22 Ιανουαρίου 2013 11:01

Διανομή ενός δορυφορικού καναλιού στα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας

Γράφει: Παναγιώτης Ψυχογιός
admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F05%252Fdc6a34cddcdc355994851dd7b6faf2ee XL

Featured | Δείτε στην πράξη πώς θα μεταδώσετε την εικόνα του δορυφορικού σας δέκτη από το δωμάτιό σας σε άλλα διαμερίσματα της πολυκατοικίας σας, χωρίς επιπλέον καλώδια.Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει έντονη ανάγκη να διαμοιράσουμε την εικόνα που προέρχεται από το δορυφορικό μας δέκτη σε περισσότερες τηλεοράσεις που μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικά διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας. Φυσικά, όπως θα δείτε και στη συνέχεια, η εφαρμογή μπορεί να επεκταθεί και σε μεγαλύτερο δίκτυο διανομής. Οι τρόποι διαμοιρασμού μπορούν να επιτευχθούν ανά περίσταση, εύκολα, και χωρίς επιπλέον καλώδια ή ασύρματους αναμεταδότες εικόνας περιορισμένης εμβέλειας, αρκεί να εκμεταλλευτείτε σωστά τις δυνατότητες των υλικών διανομής επίγειου – δορυφορικού σήματος.  

Μετάδοση δορυφορικού καναλιού με το κάτοπτρο στην ταράτσα

Θεωρούμε πάντα δεδομένο ότι ο δορυφορικός δέκτης βρίσκεται σε ένα δωμάτιο του διαμερίσματός μας και ότι κάθε διαμέρισμα διαθέτει ατομική κεραία λήψης επίγειου τηλεοπτικού σήματος, ενώ εμείς διαθέτουμε ταυτόχρονα και δορυφορικό κάτοπτρο εγκατεστημένο στην ταράτσα.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, για να πετύχουμε τον στόχο μας αρκεί να μεταδώσουμε το τηλεοπτικό σήμα (προερχόμενο από το δορυφορικό μας δέκτη) μέσω της υπάρχουσας καλωδίωσης στο επίπεδο της ταράτσας και έπειτα να το διοχετεύσουμε στο ζητούμενο διαμέρισμα (πάντα μέσω της υπάρχουσας καλωδιακής υποδομής).

Αρχικά συνδέουμε την έξοδο AV του δορυφορικού μας δέκτη (Scart ή RCA) στην είσοδο ενός γενικού διαμορφωτή full band. Ο διαμορφωτής αναλαμβάνει να διαμορφώσει το υπάρχον σήμα Audio-Video σε μία συχνότητα του τηλεοπτικού φάσματος των VHF (επιλέξαμε το κανάλι 5 στους 175,25 MHz). Στην συνέχεια παρεμβάλλουμε σε σειρά έναν μίκτη-διαχωριστή TV-SAT μεταξύ καλωδίου τροφοδοσίας δορυφορικού σήματος IF και δορυφορικού δέκτη. Η κάθοδος συνδέεται στην θέση In/Out του διαχωριστή, ενώ ο δέκτης μας τροφοδοτείται με δορυφορικό σήμα, μέσω της εξόδου SAT. Η έξοδος του διαμορφωτή συνδέεται στη θέση TV του διαχωριστή, που βρίσκεται στο δωμάτιο μας.

Κατά τον ίδιο τρόπο (σε επίπεδο ταράτσας) παρεμβάλλουμε έναν μίκτη-διαχωριστή TV-SAT μεταξύ εξόδου LΝΒ και καλωδίου καθόδου. H έξοδος του LΝΒ συνδέεται στην είσοδο Sat, ενώ η κάθοδος στην θέση Out/In.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η εισαγωγή δυο μικτών-διαχωριστών TV-SAT σε μία γραμμή μεταφοράς επιτρέπει την ταυτόχρονή διέλευση επίγειου –δορυφορικού σήματος μέσω αυτής. Έτσι, στην περίπτωσή μας, ενώ το δορυφορικό σήμα κατεβαίνει, εμείς «ανεβάζουμε» επίγειο σήμα από το διαμορφωτή μας προς την ταράτσα(και συγκεκριμένα στην έξοδο TV του μίκτη TV-SAT). Στην συνέχεια, στην έξοδο TV, συνδέουμε ένα splitter 1 προς 2 ή 1 προς 3 (ανάλογα με τον αριθμό διαμερισμάτων που θέλουμε να τροφοδοτήσουμε με εικόνα).

