Skip to main content
DIABASTE DWREAN DIG 187
TM 493
SECURITY REPORT 149
satpraxis 2022
ImageTech Photovision 2024
now 33 2022

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

8 Δεκεμβρίου 2014 22:07

Μια αναμενόμενη παράταση με τροπολογία

Γράφει: Ματίνα Παπαχριστούδη
admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2022%2F04%2F6f715956e854bcc8c19549cadd7d1424 XL

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής κατατέθηκε τροπολογία με την οποία παρατείνεται το καθεστώς της προσωρινής νομιμότητας των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Για μια ακόμη χρονιά οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί πήραν το πράσινο φως να θεωρούνται «νόμιμοι» χωρίς…Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής κατατέθηκε τροπολογία με την οποία παρατείνεται το καθεστώς της προσωρινής νομιμότητας των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Για μια ακόμη χρονιά οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί πήραν το πράσινο φως να θεωρούνται «νόμιμοι» χωρίς άδειες λειτουργίας. Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών επιχειρείται συνολική «τακτοποίηση» στο αυθαίρετο της ψηφιακής και αναλογικής τηλεόρασης καθώς δίνεται παράταση και στη συνέχιση εκπομπής του αναλογικού σήματος.

Δημοσιεύουμε τα έξι άρθρα για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ΕΕΤΤ και την ψηφιακή ευρυεκπομπή όπως περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου που αναμένεται να έρθει προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Άρθρο 60

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012

1. Η εισαγωγή της εν λόγω παραγράφου κρίνεται απαραίτητη, προκειµένου να αντιµετωπισθεί το αυξανόµενο κόστος των µετακινήσεων των συνεργείων εποπτείας

και της συντήρησης των οχηµάτων και του εξοπλισµού εποπτείας, καθώς και για να αποφευχθεί η εύκολη και «αβασάνιστη» υποβολή καταγγελιών, τόσο από πολίτες

όσο και από χρήστες φάσµατος, οι οποίοι δεν έχουν καταβάλει τέλη χρήσης για τις συχνότητες που χρησιµοποιούν και οι οποίες συχνά οδηγούν σε άσκοπες µετακινήσεις συνεργείων (επί παραδείγµατι, για καταγγελίες παρεµβολών σε τηλεοπτικούς δέκτες που τελικά αποδεικνύεται ότι είναι κάποιο πρόβληµα του συστήµατος λήψης).

2. Η υπόψη τροποποίηση προτείνεται προς διευκόλυνση του έργου των αρµοδίων κλιµακίων ελέγχου ραδιοεξοπλισµού και τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού της Ε.Ε.Τ.Τ., σηµαντικής αρµοδιότητας της Ε.Ε.Τ.Τ. για τη διασφάλιση της υγείας των χρηστών και της καλής χρήσης του ραδιοφάσµατος και αποφυγή επιζήµιων παρεµβολών.

3. Η προτεινόµενη τροποποίηση κρίνεται σκόπιµη προκειµένου να διευκολυνθεί η άσκηση των αρµοδιοτήτων της ΕΕΤΤ, σε περιπτώσεις όπου λόγω συσσωρευµένου

φόρτου εργασίας για περιορισµένο χρονικό διάστηµα δεν επαρκεί το υπάρχον µόνιµο προσωπικό της. Σε κάθε περίπτωση οι ως άνω αναθέσεις θα γίνονται µε αιτιολο-

γηµένη µελέτη και απόφαση. Η υπόψη τροποποίηση κρίνεται σκόπιµη για το λόγο ότι οι ιδιαίτερα αυξηµένες αρµοδιότητες της ΕΕΤΤ άπτονται ενός πολύ σηµαντικού τοµέα της οικονοµίας και επιπλέον αποσκοπούν στην προστασία του δηµοσίου συµφέροντος και της δηµόσιας τάξης, όπως ο έλεγχος του φάσµατος από επιβλαβείς παρεµβολές σε επικοινωνίες της ΥΠΑ και των δικτύων των Σωµάτων Ασφαλείας και παράνοµες κατασκευές κεραιών κ.λπ.. Η αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών απαιτεί υπερωριακή απασχόληση των εργαζοµένων, συγκρότηση κλιµακίων ελέγχου και επιφυλακών που εργάζονται εκτός ωραρίου, ακόµα και νυχτερινές ώρες, και γενικώς υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία που διαθέτουν τα µέλη και το προσωπικό της ΕΕΤΤ. Για τα ανωτέρω θα πρέπει να υπάρχει µία πρόβλεψη που να δικαιολογεί, όποτε κρίνεται

απαραίτητο, την καταβολή πρόσθετων αµοιβών κατ’ αναλογία της σπουδαιότητας ή/και της πολυπλοκότητας του παρεχόµενου έργου.

