Skip to main content
DIABASTE DWREAN DIG 180
techmail
SECURITY REPORT 143
satpraxis 2022
now 33 2022

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

26 Φεβρουαρίου 2021 12:30

Αποτελέσματα Ομίλου ΟΤΕ για το Δ΄ τρίμηνο του 2020

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F04%252Ffa3a34dc3d861d8de41086a21d748a63 XL

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο του 2020 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Δ’ τριμήνου και του έτους 2020, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Κλείσαμε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά καταγράφοντας ανθεκτικές επιδόσεις…

 • Ισχυρές επιδόσεις για τον Όμιλο σε ένα πρωτόγνωρο οικονομικό περιβάλλον
 • Πολυάριθμες πρωτοβουλίες για περαιτέρω ενίσχυση επιδόσεων
 • Ελλάδα: Επιστροφή σε θετικό πρόσημο στο Δ’ τρίμηνο με αύξηση 2,9% στα έσοδα
 • Βελτίωση της τάσης στα έσοδα από υπηρεσίες κινητής
  • Θετικές οι υπηρεσίες λιανικής σταθερής, λόγω ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών και ιδίως των οπτικών ινών
  • Ισχυρό προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στα €300 εκατ., μειωμένο κατά 0,8%
 • Κινητή Ρουμανίας: επηρεάστηκε από την υψηλή βάση σύγκρισης και προσαρμογές το Δ’ τρίμηνο – ισχυρό ετήσιο Προσαρμοσμένο EBITDA (AL), αυξημένο κατά 34%
 • Ελεύθερες ταμειακές ροές Ομίλου στα €413 εκατ. για το έτος, υπερκαλύπτοντας το στόχο που είχε τεθεί – προσαρμοσμένες επενδύσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις
 • Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες μετασχηματισμού για το 2020 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία- προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης και μετασχηματισμός των λειτουργιών πρώτης γραμμής
 • Πρωτιά στην εμπορική διάθεση δικτύου 5G στην Ελλάδα μετά από την επιτυχημένη δημοπρασία φάσματος τον Δεκέμβριο του 2020
 • Ανανέωση των δικαιωμάτων μετάδοσης των UEFA Champions League και Europa League για την περίοδο 2021-2024
 • 20% αύξηση στις Αμοιβές των Μετόχων για το 2021, στα €480 εκατ.
  • Προτεινόμενο Μέρισμα: €0,68 ανά μετοχή (€313 εκατ.)
  • Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών: €167 εκατ. περίπου

 

 

 

(Εκατ. €)

Δ’ τρίμηνο

            2020

Δ’ τρίμηνο

 2019

%

12Μ’20

12Μ’19

%

Κύκλος Εργασιών

849,1

868,9

-2,3%

3.258,9

3.303,0

-1,3%

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

295,1

313,4

-5,8%

1.223,6

1.230,1

-0,5%

Περιθώριο (%)

34,8%

    36,1%

  -1,3μον

    37,5%

     37,2%

 +0,3μον

Λειτουργικά/λειτουργικές Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων

59,7

110,2

-45,8%

331,4

456,7

-27,4%

Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας

19,3

103,2

-81,3%

263,4

336,3

-21,7%

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

85,8

112,7

-23,9%

411,0

388,1

+5,9%

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,0419

0,2187

-80,8%

0,5659

0,7070

-20,0%

Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

162,4

143,4

+13,2%

544,3

546,7

-0,4%

Προσαρμοσμένες  Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

255,1

155,4

+64,2%

655,9

473,5

+38,5%

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

86,9

151,2

-42,5%

412,5

412,5

0,0%

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές από διακοπείσες δραστηριότητες μετά από μισθώσεις (AL)

(8,6)

0,7

25,6

(5,4)

Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

521,6

1.064,0

-51,0%

521,6

1,064,0

-51,0%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

Εξαιρ. μισθώσεων

682,2

648,8

+5,1%

682,2

648,8

+5,1%

 Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

1.034,0

1.046,2

-1,2%

1.034,0

1.046,2

-1,2%

        

Σημείωση: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.

Σημείωση: Όλα τα στοιχεία (εκτός από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης του 2019) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Οι λειτουργικές δραστηριότητες της Αλβανίας αντιμετωπίστηκαν ως διακοπείσες δραστηριότητες το 2019. Οι λειτουργικές δραστηριότητες της Telekom Romania (TKR) έχουν ταξινομηθεί σαν περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση και έχουν αντιμετωπιστεί ως διακοπείσες δραστηριότητες. Επιπλέον, ορισμένες σημαντικές εμπορικές συναλλαγές (συμφωνία MVNO και πωλήσεις συσκευών) που υπάρχουν μεταξύ της TKR και της Telekom Romania Mobile (TKRM) έχουν επίσης ταξινομηθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες το 2019 και το 2020.

