Skip to main content
DIABASTE DWREAN DIG 182
Στιγμιότυπο οθόνης 2023 12 07 110741
SECURITY REPORT 145
satpraxis 2022
now 33 2022

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

8 Δεκεμβρίου 2023 09:43
29 Νοεμβρίου 2010 03:00

Οι κατηγορίες των δορυφορικών κατόπτρων

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fd376c73e0eaacbedeec411070de6fb74 XL

Featured | Για πολλούς είναι το μέσο που χρησιμοποιούμε για να έχουμε πρόσβαση στο χόμπι που μας απασχολεί καθημερινά! Για άλλους, είναι το βασικότερο εργαλείο στη δουλειά τους. Όπως και να έχει, όσοι διαβάζουν αυτή τη στήλη, όλο και κάποια σχέση έχουν με τα δορυφορικά κάτοπτρα.

Στο παρόν άρθρο θα αναλύσουμε τα είδη των κατόπτρων, με βάση το υλικό κατασκευής, τον τρόπο εστίασης και την καμπυλότητά τους και θα αναλύσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε κατηγορίας. Όλα (με ελάχιστες εξαιρέσεις) τα δορυφορικά κάτοπτρα περιέχουν ένα τμήμα παραβολικής καμπύλης στην ανακλαστική τους επιφάνεια. Η παραβολική καμπύλη έχει την ιδιότητα να ανακλά όλες τις ακτίνες που είναι παράλληλες με τον άξονα του ανακλαστήρα και να τις εστιάζει σε ένα σημείο, το οποίο  βρίσκεται στο εμπρόσθιο κεντρικό τμήμα της ανακλαστικής επιφάνειας. Η ικανότητα της παραβολικής κεραίας να ενισχύει τα σήματα, εξαρτάται πρωταρχικά από την ακρίβεια της παραβολικής καμπύλης της.

Υλικά κατασκευής
Ο ανακλαστήρας μιας δορυφορικής κεραίας πρέπει να είναι κατασκευασμένος από μέταλλο, έτσι ώστε να ανακλά τα εισερχόμενα σήματα μικροκυμάτων. Μερικοί ανακλαστήρες πάντως, είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό ή Fiberglass, αλλά και αυτοί έχουν στο εσωτερικό τους μεταλλικό φύλλο για να μπορούν να ανακλούν τα σήματα. Το υλικό κατασκευής του κατόπτρου, είναι σίγουρα ένας παράγοντας που πρέπει να προβληματίσει πολύ τον κάθε φίλο της δορυφορικής. Τα σιδερένια, αποτελούν την πιο οικονομική, αλλά και πιο προβληματική κατηγορία. Παρουσιάζουν χαμηλή απόδοση, είναι δύσκολα στην εγκατάσταση εξαιτίας του βάρους τους και διαβρώνονται μετά από πολύχρονη χρήση. Τα αλουμινίου, είναι σίγουρα η πιο καλή κατηγορία σε σχέση απόδοσης-τιμής, ενώ τα carbonate (επανθρακωμένα) είναι λίγο πιο ακριβά, αλλά παρουσιάζουν λιγότερα προβλήματα διάβρωσης σε σχέση με το χρόνο. Σίγουρα τα καλύτερα, αλλά και ακριβότερα όλων, είναι τα fiber, τα οποία παρουσιάζουν υψηλή απόδοση, χάρη στην υψηλή ανακλαστικότητα που επιδεικνύει η εσωτερική επιφάνειά τους.

Είδη κατόπτρων με βάση την εστίαση
Η ταξινόμηση ενός κατόπτρου με βάση την εστίαση, είναι ο βασικός τρόπος κατηγοριοποίησης όλων των ανακλαστικών επιφανειών, που συμμετέχουν στη δορυφορική λήψη. Με βάση λοιπόν τον τρόπο εστίασης, τα κάτοπτρα ταξινομούνται σε:

α)
Prime Focus
Η βασική αρχή της παραβολικής καμπύλης, μπορεί να συμπεριληφθεί στα διαφορετικά σχέδια κεραιών, με πολλούς τρόπους. Κάτοπτρα με σημείο εστίασης ακριβώς στο κέντρο, εμπρός από τον ανακλαστήρα, ονομάζονται κάτοπτρα Prime Focus (κύριας εστίασης). Τα κάτοπτρα Prime Focus, αν και είναι εύκολα σε κατασκευή και εγκατάσταση, εμπεριέχουν δύο βασικά μειονεκτήματα. Ο κυματοδηγός (feedhorn) και το σύστημα στήριξής του, «σκιάζουν» μέρος της ανακλαστικής επιφάνειας και επιπρόσθετα, η γωνία τοποθέτησης του συστήματος είναι τέτοια, που λαμβάνει και εκπεμπόμενο ή ανακλώμενο θόρυβο από το έδαφος.

