Skip to main content
24 Νοεμβρίου 2021 12:54

Analysys Mason: Η Ευρώπη πρέπει να δράσει άμεσα για το ανοιχτό ραδιοδίκτυο

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2022%2F04%2Fe6be2a91d10f9105a1d1dc08c6ea9291 XL

Μια νέα έκθεση, που δημοσιεύεται από πέντε από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες τηλεπικοινωνιών και στηρίζεται σε ευρήματα της ανεξάρτητης εταιρείας Analysys Mason, καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου να συνεργαστούν και να δώσουν επειγόντως προτεραιότητα…

Μια νέα έκθεση, που δημοσιεύεται από πέντε από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες τηλεπικοινωνιών και στηρίζεται σε ευρήματα της ανεξάρτητης εταιρείας Analysys Mason, καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου να συνεργαστούν και να δώσουν επειγόντως προτεραιότητα στο Ανοιχτό Ραδιοδίκτυο (Open RAN), που θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στο 5G και, στο μέλλον, στο 6G.

Το ανοιχτό, «έξυπνο», εικονικό και πλήρως διαλειτουργικό ραδιοδίκτυο (που καθιστά δυνατές πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές κινητές επικοινωνίες) είναι απαραίτητο, εάν η Ευρώπη επιθυμεί να επιτύχει τον στόχο της να παρέχει 5G σε όλους έως το 2030. Θα συμβάλει στη δημιουργία πιο ισχυρών και ανθεκτικών εφοδιαστικών αλυσίδων και πλατφορμών, καθώς και στην προώθηση της ψηφιακής αυτονομίας και της αδιάλειπτης ηγεσίας στην τεχνολογία.

Χάρη στις νέες ανοιχτές, αρχιτεκτονικές, το λογισμικό και το Hardware, όπως το Open RAN, οι πάροχοι έχουν την ευελιξία να επεκτείνουν το 5G σε περισσότερους χρήστες με έναν οικονομικά αποδοτικό, ασφαλή και ενεργειακά αποδοτικό τρόπο. Αυτή η ευελιξία θα ενθαρρύνει τη δημιουργία ακόμη περισσότερης καινοτομίας σε όλους τους κλάδους και σε τομείς, όπως η τηλεϊατρική και τα «έξυπνα» εργοστάσια.

Ανάγκη για αποφασιστική δράση

Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, εάν η ΕΕ θέλει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα, την πρωτοπορία και την ανθεκτικότητά της στην τεχνολογία, πρέπει να αναλάβει τώρα αποφασιστική δράση και να επιδιώξει τη συνεργασία. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ευρώπη κινδυνεύει να υστερήσει έναντι της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας στην ανάπτυξη και εγκατάσταση δικτύων επόμενης γενιάς.

Η έκθεση δείχνει ότι η Ευρώπη διαθέτει επί του παρόντος μόλις 13 σημαντικούς «παίκτες» στο Open RAN, έναντι 57 για τον υπόλοιπο κόσμο. Ωστόσο, πολλοί Ευρωπαίοι «παίκτες» βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και δεν έχουν ακόμη συνάψει εμπορικές συμβάσεις Open RAN, τη στιγμή που προμηθευτές από άλλες περιοχές προχωρούν μπροστά.

«Η εφαρμοζόμενη πολιτική στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, μεταξύ άλλων χωρών, υποστηρίζει ήδη σθεναρά το Open RAN. Οι ΗΠΑ έχουν διαθέσει περισσότερα από 1,5 δισ. δολάρια για τη χρηματοδότηση του Open RAN, ενώ η Ιαπωνία προσφέρει οικονομικά κίνητρα και φορολογικά οφέλη για εταιρείες που αναπτύσσουν, προμηθεύουν και εγκαθιστούν σχετικό εξοπλισμό. Ενώ υπάρχουν ορισμένες θετικές πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο, για παράδειγμα στη Γερμανία, σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της δυστυχώς αδυνατεί να παρέχει την απαραίτητη στήριξη για το Open RAN, θέτοντας σε κίνδυνο τη μελλοντική βιωσιμότητα ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ικανού να ανταγωνιστεί άλλες περιοχές στον κόσμο», δήλωσε σχετικά η Caroline Gabriel, διευθύντρια έρευνας στην Analysys Mason.