 

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο του 2020 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Δ’ τριμήνου και του έτους 2020, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Κλείσαμε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά καταγράφοντας ανθεκτικές επιδόσεις, παρά τον αρνητικό αντίκτυπο της υγειονομικής κρίσης στους πελάτες μας, τον τουρισμό, και την ελληνική οικονομία γενικότερα. Πετύχαμε τους στόχους μας και ανταποκριθήκαμε στις δεσμεύσεις μας αναφορικά με την πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους μας. Είμαι ευγνώμων σε όλους τους ανθρώπους του Ομίλου στην Ελλάδα και τη Ρουμανία που εργάστηκαν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες για να διασφαλίσουν την αδιάλειπτη λειτουργία μας και την παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στους πελάτες μας.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Το 2020 ήταν μια χρονιά εντυπωσιακών επιτευγμάτων που θα επιτρέψουν στον ΟΤΕ να συνεχίσει να αποδίδει στο μέγιστο. Η μεταφορά των δραστηριοτήτων της πρώτης γραμμής σε θυγατρικές του Ομίλου και τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, τα οποία υιοθέτησαν περισσότεροι από 1.300 εργαζόμενοι, ενισχύουν την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα ολόκληρου του οργανισμού μας. Πετύχαμε τη σύναψη συμφωνίας για την πώληση των δραστηριοτήτων μας στη σταθερή της Ρουμανίας. H συνεχής ανάπτυξη υποδομών FTTH, η εμπορική διάθεση υπηρεσιών 5G αμέσως μετά τη δημοπρασία για το φάσμα 5G, καθώς και η ανανέωση για 3 χρόνια των δικαιωμάτων μετάδοσης των UEFA Champions League και Europa League, ισχυροποιούν τη θέση μας στη σταθερή, την κινητή και τη συνδρομητική τηλεόραση αντίστοιχα, βασικούς στρατηγικούς τομείς για τον ΟΤΕ. Παρότι η πανδημία συνεχίζει να δημιουργεί αβεβαιότητα, έχουμε τη δυναμική και την ευελιξία που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις του μέλλοντος, προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.»

Προοπτικές

Ενώ ο αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει σταδιακά το 2021, καθώς ο ρυθμός υλοποίησης εμβολιασμών επιταχύνεται, θα αίρονται οι περιορισμοί στις μετακινήσεις και θα επανέρχονται τα ταξίδια και ο τουρισμός, ο Όμιλος ΟΤΕ αναμένει μια προοδευτική αλλά μετρημένη επιστροφή σε καλύτερες λειτουργικές συνθήκες και αύξηση εσόδων, από το Β’ εξάμηνο του έτους και μετά.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία παραμένει σε εγρήγορση και συνεχίζει να εφαρμόζει αυστηρά μέτρα εξορθολογισμού του κόστους σε όλους τους τομείς, για να στηρίξει την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές της, ενώ συνεχίζει να επενδύει σε υποδομές σταθερής και κινητής, που διασφαλίζουν το συγκριτικό της πλεονέκτημα και τη μελλοντική της ανάπτυξη. O OTE  είναι έτοιμος να συνεχίσει το ταξίδι της ψηφιοποίησης και του μετασχηματισμού, με στόχο να γίνει ακόμη πιο ευέλικτος, αποτελεσματικός και εστιασμένος στην ανάπτυξη και τον πελάτη.

Για το 2021, η διοίκηση αναμένει προσαρμοσμένες επενδύσεις ύψους περίπου €550 εκατ., και προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €575 εκατ. περίπου. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε €480 εκατ. περίπου, αποτελώντας και τη συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2021 (μη συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την πώληση της Telekom Romania), μια αύξηση 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

To τελευταίο τρίμηνο του 2020, εκτός από την υλοποίηση της στρατηγικής της και την επίτευξη ανθεκτικών επιδόσεων, η εταιρεία έφερε εις πέρας μια σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών, οι οποίες ενισχύουν τη λειτουργία της και αναμένεται να επηρεάζουν θετικά τη μελλοντική της απόδοση.    

Η απόσχιση της πρώτης γραμμής (εξυπηρέτηση πελατών, καταστήματα, τεχνικοί πεδίου) στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και ευελιξία του Ομίλου. Η εταιρεία υλοποίησε νέο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης στο Δ’ Τρίμηνο. Συνολικά, μέσα στο 2020 και στις αρχές του 2021, αποχώρησαν περισσότεροι από 1.300 εργαζόμενοι από τις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα αποφέροντας εξοικονόμηση σε επίπεδο έτους της τάξεως των €60 εκατ.

Η πώληση της σταθερής στη Ρουμανία, η οποία ανακοινώθηκε το Νοέμβριο και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο μισό του 2021, θα δώσει τη δυνατότητα στον Όμιλο να ανακατευθύνει πόρους σε πιο βιώσιμες δραστηριότητες.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επενδύει στην υπεροχή του δικτύου και αναπτύσσει υποδομές Fiber-to-the-home (FTTH) σε νέες περιοχές, καθώς η ζήτηση για υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων διαρκώς αυξάνεται.

Τέλος, η CΟSMOTE ήταν ο πρώτος πάροχος κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα που προχώρησε στην εμπορική διάθεση δικτύου 5G μετά από έναν επιτυχημένο γύρο δημοπρασιών για την απόκτηση φάσματος, ενώ η COSMOTE TV ανανέωσε για το διάστημα 2021-2024 τα δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων UEFA Champions League και Europa League στην Ελλάδα. Με αυτές τις δύο κινήσεις, ο Όμιλος ΟΤΕ ενισχύει την θέση του στους στρατηγικούς τομείς της κινητής και της τηλεόρασης.

Τον Δεκέμβριο, ο Όμιλος διέθεσε στους εργαζομένους του επιπλέον χρηματική επιβράβευση (bonus) συνολικού ύψους 6 εκατ. ευρώ περίπου, ως αναγνώριση των προσπαθειών και της δέσμευσής τους κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου.

