12 Φεβρουαρίου 2011 03:00

Επιτάχυνση διαδικασιών για την ψηφιακή μετάβαση ζήτησε ο Βούγιας

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=WyJ3cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8wNS8zZTUwMmJmMDljMjUwOTkxODBiMWExM2NlNTMzZDQxY19YTC5qcGciLFtbImRvUmVzaXplIixbMTIwMCw2OTMsMTIwMCw2OTNdXSxbImRvQ3JvcCIsWzEyMDAsNjAwLDAsNDZdXV0sMTY1MTU2ODkyNF0%3D&file=0b%2F3e502bf09c25099180b1a13ce533d41c XL 0b952256

ΟΜΙΛΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ  ΣΤΗΝ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Είναι γεγονός ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρους μετάβασης από την αναλογική στην ψηφιακή ευρυεκπομπή παρουσιάζει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο από άποψη βελτιωμένων δυνατοτήτων μετάδοσης, όσο και από άποψη αποδοτικότερης χρήσης του ραδιοφάσματος. Με βάση αυτές τις δυνατότητες θα προκύψουν ποιοτικότερες και νέες υπηρεσίες – που με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν ευκαιρίες για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στον τομέα των επικοινωνιών – καθώς και διευρυμένες επιλογές για τους καταναλωτές. 

Η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος απαιτεί τη συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων συντελεστών του χώρου – συναρμόδιων υπουργείων, αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, τηλεοπτικών σταθμών, τηλεπικοινωνιακών παρόχων, κτλ. – γι’ αυτό και θεωρήσαμε σκόπιμο να συγκροτήσουμε μια Ομάδα Εργασίας με τη συμμετοχή όλων. Επιτρέψτε μου, λοιπόν, με αφορμή τη σημερινή μας συνάντηση να σας ευχαριστήσω και προσωπικά για την θετική ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας. 

Αυτή η Ομάδα Εργασίας έχει τρεις βασικούς στόχους: 

1. Τον προγραμματισμό και υλοποίηση δράσεων και ενεργειών για την ενημέρωση του κοινού 
Όπως έχει δείξει και η διεθνής εμπειρία, ένα από τα δυσκολότερα σημεία στη διαδικασία μετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση σχετίζεται με την προσαρμογή των πολιτών. Γι’ αυτό και, συνήθως, προβλέπεται μια περίοδος παράλληλης μετάδοσης αναλογικού και ψηφιακού σήματος. 

Θεωρούμε ότι η ενημέρωση των πολιτών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε δύο επίπεδα: 

Πρώτα απ’ όλα, χρειάζεται να τους πληροφορήσουμε σχετικά με το ακριβές χρονοδιάγραμμα κατάργησης των αναλογικών εκπομπών, σε περιφερειακή και εθνική κλίμακα, ούτως ώστε να λάβουν εγκαίρως τις αποφάσεις τους σχετικά με τον εξοπλισμό που απαιτείται για τη λήψη επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης από το προσφερόμενο ευρύ φάσμα επιλογών. Ειδικότερα, οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τις δυνατότητες των διάφορων συσκευών ώστε να μπορούν να επιλέξουν, είτε ανάμεσα στη διατήρηση του υφιστάμενου αναλογικού εξοπλισμού τους μέσω της αναβάθμισής του, είτε την αντικατάστασή του με ολοκληρωμένους ψηφιακούς δέκτες. 

Παράλληλα, είναι εξίσου σημαντικό, οι πολίτες να ενημερωθούν και για τα οφέλη που πρόκειται να τους προσφέρουν οι ψηφιακές εκπομπές: Βελτιωμένη ποιότητα εικόνας και ήχου –συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας εκπομπής υψηλής ευκρίνειας– σημαντική μείωση παρεμβολών, πρόσθετο πρόγραμμα, υπηρεσίες δεδομένων, δυνατότητα ανάπτυξης διαδραστικών υπηρεσιών και, ιδίως, υπηρεσίες «κοινωνίας της πληροφορίας». Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η ελκυστικότητα των υπηρεσιών και όχι η τεχνολογία καθοδηγούν τη ζήτηση για ψηφιακές εκπομπές και, τελικά, την αποδοχή τους από τους καταναλωτές. Με άλλα λόγια, οι ψηφιακές εκπομπές θα προσελκύσουν διάφορα τμήματα καταναλωτών μόνο εφόσον προσφέρουν δυνατότητες οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στο αναλογικό σύστημα. 