4 και 5. Προτείνεται η αύξηση του αριθµού των προσώπων που µπορούν να µεταταχθούν ή να αποσπαστούν στην Ε.Ε.Τ.Τ. από 2 σε 5. Επίσης, αυξάνεται και η δυνατότητα διάρκειας της απόσπασης από 2 σε 3 χρόνια. Οι ολοένα και περισσότερες ανάγκες της Ε.Ε.Τ.Τ. για εξειδικευµένο προσωπικό σε ένα χρονικό ορίζοντα που η Ε.Ε.Τ.Τ. καλείται, λόγω των αρµοδιοτήτων της, να επιτελέσει ένα σηµαντικό ρόλο ως Εθνικός Ρυθµιστής στουςτοµείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδροµικών υπηρεσιών οδηγούν στο να διευκολυνθεί να ενισχυθεί µε αντίστοιχο προσωπικό.

6. Η υπόψη τροποποίηση προτείνεται για να διευκολυνθεί η άσκηση του έργου της Ε.Ε.Τ.Τ. επί νοµικών ζητηµάτων και να επιταχυνθεί η έκδοση αποφάσεων προς

όφελος των διοικουµένων. Η πρόβλεψη δυνατότητας για πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΕΙ στην ΕΕΤΤ αποσκοπεί στη γενικότερη διευκόλυνση του έργου της.

7. Στο άρθρο 29 του ν. 3431/2006 και στη συνέχεια στο άρθρο 28 του ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», µε τίτλο «Δικαιώµατα διέλευσης», ορίζεται µεταξύ άλλων ότι: «Οι πάροχοι δηµόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν δικαιώµατα εγκατάστασης ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων, που ανήκουν στο Δηµόσιο, σε ΟΤΑ, σε ιδιώτες ή είναι κοινόχρηστοι». Για την διέλευση των δικτύων και συναφών ευκολιών ή αναγκαίων υποδοµών των δικτύων από χώρους που ανήκουν στο Δηµόσιο, σε ΟΤΑ ή είναι κοινόχρηστοι, προβλέπεται στην ως άνω νοµοθεσία ότι τα µόνα τέλη που επιβαρύνουν τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι τα εξής δύο τέλη, τα Τέλη Διέλευσης και τα Τέλη χρήσης δικαιώµατος διέλευσης, τα οποία καθορίσθηκαν µε την απόφαση της ΕΕΤΤ 528/075/23.6.2009 «Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωµάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη την Ελλάδα, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 29 παρ. 6 του ν. 3431/2006». Περαιτέρω, στο ίδιο ως άνω άρθρο του ν. 3431/2006 και νυν ν. 4070/2012 ορίσθηκε ρητά ότι: «Πέραν της υποχρέωσης

καταβολής τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης, ο πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν υπέχει υποχρέωση καταβολής άλλου

26σχετικού, µε τα ανωτέρω, τέλους», όπως π.χ. τα τέλη χρήσεως δηµοτικών κοινοχρήστων χώρων, που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις του άρθρου 13 του από 24-9/20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι οποίες αφορούν την καταβολή τελών στους Δήµους, από τις κάθε είδους επιχειρήσεις(καφενεία, καταστήµατα, κ.λπ.) ή άτοµα που χρησιµοποιούν τους χώρους αυτούς. Στην δε Εισηγητική Έκθεση του ν. 3431/2006, αναφέρονται τα εξής, αναφορικά µε την εν λόγω διάταξη: «Το άρθρο 29 αναφέρεται στο κρίσιµο θέµα της χορήγησης δικαιωµάτων διέλευσης στους φορείς παροχής δηµόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την εγκατάσταση ευκολιών επί, υπέρ ή υπό δηµοσίων, ιδιωτικών και κοινοχρήστων χώρων. Για πρώτη φορά προβλέπεται η έκδοση κανονισµού, που θα ορίζει ενιαία για όλη τη χώρα, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεως και χορήγησης δικαιωµάτων διέλευσης, καθώς και ο τρόπος υπολογισµών των σχετικών τελών. Επίσης µε τη θέσπιση των τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης καταργείται κάθε άλλο σχετικό τέλος (π.χ. τέλη κατάληψης πεζοδροµίου, εκσκαφής, καθαριότητος, υπεδάφους, κ.λπ.). Με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνεται η διενέργεια επενδύσεων στην υποδοµή δικτύων και καθίσταται διαφανές και γνωστό εκ των προτέρων το κόστος αυτών». Σκοπός δηλαδή της διάταξης του άρθρου 29 του ν. 3431/2006 και του άρθρου 28 αντίστοιχα του ν. 4070/2012, είναι η ενθάρρυνση των επενδύσεων στον σηµαντικό τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε στόχο την ενίσχυση της οικονοµίας, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση της παραγωγικότητας. Εξάλλου, έρευνες για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι ο τοµέας των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) συµβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας σε ποσοστό +31% στην Ευρώπη, δηµιουργεί 2,6 νέες θέσεις εργασίας για κάθε µία που χάνεται, υπολογίζεται δε ότι µία αύξηση κατά 10% της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας

