Skip to main content
DIABASTE DWREAN DIG 187
TM 509
SECURITY REPORT 149
satpraxis 2022
now 33 2022

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

25 Δεκεμβρίου 2010 03:00

Τα μυστικά της αναζήτησης καναλιών

Γράφει: Αργύρης Νομικός
f57d478f01118bf209358bcc40060bc4 XL 9098a477

Featured | Αμέσως μετά τη σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου στην είσοδο F του δέκτη και την ενεργοποίησή τους, η πρώτη ενέργεια είναι η διαδικασία αναζήτησης καναλιών. Σίγουρα είναι απλή, ωστόσο έχει και αυτή τα μυστικά της για να γίνει ακόμα αποδοτικότερη.

Χωρίς αναζήτηση καναλιών, παρακολούθηση δεν γίνεται! Όσο και εάν ακούγεται λοιπόν δευτερεύουσα διαδικασία κατά τη “συμβίωσή” μας με το δορυφορικό μας δέκτη, δεν είναι καθόλου αμελητέα, αφού αντίθετα αποτελεί την πρωταρχική διαδικασία μετά την αγορά ενός δορυφορικού δέκτη.

Κρατήστε τη βάση δεδομένων ανανεωμένη
Κάθε φορά που προβαίνουμε σε αγορά ενός δορυφορικού δέκτη, πρέπει να φροντίζουμε ώστε η βάση δεδομένων με τα στοιχεία λήψης των αναμεταδοτών και των καναλιών, να είναι όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένη. Και αυτό γιατί ο δέκτης, κατά την αναζήτηση καναλιών, δεν σαρώνει βήμα προς βήμα όλες τις συχνότητες και τις πολώσεις ενός δορυφόρου, αλλά μόνο εκείνες που έχει αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων του. Κάτι τέτοιο βέβαια, παρέχεται ως εναλλακτική επιλογή σε ορισμένα μοντέλα του εμπορίου, αλλά αποφεύγεται, καθώς είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο. Έτσι, για να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα κανάλια θα κατέβουν, πρέπει η βάση δεδομένων του δέκτη μας να είναι όσο το δυνατόν πιο έγκυρη.
Ρυθμίσεις
Προτού σπεύσετε στη διαδικασία αναζήτησης των καναλιών του καινούργιου σας δέκτη, κάντε λιγάκι υπομονή, αφού πρώτιστα πρέπει να δηλωθεί ο τύπος του εξοπλισμού που διαθέτετε. Έτσι, πρέπει πρώτα να δηλωθεί ο τύπος του LNB, αν το κάτοπτρό είναι σταθερό ή κινείται με εξωτερικό ή ενσωματωμένο στο δέκτη positioner. Ακόμη, στην περίπτωση των πολλαπλών LNBs από ένα ή περισσότερα κάτοπτρα, με διακόπτη DiSEqC ή πολυδιακόπτη, πρέπει να δηλωθεί και η αντίστοιχη έκδοση του DiSEqC. Ειδικά στην περίπτωση που διαθέτει ενσωματωμένο μοτέρ DiSEqC 1.2 και εφόσον ο δέκτης υποστηρίζει το λογισμικό USALS ή κάτι αντίστοιχο, πρέπει να δηλωθεί το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της τοποθεσίας του. Φυσικά, σε κάθε περίπτωση κινητού κατόπτρου, πρέπει να δηλωθούν και τα όρια κίνησης.

