22/01/2013

Διανομή ενός δορυφορικού καναλιού στα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας Κύριο

Γράφτηκε από: Παναγιώτης Ψυχογιός
Δείτε στην πράξη πώς θα μεταδώσετε την εικόνα του δορυφορικού σας δέκτη από το δωμάτιό σας σε άλλα διαμερίσματα της πολυκατοικίας σας, χωρίς επιπλέον καλώδια.
Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει έντονη ανάγκη να διαμοιράσουμε την εικόνα που προέρχεται από το δορυφορικό μας δέκτη σε περισσότερες τηλεοράσεις που μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικά διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας. Φυσικά, όπως θα δείτε και στη συνέχεια, η εφαρμογή μπορεί να επεκταθεί και σε μεγαλύτερο δίκτυο διανομής. Οι τρόποι διαμοιρασμού μπορούν να επιτευχθούν ανά περίσταση, εύκολα, και χωρίς επιπλέον καλώδια ή ασύρματους αναμεταδότες εικόνας περιορισμένης εμβέλειας, αρκεί να εκμεταλλευτείτε σωστά τις δυνατότητες των υλικών διανομής επίγειου - δορυφορικού σήματος.  

Μετάδοση δορυφορικού καναλιού με το κάτοπτρο στην ταράτσα

Θεωρούμε πάντα δεδομένο ότι ο δορυφορικός δέκτης βρίσκεται σε ένα δωμάτιο του διαμερίσματός μας και ότι κάθε διαμέρισμα διαθέτει ατομική κεραία λήψης επίγειου τηλεοπτικού σήματος, ενώ εμείς διαθέτουμε ταυτόχρονα και δορυφορικό κάτοπτρο εγκατεστημένο στην ταράτσα.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, για να πετύχουμε τον στόχο μας αρκεί να μεταδώσουμε το τηλεοπτικό σήμα (προερχόμενο από το δορυφορικό μας δέκτη) μέσω της υπάρχουσας καλωδίωσης στο επίπεδο της ταράτσας και έπειτα να το διοχετεύσουμε στο ζητούμενο διαμέρισμα (πάντα μέσω της υπάρχουσας καλωδιακής υποδομής).

Αρχικά συνδέουμε την έξοδο AV του δορυφορικού μας δέκτη (Scart ή RCA) στην είσοδο ενός γενικού διαμορφωτή full band. Ο διαμορφωτής αναλαμβάνει να διαμορφώσει το υπάρχον σήμα Audio-Video σε μία συχνότητα του τηλεοπτικού φάσματος των VHF (επιλέξαμε το κανάλι 5 στους 175,25 MHz). Στην συνέχεια παρεμβάλλουμε σε σειρά έναν μίκτη-διαχωριστή TV-SAT μεταξύ καλωδίου τροφοδοσίας δορυφορικού σήματος IF και δορυφορικού δέκτη. Η κάθοδος συνδέεται στην θέση In/Out του διαχωριστή, ενώ ο δέκτης μας τροφοδοτείται με δορυφορικό σήμα, μέσω της εξόδου SAT. Η έξοδος του διαμορφωτή συνδέεται στη θέση TV του διαχωριστή, που βρίσκεται στο δωμάτιο μας.

Κατά τον ίδιο τρόπο (σε επίπεδο ταράτσας) παρεμβάλλουμε έναν μίκτη-διαχωριστή TV-SAT μεταξύ εξόδου LΝΒ και καλωδίου καθόδου. H έξοδος του LΝΒ συνδέεται στην είσοδο Sat, ενώ η κάθοδος στην θέση Out/In.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η εισαγωγή δυο μικτών-διαχωριστών TV-SAT σε μία γραμμή μεταφοράς επιτρέπει την ταυτόχρονή διέλευση επίγειου –δορυφορικού σήματος μέσω αυτής. Έτσι, στην περίπτωσή μας, ενώ το δορυφορικό σήμα κατεβαίνει, εμείς «ανεβάζουμε» επίγειο σήμα από το διαμορφωτή μας προς την ταράτσα(και συγκεκριμένα στην έξοδο TV του μίκτη TV-SAT). Στην συνέχεια, στην έξοδο TV, συνδέουμε ένα splitter 1 προς 2 ή 1 προς 3 (ανάλογα με τον αριθμό διαμερισμάτων που θέλουμε να τροφοδοτήσουμε με εικόνα).