αυξάνει το ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδηµα κατά 0,9 -1,5%. Τα κοινόχρηστα τηλέφωνα, άλλως καρτοτηλέφωνα, συνιστούν ευκολίες ή αναγκαίες υποδοµές του Δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου, για την παροχή της κοινόχρηστης φωνητικής τηλεφωνίας. Μάλιστα, τα κοινόχρηστα τηλέφωνα αποτελούν µία από τις υποχρεωτικές συνιστώσες της καθολικής υπηρεσίας για την παροχή σε κάθε Έλληνα πολίτη µίας ελάχιστης δέσµης βασικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από τον εκ του νόµου επιφορτισµένο πάροχο της καθολικής υπηρεσίας. Ωστόσο, λόγω της συνεχιζόµενης επιβολής από Δήµους, δηµοτικών τελών για «ευκολίες» (καρτοτηλέφωνα, στύλους, ΚΑΦΑΟ, κ.λπ.), πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές µέσω σχετικής διευκρινιστικής διάταξης ότι η διάταξη του άρθρου 28 παρ. 11 του ν. 4070/2012, ως ειδικότερη και µεταγενέστερη, υπερισχύει της δηµοτικής και κάθε άλλης νοµοθεσίας περί επιβολής τελών και αποκλείει τον καταλογισµό στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους δηµοτικών τελών κατάληψης χώρου για τις κάθε είδους τηλεπικοινωνιακές υποδοµές.

8. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 22 τουν. 4053/2012 (Α΄ 44), τα έξοδα για τη λειτουργία, τη συντήρηση, την αναβάθµιση του εξοπλισµού, αλλά και για την ανάπτυξη και την επέκταση του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων (ονοµαζόµενο εφεξής «Δίκτυο»), βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Ε.Ε.Α.Ε.. Μετά από εκτενή τεχνοοικονοµική ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε από την Ε.Ε.Α.Ε., το ύψος των

οικονοµικών πόρων που απαιτούνται για την εύρυθµη λειτουργία του Δικτύου σε ετήσια βάση υπολογίζεται στο συνολικό ποσό των 501.040 ευρώ. Προκειµένου να είναι εξασφαλισµένη η πλήρης κάλυψη των αναγκών του Δικτύου στο µέλλον σε κάθε περίπτωση και δεδοµένου ότι οι πόροι της Ε.Ε.Α.Ε. δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψη των αναγκών αυτού, είναι προφανές ότι θα πρέπει να προβλεφθούν πρόσθετοι πόροι. Ως εκ τούτου, στην απόφαση της 215ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ στις 8.2.2013 µε την οποία παρέχεται η εισήγησή της για την έκδοση της κ.υ.α.: «Θέµατα οργάνωσης, εγκατάστασης, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων» και της ΚΥΑ «Κανονισµός Λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων», προτάθηκε, για τη χρηµατοδότηση των αναγκών του Δικτύου, η θέσπιση σε ετήσια βάση, ποσού (τέλους), ίσου µε το 10% του ποσού (200 ευρώ) που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012. Το ποσό που προκύπτει έτσι, υπολογίστηκε ότι είναι της τάξης των 200.000 ευρώ (= 20 ευρώ x 10.000 περίπου κεραίες, λαµβάνοντας υπόψη τις αδειοδοτηµένες και τις νοµίµως λειτουργούσες κεραίες, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της Ε.Ε.Τ.Τ. για το έτος 2012) και εκτιµάται ότι θα καλύπτει επικουρικά (σε ποσοστό της τάξης του 40%) τα ετήσια έξοδα λειτουργίας του Δικτύου. Το υπόλοιπο ποσό (της τάξης των 300.000 ευρώ) ετησίως µπορεί οριακά να καλυφθεί από το υπάρχον τέλος (200€) για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας που προβλέπεται στο ν. 4070/2012, λαµβάνοντας υπόψη ότι µε το τέλος αυτό θα καλυφθεί κατά το έτος 2013 (όπως κάθε χρόνο), το εξαιρετικά µεγάλο έργο της διενέργειας µετρήσεων στο 20% των αδειοδοτηµένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. και νοµίµως λειτουργούντων κεραιών για το έτος 2012. Προκειµένου να γίνει αντιληπτή η υψηλή απαιτούµενη δαπάνη που καλύπτει το υπάρχον τέλος (200 ευρώ), αναφέρεται συγκεκριµένα ότι ο αριθµός των µετρήσεων σε σταθµούς κεραιών που πρέπει να πραγµατοποιηθούν κατά το έτος 2013 σε όλη τη χώρα ανέρχεται σε περίπου 2100.

