Skip to main content
DIABASTE DWREAN DIG 187
TM 507
SECURITY REPORT 149
satpraxis 2022
now 33 2022

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22 Σεπτεμβρίου 2017 12:14

Έκθεση Πεπραγμένων της ΕΕΤΤ για το 2016

a9a20e7d00a44ebeee1845653d89d2ac XL 00a1e97c

Η ΕΕΤΤ, μετά από μια διετή περίοδο εσωστρέφειας, είναι και πάλι μάχιμη, επιτελεί δυναμικά το ρυθμιστικό της ρόλο στην αγορά των τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων και συμμετέχει ενεργά στις διεργασίες για την ένταξη της οικονομίας της χώρας μας στο Ενιαίο Ψηφιακό Ευρωπαϊκό «γίγνεσθαι». Α. Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ο ρόλος τους για την εθνική ανάκαμψη Εν μέσω μίας κρίσιμής…

Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων παρουσιάζει το έργο, τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/library_videos/Proceedings/PDFs/2016.pdf

Μήνυμα Προέδρου

Η ΕΕΤΤ, μετά από μια διετή περίοδο εσωστρέφειας, είναι και πάλι μάχιμη, επιτελεί δυναμικά το ρυθμιστικό της ρόλο στην αγορά των τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων και συμμετέχει ενεργά στις διεργασίες για την ένταξη της οικονομίας της χώρας μας στο Ενιαίο Ψηφιακό Ευρωπαϊκό «γίγνεσθαι».

Α. Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ο ρόλος τους για την εθνική ανάκαμψη
Εν μέσω μίας κρίσιμής περιόδου για την ελληνική οικονομία, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες αναδεικνύονται σε αγορές με ειδικό βάρος και πολλαπλασιαστικά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Είναι γνωστό ότι ο βαθμός επάρκειας των υπηρεσιών αυτών συνδέεται με την οικονομική και κοινωνική πρόοδο, ενώ ο συνεχής εκσυγχρονισμός και η ποιοτική τους βελτίωση αποτελούν προϋπόθεση για την καλλιέργεια ενός ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Η σύγκλιση σε μία Ενιαία Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Αγορά μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην εξωστρέφεια και ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και στη συνολική ενίσχυση της εθνικής ανταγωνιστικότητας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Παράλληλα, διαμορφώνεται ένα πεδίο όπου ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη επιδείξει επιτυχίες και μπορεί να αποτελέσει πεδίο αιχμής για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Επιγραμματικά, μπορούμε να πούμε ότι: O δρόμος για την έξοδο από την κρίση και για την ανάπτυξη είναι και ψηφιακός. Η ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας προϋποθέτει την υιοθέτηση μίας μακροχρόνιας στρατηγικής με συνέργεια και συνεχή συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων μερών όπως η κυβέρνηση, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι παράγοντες της αγοράς. Η αποτελεσματική υλοποίηση μιας τέτοιας στρατηγικής μπορεί να υποστηριχθεί από ανεξάρτητες αρχές με αναβαθμισμένο ρόλο, όπως η ΕΕΤΤ, που διαθέτουν την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική – σημειολογικά και ουσιαστικά – τη συνένωση όλων των σχετικών αρμοδιοτήτων κάτω από ένα Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Οι σχέσεις της ΕΕΤΤ με το εν λόγω υπουργείο είναι σχέσεις συνεργασίας, κοινών στόχων και αμοιβαίου σεβασμού σε πλαίσιο διακριτών ρόλων.