Αυτόματη αναζήτηση
Εφόσον λοιπόν πάνε όλα καλά, είμαστε πλέον έτοιμοι να προχωρήσουμε στην αναζήτηση των καναλιών. Την πρώτη φορά που θα προβούμε σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να ζητήσουμε αυτόματη αναζήτηση των καναλιών. Για να επιτύχουμε κάτι τέτοιο, πρέπει να διαλέξουμε από τα μενού του δέκτη, τον υπό λήψη δορυφόρο. Η διαδικασία αυτή σαρώνει όλες τις συχνότητες, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του δέκτη και κατεβάζει όλα τα κανάλια από ένα δορυφόρο. Βέβαια και αυτή, εξαρτάται από τον τύπο του εξοπλισμού που διαθέτουμε. Συγκεκριμένα, αν διαθέτουμε κατάλληλο σύστημα λήψης, με το οποίο ταυτόχρονα λαμβάνουμε πολλούς δορυφόρους (για παράδειγμα με διακόπτες ή διπλό LNB), τότε μπορούμε να κατεβάσουμε με μιας, όλους τους δορυφόρους μαζί, εφόσον βέβαια τους έχουμε δηλώσει στο αντίστοιχο μενού ρυθμίσεων. Βέβαια, στην πραγματικότητα, ο δέκτης σαρώνει έναν προς έναν τους επιθυμητούς δορυφόρους. Αντίστοιχη είναι και περίπτωση του κινητού κατόπτρου με μοτέρ DiSEqC 1.2 και USALS. Στην περίπτωση αυτή, ο δέκτης κατεβάζει όλους τους δηλωμένους δορυφόρους, με μία εντολή. Στην πράξη βέβαια, οδηγεί το κάτοπτρο σε ένα δορυφόρο, πραγματοποιεί αυτόματη αναζήτηση και κατεβάζει όλα τα κανάλια του, επαναλαμβάνοντας αυτή τη διαδικασία, μέχρι να σαρώσει όλους τους δηλωμένους δορυφόρους.
Χειροκίνητη αναζήτηση
Η χειροκίνητη αναζήτηση χρησιμοποιείται κάθε φορά που θέλουμε να κατεβάσουμε τα κανάλια, που προέρχονται μόνο από έναν transponder (αναμεταδότης). Συνήθως, εφαρμόζεται όταν εμφανιστεί στο δορυφόρο που έχουμε κατεβάσει, ένας νέος αναμεταδότης ή κάποιος αναμεταδότης δεν κατέβηκε στην αυτόματη αναζήτηση. Στην πραγματικότητα, ο δέκτης ζητά προς λήψη μόνο μία συχνότητα και πόλωση. Γι’  αυτό, πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσουμε στα μενού τη συχνότητα και την πόλωση του αναμεταδότη και προαιρετικά το FEC και το SR.
Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, με την ψηφιακή τεχνολογία παρέχεται η δυνατότητα πολύπλεξης των καναλιών, μέσα από μία συχνότητα και πόλωση. Έτσι, χρησιμοποιώντας την ίδια φέρουσα, μπορούν να μεταδοθούν πολλαπλά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια, δημιουργώντας ένα MCPC (Multi Channel Per Carrier, Πολλά Κανάλια από την ίδια Φέρουσα). Όσο περισσότερα κανάλια μεταδίδονται, τόσο μεγαλώνει το SR (Symbol Rate, Ροή δεδομένων) και τόσο ευκολότερα μπορεί ο δέκτης να το αναγνωρίσει. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο να εισάγουμε FEC (Forward Error Correction, Αναλογία Διόρθωσης Λαθών) και SR στο δέκτη. Αντίθετα, στην περίπτωση που έχουμε μετάδοση ενός καναλιού από μία συχνότητα-πόλωση, τότε έχουμε ένα SCPC (Single Channel Per Carrier, Ένα Κανάλι από μία Φέρουσα), με αποτέλεσμα ο δέκτης να δυσκολεύεται να το διακρίνει. Γι’  αυτό, στην περίπτωση αυτή, καλό είναι να εισάγουμε τα FEC και SR.

