DIGITAL TV 168
techmail
SECURITY REPORT 131
now 33 2022
satpraxis 2022
energiatec banner

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

29 Οκτωβρίου 2019 15:01

Ένας χρόνος από τον κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες υποβάλλουν εκθέσεις αυτοαξιολόγησης

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις πρώτες ετήσιες εκθέσεις αυτοαξιολόγησης από το Facebook, την Google, τη Microsoft, τη Mozilla, το Twitter και 7 ευρωπαϊκές επαγγελματικές ενώσεις στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση. Οι εκθέσεις από τους υπογράφοντες τον κώδικα καταγράφουν την πρόοδο που σημειώθηκε το προηγούμενο έτος…

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις πρώτες ετήσιες εκθέσεις αυτοαξιολόγησης από το Facebook, την Google, τη Microsoft, τη Mozilla, το Twitter και 7 ευρωπαϊκές επαγγελματικές ενώσεις στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση. Οι εκθέσεις από τους υπογράφοντες τον κώδικα καταγράφουν την πρόοδο που σημειώθηκε το προηγούμενο έτος στην καταπολέμηση της διαδικτυακής παραπληροφόρησης. Ο αυτορρυθμιστικός κώδικας δεοντολογίας τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2018 και αποτελεί σημαντικό πυλώνα του σχεδίου δράσης κατά της παραπληροφόρησης.

Η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων Βιέρα Γιούροβα, ο επίτροπος για την Ένωση Ασφάλειας Τζούλιαν Κινγκ και η επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Μαρίγια Γκάμπριελ προέβησαν στην παρακάτω κοινή δήλωση:

«Χαιρετίζουμε τη δημοσίευση των αυτοαξιολόγησεων από τους υπογράφοντες τον κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την υλοποίηση των δεσμεύσεών τους. Ειδικότερα, επικροτούμε τη δέσμευση των διαδικτυακών πλατφορμών να γίνουν πιο διαφανείς όσον αφορά τις πολιτικές τους και να εντείνουν τη συνεργασία με ερευνητές, ελεγκτές γεγονότων και τα κράτη μέλη. Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλες διαφορές ως προς τον βαθμό προόδου μεταξύ των υπογραφόντων και οι εκθέσεις παρέχουν ελάχιστα στοιχεία για τον πραγματικό αντίκτυπο των μέτρων αυτορρύθμισης που ελήφθησαν το προηγούμενο έτος, καθώς και των μηχανισμών ανεξάρτητου ελέγχου.

Αν και οι ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 προφανώς δεν διεξήχθησαν χωρίς παραπληροφόρηση, οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν και η μηνιαία υποβολή εκθέσεων πριν από τις εκλογές συνέβαλαν στον περιορισμό του χώρου για παρεμβάσεις και στη βελτίωση της ακεραιότητας των υπηρεσιών, στην άρση των οικονομικών κινήτρων για παραπληροφόρηση και στην εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στις πολιτικές και θεματικές διαφημίσεις.Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει αυτοματοποιημένη προπαγάνδα και παραπληροφόρηση σε ευρεία κλίμακα και πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες σε όλους τους τομείς του κώδικα. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τη νέα αυτή κατάσταση ως φυσιολογική.

Παρότι οι προσπάθειες των διαδικτυακών πλατφορμών και των ελεγκτών γεγονότων είναι δυνατόν να μειώσουν την επιβλαβή μεταδοτικότητα μέσω των υπηρεσιών των πλατφορμών, υπάρχει ακόμα επείγουσα ανάγκη να εδραιωθεί από τις διαδικτυακές πλατφόρμες μια ουσιαστική συνεργασία με ευρύτερο φάσμα αξιόπιστων και ανεξάρτητων οργανισμών. Η πρόσβαση στα δεδομένα που έχει δοθεί μέχρι σήμερα εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανεξάρτητων ερευνητών.

Τέλος, παρά τις σημαντικές δεσμεύσεις που ανέλαβαν όλοι οι υπογράφοντες, μας λυπεί το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν προσυπογράψει τον κώδικα πρόσθετες πλατφόρμες ή επιχειρηματικοί φορείς από τον τομέα της διαφήμισης.»