Β. Ο ρόλος της ΕΕΤΤ στην ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας
Η ΕΕΤΤ έχει κρίσιμο ρόλο στην ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας, ιδιαίτερα δε στην εθνική προσπάθεια για την ανάπτυξη υποδομών πρόσβασης νέας γενιάς όπως προδιαγράφονται και στο Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο που αποτελεί ένα δομημένο οδικό χάρτη. Κατ’ αρχήν, μέσα από τη ρύθμιση της αγοράς η ΕΕΤΤ προάγει την ομαλή λειτουργία του ανταγωνισμού και την προσέλκυση επενδύσεων, ενθαρρύνει την καινοτομία, την εισαγωγή νέων προϊόντων, την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών και τη βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών. Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφερθούμε στo σχέδιο της ΕΕΤΤ για εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL vectoring και άλλων ισοδύναμων τεχνολογιών, που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της ρύθμισης της χονδρικής αγοράς τοπικής πρόσβασης. Η τεχνολογία αυτή προσφέρει τη δυνατότητα στους παρόχους να υλοποιήσουν επιχειρηματικά σχέδια αναφορικά με την εγκατάσταση υψιρρύθμων δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς. Σε πρακτικούς όρους, επιτρέπει την αύξηση του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων σε συνδρομητικές γραμμές πρόσβασης VDSL2 έως και κατά 100%. Δημιουργεί ωστόσο και σημαντικές ρυθμιστικές προκλήσεις, που απαιτούν προσεκτική διαχείριση για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου. Με την ανωτέρω παρέμβασή μας, δίνουμε τη δυνατότητα στους παρόχους να επενδύσουν στην τεχνολογία αυτή, με όρους που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, την αναλογικότητα και την εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού. Με τον τρόπο αυτό προάγουμε την ανάπτυξη των υποδομών νέας γενιάς στις περιοχές εκείνες που παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον για τους παρόχους. Παράλληλα, όμως έχουμε συμβάλει στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες δεν παρουσιάζουν επαρκές εμπορικό ενδιαφέρον και κατά συνέπεια απαιτούν κρατική παρέμβαση για την κάλυψή τους με ευρυζωνικές υποδομές. Αναλαμβάνοντας συμβουλευτικό ρόλο, συμβάλαμε αποφασιστικά στην έγκριση και χρηματοδότηση του σχετικού έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στον τομέα των ραδιοεπικοινωνιών, η ΕΕΤΤ διασφαλίζει την έγκαιρη διάθεση του ραδιοφάσματος στην αγορά, για την ανάπτυξη κινητών και ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων και εδώ με όρους διαφάνειας, αναλογικότητας και προστασίας του ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη δρομολογείται η διενέργεια διαγωνισμού για την εκχώρηση ζωνών ραδιοφάσματος στη ζώνη των 1800MHz ενώ το επόμενο μεγάλο βήμα αποτελεί η διάθεση του Ψηφιακού Μερίσματος 2 (700MHz). Για την προετοιμασία του μερίσματος αυτού, η ΕΕΤΤ συμμετέχει με στελέχη της σε τεχνική ομάδα που έχει συστήσει το Υπουργείο. Εξίσου σημαντικές είναι και οι δράσεις που απευθύνονται στους καταναλωτές, οι οποίες, πέραν τωνάλλων, δημιουργούν πρόσθετα, έμμεσα κίνητρα ενίσχυσης του ανταγωνισμού. Εδώ θα πρέπει να αναφερθώ ιδιαίτερα σε δύο εργαλεία που έχουμε αναπτύξει και διαθέτουμε σήμερα στους Έλληνες καταναλωτές, μέσα από το διαδικτυακό μας τόπο:

• Το Παρατηρητήριο Τιμών (pricescope.gr) που επιτρέπει τον εντοπισμό των πλέον συμφερόντων πακέτων με βάση το προφίλ χρήσης εκάστου καταναλωτή.
• Ο Υπερίων (hyperiontest.gr) που επιτρέπει τη μέτρηση των χαρακτηριστικών ταχύτητας και ποιότητας των ευρυζωνικών συνδέσεων στο Διαδίκτυο. Τα δύο αυτά εργαλεία επιτρέπουν στους καταναλωτές να αποκτήσουν μία σφαιρική εικόνα για το κόστος και την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν και να εντοπίσουν άλλες εναλλακτικές λύσεις που πιθανώς να είναι περισσότερο πρόσφορες για τις ανάγκες τους.