Μέχρι στιγμής καταφέραμε να φέρουμε -σε επίπεδο ταράτσας- αναλογικό σήμα προερχόμενο από το δορυφορικό μας δέκτη χωρίς επιπλέον καλώδια. Στην συνέχεια θα το διοχετεύσουμε στο διαμέρισμα που θέλουμε (η διανομή έως σε τρία διαμερίσματα λειτουργεί άψογα). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, αρκεί να εντοπίσουμε τις επίγειες κεραίες των ζητούμενων διαμερισμάτων στην ταράτσα, ώστε να παρεμβάλλουμε έναν μίκτη VHF-UHF μεταξύ κεραίας και καλωδίου καθόδου  του κάθε διαμερίσματος. Η έξοδος UHF της κεραίας οδηγείται στην αντίστοιχη είσοδο του μίκτη, ενώ η είσοδος VHF του μίκτη δέχεται το σήμα (που προέρχεται από τον διαμορφωτή), μέσω της αντίστοιχης εξόδου του splitter.

Έτσι, κάθε κάθοδος που οδεύει στα επιλεγμένα διαμερίσματα περιέχει τηλεοπτικό σήμα προερχόμενο από τον δορυφορικό δέκτη του διαμερίσματός μας, παράλληλα με το τηλεοπτικό σήμα που εισάγεται από την κεραία των UHF.

Σαν τελευταίο βήμα, μένει ο συντονισμός του τηλεοπτικού δέκτη στα άλλα διαμερίσματα στην συχνότητα που λειτουργεί ο διαμορφωτής μας. 

Μετάδοση δορυφορικού καναλιού με το κάτοπτρο στο μπαλκόνι

Σε μια παραλλαγή (ιδιαίτερα δημοφιλής) της εφαρμογής μας το κάτοπτρο βρίσκεται εγκατεστημένο στο μπαλκόνι. Σε αυτήν την περίπτωση ο διαμορφωτής εγκαθίσταται όπως και προηγουμένως. Όμως η μεταφορά του σήματος του διαμορφωτή προς την ταράτσα επιτυγχάνεται μέσω του καλωδίου καθόδου επίγειας κεραίας και όχι του καλωδίου καθόδου δορυφορικού σήματος.

Και εδώ αρκεί να παρεμβάλλουμε ένα μίκτη – διαχωριστή VHF-UHF σε σειρά σε επίπεδο διαμερίσματος και ένα δεύτερο σε σειρά, σε επίπεδο ταράτσας. Η έξοδος UHF του μίκτη στο διαμέρισμα, συνδέεται με την είσοδο του τηλεοπτικού μας δέκτη, ενώ η είσοδος VHF συνδέεται και πάλι με την έξοδο του διαμορφωτή. Η έξοδός του συνδέεται με το καλώδιο καθόδου επίγειου σήματος.

Σε επίπεδο ταράτσας, συνδέουμε την έξοδο του μίκτη – διαχωριστή VHF-UHF με το καλώδιο καθόδου επίγειου σήματος και την επίγεια κεραία στην είσοδο UHF αυτού. Η έξοδος VHF συνδέεται και πάλι με splitter. Έτσι, ενώ το σήμα της επίγειας κεραίας κατεβαίνει, εμείς ανεβάζουμε σήμα από τον διαμορφωτή μας (στην μπάντα των VHF) προς την ταράτσα.

Στην συνέχεια διοχετεύουμε το κανάλι στα ζητούμενα διαμερίσματα, με τον ίδιο τρόπο που αναφέρθηκε προηγουμένως. 

Μετάδοση σε όλα τα διαμερίσματα, μέσω κεντρικού δικτύου διανομής επίγειου σήματος

Σε αυτήν την περίπτωση θέλουμε να στείλουμε εικόνα από το δορυφορικό μας δέκτη σε όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας, που διαθέτει κεντρικό σύστημα διανομής τηλεοπτικού σήματος. Eάν το κάτοπτρό μας είναι εγκατεστημένο στην ταράτσα ως γραμμή μεταφοράς θα χρησιμοποιηθεί το καλώδιο καθόδου δορυφορικού σήματος. Η μόνη διαφορά με τις προηγούμενες εφαρμογές είναι πως η έξοδος TV του διαχωριστή TV-SAT στην ταράτσα θα οδηγηθεί στην είσοδο VHF του κεντρικού ενισχυτή.

Όπως καταλαβαίνετε, η συχνότητα λειτουργίας του διαμορφωτή θα πρέπει να είναι ελεύθερη, χωρίς να εισάγεται από το κεραιοσύστημα προς το δίκτυο κεντρικής διανομής.  

