Skip to main content
DIABASTE DWREAN DIG 189
TM 546
SECURITY REPORT 152
satpraxis 2022
now 33 2022

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

26 Νοεμβρίου 2010 03:00

Interactive TV

ea8f8b1401038542b887fea6e838285e XL eaf8b127

Featured | Η αμφίδρομη τηλεόραση αναπτύσσει επικοινωνία με το χρήστη, αφού …ανταποκρίνεται στις εντολές του. Η τηλεόραση πλέον δεν είναι απλά ένα κουτί από το απορρέουν ακατάπαυστα εικόνες, αλλά πλέον αποκτά ένα είδους ευφυΐας, αλληλεπιδρώντας με το θεατή.

Παιδί της ψηφιακής τεχνολογίας, η αμφίδρομη τηλεόραση, δίνει ισχύ στον θεατή και τον καθιστά, εν μέρη, υπεύθυνο του περιεχομένου που δέχεται και όχι ένα “αμέτοχο αποδέκτη”. Η Interactive TV έχει πολλές μορφές και πιθανότατα, χωρίς να το γνωρίζεται, θα την έχετε ήδη χρησιμοποιήσει.

Pay Per View (PPV)
Ο όρος Pay Per View, χρησιμοποιείται κατά συρροή στην ψηφιακή τηλεόραση και όπως φαίνεται από το όνομα του, σημαίνει πληρωμή ανά τηλεθέαση. Υπηρεσίες PPV συναντάμε, πέρα από τις ψηφιακές υπηρεσίες στο σπίτι μας, πολύ συχνά σε ξενοδοχεία. Ο συνδρομητής αφού επιλέξει την ταινία ή γενικότερα το πρόγραμμα που επιθυμεί να παρακολουθήσει, χρεώνεται το κατάλληλο αντίτιμο. Αυτό επιτυγχάνεται είτε εισάγοντας τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, όποτε η παρακολούθηση χρεώνεται σε αυτή, είτε έχει προμηθευτεί από την εταιρία μία κατάλληλη έξυπνη κάρτα, που την εισάγει σε ειδικά διαμορφωμένη θύρα του δορυφορικού δέκτη.
Video on Demand (VOD)
Το Video on Demand ή video κατά παραγγελία, αποτελεί σήμερα τον διακαή πόθο, όλων των φίλων της δορυφορικής TV. Την υπηρεσία αυτή, όπως και το PPV, τη συναντάμε επίσης πολύ συχνά σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Η υπηρεσία επιτρέπει στον τηλεθεατή να επιλέξει την ταινία, που θα  παρακολουθήσει, ακριβώς την στιγμή που την επιθυμεί. Μέσω του τηλεχειριστηρίου παραγγέλνει την ταινία, επιβαρύνοντας φυσικά το λογαριασμό συνδρομής. Η υπηρεσία αυτή δεν παρέχεται, αφού για να επιτευχθεί θα έπρεπε ο κάθε συνδρομητής να δεσμεύει και από ένα αναμεταδότη. Αντ’ αυτής χρησιμοποιείται μια παραπλήσια υπηρεσία, το Near Video on Demand (NVOD). Με την υπηρεσία αυτή οι παροχείς προβάλλουν σε επανάληψη την ίδια ταινία κατά την διάρκεια της ημέρας, ώστε να έρθουν όσο πλησιέστερα γίνεται στις απαιτήσεις του τηλεθεατή.

Επιλογή γωνίας τηλεθέασης (
Viewing Anlge)
H υπηρεσία αυτή παρέχει στον τηλεθεατή τη δυνατότητα παρακολούθησης, από διαφορετικές γωνίες τηλεθέασης, απλά με το πάτημα ενός πλήκτρου, από το τηλεχειριστήριο. Βέβαια, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο αφενός ο σκηνοθέτης πρέπει να έχει τραβήξει και τα ανάλογα πλάνα, αφετέρου πρέπει αυτά να μεταδίδονται από κάποιο άλλο κανάλι. Όταν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, εμφανίζεται κάποιο ενδεικτικό σημάδι στην πάνω γωνία της οθόνης. Όταν ο τηλεθεατής επιλέξει διαφορετική γωνία, τότε αυτόματα συντονίζεται σε κάποιο άλλο κανάλι. Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιείται κατά κόρον στις αθλητικές και κυρίως στις ποδοσφαιρικές μεταδόσεις. Ο τηλεθεατής μπορεί να δει την ίδια φάση σε επανάληψη, όσες φορές επιθυμεί, αλλά και σε αργή κίνηση. Παράλληλα, μπορεί να κάνει ζουμ στους σταρ του αγώνα, εφόσον βέβαια έχει διατεθεί μια κάμερα που τους παρακολουθεί από κοντά.

Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμά­των (EPG)
Τη μορφή αυτή του iTV, πιθανό να την έχετε ήδη απολαύσει, είτε μέσω ενός δορυφορικού, είτε μέσω ενός επίγειου ψηφιακού δέκτη. Ο ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων είναι ένα Software που είναι εγκαταστημένο στους διάφορους ψηφιακούς δέκτες. Ανά­λογα με τον δέκτη, αλλά και τον παροχέα ο EPG είναι σε θέση να αποδώσει πληροφορίες τό­σο για το τρέχον πρόγραμμα του κα­ναλιού, όσο και για αυτά που θα επακο­λουθήσουν. Μέχρι στιγμής το βάθος χρόνου που υποστηρίζεται από τους παροχείς φθάνει στην μία εβδομάδα. Παράλληλα, εκείνοι που διαθέτουν set top box της συνδρομητικής πλατφόρμας (π.χ. Nova), μπορούν να έχουν πρόσβαση σε βάθος χρόνου ενός μήνα, για το περιεχόμενο των εκπομπών.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
Ο Sky Digital, σε συνδυασμό με το λειτουρ­γικό Open TV, είναι οι πρώτοι στην Ευρώπη που χρησιμοποίησαν αυτή την υπη­ρεσία. Η χρήση του e-mail είναι παρόμοια με τη χρήση του Outlook της Microsoft και επιτυγχάνεται με απλά πλήκτρα όπως Read, Write, reply. Βέβαια για να είναι σε θέση ο χρήστης να γράψει μηνύματα, πρέ­πει να προμηθευτεί το ανάλογο πλη­κτρολόγιο ή να του επιτρέπει κάτι τέτοιο το τηλεχειριστήριο.

