12 Νοεμβρίου 2021 12:59

Όμιλος ΟΤΕ: Αποτελέσματα για το Γ’ Τρίμηνο του 2021

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F04%252Fc6843acba7cc902fd88680bed8c2e751 XL

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Γ’ τρίμηνο του 2021 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ: “Χάρη στις συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις μας στην Ελλάδα, ο Όμιλος ΟΤΕ σημείωσε ένα δυνατό τρίτο τρίμηνο…

 • Αύξηση εσόδων Ομίλου κατά 1,8% χάρη στην περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα – Αύξηση κατά 3,2% στο Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) Ομίλου
 • Συνεχίζονται οι θετικές επιδόσεις στην Ελλάδα: Αύξηση εσόδων κατά 3,5%
 • 1,8% αύξηση στα έσοδα λιανικής σταθερής, λόγω της ισχυρής ανάπτυξης στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και των θετικών τάσεων στην τηλεόραση
 • Σημαντική αύξηση κατά 8,2% στα έσοδα από υπηρεσίες κινητής, κυρίως λόγω ανάκαμψης στα έσοδα περιαγωγής
 • Άλλο ένα τρίμηνο ισχυρής αύξησης, κατά 5,0%, του Προσαρμοσμένου EBITDA (AL)
 • Συνεχιζόμενη ενίσχυση στους κύριους δείκτες (KPIs) και στις λειτουργικές τάσεις – Αυξανόμενη ζήτηση για γρηγορότερες ευρυζωνικές ταχύτητες – Αύξηση κατά 24% των συνδρομητών υπηρεσιών οπτικών ινών
 • Συνεχίζεται η ανάπτυξη δικτύου FTTH, διαθέσιμο σε 479 χιλιάδες νοικοκυριά στο τέλος Σεπτεμβρίου
 • Η κινητή Ρουμανίας επηρεάστηκε από έκτακτες προσαρμογές πέρυσι – Βελτιούμενες τάσεις κερδοφορίας
 • Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πώληση της Telekom Romania (σταθερή) – Στα €174 εκατ. η έκτακτη αμοιβή στους μετόχους
 • €113 εκατ. έκτακτο μέρισμα ή περίπου €0,25/μετοχή, €61 εκατ. πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

(Εκατ. €)

Γ’τρίμηνο

2021

Γ’τρίμηνο

2020

+/- %

9M’

2021

9M’

2020

+/- %

Κύκλος Εργασιών

861,4

846,4

+1,8%

2.476,8

2.409,8

+2,8%

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

352,5

341,6

+3,2%

964,1

928,5

+3,8%

Περιθώριο (%)

40,9%

40,4%

+0,5μον

38,9%

38,5%

+0,4μον

Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων

342,1

15,0

660,9

271,7

+143,2%

Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας

209,7

88,6

+136,7%

386,5

244,1

+58,3%

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

160,2 

129,7 

+23,5%

368,1 

325,6 

+13,1%

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,4628

0,1909

+142,4%

0,8476

0,5224

+62,3%

Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

161,4

99,3

+62,5%

398,5

381,9

+4,3%

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

115,8

114,3

+1,3%

441,4

400,8

+10,1%

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

108,0

91,6

+17,9%

381,9

325,6

+17,3%

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές από διακοπείσες δραστηριότητες μετά από μισθώσεις (AL)

(2,9)

12,8

-122,7%

23,5

34,2

-31,3%

Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

904,2

699,5

+29,3%

904,2

699,5

+29,3%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

(εξαιρ. μισθώσεων)

421,8

648,5

-35,0%

421,8

648,5

-35,0%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

763,9

1.031,7

-26,0%

763,9

1.031,7

-26,0%

Σημείωση: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.

Σημείωση: Όλα τα στοιχεία (εκτός από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Οι λειτουργικές δραστηριότητες της Telekom Romania (TKR) μαζί με ορισμένες σημαντικές εμπορικές συναλλαγές (συμφωνία MVNO και πωλήσεις συσκευών) που υπάρχουν μεταξύ της TKR και της Telekom Romania Mobile (TKRM) αντιμετωπίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες.