Μετάδοση σε όλα τα διαμερίσματα μέσω κεντρικού δικτύου διανομής επίγειου & δορυφορικού σήματος (με πολυδιακόπτη)

Σε αυτήν την περίπτωση η υλοποίηση περιπλέκεται, παρουσιάζοντας παράλληλα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η αναφορά της γίνεται για καθαρά εκπαιδευτικούς λόγους, μιας και για να έρθει σε πέρας απαιτείται εξειδικευμένος τεχνικός εγκαταστάτης. Αρχικά κάνουμε κάποιες μικρές μετατροπές σε επίπεδο διαμερίσματος. Ο σηματοδότης (πρίζα) TV-SAT αντικαθίσταται με έναν μίκτη-διαχωριστή TV-SAT (λειτουργικά συμπεριφέρονται το ίδιο, όμως ο μίκτης-διαχωριστής παρουσιάζει μεγαλύτερη ευελιξία για την υλοποίηση του σχεδίου μας).

Η έξοδος SAT του μίκτη TV-SAT συνδέεται στην είσοδο LΝΒ in του δορυφορικού μας δέκτη, ενώ η έξοδος TV συνδέεται στην είσοδο ενός μίκτη-διαχωριστή VHF-UHF. H έξοδος UHF του μίκτη VHF-UHF συνδέεται με την είσοδο του τηλεοπτικού μας δέκτη. Η έξοδος VHF λειτουργεί ως είσοδος, λαμβάνοντας σήμα από την έξοδο του διαμορφωτή (όπου όπως και στις άλλες περιπτώσεις δέχεται AV σήμα, από το δορυφορικό μας δέκτη).

Στην συνέχεια, επεμβαίνουμε στο σημείο που βρίσκεται εγκατεστημένος ο πολυδιακόπτης (multiswitch). Απομονώνουμε την κάθοδο που οδεύει προς το διαμέρισμά μας. Παρεμβάλλουμε μεταξύ καθόδου και εξόδου του πολυδιακόπτη δύο μίκτες-διαχωριστές TV-SAT και ένα μίκτη-διαχωριστή VHF-UHF ανάμεσά τους. Το δορυφορικό σήμα εξέρχεται από τον πολυδιακόπτη, περνά από τους μίκτες-διαχωριστές TV-SAT, μέσω των θέσεων SAT, και καταλήγει στον δορυφορικό δέκτη μέσω του τελευταίου διαχωριστή TV-SAT, που εκτελεί χρέη διαχωριστή σηματοδότη (πρίζας). Το επίγειο σήμα κατεβαίνει περνώντας από τον πρώτο μίκτη TV-SAT, τον μίκτη-διαχωριστή VHF-UHF, το δεύτερο μίκτη-διαχωριστή TV-SAT, ενώ καταλήγει στον τηλεοπτικό δέκτη μέσω του τελευταίου διαχωριστή TV-SAT, πάντα μέσω της εξόδου TV.

Στην έξοδο ΤV του μίκτη TV-SAT που βρίσκεται στο δωμάτιο, το επίγειο σήμα διαχωρίζεται από το σήμα του διαμορφωτή, που αντιστρόφως ανεβαίνει προς τον πολυδιακόπτη. Οδεύοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση, περνά από τον πρώτο διαχωριστή TV-SAT και διαχωρίζεται ξανά μέσω του διαχωριστή VHF-UHF για να οδηγηθεί σαν καθαρό σήμα VHF προς την είσοδο VHF του κεντρικού ενισχυτή και κατ’ επέκταση του Multiswitch. Έτσι, υποκλέπτουμε το σήμα του διαμορφωτή οδηγώντας το σε κεντρική διανομή, χωρίς να παρουσιάζεται καμία εμπλοκή στο υπόλοιπο σύστημα. 

Τι πρέπει να προσέξετε στην πράξη

Όλες οι παραπάνω εφαρμογές έχουν δοκιμαστεί στην πράξη παρουσιάζοντας άριστα αποτελέσματα. Εάν θελήσετε να τις ακολουθήσετε, θα πρέπει να προσέξετε κάποιες λεπτομέρειες που καθορίζουν και την επιτυχία της κάθε μιας.

Η ποιότητα των χρησιμοποιουμένων υλικών κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική.

Οι μίκτες –διαχωριστές TV-Sat που παρεμβάλλονται στην γραμμή καθόδου θα πρέπει να έχουν χαμηλές απώλειες στην στάθμη επίγειου-δορυφορικού σήματος, να μην επηρεάζουν την ποιότητα του δορυφορικού σήματος, καθώς και να παρουσιάζουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο διαχωρισμό στα φάσματα συχνοτήτων επίγειου-δορυφορικού σήματος ( >30dΒ).

