Skip to main content
19 Οκτωβρίου 2011 00:00

Πώς θα βελτιώσετε τις δορυφορικές σας λήψεις

Γράφει: Γιάννης-Φίλιππος Δημητριάδης
cca21553c7bdbade64f4808890bd7658 XL a2e823ce

Featured | Οι κάτοχοι δορυφορικού εξοπλισμού μπορούν να διακριθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν όσοι ενδιαφέρονται απλώς «να βλέπουν» (συνδρομητές Nova ή άλλου πακέτου), ενώ η δεύτερη είναι η κατηγορία των… ανήσυχων! Οι «ανήσυχοι» προσπαθούν συνεχώς να βελτιώσουν ποιοτικά ή ποσοτικά τη λήψη τους και στα πλαίσια της βελτίωσης εξελίσσουν αντίστοιχα και το εξοπλισμό…

Οι κάτοχοι δορυφορικού εξοπλισμού μπορούν να διακριθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν όσοι ενδιαφέρονται απλώς «να βλέπουν» (συνδρομητές Nova ή άλλου πακέτου), ενώ η δεύτερη είναι η κατηγορία των… ανήσυχων! Οι «ανήσυχοι» προσπαθούν συνεχώς να βελτιώσουν ποιοτικά ή ποσοτικά τη λήψη τους και στα πλαίσια της βελτίωσης εξελίσσουν αντίστοιχα και το εξοπλισμό της εγκατάστασής τους με μεγαλύτερα κάτοπτρα, περισσότερα LNB, προσθήκη μοτέρ κίνησης, νέους καλύτερους δέκτες, κ.λπ. Ακριβώς σε αυτούς απευθύνεται το συγκεκριμένο άρθρο, στο οποίο θα βρείτε όλες τις δυνατές βελτιώσεις που μπορεί να γίνουν σε μία υπάρχουσα δορυφορική εγκατάσταση.

Οι βελτιώσεις που μπορούμε να πετύχουμε στο σύστημά μας χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις ποιοτικές και τις ποσοτικές βελτιώσεις.

Ποιοτικές Βελτιώσεις

Οι ποιοτικές βελτιώσεις που μπορείτε να κάνετε στη δορυφορική σας εγκατάσταση είναι πολλές και διάφορες, και μπορούμε να τις χωρίσουμε σε τρεις υποκατηγορίες: α) Βελτιώσεις δορυφορικού δέκτη, β) Βελτιώσεις υλικών εγκατάστασης (κάτοπτρο, LNB, καλώδιο) και γ) Βελτιώσεις οπτικοακουστικού συστήματος.

Όλοι οι δορυφορικοί δέκτες δεν είναι ίδιοι σε ό,τι αφορά την ποιότητα εικόνας και ήχου που αποδίδουν, αλλά και σε ότι αφορά το επίπεδο των ευκολιών που παρέχουν στην χρήστη (PVR σε σκληρό δίσκο ή USB Stick, δυνατότητες media player, εργονομία, λειτουργικότητα, αισθητική των μενού, ταχύτητα σάρωσης, δυνατότητα blind scan, ευκολία αναβάθμισης, ευκολία ενημέρωσης καναλιών, web browser, δυνατότητα πρόσθετων στους δέκτες Linux, κ.λπ). Σήμερα πάντως, για όσους δεν έχουν δορυφορικό εξοπλισμό, οι μόνοι δέκτες που μπορούμε να συστήσουμε είναι οι δέκτες HD (High Definition) και μόνο το πολύ χαμηλό κόστος θα μπορούσε να αιτιολογήσει την αγορά ενός δέκτη SD (Standard Definition). Από τη στιγμή που δεν μας ικανοποιεί η εικόνα ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό του δέκτη μας, η μόνη λύση… είναι η αγορά άλλου καλύτερου δέκτη! Αν και μπορεί να υπεισέλθει και υποκειμενικότητα στην εκτίμηση, εν τούτοις η καλύτερη εικόνα φαίνεται και από την καθαρότερη λεπτομέρεια ή την σωστότερη απόδοση των χρωμάτων και είναι σχετικά αντικειμενικό χαρακτηριστικό, αν και οπωσδήποτε θα παίξουν ρόλο και οι γενικότερες ρυθμίσεις της τηλεόρασης.

