Skip to main content
8 Νοεμβρίου 2021 13:31

Οι θέσεις της ΕΙΙΡΑ στην ομάδα εργασίας για τις αλλαγές στο ραδιόφωνο

19473a782b39ab643f1d6b807e98bcc3 XL 446acf18

Με ενεργό ρόλο υπευθύνου εταίρου συμμετέχει η ΕΙΙΡΑ στην Ομάδα Εργασίας για την άρση των στρεβλώσεων της ραδιοφωνίας, που διεξάγεται με ευρεία συμμετοχή, κυβερνητικών φορέων και ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών, ιδιοκτητών ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, εργαζομένων και εμπλεκομένων θεσμικών φορέων.

Γενναίες αποφάσεις για άρση των χρόνιων στρεβλώσεων, καθαρούς κανόνες για όλους για υγιή και ελεύθερο ανταγωνισμό στη ραδιοφωνία, οι θέσεις της ΕΙΙΡΑ στην Ομάδα Εργασίας

Με ενεργό ρόλο υπευθύνου εταίρου συμμετέχει η ΕΙΙΡΑ στην Ομάδα Εργασίας για την άρση των στρεβλώσεων της ραδιοφωνίας, που διεξάγεται με ευρεία συμμετοχή, κυβερνητικών φορέων και ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών, ιδιοκτητών ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, εργαζομένων και εμπλεκομένων θεσμικών φορέων.

H ΕΙΙΡΑ προσήλθε στις εργασίες με την εδραιωμένη πεποίθηση ότι η ραδιοφωνία είναι ζήτημα δημοκρατίας, και όπως τόνισε η Πρόεδρος της ΕΙΙΡΑ Αλεξάνδρα Δασκαλοπούλου «η ευνομία και οι καθαροί κανόνες είναι το απαραίτητο θεσμικό υπόστρωμα για την οικονομική ευρωστία του κλάδου, ο ανταγωνισμός των μέσων θα πρέπει να διεξάγεται με όρους ποιοτικού περιεχομένου και άρτιας τεχνικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων εκπομπής», ενώ κατέθεσε αναλυτικές θέσεις για σειρά τεχνικών ζητημάτων.

Μέχρι σήμερα το ζήτημα των αδειών αντιμετωπίζεται με μεταβατικές διατάξεις οι οποίες νομιμοποιούν μεν τη λειτουργία των ήδη υφιστάμενων Ρ/Σ, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίζουν οριστικά αυτή τη δυσλειτουργία.  Η ΕΙΙΡΑ επιμένει στην ανάγκη ρύθμισης του ραδιοφωνικού τοπίου με γνώμονα τη διασφάλιση της πολυφωνίας, του υγιούς ανταγωνισμού, της ορθολογικής και επιστημονικής διαχείρισης του φάσματος συχνοτήτων, και της εφαρμογής των κανόνων από όλους.

Νέος Χάρτης Συχνοτήτων
Ειδικότερα, οι θέσεις της ΕΙΙΡΑ εισηγούνται μεταρρυθμίσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, περιλαμβανομένου του νέου χάρτη συχνοτήτων, όπου προτείνεται η υιοθέτηση του όρου «περιοχή εξυπηρέτησης» (service area) για κάθε κέντρο εκπομπής και, αντίστοιχα, προτείνεται η κατάργηση της πρόβλεψης περί εμβέλειας των Ρ/Σ εντός των γεωγραφικών διοικητικών όριων, καθώς το σημερινό νομικό καθεστώς δεν λαμβάνει υπόψη τους νόμους της ηλεκτρομαγνητικής διάδοσης, δημιουργώντας έτσι το ζήτημα των αλληλοπαρεμβολών στα όρια των σημερινών νομών.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά το παρελθόν και με τη συμμετοχή της ΕΙΙΡΑ  στην Αττική, την περίοδο 2000-2002, υπήρξαν καθοριστικές παρεμβάσεις ώστε να περιοριστούν οι παρεμβολές στα ραδιοβοηθήματα του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», με αποτέλεσμα σήμερα οι παρεμβολές «να προκαλούνται αποκλειστικά από μη νόμιμους σταθμούς».

Οι κανόνες στη ραδιοφωνία δεν είναι αλα-καρτ και το κρατικό ραδιόφωνο δεν εξαιρείται από την υποχρεωτική τήρηση της ευνομίας
Τα προγράμματα της ΕΡΑ εκπέμπουν σε περισσότερες από μια (1)  συχνότητες, ακόμα και εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής (π.χ. Αττική), σπαταλώντας χωρίς λόγο τον σπάνιο πόρο του φάσματος, και αποστερώντας τη δυνατότητα διάθεσης των συχνοτήτων σε τοπικό επίπεδο.

Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι, η ΕΡΑ πρόσφατα ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα στη συχνότητα 106,7ΜΗΖ, η οποία κατά το παρελθόν είχε δοθεί στο ραδιόφωνο της Βουλής με σχετικό ΦΕΚ, χωρίς ωστόσο να έχει προηγηθεί σχετική μελέτη και σχεδιασμός,  ενώ σήμερα η ΕΡΑ οικειοποιείται εκ νέου  την εν λόγω συχνότητα, με τρόπο εκτός των κοινών κανόνων που αφορούν τους υπόλοιπους Ρ/Σ και φυσικά με τις αντίστοιχες επιπτώσεις επικινδυνότητας επί των ραδιοβοηθημάτων της ΥΠΑ.

Η θέση της ΕΙΙΡΑ είναι καθαρή : Οι κανόνες υπάρχουν για όλους, οι νόμοι εφαρμόζονται προς όλους, ο Χάρτης Συχνοτήτων (πρέπει να) περιλαμβάνει και την ΕΡΑ, ενώ οι επιλογές του Κράτους δια της ΕΡΑ δεν μπορούν παρά να ενισχύουν την ορθολογική κατανομή φάσματος.

Σύγχρηση συχνοτήτων για Ρ/Σ ειδικού σκοπού
Η ΕΙΙΡΑ προτείνει να προβλεφθεί ειδική κατηγορία αδειών  – άδειες ειδικού σκοπού – οι οποίες θα χορηγούνται σε ΟΤΑ ή επιχειρήσεις των ΟΤΑ, σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που έχουν συνταγματική κατοχύρωση (Εκκλησία) ή εταιρείες που ιδρύονται από αυτά, σε Θρησκευτικά Νομικά Πρόσωπα, κλπ. Για κάθε Περιοχή Εξυπηρέτησης θα καθορίζονται οι συχνότητες που απονέμονται για αυτήν την κατηγορία αδειών, καθώς και τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής (π.χ. εύρος συχνοτήτων χαμηλότερης ισχύος). Για τους Ρ/Σ αυτής της κατηγορίας, που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η σύγχρηση συχνότητας, με όρους και προϋποθέσεις που θα προβλέψει η κείμενη νομοθεσία.

Κριτήρια αδειοδότησης
Η ΕΙΙΡΑ ανέλυσε τη θέση της για τα κριτήρια αδειοδότησης, ενώ εξέφρασε την αντίθεσή της στην πρόταση πλειοδοτικού διαγωνισμού αδειών, επισημαίνοντας το ρίσκο της περαιτέρω απορρύθμισης και την μειονεκτική διαγωνιστική θέση στην οποία θα οδηγούνταν η πλειοψηφία των Ρ/Σ της Αττικής ως μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για το ζήτημα του αριθμού αδειών σε ένα νομικό πρόσωπο, η ΕΙΙΡΑ διατύπωσε τη σταθερή σύμφωνη γνώμη της στη διάταξη που υπήρχε στον «νόμο Ρουσσόπουλου» του 2007 (ν. 3592/2007), όπου ορίζεται το ποσοστό 15% του συνόλου των προκηρυχθησομένων αδειών ως ανώτατο όριο ιδιοκτησίας. Τα κριτήρια για την αδειοδότηση, όπως παρουσιάστηκαν από την ΕΙΙΡΑ, με συγκεκριμένες παραμέτρους ως προς την αξιολόγηση κάθε ενός από αυτά, είναι κατά σειρά:

 1. Οικονομική ευρωστία και διαφάνεια
 2. Τεχνική επάρκεια
 3. Ικανότητα αξιολογούμενου και πληρότητα προγράμματος

Η ΕΙΙΡΑ εξέφρασε την ικανοποίησή της από τις εργασίες, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από τον πλουραλισμό των θέσεων και την αντιπροσωπευτικότητα των εταίρων, καθώς συμμετείχαν οι: ΓΓ Επικοινωνίας & Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ), ΓΓ Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ), Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΥΠΑ (πολιτική αεροπορία), ΕΡΑ (κρατικό ραδιόφωνο), ΠΕΙΡΑΣ (πανελλήνια ένωση ιδιοκτητών ΡΦ) και ΕΤΕΡ (τεχνικοί ραδιοφώνου).

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • AVM FRITZ!Powerline 1240 AX

  AVM FRITZ!Powerline 1240 AX

  Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, του νέου σετ FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN set είναι το νέο Wi-Fi 6. Αυτό συνεπάγεται ότι μπορείτε να αναβαθμίσετε το οικιακό σας δίκτυο με Gigabit μέσω της ηλεκτρικής καλ...
 • TP-Link SG6428XHP & SG6654XHP

  TP-Link SG6428XHP & SG6654XHP

  Τα SG6428XHP και SG6654XHP είναι δύο προηγμένης τεχνολογίας, ευέλικτα PoE+ switches της TP-Link, με διαχείριση L3, τα οποία έχουν κατασκευαστεί για απαιτήσεις δικτύωσης επαγγελματικού επιπέδου, με...
 • Αλκαλικές μπαταρίες Grundig από την KAL Electronics

  Αλκαλικές μπαταρίες Grundig από την KAL Electronics

  Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή πλήρους σειράς μπαταριών Grundig. Περιλαμβάνει αλκαλικές μπαταρίες όλων των μεγεθών, για γενική χρήση σε όλες τις μικροσυσκευές. Διαθέτουν μέγισ...
 • Ikusi MOD-203

