Skip to main content
DIABASTE DWREAN DIG 182
Στιγμιότυπο οθόνης 2023 12 07 110741
SECURITY REPORT 145
satpraxis 2022
now 33 2022

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

8 Δεκεμβρίου 2023 09:43
16 Οκτωβρίου 2013 01:40

Πώς λαμβάνονται οι οριακές δορυφορικές συχνότητες

Γράφει: Παναγιώτης Ψυχογιός
admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fd15526c184fad638091f06200baf29d4 XL

Featured | Πολλές φορές έχοντας στοχεύσει το κεραιοσύστημά μας σε κάποιον δορυφόρο ανακαλύπτουμε ότι δε λαμβάνουμε το σύνολο των συχνοτήτων που εκπέμπει, αλλά ένα μέρος αυτών. Οι λόγοι που προκαλούν την απώλεια λήψης ορισμένων συχνοτήτων καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης του φαινόμενου, θα αναλυθούν εκτενώς στο παρόν άρθρο.

Πολλές φορές έχοντας στοχεύσει το κεραιοσύστημά μας σε κάποιον δορυφόρο ανακαλύπτουμε ότι δε λαμβάνουμε το σύνολο των συχνοτήτων που εκπέμπει, αλλά ένα μέρος αυτών. Οι λόγοι που προκαλούν την απώλεια λήψης ορισμένων συχνοτήτων καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης του φαινόμενου, θα αναλυθούν εκτενώς στο παρόν άρθρο.

Συνήθως όταν θέλουμε να λάβουμε το πλήθος των τηλεοπτικών καναλιών ενός δορυφόρου, είτε πρόκειται για κάποιον από τους πλέον εμπορικούς, είτε για κάποιον άγνωστο προς το ευρύ κοινό, συλλέγουμε σε προγενέστερο χρόνο κάποιες πληροφορίες σχετικά με την ισχύ κάλυψης της γεωγραφικής μας θέσης, καθώς και για το μέγεθος κατόπτρου που πρέπει να διαθέτει το κεραιοσύστημα μας, έτσι ώστε να έχουμε εφικτή λήψη σε όλες τις συχνότητες που εκπέμπει. Κάποιες φορές ανακαλύπτουμε ότι δε λαμβάνουμε το πλήθος συχνοτήτων που αναγράφονται στους σχετικούς πίνακες, ακόμα κι αν η διάμετρος κατόπτρου υπερκαλύπτει τις ανάγκες μας.

Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν συγκεκριμένες αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν στο ίδιο αποτέλεσμα και θα προσπαθήσουμε να τις αναλύσουμε διεξοδικότερα.

Μελέτη Ιχνοδιαγραμμάτων (footprints)

Εάν δεν πρόκειται για κάποιον εμπορικό δορυφόρο, που οι δυνατότητες λήψης είναι συγκεκριμένες με κεραιοσυστήματα μικρών διαμέτρων, καλό είναι πρώτα να συμβουλευτείτε τα ιχνοδιαγράμματα κάλυψης του δορυφόρου, που αφορούν τη γεωγραφική σας θέση. Αρκετές φορές η κάλυψη γίνεται μέσω διαφορετικών πομπών στον ίδιο δορυφόρο, που δημιουργούν διαφορετικά spotbeams με διαφορετική ισχύ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι συχνότητες που ανήκουν σε ένα spotbeam να παρουσιάζουν εφικτή λήψη, ενώ κάποιες άλλες (σε διαφορετική δέσμη) να παρουσιάζουν οριακή ή ανέφικτη λήψη χρησιμοποιώντας την ίδια διάμετρο κατόπτρου. Το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να δημιουργήσει η ύπαρξη διαφορετικών δορυφόρων στην ίδια τροχιακή θέση (με το ίδιο γενικό όνομα π.χ. Astra), με διαφορετική ισχύ εκπομπής για τις συχνότητες που εκπέμπουν. Σε αμφότερες των περιπτώσεων σαν λύση παρουσιάζεται η χρήση κατόπτρου μεγαλύτερης διαμέτρου, κάτι που όμως δεν είναι πάντα εφικτό.

