24 Νοεμβρίου 2021 12:54

Analysys Mason: Η Ευρώπη πρέπει να δράσει άμεσα για το ανοιχτό ραδιοδίκτυο

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F04%252Fe6be2a91d10f9105a1d1dc08c6ea9291 XL

Μια νέα έκθεση, που δημοσιεύεται από πέντε από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες τηλεπικοινωνιών και στηρίζεται σε ευρήματα της ανεξάρτητης εταιρείας Analysys Mason, καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου να συνεργαστούν και να δώσουν επειγόντως προτεραιότητα…

Μια νέα έκθεση, που δημοσιεύεται από πέντε από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες τηλεπικοινωνιών και στηρίζεται σε ευρήματα της ανεξάρτητης εταιρείας Analysys Mason, καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου να συνεργαστούν και να δώσουν επειγόντως προτεραιότητα στο Ανοιχτό Ραδιοδίκτυο (Open RAN), που θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στο 5G και, στο μέλλον, στο 6G.

Το ανοιχτό, «έξυπνο», εικονικό και πλήρως διαλειτουργικό ραδιοδίκτυο (που καθιστά δυνατές πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές κινητές επικοινωνίες) είναι απαραίτητο, εάν η Ευρώπη επιθυμεί να επιτύχει τον στόχο της να παρέχει 5G σε όλους έως το 2030. Θα συμβάλει στη δημιουργία πιο ισχυρών και ανθεκτικών εφοδιαστικών αλυσίδων και πλατφορμών, καθώς και στην προώθηση της ψηφιακής αυτονομίας και της αδιάλειπτης ηγεσίας στην τεχνολογία.

Χάρη στις νέες ανοιχτές, αρχιτεκτονικές, το λογισμικό και το Hardware, όπως το Open RAN, οι πάροχοι έχουν την ευελιξία να επεκτείνουν το 5G σε περισσότερους χρήστες με έναν οικονομικά αποδοτικό, ασφαλή και ενεργειακά αποδοτικό τρόπο. Αυτή η ευελιξία θα ενθαρρύνει τη δημιουργία ακόμη περισσότερης καινοτομίας σε όλους τους κλάδους και σε τομείς, όπως η τηλεϊατρική και τα «έξυπνα» εργοστάσια.

Ανάγκη για αποφασιστική δράση

Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, εάν η ΕΕ θέλει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα, την πρωτοπορία και την ανθεκτικότητά της στην τεχνολογία, πρέπει να αναλάβει τώρα αποφασιστική δράση και να επιδιώξει τη συνεργασία. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ευρώπη κινδυνεύει να υστερήσει έναντι της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας στην ανάπτυξη και εγκατάσταση δικτύων επόμενης γενιάς.

Η έκθεση δείχνει ότι η Ευρώπη διαθέτει επί του παρόντος μόλις 13 σημαντικούς «παίκτες» στο Open RAN, έναντι 57 για τον υπόλοιπο κόσμο. Ωστόσο, πολλοί Ευρωπαίοι «παίκτες» βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και δεν έχουν ακόμη συνάψει εμπορικές συμβάσεις Open RAN, τη στιγμή που προμηθευτές από άλλες περιοχές προχωρούν μπροστά.

«Η εφαρμοζόμενη πολιτική στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, μεταξύ άλλων χωρών, υποστηρίζει ήδη σθεναρά το Open RAN. Οι ΗΠΑ έχουν διαθέσει περισσότερα από 1,5 δισ. δολάρια για τη χρηματοδότηση του Open RAN, ενώ η Ιαπωνία προσφέρει οικονομικά κίνητρα και φορολογικά οφέλη για εταιρείες που αναπτύσσουν, προμηθεύουν και εγκαθιστούν σχετικό εξοπλισμό. Ενώ υπάρχουν ορισμένες θετικές πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο, για παράδειγμα στη Γερμανία, σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της δυστυχώς αδυνατεί να παρέχει την απαραίτητη στήριξη για το Open RAN, θέτοντας σε κίνδυνο τη μελλοντική βιωσιμότητα ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ικανού να ανταγωνιστεί άλλες περιοχές στον κόσμο», δήλωσε σχετικά η Caroline Gabriel, διευθύντρια έρευνας στην Analysys Mason.