Για την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση των ελλήνων πολιτών, τόσο για την ψηφιακή τηλεόραση όσο και για τη συνολική ψηφιακή μετάβαση, η Πολιτεία, έστω και με κάποια καθυστέρηση, και ειδικά το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι διατεθειμένο να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο με τη συμμετοχή άλλων δημόσιων αλλά και ιδιωτικών φορέων. Στο πλαίσιο αυτής της Ομάδας, μπορούμε να προγραμματίσουμε να υλοποιήσουμε μαζί σειρά ενημερωτικών δράσεων σε πανελλαδικό επίπεδο που να εστιάζουν όμως τοπικά, όπως ειδικές εκδηλώσεις και ημερίδες, δημιουργία στοχευμένων διαφημιστικών μηνυμάτων ανά κατηγορίες πληθυσμού, έκδοση σχετικού ενημερωτικού υλικού, εκπαιδευτικά προγράμματα, κτλ. Επιτρέψτε μου, στο σημείο αυτό, να αναφέρω ότι το Υπουργείο μας έχει ήδη δρομολογήσει μια τέτοια πρωτοβουλία που αφορά στη δημιουργία μιας ειδικής ιστοσελίδας και ενός τηλεφωνικού help desk για την ψηφιακή τηλεόραση μέσω των οποίων οι πολίτες θα μπορούν να λύνουν τις απορίες τους και να λαμβάνουν κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία μετάβασης.

2. Τον καθορισμό συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και διαδικασιών για την έγκαιρη και συντονισμένη μετάβαση
Αυτό αποτελεί, ίσως, και το δυσκολότερο κομμάτι των εργασιών αυτής της Ομάδας μιας και η ίδια η μετάβαση από τις αναλογικές στις ψηφιακές εκπομπές αποτελεί από μόνη της μια σύνθετη διαδικασία με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. Μια γενική αρχή στην οποία θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε από τώρα είναι ότι η κατάργηση των αναλογικών εκπομπών σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή θα πρέπει να πραγματοποιείται όταν οι ψηφιακές εκπομπές θα έχουν επιτύχει ευρύτατη διείσδυση. Βασική προϋπόθεση για την κατάργηση των αναλογικών εκπομπών είναι να έχει εξασφαλιστεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρηστών είναι εξοπλισμένο με ψηφιακούς δέκτες. Για αυτόν τον λόγο είναι πάρα πολύ σημαντική η έγκαιρη πληροφόρηση του κοινού, όπως προανάφερθηκα παραπάνω. Στο ίδιο πλαίσιο, και έχοντας πλήρη επίγνωση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο επιδότησης και άλλων κινήτρων για την προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού μέσω ειδικών προγραμμάτων που θα στοχεύουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού (π.χ. ΑμεΑ, άνεργοι, ηλικιωμένοι, χαμηλά εισοδήματα, κτλ.). 
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το χρονοδιάγραμμα που θα προτείνει η Ομάδα Εργασίας για την πλήρη μετάβαση θα πρέπει να είναι σφικτό και να λαμβάνει υπόψη, αφενός, τις σχετικές ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας και, αφετέρου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής τηλεοπτικής πραγματικότητας. 

3. Την αξιολόγηση των διαθέσιμων τεχνολογιών ψηφιακής ευρυεκπομπής 
Στο πεδίο αυτό, το βασικό ζητούμενο είναι η επίτευξη συμφωνίας για την καθιέρωση ενός μοντέλου κοινής αποδοχής. Διότι θα είναι προς όφελος όλων εάν καταφέρουμε να ξεκινήσουμε από μια κοινή αφετηρία, ένα κοινό «τεχνολογικό κατώφλι», το οποίο όμως δεν θα αποκλείει τις όποιες δυνατότητες τεχνολογικής αναβάθμισης στο μέλλον, καθώς και τη διευκόλυνση της σύγκλισης συσκευών. 