Πέραν των ανωτέρω, µε την πρόβλεψη για αναπροσαρµογή του ετήσιου τέλους της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012, παρέχεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης της περαιτέρω ανάπτυξης και επέκτασης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Τέλος, είναι εξαιρετικά σηµαντικό να επισηµανθεί ότι, σύµφωνα µε την απόφαση της 215ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ στις 8.2.2013, µε το επιπλέον προτεινόµενο ποσό θα καλύπτονται και οι ανάγκες χρηµατοδότησης άλλων υπηρεσιών και φορέων (Δήµοι και Περιφέρειες) που θα εµπλακούν στη λειτουργία του Παρατηρητηρίου (π.χ. έξοδα για την παροχή ηλεκτροδότησης και δικτυακής διασύνδεσης των σταθµών µέτρησης, έξοδα για

την ασφαλή στάθµευση των οχηµάτων των κινητών σταθµών µέτρησης κ.λπ.), όπως προβλέπεται στην εισήγηση του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ για την έκδοση του Κανονισµού

Λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων.

9. Η παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 επαναδιατυπώνεται µερικώς, ώστε να µην υπάρχει ασάφεια ή και αντίφαση σε σχέση µε τα οριζόµενα στην κ.υ.α. 53571/3839/6.9.2000, καθώς και την παράγραφο 24 του 27ίδιου άρθρου, που προβλέπουν ειδικές ρυθµίσεις για κεραίες µε εκποµπές χαµηλότερες από συγκεκριµένα όρια.

10. Η αναγκαιότητα της προτεινόµενης τροποποίησης πηγάζει από το πρόβληµα που έχει προκύψει µε την αναστολή λειτουργίας σηµαντικού αριθµού σταθµών βάσης

κινητής τηλεφωνίας για τους οποίους δεν υπάρχει υπέρβαση των ορίων EMF, αλλά στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστηµα για να επανυποβληθεί η αναθεωρηµένη σχετική έκθεσή τους στην αρµόδια αρχή. Η προτεινόµενη διάταξη θα βοηθήσει σηµαντικά και τη λειτουργία του ΣΗΛΥΑ και τη συνεννόηση ανάµεσα στις υπηρεσίες της Δηµόσιας Διοίκησης.

11. Με την προτεινόµενη διάταξη προσδιορίζεται ότι η υποβολή και η διεκπεραίωση των σχετικών αιτήσεων γίνεται µέσω του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ), ενώ καταργείται και η θεώρηση σχεδίων από την ΕΕΤΤ που µε τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήµατος καθίσταται περιττή.

12 – 16. Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 14 έως 18 απλοποιείται το θεσµικό πλαίσιο, διευκρινίζονται ασάφειες και επιταχύνονται οι διαδικασίες αδειοδότησης του δικτύου των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Μεγάλο µέρος των δυσχερειών και καθυστερήσεων που παρατηρούνται οφείλεται στις µη σαφείς διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), µε αποτέλεσµα τη µη πιστή εφαρµογή του νόµου από συναρµόδιες Υπηρεσίες, που εµπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης. Με τις υπόψη προτεινόµενες τροποποιήσεις επιλύονται πρακτικά ζητήµατα και αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου.

Επιπροσθέτως, λόγοι ενιαίας εφαρµογής και αποφυγής έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων µεταξύ Περιφερειαρχών επιβάλλουν την αντικατάσταση του Περιφερειάρχη από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης σε περίπτωση κατάθεσης προσφυγών κατά αποφάσεων πολεοδοµικών αρχών. Επιπλέον, επιλύεται το ζήτηµα της αναβάθµισης των κεραιοσυστηµάτων σε περίπτωση που απαιτηθεί να προσφερθούν νέες υπηρεσίες στο καταναλωτικό κοινό. Τέλος, για λόγους αποσαφήνισης και οµοιοµορφίας στις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 16 και 17 του ν. 4070/2012 προτείνονται προσθήκες, οι οποίες είχαν επισηµανθεί από συναρµόδιες Υπηρεσίες

(Ε.Ε.Τ.Τ., Πολεοδοµίες) κατά το στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας.

17. Προφανώς εκ παραδροµής στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 65 έχει γίνει αναφορά στο µηχανισµό εκκίνησης των διαδικασιών επίλυσης της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, αλλά παράγραφος πέντε(5) δεν υφίσταται στο άρθρο. Αντίθετα, αναφορικά µε τη διαδικασία επίλυσης των σχετικών διαφορών γίνεται λόγος στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, ώστε πρέπει να διορθωθεί το νούµερο πέντε (5) µε το νούµερο τέσσερα (4), αφού καθίσταται σαφές ότι η αναφορά παραπέµπει στην παράγραφο τέσσερα (4) του άρθρου.