Κύρια πορίσματα από τις εκθέσεις αυτοαξιολόγησης

 • Σε σύγκριση με τα στοιχεία του Οκτωβρίου 2018, οι υπογράφοντες τον κώδικα δεοντολογίας υποδεικνύουν βελτίωση της διαφάνειας. Ο διάλογος με τις πλατφόρμες όσον αφορά τις πολιτικές τους κατά της παραπληροφόρησης είναι στενότερος.
 • Παρά την πρόοδο που αναφέρεται σε σχέση με τις δεσμεύσεις υπό την παρακολούθηση της Επιτροπής από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο ενόψει των ευρωεκλογών του 2019, δεν γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην υλοποίηση των δεσμεύσεων για την ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών και της ερευνητικής κοινότητας. Η παροχή δεδομένων και εργαλείων αναζήτησης εξακολουθεί να είναι αποσπασματική και αυθαίρετη και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ερευνητών για τη διενέργεια ανεξάρτητου ελέγχου.
 • Το εύρος των ενεργειών που ανέλαβε κάθε πλατφόρμα για την υλοποίηση των δεσμεύσεών της διαφέρει σημαντικά. Ομοίως, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς την εφαρμογή της πολιτικής των πλατφορμών, τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την ευαισθησία για τα εκάστοτε εκλογικά πλαίσια.
 • Οι εκθέσεις παρέχουν πληροφορίες για τις πολιτικές εφαρμογής του κώδικα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών παραμέτρων για την ΕΕ. Διαφέρουν ως προς τη συνοχή τους και το επίπεδο λεπτομέρειας. Οι παράμετροι που παρέχονται είναι κυρίως δείκτες επιδόσεων, π.χ. ο αριθμός των λογαριασμών που αφαιρέθηκαν. 

Επόμενα βήματα

Η συνολική αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με την αποτελεσματικότητα του κώδικα δεοντολογίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Εκτός από τις αυτοαξιολογήσεις από τους υπογράφοντες, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη:

 • Στοιχεία που παρέχει η ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA), όπως προβλέπεται στο σχέδιο δράσης κατά της παραπληροφόρησης.
 • Αξιολόγηση από τρίτο φορέα που έχουν επιλέξει οι υπογράφοντες, όπως προβλέπεται από τον κώδικα δεοντολογίας.
 • Αξιολόγηση από ανεξάρτητο σύμβουλο που έχει προσλάβει η Επιτροπή, η οποία αναμένεται αρχές του 2020.
 • Τους προσεχείς μήνες, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για τις εκλογές του 2019 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή θα παρουσιάσει τη συνολική της αξιολόγηση στις αρχές του 2020. Εάν τα αποτελέσματα στο πλαίσιο του κώδικα αποδειχθούν μη ικανοποιητικά, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει περαιτέρω μέτρα, μεταξύ άλλων ρυθμιστικού χαρακτήρα.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ενεργά την παραπληροφόρηση από το 2015. Με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2015, συστάθηκε η ειδική ομάδα «East StratCom» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), με στόχο την «αντίδραση στην εκστρατεία παραπληροφόρησης της Ρωσίας». Το 2016 εγκρίθηκε το κοινό πλαίσιο για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών και ακολούθησε η κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Αύξηση της ανθεκτικότητας και ενίσχυση των ικανοτήτων για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών» το 2018.

Τον Απρίλιο του 2018, η Επιτροπή παρουσίασε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση και εργαλεία αυτορρύθμισης για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο. Τον Οκτώβριο του 2018, ο κώδικας δεοντολογίας υπεγράφη από το Facebook, την Google, το Twitter και τη Mozilla, καθώς και από επαγγελματικές ενώσεις εκπροσώπησης διαδικτυακών πλατφορμών, του διαφημιστικού κλάδου και των διαφημιστών. Οι αυτοαξιολογήσεις που δημοσιεύονται σήμερα ακολουθούν τις βασικές εκθέσεις που υποβλήθηκαν τον Ιανουάριο του 2019, καθώς και τις μηνιαίες εκθέσεις του Facebook, της Google και του Twitter από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2019, με επίκεντρο την υλοποίηση των δεσμεύσεων σχετικά με την ακεραιότητα των ευρωπαϊκών εκλογών. Το 2019 προσυπέγραψε τον κώδικα και η Microsoft.

