DIABASTE DWREAN DIG 176
techmail
SECURITY REPORT 139
anga2023
satpraxis 2022
now 33 2022

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

8 Νοεμβρίου 2021 13:31

Οι θέσεις της ΕΙΙΡΑ στην ομάδα εργασίας για τις αλλαγές στο ραδιόφωνο

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F04%252F19473a782b39ab643f1d6b807e98bcc3 XL

Με ενεργό ρόλο υπευθύνου εταίρου συμμετέχει η ΕΙΙΡΑ στην Ομάδα Εργασίας για την άρση των στρεβλώσεων της ραδιοφωνίας, που διεξάγεται με ευρεία συμμετοχή, κυβερνητικών φορέων και ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών, ιδιοκτητών ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, εργαζομένων και εμπλεκομένων θεσμικών φορέων.

Γενναίες αποφάσεις για άρση των χρόνιων στρεβλώσεων, καθαρούς κανόνες για όλους για υγιή και ελεύθερο ανταγωνισμό στη ραδιοφωνία, οι θέσεις της ΕΙΙΡΑ στην Ομάδα Εργασίας

Με ενεργό ρόλο υπευθύνου εταίρου συμμετέχει η ΕΙΙΡΑ στην Ομάδα Εργασίας για την άρση των στρεβλώσεων της ραδιοφωνίας, που διεξάγεται με ευρεία συμμετοχή, κυβερνητικών φορέων και ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών, ιδιοκτητών ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, εργαζομένων και εμπλεκομένων θεσμικών φορέων.

H ΕΙΙΡΑ προσήλθε στις εργασίες με την εδραιωμένη πεποίθηση ότι η ραδιοφωνία είναι ζήτημα δημοκρατίας, και όπως τόνισε η Πρόεδρος της ΕΙΙΡΑ Αλεξάνδρα Δασκαλοπούλου «η ευνομία και οι καθαροί κανόνες είναι το απαραίτητο θεσμικό υπόστρωμα για την οικονομική ευρωστία του κλάδου, ο ανταγωνισμός των μέσων θα πρέπει να διεξάγεται με όρους ποιοτικού περιεχομένου και άρτιας τεχνικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων εκπομπής», ενώ κατέθεσε αναλυτικές θέσεις για σειρά τεχνικών ζητημάτων.

Μέχρι σήμερα το ζήτημα των αδειών αντιμετωπίζεται με μεταβατικές διατάξεις οι οποίες νομιμοποιούν μεν τη λειτουργία των ήδη υφιστάμενων Ρ/Σ, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίζουν οριστικά αυτή τη δυσλειτουργία.  Η ΕΙΙΡΑ επιμένει στην ανάγκη ρύθμισης του ραδιοφωνικού τοπίου με γνώμονα τη διασφάλιση της πολυφωνίας, του υγιούς ανταγωνισμού, της ορθολογικής και επιστημονικής διαχείρισης του φάσματος συχνοτήτων, και της εφαρμογής των κανόνων από όλους.

Νέος Χάρτης Συχνοτήτων
Ειδικότερα, οι θέσεις της ΕΙΙΡΑ εισηγούνται μεταρρυθμίσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, περιλαμβανομένου του νέου χάρτη συχνοτήτων, όπου προτείνεται η υιοθέτηση του όρου «περιοχή εξυπηρέτησης» (service area) για κάθε κέντρο εκπομπής και, αντίστοιχα, προτείνεται η κατάργηση της πρόβλεψης περί εμβέλειας των Ρ/Σ εντός των γεωγραφικών διοικητικών όριων, καθώς το σημερινό νομικό καθεστώς δεν λαμβάνει υπόψη τους νόμους της ηλεκτρομαγνητικής διάδοσης, δημιουργώντας έτσι το ζήτημα των αλληλοπαρεμβολών στα όρια των σημερινών νομών.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά το παρελθόν και με τη συμμετοχή της ΕΙΙΡΑ  στην Αττική, την περίοδο 2000-2002, υπήρξαν καθοριστικές παρεμβάσεις ώστε να περιοριστούν οι παρεμβολές στα ραδιοβοηθήματα του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», με αποτέλεσμα σήμερα οι παρεμβολές «να προκαλούνται αποκλειστικά από μη νόμιμους σταθμούς».

Οι κανόνες στη ραδιοφωνία δεν είναι αλα-καρτ και το κρατικό ραδιόφωνο δεν εξαιρείται από την υποχρεωτική τήρηση της ευνομίας
Τα προγράμματα της ΕΡΑ εκπέμπουν σε περισσότερες από μια (1)  συχνότητες, ακόμα και εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής (π.χ. Αττική), σπαταλώντας χωρίς λόγο τον σπάνιο πόρο του φάσματος, και αποστερώντας τη δυνατότητα διάθεσης των συχνοτήτων σε τοπικό επίπεδο.

Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι, η ΕΡΑ πρόσφατα ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα στη συχνότητα 106,7ΜΗΖ, η οποία κατά το παρελθόν είχε δοθεί στο ραδιόφωνο της Βουλής με σχετικό ΦΕΚ, χωρίς ωστόσο να έχει προηγηθεί σχετική μελέτη και σχεδιασμός,  ενώ σήμερα η ΕΡΑ οικειοποιείται εκ νέου  την εν λόγω συχνότητα, με τρόπο εκτός των κοινών κανόνων που αφορούν τους υπόλοιπους Ρ/Σ και φυσικά με τις αντίστοιχες επιπτώσεις επικινδυνότητας επί των ραδιοβοηθημάτων της ΥΠΑ.

Η θέση της ΕΙΙΡΑ είναι καθαρή : Οι κανόνες υπάρχουν για όλους, οι νόμοι εφαρμόζονται προς όλους, ο Χάρτης Συχνοτήτων (πρέπει να) περιλαμβάνει και την ΕΡΑ, ενώ οι επιλογές του Κράτους δια της ΕΡΑ δεν μπορούν παρά να ενισχύουν την ορθολογική κατανομή φάσματος.

Σύγχρηση συχνοτήτων για Ρ/Σ ειδικού σκοπού
Η ΕΙΙΡΑ προτείνει να προβλεφθεί ειδική κατηγορία αδειών  – άδειες ειδικού σκοπού – οι οποίες θα χορηγούνται σε ΟΤΑ ή επιχειρήσεις των ΟΤΑ, σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που έχουν συνταγματική κατοχύρωση (Εκκλησία) ή εταιρείες που ιδρύονται από αυτά, σε Θρησκευτικά Νομικά Πρόσωπα, κλπ. Για κάθε Περιοχή Εξυπηρέτησης θα καθορίζονται οι συχνότητες που απονέμονται για αυτήν την κατηγορία αδειών, καθώς και τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής (π.χ. εύρος συχνοτήτων χαμηλότερης ισχύος). Για τους Ρ/Σ αυτής της κατηγορίας, που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η σύγχρηση συχνότητας, με όρους και προϋποθέσεις που θα προβλέψει η κείμενη νομοθεσία.

Κριτήρια αδειοδότησης
Η ΕΙΙΡΑ ανέλυσε τη θέση της για τα κριτήρια αδειοδότησης, ενώ εξέφρασε την αντίθεσή της στην πρόταση πλειοδοτικού διαγωνισμού αδειών, επισημαίνοντας το ρίσκο της περαιτέρω απορρύθμισης και την μειονεκτική διαγωνιστική θέση στην οποία θα οδηγούνταν η πλειοψηφία των Ρ/Σ της Αττικής ως μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για το ζήτημα του αριθμού αδειών σε ένα νομικό πρόσωπο, η ΕΙΙΡΑ διατύπωσε τη σταθερή σύμφωνη γνώμη της στη διάταξη που υπήρχε στον «νόμο Ρουσσόπουλου» του 2007 (ν. 3592/2007), όπου ορίζεται το ποσοστό 15% του συνόλου των προκηρυχθησομένων αδειών ως ανώτατο όριο ιδιοκτησίας. Τα κριτήρια για την αδειοδότηση, όπως παρουσιάστηκαν από την ΕΙΙΡΑ, με συγκεκριμένες παραμέτρους ως προς την αξιολόγηση κάθε ενός από αυτά, είναι κατά σειρά:

 1. Οικονομική ευρωστία και διαφάνεια
 2. Τεχνική επάρκεια
 3. Ικανότητα αξιολογούμενου και πληρότητα προγράμματος

Η ΕΙΙΡΑ εξέφρασε την ικανοποίησή της από τις εργασίες, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από τον πλουραλισμό των θέσεων και την αντιπροσωπευτικότητα των εταίρων, καθώς συμμετείχαν οι: ΓΓ Επικοινωνίας & Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ), ΓΓ Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ), Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΥΠΑ (πολιτική αεροπορία), ΕΡΑ (κρατικό ραδιόφωνο), ΠΕΙΡΑΣ (πανελλήνια ένωση ιδιοκτητών ΡΦ) και ΕΤΕΡ (τεχνικοί ραδιοφώνου).

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • DEVOLO Magic 1 LAN Single Adaptor

  DEVOLO Magic 1 LAN Single Adaptor

  Απλός και απίστευτα αποδοτικός, ο προσαρμογέας Powerline Devolo Magic 1 LAN προσφέρει αξιόπιστο Internet με ταχύτητες έως και 1200 Mbps σε όλο το σπίτι, μέσω της ηλεκτρικής καλωδίωσης. Με μεγάλη ε...
 • MELICONI STAND 600

  MELICONI STAND 600

  Η επιδαπέδια βάση Meliconi STAND 600 είναι ιδανική για τηλεοράσεις 50 - 82" με VESA 200 - 300 - 400 - 600 και προσφέρει οριζόντια περιστροφή και κάθετη κλίση. Η κομψή γυάλινη βάση της Meliconi STA...
 • TRIAX Cast

  TRIAX Cast

  Η καλύτερη ψυχαγωγία που μπορείτε να προσφέρετε στους καλεσμένους σας είναι η ψυχαγωγία που φέρνουν οι ίδιοι από το σπίτι τους. Με τη σημερινή έκρηξη της ζήτησης για υπηρεσίες streaming, μια απλή,...
 • NEDIS ANIR1504BK700