Κλείνοντας, και προτού δώσω τον λόγο στον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνιών, κ. Σωκράτη Κάτσικα, θα ήθελα να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην επιτυχία του εγχειρήματος της πλήρους και έγκαιρης μετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. Πρόκειται για ένα στοίχημα το οποίο εάν κερδηθεί θα προσφέρει σημαντικές ωφέλειες προς όλους τους έλληνες πολίτες: Νέες, καινοτόμες, υπηρεσίες και εφαρμογές, νέες επενδυτικές ευκαιρίες, νέες θέσεις εργασίας. Τόσο εγώ προσωπικά, όσο και ο Υπουργός μας, ο κ. Δημήτρης Ρέππας, θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτή την προσπάθεια.

Πηγή: Δελτίο τύπου http://www.yme.gr

 

ΟΜΙΛΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ  ΣΤΗΝ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Είναι γεγονός ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρους μετάβασης από την αναλογική στην ψηφιακή ευρυεκπομπή παρουσιάζει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο από άποψη βελτιωμένων δυνατοτήτων μετάδοσης, όσο και από άποψη αποδοτικότερης χρήσης του ραδιοφάσματος. Με βάση αυτές τις δυνατότητες θα προκύψουν ποιοτικότερες και νέες υπηρεσίες – που με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν ευκαιρίες για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στον τομέα των επικοινωνιών – καθώς και διευρυμένες επιλογές για τους καταναλωτές. 

Η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος απαιτεί τη συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων συντελεστών του χώρου – συναρμόδιων υπουργείων, αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, τηλεοπτικών σταθμών, τηλεπικοινωνιακών παρόχων, κτλ. – γι’ αυτό και θεωρήσαμε σκόπιμο να συγκροτήσουμε μια Ομάδα Εργασίας με τη συμμετοχή όλων. Επιτρέψτε μου, λοιπόν, με αφορμή τη σημερινή μας συνάντηση να σας ευχαριστήσω και προσωπικά για την θετική ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας. 

Αυτή η Ομάδα Εργασίας έχει τρεις βασικούς στόχους: 

1. Τον προγραμματισμό και υλοποίηση δράσεων και ενεργειών για την ενημέρωση του κοινού 
Όπως έχει δείξει και η διεθνής εμπειρία, ένα από τα δυσκολότερα σημεία στη διαδικασία μετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση σχετίζεται με την προσαρμογή των πολιτών. Γι’ αυτό και, συνήθως, προβλέπεται μια περίοδος παράλληλης μετάδοσης αναλογικού και ψηφιακού σήματος. 

Θεωρούμε ότι η ενημέρωση των πολιτών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε δύο επίπεδα: 

Πρώτα απ’ όλα, χρειάζεται να τους πληροφορήσουμε σχετικά με το ακριβές χρονοδιάγραμμα κατάργησης των αναλογικών εκπομπών, σε περιφερειακή και εθνική κλίμακα, ούτως ώστε να λάβουν εγκαίρως τις αποφάσεις τους σχετικά με τον εξοπλισμό που απαιτείται για τη λήψη επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης από το προσφερόμενο ευρύ φάσμα επιλογών. Ειδικότερα, οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τις δυνατότητες των διάφορων συσκευών ώστε να μπορούν να επιλέξουν, είτε ανάμεσα στη διατήρηση του υφιστάμενου αναλογικού εξοπλισμού τους μέσω της αναβάθμισής του, είτε την αντικατάστασή του με ολοκληρωμένους ψηφιακούς δέκτες. 

