Skip to main content
DIABASTE DWREAN DIG 185
tech2024 02 29 at 08 20 53 TM 459
SECURITY REPORT 148
satpraxis 2022
now 33 2022

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

5 Αυγούστου 2021 11:18

ΟΤΕ: Αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο το 2021

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2022%2F04%2Fe6a9c7b2449ee138e7a07c1070576fa5 XL

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα τα ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το B’ τρίμηνο του 2021 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

 • Αύξηση εσόδων Ομίλου κατά 8,0% χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα- Αύξηση Προσαρμοσμένου EBITDA (AL) Ομίλου κατά 6,9%
 • Συνεχίζεται η ανάκαμψη στην Ελλάδα – θετικές επιδόσεις σε όλους τους τομείς, και λόγω ευνοϊκής σύγκρισης με το επηρεασμένο από την πανδημία B’ τρίμηνο του 2020
 • 10% αύξηση στα έσοδα, κυρίως λόγω ενίσχυσης των εσόδων από υπηρεσίες και των αυξημένων πωλήσεων συσκευών
 • 7,4% αύξηση στα έσοδα από υπηρεσίες κινητής, με τα έσοδα περιαγωγής να ανακάμπτουν
 • Αναπτυξιακές τάσεις για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες χάρη στη ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες
 • Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυξημένο κατά 6,5%
 • Βελτιούμενες τάσεις στην κινητή Ρουμανίας – Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυξημένο κατά 26,4%
 • Διατήρηση του στόχου για τις Αμοιβές των Μετόχων για το 2021 στα €480 εκατ.
 • Έγκριση υπό όρους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πώληση της Telekom Romania (Σταθερή)

(Εκατ. €)

Β’τρίμηνο

2021

Β’τρίμηνο

2020

+/- %

Εξάμηνο

2021

Εξάμηνο

2020

+/- %

Κύκλος Εργασιών

827,5

766,1

+8,0%

1.615,4

1.563,4

+3,3%

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

310,4

290,4

+6,9%

611,6

586,9

+4,2%

Περιθώριο (%)

37,5%

37,9%

-0,4 μοv

37,9%

37,5%

+0,4 μοv

Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων

160,0

103,8

+54,1%

318,8

256,7

+24,2%

Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας

75,4

58,9

+28,0%

176,8

155,5

+13,7%

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

106,5

99,0

+7,6%

207,9

195,9

+6,1%

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,1653

0,126

+31,2%

0,3865

0,3317

+16,5%

Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

137,2

131,4

+4,4%

237,1

282,6

-16,1%

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

162,8

178,8

-8,9%

325,6

286,5

+13,6%

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

157,4

127,5

+23,5%

273,9

234,0

+17,1%

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές από διακοπείσες δραστηριότητες μετά από μισθώσεις (AL)

17,3

(2,5)

26,4

21,4

+23,4%

Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

891,7

1.534,0

-41,9%

891,7

1.534,0

-41,9%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

(εξαιρ. μισθώσεων)

445,6

453,2

-1,7%

445,6

453,2

-1,7%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

786,7

847,7

-7,2%

786,7

847,7

-7,2%

Σημείωση: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.

Σημείωση: Όλα τα στοιχεία (εκτός από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Οι λειτουργικές δραστηριότητες της Telekom Romania (TKR) μαζί με ορισμένες σημαντικές εμπορικές συναλλαγές (συμφωνία MVNO και πωλήσεις συσκευών) που υπάρχουν μεταξύ της TKR και της Telekom Romania Mobile (TKRM) έχουν ταξινομηθεί σαν περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και αντιμετωπίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες.

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα τα ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το B’ τρίμηνο του 2021 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ:

«Ο Όμιλος ΟΤΕ κατέγραψε ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο στην Ελλάδα, συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο που επηρεάστηκε σημαντικά από την υγειονομική κρίση. Καταφέραμε να ενισχύσουμε τις επιδόσεις μας σε όλους τους κύριους δείκτες (KPIs) και τις γραμμές εσόδων. Τα έσοδα περιαγωγής άρχισαν να ανακάμπτουν, καθώς η τουριστική κίνηση σταδιακά αποκαθίσταται. Οι τάσεις βελτιώθηκαν και στην Ρουμανία, όπου λάβαμε υπό όρους έγκριση για την πώληση της Telekom Romania (Σταθερή). Πετύχαμε σημαντική ενίσχυση του EBITDA τόσο στην Ρουμανία, όσο και στην Ελλάδα, καθώς και αύξηση των ταμειακών ροών.