18. Στην παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012 (Α΄82) ορίζεται ότι ποσοστό έως 80% του θετικού οικονοµικού αποτελέσµατος της διαχείρισης, εκάστης διετίας, της Ε.Ε.Τ.Τ. αποδίδεται ως δηµόσιο έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισµό. Επίσης, ορίζεται ότι το αποµένον ποσοστό έως 20% παραµένει στην Ε.Ε.Τ.Τ. και διατίθεται για δαπάνες της Γενικής Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από απόφαση του ιδίου Υπουργού.

Με την προτεινόµενη ρύθµιση γίνονται οι απαραίτητες προσθήκες, προκειµένου η απόδοση των διαθεσίµων χρηµατικών ποσών να καθίσταται προσφορότερη, σύµφωνα µε τις ανάγκες του Κρατικού Προϋπολογισµού, πάντα ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της αρµόδιας ανεξάρτητης Αρχής (Ε.Ε.Τ.Τ.). Ειδικότερα, µε την υπό κρίση ρύθµιση προτείνεται αφενός η παραπάνω απόδοση στον Κρατικό Προϋπολογισµό να γίνεται κάθε έτος, αντί της διετίας που προβλέπεται µέχρι σήµερα. Επίσης, προβλέπεται ότι το πλεόνασµα που προκύπτει από τα αδιάθετα ποσά εκ µέρους της Γενικής Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων αποδίδεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ως δηµόσιο έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισµό, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.. Συγκεκριµένα, επιλύεται το ζήτηµα της απόδοσης του εκάστοτε σχηµατιζόµενου και αδιάθετου αποθεµατικού, που παραµένει στην Ε.Ε.Τ.Τ., µετά την αφαίρεση ποσοστού 80% και όσων ποσών διατίθενται µε αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για τις ανάγκες της Γενικής Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, αφού παρακρατηθούν οι απαραίτητες προβλέψεις εκτάκτων δαπανών και τρεχουσών ταµειακών αναγκών, για τη διασφάλιση της οικονοµικής αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας της Ε.Ε.Τ.Τ.. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αφενός διασφαλίζεται η απόδοση εντός του 2014 του ποσοστού από το θετικό οικονοµικό αποτέλεσµα της διετίας 2012-2013, βάσει της ισχύουσας διάταξης του ν. 4070/2012, το οποίο έχει ήδη προϋπολογιστεί και ενσωµατωθεί στον Προϋπολογισµό έτους 2014, καθώς και η απόδοση του επιπλέον ποσού από τα αδιάθετα αποθεµατικά της Ε.Ε.Τ.Τ. των ετών 1995-2012.

Αφετέρου, κατοχυρώνεται εφεξής η απόδοση σε ετήσια βάση, από το 2015 και έπειτα, τόσο του ποσοστού του οικονοµικού αποτελέσµατος της προηγούµενης χρήσης

όσο και του τυχόν αδιάθετου ποσού του αποθεµατικού µε την έκδοση των δύο διακριτών αποφάσεων των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και

Δικτύων, όπως προβλέπεται στη διάταξη

20. Δηµιουργείται σύγχυση σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τη διάθεση στην αγορά, την ελεύθερη κυκλοφορία και τη θέση σε λειτουργία του ραδιοεξοπλισµού και του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού, δεδοµένου ότι οι αµέσως επόµενες παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 77 καθορίζουν τις διοικητικές κυρώσεις και τη διαδικασία επιβολής τους σε παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις ρητά προβλεπόµενες περιπτώσεις της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου.

21. Η εισαγωγή της εν λόγω περίπτωσης κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να αντιµετωπισθεί το αυξανόµενο κόστος των µετακινήσεων των συνεργείων εποπτείας

και της συντήρησης των οχηµάτων και του εξοπλισµού εποπτείας, καθώς και για να αποφευχθεί η εύκολη και «αβασάνιστη» υποβολή καταγγελιών, τόσο από πολίτες

όσο και από χρήστες φάσµατος οι οποίοι δεν έχουν καταβάλει τέλη χρήσης για τις συχνότητες που χρησιµοποιούν και οι οποίες συχνά οδηγούν σε άσκοπες µετακινήσεις συνεργείων (επί παραδείγµατι, για καταγγελίες παρεµβολών σε τηλεοπτικούς δέκτες που τελικά αποδεικνύεται ότι είναι κάποιο πρόβληµα του συστήµατος λήψης).

