Skip to main content
5 Ιουνίου 2015 17:55

Εξώδικη διαμαρτυρία του Δήμου Τεμπών σε EETT και Digea για τα αναλογικά κανάλια

56cf3eba0d6f8b5039a0b62324be10d7 XL 0585a998

Ο Δήμος Τεμπών σε απόφαση που έλαβε στις 28 Μαΐου αποφάσισε την αποστολή εξώδικου στην EETT και στη Digea, διαμαρτυρόμενος για την απόφαση της ΕΕΤΤ, που επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή στον Δήμο, να γίνει διακοπή εντός 15ημερου των αναλογικών αναμεταδοτών που λειτουργούν στην περιοχή του Δήμου.Ο Δήμος Τεμπών σε απόφαση που έλαβε στις 28 Μαΐου αποφάσισε την αποστολή εξώδικου στην EETT και στη Digea, διαμαρτυρόμενος για την απόφαση της ΕΕΤΤ, που επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή στον Δήμο, να γίνει διακοπή εντός 15ημερου των αναλογικών αναμεταδοτών που λειτουργούν στην περιοχή του Δήμου. Σύμφωνα με την απόφαση, αυτό θα σημάνει την διακοπή της λήψης των τηλεοπτικών εκπομπών σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού του Δήμου.

Αναλυτικά η απόφαση:

Στο Δήμο μας επιδόθηκε στις 14-05-2015 με δικαστικό επιμελητή, το με αριθ. πρωτ. 15379/Φ386/11-05-2015 έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων με το οποίο μας ενημέρωσε ότι θα πρέπει να γίνει διακοπή της λειτουργίας του αναλογικού αναμεταδότη του Δήμου μας εντός 15 ημερών και διακοπή εντός 3 ημερών των αναλογικών εκπομπών σε διαύλους υψηλότερους από το 56, διότι οι περιοχές Πουρνάρι και Ελάτεια έχουν ψηφιακό σήμα που εκπέμπεται από το Δοβρούτσι, το οποίο αναλογικό σήμα καλύπτει ο αναμεταδότης του Δήμου, που αναμεταδίδει τηλεοπτικό σήμα αναλογικής τεχνολογίας.

Από τα ανωτέρω καθίσταται κατανοητό πως αν διακοπεί η λειτουργία αυτών των αναλογικών αναμεταδοτών, θα σταματήσει εντελώς η εκπομπή σήματος σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού του Δήμου Τεμπών, χωρίς να διαφαίνεται – ενόψει και της πολύ δύσκολης οικονομικής συγκυρίας – πότε και αν θα τοποθετηθούν από την DIGEA συμπληρωματικοί αναμεταδότες για την επέκταση του δικτύου της.

Οι κάτοικοι των χωριών μας έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά από το κακής ποιότητας σήμα που λαμβάνουν οι δέκτες των τηλεοράσεων τους και δεν τους αξίζει να στερηθούν την ψυχαγωγία της τηλεόρασης, λαμβανομένου υπόψη ότι ο πληθυσμός του Δήμου μας στην πλειοψηφία του είναι γερασμένος και η τηλεόραση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Η απόφαση αυτή της ΕΕΤΤ, να διακοπεί η μετάδοση του αναλογικού σήματος που εκπέμπουν οι αναμεταδότες του Δήμου μας, η οποία απόφαση λήφθηκε χωρίς να υπολογισθεί ο αντίκτυπος που θα έχει αυτή στην ποιότητα ζωής των δημοτών μας και κυρίως χωρίς να λάβει υπόψη ότι η απόφαση αυτή θα φέρει εντάσεις και διαξιφισμούς μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των δημοτών μας και μάλιστα χωρίς υπαιτιότητα μας. Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν πρέπει να διακοπεί η μετάδοση του σήματος, από τους αναμεταδότες του Δήμου Εισηγούμαι τον ορισμό Δικηγόρου για την σύνταξη Εξώδικης Διαμαρτυρίας –Δήλωσης-Πρόσκλησης και τον ορισμό δικαστικού επιμελητή για να επιδώσει νόμιμα την Εξώδικη Διαμαρτυρία στους αποδέκτες αυτής.