Παράλληλα, είναι εξίσου σημαντικό, οι πολίτες να ενημερωθούν και για τα οφέλη που πρόκειται να τους προσφέρουν οι ψηφιακές εκπομπές: Βελτιωμένη ποιότητα εικόνας και ήχου –συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας εκπομπής υψηλής ευκρίνειας– σημαντική μείωση παρεμβολών, πρόσθετο πρόγραμμα, υπηρεσίες δεδομένων, δυνατότητα ανάπτυξης διαδραστικών υπηρεσιών και, ιδίως, υπηρεσίες «κοινωνίας της πληροφορίας». Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η ελκυστικότητα των υπηρεσιών και όχι η τεχνολογία καθοδηγούν τη ζήτηση για ψηφιακές εκπομπές και, τελικά, την αποδοχή τους από τους καταναλωτές. Με άλλα λόγια, οι ψηφιακές εκπομπές θα προσελκύσουν διάφορα τμήματα καταναλωτών μόνο εφόσον προσφέρουν δυνατότητες οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στο αναλογικό σύστημα. 

Για την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση των ελλήνων πολιτών, τόσο για την ψηφιακή τηλεόραση όσο και για τη συνολική ψηφιακή μετάβαση, η Πολιτεία, έστω και με κάποια καθυστέρηση, και ειδικά το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι διατεθειμένο να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο με τη συμμετοχή άλλων δημόσιων αλλά και ιδιωτικών φορέων. Στο πλαίσιο αυτής της Ομάδας, μπορούμε να προγραμματίσουμε να υλοποιήσουμε μαζί σειρά ενημερωτικών δράσεων σε πανελλαδικό επίπεδο που να εστιάζουν όμως τοπικά, όπως ειδικές εκδηλώσεις και ημερίδες, δημιουργία στοχευμένων διαφημιστικών μηνυμάτων ανά κατηγορίες πληθυσμού, έκδοση σχετικού ενημερωτικού υλικού, εκπαιδευτικά προγράμματα, κτλ. Επιτρέψτε μου, στο σημείο αυτό, να αναφέρω ότι το Υπουργείο μας έχει ήδη δρομολογήσει μια τέτοια πρωτοβουλία που αφορά στη δημιουργία μιας ειδικής ιστοσελίδας και ενός τηλεφωνικού help desk για την ψηφιακή τηλεόραση μέσω των οποίων οι πολίτες θα μπορούν να λύνουν τις απορίες τους και να λαμβάνουν κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία μετάβασης.

2. Τον καθορισμό συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και διαδικασιών για την έγκαιρη και συντονισμένη μετάβαση
Αυτό αποτελεί, ίσως, και το δυσκολότερο κομμάτι των εργασιών αυτής της Ομάδας μιας και η ίδια η μετάβαση από τις αναλογικές στις ψηφιακές εκπομπές αποτελεί από μόνη της μια σύνθετη διαδικασία με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. Μια γενική αρχή στην οποία θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε από τώρα είναι ότι η κατάργηση των αναλογικών εκπομπών σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή θα πρέπει να πραγματοποιείται όταν οι ψηφιακές εκπομπές θα έχουν επιτύχει ευρύτατη διείσδυση. Βασική προϋπόθεση για την κατάργηση των αναλογικών εκπομπών είναι να έχει εξασφαλιστεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρηστών είναι εξοπλισμένο με ψηφιακούς δέκτες. Για αυτόν τον λόγο είναι πάρα πολύ σημαντική η έγκαιρη πληροφόρηση του κοινού, όπως προανάφερθηκα παραπάνω. Στο ίδιο πλαίσιο, και έχοντας πλήρη επίγνωση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο επιδότησης και άλλων κινήτρων για την προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού μέσω ειδικών προγραμμάτων που θα στοχεύουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού (π.χ. ΑμεΑ, άνεργοι, ηλικιωμένοι, χαμηλά εισοδήματα, κτλ.). 
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το χρονοδιάγραμμα που θα προτείνει η Ομάδα Εργασίας για την πλήρη μετάβαση θα πρέπει να είναι σφικτό και να λαμβάνει υπόψη, αφενός, τις σχετικές ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας και, αφετέρου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής τηλεοπτικής πραγματικότητας. 