Πέντε συστάσεις πολιτικής

Η έκθεση παραθέτει πέντε συστάσεις πολιτικής που μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα με άλλες διεθνείς περιοχές, ώστε να δημιουργήσουν ένα δυναμικό και ζωντανό οικοσύστημα ευρωπαίων φορέων που θα στηρίξουν τις κινητές επικοινωνίες του αύριο. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα εξής:

  1. Εξασφάλιση πολιτικής στήριξης υψηλού επιπέδου για το Open RAN. Η Ευρώπη πρέπει να εκφραστεί ομόφωνα και να θέσει το Open RAN ως στρατηγική προτεραιότητα.
  2. Δημιουργία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιας Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τις επικοινωνιακές υποδομές επόμενης γενιάς και ενός οδικού χάρτη για την καινοτομία, όπως έχει πράξει για το Cloud και τους Ημιαγωγούς.
  3. Παροχή χρηματοδότησης και φορολογικών κινήτρων στους παρόχους, τους προμηθευτές και νεοφυείς επιχειρήσεις, προκειμένου να στηριχθεί η ανάπτυξη ευρωπαϊκών λύσεων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του Open RAN, με βάση συνεργασίες δημόσιου- ιδιωτικού τομέα, συστήματα δοκιμών και ανοιχτά εργαστήρια.
  4. Προώθηση της ευρωπαϊκής ηγετικής θέσης στην τυποποίηση. Τα παγκόσμια εναρμονισμένα πρότυπα διασφαλίζουν τον ανοικτό χαρακτήρα και τη διαλειτουργικότητα.
  5. Συνεργασία με διεθνείς εταίρους για την προώθηση μιας ασφαλούς, ποικιλόμορφης και βιώσιμης ψηφιακής αλυσίδας εφοδιασμού και ΤΠΕ.

Τα εν λόγω ευρήματα υποστηρίζονται από την ερευνητική μελέτη ευρωπαϊκού οικοσυστήματος της Analysys Mason που διενεργήθηκε σε 98 εταιρείες, η οποία προβλέπει το μέγεθος της ευκαιρίας στην αγορά, αλλά και το τι πρόκειται να χάσει η Ευρώπη, εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διστάσουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Η Analysys Mason προβλέπει ότι τα έσοδα των παγκόσμιων προμηθευτών Open RAN θα μπορούσαν να ανέλθουν σε 36,1 δισ. ευρώ έως το 2026, με την αξία να χωρίζεται μεταξύ hardware και software Open RAN (13,2 δισεκατομμύρια ευρώ) και της ευρύτερης πλατφόρμας RAN (κυκλώματα, υπηρεσίες, ανάπτυξη και Cloud). Εάν το 2026 οι πάροχοι και οι κλάδοι της Ευρώπης δεν έχουν άλλη επιλογή από το να αναζητήσουν αλλού το Open RAN, όπως κάνουν σήμερα, αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο 15,6 δισ. ευρώ από τα έσοδα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την παγκόσμια επιρροή της, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Analysys Mason.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ευρώπη πρέπει να συμπεριλάβει το Open RAN ως πυλώνα στη στρατηγική της για τη Βιομηχανική Πολιτική και την Ψηφιακή Πυξίδα και να το στηρίξει με το σωστό πλαίσιο πολιτικής. Αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο σε άλλους τομείς τεχνολογίας ζωτικής σημασίας, όπως το cloud, το λογισμικό και τα κυκλώματα, ώστε να συμβάλει σημαντικά στις ευρύτερες τεχνολογικές φιλοδοξίες μιας ψηφιακής Ευρώπης.

Σήμερα, οι Ευρωπαίοι προμηθευτές δεν είναι παρόντες και στις έξι μεγάλες κατηγορίες τεχνολογίας και υπηρεσιών που συνθέτουν την αλυσίδα αξίας Open RAN, όπως το cloud. Επίσης, όπου έχουν παρουσία – για παράδειγμα στους ημιαγωγούς – υπολείπονται αριθμητικά από μη Ευρωπαίους «παίκτες». Η ανάληψη δράσης για την υλοποίηση των συστάσεων της έκθεσης θα αναβαθμίσει τους τοπικούς, μικρότερους προμηθευτές και θα τονώσει την ευρωπαϊκή ηγετική θέση σε αυτή τη ζωτικής σημασίας τεχνολογία, ενώ θα έχει θετικό αντίκτυπο σε συναφείς κλάδους, όπως το cloud και η μικροηλεκτρονική.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