Τηλεαγορές
Οι τηλεαγορές μαζί με τις διαφημίσεις αποτελούν τις κύριες πηγές εσόδων για κάθε interactive πλατφόρμα. Οι σελίδες των τηλεαγορών προβάλλονται σε μορφή ανάλογη με αυτή του Teletext, μόνο που είναι εμπλουτισμένες με γραφι­κά. Το κάθε κατάστημα διαθέτει τη δικιά του σελίδα, από όπου υπάρχουν τα κα­τάλληλα links που οδηγούν τον τηλεθεα­τή στο προϊόν που επιθυμεί. Για το κάθε προϊόν υπάρχει φωτογραφία και περιγρα­φή των χαρακτηριστικών του. Η διαδικα­σία αγοράς είναι παρόμοια με αυτή του internet, αφού ο τηλεθεατής για κάθε α­γορά χρεώνει την πιστωτική του κάρτα.
O Sky Digital διαθέτει μια τεράστια γκάμα καταστημάτων, τα οποία ο τηλεθεατής μπορεί να επισκεφτεί, όπως μεγάλα ε­μπορικά κέντρα, και να αναζητήσει όλων των ειδών τα αγαθά. Το πιο συχνά επι­σκεπτόμενο site του Sky είναι το πολυκα­τάστημα Woolworth του Λονδίνου.
Δελτία καιρού (Weather on Demand)
H υπηρεσία αυτή χρησιμοποιείται από τον Sky και παρέχει ενημέρωση για τις καιρι­κές συνθήκες που επικρατούν ή αναμένε­ται να επικρατήσουν τις επόμενες μέρες σε οποιαδήποτε περιοχή της Αγγλίας, με α­ναλυτικούς μετεωρολογικούς χάρτες. Τα δελτία αφορούν είτε ολόκληρη τη χώρα, είτε τοπικές πε­ριοχές αυτής. Επίσης, προβάλλονται συνο­πτικά δελτία καιρού για τις περισσότερες πόλεις της Ευρώπης.
Τραπεζικές συναλλαγές (T-Banking)
Οι υπηρεσίες που παρέχονται εξαρτώνται α­πό το είδος της συμφωνίας της τράπεζας με τον δορυφορικό παροχέα. O Sky παρέ­χει πλήρεις υπηρεσίες τραπεζικών συναλ­λαγών, όπως πληρωμή λογαριασμών, πλη­ρωμή χρεών, ενημέρωση υπολοίπου κτλ. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται με απλή εισαγωγή του αριθμού της πιστωτικής κάρ­τας.
Διασκέδαση και ψυχαγω­γία
Στον τομέα αυτό ο Sky αποτελεί τον καθρέ­φτη για τις υπόλοιπες interactive πλατφόρ­μες. Επιλεκτικά ανα­φέρουμε ότι διαθέτει πλήρες οδηγό για όλα τα φιλμ που παίζονται στους βρετανικούς κινηματογράφους, καθώς και προεπισκόπηση των ταινιών. Οι συνδρομητές αφού επιλέξουν ταινία και κινηματογραφική αίθου­σα, έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε κρατήσεις θέσεων, μόνο με το απλό πά­τημα ενός πλήκτρου από το τη­λεχειριστήριο του δέκτη. Κρατήσεις θέσεων μπορούν να γίνουν και για θε­ατρικά έργα, αθλητικά γεγονότα, συναυ­λίες κ.ά.
Οι μουσικές σελίδες του Sky συνοδεύο­νται με μουσική υπόκρουση των Sound­tracks της εβδομάδος, ενώ τα διάφορα Links παραπέμπουν τον χρήστη σε διά­φορα άλμπουμ ή και σε συνεντεύξεις δια­φόρων κινηματογραφικών ή ακόμα και μουσικών αστέρων.
Οι σελίδες του Sky παρέχουν έναν πλήρη οδηγό των διάφορων ταξιδιών που προ­σφέρουν οι τουριστικές εταιρίες, καθώς και των αεροπορικών δρομολογίων των διάφορων εταιριών. Επίσης, οι ενδιαφερό­μενοι μπορούν να μάθουν πολλές πολιτιστικές και ιστορικές λεπτο­μέρειες του τόπου προορισμού τους, καθώς και τις καιρικές συνθήκες ή τον μέσο όρο της θερμοκρασίας που επικρατεί στη συγκεκριμένη περιοχή, την εποχή που πρόκειται να την επισκεφτούν.
Πληροφορίες
Οι σελίδες αυτές θυμίζουν αρκετά το γνωστό από την κλασική ανα­λογική τηλεόραση τηλεκείμενο (Teletext). Έτσι, υπάρχουν πληροφορίες όλων των ει­δών, από οικονομικά και χρηματιστηριακά νέα, μέχρι αθλητικά, καθημερινά ωρο­σκόπια, καθώς και η ειδησεογραφία της η μέρας. Σελίδες με πληροφορίες παρου­σιάζονται και από το μπουκέτο της Nova.
YouTube και Internet
Παρότι το άρθρο εστιάζεται στην τηλεόραση, δεν μπορούμε στις μέρες μας, μιλώντας για iTV, να μην αναφερθούμε στο διαδίκτυο. Μάλιστα, με πολλές σύγχρονες τηλεοράσεις να διαθέτουν δυνατότητα να συνδέονται μέσω Ethernet στο Internet, η iTV του διαδικτύου έρχεται όλο και πιο κοντά στο …σαλόνι! Το Internet μέσω υπηρεσίες τύπου YouTube διαθέτει τεράστιο όγκο interactive multimedia, με τη δυναμική της εμφάνιση, πλέον, να κάνει και τη τεχνολογία Web TV.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

