δορυφόρων στις 7.5 και 8 δυτικά και φυσικά χρειάζεται και μικρή μετακίνηση του πιάτου. Στα Νότια οι λήψεις τους είναι φυσικά πολύ ευκολότερες.

11 West – Express AM44: H Ευρωπαϊκή δέσμη λαμβάνεται με 1.2μ στα ΒΔ μέχρι 1.5μ στα NA, ενώ η δέσμη Middle East με 1.2μ στα ΝΑ και 2.4μ στα ΒΔ.

12.5 West – 15 West – 22 West: Εύκολη λήψη παντού, το πολύ με 1μ.

24.5 West – Intelsat 905: Το ευρωπαϊκό spot2 ενδιαφέρει μόνο και η λήψη ξεκινάει από 1μ στα ΒΔ και φτάνει μέχρι 1.8μ στα πολύ ΝΑ.

30 West – Hispasat 1D/1E: Εύκολη η λήψη του 1E σε όλη την Ελλάδα (το πολύ με 1μ), αντίθετα ορισμένες συχνότητες του 1D δυσκολεύουν στα ΝΑ και χρειάζονται 1.8μ για λήψη.

45 West – Intelsat 14: Εύκολη η λήψη, αν υπάρχει ορατότητα (1μ).

Αντί επιλόγου

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι διάμετροι που δίνουμε είναι καθαρά ενδεικτικές και αφορούν φυσικά λήψεις με κεντραρισμένα LNB και όχι παράκεντρες. Εφόσον το πιάτο είναι κινητό, η ρύθμιση της στροφής του LNB ώστε να συμπέσουν απόλυτα οι εκπεμπόμενες με τις λαμβανόμενες πολώσεις γίνεται συνήθως σε κάποιον δορυφόρο στο κέντρο του τόξου, αλλά όσο πηγαίνουμε προς τα άκρα του τόξου η ρύθμιση παύει να είναι σωστή, όπως θα μπορούσε να ήταν αν χρησιμοποιούσαμε ένα σταθερό πιάτο για λήψη του ιδίου δορυφόρου και έτσι η διάσταση για λήψη μεγαλώνει και μπορεί και να γίνει αδύνατη στις οριακές λήψεις. Στην πράξη δηλαδή σε ένα κινητό πιάτο η τοποθέτηση του LNB σε σχέση με το οριζόντιο και το κάθετο επίπεδο αποτελεί την χρυσή τομή, με αποτέλεσμα φυσικά να μην υπάρχει τέλεια κινητή εγκατάσταση. Ελπίζουμε να βοηθήσαμε λιγάκι τους φανατικούς DXers στις λήψεις τους…

{gallery}14466{/gallery}

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • AVM FRITZ!Powerline 1240 AX

  AVM FRITZ!Powerline 1240 AX

  Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, του νέου σετ FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN set είναι το νέο Wi-Fi 6. Αυτό συνεπάγεται ότι μπορείτε να αναβαθμίσετε το οικιακό σας δίκτυο με Gigabit μέσω της ηλεκτρικής καλ...
 • TP-Link SG6428XHP & SG6654XHP

  TP-Link SG6428XHP & SG6654XHP

  Τα SG6428XHP και SG6654XHP είναι δύο προηγμένης τεχνολογίας, ευέλικτα PoE+ switches της TP-Link, με διαχείριση L3, τα οποία έχουν κατασκευαστεί για απαιτήσεις δικτύωσης επαγγελματικού επιπέδου, με...
 • Αλκαλικές μπαταρίες Grundig από την KAL Electronics

  Αλκαλικές μπαταρίες Grundig από την KAL Electronics

  Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή πλήρους σειράς μπαταριών Grundig. Περιλαμβάνει αλκαλικές μπαταρίες όλων των μεγεθών, για γενική χρήση σε όλες τις μικροσυσκευές. Διαθέτουν μέγισ...
 • Ikusi MOD-203

  Ikusi MOD-203

  H Ikusi παρουσίασε πρόσφατα ένα νέο ποιοτικό μοντέλο Digital HD Modulator, το MOD-203, το οποίο μετατρέπει σήμα από HDMI και AV σε DVB-T COFDM, με πλήρεις δυνατότητες παραμετροποίησης του σήματος ...
 • Tesla XG500