Γ. Το BEREC και η αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου
Μέσα από τη συμμετοχή σε διεθνή όργανα, όπως το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Hλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC), η ΕΕΤΤ επηρεάζει τις σχετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και εμπλουτίζει συνεχώς την τεχνογνωσία μας, παραμένοντας στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων. Το BEREC έχει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, όπως εκάστοτε καλείται να υλοποιηθεί, είτε με την έκδοση κατευθυντηρίων γραμμών ή συνεισφέροντας στην έκδοση εκτελεστικών πράξεων (Roam-Like-AtHome / Net Neutrality), είτε και με έκδοση κοινών θέσεων (common positions) και γνωμοδοτήσεων (expert opinions) σε συγκεκριμένα θέματα. Για το 2017, οι προκλήσεις έχουν αυξηθεί στις εργασίες αυτές, με δεδομένη τη συζήτηση για την πρόταση ενός νέου κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (γνωστού και ως Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών). Ο Κώδικας αγγίζει όλα τα «συστατικά» ρύθμισης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρώπη, φέρνοντας στο τραπέζι μία σειρά από ρηξικέλευθες (και συχνά αμφιλεγόμενες) προτάσεις. Η ΕΕΤΤ συμβάλλει στη διαδικασία των ζυμώσεων για το νέο Κώδικα, καθώς συμμετέχει ενεργά στις σχετικές εργασίες του BEREC, ενώ παρέχει τη τεχνογνωσία της για το θέμα αυτό και στο Υπουργείο.

Δ. Στόχοι της ΕΕΤΤ
Στο πλαίσιο αυτό, οι στρατηγικοί στόχοι που έχει θέσει η Αρχή για το επόμενο διάστημα, συνοψίζονται ως εξής:
• Καθιέρωση και εποπτεία του κατάλληλου ρυθμιστικού και επενδυτικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας υψηλών ταχυτήτων και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος, σύμφωνα με τους στόχους του Eυρωπαϊκού Ψηφιακού Θεματολογίου και του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου.
• Βέλτιστη χρήση και εποπτεία του φάσματος ρα διοσυχνοτήτων προς όφελος της εθνικής οικονομίας και ανάπτυξης.
• Εκσυγχρονισμός της ταχυδρομικής αγοράς.
• Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και υποστήριξη των δράσεων προς όφελος των πολιτών/καταναλωτών.
• Διοικητική ανασυγκρότηση και ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στη λειτουργία της ΕΕΤΤ.
Αξιοποιώντας τους πόρους, την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει, η ΕΕΤΤ αποτελεί κομβικής σημασίας παράγοντα για την προσέλκυση επενδύσεων, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η κοινωνία της πληροφορίας, προς όφελος όλων των πολιτών και εν τέλει την αναβάθμιση της χώρας μας στην Ενιαία Ευρωπαϊκή ΨηφιακήΟικονομία.

Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης
Πρόεδρος ΕΕΤΤ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • Ekselans EK CAST

  Ekselans EK CAST

  Το EK CAST βελτιώνει την εμπειρία πολυμέσων των φιλοξενούμενων στα δωμάτια του ξενοδοχείου (ή/και νοσοκομείου, γηροκομείου κ.λπ.), επιτρέποντάς τους να απολαμβάνουν τόσο το δικό τους περιεχόμενο π...
 • Huayu 0143

  Huayu 0143

  Αν χάλασε το τηλεχειριστήριο του αποκωδικοποιητή σας MAG, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, καθώς η KAL Electronics έχει τη λύση! Διαθέτει το Huayu 0143, που είναι ένα οικονομικό τηλεχειριστήριο αντικ...
 • Tesla XT850

  Tesla XT850

  Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου Tesla MediaBox XT850. Πρόκειται για ένα Android TV Box που είναι ταυτόχρονα και DVB-T2 HEVC (H.265) δέκτης, συμβατός με το νέο πρότυπο επίγεια...
 • D-Link DMS-106XT

  D-Link DMS-106XT

  Απολαύστε αξιόπιστο ενσύρματο Ethernet 10 Gigabit, με πέντε θύρες 2.5 Gigabit, λειτουργία Turbo για ιεράρχηση QoS βάσει θυρών, καθώς και πολύχρωμο φωτισμό LED, που σας επιτρέπουν να εξαλείψετε τα ...
 • Digitalbox 8200 HD FTA

  Digitalbox 8200 HD FTA

  Ένας νέος δέκτης κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά από την Ψηφιακή Τεχνολογία Α.Ε.Β.Ε. Πρόκειται για τον Digitalbox 8200 HD FTA, έναν οικονομικό δορυφορικό δέκτη με DVB-S2 tuner που έχει σχεδιαστεί γ...
 • Η Panel TV μαγνήτισε τους επαγγελματίες στην Athens Electronix 2024