Το Δ’ τρίμηνο του 2020 τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν μείωση 2,3% και διαμορφώθηκαν σε €849,1 εκατ. Στην Ελλάδα τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,9% στα €777,6 εκατ., αντισταθμίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις από την πανδημία.  Στη Ρουμανία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 29,8% στα €84,3 εκατ. στο τρίμηνο, αντανακλώντας κυρίως την υψηλή βάση σύγκρισης, με την πτώση να διαμορφώνεται σε 9,2% για το έτος.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε €533,6 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2020, αμετάβλητα σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2019, αντισταθμίζοντας έκτακτες προασαρμογές στο τρίμηνο.

Το Δ’ τρίμηνο του 2020, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) του Ομίλου, μειώθηκε κατά 5,8% σε €295,1 εκατ. με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 34,8%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) σημείωσε μείωση 0,8%, σε €299,9 εκατ. με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να ανέρχεται σε 38,6%. Η κινητή στην Ρουμανία κατέγραψε αρνητική κερδοφορία EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) €4,8 εκατ. λόγω έκτακτων προσαρμογών που καταγράφηκαν στο τρίμηνο και διαφορετικής εποχικότητας σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Σε επίπεδο έτους, το Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) του Ομίλου ανήλθε σε €1.223,6 εκατ., μειωμένο μόλις κατά 0,5% σχεδόν αντισταθμίζοντας τους δραστικούς περιορισμούς στις μετακινήσεις. Στην Ελλάδα, το Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) μειώθηκε κατά 1,0% σε επίπεδο έτους, σε €1.199,1 εκατ., παρά τον αρνητικό αντίκτυπο στα έσοδα από εισερχόμενη περιαγωγή ύψους €22 εκατ. Η κινητή στην Ρουμανία σημείωσε σημαντική αύξηση στο Προσαρμοσμένο EBITDA (AL), κατά 33,9% στα €24,5 εκατ., σε σύγκριση με €18,3 εκατ. το 2019.

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων ύψους €59,7 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2020, μειωμένα κατά 45,8% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2019, αντανακλώντας κυρίως τις υψηλότερες επιβαρύνσεις λόγω των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου κατέγραψε μια επιβάρυνση €33,0 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με την αρνητική φορολογία εισοδήματος των €5,7 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2019, κυρίως λόγω της εφαρμογής φορολογικών εκπτώσεων στις επιχειρήσεις που εφαρμόστηκαν το περσινό Δ’ τρίμηνο.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν το Δ’ τρίμηνο του 2020 σε €85,8 εκατ., σε σύγκριση με €112,7 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2019. 

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Δ’ τρίμηνο του 2020, ανήλθαν σε €162,4 εκατ., αυξημένες κατά 13,2% από το Δ’ τρίμηνο του 2019, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε €145,3 εκατ. και €17,1 εκατ. αντίστοιχα.

Το Δ’ τρίμηνο του 2020, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις €255,1 εκατ., αυξημένες κατά περίπου €100 εκατ. σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2019, αντανακλώντας κυρίως τους χαμηλότερους φόρους εισοδήματος και τους τόκους που καταβλήθηκαν, καθώς και βελτιώσεις στο κεφάλαιο κίνησης.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ήταν €1.034,0 εκατ., μειωμένος κατά 1,2% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,8 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

Κύκλος Εργασιών

(Εκατ. € )

Δ’τρίμηνο

 2020

Δ’τρίμηνο

 2019

%

12Μ’20

12Μ’19

%

 

Ελλάδα

777,6

755,5

+2,9%

2.939,7

2.943,4

-0,1%

Ρουμανία (κινητή)

84,3

120,0

-29,8%

350,4

386,0

-9,2%

Ενδοομιλικές απαλοιφές

(12,8)

(6,6)

+93,9%

(31,2)

(26,4)

+18,2%

Όμιλος ΟΤΕ

 

      849,1

             868,9

     -2,3%

 3.258,9  3.258,9

       3.303,0

-1,3%

            

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

(Εκατ. € )

Δ’τρίμηνο

 2020

Δ’τρίμηνο

 2019

%

12Μ’20

12Μ’19

%

 Ελλάδα

299,9

302,2

-0,8%

1.199,1

1.211,8

-1,0%

Περιθώριο (%)

38,6%

40,0%

-1,4μον

40,8%

41,2%

-0,4μον

 Ρουμανία (κινητή)

(4,8)

11,2

24,5

18,3

+33,9%

Περιθώριο (%)

-5,7%

9,3%

-15μον

7,0%

4,7%

+2,3μον

Όμιλος ΟΤΕ

295,1

313,4

-5,8%

1.223,6

1.230,1

-0,5%

Περιθώριο (%)

     34,8%

     36,1%

      -1,3μον                    

    37,5%

    37,2%    

+0,3μον                         

Σημείωση: Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA(AL) υπολογίζεται  αφαιρώντας από το προσαρμοσμένο EBITDA τις αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

ΕΛΛΑΔΑ

Λειτουργικά στοιχεία

Δ’ τρίμηνο 2020

Δ’ τρίμηνο 2019

Ετήσιο

 %

Ετήσιο

 +/-

Δ’ τρίμηνο 2020 +/-(000)