3. Την αξιολόγηση των διαθέσιμων τεχνολογιών ψηφιακής ευρυεκπομπής 
Στο πεδίο αυτό, το βασικό ζητούμενο είναι η επίτευξη συμφωνίας για την καθιέρωση ενός μοντέλου κοινής αποδοχής. Διότι θα είναι προς όφελος όλων εάν καταφέρουμε να ξεκινήσουμε από μια κοινή αφετηρία, ένα κοινό «τεχνολογικό κατώφλι», το οποίο όμως δεν θα αποκλείει τις όποιες δυνατότητες τεχνολογικής αναβάθμισης στο μέλλον, καθώς και τη διευκόλυνση της σύγκλισης συσκευών. 

Κλείνοντας, και προτού δώσω τον λόγο στον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνιών, κ. Σωκράτη Κάτσικα, θα ήθελα να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην επιτυχία του εγχειρήματος της πλήρους και έγκαιρης μετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. Πρόκειται για ένα στοίχημα το οποίο εάν κερδηθεί θα προσφέρει σημαντικές ωφέλειες προς όλους τους έλληνες πολίτες: Νέες, καινοτόμες, υπηρεσίες και εφαρμογές, νέες επενδυτικές ευκαιρίες, νέες θέσεις εργασίας. Τόσο εγώ προσωπικά, όσο και ο Υπουργός μας, ο κ. Δημήτρης Ρέππας, θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτή την προσπάθεια.

Πηγή: Δελτίο τύπου http://www.yme.gr

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • OCTAGON SFX series

  OCTAGON SFX series

  Η εταιρεία TRONIX ανακοινώνει την παραλαβή της νέας σειράς δεκτών Octagon SFX. Περιλαμβάνει τους SFX6018 S2+IP, SFX6018 S2+IP WL, SFX6008 IP και SFX6008 IP WL, εκ των οποίων τα μοντέλα WL έχουν εν...
 • TP-LINK EAP650-Outdoor

  TP-LINK EAP650-Outdoor

  Το EAP650-Outdoor είναι ένα Wi-Fi Access Point εξωτερικού χώρου της σειράς Omada της TP-Link που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ομαλή εμπειρία Wi-Fi, ακόμη και σε δύσκολα εξωτερικά περιβάλλοντα....
 • TRIAX OTX 1310, SAT FO Headend Kit

  TRIAX OTX 1310, SAT FO Headend Kit

  Το OTX 1310 SAT Fiber Optic Headend Kit της TRIAX, αποτελείται από το Wideband LNB TWB 40 και τον πομπό OTX 1310 SAT FO, συμπεριλαμβανομένου του τροφοδοτικού βύσματος τοίχου. Το Headend αυτό επιτρ...
 • FAGOR FAGSET II LP-2022

  FAGOR FAGSET II LP-2022

  Η εταιρεία AMF Electronics διαθέτει στην ελληνική αγορά νέο starter kit λήψης και μετατροπής δορυφορικών καναλιών σε επίγεια, το οποίο βασίζεται στο Headend 8000 της Fagor. Το νέο FAGSET II LP-202...
 • ICY BOX IB-1807MT-C31

  ICY BOX IB-1807MT-C31

  Το IB-1807MT-C31 είναι μια φορητή εξωτερική θήκη αλουμινίου για σκληρούς δίσκους M.2 NVMe. Η εγκατάσταση του σκληρού δίσκου επιτυγχάνεται γρήγορα χωρίς τη χρήση επιπλέον εργαλείων: ανοίξτε απλά το...
 • IKUSI NBS-701-C48

  IKUSI NBS-701-C48

  Ο NBS-701-C48 είναι ένας ευρυζωνικός ενισχυτής που καλύπτει τις συχνότητες από 47 έως 694 MHz, με ρύθμιση κλίσης καμπύλης. · 1 είσοδος, UHF · Στάθμη εξόδου: 115 dBμV · Κεντρική ενίσχυση μ...
 • AB IPBox ONE

  AB IPBox ONE

  Η εταιρεία TRONIX ανακοινώνει την παραλαβή του νέου AB IPBox ONE, ενός δέκτη που καταφέρνει να τα έχει όλα και συμφέρει! Με τον AB IPBox ONE οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν δορυφορική λήψη και ...
 • Το βραβείο της EHA για το καλύτερο router απονεμήθηκε στο FRITZ!Box