β)
Offset
Το κυρίαρχο κάτοπτρο σήμερα στη δορυφορική λήψη, είναι το κάτοπτρο offset. Η κατασκευή του, στηρίζεται στη χρήση ενός μικρότερου μέρους της ίδιας παραβολικής καμπύλης, με τα  Prime Focus, αλλά η διαφοροποίηση είναι ότι τα offset έχουν ένα μεγάλο άξονα στη διεύθυνση Βορρά/ Νότου και ένα μικρότερο στη διεύθυνση Ανατολής/ Δύσης. Με το σχεδιασμό αυτό, ο κυματοδηγός δεν τοποθετείται πλέον στο κέντρο, εμπρός από τον ανακλαστήρα, αλλά στο κάτω μέρος του κατόπτρου. Στην πραγματικότητα, το σύστημα feedhorn-στήριξης, βρίσκεται πάλι στο κέντρο, αν επεκτείνουμε νοητά το κάτοπτρο σε όλο το μέγεθος της παραβολικής καμπύλης. To κέρδος στο σχεδιασμό offset, είναι αφενός, ότι το σύστημα στήριξης του κυματοδηγού δεν «σκιάζει» το κάτοπτρο και αφετέρου ότι το LNB είναι περισσότερο στραμμένο προς τον «κρύο» ουρανό, παρά προς τη «ζεστή» γη, με αποτέλεσμα να λιγοστεύει κατά πολύ ο παρασιτικός θόρυβος (οι έννοιες «κρύος ουρανός», «ζεστή γη» υποδηλώνουν την ενεργή δράση τους σε επανεκπεμπόμενη λόγω albedo, ακτινοβολία θορύβου). Λόγω των δύο αυτών πλεονεκτημάτων, το offset κάτοπτρο μπορεί να πετύχει μεγαλύτερα επίπεδα επάρκειας από τα Prime Focus. Οι μικρές γωνίες κλίσεις που χρειάζεται το offset κάτοπτρο, σε σχέση με το Prime Focus, αποδεικνύονται μεγάλο πλεονέκτημα σε συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες.