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Γ’ τρίμηνο του 2021 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ:

“Χάρη στις συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις μας στην Ελλάδα, ο Όμιλος ΟΤΕ σημείωσε ένα δυνατό τρίτο τρίμηνο. Έσοδα Ομίλου, EBITDA και περιθώριο EBITDA, είναι όλα υψηλότερα από πέρυσι. Tα έσοδα στην Ελλάδα ενισχύθηκαν από την αυξανόμενη ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες και περισσότερα δεδομένα, τόσο στην κινητή όσο και στη σταθερή, καθώς και από την ανάκαμψη στον τουρισμό που οδήγησε σε σημαντική βελτίωση στα έσοδα περιαγωγής. Στη Ρουμανία, ολοκληρώσαμε την πώληση των δραστηριοτήτων μας στη σταθερή και αποκτήσαμε το 100% στην κινητή, οι επιδόσεις της οποίας είναι στη σωστή κατεύθυνση.

“Οι ισχυρές ταμειακές μας ροές από την αρχή του έτους, μας επιτρέπουν να υλοποιούμε απρόσκοπτα, τόσο την πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους, όσο και τις επενδύσεις μας σε υπερσύγχρονες υποδομές, προς όφελος των πελατών μας και της χώρας.”

Προοπτικές

Χάρη στα υπερσύγχρονα δίκτυά του, ο ΟΤΕ παρέχει ακόμη γρηγορότερες ταχύτητες, ποιότητα και αξιοπιστία στους πελάτες του, λιανικής και χονδρικής. Η δυναμική ανάπτυξη των δικτύων FTTH και 5G του δίνει τη δυνατότητα να προσφέρει ακόμη καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες και να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Μετά την άρση των μέτρων περιορισμού των μετακινήσεων λόγω COVID 19 και τη χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα πετύχει ουσιαστική ανάκαμψη εσόδων και κερδοφορίας το 2021.

Η σταδιακή εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Ελλάδα, ύψους €30,5 δισ., εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας τα επόμενα χρόνια. Ο ΟΤΕ έχει την τεχνογνωσία για να ενισχύσει την ψηφιακοποίηση της χώρας και να προσφέρει το τεχνολογικό υπόβαθρο που θα επιταχύνει τη μελλοντική της ανάπτυξη. Καθώς η ζήτηση για ευρύτερη πρόσβαση σε συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων αυξάνεται, ο ΟΤΕ σκοπεύει να συνεχίσει τα επόμενα χρόνια τις επενδύσεις του σε δίκτυα οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH). Αυτές οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΤΕ, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Για το 2021, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις εκτιμάται ότι θα υπερβούν ελαφρώς τα €550 εκατ., ενώ η Διοίκηση συνεχίζει να αναμένει προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €575 εκατ. περίπου. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε €480 εκατ. περίπου, αποτελώντας και τη συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2021. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε έκτακτη αμοιβή προς τους μετόχους €174 εκατ., η οποία αποτελεί διανομή του καθαρού ποσού από την πώληση του ποσοστού που κατείχε ο ΟΤΕ στην Τelekom Romania (Σταθερή).

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Ο Όμιλος ΟΤΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση της σταθερής στην Ρουμανία, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της στρατηγικής του για επανεστίαση σε βιώσιμες και κερδοφόρες δραστηριότητες. Ο ΟΤΕ παραμένει στην αγορά της Ρουμανίας κατέχοντας το 100% της Telekom Romania Mobile (κινητή) μετά την απόκτηση του ποσοστού 30% που κατείχε προηγουμένως η Telekom Romania (σταθερή).