Στόχευση

Η διάμετρος του κεραιοσυστήματός μας είναι επαρκής, η εγκατάστασή μας έχει πραγματοποιηθεί, αλλά ανακαλύπτουμε ότι δε λαμβάνουμε το πλήθος των συχνοτήτων που περιλαμβάνει ο δορυφόρος, αλλά ένα μέρος τους. Ακόμα κι αν λαμβάνουμε το μεγαλύτερο μέρος, το πρώτο βήμα που ακολουθούμε είναι ο έλεγχος της στόχευσης. Ακόμα και αν όλες οι συχνότητες (transponders) εκπέμπονται από το ίδιο spotbeam, λαμβάνονται με μικρές διαφορές στην ισχύ και την ποιότητα σήματος (μιας και παρουσιάζουν διαφορετική συμπεριφορά στη διάδοσή τους). Έτσι, εάν υπάρξει έστω και μία μικρή απόκλιση στη στόχευση, θα έχει πρωτίστως ως αντίκρισμα την απώλεια κάποιων ασθενέστερων συχνοτήτων και μετέπειτα την ολοκληρωτική απώλεια όλου του φάσματος του δορυφόρου. Τo φαινόμενο αυτό γίνεται ακόμα πιο έντονο σε περιπτώσεις κινητών κατόπτρων, όπου η κίνηση του κατόπτρου δεν εφάπτεται νοητά πάνω στο γεωστατικό τόξο των δορυφόρων. Σε εγκαταστάσεις σταθερών κατόπτρων, εκτός από τη σωστή στόχευση του κατόπτρου, θα πρέπει να μεριμνήσουμε και για την ορθή ρύθμιση της γωνίας στρέψης του LΝΒ στον άξονά του (Skew). Φυσικά -όπως καταλαβαίνετε- η χρήση πεδιομέτρου από κάποιον τεχνικό ελαχιστοποιεί έως και μηδενίζει την πιθανότητα κακής στόχευσης.

LNB

Το είδος και ο τύπος του LNB που θα χρησιμοποιήσουμε παίζει μεγάλο ρόλο όσον αφορά τη λήψη κάποιων συχνοτήτων που θεωρούνται οριακές για τη διάμετρο του κεραιοσυστήματος που θα χρησιμοποιήσουμε. Πέρα από τον βαθμό θορύβου που τόσο εμπορικά διαφημίζεται και ελάχιστα συμβαδίζει με την πραγματική ικανότητα ενός LNB, υπάρχει ένα πλήθος άλλων ηλεκτρικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών, που προσδιορίζει την αξία του. Ανάλογα λοιπόν με τα χαρακτηριστικά του, ένα LNB μπορεί να αξιοποιήσει στο μέγιστο την απόδοση ενός κατόπτρου ή αντίστοιχα να την υποβιβάσει. Αυτό λοιπόν που παίζει ρόλο είναι ο συνδυασμός κατόπτρου και LNB, δηλαδή το κατά πόσο ταιριάζει το LNB στο κάτοπτρο που θα χρησιμοποιηθεί. Κακός συνδυασμός LNB – κατόπτρου έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια λήψης οριακών συχνοτήτων. Το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο σε παράκεντρες λήψεις, δηλαδή σε στόχευση δορυφόρου με LNB που τοποθετείται πέραν του κεντρικού. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, ειδικότερα σε πολύ κοντινές τροχιακές θέσεις, όπου τίθεται θέμα φυσικού χώρου συνεγκατάστασης. Πέραν αυτών, το ίδιο το LNB μπορεί να παρουσιάζει βύθιση σε κάποιες συχνότητες ή ακόμα να έχει χαμηλή απομόνωση στο φαινόμενο cross pole (μεγάλη διαφορά στάθμης σε transponder ιδίας συχνότητας – διαφορετικής πόλωσης, με αποτέλεσμα η χαμηλότερης στάθμης συχνότητα να υπερκαλύπτεται έως και να εξαφανίζεται). Για όλα τα ανωτέρω επιβάλλεται η αντικατάσταση του LNB.

Διανομή

Αναφερόμενοι πάντα σε κάποιες οριακές λήψεις συχνοτήτων που απουσιάζουν από το σύνολο των συχνοτήτων που λαμβάνουμε από το δορυφόρο, θα πρέπει να αναφερθούμε και στο θέμα της διάταξης διανομής. Ακόμα και αν το κεραιοσύστημά μας είναι άρτια εγκατεστημένο, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τις απώλειες διανομής από πιθανά εξαρτήματα που παρεμβάλλονται στο σήμα κατά την όδευση προς τον δέκτη μας. Κεντρική εγκατάσταση με πολυδιακόπτη, διακόπτες TV/Sat, σηματοδότες (πρίζες), spliters ή διακόπτες προτεραιότητας είναι παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη οριακών συχνοτήτων πάντα σε σύγκριση με την απευθείας σύνδεση του κεραιοσυστήματος με το δορυφορικό μας δέκτη. Έτσι καθαρά πρακτικά μια οριακή συχνότητα, που μπορεί να λαμβάνεται με ένα απλό single LNB, δεν είναι απαραίτητο ότι θα την λαμβάνουμε και σε μία κεντρική εγκατάσταση με πολυδιακόπτη (multiswitch). Βέβαια σε κάθε περίπτωση, σημαντικό ρόλο παίζει η ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιήσουμε. Ακόμα κι ένας απλός διακόπτης TV/Sat κακής ποιότητας μπορεί να προκαλέσει πολλά και σοβαρά προβλήματα. Η χρήση αρίστης ποιότητας υλικών ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες πρόκλησης φαινομένων απώλειας συχνοτήτων.