Μέχρι στιγμής καταφέραμε να φέρουμε -σε επίπεδο ταράτσας- αναλογικό σήμα προερχόμενο από το δορυφορικό μας δέκτη χωρίς επιπλέον καλώδια. Στην συνέχεια θα το διοχετεύσουμε στο διαμέρισμα που θέλουμε (η διανομή έως σε τρία διαμερίσματα λειτουργεί άψογα). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, αρκεί να εντοπίσουμε τις επίγειες κεραίες των ζητούμενων διαμερισμάτων στην ταράτσα, ώστε να παρεμβάλλουμε έναν μίκτη VHF-UHF μεταξύ κεραίας και καλωδίου καθόδου  του κάθε διαμερίσματος. Η έξοδος UHF της κεραίας οδηγείται στην αντίστοιχη είσοδο του μίκτη, ενώ η είσοδος VHF του μίκτη δέχεται το σήμα (που προέρχεται από τον διαμορφωτή), μέσω της αντίστοιχης εξόδου του splitter.

Έτσι, κάθε κάθοδος που οδεύει στα επιλεγμένα διαμερίσματα περιέχει τηλεοπτικό σήμα προερχόμενο από τον δορυφορικό δέκτη του διαμερίσματός μας, παράλληλα με το τηλεοπτικό σήμα που εισάγεται από την κεραία των UHF.

Σαν τελευταίο βήμα, μένει ο συντονισμός του τηλεοπτικού δέκτη στα άλλα διαμερίσματα στην συχνότητα που λειτουργεί ο διαμορφωτής μας. 

Μετάδοση δορυφορικού καναλιού με το κάτοπτρο στο μπαλκόνι

Σε μια παραλλαγή (ιδιαίτερα δημοφιλής) της εφαρμογής μας το κάτοπτρο βρίσκεται εγκατεστημένο στο μπαλκόνι. Σε αυτήν την περίπτωση ο διαμορφωτής εγκαθίσταται όπως και προηγουμένως. Όμως η μεταφορά του σήματος του διαμορφωτή προς την ταράτσα επιτυγχάνεται μέσω του καλωδίου καθόδου επίγειας κεραίας και όχι του καλωδίου καθόδου δορυφορικού σήματος.

Και εδώ αρκεί να παρεμβάλλουμε ένα μίκτη – διαχωριστή VHF-UHF σε σειρά σε επίπεδο διαμερίσματος και ένα δεύτερο σε σειρά, σε επίπεδο ταράτσας. Η έξοδος UHF του μίκτη στο διαμέρισμα, συνδέεται με την είσοδο του τηλεοπτικού μας δέκτη, ενώ η είσοδος VHF συνδέεται και πάλι με την έξοδο του διαμορφωτή. Η έξοδός του συνδέεται με το καλώδιο καθόδου επίγειου σήματος.

Σε επίπεδο ταράτσας, συνδέουμε την έξοδο του μίκτη – διαχωριστή VHF-UHF με το καλώδιο καθόδου επίγειου σήματος και την επίγεια κεραία στην είσοδο UHF αυτού. Η έξοδος VHF συνδέεται και πάλι με splitter. Έτσι, ενώ το σήμα της επίγειας κεραίας κατεβαίνει, εμείς ανεβάζουμε σήμα από τον διαμορφωτή μας (στην μπάντα των VHF) προς την ταράτσα.

Στην συνέχεια διοχετεύουμε το κανάλι στα ζητούμενα διαμερίσματα, με τον ίδιο τρόπο που αναφέρθηκε προηγουμένως. 