Πέντε συστάσεις πολιτικής

Η έκθεση παραθέτει πέντε συστάσεις πολιτικής που μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα με άλλες διεθνείς περιοχές, ώστε να δημιουργήσουν ένα δυναμικό και ζωντανό οικοσύστημα ευρωπαίων φορέων που θα στηρίξουν τις κινητές επικοινωνίες του αύριο. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα εξής:

 1. Εξασφάλιση πολιτικής στήριξης υψηλού επιπέδου για το Open RAN. Η Ευρώπη πρέπει να εκφραστεί ομόφωνα και να θέσει το Open RAN ως στρατηγική προτεραιότητα.
 2. Δημιουργία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιας Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τις επικοινωνιακές υποδομές επόμενης γενιάς και ενός οδικού χάρτη για την καινοτομία, όπως έχει πράξει για το Cloud και τους Ημιαγωγούς.
 3. Παροχή χρηματοδότησης και φορολογικών κινήτρων στους παρόχους, τους προμηθευτές και νεοφυείς επιχειρήσεις, προκειμένου να στηριχθεί η ανάπτυξη ευρωπαϊκών λύσεων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του Open RAN, με βάση συνεργασίες δημόσιου- ιδιωτικού τομέα, συστήματα δοκιμών και ανοιχτά εργαστήρια.
 4. Προώθηση της ευρωπαϊκής ηγετικής θέσης στην τυποποίηση. Τα παγκόσμια εναρμονισμένα πρότυπα διασφαλίζουν τον ανοικτό χαρακτήρα και τη διαλειτουργικότητα.
 5. Συνεργασία με διεθνείς εταίρους για την προώθηση μιας ασφαλούς, ποικιλόμορφης και βιώσιμης ψηφιακής αλυσίδας εφοδιασμού και ΤΠΕ.

Τα εν λόγω ευρήματα υποστηρίζονται από την ερευνητική μελέτη ευρωπαϊκού οικοσυστήματος της Analysys Mason που διενεργήθηκε σε 98 εταιρείες, η οποία προβλέπει το μέγεθος της ευκαιρίας στην αγορά, αλλά και το τι πρόκειται να χάσει η Ευρώπη, εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διστάσουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Η Analysys Mason προβλέπει ότι τα έσοδα των παγκόσμιων προμηθευτών Open RAN θα μπορούσαν να ανέλθουν σε 36,1 δισ. ευρώ έως το 2026, με την αξία να χωρίζεται μεταξύ hardware και software Open RAN (13,2 δισεκατομμύρια ευρώ) και της ευρύτερης πλατφόρμας RAN (κυκλώματα, υπηρεσίες, ανάπτυξη και Cloud). Εάν το 2026 οι πάροχοι και οι κλάδοι της Ευρώπης δεν έχουν άλλη επιλογή από το να αναζητήσουν αλλού το Open RAN, όπως κάνουν σήμερα, αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο 15,6 δισ. ευρώ από τα έσοδα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την παγκόσμια επιρροή της, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Analysys Mason.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ευρώπη πρέπει να συμπεριλάβει το Open RAN ως πυλώνα στη στρατηγική της για τη Βιομηχανική Πολιτική και την Ψηφιακή Πυξίδα και να το στηρίξει με το σωστό πλαίσιο πολιτικής. Αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο σε άλλους τομείς τεχνολογίας ζωτικής σημασίας, όπως το cloud, το λογισμικό και τα κυκλώματα, ώστε να συμβάλει σημαντικά στις ευρύτερες τεχνολογικές φιλοδοξίες μιας ψηφιακής Ευρώπης.

Σήμερα, οι Ευρωπαίοι προμηθευτές δεν είναι παρόντες και στις έξι μεγάλες κατηγορίες τεχνολογίας και υπηρεσιών που συνθέτουν την αλυσίδα αξίας Open RAN, όπως το cloud. Επίσης, όπου έχουν παρουσία – για παράδειγμα στους ημιαγωγούς – υπολείπονται αριθμητικά από μη Ευρωπαίους «παίκτες». Η ανάληψη δράσης για την υλοποίηση των συστάσεων της έκθεσης θα αναβαθμίσει τους τοπικούς, μικρότερους προμηθευτές και θα τονώσει την ευρωπαϊκή ηγετική θέση σε αυτή τη ζωτικής σημασίας τεχνολογία, ενώ θα έχει θετικό αντίκτυπο σε συναφείς κλάδους, όπως το cloud και η μικροηλεκτρονική.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • DEVOLO Magic 1 LAN Single Adaptor

  DEVOLO Magic 1 LAN Single Adaptor

  Απλός και απίστευτα αποδοτικός, ο προσαρμογέας Powerline Devolo Magic 1 LAN προσφέρει αξιόπιστο Internet με ταχύτητες έως και 1200 Mbps σε όλο το σπίτι, μέσω της ηλεκτρικής καλωδίωσης. Με μεγάλη ε...
 • MELICONI STAND 600

  MELICONI STAND 600

  Η επιδαπέδια βάση Meliconi STAND 600 είναι ιδανική για τηλεοράσεις 50 - 82" με VESA 200 - 300 - 400 - 600 και προσφέρει οριζόντια περιστροφή και κάθετη κλίση. Η κομψή γυάλινη βάση της Meliconi STA...
 • TRIAX Cast

  TRIAX Cast

  Η καλύτερη ψυχαγωγία που μπορείτε να προσφέρετε στους καλεσμένους σας είναι η ψυχαγωγία που φέρνουν οι ίδιοι από το σπίτι τους. Με τη σημερινή έκρηξη της ζήτησης για υπηρεσίες streaming, μια απλή,...
 • NEDIS ANIR1504BK700