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 1,8% στο Γ’ τρίμηνο του 2021 και διαμορφώθηκαν σε €861,4 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,5%, στα €789,9 εκατ., στηριζόμενα από την ανάκαμψη στον τουρισμό και τη σταθερή ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες στη σταθερή και δεδομένα στην κινητή. Στην Ρουμανία, τα έσοδα της κινητής διαμορφώθηκαν στα €80,8 εκατ. στο τρίμηνο, μειωμένα κατά 10,8%, αντανακλώντας ορισμένες έκτακτες ευνοϊκές προσαρμογές που έγιναν στο Γ’ τρίμηνο του 2020. Εξαιρουμένων αυτών των προσαρμογών, τα έσοδα στην Ρουμανία θα είχαν μειωθεί περίπου 4%.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε €488,1 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2021, αυξημένα κατά 0,9% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2020, καθώς σημαντικές εξοικονομήσεις στο κόστος προσωπικού μετά τις πρωτοβουλίες στρατηγικού μετασχηματισμού που εφαρμόστηκαν το 2020, σχεδόν αντιστάθμισαν την αύξηση του κόστους ενέργειας.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 3,2% σε €352,5 εκατ., οδηγώντας σε ένα ισχυρό περιθώριο 40,9% λόγω των θετικών επιδόσεων στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε σημαντική αύξηση 5,0%, στα €342,0 εκατ., και το περιθώριο ανήλθε στο 43,3%, υψηλότερο κατά 60 μονάδες βάσης. Η κινητή στην Ρουμανία κατέγραψε προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) €10,5 εκατ., μειωμένη κατά 33,5% από μια υψηλή βάση σύγκρισης.

Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους €281,5 εκατ., υψηλότερα κατά €271 εκατ. σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της απομείωσης κατά €160 εκατ. στην κινητή Ρουμανίας το Γ’ τρίμηνο του 2020, καθώς και του αντιλογισμού της πρόβλεψης €132 εκατ. στο τρέχον τρίμηνο που σχετίζεται με το συνταξιοδοτικό ταμείο του ΟΤΕ για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης προηγούμενων ετών.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου κατέγραψε επιβάρυνση €71,1 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με τη θετική φορολογία των €56,6 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της θετικής αναβαλλόμενης φορολογίας που σχετίζεται με την πώληση της Telekom Romania και καταγράφηκε το Γ’ τρίμηνο του 2020 μετά την ανακοίνωση της συναλλαγής πέρυσι.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Γ’ τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε €161,4 εκατ., αυξημένες κατά 62,5% από το Γ’ τρίμηνο του 2020, αντανακλώντας εν μέρει τις υψηλότερες πληρωμές για τηλεοπτικό περιεχόμενο. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας ανήλθαν σε €147,2 εκατ. και €14,2 εκατ. αντίστοιχα. Τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις ανήλθαν σε €398,5 εκατ., αυξημένες κατά 4,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις ανήλθαν σε €115,8 εκατ., αυξημένες κατά 1,3% σε ετήσια βάση παρά τις υψηλότερες επενδύσεις στο τρίμηνο. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €108,0 εκατ., αυξημένες κατά €16,4 εκατ. σε ετήσια βάση, λόγω χαμηλότερου φόρου εισοδήματος, εξόδων από τόκους και πληρωμών που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ήταν €763,9 εκατ., μειωμένος κατά 26,0% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

Κύκλος Εργασιών

(Εκατ. € )

Γ’τρίμηνο

2021

Γ’τρίμηνο

2020

+/- %

9M’

2021

9M’

2020

+/- %

Ελλάδα

789,9

763,0

+3,5%

2.265,6

2.162,1

+4,8%

Ρουμανία κινητή

80,8

90,6

-10,8%

232,7

266,1

-12,6%

Ενδοομιλικές απαλοιφές

(9,3)

(7,2)

+29,2%

(21,5)

(18,4)

+16,8%

Όμιλος ΟΤΕ

861,4

846,4

+1,8%

2.476,8

2.409,8

+2,8%

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Εκατ. € )

Γ’τρίμηνο

2021

Γ’τρίμηνο

2020

+/- %

9M’

2021

9M’

2020

+/- %

Ελλάδα

342,0

325,8

+5,0%

944,0

899,2

+5,0%

Περιθώριο (%)

43,3%

42,7%

+0,6μον

41,7%

41,6%

+0,1μον

Ρουμανία κινητή

10,5

15,8

-33,5%

20,1

29,3

-31,4%

Περιθώριο (%)

13,0%

17,4%

-4,4μον

8,6%

11,0%

-2,4μον

Όμιλος ΟΤΕ

352,5

341,6

+3,2%

964,1

928,5

+3,8%

Περιθώριο (%)