Τα νέα της Mistral – Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση: Ενισχυτής κεραίας 2U30
Συνεχίζοντας την περιγραφή των προϊόντων της Mistral, θα γίνει περιγραφή των ενισχυτών κεραίας. Οι ενισχυτές κεραίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1) Οι ενισχυτές με ακροδέκτες χωρίς θωράκιση, ...
Tesla XT850
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου Tesla MediaBox XT850. Πρόκειται για ένα Android TV Box που είναι ταυτόχρονα και DVB-T2 HEVC (H.265) δέκτης, συμβατός με το νέο πρότυπο επίγεια...
SatLink ST-6502
Η εταιρεία Tronix ανακοινώνει την παραλαβή του νέου modulator ST-6502 της SatLink. Πρόκειται για έναν διαμορφωτή ενός καναλιού σε mini μέγεθος, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για οικιακή ψυχαγωγία, ξενο...
Fracarro UX-WB LTE
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου LNB της οικογένειας UX της ιταλικής Fracarro. Πρόκειται για το UX-WB LTE, ένα wideband LNB με 2 ξεχωριστές εξόδους, που η μία μεταφέρει όλα τα...
AVM Geofencing
Η τελευταία ενημέρωση του FRITZ!App Smart Home προσθέτει μια λειτουργία που ζητείται συχνά: Το geofencing. Σας επιτρέπει να εκτελείτε ενέργειες στο έξυπνο σπίτι σας όταν εισέρχεστε ή εξέρχεστε από...
Amiko A11 Link
Αναζητείτε έναν προηγμένο τρόπο για να απολαύσετε το αγαπημένο σας περιεχόμενο, είτε πρόκειται για ζωντανή τηλεόραση, είτε για ταινίες ή ραδιόφωνο; Μην ψάχνετε άλλο! Το Amiko A11 Link 4K TV Stick ...
Fracarro D-Matrix 4S FTA
Δεν γίνεται να αφήσετε τους φιλοξενούμενούς σας χωρίς τηλεόραση. Η ιταλική Fracarro έρχεται να δώσει τη λύση με το νέο Compact Headend D-Matrix 4S FTA, το οποίο προορίζεται για σύνδεση σε τηλεοράσ...
AVM FRITZ!Fon X6
Το FRITZ!Fon X6 εντυπωσιάζει με τη μοντέρνα σχεδίασή του σε κομψή λευκή και μαύρη έκδοση, ενώ διαθέτει μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2,4” υψηλής αντίθεσης για τέλεια αναγνωσιμότητα. Ο χρήστης μπορεί να βλέ...
Solray S01C, S02B & S03C Series
Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει νέες παραλαβές προϊόντων που περιλαμβάνουν σειρές φωτιστικών LED της Solray. Πρόκειται για πλήρως ανεξάρτητα συστήματα φωτισμού που αποτελούνται από προβολέα...
TP-Link EAP623-Outdoor HD AX1800
Το EAP623-Outdoor HD είναι ένα Access Point εξωτερικού χώρου από τη σειρά EAP της TP-Link, που υποστηρίζει το πρότυπο Wi-Fi 6 με μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων έως και 1,8Gbps (574Mbps στα 2...
Ikusi ENC-108
Η Ikusi, συνεχίζοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων προϊόντων, παρουσιάζει το ENC-108 με 8 εισόδους HDMI, τα σήματα των οποίων μπορούν να μετατραπούν σε 8 streams IP σε SPTS (unicast ή mult...
Fracarro PAS4117101
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου καλωδίου PAS4117101 της ιταλικής Fracarro. Πρόκειται για υψηλής ποιότητας ομοαξονικό καλώδιο εξωτερικού χώρου, με τριπλή θωράκιση, διάμετρο 6,...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Ψηφιακή Τηλεόραση, Ιούνιος 2024
Κυκλοφορεί το νέο τεύχος Ιουνίου 2024 του περιοδικού "Ψηφιακή Τηλεόραση" μαζί με το "Security Report" Το νέο τεύχος Ιουνίου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδ...
UEFA EURO 2024 GERMANY
Η ώρα για το μεγαλύτερο αθλητικό ραντεβού της τετραετίας στην Ευρώπη έφτασε! Για έναν ολόκληρο μήνα, από 14 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου, η καρδιά της ποδοσφαιρικής Ευρώπης θα χτυπάει στα γήπεδα της Γερ...
Η PartnerNET διανέμει αποκλειστικά τα προϊόντα της MaxHub σε Ελλάδα και Κύπρο
H PartnerNET παρουσιάζει την εταιρεία MaxHub, η οποία αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τον χώρο των επικοινωνιών (communication) και της έξυπνης συνεργασίας (collaboration) για τις επιχειρήσεις. Με...
Octagon Spirit Pro
Η γερμανική Octagon διευρύνει την γκάμα των HDTV δεκτών της, παρουσιάζοντας τη version 2 του μοντέλου Spirit, τον Octagon Spirit Pro. Πρόκειται για έναν δέκτη IP με επίσημο λειτουργικό σύστημα And...
Ekselans MD HD Easy Twin 122013
Έναν ολοκαίνουργιο στην ελληνική αγορά ψηφιακό διαμορφωτή, που διαθέτει πολλές και σημαντικές καινοτομίες, δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για τον MD HD Easy T...
SAT & ZAP, Ιούνιος 2024
Η πικρή αλήθεια είναι ότι το streaming τείνει να υποκαταστήσει και στους DXersτη δορυφορική λήψη ως μέθοδο zapping. Παρ’ όλα αυτά μπορείτε ακόμη να βρείτε κανάλια που δεν μεταδίδονται ιντερνετικά…...