22. Οι εν λόγω τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες, δεδοµένου ότι πρέπει να ορίζονται κατά τρόπο σαφή οι διοικητικές κυρώσεις που δύναται να επιβάλλει η Ε.Ε.Τ.Τ. σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν ειδικά τη διάθεση στην αγορά, την ελεύθερη κυκλοφορία και τη θέση σε λειτουργία του ραδιοεξοπλισµού και του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού, καθώς και η διαδικασία επιβολής αυτών.

23. Οι διοικητικές κυρώσεις που δύναται να επιβάλλει η Ε.Ε.Τ.Τ. σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τη διάθεση στην αγορά, την ελεύθερη κυκλοφορία και τη θέση σε λειτουργία του ραδιοεξοπλισµού και του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού πρέπει να ορισθούν σε ξεχωριστή παράγραφο, προς αποφυγή κατά τα ως άνω σύγχυσης, και στο πλαίσιο της ασφάλειας δικαίου και χρηστής διοίκησης.

24. Η πολυπλοκότητα των υποθέσεων που χειρίζεται η ΕΕΤΤ στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της και τα ιδιαίτερα τεχνικά ζητήµατα που αναφύονται κατά την εξέτασή

τους επιβάλλει να παρέχεται στην ΕΕΤΤ η ευχέρεια να ορίσει τη διάρκεια ισχύος των προσωρινών µέτρων κρίνοντας η ίδια τις συνθήκες κατά περίπτωση.

Άρθρο 61

Αδειοδότηση κεραιοσυστηµάτων

ραδιοφωνικών σταθµών

Οι νοµίµως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθµοί µε εγκατεστηµένες κατασκευές κεραιών, εν αναµονή της εκδόσεως των οριστικών Χαρτών Συχνοτήτων και της ολοκλήρωσης της αδειοδότησης από το ΕΣΡ µε βάση τις διαγωνιστικές διαδικασίες του ν. 3592/2007, καλούνται να δηλώσουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. σε συγκεκριµένη σύντοµη προθεσµία (6 µήνες) όλα τα κεραιοσυστήµατά τους µε πλήρη καταγραφή των αναγκαίων τεχνικών και λειτουργικών τους χαρακτηριστικών. Με τις δηλώσεις αυτές η

ΕΕΤΤ δύναται πλέον να ασκεί τη δέουσα εποπτεία και τον έλεγχο επί όλων των εγκατεστηµένων ραδιοφωνικών κεραιοσυστηµάτων και παράλληλα οι δηµόσιες υπηρεσίες (ιδίως η ΥΠΑ για την ασφάλεια της αεροπλοΐας) θα µπορούν να γνωρίζουν ανά πάσα στιγµή τη θέση και τα όρια εκποµπής των δηλωθέντων κεραιοσυστηµάτων µέχρι την οριστική αδειοδότηση, προκειµένου να επιβάλλονται κυρώσεις σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης µε την κείµενη νοµοθεσία.

Άρθρο 62

Ρυθµίσεις θεµάτων αδειοδότησης παρόχων δικτύου

Εξαιτίας της ολοκλήρωσης από την Ε.Ε.Τ.Τ. της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειοδότησης των παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής πολύ πρόσφατα και συγκεκριµένα στις αρχές Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, υπάρχει πλέον αντικειµενικά ελάχιστος χρόνος -, σύµφωνα µε το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο – για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης του δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, το οποίο αποτελείται κατά κύριο λόγο από υφιστάµενες κατασκευές κεραιών στα συγκεκριµένα κέντρα εκποµπής, που ορίζει η κ.υ.α. 42800/5.10.2012 του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄2704). Για το λόγο αυτόν, αλλά και για την αποφυγή περαιτέρω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η οποία θα επιτευχθεί µε τη χρήση υφιστάµενων κατασκευών κεραιών αντί για την δηµιουργία νέων, παρίσταται ανάγκη όπως δοθεί στους παρόχους δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης ο απαραίτητος χρόνος, προκειµένου να αδειοδοτήσουν τις κατασκευών κεραιών τους, οι οποίες βρίσκονται στα κέντρα εκποµπής, που προβλέπονται στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση. Ενόψει των ανωτέρω, προτείνεται η εισαγωγή διάταξης που θα προβλέπει ότι

οι αδειοδοτηµένοι πάροχοι δικτύου, όπως αυτοί ορίζονται στη σχετική νοµοθεσία και η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. οφείλουν µέχρι τις 30.4.2015 να καταθέσουν πλήρη φάκελο µε όλα τα προβλεπόµενα στο ν. 4070/2012 δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας από την Ε.Ε.Τ.Τ. για όλες τις ανωτέρω κατασκευές κεραιών. Επιπροσθέτως, επειδή η ψηφιακή µετάβαση γίνεται σταδιακά, περιέχεται πρόβλεψη για τις περιοχές όπου θα υπάρχει αναλογική εκποµπή µέχρι την οριστική ψηφιακή ευρυεκποµπή.