40,9%

40,4%

+0,5μον

38,9%

38,5%

+0,4μον

Σημείωση: Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA(AL) υπολογίζεται αφαιρώντας από το προσαρμοσμένο EBITDA τις αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

ΕΛΛΑΔΑ

Λειτουργικά στοιχεία:   

 

Γ’ τρίμηνο 2021

Γ’ τρίμηνο 2020

Ετήσιο %

Ετήσιο +/-

Γ’ τρίμηνο 2021 +/-

Συνδέσεις Σταθερής

2.698.927

2.663.920

+1,3%

35.007

(530)

Ευρυζωνικές Συνδέσεις

2.221.725

2.104.151

+5,6%

117.574

17.916

εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών

1.099.784

886.178

+24,1%

213.606

43.574

Συνδρομητές τηλεόρασης

600.167

563.051

+6,6%

37.116

21.316

Πελάτες Κινητής

7.040.252

7.112.324

-1,0%

(72.072)

52.311

Πελάτες Συμβολαίου

2.790.102

2.722.570

+2,5%

67.532

34.431

Πελάτες Καρτοκινητής

4.250.150

4.389.754

-3,2%

(139.604)

17.880

       

Σταθερή Τηλεφωνία:

Ο ΟΤΕ συνέχισε να αυξάνει τους συνδρομητές υπηρεσιών οπτικών ινών το Γ’ τρίμηνο, με τις καθαρές νέες συνδέσεις να ανέρχονται στις 44 χιλιάδες, και το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων να ανέρχεται σε 1.100.000, που αντιστοιχεί στη μισή περίπου πελατειακή βάση ευρυζωνικών συνδέσεων. Καθώς ο ΟΤΕ συνεχίζει να αναβαθμίζει την ποιότητα και την ταχύτητα των υπηρεσιών του, η διείσδυση των υπηρεσιών οπτικών ινών αυξήθηκε πάνω από 7 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση. Οι πελάτες συνεχίζουν να υιοθετούν ολοένα και περισσότερο τις υπηρεσίες FTTx, και το ποσοστό των συνδρομητών που απολαμβάνουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες έχει αγγίξει το 23% των συνδέσεων οπτικών ινών, σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Καθώς περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πελάτες έχουν ακόμη ευρυζωνικά προγράμματα χαμηλότερων ταχυτήτων, η αυξανόμενη διαθεσιμότητα δικτύου οπτικών ινών αναμένεται να υποστηρίξει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη του Ομίλου.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), με τη ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες να αυξάνεται σταθερά. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, 479 χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο δίκτυο FTTH του ΟΤΕ, με στόχο να ξεπεράσουν τις 560 χιλιάδες στο τέλος της χρονιάς. Οι υπηρεσίες FTTH κερδίζουν έδαφος, όσο αυξάνεται η διαθεσιμότητα του δικτύου σε όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Καθώς η ζήτηση αυξάνεται, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την ανάπτυξη του FTTH δικτύου, εκσυγχρονίζοντας τις υποδομές της χώρας, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες του θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν δίκτυα τελευταίας τεχνολογίας, και υποστηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξή του.

Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2021, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών τηλεόρασης άγγιξε τις 600 χιλιάδες, αυξημένος κατά 6,6% σε ετήσια βάση. Η Cosmote TV κατέγραψε 21 χιλιάδες νέες συνδέσεις στο τρίμηνο, μια αύξηση που αποδίδεται στις συνεχείς επενδύσεις της σε πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο, ιδίως στις συμφωνίες που εξασφάλισε με οκτώ από τις δεκατέσσερις ελληνικές ομάδες της Superleague για την αποκλειστική μετάδοση των εντός έδρας αγώνων τους. H εταιρεία εμπλούτισε επίσης το αθλητικό της περιεχόμενο με τα δικαιώματα μετάδοσης του ιταλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Lega Serie A.