  Ikusi MOD-203

  H Ikusi παρουσίασε πρόσφατα ένα νέο ποιοτικό μοντέλο Digital HD Modulator, το MOD-203, το οποίο μετατρέπει σήμα από HDMI και AV σε DVB-T COFDM, με πλήρεις δυνατότητες παραμετροποίησης του σήματος ...
 • Tesla XG500

  Tesla XG500

  Απολαύστε εξαιρετική ψυχαγωγία πολυμέσων με το Tesla MediaBox XG500, ένα Android TV Box με πιστοποιημένο λειτουργικό σύστημα Google TV. Η πιστοποίηση αυτή εγγυάται την ομαλή λειτουργία και τις τακ...
 • Sonora Terra Digital

  Sonora Terra Digital

  Η Sonora Terra Digital είναι μια κεραία με συμπαγή και μοντέρνο σχεδιασμό, κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, ώστε να απολαμβάνετε σταθερή σύνδεση και εικόνα υψηλής ποιότητας! Είναι κατάλλ...
 • Ekselans EK CAST

  Ekselans EK CAST

  Το EK CAST βελτιώνει την εμπειρία πολυμέσων των φιλοξενούμενων στα δωμάτια του ξενοδοχείου (ή/και νοσοκομείου, γηροκομείου κ.λπ.), επιτρέποντάς τους να απολαμβάνουν τόσο το δικό τους περιεχόμενο π...
 • Huayu 0143

  Huayu 0143

  Αν χάλασε το τηλεχειριστήριο του αποκωδικοποιητή σας MAG, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, καθώς η KAL Electronics έχει τη λύση! Διαθέτει το Huayu 0143, που είναι ένα οικονομικό τηλεχειριστήριο αντικ...
 • Tesla XT850

  Tesla XT850

  Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου Tesla MediaBox XT850. Πρόκειται για ένα Android TV Box που είναι ταυτόχρονα και DVB-T2 HEVC (H.265) δέκτης, συμβατός με το νέο πρότυπο επίγεια...
 • D-Link DMS-106XT

  D-Link DMS-106XT

  Απολαύστε αξιόπιστο ενσύρματο Ethernet 10 Gigabit, με πέντε θύρες 2.5 Gigabit, λειτουργία Turbo για ιεράρχηση QoS βάσει θυρών, καθώς και πολύχρωμο φωτισμό LED, που σας επιτρέπουν να εξαλείψετε τα ...
 • Digitalbox 8200 HD FTA

  Digitalbox 8200 HD FTA

  Ένας νέος δέκτης κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά από την Ψηφιακή Τεχνολογία Α.Ε.Β.Ε. Πρόκειται για τον Digitalbox 8200 HD FTA, έναν οικονομικό δορυφορικό δέκτη με DVB-S2 tuner που έχει σχεδιαστεί γ...
 • Η Panel TV μαγνήτισε τους επαγγελματίες στην Athens Electronix 2024

  Η Panel TV μαγνήτισε τους επαγγελματίες στην Athens Electronix 2024

  Νέο παράθυρο στην πληροφόρηση των επαγγελματιών ψηφιακών λύσεων άνοιξε η Panel TV με τη συμμετοχή της και την παρουσίαση νέων καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών στη μεγαλύτερη κλαδική έκθεση συστημάτ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, Μάιος 2024

  Ψηφιακή Τηλεόραση, Μάιος 2024

  Κυκλοφορεί το νέο τεύχος Μαΐου 2024 του περιοδικού "Ψηφιακή Τηλεόραση" μαζί με το "Security Report" Το νέο τεύχος Μαΐου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό ...
 • Cosmote, Nova, Vodafone – Όλα τα πακέτα για streaming και υπερυψηλές ταχύτητες internet μέσω οπτικής ίνας

  Cosmote, Nova, Vodafone – Όλα τα πακέτα για streaming και υπερυψηλές ταχύτητες internet μέσω οπτικής ίνας

  Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι είναι πάντα περιζήτητοι! Εκτός από τις υπηρεσίες τηλεφωνίας και υψηλής ταχύτητας internet που παρέχουν, έχουν εμπλουτίσει το πορτφόλιό τους και με πλατφόρμες συνδρομητ...
 • Kathrein UFOpro

  Kathrein UFOpro

  Το UFOpro αποτελεί την πρόσφατη πλατφόρμα Headend της γερμανικής Kathrein, που προσφέρει ηγετική σχέση απόδοσης - τιμής στην αγορά! Είναι κατασκευασμένο για εφαρμογές τηλεόρασης επόμενης γενιάς σε...
 • Sat & Zap, Μάιος 2024

  Sat & Zap, Μάιος 2024

  Ελάχιστο το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον στη γεωστατική τροχιά όπου το streaming έχει υπερκεράσει τους δορυφόρους. Αντίθετα, σε Ασία και Αφρική κάθε μήνα εμφανίζονται νέα ελεύθερα κανάλια. Al Shams...