Η συνεχής ανάκαμψη και ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής οικονομίας, η ποιότητα της τεχνολογικής μας υποδομής και η τεχνογνωσία των ανθρώπων μας, αλλά και οι θετικές τάσεις που καταγράφονται από τις αρχές του έτους, ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας για το 2021, καθώς είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση.»

Προοπτικές

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους ο αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας άρχισε σταδιακά να υποχωρεί, μετά την άρση του lockdown, τη χαλάρωση των περιορισμών στις μετακινήσεις, και την επιτάχυνση των εμβολιασμών. Ο Όμιλος ΟΤΕ αναμένει ενίσχυση των εσόδων και αύξηση της κερδοφορίας το 2021, παρά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις μεταλλάξεις του COVID-19.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) της Ελλάδας, ύψους €30,5 δισ., ένα σημαντικό βήμα για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση κρίσιμων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στη χώρα και την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Ο ΟΤΕ έχει την τεχνογνωσία για να υποστηρίξει την ψηφιακοποίηση της χώρας και να προσφέρει το τεχνολογικό υπόβαθρο που θα επιταχύνει τη μελλοντική της ανάπτυξη.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επωφελείται από την υπεροχή των δικτυών του, παρέχοντας ακόμη γρηγορότερες ταχύτητες στους πελάτες του. Η δυναμική ανάπτυξη των δικτύων FTTC/H και 5G αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον ΟΤΕ και του δίνει τη δυνατότητα να προσφέρει ακόμη καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες και να συνεχίσει να αναπτύσσεται.

Για το 2021, η Διοίκηση αναμένει προσαρμοσμένες επενδύσεις ύψους €550 εκατ. περίπου, και προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €575 εκατ. περίπου. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε €480 εκατ. περίπου, αποτελώντας και τη συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2021 (μη συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την πώληση της Telekom Romania), μια αύξηση 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Επιπρόσθετα, την περίοδο 2018-2020, κατά την οποία εφαρμόζεται η Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους, λόγω των καλύτερων επιδόσεων των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών, συγκεντρώθηκε ποσό ύψους €80 εκατ., επιπλέον της στοχοθετημένης διανομής στους μετόχους. Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών το 2020 και το 2021, η Διοίκηση έκρινε σωστό να διατηρήσει αυτό το επιπλέον ποσό για το εγγύς μέλλον, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις από τη νέα φάση της πανδημίας. Κατά το επόμενο έτος, και δεδομένου ότι το περιβάλλον που δραστηριοποιείται η εταιρεία θα επανέλθει σε κανονικές συνθήκες, η Διοίκηση θα αποφασίσει για τη διανομή αυτού του επιπλέον ποσού, μαζί με οποιοδήποτε ποσό συγκεντρωθεί το 2021.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Ο Όμιλος ΟΤΕ συνεχίζει να υλοποιεί με επιτυχία τη στρατηγική του για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κερδοφόρων δραστηριοτήτων του και εκτιμά ότι η πώληση της σταθερής στη Ρουμανία θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες, κατόπιν της πρόσφατης, υπό όρους, έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της συμφωνίας μεταξύ ΟΤΕ και Orange Romania.