Κινητή Τηλεφωνία:

Στις 30 Σεπτεμβρίου, η COSMOTE παρείχε στην Ελλάδα υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,0 εκατ. πελάτες, μειωμένους κατά 1,0% σε σχέση με το τέλος του Γ’ τριμήνου του 2020, κυρίως λόγω της καρτοκινητής, καθώς οι συνδρομητές συμβολαίου συνεχίζουν να αυξάνονται σύμφωνα με τους στόχους της εταιρείας. Συνεπής με τη στρατηγική της, η εταιρεία λάνσαρε πρόσφατα το «Cosmote Neo», το πρώτο ψηφιακό πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, που δίνει κίνητρα σε πελάτες νεότερης ηλικίας, γνώστες της τεχνολογίας, να μεταβούν σε προγράμματα προστιθέμενης αξίας.

Η COSMOTE επεκτείνει με γρήγορους ρυθμούς την κάλυψη του δικτύου 5G και στοχεύει σε πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη 60% στα τέλη του 2021 και στην κάλυψη των αυτοκινητοδρόμων έως το 2023, ενώ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων και μέσω του δικτύου 4G/4G+. Η πληθυσμιακή κάλυψη υπηρεσιών 5G στις δύο μεγαλύτερες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχει ήδη ξεπεράσει το 97% και 90% αντίστοιχα. Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα τη σύναψη συμφωνίας με δίκτυα 34 χωρών για να απολαμβάνουν οι συνδρομητές της υπηρεσίες 5G στο εξωτερικό.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το δίκτυο COSMOTE διακρίθηκε ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα», στα Speedtest AwardsTM της OOKLA. Η μέση ταχύτητα download της COSMOTE παρουσίασε αύξηση κατά 90% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, καθώς φέτος περιελήφθησαν στις μετρήσεις και οι επιδόσεις των δικτύων 5G.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία:

(Εκατ.)

Γ’τρίμηνο 2021

Γ’τρίμηνο 2020

+/- %

9M’ 2021

9M’ 2020

+/- %

Κύκλος Εργασιών

789,9

763,0

+3,5%

2.265,6

2.162,1

+4,8%

Έσοδα λιανικής σταθερής

241,2

236,9

+1,8%

710,3

702,6

+1,1%

Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

263,7

243,7

+8,2%

719,2

683,8

+5,2%

Έσοδα χονδρικής

144,7

156,0

-7,2%

427,2

432,2

-1,2%

Λοιπά Έσοδα

140,3

126,4

+11,0%

408,9

343,5

+19,0%

Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)

342,0

325,8

+5,0%

944,0

899,2

+5,0%

Περιθώριο %

43,3%

42,7%

+0,6μον

41,7%

41,6%

+0,1μον

Στην Ελλάδα, τα έσοδα σημείωσαν αύξηση κατά 3,5%, στα €789,9 εκατ., λόγω ισχυρής ανάπτυξης στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και στην κινητή.  

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 1,8% στο τρίμηνο. Αυτό οφείλεται στη συνεχιζόμενη ενίσχυση των εσόδων από ευρυζωνικές υπηρεσίες, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης ζήτησης για υψηλότερες ταχύτητες, καθώς και στην αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες τηλεόρασης.

Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες ενισχύθηκαν σημαντικά στο τρίμηνο, κατά 8,2%, με ανάπτυξη σε όλους του τομείς. Τα έσοδα από υπηρεσίες περιαγωγής αυξήθηκαν σημαντικά λόγω της ανάκαμψης του τουρισμού κατά τη θερινή περίοδο, αγγίζοντας το 90% των εσόδων προ πανδημίας (Γ’ τρίμηνο 2019). Τα έσοδα από υπηρεσίες συμβολαίου και καρτοκινητής αυξήθηκαν επίσης στο τρίμηνο, χάρη στις ενέργειες για την προώθηση της χρήσης δεδομένων και των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής μειώθηκαν κατά 7,2% στο τρίμηνο, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από τη διεθνή κίνηση, η οποία αναμένεται να επανέλθει στο τέταρτο τρίμηνο.