+++

+/-

Συνδέσεις Σταθερής

2.683.750                

2.646.139

+1,4%

37.611

19.830

Ευρυζωνικές Συνδέσεις

2.145.485

2.005.613

+7,0%

139.872

41.334

εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών

945.088

742.007

+27,4%

203.081

58.910

Συνδρομητές τηλεόρασης

575.282

554.986

+3,7%

20.296

12.231

Πελάτες Κινητής

6.958.767

7.395.378

-5,9%

(436.611)

(153.557)

 Πελάτες Συμβολαίου

2.713.954

2.653.539 

+2,3%

60.415

(8.616)

Πελάτες Καρτοκινητής

4.244.813

4.741.839 

-10,5%

(497.026)

(144.941)

       

 

Ο ΟΤΕ κατέγραψε στο τρίμηνο 41 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, με το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 2.145 χιλιάδες. Η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών έχει πλέον αγγίξει το 80% της συνδρομητικής βάσης σταθερής. Η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας της εταιρείας συνέχισε να σημειώνει πρόοδο, προσελκύοντας 59 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις στο τρίμηνο. Στο τέλος του έτους, 945 χιλιάδες συνδρομητές είχαν επιλέξει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, μια αύξηση 27,4% σε σχέση με τα επίπεδα του προηγούμενου έτους, χάρη στη συνεχή αύξηση της ζήτησης για υψηλότερες ταχύτητες δικτύου και στις επενδύσεις της εταιρείας. Η διείσδυση των οπτικών ινών ανέρχεται πλέον στο 44% του συνόλου των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών, μια αύξηση 7 ποσοστιαίων μονάδων σε ετήσια βάση, ενώ υπάρχει αρκετό περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη. Με τους πελάτες να υιοθετούν όλο και περισσότερο υπηρεσίες FTTH ή Vectoring, το ποσοστό των πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών που απολαμβάνουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες έχει αγγίξει το 14% των συνδέσεων οπτικών ινών και συνεχίζει να αυξάνεται.

Έχοντας ολοκληρώσει το πλάνο υλοποίησης των καμπινών FTTC, ο ΟΤΕ προχωρά εντατικά στην υλοποίηση των υποδομών οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) σε περιοχές που είτε αναμένεται υψηλή ζήτηση ή δεν ήταν εφικτή η κάλυψη με FTTC, αναμένοντας ότι η ζήτηση θα επιταχυνθεί στο προσεχές μέλλον. Ο ΟΤΕ πέτυχε τον φιλόδοξο στόχο που είχε θέσει για την επέκταση υποδομών οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), ξεπερνώντας τα 300 χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις εντός του 2020 και στοχεύει να φτάσει περίπου τα 500 χιλιάδες νοικοκυριά έως το τέλος του 2021. Η αυξανόμενη διαθεσιμότητα υπηρεσιών οπτικών ινών και η σταθερά αυξανόμενη ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου.

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2020, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών COSMOTE TV ανήλθε στις 575 χιλιάδες, αυξημένος κατά 3,7% σε ετήσια βάση καταγράφοντας 12 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις στο τρίμηνο. Ο ΟΤΕ αξιοποιεί τις νέες υπηρεσίες Over-the-Top, για να ενισχύσει τα πακέτα υπηρεσιών προς τους συνδρομητές. Η ανανέωση των δικαιωμάτων μετάδοσης των UEFA Leagues (Champions League, Europa League and Europa Conference League) έως το 2024, καθώς και οι παραγωγές της COSMOTE TV ενισχύουν την ανταγωνιστική της θέση με ιδιαίτερα δημοφιλές περιεχόμενο.

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2020, η COSMOTE παρείχε στην Ελλάδα υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7 εκατ. πελάτες, μειωμένους κατά 5,9% σε σχέση με το τέλος του 2019, κυρίως λόγω της καρτοκινητής.

Η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας συνέχισε να αυξάνεται, αντανακλώντας την αυξανόμενη ζήτηση, τη συνεχή αύξηση της διείσδυσης των smartphones, καθώς και τις εμπορικές προσφορές. Το Δ’ τρίμηνο του 2020, η κίνηση δεδομένων αυξήθηκε κατά 46% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα, η μέση μηνιαία χρήση αυξήθηκε κατά 40% σε σχέση με πέρσι, και έφτασε τα 4,5 GB ανά συνδρομητή.  

Η COSMOTE προχώρησε πρώτη στην εμπορική διάθεση υπηρεσιών 5G, αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δημοπρασίας φάσματος τον Δεκέμβριο του 2020. Η εταιρεία στοχεύει σε πληθυσμιακή κάλυψη περίπου 50% στα τέλη του 2021, καθώς και στην κάλυψη των αυτοκινητοδρόμων έως το 2023, ενώ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω του δικτύου 4G/4G+. Παράλληλα, μέσα στο 2021 σκοπεύει να προχωρήσει σε σταδιακή κατάργηση του δικτύου 3G. Το φάσμα που θα απελευθερωθεί, θα αξιοποιηθεί για την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των δικτύων COSMOTE 4G/4G+ και COSMOTE 5G.

Το δίκτυο COSMOTE κινητής απέσπασε για όγδοη συνεχόμενη φορά το βραβείο για «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα», στα Speedtest AwardsTM της Ookla.

Βασιζόμενη στην ταχύτατη εμπορική διάθεση των υπηρεσιών 5G και την υπεροχή του δικτύου της, η εταιρεία θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της κίνησης δεδομένων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης.