Σε ό,τι αφορά τον ήχο ένα επιπλέον χαρακτηριστικό είναι η υποστήριξη Dolby Digital (που πλέον διατίθεται σε όλους τους HD δέκτες). Ακόμη και χωρίς ήχο Dolby Digital, είναι προτιμότερη η χρήση της ψηφιακής εξόδου του δέκτη (ομοαξονικής ή οπτικής) στην κατάλληλη είσοδο του ενισχυτή, που θα μας δώσει ποιοτικότερο ήχο σε κάθε περίπτωση (σε σχέση με τις 2 αναλογικές εξόδους). Σημαντικότερος φυσικά είναι ο ρόλος των ηχητικών κυκλωμάτων που ενσωματώνει ο δέκτης (πόσο ποιοτικά είναι). Σε ότι αφορά την εικόνα, πέρα από την ποιότητα εικόνας του δέκτη, σημαντικός ρόλο παίζει και η έξοδος που θα χρησιμοποιηθεί για σύνδεση με το μέσον απεικόνισης. Οι ποιοτικότερες έξοδοι είναι φυσικά οι θύρες HDMI και ακολουθούν οι θύρες DVI και component (YUV), ενώ έπονται η RGB (μέσω Scart), S-VHS, CVS (composite με scart) και τελευταία η απλή σύνδεση RF.

Ο δορυφορικός δέκτης όμως αποτελεί την μία πλευρά της εξίσωσης. Προφανώς και δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να έχετε το πλέον εξοπλισμένο νέο σούπερ ντούπερ μοντέλο, αλλά να βλέπετε σε τηλεόραση CRT 21 ιντσών! Οι βασικότερες από τις λοιπές βελτιώσεις έχουν να κάνουν με το στήσιμο ενός αξιοπρεπούς οικιακού κινηματογράφου, που θα περιλαμβάνει κάποια μεγάλη οθόνη (βιντεοπροβολέα, Plasma ή LCD TV) και ένα αξιόλογο ενισχυτή. Στην σημερινή εποχή και για όσους δεν έχουν ακόμη εξοπλιστεί, μια λογική επένδυση αφορά ένα μέσον (βιντεοπροβολέα ή τηλεόραση) ανάλυσης Full HD (1920x1080p). Αυτό δεν σημαίνει ότι απορρίπτεται κάθε μικρότερη ανάλυση και ειδικά η 720p. Σε σχέση με τον ήχο, η ποιότητα των ηχείων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον οικιακό κινηματογράφο και φυσικά δεν ισχύει μόνο για τη δορυφορική σας λήψη, αλλά και για τη θέαση DVD – Blu ray ή και απλώς για τις μουσικές ακροάσεις.

Αν και η ποιότητα του περιεχομένου ενός καναλιού είναι στην υποκειμενική κρίση του καθενός μας, είναι ευνόητο ότι δεν αρκεί να έχετε την καλύτερη δυνατή εγκατάσταση (σε επίπεδο εικόνας και ήχου) αν δεν διαθέτετε πρόσβαση και σε καλό περιεχόμενο! Δυστυχώς τα πλέον ενδιαφέροντα κανάλια δεν είναι ελεύθερα αλλά κωδικοποιημένα σε διάφορα ψηφιακά πακέτα (με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις πάντα).