γ)
Κάτοπτρα Cassegrain
Τα κάτοπτρα αυτού του τύπου βασίζονται στη θεωρία της διπλής ανάκλασης. Η κλασική θεωρία της διπλής ανάκλασης, παρουσιάστηκε από τον N. Cassegrain και χρησιμοποιεί ένα υπο-ανακλαστήρα σχήματος υπερβολής, που συγκεντρώνει την πρωταρχική εστίαση από το βασικό παραβολικό ανακλαστήρα (κάτοπτρο). Όπως και στα Prime Focus κάτοπτρα, το μειονέκτημα των Cassegrain είναι η «σκίαση» τμήματος της ανακλαστικής επιφάνειας, στην προκειμένη περίπτωση από τον υπο-ανακλαστήρα. Όσο βέβαια μεγαλώνει η διάμετρος του κατόπτρου, το ποσοστό «σκίασης» μειώνεται και σε πολύ μεγάλα κάτοπτρα θεωρείται αμελητέο. Η κατεύθυνση του LNB στα κάτοπτρα Cassegrain, θυμίζει περισσότερο την offset λογική κι έτσι το κάτοπτρο δεν επηρεάζεται σημαντικά από επανεκπεμπόμενη λόγω albedo ακτινοβολία θορύβου. Εκείνο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό στα κάτοπτρα Cassegrain, είναι η ακρίβεια στην κατασκευή τους, αφού η διπλή ανάκλαση προϋποθέτει και σωστή θέση του υπο-ανακλαστήρα (στην πρωτογενή κυρία εστία), αλλά και του LNB (στη δευτερογενή εστίαση). Το γεγονός αυτό, αυξάνει αφενός το κόστος κατασκευής, αλλά και δημιουργεί μια πρόσθετη δυσκολία στην εγκατάσταση.
δ) Γρηγοριανά κάτοπτρα
Βασίζονται και αυτά στη θεωρία διπλής ανάκλασης και θα μπορούσαν να θεωρηθούν υπο-κατηγορία των κατόπτρων Cassegrain.  Η διαφορά είναι ότι ο Γρηγοριανός (Gregorian) ανακλαστήρας, χρησιμοποιεί ελλειψοειδή υπο-ανακλαστήρα και σχεδιασμό πρωτογενούς ανάκλασης, τύπου offset.
Μια ακόμη παραλλαγή διπλής ανάκλασης, είναι η κεραία Toroidal Η κεραία διπλής ανάκλασης Toroidal μοιάζει με το Γρηγοριανό ανακλαστήρα σαν σχήμα, οι βασικές όμως εξισώσεις διαφέρουν. Βασική διαφορά επίσης είναι ότι δεν υπάρχει παραβολική επιφάνεια. Το σύστημα έχει κυρτό-κοίλο υπο-ανακλαστήρα. Ο υπο-ανακλαστήρας είναι κυρτός στη μία του επιφάνεια και κοίλος στις ορθογώνιες επιφάνειες. Το πραγματικό σχήμα του, καθορίζεται με βάση μαθηματικές εξισώσεις, οι οποίες σαν στόχο έχουν να δημιουργήσουν μία επιφάνεια , που θα εστιάζει μέγιστη, αλλά και ισόποση κατανομή σήματος σε πολλαπλά σημεία.
ε) Σφαιρικά κάτοπτρα
Τα σφαιρικά κάτοπτρα είναι σχεδιασμένα για να δημιουργούν πολλαπλά σημεία εστίασης στο εμπρόσθιο κεντρικό σημείο της ανακλαστικής επιφάνειας, για λήψη διαφορετικών δορυφόρων. Η καμπύλη της ανακλαστικής επιφάνειας είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένη, που αν επεκταθεί νοητά και προς στους δύο άξονες, θα δημιουργήσει μια σφαίρα. Οι σφαιρικές κεραίες χρησιμοποιούνται κυρίως για λήψη πολλαπλών δορυφόρων, οι οποίοι απέχουν έως ±20ο από τον κύριο άξονα του κατόπτρου.
στ) Επίπεδα Planar Arrays
Μια εναλλακτική λύση κεραίας, είναι η Planar Array, η οποία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Κεντρική Ευρώπη. Αυτές οι επίπεδες κεραίες δεν στηρίζονται στις βασικές αρχές, που χρησιμοποιούν όλα τα παραβολικά κάτοπτρα. Αντ’ αυτού, ένα πλέγμα από μικροσκοπικά στοιχεία, είναι εμφυτευμένο στην εσωτερική επιφάνεια της κεραίας. Αυτά τα στοιχεία έχουν σχήμα και μέγεθος τέτοιο, που συντονίζονται με την εισερχόμενη μικροκυματική ακτινοβολία. Ένας ιστός από γραμμές-κυματοδηγούς χρησιμοποιείται για να συνδέσει τις ταλαντώσεις όλων των στοιχείων με τέτοιο τρόπο, ώστε όλες να βρίσκονται σε φάση και εν συνεχεία οδηγούνται στο κέντρο του Array (στην προκειμένη περίπτωση ιστού), ο οποίος είναι απευθείας συνδεδεμένος με το LNB. Τα Planar Arrays έχουν δύο βασικά πλεονεκτήματα. Αφενός δεν χρειάζονται feedhorn και αφετέρου δεν «σκιάζονται» από το σύστημα στήριξης του LNB, το οποίο βρίσκεται «αθέατο» στο πίσω μέρος της κεραίας. Το βασικό μειονέκτημα των Planar Arrays κατόπτρων, είναι το περιορισμένο bandwidth (εύρος συχνοτήτων), που δεν υπερβαίνει τα 500MΗz, πράγμα που τα καθιστά κατάλληλα μόνο για συγκεκριμένες εφαρμογές. Οι παραβολικές κεραίες, σε αντίθεση, έχουν εξαιρετικά μεγάλο bandwidth, πράγμα που τους επιτρέπει λήψη από S, C και Ku μπάντα. Ένα άλλο μειονέκτημα των Planar Arrays κατόπτρων, είναι το μεγάλο κόστος κατασκευής, που ξεπερνάει έως και τέσσερις φορές το κόστος κατασκευής ενός παραβολικού κατόπτρου, μαζί με το feedhorn.
Σε αυτό το σημείο, πρέπει να τονίσουμε ότι επίπεδη κεραία κατασκευάζεται και στη χώρα μας, από την εταιρία Attisat. H FL 500 είναι ένα μοντέλο που καλύπτει πλήρως την μπάντα Κu και διακρίνεται για την εξαιρετική αισθητική της (κυκλοφορεί σε διάφορα χρώματα), κάτι που την έχει καθιερώσει ως ένα από τα καλύτερα μοντέλα, στην αγορά του εξωτερικού.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • Δορυφορικά κάτοπτρα Kathrein για σκληρές καιρικές συνθήκες

  Δορυφορικά κάτοπτρα Kathrein για σκληρές καιρικές συνθήκες

  Τα δορυφορικά κάτοπτρα της Kathrein, έκτος από τα υψηλής ποιότητας τεχνικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν (αντοχή σε ισχυρές ανεμοπιέσεις – μέχρι 190 km/h) και τα κορυφαίας κατασκευής υλικά τους, έρ...
 • TP-LINK ER706W