  NEDIS ANIR1504BK700

  Η NEDIS ANIR1504BK700 είναι μια εσωτερική κεραία με συμπαγή και μοντέρνο σχεδιασμό, ώστε να απολαμβάνετε σταθερή σύνδεση και εικόνα υψηλής ποιότητας. Λαμβάνει σήματα από πύργους μετάδοσης σε ακτίν...
 • PROMAX RANGER Neo+

  PROMAX RANGER Neo+

  Προηγμένος αναλυτής σήματος για ειδικούς εγκαταστάτες που περιλαμβάνει webControl (απομακρυσμένο έλεγχο), Merogram, Spectrogram, προαιρετικές δυνατότητες οπτικών ινών και GPS, διάρκεια ζωής μπαταρ...
 • TP-Link VIGI NVR1008H-8MP

  TP-Link VIGI NVR1008H-8MP

  Η TP-Link παρουσιάζει το VIGI NVR1008H, ένα νέο σύστημα καταγραφής video καμερών ασφαλείας, που επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν την ιδιοκτησία τους από απόσταση. Το σύστημα διαθέτει ευκρί...
 • IKUSI JSBA-103-C48

  IKUSI JSBA-103-C48

  Το σετ έρχεται στην έκδοση για το κανάλι 48 που εφαρμόζεται στη χώρα μας με το δεύτερο ψηφιακό μέρισμα. Δύο πολύ σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, είναι οι εξής: Η στάθ...
 • ICY BOX IB-2914MSCL-C31

  ICY BOX IB-2914MSCL-C31

  Χρησιμοποιήστε το ICY BOX IB-2914MSCL-C31 ως Docking Station και αποκτήστε εύκολη πρόσβαση στον σκληρό δίσκο 2,5"/3,5" SATA ή M.2 NVMe SSD σας, ως εξωτερικό μέσο αποθήκευσης. Απλώς συνδέστε το με ...
 • PROMAX RANGER Neo OP-00x-PS

  PROMAX RANGER Neo OP-00x-PS

  Τα πεδιόμετρα και αναλυτές φάσματος PROMAX της σειράς Ranger Neo+, 2, 3 και 4 μπορούν να αναβαθμιστούν με την προαιρετική επιλογή OP-00X-PS, η οποία επεκτείνει τις δυνατότητές τους με αυτές τις λε...
 • LCL 110

  LCL 110

  Η εταιρεία ΛΥΡΑ ΑΕΒΕ ανακοινώνει την παραλαβή του νέου καλωδίου LCL 110, το οποίο διατίθεται σε τρία διαφορετικά καρούλια, μήκους 250, 500 και 1000 μέτρων. Πρόκειται για καλώδιο δικτύου με σήμανση...
 • TP-Link EAP690E HD

  TP-Link EAP690E HD

  Το TP-Link EAP690E HD είναι ένα τετραπλής ζώνης Wi-Fi 6E Access Point οροφής για ασύρματη δικτύωση υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένο για χρήση σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Με υποστήριξη για το πιο πρόσφ...
 • Τα νέα της Mistral: Κεραίες υψηλής αντοχής

  Τα νέα της Mistral: Κεραίες υψηλής αντοχής

  Στο προηγούμενο άρθρο έγινε αναφορά στις κεραίες δωματίου και στις ελαφρού τύπου κεραίες, όπως είναι οι κεραίες μπαλκονιού, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι αυτές αποτελούν λύσεις ανάγκης όταν δεν ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Ιουνίου 2023

  Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Ιουνίου 2023

  Το νέο τεύχος Ιουνίου 2023 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Headend &...
 • Headend & Multi Channel HDMI Modulators

  Headend & Multi Channel HDMI Modulators

  Η λήψη τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών μέσω ενός κοινού συστήματος διανομής είναι δυνατή με πολλούς τρόπους, που ο καθένας έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ειδικά για τα εν...
 • LEMCO THERON THE-200

  LEMCO THERON THE-200

  Έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα δέκτη που μόλις κυκλοφόρησε δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε αυτό το μήνα. Πρόκειται για τον THERON THE-200, τον πρώτο ελληνικό δορυφορικό δέκτη που διατίθεται στην εγχώ...
 • B-01

  B-01

  Αυτόν τον μήνα δοκιμάσαμε ένα νέο προϊόν οικιακού κινηματογράφου που κυκλοφόρησε πρόσφατα στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για τον B-01, έναν φορητό mini προβολέα που είναι πανεύκολος στη ρύθμιση κα...
 • PROMAX RANGER mini

  PROMAX RANGER mini

  Ένα από τα εμπορικότερα και ποιοτικότερα επαγγελματικά πεδιόμετρα της αγοράς δοκιμάσαμε για αυτό το μήνα στο εργαστήριο της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Πρόκειται για το PROMAX RANGER mini, έναν all-in-on...
ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΙ HD TV

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design