Μετάδοση σε όλα τα διαμερίσματα, μέσω κεντρικού δικτύου διανομής επίγειου σήματος

Σε αυτήν την περίπτωση θέλουμε να στείλουμε εικόνα από το δορυφορικό μας δέκτη σε όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας, που διαθέτει κεντρικό σύστημα διανομής τηλεοπτικού σήματος. Eάν το κάτοπτρό μας είναι εγκατεστημένο στην ταράτσα ως γραμμή μεταφοράς θα χρησιμοποιηθεί το καλώδιο καθόδου δορυφορικού σήματος. Η μόνη διαφορά με τις προηγούμενες εφαρμογές είναι πως η έξοδος TV του διαχωριστή TV-SAT στην ταράτσα θα οδηγηθεί στην είσοδο VHF του κεντρικού ενισχυτή.

Όπως καταλαβαίνετε, η συχνότητα λειτουργίας του διαμορφωτή θα πρέπει να είναι ελεύθερη, χωρίς να εισάγεται από το κεραιοσύστημα προς το δίκτυο κεντρικής διανομής.  

Μετάδοση σε όλα τα διαμερίσματα μέσω κεντρικού δικτύου διανομής επίγειου & δορυφορικού σήματος (με πολυδιακόπτη)

Σε αυτήν την περίπτωση η υλοποίηση περιπλέκεται, παρουσιάζοντας παράλληλα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η αναφορά της γίνεται για καθαρά εκπαιδευτικούς λόγους, μιας και για να έρθει σε πέρας απαιτείται εξειδικευμένος τεχνικός εγκαταστάτης. Αρχικά κάνουμε κάποιες μικρές μετατροπές σε επίπεδο διαμερίσματος. Ο σηματοδότης (πρίζα) TV-SAT αντικαθίσταται με έναν μίκτη-διαχωριστή TV-SAT (λειτουργικά συμπεριφέρονται το ίδιο, όμως ο μίκτης-διαχωριστής παρουσιάζει μεγαλύτερη ευελιξία για την υλοποίηση του σχεδίου μας).

Η έξοδος SAT του μίκτη TV-SAT συνδέεται στην είσοδο LΝΒ in του δορυφορικού μας δέκτη, ενώ η έξοδος TV συνδέεται στην είσοδο ενός μίκτη-διαχωριστή VHF-UHF. H έξοδος UHF του μίκτη VHF-UHF συνδέεται με την είσοδο του τηλεοπτικού μας δέκτη. Η έξοδος VHF λειτουργεί ως είσοδος, λαμβάνοντας σήμα από την έξοδο του διαμορφωτή (όπου όπως και στις άλλες περιπτώσεις δέχεται AV σήμα, από το δορυφορικό μας δέκτη).

Στην συνέχεια, επεμβαίνουμε στο σημείο που βρίσκεται εγκατεστημένος ο πολυδιακόπτης (multiswitch). Απομονώνουμε την κάθοδο που οδεύει προς το διαμέρισμά μας. Παρεμβάλλουμε μεταξύ καθόδου και εξόδου του πολυδιακόπτη δύο μίκτες-διαχωριστές TV-SAT και ένα μίκτη-διαχωριστή VHF-UHF ανάμεσά τους. Το δορυφορικό σήμα εξέρχεται από τον πολυδιακόπτη, περνά από τους μίκτες-διαχωριστές TV-SAT, μέσω των θέσεων SAT, και καταλήγει στον δορυφορικό δέκτη μέσω του τελευταίου διαχωριστή TV-SAT, που εκτελεί χρέη διαχωριστή σηματοδότη (πρίζας). Το επίγειο σήμα κατεβαίνει περνώντας από τον πρώτο μίκτη TV-SAT, τον μίκτη-διαχωριστή VHF-UHF, το δεύτερο μίκτη-διαχωριστή TV-SAT, ενώ καταλήγει στον τηλεοπτικό δέκτη μέσω του τελευταίου διαχωριστή TV-SAT, πάντα μέσω της εξόδου TV.