Τύπος καλωδίου διανομής

Ο τύπος του καλωδίου διανομής που χρησιμοποιούμε σε μία εγκατάσταση είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, που μπορεί να δημιουργήσει απώλεια κάποιων συχνοτήτων, άσχετα από το αν είναι οριακές ή όχι. Αναφερόμαστε κυρίως σε υψηλότερες συχνότητες μέσα στο δορυφορικό φάσμα, όπου η χρήση καλωδίου κακής ποιότητας σε συνδυασμό με το μήκος του μπορεί να δημιουργήσει πολλά και σοβαρά προβλήματα στην διανομή αυτών. Σε ιδιάζουσες περιπτώσεις και πάντα σε σχέση με το μήκος τους, ορισμένα κακής ποιότητας καλώδια μπορεί να λειτουργήσουν ως κυματοπαγίδες για συγκεκριμένες συχνότητες, μιας και τα χαρακτηριστικά τους μεταβάλλονται σε τραγικό βαθμό ανάλογα με αυτές. Η λύση δίνεται με την αντικατάστασή τους και τη χρήση επώνυμων πιστοποιημένων καλωδίων, με χαρακτηριστικά κατάλληλα για δορυφορική λήψη.

Εγκατάσταση καλωδίου διανομής

Όσο κι αν θα σας φανεί απίθανο, μια κακή τοποθέτηση ενός καλωδίου διανομής μπορεί να προκαλέσει πολλά και απίθανης σύλληψης προβλήματα. Αναφέρομαι σε περιπτώσεις που κατά την στερέωση ενός καλωδίου υπερβούμε κατά πολύ τις μέγιστες τιμές μηχανικών αντοχών, δηλαδή εφελκυσμού (τέντωμα) ή γωνίας κάμψης (στράβωμα κατά τη όδευση). Το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να παρατηρηθεί, αν χτυπήσουμε ή πατήσουμε στιγμιαία το καλώδιο με δύναμη, που μπορεί να πολλαπλασιαστεί με την πρόσκρουση κάποιου αντικειμένου. Το πρόβλημα δεν είναι εμφανές στο ορατό μάτι αλλά υφίσταται, με αποτέλεσμα τις διακοπές ή την ολοκληρωτική αδυναμία λήψης κάποιων συχνοτήτων. Μοναδική λύση η εγκατάσταση με ορθό τρόπο στερέωσης.

Παρεμβολές

Οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές είναι ένας ακόμα λόγος, που μπορεί να προκαλέσει απώλεια κάποιων συχνοτήτων σε λήψεις όπου δεν υπάρχει θέμα μεγέθους κεραιοσυστήματος. Οι παρεμβολές μπορεί να προκληθούν είτε από κάποια εξωτερική πηγή (π.χ. κεραία κινητής τηλεφωνίας, μικροκυματική ζεύξη) επιδρώντας απευθείας στο κεραιοσύστημα ή στο τυχόν χαμηλής θωράκισης καλώδιο που έχουμε, είτε από εσωτερική πηγή μέσα στο χώρο του δέκτη (ασύρματο τηλέφωνο, φούρνος μικροκυμάτων, κλπ). Η λύση δεν είναι πάντα εύκολη, είναι χρονοβόρα και ίσως κάποιες φορές ανέφικτη (ειδικά όταν μιλάμε για εξωτερικές παρεμβολές). Συνήθως προσπαθούμε να θωρακίσουμε το LNB χρησιμοποιώντας μολύβι ή κάποια μεταλλική λεπτή επιφάνεια που θα βρεθεί ανάμεσα στο LNB και στην πηγή της παρεμβολής. Σε άλλη περίπτωση αλλάζουμε εντελώς την οριζόντια θέση του κεραιοσυστήματος ή ακόμα και το ύψος, εάν αυτό απαιτούν οι συνθήκες, με επιλογή θέσης σε διαφορετικό επίπεδο προς αποφυγήν παρεμβολών. Τέλος, επιλέγουμε καλώδιο υψηλής θωράκισης κατά των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, ακόμα κι αν αυτό που προϋπάρχει είναι επώνυμο, αλλά δεν έχει τους ίδιους δείκτες θωράκισης.