Εξελιγμένη αναζήτηση
Η εξελιγμένη αναζήτηση χρησιμοποιείται όταν δεν θέλουμε να κατεβάσουμε όλα τα κανάλια του αναμεταδότη, αλλά μόνο ένα. Για να μπορέσει όμως ο δέκτης να αντιληφθεί κάτι τέτοιο, πρέπει να δηλώσουμε κάποια στοιχεία, που θα είναι μοναδικά για το κανάλι, καθώς, όπως αναφέραμε, η συχνότητα, η πόλωση, το FEC και το SR είναι στοιχεία κοινά για όλο το ψηφιακό πακέτο καναλιών. Γι’  αυτό, στην περίπτωση αυτή, ιδιαίτερα χρήσιμα είναι τα PIDs (Package Identifiers) εικόνας και ήχου. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν στο δέκτη το κανάλι που θέλουμε να κατεβάσουμε. Οι περισσότεροι δέκτες, εκτός από τα PIDs ήχου και εικόνας, παρέχουν δυνατότητα εισαγωγής και του PCR PID, το οποίο όμως στην πράξη δεν προσδίδει κάποιες περαιτέρω δυνατότητες λήψης και γι’  αυτό, καλύτερα να το αφήνετε στο αυτόματο (auto).
Η εξελιγμένη αναζήτηση, συνήθως εφαρμόζεται όταν εμφανίζεται ένα νέο κανάλι ή όταν κάποιο κανάλι δεν κατέβηκε με τις δύο προηγούμενες αναζητήσεις. Θεωρείται ο ιδανικός τρόπος αναζήτησης καναλιών SCPC.
Υποεπιλογές αναζήτησης
Εκτός από τα προηγούμενα είδη αναζήτησης, από πολλά μοντέλα του εμπορίου υπάρχουν και διάφορες υποπεριπτώσεις αναζήτησης. Έτσι, στο μενού της αυτόματης αναζήτησης παρέχονται δυνατότητες αναζήτησης μόνο των ελεύθερων ή μόνο των συνδρομητικών καναλιών. Παράλληλα, στο μενού της χειροκίνητης αναζήτησης παρέχεται η επιλογή “Network Search”, με την οποία είναι εφικτή η λήψη και των υπόλοιπων αναμεταδοτών του ίδιου μπουκέτου. Για παράδειγμα, όταν ζητήσουμε προς λήψη τον ένα εκ των τριών αναμεταδοτών της Nova με τη χειροκίνητη αναζήτηση και έχουμε ενεργοποιημένη την επιλογή “Network Search”, τότε θα κατέβουν τα κανάλια και από τους άλλους δύο αναμεταδότες.
Ενημερωμένες λίστες
Για να κρατήσετε τις λίστες των καναλιών σας ενημερωμένες, θα πρέπει ανά αραιά διαστήματα να πραγματοποιείτε επιλεγμένες αναζητήσεις που θα εντοπίζουν τυχόν αλλαγές. Ο δορυφορικός “κόσμος” είναι τόσο μεγάλος και πλούσιος, όπου δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνονται ανακατατάξεις.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • AVM FRITZ!Powerline 1240 AX

  AVM FRITZ!Powerline 1240 AX

  Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, του νέου σετ FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN set είναι το νέο Wi-Fi 6. Αυτό συνεπάγεται ότι μπορείτε να αναβαθμίσετε το οικιακό σας δίκτυο με Gigabit μέσω της ηλεκτρικής καλ...
 • TP-Link SG6428XHP & SG6654XHP

  TP-Link SG6428XHP & SG6654XHP

  Τα SG6428XHP και SG6654XHP είναι δύο προηγμένης τεχνολογίας, ευέλικτα PoE+ switches της TP-Link, με διαχείριση L3, τα οποία έχουν κατασκευαστεί για απαιτήσεις δικτύωσης επαγγελματικού επιπέδου, με...
 • Αλκαλικές μπαταρίες Grundig από την KAL Electronics

  Αλκαλικές μπαταρίες Grundig από την KAL Electronics

  Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή πλήρους σειράς μπαταριών Grundig. Περιλαμβάνει αλκαλικές μπαταρίες όλων των μεγεθών, για γενική χρήση σε όλες τις μικροσυσκευές. Διαθέτουν μέγισ...
 • Ikusi MOD-203

  Ikusi MOD-203

  H Ikusi παρουσίασε πρόσφατα ένα νέο ποιοτικό μοντέλο Digital HD Modulator, το MOD-203, το οποίο μετατρέπει σήμα από HDMI και AV σε DVB-T COFDM, με πλήρεις δυνατότητες παραμετροποίησης του σήματος ...
 • Tesla XG500

  Tesla XG500

  Απολαύστε εξαιρετική ψυχαγωγία πολυμέσων με το Tesla MediaBox XG500, ένα Android TV Box με πιστοποιημένο λειτουργικό σύστημα Google TV. Η πιστοποίηση αυτή εγγυάται την ομαλή λειτουργία και τις τακ...
 • Sonora Terra Digital