 

 (Εκατ. € )

Δ’τρίμηνο 2020

Δ’τρίμηνο 2019

 

 %

        12Μ’20

12Μ’19

 

 %

Κύκλος Εργασιών

777,6

755,5

+2.9%

2.939,7

2.943,4

-0.1%

Έσοδα λιανικής σταθερής

235,5

234,1

+0,6%

938,1

935,6

+0,3%

Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

229,8

235,6

-2,5%

913,6

954,5

-4,3%

Έσοδα χονδρικής

142,5

136,1

+4,7%

574,7

566,7

+1,4%

Λοιπά Έσοδα

169,8

149,7

+13,4%

513,3

486,6

+5,5%

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

299,9

302,2

-0,8%

1.199,1

1.211,8

-1,0%

Περιθώριο %

38,6%

40,0%

-1,4μον

40,8%

41,2%

-0,4μον

 

Στην Ελλάδα, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,9% στα €777,6 εκατ. κατά το Δ’ τρίμηνο του 2020. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 0,6% παρά την πίεση στις υπηρεσίες τηλεόρασης λόγω του lockdown.  Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες συνέχισαν να αυξάνονται υποστηριζόμενα από τη συνεχιζόμενη υιοθέτηση υπηρεσιών οπτικών ινών. Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής αυξήθηκαν κατά 4,7% στο τρίμηνο, λόγω της διεθνούς κίνησης και της αυξημένης ζήτησης υπηρεσιών οπτικής ίνας από άλλους παρόχους.

Το ICT είχε ακόμα ένα θετικό τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση εσόδων 14% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2019, αντανακλώντας μια σειρά από σύνθετα έργα για λογαριασμό ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης του σημαντικού έργου της ψηφιακής υπογραφής στο Δημόσιο.   

Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 2,5% στο τρίμηνο, μια σημαντική βελτίωση της τάσης  σε σύγκριση με τα προηγούμενα τρίμηνα. Η περιορισμένη εισερχόμενη και εξερχόμενη περιαγωγή σε συνδυασμό με τις περικοπές στα τέλη τερματισμού της τάξεως του 30% λόγω ρυθμιστικού πλαισίου που επιβλήθηκαν στις αρχές του έτους, επηρέασαν αρνητικά τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής. Σε επίπεδο λιανικής, εξαιρουμένων των εσόδων από εισερχόμενη περιαγωγή, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας μειώθηκαν κατά λιγότερο από 1% το Δ’ τρίμηνο, σημαντικά βελτιωμένα σε σύγκριση με το -2,5% το Γ’ τρίμηνο και το -4,5% το Β’ τρίμηνο του 2020. Παρότι οι περιορισμοί στις μετακινήσεις συνεχίζουν να επιβαρύνουν τα έσοδα από υπηρεσίες, υπάρχει σαφής τάση προς σταθεροποίηση.

Το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 0,8% στο τρίμηνο, στα €299,9 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται στο 38,6%, εξαιτίας  έκτακτων πρωτοβουλιών σχετιζόμενων με τον COVID-19, που επηρέασαν το κόστος προσωπικού. Εξαιρουμένου του παράγοντα αυτού, το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) είναι αυξημένο περισσότερο από 1%.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Λειτουργικά στοιχεία

Δ’τρίμηνο

2020

Δ’ τρίμηνο 2019

Ετήσιο %

Ετήσιο

 +/-

Δ’ τρίμηνο 2020 +/-(000)

+++

+/-

Συνδρομητές κινητής

3.643.320

4.040.100

-9,8%

(396.780) 

(51.622)

       Πελάτες συμβολαίου

1.647.905

1.550.430

+6,3%

97.475

44.484

       Πελάτες καρτοκινητής

1.995.415

2.489.670

-19,9%

(494.255)

(96.106)

 

(Εκατ. € )

Δ’τρίμηνο 2020

Δ’τρίμηνο 2019

 

%

12Μ’20

12Μ’19

 

 %

Κύκλος Εργασιών

84,3               

120,0

-29,8%

350,4

386,0

-9,2%

Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

55,9

60,0

-6,8%

230,5

253,5

-9,1%

Λοιπά Έσοδα

28,4

60,0

-52,7%

119,9

132,5

-9,5%

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

(4,8)

11,2

24,5

18,3

+33,9%

Περιθώριο %

-5,7%

9,3%

    -15μον

7,0%

4,7%

+2,3μον

Μετά τη συμφωνία πώλησης της Telekom Romania (TKR), που ανακοινώθηκε στις αρχές Νοεμβρίου 2020, οι λειτουργικές δραστηριότητες της TKR έχουν ταξινομηθεί ως «περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση» και έχουν αντιμετωπιστεί ως διακοπείσες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας της Ρουμανίας αποτυπώνονται χωριστά για πρώτη φορά το Δ’ τρίμηνο του 2020, ενώ εξαιρούνται σημαντικές εμπορικές συναλλαγές (συμφωνία MVNO και πωλήσεις συσκευών) μεταξύ της Telekom Romania Mobile και της Telekom Romania.