  TP-LINK ER706W

  Η TP-Link παρουσιάζει το νέο ER706W, ένα ασύρματο router διπλής ζώνης εταιρικής ποιότητας. Είναι ιδανικό για απομακρυσμένη διαχείριση που απαιτεί υψηλή απόδοση, χάρη στον επαναστατικό συνδυασμό τω...
 • Prolink PF352

  Prolink PF352

  Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή του νέου εξαρτήματος PF352 της Prolink. Πρόκειται για έναν μετατροπέα σήματος από Mini DisplayPort σε HDMI 1.4 θηλυκό, μήκους 0,1 μέτρου. Συνδέε...
 • PROMAX PD-350, PD-351, PD-352

  PROMAX PD-350, PD-351, PD-352

  Η PROMAX, εκτός από επαγγελματικά πεδιόμετρα, παράγει μία ευρεία γκάμα ηλεκτρονικών στους τομείς διανομής σήματος, RFR, οπτικών και ηλεκτρολογικών προϊόντων. Η σειρά ψηφιακών πολυμέτρων PD-350, PD...
 • Amiko FTP/UTP

  Amiko FTP/UTP

  Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει νέα παραλαβή καλωδίων δικτύου της Amiko. Περιλαμβάνει τα καλώδια FTP CAT5, FTP CAT5 Outdoor (μαύρο), FTP CAT6 και UTP CAT5, τα οποία διατίθενται σε συσκευασία στροφ...
 • SONORA TERRA DIGITAL

  SONORA TERRA DIGITAL

  Η Sonora Terra Digital είναι μια κεραία με συμπαγή και μοντέρνο σχεδιασμό, κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, ώστε να απολαμβάνετε σταθερή σύνδεση και εικόνα υψηλής ποιότητας! Είναι κατάλλ...
 • TVIP S-Box v.705

  TVIP S-Box v.705

  Με τον νέο δέκτη IP TVIP S-Box v.705 μπορείτε εύκολα να απολαύσετε περιεχόμενο υψηλής ποιότητας στη μεγάλη οθόνη της τηλεόρασης. Ο δέκτης διατίθεται στην ελληνική αγορά από την εταιρεία Tronix και...
 • Prolink PF485A-0050 & PF485A-0150

  Prolink PF485A-0050 & PF485A-0150

  Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή των νέων καλωδίων PF485A-0050 και PF485A-0150 της Prolink. Πρόκειται για υψηλής ποιότητας καλώδια USB Type-C σε USB-A version 3.0, με διαστάσεις...
 • Kathrein UFOpro Lite

  Kathrein UFOpro Lite

  Τα Νέα Ψηφιακά Compact Headend της Kathrein με την ονομασία UFOpro Lite είναι τα νέα οικονομικά, all in one Headend για εφαρμογές τηλεόρασης σε ξενοδοχεία, σκάφη, στάδια, συγκροτήματα κατοικιών κα...
 • FRITZ!Fon X6

  FRITZ!Fon X6

  Το νέο FRITZ!Fon X6 εντυπωσιάζει με τη μοντέρνα σχεδίασή του σε κομψή λευκή και μαύρη έκδοση, ενώ διαθέτει μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2,4″ υψηλής αντίθεσης για τέλεια αναγνωσιμότητα. Ο χρήστης μπορεί να...
 • TP-Link EAP783

  TP-Link EAP783

  Η TP-Link ανακοινώνει την είσοδο ενός νέου access point στην οικογένεια συσκευών Omada. Πρόκειται για το EAP783, ένα BE19000 access point οροφής τριπλής μπάντας Wi-Fi 7, που χαρακτηρίζεται από υψη...
 • YouTube PROMAX Hellas

  YouTube PROMAX Hellas

  Η PROMAX έχει δημιουργήσει μία σειρά εκπαιδευτικών video για τα κορυφαία μοντέλα αναλυτών φάσματος RANGER Neo, HD RANGER και φυσικά για την ναυαρχίδα ATLaS NG. Στο YouTube κανάλι της PROMAX Hellas...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Δεκεμβρίου 2023

  Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Δεκεμβρίου 2023

  Το νέο τεύχος Δεκεμβρίου 2023 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Τηλεχειρι...
 • Τηλεχειριστήρια αντικατάστασης

  Τηλεχειριστήρια αντικατάστασης

  Η συνεχής χρήση και οι ανεπιθύμητες πτώσεις των πάσης φύσης τηλεχειριστηρίων προκαλούν τη φυσική φθορά τους, που όπως είναι λογικό μειώνει τον κύκλο ζωής τους και κάποια στιγμή τα καθιστά μη λειτο...
 • Opticum T-Box

  Opticum T-Box

  Έναν επίγειο ψηφιακό δέκτη, που ξεχωρίζει από τα περισσότερα μοντέλα αυτής της κατηγορίας, δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για τον OpticumT-Box, έναν δέκτη συμ...