  Sonora Terra Digital

  Η Sonora Terra Digital είναι μια κεραία με συμπαγή και μοντέρνο σχεδιασμό, κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, ώστε να απολαμβάνετε σταθερή σύνδεση και εικόνα υψηλής ποιότητας! Είναι κατάλλ...
 • Ekselans EK CAST

  Ekselans EK CAST

  Το EK CAST βελτιώνει την εμπειρία πολυμέσων των φιλοξενούμενων στα δωμάτια του ξενοδοχείου (ή/και νοσοκομείου, γηροκομείου κ.λπ.), επιτρέποντάς τους να απολαμβάνουν τόσο το δικό τους περιεχόμενο π...
 • Huayu 0143

  Huayu 0143

  Αν χάλασε το τηλεχειριστήριο του αποκωδικοποιητή σας MAG, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, καθώς η KAL Electronics έχει τη λύση! Διαθέτει το Huayu 0143, που είναι ένα οικονομικό τηλεχειριστήριο αντικ...
 • Tesla XT850

  Tesla XT850

  Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου Tesla MediaBox XT850. Πρόκειται για ένα Android TV Box που είναι ταυτόχρονα και DVB-T2 HEVC (H.265) δέκτης, συμβατός με το νέο πρότυπο επίγεια...
 • D-Link DMS-106XT

  D-Link DMS-106XT

  Απολαύστε αξιόπιστο ενσύρματο Ethernet 10 Gigabit, με πέντε θύρες 2.5 Gigabit, λειτουργία Turbo για ιεράρχηση QoS βάσει θυρών, καθώς και πολύχρωμο φωτισμό LED, που σας επιτρέπουν να εξαλείψετε τα ...
 • Digitalbox 8200 HD FTA

  Digitalbox 8200 HD FTA

  Ένας νέος δέκτης κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά από την Ψηφιακή Τεχνολογία Α.Ε.Β.Ε. Πρόκειται για τον Digitalbox 8200 HD FTA, έναν οικονομικό δορυφορικό δέκτη με DVB-S2 tuner που έχει σχεδιαστεί γ...
 • Η Panel TV μαγνήτισε τους επαγγελματίες στην Athens Electronix 2024

  Η Panel TV μαγνήτισε τους επαγγελματίες στην Athens Electronix 2024

  Νέο παράθυρο στην πληροφόρηση των επαγγελματιών ψηφιακών λύσεων άνοιξε η Panel TV με τη συμμετοχή της και την παρουσίαση νέων καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών στη μεγαλύτερη κλαδική έκθεση συστημάτ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, Μάιος 2024

  Ψηφιακή Τηλεόραση, Μάιος 2024

  Κυκλοφορεί το νέο τεύχος Μαΐου 2024 του περιοδικού "Ψηφιακή Τηλεόραση" μαζί με το "Security Report" Το νέο τεύχος Μαΐου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό ...
 • Cosmote, Nova, Vodafone – Όλα τα πακέτα για streaming και υπερυψηλές ταχύτητες internet μέσω οπτικής ίνας

  Cosmote, Nova, Vodafone – Όλα τα πακέτα για streaming και υπερυψηλές ταχύτητες internet μέσω οπτικής ίνας

  Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι είναι πάντα περιζήτητοι! Εκτός από τις υπηρεσίες τηλεφωνίας και υψηλής ταχύτητας internet που παρέχουν, έχουν εμπλουτίσει το πορτφόλιό τους και με πλατφόρμες συνδρομητ...
 • Kathrein UFOpro

  Kathrein UFOpro

  Το UFOpro αποτελεί την πρόσφατη πλατφόρμα Headend της γερμανικής Kathrein, που προσφέρει ηγετική σχέση απόδοσης - τιμής στην αγορά! Είναι κατασκευασμένο για εφαρμογές τηλεόρασης επόμενης γενιάς σε...
 • Sat & Zap, Μάιος 2024

  Sat & Zap, Μάιος 2024

  Ελάχιστο το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον στη γεωστατική τροχιά όπου το streaming έχει υπερκεράσει τους δορυφόρους. Αντίθετα, σε Ασία και Αφρική κάθε μήνα εμφανίζονται νέα ελεύθερα κανάλια. Al Shams...