Ευαισθησία tuner δορυφορικού δέκτη

Αν και το φαινόμενο αυτό ήταν πιο έντονο παλαιότερα, υπάρχει περίπτωση, ο δορυφορικός δέκτης που χρησιμοποιείτε να μην έχει τόσο ευαίσθητο tuner σε σχέση με κάποιον άλλον που μπορεί να διεγείρεται με χαμηλότερα ποσοστά στάθμης και ποιότητας σήματος. Το αποτέλεσμα είναι πάλι το ίδιο, δηλαδή απώλεια οριακών συχνοτήτων. Η λύση πρακτικά είναι εύκολη (απλά πρέπει να συνεκτιμηθεί το κόστος σε σχέση με την προσφορά), δηλαδή αντικατάσταση του δορυφορικού δέκτη.

Λογισμικό δορυφορικού δέκτη

Είναι σπάνιο φαινόμενο, αλλά κάποιες εκδόσεις λογισμικού ευθύνονταν για τη μη λήψη κάποιας συχνότητας (ακόμα κι αν προσπαθούσαμε να συντονίσουμε τον δέκτη χειροκίνητα). Δεν είναι η πιο διαδεδομένη αιτία, αλλά αναφέρεται διότι έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν. Η λύση δίνεται με την αναβάθμιση λογισμικού.

Παλαιότητα εγκατάστασης (και υλικά λήψης)

Πρόκειται για την βασικότερη αιτία απώλειας συχνοτήτων σε παλαιότερες εγκαταστάσεις, που όμως δεν παρατηρείται απόκλιση της στόχευσης. Ο λόγος είναι ότι ορισμένα υλικά λήψης και διανομής (LNB, καλώδιο) λόγω μακρόχρονης έκθεσης στα καιρικά φαινόμενα χάνουν ένα μέρος της ακρίβειας των ηλεκτρικών τους χαρακτηριστικών, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοσή τους και κατ’ επέκταση την απώλεια ασθενέστερων συχνοτήτων. Η αντικατάστασή τους αποτελεί μονόδρομο για την επιστροφή του συστήματος λήψης και διανομής στα προγενέστερα επίπεδα απόδοσης.

Παλαιότητα εγκατάστασης (και περιβάλλον)

Όσο κι αν σας φανεί παράξενο, εάν το κεραιοσύστημά σας είναι εγκατεστημένο σε χώρο με πλούσια εξωτερική βλάστηση και αρχίσατε να παρατηρείτε την απώλεια κάποιων δορυφορικών transponder, τότε ελέγξτε το χώρο που περιβάλλει το κεραιοσύσυστημά σας (με την προϋπόθεση πως η στόχευση παραμένει ακριβής). Παρατηρήστε εάν κάποιο δέντρο έχει καλύψει με το φύλλωμα ή τα κλαδιά του το πεδίο ορατότητας του κατόπτρου προς τον δορυφόρο ή αν κάποιο φυτό έχει αναρριχηθεί πάνω σε αυτό από την πλευρά της ανακλαστικής του επιφάνειας. Το πιο πιθανό είναι πως για όλα τα ανωτέρω θα χρειαστεί το κλάδεμα, όπου αυτό είναι αναγκαίο (για την επαναφορά της ορατότητας του κατόπτρου). Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε η αλλαγή θέσης του κατόπτρου είναι επιβεβλημένη.

{gallery}10213{/gallery}

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • Δορυφορικά κάτοπτρα Kathrein για σκληρές καιρικές συνθήκες

  Δορυφορικά κάτοπτρα Kathrein για σκληρές καιρικές συνθήκες

  Τα δορυφορικά κάτοπτρα της Kathrein, έκτος από τα υψηλής ποιότητας τεχνικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν (αντοχή σε ισχυρές ανεμοπιέσεις – μέχρι 190 km/h) και τα κορυφαίας κατασκευής υλικά τους, έρ...
 • TP-LINK ER706W

  TP-LINK ER706W

  Η TP-Link παρουσιάζει το νέο ER706W, ένα ασύρματο router διπλής ζώνης εταιρικής ποιότητας. Είναι ιδανικό για απομακρυσμένη διαχείριση που απαιτεί υψηλή απόδοση, χάρη στον επαναστατικό συνδυασμό τω...
 • Prolink PF352