Ποσοτικές Βελτιώσεις

Συχνή ενημέρωση (ψάξιμο) για νέα κανάλια: Η πιο απλή καθημερινή, εβδομαδιαία ή και μηνιαία βελτίωση που μπορείτε να κάνετε, ώστε να έχετε περισσότερα κανάλια (δεδομένου ότι περισσότερα νέα εμφανίζονται, παρά κλείνουν καθημερινά) είναι η διαδικασία ενημέρωσης των καναλιών του δέκτη. Για το σκοπό αυτό είναι πιθανό να αρκέσει μία νέα αυτόματη σάρωση του δορυφόρου ή των δορυφόρων που λαμβάνετε και η οποία θα προσθέσει νέα κανάλια που εμφανίστηκαν στους πομπούς της βάσης δεδομένων του δέκτη σας (και ταυτόχρονα θα εξαφανίσει όσα έκλεισαν εν τω μεταξύ). Δυστυχώς, συχνά οι βάσεις δεδομένων των δορυφορικών δεκτών ανανεώνονται μόνο μετά από νέες αναβαθμίσεις τους (με εξαίρεση ορισμένους δέκτες ανανεώνουν την βάση τους μέσω internet). Μία νέα αυτόματη σάρωση, χωρίς ανανέωση της βάσης δεδομένων, δεν θα βρει νέα κανάλια που θα έχουν εμφανιστεί, είτε σε νέους πομπούς, είτε ακόμη και σε παλιούς στους οποίους άλλαξαν κάποια δεδομένα λήψης (π.χ. το Symbol Rate), εκτός από ορισμένα που βρίσκονται σε «διασυνδεδεμένους» πομπούς (και γι’ αυτό πρέπει πάντα να έχετε ενεργή την λεγόμενη αναζήτηση ΝΙΤ ή δικτύου, εφόσον ο δέκτης διαθέτει). Για την πληρέστερη ενημέρωση του δέκτη είναι επομένως απαραίτητο να προβαίνετε κατά διαστήματα και σε χειροκίνητη αναζήτηση, με βάση νέες συχνότητες και δεδομένα που καταγράφονται σε ειδικές σελίδες στο internet, είτε και μηνιαία με τα νέα κανάλια που καταγράφουμε στους πίνακες του περιοδικού. Για όσους έχουν μόνιμα συνδεδεμένο τον δέκτη τους με υπολογιστή (με σειριακή, USB, Ethernet ή άλλο τρόπο) η ευκολότερη διαδικασία είναι η ενημέρωση των καναλιών του δέκτη με νέα settings (αρκεί να έχετε βρει κάποια που ταιριάζουν με τους δορυφόρους που λαμβάνετε ή να τα επεξεργαστείτε κατάλληλα με ειδικά προγράμματα πριν τα περάσετε στον δέκτη σας). Η διαδικασία αυτή είναι ακόμη ευκολότερη σε όσους δέκτες μπαίνουν στο internet και μπορούν να συνδεθούν με τους servers κάποιων images, οι οποίοι διαθέτουν κατά διαστήματα νέα έτοιμα settings για κατέβασμα και άμεσο φόρτωμα στον δέκτη. Η ιδεατή λύση για ανεξάρτητη ενημέρωση, είναι φυσικά οι δέκτες με δυνατότητα blind search, που σας επιτρέπουν να σαρώνετε ολόκληρους δορυφόρους σε αναζήτηση οποιουδήποτε νέου πομπού εμφανιστεί. Για όλα τα παραπάνω απαιτείται βεβαίως μία κάποια εξοικείωση με τον δέκτη και τις διαδικασίες αναζήτησης – προσθήκης καναλιών και συχνά βλέπουμε άτομα (μεγάλης ηλικίας κυρίως) τα οποία αφήνουν επί χρόνια τον δορυφορικό δέκτη με τα κανάλια που είχε όταν εγκαταστάθηκε, είτε περιμένουν για την παραμικρή προσθήκη την επίσκεψη κάποιου τεχνικού ή απλά κάποιου γνωστού ή φίλου που ξέρει από αυτά…

Τελειοποίηση της στόχευσης δορυφόρου: Ένα πιάτο που έχει εγκατασταθεί εδώ και χρόνια μπορεί να έχει «απορυθμιστεί» λόγω των ισχυρών ανέμων και η πρώτη μας κίνηση αν έχουμε προβληματική/οριακή λήψη (παγώματα – πιξελιάσματα σε κανάλια) είναι οπωσδήποτε να ελέγξουμε μόνοι ή με την βοήθεια τεχνικού την σωστή στόχευση του δορυφόρου. Στα πλαίσια αυτά συχνά βοηθάει και μικρή στροφή του LNB δεξιά ή αριστερά (για μικρορύθμιση της πόλωσης), μπροστά ή πίσω (μικρορρύθμιση της εστιακής απόστασης), αλλά και η αντικατάσταση του LNB με πιο ευαίσθητο στις δύσκολες λήψεις (έτσι κι αλλιώς μετά από κάποια χρόνια η απόδοσή τους πέφτει).

Περισσότεροι δορυφόροι με σταθερό κάτοπτρο: Ακόμη και μία σταθερή μικρή δορυφορική κεραία επιδέχεται ποσοτική βελτίωση. Ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι η χρήση «παράκεντρων» LNB, τα οποία «αλληθωρίζουν» προς κάποιον κοντινό ισχυρό δορυφόρο, από τον οποίο λαμβάνουν αρκετό σήμα, παρόλο που δεν τον «βλέπουν» απευθείας. Η τακτική αυτή χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στη Δυτική Ευρώπη για ταυτόχρονη λήψη των συμπλεγμάτων των δορυφόρων Astra 19,2E – Hot Bird 13E, υπό την προϋπόθεση ότι τα κάτοπτρο είναι τουλάχιστον 20-30 cm μεγαλύτερα (και αντίστοιχα αποδοτικότερα) από την ελάχιστη απαιτούμενη διάσταση για απευθείας τέλεια λήψη των δορυφόρων στην δεδομένη περιοχή. Το πιάτο κεντράρεται συνήθως στους ασθενέστερους δορυφόρους και χρησιμοποιούνται ειδικά μπράτσα επέκτασης, υπολογισμένα ώστε να φέρουν το παράκεντρο LNB στην καταλληλότερη θέση εστίασης με βάση την διαφορά 6,2 μοιρών των δύο τροχιακών θέσεων. Το ίδιο γίνεται και σε άλλες θέσεις, όπως π.χ. μεταξύ των δορυφόρων Hot Bird – Eurobird 9Α στην Ελλάδα για την λήψη των πακέτων Nova – OTE. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να επιλεγεί και το κεντράρισμα σε κάποια ενδιάμεση θέση μεταξύ των δύο (π.χ. στον Eutelsat W2 – 16E) και να μπουν δύο παράκεντρες εστίες για τις 13E και 19,2E.