  Η Panel TV μαγνήτισε τους επαγγελματίες στην Athens Electronix 2024

  Νέο παράθυρο στην πληροφόρηση των επαγγελματιών ψηφιακών λύσεων άνοιξε η Panel TV με τη συμμετοχή της και την παρουσίαση νέων καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών στη μεγαλύτερη κλαδική έκθεση συστημάτ...
 • Τα νέα της Mistral – Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση: Ενισχυτής κεραίας U30

  Τα νέα της Mistral – Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση: Ενισχυτής κεραίας U30

  Συνεχίζοντας την περιγραφή των προϊόντων της Mistral, θα γίνει περιγραφή των ενισχυτών κεραίας. Οι ενισχυτές κεραίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1) Οι ενισχυτές με ακροδέκτες χωρίς θωράκιση, ...
 • Αποκλειστική αντιπροσώπευση της Ekselans από την IDComs

  Αποκλειστική αντιπροσώπευση της Ekselans από την IDComs

  Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία της IDComs για την αποκλειστική αντιπροσώπευση της Ekselans στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της IDComs, ο σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι να εμπλουτίσει τη γ...
 • Octagon Spirit PRO

  Octagon Spirit PRO

  Έφτασε στην Tronix ο νέος Octagon Spirit PRO, ένας IP δέκτης που συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία με την κορυφαία σχεδίαση και προσφέρει τις πιο πρόσφατες δυνατότητες για μια απαράμιλλη εμπειρία...
 • Η AVM στην MWC 2024

  Η AVM στην MWC 2024

  Στη φετινή MWC στη Βαρκελώνη, η AVM παρουσίασε πρωτοποριακές καινοτομίες και νέα προϊόντα FRITZ! για ισχυρές συνδέσεις. Το FRITZ!Box 5690 Pro για οπτικές ίνες υποστηρίζει επιπλέον σύνδεση DSL κ...
 • TP-Link SG6428X & SG6654X

  TP-Link SG6428X & SG6654X

  Τα SG6428X και SG6654X είναι δύο υψηλής απόδοσης επαγγελματικά switches επιπέδου L3 της TP-Link, τα οποία διαθέτουν πλεονάζουσες μονάδες τροφοδοσίας και προσφέρουν γρήγορες ενσύρματες ταχύτητες 10...
 • devolo Magic 2 WiFi next

  devolo Magic 2 WiFi next

  Το Magic 2 WiFi next της Devolo «ανεβάζει» το Internet στο σπίτι σας σε νέα επίπεδα. Χάρη στην εξαιρετική τεχνολογία Powerline, η πλήρης απόδοση της σύνδεσής σας στο Internet μεταφέρεται με ταχύτη...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, Μάιος 2024

  Ψηφιακή Τηλεόραση, Μάιος 2024

  Κυκλοφορεί το νέο τεύχος Μαΐου 2024 του περιοδικού "Ψηφιακή Τηλεόραση" μαζί με το "Security Report" Το νέο τεύχος Μαΐου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό ...
 • Cosmote, Nova, Vodafone – Όλα τα πακέτα για streaming και υπερυψηλές ταχύτητες internet μέσω οπτικής ίνας

  Cosmote, Nova, Vodafone – Όλα τα πακέτα για streaming και υπερυψηλές ταχύτητες internet μέσω οπτικής ίνας

  Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι είναι πάντα περιζήτητοι! Εκτός από τις υπηρεσίες τηλεφωνίας και υψηλής ταχύτητας internet που παρέχουν, έχουν εμπλουτίσει το πορτφόλιό τους και με πλατφόρμες συνδρομητ...
 • Kathrein UFOpro

  Kathrein UFOpro

  Το UFOpro αποτελεί την πρόσφατη πλατφόρμα Headend της γερμανικής Kathrein, που προσφέρει ηγετική σχέση απόδοσης - τιμής στην αγορά! Είναι κατασκευασμένο για εφαρμογές τηλεόρασης επόμενης γενιάς σε...
 • Sat & Zap, Μάιος 2024

  Sat & Zap, Μάιος 2024

  Ελάχιστο το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον στη γεωστατική τροχιά όπου το streaming έχει υπερκεράσει τους δορυφόρους. Αντίθετα, σε Ασία και Αφρική κάθε μήνα εμφανίζονται νέα ελεύθερα κανάλια. Al Shams...