Άρθρο 63

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4053/2012

Με την προτεινόµενη διάταξη αποσαφηνίζεται ότι η Ε.Ε.Τ.Τ., σε περιπτώσεις παράβασης κανόνων ανταγωνισµού, δύναται να επιβάλλει τα πρόστιµα που προβλέπονται στον ν. 3959/2011.

Άρθρο 64

Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 4155/2013

Οι τροποποιήσεις αυτές είναι απαραίτητες για την διευκρίνιση ασαφειών που παρουσίαζε η αρχική διατύπωση, µε αποτέλεσµα να υπάρξει σύγχυση κατά την εφαρµογή του άρθρου και σε κάποιες περιπτώσεις καταχρηστική εφαρµογή αυτού από ραδιοφωνικούς σταθµούς. Επιπλέον, µε τη νέα διατύπωση και σε συνδυασµό µε την

παρ. 6 του ιδίου άρθρου, θα διευκολυνθεί η εποπτεία του ραδιοφωνικού φάσµατος και, πρωτίστως, θα προστατευθούν τα ραδιοδίκτυα της αεροναυτιλίας, καθώς η ανεξέλεγκτη αύξηση των ραδιοφωνικών εκποµπών, τόσο σε ό,τι αφορά τη συχνότητα όσο και σε ό,τι αφορά την κάλυψη (που συνδέεται κυρίως µε την επιλογή της θέσης και την ισχύ εκποµπής) προκαλεί αφενός αύξηση των προϊόντων ενδοδιαµόρφωσης στους δέκτες της ΥΠΑ και αφετέρου απευαισθητοποίηση των δεκτών της ΥΠΑ, λόγω αύξησης της στάθµης θορύβου στη ζώνη συχνοτήτων της ΥΠΑ. Τα προβλήµατα αυτά είναι εντονότερα (και συχνά εµφανίζονται µόνο) στους δέκτες των αεροσκαφών µε αποτέλεσµα να είναι δυσχερής (και συχνά αδύνατη) η επίλυσή τους από την Ε.Ε.Τ.Τ. µέσω των διενεργούµενων ελέγχων στο έδαφος.

Άρθρο 65

Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 24Α

του ν. 2075/1992

Μετά από µία σειρά νοµοθετηµάτων που αφορούν στη ρύθµιση αυθαιρέτων κατασκευών, όπως είναι οι νόµοι 3775/2009, 3843/2010, 4014/2011 και ιδιαίτερα µετά την ισχύ των διατάξεων του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), βάσει των οποίων δίνεται η δυνατότητα εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών σε ρυθµισµένους χώρους, αλλά και

µετά την τροποποίηση των διατάξεων του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού (ν. 4067/2012) µε τον πρόσφατο ν. 4258/2014 (Α΄ 94), προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης του περιεχοµένου της υπεύθυνης δήλωσης µηχανικού του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992 (Α΄ 129), η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά κατά την αδειοδότηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των νόµων 4070/2012 (Α΄82) και 4053/2012 (Α΄ 44).

Η τροποποίηση αυτή γίνεται προκειµένου το περιεχόµενο της παραπάνω δήλωσης να εναρµονιστεί µε το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τις κατασκευές

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • Fracarro D-Matrix 4S EVO

  Fracarro D-Matrix 4S EVO

  Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του D-Matrix 4S EVO της ιταλικής Fracarro. Το νέο αυτό Headend διαθέτει 4 ανεξάρτητες δορυφορικές εισόδους DVB-S2 και 4x modulators DVB-T / DVB-C κατ’ ...
 • Promax Ranger: Ολοκληρώθηκε η ομάδα εκπαιδευτικών video

  Promax Ranger: Ολοκληρώθηκε η ομάδα εκπαιδευτικών video

  Είναι πλέον διαθέσιμη η τέταρτη και τελευταία ομάδα εκπαιδευτικών video με ελληνική περιγραφή για τα πεδιόμετρα Promax Ranger. Τα συγκεκριμένα video έχουν προστεθεί στην Playlist Πεδιόμετρα RANGER...
 • Meliconi AT 49 USB

  Meliconi AT 49 USB

  Η εσωτερική κεραία Meliconi AT 49 USB με ενσωματωμένο ενισχυτή 49dB, είναι κατάλληλη για τη λήψη ψηφιακών σημάτων επίγειας τηλεόρασης (DVB-T), ψηφιακών σημάτων επίγειας τηλεόρασης υψηλής ευκρίνεια...
 • Engel AN7123 / AN7126 / AN7143