Σε κοινή ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2019, η Επιτροπή και η ύπατη εκπρόσωπος ενημέρωσαν σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και τα κυριότερα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι, αν και οι εκλογές του Μαΐου προφανώς δεν διεξήχθησαν χωρίς παραπληροφόρηση, οι ενέργειες που ανέλαβε η ΕΕ —σε συνδυασμό με πολλούς δημοσιογράφους, ελεγκτές γεγονότων, πλατφόρμες, εθνικές αρχές, ερευνητές και την κοινωνία των πολιτών— συνέβαλαν ώστε να στενέψουν τα περιθώρια για εξωτερικές παρεμβάσεις και για συντονισμένες εκστρατείες χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-6166_el.htm?locale=en

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • <strong>TRIAX TDcH Compact Headend 22STC-I</strong>

  TRIAX TDcH Compact Headend 22STC-I

  Κατασκευασμένο τόσο για τοποθέτηση σε τοίχο, όσο και για rack 19", το TDcH 22STC-I είναι εξοπλισμένο με 4 εισόδους DVB-S/S2, 1 είσοδο DVB-T/T2/C, 16 transmodulators DVB-S2X, 6 transmodulators DVB-...
 • FRITZ!OS 7.50  – Ανακοινώθηκε στην IFA 2022 η νέα έκδοση λογισμικού

  FRITZ!OS 7.50  – Ανακοινώθηκε στην IFA 2022 η νέα έκδοση λογισμικού

  Στην έκθεση IFA 2022 που έγινε στο Βερολίνο, η AVM ανακοίνωσε την κυκλοφορία της νέας έκδοσης του λογισμικού FRITZ!OS, που είναι η 7.50. Η ολοκληρωμένη ενημέρωση FRITZ!OS 7.50 θα φέρει περίπου 100...
 • <strong>INFOMIR MAG522W3 – </strong><strong>Νέο</strong><strong> MAG </strong><strong>με</strong><strong> </strong><strong>ενσωματωμένο</strong><strong> Wi-Fi 2T2R ac</strong>

  INFOMIR MAG522W3 – Νέο MAG με ενσωματωμένο Wi-Fi 2T2R ac

  Η εταιρεία TRONIX ανακοινώνει την παραλαβή του νέου μοντέλου της Infomir, του MAG 522W3. Πρόκειται για την τροποποιημένη έκδοση του μοντέλου MAG522 που περιλαμβάνει ενσωματωμένη μονάδα Wi-Fi διπλή...
 • <strong>Επαναφορτιζόμενοι φακοί υψηλής απόδοσης</strong><strong> </strong><strong>8009 / 8061 / 9021</strong><strong></strong>

  Επαναφορτιζόμενοι φακοί υψηλής απόδοσης 8009 / 8061 / 9021

  Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή μιας νέας σειράς επαναφορτιζόμενων φακών που είναι ιδανικοί για διάφορες χρήσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πρόκειται για τα μοντέλα...
 • <strong>Lemco – </strong><strong>Εκπαιδευτικά σεμινάρια 2022</strong>

  Lemco – Εκπαιδευτικά σεμινάρια 2022

  Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης για νέες τεχνολογικές λύσεις, η Lemco διοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) με την παρακάτω θεματολογία: · Νέα σειρά headend - Compact Line 2 · IPT...
 • Astra Sat – συμμετοχή στην ENERGIA.TEC

  Astra Sat – συμμετοχή στην ENERGIA.TEC

  Η εταιρεία Astra Sat ανακοινώνει ότι θα συμμετέχει στην 4η ENERGIA.TEC, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 23 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο M.E.C. στην Παιανία και αναμένεται να ξεπερά...
 • IB-HUB1419