Τα λοιπά έσοδα σημείωσαν αύξηση 11% στο τρίμηνο, αντανακλώντας την ανάπτυξη του ICT, αλλά και των πωλήσεων συσκευών που επηρεάστηκαν θετικά από το πρόγραμμα κρατικών επιδοτήσεων για μαθητές. Τα έσοδα από ICT αυξήθηκαν κατά 7% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2020, καθώς ο ΟΤΕ παραμένει συνεργάτης επιλογής για μικρά και μεγάλα έργα ψηφιακοποίησης, για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Σημαντικό έργο που υλοποιήθηκε το Γ’ τρίμηνο για τον κλάδο της υγείας είναι η εφαρμογή «myHealth», μέσω της οποίας οι πολίτες αποκτούν εύκολη πρόσβαση από το κινητό τους στην άυλη συνταγογράφηση και το υγειονομικό τους προφίλ.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 5,0% στο τρίμηνο, στα €342,0 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 43,3%, από 42,7% το Γ’ τρίμηνο του 2020, καθώς τα υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες περιαγωγής και οι εξοικονομήσεις στο κόστος προσωπικού υπερκάλυψαν το αυξημένο κόστος ενέργειας και τα έξοδα που σχετίζονται με το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία. Το κόστος ενέργειας αποτελεί περίπου το 4% των συνολικών εξόδων στην Ελλάδα και ο ΟΤΕ αναμένει ένα επιπλέον ποσό εύρους €10 εκατ. ως αποτέλεσμα των αυξήσεων των τιμών παγκοσμίως.   

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ

 

Λειτουργικά στοιχεία

Γ’τρίμηνο 2021

Γ’τρίμηνο 2020

Ετήσιο %

Ετήσιο

+/-

Γ’ τρίμηνο

2021

+/-

Συνδρομητές κινητής

3.602.058

3.694.942

-2,5%

(92.884)

62.429

       Πελάτες συμβολαίου

1.717.177

1.603.421

+7,1%

113.756  

20.779

       Πελάτες καρτοκινητής

1.884.881

2.091.521

9,9%

(206.640)  

41.650

 

(Εκατ. €)

Γ’τρίμηνο 2021

Γ’τρίμηνο 2020

+/- %

9M’

2021

9M’

2020

+/- %

Κύκλος Εργασιών

80,8

90,6

-10,8%

232,7

266,1

-12,6%

Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

56,1

57,2

-1,9%

165,4

174,6

-5,3%

Λοιπά Έσοδα

24,7

33,4

-26,0%

67,3

91,5

-26,4%

Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)

10,5

15,8

-33,5%

20,1

29,3

-31,4%

Περιθώριο %

13,0%

17,4%

-4,4μον

8,6%

11,0%

-2,4μον

Κατά το Γ’ τρίμηνο του 2021, τα συνολικά έσοδα της Telekom Romania Mobile μειώθηκαν κατά 10,8%, αντανακλώντας ορισμένες έκτακτες θετικές προσαρμογές που σχετίζονται με τους πελάτες συμβολαίου το Γ’ τρίμηνο του 2020.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε €56,1 εκατ., μειωμένα κατά 1,9%, σημειώνοντας άλλο ένα τρίμηνο με βελτιωμένες τάσεις, καθώς οι συνδρομητές συμβολαίου ενισχύθηκαν και τα έσοδα περιαγωγής σημείωσαν ανάκαμψη. Με αύξηση 7,1% σε ετήσια βάση, οι πελάτες συμβολαίου αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ της συνολικής πελατειακής βάσης. Τον Ιούλιο του 2021, η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας εφάρμοσε μείωση περίπου 8% στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας, ενώ περαιτέρω μείωση αναμένεται στις αρχές του νέου έτους.

Τα λοιπά έσοδα μειώθηκαν κατά 26,0%, αντανακλώντας κυρίως τις έκτακτες θετικές προσαρμογές στα έσοδα από συσκευές το Γ’ τρίμηνο του 2020.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) της Telekom Romania Mobile μειώθηκε κατά 33,5% το Γ’ τρίμηνο, στα €10,5 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 13,0%. Εξαιρουμένων των προσαρμογών που αναφέρθηκαν προηγουμένως, το Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυξήθηκε περίπου κατά 11%, σημειώνοντας σημαντική ανάκαμψη σε σύγκριση με τα προηγούμενα τρίμηνα.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Ολοκλήρωση της πώλησης της Telekom Romania (Σταθερή)