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 8,0% στο B’ τρίμηνο του 2021 και διαμορφώθηκαν σε €827,5 εκατ., αντανακλώντας την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής του, αλλά και τα οφέλη της σταδιακής ανάκαμψης από την κρίση της πανδημίας. Στην Ελλάδα, τα έσοδα συνέχισαν να αυξάνονται για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, κατά 9,6%, στα €758,7 εκατ., καθώς οι αρχές χαλάρωσαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου τους σχετιζόμενους με την πανδημία περιορισμούς. Στην Ρουμανία, τα έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σημείωσαν βελτίωση, διαμορφώθηκαν στα €74,7 εκατ. στο τρίμηνο μειωμένα κατά 5,6%, και βρίσκονται σε πορεία επίτευξης των στόχων το B’ εξάμηνο του έτους.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε €497,2 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2021, αυξημένα κατά 8,3% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2020, αντανακλώντας κυρίως το υψηλότερο κόστος συσκευών που προέκυψε από την αντίστοιχα σημαντική αύξηση στις πωλήσεις συσκευών, καθώς και ορισμένες προβλέψεις και επιπλέον έξοδα που σχετίζονται με το διαχωρισμό των λειτουργιών κινητής και σταθερής στην Ρουμανία. Ο Όμιλος συνέχισε να καταγράφει σημαντικές εξοικονομήσεις στο κόστος προσωπικού μετά τις πρωτοβουλίες στρατηγικού μετασχηματισμού που εφαρμόστηκαν το 2020.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 6,9% σε €310,4 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 37,5%, λόγω των θετικών επιδόσεων σε Ελλάδα και Ρουμανία. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε σημαντική αύξηση 6,5%, στα €303,7 εκατ., με προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) στο 40,0%. Η κινητή στην Ρουμανία κατέγραψε προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) €6,7 εκατ., αυξημένη κατά 26,4%, ως αποτέλεσμα της αυστηρής διαχείρισης του κόστους.

Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους €146,4 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2021, αυξημένα κατά 67,5% σε σύγκριση με το Β’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της υψηλότερης κερδοφορίας στο τρίμηνο.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου κατέγραψε επιβάρυνση €71,6 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2021, αυξημένη σε σχέση με τα €29,5 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2020, λόγω του αντικτύπου της μείωσης του συντελεστή φόρου εισοδήματος από 24% σε 22% στη βάση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, καθώς και της υψηλότερης κερδοφορίας στο τρίμηνο.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Β’ τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε €137,2 εκατ., αυξημένες κατά 4,4% από το Β’ τρίμηνο του 2020. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας ανήλθαν σε €123,8 εκατ. και €13,4 εκατ. αντίστοιχα.

Το B’ τρίμηνο του 2021, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις €162,8 εκατ., ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €157,4 εκατ., αυξημένες κατά €29,9 εκατ., έχοντας ενσωματώσει πληρωμές σχετιζόμενες με τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης το 2020.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2021 ήταν €786,7 εκατ., μειωμένος κατά 7,2% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου 2020. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

Κύκλος Εργασιών

(Εκατ. € )

Β’ τρίμηνο

2021

Β’ τρίμηνο

2020

+/- %

Εξάμηνο

2021

Εξάμηνο

2020

+/- %

Ελλάδα

758,7

692,3

+9,6%

1.475,7

1.399,1

+5,5%

Ρουμανία κινητή

74,7

79,1

-5,6%

151,9

175,5

-13,4%

Ενδοομιλικές απαλοιφές

(5,9)

(5,3)

+11,3%

(12,2)

(11,2)

+8,9%

Όμιλος ΟΤΕ

827,5

766,1

+8,0%

1.615,4

1.563,4

+3,3%

        

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Εκατ. € )

Β’ τρίμηνο

2021

Β’ τρίμηνο

2020

+/- %

Εξάμηνο

2021

Εξάμηνο

2020

+/- %

Ελλάδα

303,7

285,1

+6,5%

602,0

573,4

+5,0%

Περιθώριο (%)

40,0%

41,2%

-1,2 μοv

40,8%

41,0%

-0,2 μοv

Ρουμανία κινητή

6,7

5,3

+26,4%

9,6

13,5

-28,9%

Περιθώριο (%)

9,0%

6,7%

+2,3 μοv

6,3%

7,7%

-1,4 μοv

Όμιλος ΟΤΕ

310,4

290,4

+6,9%

611,6

586,9

+4,2%

Περιθώριο (%)

37,5%

37,9%

-0,4 μοv

37,9%

37,5%

+0,4 μοv

             

Σημείωση: Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA(AL) υπολογίζεται αφαιρώντας από το προσαρμοσμένο EBITDA τις αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