  Prolink PF352

  Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή του νέου εξαρτήματος PF352 της Prolink. Πρόκειται για έναν μετατροπέα σήματος από Mini DisplayPort σε HDMI 1.4 θηλυκό, μήκους 0,1 μέτρου. Συνδέε...
 • PROMAX PD-350, PD-351, PD-352

  PROMAX PD-350, PD-351, PD-352

  Η PROMAX, εκτός από επαγγελματικά πεδιόμετρα, παράγει μία ευρεία γκάμα ηλεκτρονικών στους τομείς διανομής σήματος, RFR, οπτικών και ηλεκτρολογικών προϊόντων. Η σειρά ψηφιακών πολυμέτρων PD-350, PD...
 • Amiko FTP/UTP

  Amiko FTP/UTP

  Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει νέα παραλαβή καλωδίων δικτύου της Amiko. Περιλαμβάνει τα καλώδια FTP CAT5, FTP CAT5 Outdoor (μαύρο), FTP CAT6 και UTP CAT5, τα οποία διατίθενται σε συσκευασία στροφ...
 • SONORA TERRA DIGITAL

  SONORA TERRA DIGITAL

  Η Sonora Terra Digital είναι μια κεραία με συμπαγή και μοντέρνο σχεδιασμό, κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, ώστε να απολαμβάνετε σταθερή σύνδεση και εικόνα υψηλής ποιότητας! Είναι κατάλλ...
 • TVIP S-Box v.705

  TVIP S-Box v.705

  Με τον νέο δέκτη IP TVIP S-Box v.705 μπορείτε εύκολα να απολαύσετε περιεχόμενο υψηλής ποιότητας στη μεγάλη οθόνη της τηλεόρασης. Ο δέκτης διατίθεται στην ελληνική αγορά από την εταιρεία Tronix και...
 • Prolink PF485A-0050 & PF485A-0150

  Prolink PF485A-0050 & PF485A-0150

  Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή των νέων καλωδίων PF485A-0050 και PF485A-0150 της Prolink. Πρόκειται για υψηλής ποιότητας καλώδια USB Type-C σε USB-A version 3.0, με διαστάσεις...
 • Kathrein UFOpro Lite

  Kathrein UFOpro Lite

  Τα Νέα Ψηφιακά Compact Headend της Kathrein με την ονομασία UFOpro Lite είναι τα νέα οικονομικά, all in one Headend για εφαρμογές τηλεόρασης σε ξενοδοχεία, σκάφη, στάδια, συγκροτήματα κατοικιών κα...
 • FRITZ!Fon X6

  FRITZ!Fon X6

  Το νέο FRITZ!Fon X6 εντυπωσιάζει με τη μοντέρνα σχεδίασή του σε κομψή λευκή και μαύρη έκδοση, ενώ διαθέτει μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2,4″ υψηλής αντίθεσης για τέλεια αναγνωσιμότητα. Ο χρήστης μπορεί να...
 • TP-Link EAP783

  TP-Link EAP783

  Η TP-Link ανακοινώνει την είσοδο ενός νέου access point στην οικογένεια συσκευών Omada. Πρόκειται για το EAP783, ένα BE19000 access point οροφής τριπλής μπάντας Wi-Fi 7, που χαρακτηρίζεται από υψη...
 • YouTube PROMAX Hellas

  YouTube PROMAX Hellas

  Η PROMAX έχει δημιουργήσει μία σειρά εκπαιδευτικών video για τα κορυφαία μοντέλα αναλυτών φάσματος RANGER Neo, HD RANGER και φυσικά για την ναυαρχίδα ATLaS NG. Στο YouTube κανάλι της PROMAX Hellas...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Δεκεμβρίου 2023

  Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Δεκεμβρίου 2023

  Το νέο τεύχος Δεκεμβρίου 2023 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Τηλεχειρι...
 • Τηλεχειριστήρια αντικατάστασης

  Τηλεχειριστήρια αντικατάστασης

  Η συνεχής χρήση και οι ανεπιθύμητες πτώσεις των πάσης φύσης τηλεχειριστηρίων προκαλούν τη φυσική φθορά τους, που όπως είναι λογικό μειώνει τον κύκλο ζωής τους και κάποια στιγμή τα καθιστά μη λειτο...
 • Opticum T-Box

  Opticum T-Box

  Έναν επίγειο ψηφιακό δέκτη, που ξεχωρίζει από τα περισσότερα μοντέλα αυτής της κατηγορίας, δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για τον OpticumT-Box, έναν δέκτη συμ...