  Engel AN7123 / AN7126 / AN7143

  Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή νέας σειράς LNB φλάντζας της Engel. Περιλαμβάνει τα single LNB AN7123, twin LNB AN7126 και quattro LNB AN7143, τα οποία διαθέτουν 1x, 2x και 4x εξόδους...
 • Ikusi FlasHD HDTF-C48V & HDTF-C48G

  Ikusi FlasHD HDTF-C48V & HDTF-C48G

  Οι πιο ισχυρές επίγειες κεραίες της Ikusi είναι τα μοντέλα FlasHD και συγκεκριμένα τα HDTF-C48V & HDTF-C48G σε πράσινο και γκρι χρώμα. Με αξιόλογα χαρακτηριστικά και ισχυρή απόρριψη υψηλότερων...
 • Icy Box IB-LAN301-C3

  Icy Box IB-LAN301-C3

  Απολαύστε το διαδίκτυο χωρίς περιορισμούς: Με ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως και 2,5Gbit, ο αντάπτορας δικτύου IB-LAN301-C3 της Icy Box σάς προσφέρει εξαιρετικά γρήγορη σύνδεση. Αυτό έχει ως αποτέλ...
 • AVM FRITZ!Box 5530 Fiber

  AVM FRITZ!Box 5530 Fiber

  Το FRITZ!Box 5530 Fiber είναι ένα υπερσύγχρονο modem / router από τη γερμανική AVM, το οποίο έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για δίκτυα οπτικής ίνας. Είναι το απόλυτο modem / router για συνδέσεις Fib...
 • Σεμινάρια AstraSat: Συστήματα οπτικών ινών και νέα επαγγελματικά συστήματα Headend Fracarro

  Σεμινάρια AstraSat: Συστήματα οπτικών ινών και νέα επαγγελματικά συστήματα Headend Fracarro

  Η εταιρεία AstraSat σε συνεργασία με την ιταλική Fracarro Radioindustrie πραγματοποίησε με επιτυχία στη Θεσσαλονίκη το σεμινάριο με θέματα «Συστήματα Οπτικών Ινών για την κατανομή τηλεοπτικού σήμα...
 • TP-Link ER706W-4G

  TP-Link ER706W-4G

  Η TP-Link παρουσιάζει το νέο ασύρματο router ER706W-4G, το οποίο παρέχει συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο μέσω των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας, με δυνατότητα υποστήριξης 4G+ Cat6. Η συσκευή διαθέτει...
 • Kakusiga KK-12101

  Kakusiga KK-12101

  Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή ενός νέου φορητού ηχοσυστήματος που συνδυάζει κομψή εμφάνιση και μοντέρνο σχεδιασμό. Πρόκειται για το Kakusiga KK-12101, το οποίο είναι ένα ηχεί...
 • Ekselans AP 1200 W2

  Ekselans AP 1200 W2

  Το AP 1200 W2 της Ekselans είναι ένα ιδιαίτερα αξιόλογο και συμπαγές Access Point για χρήση σε εσωτερικό χώρο, με πλειάδα δυνατοτήτων διαχείρισης για κάθε είδους εφαρμογή ασύρματης πρόσβασης. Το σ...
 • Nedis TVSM6050BK

  Nedis TVSM6050BK

  Η επιδαπέδια βάση τηλεόρασης TVSM6050BK της Nedis διαθέτει κομψή και μοντέρνα εμφάνιση, συνδυάζοντας παράλληλα τη σωστή τοποθέτηση της τηλεόρασής σας στον χώρο σας. Είναι κατάλληλη για τηλεοράσεις...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, Απρίλιος 2024

  Ψηφιακή Τηλεόραση, Απρίλιος 2024

  Κυκλοφορεί το νέο τεύχος Απριλίου 2024 του περιοδικού "Ψηφιακή Τηλεόραση" μαζί με το "Security Report" Το νέο τεύχος Απριλίου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περι...
 • Μεγάλη επιτυχία για την Athens Electronix 2024!

  Μεγάλη επιτυχία για την Athens Electronix 2024!

  Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε η Athens Electronix 2024, η μεγαλύτερη έκθεση της χρονιάς στην πρωτεύουσα, η οποία διοργανώθηκε από την Libra Press στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων Δαΐς, στις 2 και 3 Μα...
 • TP-Link EAP683 LR, EAP211-Bridge kit & EAP625-Outdoor HD

  TP-Link EAP683 LR, EAP211-Bridge kit & EAP625-Outdoor HD

  Η TP-Link διευρύνει την οικογένεια των συσκευών Omada, παρουσιάζοντας 3 νέα wireless Access Points. Πρόκειται για τα EAP683 LR, EAP211-Bridge KIT και EAP625-Outdoor HD, τα οποία προσφέρουν αξεπέρα...