  NEDIS ANIR1504BK700

  Η NEDIS ANIR1504BK700 είναι μια εσωτερική κεραία με συμπαγή και μοντέρνο σχεδιασμό, ώστε να απολαμβάνετε σταθερή σύνδεση και εικόνα υψηλής ποιότητας. Λαμβάνει σήματα από πύργους μετάδοσης σε ακτίν...
 • PROMAX RANGER Neo+

  PROMAX RANGER Neo+

  Προηγμένος αναλυτής σήματος για ειδικούς εγκαταστάτες που περιλαμβάνει webControl (απομακρυσμένο έλεγχο), Merogram, Spectrogram, προαιρετικές δυνατότητες οπτικών ινών και GPS, διάρκεια ζωής μπαταρ...
 • TP-Link VIGI NVR1008H-8MP

  TP-Link VIGI NVR1008H-8MP

  Η TP-Link παρουσιάζει το VIGI NVR1008H, ένα νέο σύστημα καταγραφής video καμερών ασφαλείας, που επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν την ιδιοκτησία τους από απόσταση. Το σύστημα διαθέτει ευκρί...
 • IKUSI JSBA-103-C48

  IKUSI JSBA-103-C48

  Το σετ έρχεται στην έκδοση για το κανάλι 48 που εφαρμόζεται στη χώρα μας με το δεύτερο ψηφιακό μέρισμα. Δύο πολύ σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, είναι οι εξής: Η στάθ...
 • ICY BOX IB-2914MSCL-C31

  ICY BOX IB-2914MSCL-C31

  Χρησιμοποιήστε το ICY BOX IB-2914MSCL-C31 ως Docking Station και αποκτήστε εύκολη πρόσβαση στον σκληρό δίσκο 2,5"/3,5" SATA ή M.2 NVMe SSD σας, ως εξωτερικό μέσο αποθήκευσης. Απλώς συνδέστε το με ...
 • PROMAX RANGER Neo OP-00x-PS

  PROMAX RANGER Neo OP-00x-PS

  Τα πεδιόμετρα και αναλυτές φάσματος PROMAX της σειράς Ranger Neo+, 2, 3 και 4 μπορούν να αναβαθμιστούν με την προαιρετική επιλογή OP-00X-PS, η οποία επεκτείνει τις δυνατότητές τους με αυτές τις λε...
 • LCL 110

  LCL 110

  Η εταιρεία ΛΥΡΑ ΑΕΒΕ ανακοινώνει την παραλαβή του νέου καλωδίου LCL 110, το οποίο διατίθεται σε τρία διαφορετικά καρούλια, μήκους 250, 500 και 1000 μέτρων. Πρόκειται για καλώδιο δικτύου με σήμανση...
 • TP-Link EAP690E HD

  TP-Link EAP690E HD

  Το TP-Link EAP690E HD είναι ένα τετραπλής ζώνης Wi-Fi 6E Access Point οροφής για ασύρματη δικτύωση υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένο για χρήση σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Με υποστήριξη για το πιο πρόσφ...
 • Τα νέα της Mistral: Κεραίες υψηλής αντοχής

  Τα νέα της Mistral: Κεραίες υψηλής αντοχής

  Στο προηγούμενο άρθρο έγινε αναφορά στις κεραίες δωματίου και στις ελαφρού τύπου κεραίες, όπως είναι οι κεραίες μπαλκονιού, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι αυτές αποτελούν λύσεις ανάγκης όταν δεν ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Ιουνίου 2023

  Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Ιουνίου 2023

  Το νέο τεύχος Ιουνίου 2023 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Headend &...
 • Headend & Multi Channel HDMI Modulators

  Headend & Multi Channel HDMI Modulators

  Η λήψη τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών μέσω ενός κοινού συστήματος διανομής είναι δυνατή με πολλούς τρόπους, που ο καθένας έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ειδικά για τα εν...
 • LEMCO THERON THE-200

  LEMCO THERON THE-200

  Έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα δέκτη που μόλις κυκλοφόρησε δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε αυτό το μήνα. Πρόκειται για τον THERON THE-200, τον πρώτο ελληνικό δορυφορικό δέκτη που διατίθεται στην εγχώ...
 • B-01

  B-01

  Αυτόν τον μήνα δοκιμάσαμε ένα νέο προϊόν οικιακού κινηματογράφου που κυκλοφόρησε πρόσφατα στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για τον B-01, έναν φορητό mini προβολέα που είναι πανεύκολος στη ρύθμιση κα...
 • PROMAX RANGER mini

  PROMAX RANGER mini

  Ένα από τα εμπορικότερα και ποιοτικότερα επαγγελματικά πεδιόμετρα της αγοράς δοκιμάσαμε για αυτό το μήνα στο εργαστήριο της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Πρόκειται για το PROMAX RANGER mini, έναν all-in-on...
ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΙ HD TV

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design