Το 2020, η Telekom Romania Mobile σημείωσε σημαντική αύξηση στο Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL), κατά 33,9%, στα €24,5 εκατ. ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών εξορθολογισμού του κόστους κατά τη διάρκεια του έτους, κυρίως σε ό,τι αφορά το κόστος προσωπικού που μειώθηκε κατά 25,2%, καθώς και άλλα έμμεσα κόστη. Η βελτίωση σε επίπεδο έτους επετεύχθη παρά τις έκτακτες προσαρμογές το τελευταίο τρίμηνο του 2020, προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση σε ανεξάρτητη λειτουργία της κινητής. Εξαιρουμένων αυτών των παραγόντων, το ετήσιο EBITDA θα είχε αυξηθεί κατά περίπου 50% σε σχέση με πέρυσι. Η διαδικασία μετασχηματισμού βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τη δημιουργία θετικών προσαρμοσμένων ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2021.

Κατά το Δ’ τρίμηνο του 2020, τα συνολικά έσοδα της Telekom Romania Mobile μειώθηκαν κατά 29,8% στα €84,3 εκατ., αντανακλώντας εν μέρει την υψηλή βάση σύγκρισης με το Δ’ τρίμηνο του 2019, κυρίως λόγω  συγκεκριμένων έργων ICT.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε €55,9 εκατ., μειωμένα κατά 6,8%, καταγράφοντας βελτίωση σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα τρίμηνα. Η μείωση αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τον αρνητικό αντίκτυπο των χαμηλότερων τελών τερματισμού κινητής λόγω ρυθμιστικού πλαισίου, και τον αντίκτυπο του COVID-19 στα έσοδα από υπηρεσίες περιαγωγής. Η μείωση στα λοιπά έσοδα σχετίζεται κυρίως με την υψηλή βάση σύγκρισης το Δ’ τρίμηνο του 2019 στα έργα ICT.

Η Εταιρεία κατέγραψε στο τρίμηνο αρνητικό Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) €4,8 εκατ., αντικατοπτρίζοντας τις έκτακτες προσαρμογές που σχετίζονται με τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της  Εταιρείας σε αυτόνομη βάση. Εξαιρουμένων των παραγόντων αυτών, το Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) ανήλθε στα €6 εκατ. αποτυπώνοντας τον αντίκτυπο από την εισερχόμενη περιαγωγή και από τα έργα ICT στο αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Σε αυτόνομη βάση, η Telekom Romania Mobile αύξησε σημαντικά τις ελεύθερες ταμειακές ροές της και επέστρεψε στη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών για το 2020.

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης

Το Δ’ τρίμηνο του 2020, ο Όμιλος υλοποίησε ένα καινούργιο πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης στην Ελλάδα. Συνολικά, το 2020, πάνω από 1.300 άτομα συμμετείχαν στα προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης και αποχώρησαν από τον Όμιλο μέσα στο έτος και στην αρχή του 2021.

Διαδικασία Αποσχίσεων

Στις 18 Ιουνίου 2020, τα Διοικητικά Συμβούλια της OTE και της COSMOTE αποφάσισαν την έναρξη διαδικασίας διάσπασης με απόσχιση τριών αυτοτελών κλάδων των Εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και COSMOTE Α.Ε., ήτοι των κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service), Καταστημάτων (Shops) και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου (Technical Field Operations), και με απορρόφησή τους από εταιρείες που ανήκουν κατά 100% στον Όμιλο ΟΤΕ, ήτοι αντίστοιχα από τις εταιρείες i) «COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ii) «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και iii) «COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην OTEPlus A.E.) (επωφελούμενες εταιρείες).

Στις 8 Οκτωβρίου 2020, τα Διοικητικά Συμβούλια των ΟΤΕ & COSMOTE ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης Διασπάσεων με απόσχιση των ως άνω κλάδων και απορρόφησή τους από τις επωφελούμενες εταιρείες. Στις 4 Δεκέμβρη 2020 η απόσχιση των εν λόγω κλάδων εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ και της COSMOTE καθώς και καθεμιάς των επωφελούμενων εταιρειών.

Οι εν λόγω αποσχίσεις συντελέστηκαν στις 4 Ιανουαρίου 2021, με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ των αποφάσεων της Διοίκησης, δυνάμει των οποίων εγκρίθηκαν οι διασπάσεις με απόσχιση των τριών αυτοτελών κλάδων και η απορρόφησή τους από τις τρεις επωφελούμενες εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ κατά τα ανωτέρω, καθώς επίσης και οι τροποποιήσεις των καταστατικών των επωφελούμενων εταιρειών.                                                  

Με τις εν λόγω αποσχίσεις κλάδων επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η αποτελεσματικότερη και ορθολογικότερη διοικητική λειτουργία, η πιο σαφής χάραξη της εμπορικής πολιτικής, η πληρέστερη αξιοποίηση των κλάδων και η ενίσχυση της ευελιξίας και της εν γένει αποδοτικότητάς τους, η καλύτερη διαχείριση των πόρων, η ευελιξία σε μεταβαλλόμενη ζήτηση και η δυνατότητα επίτευξης επιχειρηματικών συμφωνιών σε συναφείς τομείς.

Σύναψη συμφωνίας για την πώληση της Telekom Romania

Στις 9 Νοεμβρίου ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για την πώληση του ποσοστού (54%) που κατέχει στην Telekom Romania Communications S.A. στη Ρουμανία (σταθερή τηλεφωνία) στην Orange Ρουμανίας. Το τίμημα για την πώληση του 100% της Telekom Romania συμφωνήθηκε σε €497 εκατ. και το αναλογούν στον ΟΤΕ ποσό με βάση το ποσοστό συμμετοχής του ανέρχεται σε €268εκατ., εξαιρουμένων των ρευστών διαθεσίμων και του δανεισμού, ενώ υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, όπως το καθαρό χρέος, το κεφάλαιο κίνησης και τυχόν λοιπές προσαρμογές πριν το κλείσιμο. Ο ΟΤΕ διατηρεί τη συμμετοχή του στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου στη Ρουμανία, την Telekom Romania Mobile Communications S.A. Η πώληση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις ελεύθερες ταμειακές ροές του ΟΤΕ ή στο δανεισμό του.

Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2021. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το καθαρό ποσό της πώλησης που θα προκύψει, αφού θα έχουν αφαιρεθεί τα έξοδα συναλλαγής και οι απαιτούμενες προβλέψεις, θα αποδοθεί στους μετόχους του ΟΤΕ με τη μορφή μερίσματος και Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών.

Ακύρωση Μετοχών και Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20ής Φεβρουαρίου 2020, εγκρίθηκε νέο Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών (2020-2022) διάρκειας 24 μηνών, σε υλοποίηση μέρους της εγκεκριμένης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων (πέραν δηλαδή της καταβολής μερισμάτων).

Στο διάστημα από 4 Μαρτίου 2020 έως 31 Οκτωβρίου 2020 η Εταιρία απέκτησε 9.965.956 ίδιες μετοχές με μέση τιμή αγοράς €12,14 ανά μετοχή. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στης 4 Δεκεμβρίου 2020 ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, την ακύρωση των ανωτέρω 9.965.956 ιδίων μετοχών, με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της. Κατόπιν ενημέρωσης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ολοκλήρωσης των λοιπών νομικών και κανονιστικών διαδικασιών, ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής των παραπάνω 9.965.956 μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ορίστηκε η 15η Ιανουαρίου 2021.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος 2020-2022, και ιδίως κατά την περίοδο από 4 Μαρτίου 2020 έως 28 Ιανουαρίου 2021 οπότε και ολοκληρώθηκε το πρώτο έτος του Προγράμματος, αποκτήθηκαν από την Εταιρεία συνολικά 11.387.932 ίδιες μετοχές με μέση τιμή αγοράς €12,20 ανά μετοχή.

Δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

Στις 16 Δεκεμβρίου 2020, η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων) ολοκλήρωσε τη διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας, η COSMOTE ανανέωσε τα υφιστάμενα και κατοχύρωσε νέα τμήματα ραδιοσυχνοτήτων στις παραπάνω ζώνες με συνολικό τίμημα €123 εκατ., τα οποία αξιοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών 5G. Τα δικαιώματα χρήσης των ανωτέρω ραδιοσυχνοτήτων έχουν διάρκεια δεκαπέντε ετών με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα πέντε έτη έναντι συμπληρωματικού τιμήματος.

 

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Μέρισμα και Επαναγορά Ιδίων Μετοχών

Η εφαρμογή της πολιτικής Αμοιβών προς τους Μετόχους, που ξεκίνησε το 2018, λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των ελεύθερων ταμειακών ροών για το αντίστοιχο έτος, ως βάση υπολογισμού της συνολικής αμοιβής των μετόχων. Στο πλαίσιο αυτό, η βάση υπολογισμού της συνολικής αμοιβής των μετόχων το 2021 θα λάβει υπόψη τις προβλέψεις των ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2021.

 

Με βάση την τρέχουσα πρόβλεψη για το 2021, οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου σε Ευρώ 480 εκατ. Για το μέρος της αμοιβής των Μετόχων που αντιστοιχεί στο μέρισμα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ θα προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τη διανομή μερίσματος €0,68 (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή ή συνολικού ποσού €313 εκατ. Σημειώνεται ότι το ποσό των €0,68 ανά μετοχή αντιστοιχεί σε 460.208.620 μετοχές στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ακύρωση 9.965.956 ιδίων μετοχών με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης  Δεκεμβρίου 2020.

Τα μερίσματα που θα αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές που θα έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών και τις οποίες θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής, θα προσαυξήσουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων σύμφωνα με το νόμο.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι το υπόλοιπο ποσό, ήτοι περίπου Ευρώ 167 εκατ. ή το 35% του συνολικού ποσού που διατίθεται στο πλαίσιο της Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων για το 2021, προτείνεται να διατεθεί για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών υπό το ισχύον Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών.

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • Webinar της IDComs για Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση – Gap Fillers – Λήψη 4G/5G σε δύσκολες περιοχές

  Webinar της IDComs για Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση – Gap Fillers – Λήψη 4G/5G σε δύσκολες περιοχές

  Η IDComs – στα πλαίσια της ενημέρωσης των συναδέλφων τεχνικών του κλάδου μας – ανακοινώνει την επικείμενη διοργάνωση Webinar με θέμα «Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση – Gap Fillers – Λήψη 4G/5G σε δύσκολε...
 • Τα νέα της Mistral: Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση

  Τα νέα της Mistral: Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση

  Στο προηγούμενο τεύχος έγινε αναφορά στους δύο βασικούς θορύβους. Τον ενδογενή θόρυβο των ενισχυτών και τον εξωγενή θόρυβο του περιβάλλοντος χώρου της εγκατάστασης. Ο ενδογενής θόρυβος παράγεται α...
 • Mesh Wi-Fi setup