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ»), ολοκλήρωσε την πώληση στην Orange Romania του ποσοστού (54%) που κατείχε στην Telekom Romania Communications S.A. (“TKR”), με το τελικό τίμημα να ανέρχεται στα €295,6 εκατ. Μετά την πώληση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε έκτακτη αμοιβή €174 εκατ. προς τους μετόχους της, με την μορφή έκτακτου μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών. Στις 9 Σεπτεμβρίου 2021, ολοκληρώθηκε η εξαγορά από τον ΟΤΕ του 30% της Telekom Romania Mobile Communications S.A. (TKRM) με τελικό τίμημα στα €58,9 εκατ. κατόπιν των όρων που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ).

Ακύρωση Ιδίων Μετοχών και Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου χρόνου του Προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών 2020-2022 και συγκεκριμένα την περίοδο 5 Μαρτίου 2021 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021, συνολικά 7.096.041 ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν με μέση τιμή αγοράς Ευρώ 14,73 ανά μετοχή. Στις 9 Ιουνίου 2021, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε την ακύρωση 3.469.500 ιδίων μετοχών. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των νομικών και κανονιστικών διαδικασιών, οι παραπάνω μετοχές ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) στις 19 Ιουλίου 2021. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, ο ΟΤΕ κατείχε 5.048.517 ίδιες μετοχές.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Έκτακτο μέρισμα και Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών

Στις 14 Οκτωβρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενέκρινε την διανομή έκτακτης αμοιβής προς τους μετόχους ύψους €174 εκατ., με την μορφή έκτακτου μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών, μετά την πώληση του ποσοστού (54%) του ΟΤΕ στην Telekom Romania Communications S.A. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διανομή έκτακτου μερίσματος €113,3 εκατ. ή €0,248 ανά μετοχή (ή €0,252068 προσαρμοσμένο στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος) το οποίο θα καταβληθεί στις 19 Νοεμβρίου 2021. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διάθεση περίπου €60,7 εκατ. κατά την περίοδο από 29 Οκτωβρίου 2021 έως 20 Φεβρουαρίου 2022 για αγορές ιδίων μετοχών, υπό το υφιστάμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών όπως εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 20 Φεβρουαρίου 2020.

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • DEVOLO Magic 1 LAN Single Adaptor

  DEVOLO Magic 1 LAN Single Adaptor

  Απλός και απίστευτα αποδοτικός, ο προσαρμογέας Powerline Devolo Magic 1 LAN προσφέρει αξιόπιστο Internet με ταχύτητες έως και 1200 Mbps σε όλο το σπίτι, μέσω της ηλεκτρικής καλωδίωσης. Με μεγάλη ε...
 • MELICONI STAND 600

  MELICONI STAND 600

  Η επιδαπέδια βάση Meliconi STAND 600 είναι ιδανική για τηλεοράσεις 50 - 82" με VESA 200 - 300 - 400 - 600 και προσφέρει οριζόντια περιστροφή και κάθετη κλίση. Η κομψή γυάλινη βάση της Meliconi STA...
 • TRIAX Cast

  TRIAX Cast

  Η καλύτερη ψυχαγωγία που μπορείτε να προσφέρετε στους καλεσμένους σας είναι η ψυχαγωγία που φέρνουν οι ίδιοι από το σπίτι τους. Με τη σημερινή έκρηξη της ζήτησης για υπηρεσίες streaming, μια απλή,...
 • NEDIS ANIR1504BK700

  NEDIS ANIR1504BK700

  Η NEDIS ANIR1504BK700 είναι μια εσωτερική κεραία με συμπαγή και μοντέρνο σχεδιασμό, ώστε να απολαμβάνετε σταθερή σύνδεση και εικόνα υψηλής ποιότητας. Λαμβάνει σήματα από πύργους μετάδοσης σε ακτίν...
 • PROMAX RANGER Neo+

  PROMAX RANGER Neo+

  Προηγμένος αναλυτής σήματος για ειδικούς εγκαταστάτες που περιλαμβάνει webControl (απομακρυσμένο έλεγχο), Merogram, Spectrogram, προαιρετικές δυνατότητες οπτικών ινών και GPS, διάρκεια ζωής μπαταρ...
 • TP-Link VIGI NVR1008H-8MP