Μεγαλύτερο κάτοπτρο για δύσκολες λήψεις: Αν θέλετε οπωσδήποτε να βλέπετε τα βρετανικά κρατικά κανάλια (BBC) που μεταδίδονται ελεύθερα από τον δορυφόρο Astra 2D – 28.2Ε, τότε δυστυχώς θα πρέπει να ξηλωθείτε! Η λήψη τους ξεκινάει από κάτοπτρο 2.4m στα ΒΔ. της χώρας για να καταλήξει σε… μεγαθήριο 5-6m στην Κρήτη!

Κίνηση κατόπτρου: Εάν έχετε ήδη ένα σταθερό κάτοπτρο ενός μέτρου, τότε μπορείτε να προσθέσετε ένα μοτέρ DiSEqC που θα σας επιτρέψει να λάβετε όλους τους δορυφόρους ή τις δέσμες δορυφόρων, που κατεβάζει η διάσταση του κάτοπτρου σας (και είναι σήμερα αρκετοί, όπως μπορείτε να δείτε στους πίνακες). Η μόνη προϋπόθεση είναι ο δέκτης σας να υποστηρίζει πρωτόκολλο DiSEqC 1.2, που επιτρέπει την κίνηση με τα ειδικά αυτά μοτέρ. Τα μειονεκτήματα μιας εγκατάστασης κινητού κατόπτρου είναι αφενός ο χρόνος που απαιτείται για αλλαγή δορυφόρου (μπορεί να φτάσει και το ένα λεπτό ή και περισσότερο για δύο δορυφόρους στα δύο άκρα του τόξου) και ο πιθανός θόρυβος του μοτέρ τα βράδια (που ενδεχομένως να ενοχλεί τους γείτονες). Για όσους θεωρούν τα μειονεκτήματα αυτά σοβαρά, υπάρχει η λύση των ειδικών Torroidal κατόπτρων (σαν το Wave Frontier), που επιτρέπουν την λήψη πολλών δορυφόρων με απόσταση τροχιακών θέσεων μέχρι 40 μοίρες (εφόσον είναι ισχυροί στη θέση εγκατάστασης). Για τον σκοπό αυτό τοποθετούνται πολλά LNB, τα οποία ο δέκτης διαχειρίζεται με διακόπτες διαφόρων τύπων.

Προσθήκη μπάντας C: Η ποσοτική βελτίωση αυτή αφορά μόνο τους πολύ φανατικούς, καθώς για τη λήψη της μπάντας αυτής απαιτούνται μεγάλα πιάτα. Στην μπάντα C θα βρείτε κανάλια μακρινών χωρών (εξωτικές λήψεις), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα βρουν και οι ρωσόφωνοι.