Γενικότερα, η προσθήκη παθητικών στοιχείων σε ένα δίκτυο διανομής εισάγει φυσιολογικές απώλειες διέλευσης σήματος. Έτσι, σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις και ειδικότερα στις κεντρικού τύπου εφαρμογές, το δίκτυο διανομής δεν θα πρέπει λειτουργεί σε οριακά επίπεδα σήματος.

O διαμορφωτής θα πρέπει να διαθέτει στάθμη εξόδου που θα πλησιάζει τα 99dΒ, έτσι ώστε να υπερκαλύπτει όλες τις πιθανές απώλειες σήματος που εισάγονται από τα παθητικά στοιχεία του δικτύου. Σε καμία περίπτωση δεν συνίσταται ο εσωτερικός διαμορφωτής, που διαθέτουν οι περισσότεροι δορυφορικοί δέκτες, ακόμα και για την πρώτη εφαρμογή. Μην ξεχνάτε πως μπορεί να αντιμετωπίσετε μεγαλύτερες από το σύνηθες απώλειες καλωδίου, λόγω παλαιότητας.

Στις εφαρμογές μας, η συχνότητα λειτουργίας του διαμορφωτή ρυθμίστηκε στα VHF, στους 175,25MHz (έχοντας πριν βεβαιωθεί πως είναι ελεύθερη και δεν εισάγεται από το κεραιοσύστημα μας προς το δίκτυο διανομής). Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιήσετε συχνότητες από την L-VHF Band (Ch 2-4) ή S-Band (Ch S02-41), αρκεί τα εμπλεκόμενα υλικά να υποστηρίζουν αυτές τις συχνότητες (π.χ. μίκτης V-U, κεντρικός ενισχυτής, κλπ), καθώς και να τις διαχωρίζουν.

Τέλος, αν κάποια στιγμή θελήσετε να διακόψετε την μετάδοση της εικόνας προς τρίτους, δεν έχετε παρά να θέσετε τον διαμορφωτή εκτός λειτουργίας (διακόψτε την τροφοδοσία του).
 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • ANGA PS-100 / PS-500 / PS-300

  ANGA PS-100 / PS-500 / PS-300

  Η εταιρεία STAM Electronics ανακοινώνει τη νέα παραλαβή εσωτερικών κεραιών ANGA για λήψη ψηφιακών τηλεοπτικών σημάτων, η οποία περιλαμβάνει τα εξής μοντέλα: PS-100: Εσωτερική κεραία δωματίου γι...
 • NEDIS VTRA3460GY

  NEDIS VTRA3460GY

  Ασύρματη HDTV λύση για να απολαμβάνετε ποιότητα εικόνας και ήχου HDTV χωρίς να χρειάζονται καλώδια. Η ασύρματη επέκταση της Nedis προσφέρει ασύρματη μετάδοση του HDMI σήματος από τις συνδεδεμένες ...
 • Superior 23-55 Motion Extra Slim

  Superior 23-55 Motion Extra Slim

  Η επιτοίχια βάση 23-55 Motion Extra Slim της Superior είναι κατάλληλη για όλες τις τηλεοράσεις 23"-55" με max Vesa 400x400 και με μέγιστο βάρος 30 κιλών. Διαθέτει οριζόντια περιστροφή (+/-90°) και...
 • TP-Link TL-SG2016P

  TP-Link TL-SG2016P

  Το TL-SG2016P είναι ένα νέο έξυπνο Switch JetStream 16x θυρών με 8x θύρες PoE+, το οποίο έχει σχεδιαστεί από την TP-Link ειδικά για επαγγελματική χρήση. Εξοπλισμένο με οκτώ συμβατές θύρες PoE+ 802...
 • RiotPWR 1950X Cloud

  RiotPWR 1950X Cloud

  Μετατρέψτε τώρα το iPhone σας ή το iPad σας σε μία κονσόλα παιχνιδιών, χάρη στο νέο χειριστήριο παιχνιδιών RP1950X Cloud της RiotPWR™ Edition iOS! Μπορείτε πλέον να παίξετε σχεδόν οποιοδήποτε παιχ...
 • PROMAX ATLAS NG

  PROMAX ATLAS NG

  Το ATLAS NG είναι ένας πολλαπλών χρήσεων αναλυτής TV επόμενης γενιάς ATSC 3.0 και DVB που υποστηρίζει 5G και καλύπτει τις πιο αυστηρές απαιτήσεις για επαγγελματίες εκπομπής. Είναι ένας αναλυτής φά...
 • DEEPCOOL SC700 HUB