  TP-Link VIGI NVR1008H-8MP

  Η TP-Link παρουσιάζει το VIGI NVR1008H, ένα νέο σύστημα καταγραφής video καμερών ασφαλείας, που επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν την ιδιοκτησία τους από απόσταση. Το σύστημα διαθέτει ευκρί...
 • IKUSI JSBA-103-C48

  IKUSI JSBA-103-C48

  Το σετ έρχεται στην έκδοση για το κανάλι 48 που εφαρμόζεται στη χώρα μας με το δεύτερο ψηφιακό μέρισμα. Δύο πολύ σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, είναι οι εξής: Η στάθ...
 • ICY BOX IB-2914MSCL-C31

  ICY BOX IB-2914MSCL-C31

  Χρησιμοποιήστε το ICY BOX IB-2914MSCL-C31 ως Docking Station και αποκτήστε εύκολη πρόσβαση στον σκληρό δίσκο 2,5"/3,5" SATA ή M.2 NVMe SSD σας, ως εξωτερικό μέσο αποθήκευσης. Απλώς συνδέστε το με ...
 • PROMAX RANGER Neo OP-00x-PS

  PROMAX RANGER Neo OP-00x-PS

  Τα πεδιόμετρα και αναλυτές φάσματος PROMAX της σειράς Ranger Neo+, 2, 3 και 4 μπορούν να αναβαθμιστούν με την προαιρετική επιλογή OP-00X-PS, η οποία επεκτείνει τις δυνατότητές τους με αυτές τις λε...
 • LCL 110

  LCL 110

  Η εταιρεία ΛΥΡΑ ΑΕΒΕ ανακοινώνει την παραλαβή του νέου καλωδίου LCL 110, το οποίο διατίθεται σε τρία διαφορετικά καρούλια, μήκους 250, 500 και 1000 μέτρων. Πρόκειται για καλώδιο δικτύου με σήμανση...
 • TP-Link EAP690E HD

  TP-Link EAP690E HD

  Το TP-Link EAP690E HD είναι ένα τετραπλής ζώνης Wi-Fi 6E Access Point οροφής για ασύρματη δικτύωση υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένο για χρήση σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Με υποστήριξη για το πιο πρόσφ...
 • Τα νέα της Mistral: Κεραίες υψηλής αντοχής

  Τα νέα της Mistral: Κεραίες υψηλής αντοχής

  Στο προηγούμενο άρθρο έγινε αναφορά στις κεραίες δωματίου και στις ελαφρού τύπου κεραίες, όπως είναι οι κεραίες μπαλκονιού, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι αυτές αποτελούν λύσεις ανάγκης όταν δεν ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Ιουνίου 2023

  Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Ιουνίου 2023

  Το νέο τεύχος Ιουνίου 2023 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Headend &...
 • Headend & Multi Channel HDMI Modulators

  Headend & Multi Channel HDMI Modulators

  Η λήψη τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών μέσω ενός κοινού συστήματος διανομής είναι δυνατή με πολλούς τρόπους, που ο καθένας έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ειδικά για τα εν...
 • LEMCO THERON THE-200

  LEMCO THERON THE-200

  Έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα δέκτη που μόλις κυκλοφόρησε δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε αυτό το μήνα. Πρόκειται για τον THERON THE-200, τον πρώτο ελληνικό δορυφορικό δέκτη που διατίθεται στην εγχώ...
 • B-01

  B-01

  Αυτόν τον μήνα δοκιμάσαμε ένα νέο προϊόν οικιακού κινηματογράφου που κυκλοφόρησε πρόσφατα στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για τον B-01, έναν φορητό mini προβολέα που είναι πανεύκολος στη ρύθμιση κα...
 • PROMAX RANGER mini

  PROMAX RANGER mini

  Ένα από τα εμπορικότερα και ποιοτικότερα επαγγελματικά πεδιόμετρα της αγοράς δοκιμάσαμε για αυτό το μήνα στο εργαστήριο της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Πρόκειται για το PROMAX RANGER mini, έναν all-in-on...
ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΙ HD TV

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design