Τα νέα της Mistral: Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση – Ενισχυτής κεραίας U35Auto
Συνεχίζοντας την περιγραφή των προϊόντων της Mistral, θα περιγράψουμε σε αυτό το τεύχος τους ενισχυτές κεραίας. Οι ενισχυτές κεραίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1) Οι ενισχυτές με ακροδέκτες ...
TP-Link EAP683 UR AX6000
Το TP-Link Omada EAP683 UR ξεχωρίζει ως μια αξιόπιστη λύση στην κατηγορία των συσκευών δικτύου, συνδυάζοντας συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας, προηγμένη ασφάλεια και απρόσκοπτη διαχείριση δικτύου. Μ...
Ikusi ENC-108
Η Ikusi, συνεχίζοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων προϊόντων, παρουσιάζει το ENC-108 με 8 εισόδους HDMI, τα σήματα των οποίων μπορούν να μετατραπούν σε 8 streams IP σε SPTS (unicast ή mult...
Redline S30 HEVC
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου δέκτη της Redline, S30 HEVC. Πρόκειται για έναν οικονομικό δέκτη Full HD που είναι εξοπλισμένος με DVB-T2 tuner και υποστηρίζει συμπίεση H.265...
Ikusi IKUGaF
Η Ikusi καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τηλεοπτικής αναμετάδοσης προγραμμάτων, με τα έτοιμα επαγγελματικά πακέτα IKUGaF που διαθέτει για τα Gap Fillers. Τα έτοιμα πακέτα IKUGaF είνα...
ANGA PS series
Η εταιρεία Stam Electronics ανακοινώνει νέα παραλαβή σειράς ποιοτικών κεραιών ANGA. Πρόκειται για τη σειρά PS, η οποία περιλαμβάνει εξωτερικές και εσωτερικές κεραίες που είναι κατάλληλες για επίγε...
Amiko MIRA X-4200
Ο Amiko MiraX HiS-4200 είναι ένας κορυφαίος Linux 4K UHD media streamer, που σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας προγράμματα σε 4K UHD. Αυτός ο media streamer υποστηρίζει μεταξύ άλλων τ...
KAL KL-60
Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή του νέου τηλεχειριστηρίου KL-60. Πρόκειται για ένα προγραμματιζόμενο τηλεχειριστήριο 4:1, το οποίο προγραμματίζεται μέσω μονάδας υπέρυθρων από τ...
Promax ATLaS NG
Η Promax έχει δημιουργήσει μία σειρά εκπαιδευτικών video για τον κορυφαίο αναλυτή φάσματος ATLaS NG. Στα συγκεκριμένα video, περιγράφονται όλες οι λειτουργίες του αναλυτή, καθώς και ο τρόπος που δ...
SatLink COL5141A
Ο κωδικοποιητής COL5141A 4 σε 1 της SatLink είναι μια επαγγελματική συσκευή κωδικοποίησης και πολυπλεξίας ήχου και video με ισχυρή λειτουργικότητα. Διαθέτει διεπαφές εισόδου 4 καναλιών CVBS video ...
AVM FRITZ!DECT 350
Προσαρμόστε το FRITZ!DECT 350 σε πόρτες ή παράθυρα και αμέσως θα ανιχνεύσει αν είναι ανοικτά ή κλειστά. Αποτελώντας έναυσμα για την επακόλουθη λειτουργία προϊόντων FRITZ!DECT και συμβατών συσκευών...
KAL K-320
Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή του K-320, ενός ασύρματου ανιχνευτή κίνησης υποδοχής με εμβέλεια ανίχνευσης κίνησης 3 έως 7 μέτρων και γωνία κάλυψης 100°. Είναι ιδανικός για τη...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Ιουλίου 2024
Κυκλοφορεί το νέο τεύχος Ιουλίου 2024 του περιοδικού "Ψηφιακή Τηλεόραση" μαζί με το "Security Report" Το νέο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδ...
Διανομή σήματος HDMI στο σπίτι
Για τη θέαση τηλεοπτικών προγραμμάτων υψηλής ανάλυσης μέσω ενός δέκτη, IPTV Box, αποκωδικοποιητή συνδρομητικής πλατφόρμας ή οποιασδήποτε άλλης εξωτερικής πηγής, απαιτείται μόνο η σύνδεσή τους στην...
CRETA ELECTRONIX 2024
Μετά την τεράστια επιτυχία των κλαδικών εκθέσεων Salonica Electronix 2023 και Athens Electronix 2024, που πραγματοποιήθηκαν για τρίτη φορά σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, αντίστοιχα, και έσπασαν κάθε ρε...
Fracarro D-Matrix 4S FTA
Την πιο πρόσφατη μονάδα της οικογένειας των Headend της ιταλικής Fracarro, δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για το D-Matrix 4S FTA, ένα Compact Headend που έρχε...
Amiko MIRA X-4200
Ένα νέο μοντέλο της σειράς OTT της Amiko δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για το MIRA X-4200, ένα Set-Top Box που βασίζεται σε λειτουργικό σύστημα Linux και προ...
Sat & Zap, Ιούλιος 2024
Αρκετά νέα κανάλια στις 28 ανατολικά, ενώ και πάλι το Ιράν εμφανίζεται με νέα κανάλια εξωτερικού, μη εγκεκριμένα φυσικά από το θεοκρατικό καθεστώς… Al Mayadeen HD Hot Bird 13G – 13 East 11....