  DEEPCOOL SC700 HUB

  Το hub σύνδεσης A-RGB 12x θυρών DeepCool SC700, μπορεί να τροφοδοτήσει ταυτόχρονα πολλά A-RGB 5V αξεσουάρ hardware, ενώ καταλαμβάνει μόνο μία θέση 3pin στη μητρική πλακέτα. Η περιλαμβανόμενη σύνδε...
 • TP-LINK EAP613

  TP-LINK EAP613

  Εύκολη αναβάθμιση σε Business δίκτυο Wi-Fi 6, με το νέο EAP613 της TP-Link! Πρόκειται για ένα  AX1800 access point οροφής με Wi-Fi 6 υψηλής απόδοσης, που επιτρέπει σε περισσότερες συνδεδεμένες συσ...
 • DEEPCOOL LS520

  DEEPCOOL LS520

  Το νέο ολοκληρωμένο σύστημα υδρόψυξης LS520 είναι εδώ και είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες! Η LS520 αναβαθμίζει την αξιοπιστία της, υιοθετώντας την τεχνολογία "Anti-l...
 • FRITZ!OS 7.50

  FRITZ!OS 7.50

  Το FRITZ!OS 7.50 φέρνει πάνω από 150 νέες λειτουργίες και βελτιώσεις, κάνοντας το ψηφιακό σπίτι πιο γρήγορο και πιο έξυπνο. Με τη νέα έκδοση του ευφυούς αυτού λογισμικού και οι δύο ζώνες συχνοτήτω...
 • IKUSI ONE+ & ONE+ SAT

  IKUSI ONE+ & ONE+ SAT

  Τα μοντέλα προγραμματιζόμενων multiband ενισχυτών ONE+ και ONE+ SAT της IKUSI, παρέχουν πλειάδα δυνατοτήτων στη ρύθμιση, επεξεργασία και διανομή επίγειων καναλιών, αλλά και δορυφορικών σημάτων IF....
 • Τα νέα της Mistral : Οι κεραίες αδιάβροχου διπόλου

  Τα νέα της Mistral : Οι κεραίες αδιάβροχου διπόλου

  Έχει ήδη αρχίσει η τροποποίηση των κεραιών στις νέες και περιορισμένες συχνότητες, δηλαδή από 470 έως 700 MHz. O περιορισμός του εύρους συχνοτήτων δίνει περισσότερη απολαβή σε αυτές τις κεραίες, σ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, Ιανουάριος 2023

  Ψηφιακή Τηλεόραση, Ιανουάριος 2023

  Το νέο τεύχος Φεβρουαρίου 2023 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Οι υβριδ...
 • Οι υβριδικές πλατφόρμες των ελληνικών τηλεοπτικών καναλιών

  Οι υβριδικές πλατφόρμες των ελληνικών τηλεοπτικών καναλιών

  Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας, έστω και με βήματα σημειωτόν, η τηλεόραση στη χώρα μας έχει μπει πια για τα καλά στην ψηφιακή εποχή του HbbTV. Πλέον, το κάθε τηλεοπτικό κανάλι πανελλαδικ...
 • Η τάση της συνδρομητικής τηλεόρασης

  Η τάση της συνδρομητικής τηλεόρασης

  Δεν υπάρχει πλέον η παραμικρή αμφιβολία για τη σαφέστατη μεταστροφή των καταναλωτών ως προς τον τρόπο πρόσβασής τους στη συνδρομητική τηλεόραση. Αυτό προκύπτει από τα νούμερα που δημοσίευσε πρόσφα...
 • Η ιστορία και το μέλλον της τηλεόρασης στην Ελλάδα

  Η ιστορία και το μέλλον της τηλεόρασης στην Ελλάδα

  Η τεχνολογία στα ηλεκτρονικά εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς τα τελευταία 70 χρόνια και συνεχίζει να μας εκπλήσσει ευχάριστα. Στον τομέα της τηλεόρασης έχουμε μια επιταχυνόμενη εξέλιξη, η οποία ...
 • SatLink ST-6501

  SatLink ST-6501

  Η SatLink διευρύνει την οικογένεια των ψηφιακών συσκευών της για τη διανομή τηλεοπτικού σήματος, παρουσιάζοντας ένα νέο μοντέλο. Πρόκειται για το ST-6501, έναν διαμορφωτή ενός καναλιού σε mini μέγ...
ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΙ HD TV

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design