  Mesh Wi-Fi setup

  Ρυθμίστε το Mesh Wi-Fi γρήγορα και απλά. Πατήστε δύο κουμπιά και το Wi-Fi Mesh στο FRITZ!Box σας είναι έτοιμο για χρήση. Με το Mesh, το Wi-Fi σας φτάνει σε όλες τις γωνίες και επωφελείστε από την ...
 • Ikusi NBS 801/804/895 Ch48

  Ikusi NBS 801/804/895 Ch48

  Η Ikusi έχει μεριμνήσει εξαρχής για τη συμβατότητα με το 2ο ψηφιακό μέρισμα (C48) και τους κεντρικούς ενισχυτές NBS, για τους οποίους η εταιρεία έχει δημιουργήσει μοντέλα στη μπάντα λειτουργίας 47...
 • Engel 5G

  Engel 5G

  Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή νέας σειράς ενισχυτών. Πρόκειται για ενισχυτές ιστού και γραμμής της ισπανικής Engel Axil με φίλτρο 5G, οι οποίοι διαθέτουν πολύ καλή ποιότητα κατασκευ...
 • NOD Transporter Blue

  NOD Transporter Blue

  Η NOD Transporter είναι θήκη κατασκευασμένη από PU & EVA και διαθέτει ανθεκτικό εξωτερικό περίβλημα για να προστατέψει πλήρως τον εξωτερικό σκληρό σας δίσκο κατά τη μεταφορά. Με minimal design...
 • Triax OTX 1310

  Triax OTX 1310

  Το οπτικό Headend kit OTX 1310 SAT της Triax, αποτελεί ιδανική λύση για τη μεταφορά δορυφορικών και επίγειων σημάτων σε μεγάλες αποστάσεις, με τις ελάχιστες απώλειες. Το OTX 1310 αποτελείται από τ...
 • Kathrein EXR 158 / EXR 2908 / EXR 2998

  Kathrein EXR 158 / EXR 2908 / EXR 2998

  Η εταιρεία ΛΥΡΑ ΑΕΒΕ ανακοινώνει την παραλαβή των νέων πολυδιακοπτών EXR 158, EXR 2908 και EXR 2998 της Kathrein. Πρόκειται για πολυδιακόπτες με 8 εξόδους για ισάριθμους χρήστες, με εναλλαγή πολικ...
 • Redline S50 HD

  Redline S50 HD

  Το νέο μέλος της σειράς Redline S, ο δορυφορικός δέκτης S50 HD, υπόσχεται πολλά περισσότερα από έναν παραδοσιακό δορυφορικό δέκτη. Είναι πολύ οικονομικός και έρχεται κυριολεκτικά σε μέγεθος τσέπης...
 • PNY SSD CS900 250GB

  PNY SSD CS900 250GB

  Οι SSD PNY δίσκοι είναι ιδανικοί για την αντικατάσταση του παλιού σας δίσκου, αλλά και την αναβάθμιση του υπολογιστή σας. Διαθέτουν μνήμη TLC NAND Flash, που προσφέρει ταχύτερη εκκίνηση του λειτου...
 • Amiko / Redline / Youin

  Amiko / Redline / Youin

  Η εταιρεία AstraSat διαθέτει μεγάλη ποικιλία Android TV Box, τα οποία βασίζονται σε λειτουργικό Android που είναι φτιαγμένο ειδικά για τηλεοράσεις. Με τα Android TV Box, ο χρήστης έχει στη διάθεσή...
 • Nedis TVSM7060WT

  Nedis TVSM7060WT

  Με τη διακριτική και σκανδιναβική σχεδίασή της, η επιδαπέδια βάση τηλεόρασης της Nedis μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε διακόσμηση σπιτιού, παρέχοντας ένα ξύλινο φινίρισμα, καθώς και απλό και ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος 181

  Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος 181

  Το νέο τεύχος Οκτωβρίου 2023 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Αθλητικός ...
 • Αθλητικός τηλεοπτικός χάρτης 2023-24

  Αθλητικός τηλεοπτικός χάρτης 2023-24

  Ο Αύγουστος που μας πέρασε έκρυβε τελικά έντονες ποδοσφαιρικές συγκινήσεις, οι οποίες αποτέλεσαν το καλύτερο ορεκτικό για το τηλεοπτικό κοινό εν όψει της νέας αθλητικής σεζόν που μόλις ξεκίνησε. Τ...
 • Athens Electronix 2024

  Athens Electronix 2024

  Έχοντας στο ιστορικό μας δύο πλήρως επιτυχημένες εκθέσεις μετά την COVID εποχή, την Creta Electronix 2022 και τη Salonica Electronix 2023, ετοιμαζόμαστε με ταχείς ρυθμούς για τη διοργάνωση της επό...
 • Amiko Mini Combo 3

  Amiko Mini Combo 3

  Η Amiko διευρύνει τη δημοφιλή σειρά δεκτών της Mini Combo, φέρνοντας στην κυκλοφορία ένα νέο μοντέλο με την τελευταία έκδοση 3. Ο Amiko Mini Combo 3 είναι ένας οικονομικός δέκτης με ανάλυση Full H...
 • AXRED T90 NG

  AXRED T90 NG

  Η εταιρεία AxSat κυκλοφόρησε έναν νέο δέκτη MPEG-4 στην ελληνική αγορά, ο οποίος έρχεται να καλύψει όλες τις ανάγκες του χρήστη για επίγεια ψηφιακή λήψη. Εξοπλισμένος με DVB-T2 tuner και υποστηρίζ...