  Tesla XG500

  Απολαύστε εξαιρετική ψυχαγωγία πολυμέσων με το Tesla MediaBox XG500, ένα Android TV Box με πιστοποιημένο λειτουργικό σύστημα Google TV. Η πιστοποίηση αυτή εγγυάται την ομαλή λειτουργία και τις τακ...
 • Sonora Terra Digital

  Sonora Terra Digital

  Η Sonora Terra Digital είναι μια κεραία με συμπαγή και μοντέρνο σχεδιασμό, κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, ώστε να απολαμβάνετε σταθερή σύνδεση και εικόνα υψηλής ποιότητας! Είναι κατάλλ...
 • Ekselans EK CAST

  Ekselans EK CAST

  Το EK CAST βελτιώνει την εμπειρία πολυμέσων των φιλοξενούμενων στα δωμάτια του ξενοδοχείου (ή/και νοσοκομείου, γηροκομείου κ.λπ.), επιτρέποντάς τους να απολαμβάνουν τόσο το δικό τους περιεχόμενο π...
 • Huayu 0143

  Huayu 0143

  Αν χάλασε το τηλεχειριστήριο του αποκωδικοποιητή σας MAG, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, καθώς η KAL Electronics έχει τη λύση! Διαθέτει το Huayu 0143, που είναι ένα οικονομικό τηλεχειριστήριο αντικ...
 • Tesla XT850

  Tesla XT850

  Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου Tesla MediaBox XT850. Πρόκειται για ένα Android TV Box που είναι ταυτόχρονα και DVB-T2 HEVC (H.265) δέκτης, συμβατός με το νέο πρότυπο επίγεια...
 • D-Link DMS-106XT

  D-Link DMS-106XT

  Απολαύστε αξιόπιστο ενσύρματο Ethernet 10 Gigabit, με πέντε θύρες 2.5 Gigabit, λειτουργία Turbo για ιεράρχηση QoS βάσει θυρών, καθώς και πολύχρωμο φωτισμό LED, που σας επιτρέπουν να εξαλείψετε τα ...
 • Digitalbox 8200 HD FTA

  Digitalbox 8200 HD FTA

  Ένας νέος δέκτης κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά από την Ψηφιακή Τεχνολογία Α.Ε.Β.Ε. Πρόκειται για τον Digitalbox 8200 HD FTA, έναν οικονομικό δορυφορικό δέκτη με DVB-S2 tuner που έχει σχεδιαστεί γ...
 • Η Panel TV μαγνήτισε τους επαγγελματίες στην Athens Electronix 2024

  Η Panel TV μαγνήτισε τους επαγγελματίες στην Athens Electronix 2024

  Νέο παράθυρο στην πληροφόρηση των επαγγελματιών ψηφιακών λύσεων άνοιξε η Panel TV με τη συμμετοχή της και την παρουσίαση νέων καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών στη μεγαλύτερη κλαδική έκθεση συστημάτ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, Μάιος 2024

  Ψηφιακή Τηλεόραση, Μάιος 2024

  Κυκλοφορεί το νέο τεύχος Μαΐου 2024 του περιοδικού "Ψηφιακή Τηλεόραση" μαζί με το "Security Report" Το νέο τεύχος Μαΐου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό ...
 • Cosmote, Nova, Vodafone – Όλα τα πακέτα για streaming και υπερυψηλές ταχύτητες internet μέσω οπτικής ίνας

  Cosmote, Nova, Vodafone – Όλα τα πακέτα για streaming και υπερυψηλές ταχύτητες internet μέσω οπτικής ίνας

  Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι είναι πάντα περιζήτητοι! Εκτός από τις υπηρεσίες τηλεφωνίας και υψηλής ταχύτητας internet που παρέχουν, έχουν εμπλουτίσει το πορτφόλιό τους και με πλατφόρμες συνδρομητ...
 • Kathrein UFOpro

  Kathrein UFOpro

  Το UFOpro αποτελεί την πρόσφατη πλατφόρμα Headend της γερμανικής Kathrein, που προσφέρει ηγετική σχέση απόδοσης - τιμής στην αγορά! Είναι κατασκευασμένο για εφαρμογές τηλεόρασης επόμενης γενιάς σε...
 • Sat & Zap, Μάιος 2024

  Sat & Zap, Μάιος 2024

  Ελάχιστο το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον στη γεωστατική τροχιά όπου το streaming έχει υπερκεράσει τους δορυφόρους. Αντίθετα, σε Ασία και Αφρική κάθε μήνα εμφανίζονται νέα ελεύθερα κανάλια. Al Shams...