Στις 9 Ιουνίου 2021, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ ενέκρινε την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ενισχύοντας τη διαφορετικότητα και την ισότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τη στρατηγική και τις Πολιτικές του Ομίλου. Κοιτώντας μπροστά, ο Όμιλος υιοθέτησε νέους, πιο φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους για το μέλλον. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η διατήρηση της 100% χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τις ανάγκες του Ομίλου σε κατανάλωση ηλεκτρισμού, καθώς και η κλιματική ουδετερότητα, στις δικές του λειτουργίες έως το 2025 και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας έως το 2040. Επίσης, ο Όμιλος δεσμεύεται να διαχειριστεί με βιώσιμες πρακτικές το 100% των αποβλήτων από την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας, εφαρμόζοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

 ΕΛΛΑΔΑ

Λειτουργικά στοιχεία:

 

B’ τρίμηνο 2021

B’ τρίμηνο 2020

Ετήσιο %

Ετήσιο +/-

B’ τρίμηνο 2021 +/-

Συνδέσεις Σταθερής

2.699.457

2.670.242

+1,1%

29.215

7.865

Ευρυζωνικές Συνδέσεις

2.203.809

2.080.113

+5,9%

123.696

27.989

εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών

1.056.210

840.383

+25,7%

215.827

51.078

Συνδρομητές τηλεόρασης

578.851

563.197

+2,8%

15.654

1.005

Πελάτες Κινητής

6.987.941

7.208.393

-3,1%

(220.452)

98.673

Πελάτες Συμβολαίου

2.755.671

2.704.856

+1,9%

50.815

30.734

Πελάτες Καρτοκινητής

4.232.270

4.503.537

-6,0%

(271.267)

67.939

       

Σταθερή Τηλεφωνία:

Ο ΟΤΕ συνέχισε να αυξάνει τους συνδρομητές υπηρεσιών οπτικών ινών αυτό το τρίμηνο, με τις καθαρές νέες συνδέσεις να ανέρχονται στις 51 χιλιάδες, και το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων να ανέρχεται σε 1,056 χιλιάδες. Οι επιτυχημένες καμπάνιες και οι επενδύσεις της Εταιρείας για την αναβάθμιση της ταχύτητας, καθώς και η αυξανόμενη ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες, τροφοδότησαν για ένα ακόμη τρίμηνο την ανάπτυξη των υπηρεσιών οπτικής ίνας του ΟΤΕ.

Η διείσδυση των υπηρεσιών οπτικής ίνας αυξήθηκε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και ανήλθε τον Ιούνιο στο 48% του συνόλου των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών. Οι πελάτες συνεχίζουν να υιοθετούν ολοένα και περισσότερο τις υπηρεσίες FTTx, και το ποσοστό των συνδρομητών που απολαμβάνουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες έχει αγγίξει το 20% των συνδέσεων οπτικών ινών, διπλάσιο σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει τις υποδομές οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), καθώς η ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες συνεχίζει να αυξάνεται. Η διαθεσιμότητα του FTTH του ΟΤΕ έφτασε τα 388 χιλιάδες νοικοκυριά το πρώτο εξάμηνο του 2021, με στόχο να ξεπεράσει τα 550 χιλιάδες στο τέλος αυτής της χρονιάς. Καθώς περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πελάτες παίρνουν ακόμη υπηρεσία από υποδομή χαλκού, η αυξανόμενη διαθεσιμότητα υπηρεσιών οπτικής ίνας αναμένεται να υποστηρίξει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη του Ομίλου.

Στις 30 Ιουνίου του 2021, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών τηλεόρασης ανήλθε στις 579 χιλιάδες, αυξημένος κατά 2,8% σε ετήσια βάση, καθώς ο ΟΤΕ συνεχίζει να αξιοποιεί τις νέες υπηρεσίες Over-the-Top, και το ελκυστικό του περιεχόμενο. Μετά από μια μακρά περίοδο όπου τα καταστήματα εστίασης παρέμειναν κλειστά και δεν μπορούσαν να αναμεταδώσουν το αθλητικό περιεχόμενο, τα έσοδα έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν, καθώς αίρονται σταδιακά οι περιορισμοί.

Κινητή Τηλεφωνία:

Το Β’ τρίμηνο, η COSMOTE παρείχε στην Ελλάδα υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,0 εκατ. πελάτες, μειωμένους κατά 3,1% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της καρτοκινητής, καθώς οι συνδρομητές συμβολαίου συνεχίζουν να αυξάνονται. Αυτό αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της εταιρείας να μετατρέπει τους συνδρομητές καρτοκινητής σε πελάτες συμβολαίου, προσφέροντας ελκυστικά και ευέλικτα πακέτα δεδομένων.