Και κάλεσε τα μέλη της επιτροπής ν’ αποφασίσουν σχετικά. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α) Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Τεμπών τον κ. Σ Στ τέ έρ ργ γι ιο ο Ρ Ρο οφ φα αλ λή ή του Ιωάννη, Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας με ΑΜΔΣΛ: 463, προκειμένου να συντάξει Εξώδικη Διαμαρτυρία-Δήλωση-Πρόσκληση του Δήμου Τεμπών , η οποία θα απευθύνεται προς τους: 1) Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι) και νόμιμα εκπροσωπείται, και 2) «Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου Ψηφιακών Μεταδόσεων» και τον διακριτικό τίτλο «DIGEA-Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.» που εδρεύει την Αθήνα και νόμιμα εκπροσωπείται (Σωρού 26, Μαρούσι).

Το άνω εξώδικο να κοινοποιηθεί και στους :1) Υπουργό Επικρατείας, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα (Μέγαρο Μαξίμου, Ηρώδου Αττικού 19) και 2) Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα (Χαρίλαου Τρικούπη182).

Με την παρούσα αναγνωρίζεται στον άνω Δικηγόρο χρόνος απασχόλησης του για την άνω νομική του εργασία πέντε (5) ώρες και συνεπώς η αμοιβή του αποφασίζεται με την παρούσα να ανέλθει στο ποσό των 400,00 ευρώ (80,00 ευρώ την ώρα επί 5 ώρες, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Κώδικα Δικηγόρων) πλέον ΦΠΑ 23% και συνολικά 4 49 92 2, ,0 00 0 ε ευ υρ ρώ ώ και θα βαρύνει τον Κ Κ. .Α Α. . 0 02 2. .0 00 0. .6 61 11 11 1 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, έτους 2015.

Β) Ορίζει το Δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μ Με εν νέ έλ λα αο ο Α Αρ ρβ βα αν νί ίτ τη η, κάτοικο Αθηνών (οδός Κλεισθένους, αρ. 19) προκειμένου να προβεί στην κατ’ επείγουσα επίδοση Εξωδίκου Διαμαρτυρίας – Δήλωσης – Πρόσκλησης του Δήμου Τεμπών προς τους:

1) Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι) και νόμιμα εκπροσωπείται 2) «Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου Ψηφιακών Μεταδόσεων» και τον διακριτικό τίτλο «DIGEA-Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.» που εδρεύει την Αθήνα και νόμιμα εκπροσωπείται (Σωρού 26, Μαρούσι) 3) Υπουργό Επικρατείας, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα (Μέγαρο Μαξίμου, Ηρώδου Αττικού 19 ) και 4) Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα (Χαρίλαου Τρικούπη182).

Η δαπάνη των άνω τεσσάρων (4) επιδόσεων ανέρχεται στο ποσό των 92,00 ευρώ ( 23,00 ευρώ χ 4) πλέον ΦΠΑ 23% , ήτοι συνολικά 1 11 13 3, ,1 16 6 ε ευ υρ ρώ ώ και θα βαρύνει τον Κ Κ. .Α Α. . 0 02 2. .0 00 0. .6 61 11 16 6