  Το βραβείο της EHA για το καλύτερο router απονεμήθηκε στο FRITZ!Box

  Στην ετήσια διεθνή δημοσκόπηση των αναγνωστών για τα Βραβεία 2022 του Συνδέσμου Ευρωπαϊκού Υλικού (EHA – European Hardware Association), η AVM κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία "Best Router". ...
 • <strong>TP-LINK EAP650-Wall / EAP655-Wall</strong>

  TP-LINK EAP650-Wall / EAP655-Wall

  Εξοπλίστε το δωμάτιό σας με τα επιτοίχια AX300 Access Points EAP650-Wall και EAP655-Wall της TP-Link! Υποστηρίζουν Wi-Fi 6 που φέρνει μεγαλύτερες ταχύτητες, μικρότερη καθυστέρηση, λιγότερες παρεμβ...
 • TRIAX<strong> </strong>Cast<strong></strong>

  TRIAX Cast

  Το νέο επαναστατικό σύστημα TRIAX Cast απευθύνεται σε όλα τα ξενοδοχεία εκείνα που μέσα από την τηλεόραση των δωματίων θέλουν να προσφέρουν στους φιλοξενούμενούς τους πολύ περισσότερα από την απλή...
 • Lemco – Νέα γραφεία στο Ντουμπάι

  Lemco – Νέα γραφεία στο Ντουμπάι

  Η Lemco, εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, προσπαθεί να είναι πάντα μπροστά από την εποχή μας, με καινοτόμες ιδέες και τεχνολογίες που βοηθούν τον κλάδο της να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί. Συμμετέχοντ...
 • MELICONI FLAG TV

  MELICONI FLAG TV

  Η επιτοίχια βάση Meliconi FLAG είναι μια καινοτόμος βάση τηλεόρασης που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες διαφορετικών σπιτιών ή εγκαταστάσεων. Είναι ιδανική για τηλεοράσεις 52" - 82" με VESA 200 - 30...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος 171

  Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος 171

  Το νέο τεύχος Δεκεμβρίου 2022 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Μετά από ...
 • <strong>4η Διεθνής Έκθεση ENERGIA.TEC</strong>

  4η Διεθνής Έκθεση ENERGIA.TEC

  Μετά από 2 χρόνια παύσης, η ENERGIA.TEC επέστρεψε δυναμικά με πιο πολλές συμμετοχές από ποτέ!Σπουδαίες επιχειρήσεις που εξειδικεύονται στο ηλεκτρολογικό υλικό, τον φωτισμό, τα συστήματαασφαλείας κ...
 • <strong>STAR Hybrid</strong>

  STAR Hybrid

  Ένα ακόμα τηλεοπτικό κανάλι ελεύθερης λήψης εισέρχεται στη νέα ψηφιακή εποχή που έχει διαμορφωθεί από τη διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη του κοινού για on demand τηλεθέαση. Πρόκειται για το Star, ένα απ...
 • <strong>AB IPBox ONE</strong>

  AB IPBox ONE

  Ένα νέο STB που κυκλοφόρησε πρόσφατα στην ελληνική αγορά, τράβηξε την προσοχή μας για να το δοκιμάσουμε και να σας το παρουσιάσουμε αυτόν το μήνα. Ο λόγος για τον AB IPBox ONE, ο οποίος είναι ένας...
 • <strong>JJ-JS-SM18-03W</strong>

  JJ-JS-SM18-03W

  Μια καινοτόμος μικροσκοπική συσκευή κυκλοφόρησε πρόσφατα στην ελληνική αγορά, η οποία διευρύνει τις λειτουργίες του έξυπνου σπιτιού και προσθέτει έξτρα ασφάλεια. Πρόκειται για το JJ-JS-SM18-03W, έ...
 • <strong>Homatics Box R 4K</strong>

  Homatics Box R 4K

  Ένα καταπληκτικό STB που μόλις κυκλοφόρησε στην ελληνική αγορά δοκιμάσαμε για αυτό το μήνα στο εργαστήριο της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Πρόκειται για το Homatics Box R 4K, ένα πανίσχυρο streaming box π...
ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΙ HD TV

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design