{gallery}4857{/gallery}

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

Τα νέα της Mistral – Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση: Ενισχυτής κεραίας 2U30
Συνεχίζοντας την περιγραφή των προϊόντων της Mistral, θα γίνει περιγραφή των ενισχυτών κεραίας. Οι ενισχυτές κεραίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1) Οι ενισχυτές με ακροδέκτες χωρίς θωράκιση, ...
Tesla XT850
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου Tesla MediaBox XT850. Πρόκειται για ένα Android TV Box που είναι ταυτόχρονα και DVB-T2 HEVC (H.265) δέκτης, συμβατός με το νέο πρότυπο επίγεια...
SatLink ST-6502
Η εταιρεία Tronix ανακοινώνει την παραλαβή του νέου modulator ST-6502 της SatLink. Πρόκειται για έναν διαμορφωτή ενός καναλιού σε mini μέγεθος, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για οικιακή ψυχαγωγία, ξενο...
Fracarro UX-WB LTE
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου LNB της οικογένειας UX της ιταλικής Fracarro. Πρόκειται για το UX-WB LTE, ένα wideband LNB με 2 ξεχωριστές εξόδους, που η μία μεταφέρει όλα τα...
AVM Geofencing
Η τελευταία ενημέρωση του FRITZ!App Smart Home προσθέτει μια λειτουργία που ζητείται συχνά: Το geofencing. Σας επιτρέπει να εκτελείτε ενέργειες στο έξυπνο σπίτι σας όταν εισέρχεστε ή εξέρχεστε από...
Amiko A11 Link
Αναζητείτε έναν προηγμένο τρόπο για να απολαύσετε το αγαπημένο σας περιεχόμενο, είτε πρόκειται για ζωντανή τηλεόραση, είτε για ταινίες ή ραδιόφωνο; Μην ψάχνετε άλλο! Το Amiko A11 Link 4K TV Stick ...
Fracarro D-Matrix 4S FTA
Δεν γίνεται να αφήσετε τους φιλοξενούμενούς σας χωρίς τηλεόραση. Η ιταλική Fracarro έρχεται να δώσει τη λύση με το νέο Compact Headend D-Matrix 4S FTA, το οποίο προορίζεται για σύνδεση σε τηλεοράσ...
AVM FRITZ!Fon X6
Το FRITZ!Fon X6 εντυπωσιάζει με τη μοντέρνα σχεδίασή του σε κομψή λευκή και μαύρη έκδοση, ενώ διαθέτει μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2,4” υψηλής αντίθεσης για τέλεια αναγνωσιμότητα. Ο χρήστης μπορεί να βλέ...
Solray S01C, S02B & S03C Series
Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει νέες παραλαβές προϊόντων που περιλαμβάνουν σειρές φωτιστικών LED της Solray. Πρόκειται για πλήρως ανεξάρτητα συστήματα φωτισμού που αποτελούνται από προβολέα...
TP-Link EAP623-Outdoor HD AX1800
Το EAP623-Outdoor HD είναι ένα Access Point εξωτερικού χώρου από τη σειρά EAP της TP-Link, που υποστηρίζει το πρότυπο Wi-Fi 6 με μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων έως και 1,8Gbps (574Mbps στα 2...
Ikusi ENC-108
Η Ikusi, συνεχίζοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων προϊόντων, παρουσιάζει το ENC-108 με 8 εισόδους HDMI, τα σήματα των οποίων μπορούν να μετατραπούν σε 8 streams IP σε SPTS (unicast ή mult...
Fracarro PAS4117101
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου καλωδίου PAS4117101 της ιταλικής Fracarro. Πρόκειται για υψηλής ποιότητας ομοαξονικό καλώδιο εξωτερικού χώρου, με τριπλή θωράκιση, διάμετρο 6,...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Ψηφιακή Τηλεόραση, Ιούνιος 2024
Κυκλοφορεί το νέο τεύχος Ιουνίου 2024 του περιοδικού "Ψηφιακή Τηλεόραση" μαζί με το "Security Report" Το νέο τεύχος Ιουνίου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδ...
UEFA EURO 2024 GERMANY
Η ώρα για το μεγαλύτερο αθλητικό ραντεβού της τετραετίας στην Ευρώπη έφτασε! Για έναν ολόκληρο μήνα, από 14 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου, η καρδιά της ποδοσφαιρικής Ευρώπης θα χτυπάει στα γήπεδα της Γερ...
Η PartnerNET διανέμει αποκλειστικά τα προϊόντα της MaxHub σε Ελλάδα και Κύπρο
H PartnerNET παρουσιάζει την εταιρεία MaxHub, η οποία αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τον χώρο των επικοινωνιών (communication) και της έξυπνης συνεργασίας (collaboration) για τις επιχειρήσεις. Με...
Octagon Spirit Pro
Η γερμανική Octagon διευρύνει την γκάμα των HDTV δεκτών της, παρουσιάζοντας τη version 2 του μοντέλου Spirit, τον Octagon Spirit Pro. Πρόκειται για έναν δέκτη IP με επίσημο λειτουργικό σύστημα And...
Ekselans MD HD Easy Twin 122013
Έναν ολοκαίνουργιο στην ελληνική αγορά ψηφιακό διαμορφωτή, που διαθέτει πολλές και σημαντικές καινοτομίες, δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για τον MD HD Easy T...
SAT & ZAP, Ιούνιος 2024
Η πικρή αλήθεια είναι ότι το streaming τείνει να υποκαταστήσει και στους DXersτη δορυφορική λήψη ως μέθοδο zapping. Παρ’ όλα αυτά μπορείτε ακόμη να βρείτε κανάλια που δεν μεταδίδονται ιντερνετικά…...