Στην έξοδο ΤV του μίκτη TV-SAT που βρίσκεται στο δωμάτιο, το επίγειο σήμα διαχωρίζεται από το σήμα του διαμορφωτή, που αντιστρόφως ανεβαίνει προς τον πολυδιακόπτη. Οδεύοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση, περνά από τον πρώτο διαχωριστή TV-SAT και διαχωρίζεται ξανά μέσω του διαχωριστή VHF-UHF για να οδηγηθεί σαν καθαρό σήμα VHF προς την είσοδο VHF του κεντρικού ενισχυτή και κατ’ επέκταση του Multiswitch. Έτσι, υποκλέπτουμε το σήμα του διαμορφωτή οδηγώντας το σε κεντρική διανομή, χωρίς να παρουσιάζεται καμία εμπλοκή στο υπόλοιπο σύστημα. 

Τι πρέπει να προσέξετε στην πράξη

Όλες οι παραπάνω εφαρμογές έχουν δοκιμαστεί στην πράξη παρουσιάζοντας άριστα αποτελέσματα. Εάν θελήσετε να τις ακολουθήσετε, θα πρέπει να προσέξετε κάποιες λεπτομέρειες που καθορίζουν και την επιτυχία της κάθε μιας.

Η ποιότητα των χρησιμοποιουμένων υλικών κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική.

Οι μίκτες –διαχωριστές TV-Sat που παρεμβάλλονται στην γραμμή καθόδου θα πρέπει να έχουν χαμηλές απώλειες στην στάθμη επίγειου-δορυφορικού σήματος, να μην επηρεάζουν την ποιότητα του δορυφορικού σήματος, καθώς και να παρουσιάζουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο διαχωρισμό στα φάσματα συχνοτήτων επίγειου-δορυφορικού σήματος ( >30dΒ).

Γενικότερα, η προσθήκη παθητικών στοιχείων σε ένα δίκτυο διανομής εισάγει φυσιολογικές απώλειες διέλευσης σήματος. Έτσι, σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις και ειδικότερα στις κεντρικού τύπου εφαρμογές, το δίκτυο διανομής δεν θα πρέπει λειτουργεί σε οριακά επίπεδα σήματος.

O διαμορφωτής θα πρέπει να διαθέτει στάθμη εξόδου που θα πλησιάζει τα 99dΒ, έτσι ώστε να υπερκαλύπτει όλες τις πιθανές απώλειες σήματος που εισάγονται από τα παθητικά στοιχεία του δικτύου. Σε καμία περίπτωση δεν συνίσταται ο εσωτερικός διαμορφωτής, που διαθέτουν οι περισσότεροι δορυφορικοί δέκτες, ακόμα και για την πρώτη εφαρμογή. Μην ξεχνάτε πως μπορεί να αντιμετωπίσετε μεγαλύτερες από το σύνηθες απώλειες καλωδίου, λόγω παλαιότητας.

Στις εφαρμογές μας, η συχνότητα λειτουργίας του διαμορφωτή ρυθμίστηκε στα VHF, στους 175,25MHz (έχοντας πριν βεβαιωθεί πως είναι ελεύθερη και δεν εισάγεται από το κεραιοσύστημα μας προς το δίκτυο διανομής). Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιήσετε συχνότητες από την L-VHF Band (Ch 2-4) ή S-Band (Ch S02-41), αρκεί τα εμπλεκόμενα υλικά να υποστηρίζουν αυτές τις συχνότητες (π.χ. μίκτης V-U, κεντρικός ενισχυτής, κλπ), καθώς και να τις διαχωρίζουν.

Τέλος, αν κάποια στιγμή θελήσετε να διακόψετε την μετάδοση της εικόνας προς τρίτους, δεν έχετε παρά να θέσετε τον διαμορφωτή εκτός λειτουργίας (διακόψτε την τροφοδοσία του).
 

Έκθεση εικόνων

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Libra Press © Copyright 2020 | All Rights Reserved
Dual Design
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο της ψηφιακής τηλεόρασης.