  IB-HUB1419

  Το IB-HUB1419-LAN είναι ταυτόχρονα μια τόσο πρακτική και εύχρηστη περιφερειακή συσκευή, όσο και ιδανική για χρήση στο γραφείο, στο σπίτι, ακόμα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Διαθέτει τρεις θύρες...
 • D-LINK E15 EAGLE PRO AI AX1500

  D-LINK E15 EAGLE PRO AI AX1500

  Απολαύστε ταχύτητες Wi-Fi 6 νέας γενιάς με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης που βελτιστοποιούνται και βελτιώνονται πάντα, για γρήγορη, αποτελεσματική και γενική κάλυψη Internet σε κάθε δωμάτιο, που...
 • NEDIS WIFILX51RGB – Wi-Fi smart διακοσμητική ταινία φωτισμού Full Color RGB 

  NEDIS WIFILX51RGB – Wi-Fi smart διακοσμητική ταινία φωτισμού Full Color RGB 

  Κάντε τις διακοσμήσεις σας πιο εορταστικές από ποτέ, με την smart Full Color LED διακοσμητική ταινία φωτισμού της Nedis. Η εγκατάστασή της πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα, καθώς συνδέεται απευ...
 • ANGA MASTER 1/2/3

  ANGA MASTER 1/2/3

  Η εταιρία STAM Electronics ανακοινώνει τη νέα παραλαβή σειράς ενισχυτών ιστού της ANGA. Πρόκειται για ενισχυτές με ενσωματωμένο φίλτρο 4G LTE που λειτουργούν στα κανάλια 21-69 της μπάντας των UHF....
 • NEDIS NBSTND100SI

  NEDIS NBSTND100SI

  Η φορητή και αναδιπλούμενη βάση φορητού υπολογιστή της Nedis, είναι το απαραίτητο στοιχείο για το γραφείο σας! Η βάση διασφαλίζει ότι η τοποθέτηση του φορητού υπολογιστή, του tablet ή του smartpho...
 • Τα νέα της Mistral – Γνωρίστε από κοντά τις κεραίες μπαλκονιού στην έκθεση ENERGIA.TEC

  Τα νέα της Mistral – Γνωρίστε από κοντά τις κεραίες μπαλκονιού στην έκθεση ENERGIA.TEC

  Η ανάγκη χρήσης κεραίας μπαλκονιού δημιουργείται κυρίως από την ανεπάρκεια κάλυψης των τηλεοπτικών αναγκών από την κεντρική εγκατάσταση. Κάποιοι επιθυμούν να είναι αυτάρκεις με τη δική τους κεραία...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Κυκλοφορεί το τεύχος Οκτωβρίου 2022 του περιοδικού “Ψηφιακή Τηλεόραση” μαζί με το “Security Report”

  Κυκλοφορεί το τεύχος Οκτωβρίου 2022 του περιοδικού “Ψηφιακή Τηλεόραση” μαζί με το “Security Report”

  Το νέο τεύχος Οκτωβρίου 2022 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Μετά από έ...
 • Αθλητικός τηλεοπτικός χάρτης 2022-23

  Αθλητικός τηλεοπτικός χάρτης 2022-23

  Μετά από ένα τηλεοπτικά κενό καλοκαίρι που πέρασε χωρίς τη διεξαγωγή κάποιας από τις σπουδαίες διεθνείς διοργανώσεις που παραδοσιακά πραγματοποιούνται τέτοια εποχή, φτάσαμε στη νέα αθλητική σεζόν ...
 • Semi-Automated Offside Technology

  Semi-Automated Offside Technology

  Όπως επιβεβαίωσε επίσημα η FIFA, μια νέα τεχνολογία που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη (AI) θα χρησιμοποιηθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, το οποίο θα διεξαχθεί από 21 Νοεμβρίου έως 18 Δεκεμβρ...
 • OPPO Reno7 Lite 5G

  OPPO Reno7 Lite 5G

  Η κινέζικη εταιρεία OPPO, ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο κατασκευαστές smartphone, κάνει την είσοδό της στην ελληνική αγορά με την παρουσίαση ενός νέου της μοντέλου. Πρόκειται για το OPPO R...
ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΙ HD TV

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design