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

Amiko MIRA X-4200
Ο Amiko MiraX HiS-4200 είναι ένας κορυφαίος Linux 4K UHD media streamer, που σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας προγράμματα σε 4K UHD. Αυτός ο media streamer υποστηρίζει μεταξύ άλλων τ...
KAL KL-60
Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή του νέου τηλεχειριστηρίου KL-60. Πρόκειται για ένα προγραμματιζόμενο τηλεχειριστήριο 4:1, το οποίο προγραμματίζεται μέσω μονάδας υπέρυθρων από τ...
Promax ATLaS NG
Η Promax έχει δημιουργήσει μία σειρά εκπαιδευτικών video για τον κορυφαίο αναλυτή φάσματος ATLaS NG. Στα συγκεκριμένα video, περιγράφονται όλες οι λειτουργίες του αναλυτή, καθώς και ο τρόπος που δ...
SatLink COL5141A
Ο κωδικοποιητής COL5141A 4 σε 1 της SatLink είναι μια επαγγελματική συσκευή κωδικοποίησης και πολυπλεξίας ήχου και video με ισχυρή λειτουργικότητα. Διαθέτει διεπαφές εισόδου 4 καναλιών CVBS video ...
AVM FRITZ!DECT 350
Προσαρμόστε το FRITZ!DECT 350 σε πόρτες ή παράθυρα και αμέσως θα ανιχνεύσει αν είναι ανοικτά ή κλειστά. Αποτελώντας έναυσμα για την επακόλουθη λειτουργία προϊόντων FRITZ!DECT και συμβατών συσκευών...
KAL K-320
Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή του K-320, ενός ασύρματου ανιχνευτή κίνησης υποδοχής με εμβέλεια ανίχνευσης κίνησης 3 έως 7 μέτρων και γωνία κάλυψης 100°. Είναι ιδανικός για τη...
Τα νέα της Mistral – Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση: Ενισχυτής κεραίας 2U30
Συνεχίζοντας την περιγραφή των προϊόντων της Mistral, θα γίνει περιγραφή των ενισχυτών κεραίας. Οι ενισχυτές κεραίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1) Οι ενισχυτές με ακροδέκτες χωρίς θωράκιση, ...
Tesla XT850
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου Tesla MediaBox XT850. Πρόκειται για ένα Android TV Box που είναι ταυτόχρονα και DVB-T2 HEVC (H.265) δέκτης, συμβατός με το νέο πρότυπο επίγεια...
SatLink ST-6502
Η εταιρεία Tronix ανακοινώνει την παραλαβή του νέου modulator ST-6502 της SatLink. Πρόκειται για έναν διαμορφωτή ενός καναλιού σε mini μέγεθος, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για οικιακή ψυχαγωγία, ξενο...
Fracarro UX-WB LTE
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου LNB της οικογένειας UX της ιταλικής Fracarro. Πρόκειται για το UX-WB LTE, ένα wideband LNB με 2 ξεχωριστές εξόδους, που η μία μεταφέρει όλα τα...
AVM Geofencing
Η τελευταία ενημέρωση του FRITZ!App Smart Home προσθέτει μια λειτουργία που ζητείται συχνά: Το geofencing. Σας επιτρέπει να εκτελείτε ενέργειες στο έξυπνο σπίτι σας όταν εισέρχεστε ή εξέρχεστε από...
Amiko A11 Link
Αναζητείτε έναν προηγμένο τρόπο για να απολαύσετε το αγαπημένο σας περιεχόμενο, είτε πρόκειται για ζωντανή τηλεόραση, είτε για ταινίες ή ραδιόφωνο; Μην ψάχνετε άλλο! Το Amiko A11 Link 4K TV Stick ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Ιουλίου 2024
Κυκλοφορεί το νέο τεύχος Ιουλίου 2024 του περιοδικού "Ψηφιακή Τηλεόραση" μαζί με το "Security Report" Το νέο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδ...
Διανομή σήματος HDMI στο σπίτι
Για τη θέαση τηλεοπτικών προγραμμάτων υψηλής ανάλυσης μέσω ενός δέκτη, IPTV Box, αποκωδικοποιητή συνδρομητικής πλατφόρμας ή οποιασδήποτε άλλης εξωτερικής πηγής, απαιτείται μόνο η σύνδεσή τους στην...
CRETA ELECTRONIX 2024
Μετά την τεράστια επιτυχία των κλαδικών εκθέσεων Salonica Electronix 2023 και Athens Electronix 2024, που πραγματοποιήθηκαν για τρίτη φορά σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, αντίστοιχα, και έσπασαν κάθε ρε...
Fracarro D-Matrix 4S FTA
Την πιο πρόσφατη μονάδα της οικογένειας των Headend της ιταλικής Fracarro, δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για το D-Matrix 4S FTA, ένα Compact Headend που έρχε...
Amiko MIRA X-4200
Ένα νέο μοντέλο της σειράς OTT της Amiko δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για το MIRA X-4200, ένα Set-Top Box που βασίζεται σε λειτουργικό σύστημα Linux και προ...
Sat & Zap, Ιούλιος 2024
Αρκετά νέα κανάλια στις 28 ανατολικά, ενώ και πάλι το Ιράν εμφανίζεται με νέα κανάλια εξωτερικού, μη εγκεκριμένα φυσικά από το θεοκρατικό καθεστώς… Al Mayadeen HD Hot Bird 13G – 13 East 11....