Σε συνέχεια της επιτυχημένης εμπορικής διάθεσης υπηρεσιών 5G, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας φάσματος στα τέλη του 2020, ο ΟΤΕ επεκτείνει με γρήγορους ρυθμούς την κάλυψη 5G ήδη επιτυγχάνοντας τον αρχικό του στόχο για το έτος. Η πληθυσμιακή κάλυψη υπηρεσιών 5G στις δύο μεγαλύτερες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχει ήδη ξεπεράσει το 97% και 90% αντίστοιχα. Ο ΟΤΕ στοχεύει σε πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη 5G 60% στα τέλη του 2021 και στην κάλυψη των αυτοκινητοδρόμων έως το 2023, ενώ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω του δικτύου 4G/4G+. Η εταιρεία πρόσφατα ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με 27 χώρες για υπηρεσίες περιαγωγής των ξένων επισκεπτών μέσω του δικτύου της 5G.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία:

(Εκατ.)

Β’τρίμηνο 2021

Β’τρίμηνο 2020

+/- %

Εξάμηνο 2021

Εξάμηνο 2020

+/- %

Κύκλος Εργασιών

758,7

692,3

+9,6%

1.475,7

1.399,1

+5,5%

Έσοδα λιανικής σταθερής

236,0

231,3

+2,0%

469,1

465,7

+0,7%

Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

233,9

217,7

+7,4%

455,5

440,1

+3,5%

Έσοδα χονδρικής

146,6

138,2

+6,1%

282,5

276,2

+2,3%

Λοιπά Έσοδα

142,2

105,1

+35,3%

268,6

217,1

+23,7%

Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)

303,7

285,1

+6,5%

602,0

573,4

+5,0%

Περιθώριο %

40,0%

41,2%

-1,2 μον

40,8%

41,0%

-0,2 μον μοωμοω

 

Στην Ελλάδα, τα έσοδα σημείωσαν ισχυρή αύξηση κατά 9,6% στα €758,7 εκατ., καθώς οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας άρχισαν να υποχωρούν. Όλες οι γραμμές των εσόδων σημείωσαν αύξηση στο τρίμηνο. Οι πωλήσεις συσκευών αυξήθηκαν σημαντικά, αντικατοπτρίζοντας κυρίως το πρόγραμμα της κυβέρνησης για την επιδότηση αγοράς tablets και φορητών υπολογιστών από μαθητές, με στόχο την προώθηση της ψηφιακοποίησης.  

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 2,0%, υποστηριζόμενα από τη συνεχιζόμενη θετική πορεία των εσόδων από ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η ζήτηση για υπηρεσίες οπτικής ίνας συνεχίζει να αυξάνεται και να τροφοδοτεί την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών, αντισταθμίζοντας την αρνητική τάση στις υπηρεσίες φωνής. Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής αυξήθηκαν κατά 6,1% στο τρίμηνο, λόγω της αυξημένης διεθνούς κίνησης καθώς και της αυξανόμενης υιοθέτησης των υπηρεσιών οπτικής ίνας από τους άλλους παρόχους.

Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες επανήλθαν σε τροχιά ανάπτυξης, σημειώνοντας αύξηση 7,4%, καθώς οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας άρχισαν να υποχωρούν με τη σταδιακή άρση των περιορισμών από τα μέσα Μαΐου. Τα έσοδα από υπηρεσίες, τόσο καρτοκινητής όσο και συμβολαίου, αυξήθηκαν σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα περιαγωγής άρχισαν να ανακάμπτουν μετά την χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών.

Τα λοιπά έσοδα σημείωσαν σημαντική αύξηση 35,3% στο τρίμηνο, αντανακλώντας την ανάπτυξη του ICT, αλλά και των πωλήσεων συσκευών. Το ICT είχε ένα ακόμα θετικό τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση εσόδων 21% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2020, καθώς ο ΟΤΕ αξιοποιεί την εμπειρία του για την ανάληψη και υλοποίηση σύνθετων έργων ICT, για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Πρόσφατα έργα αφορούν κυρίως στον τομέα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον κλάδο της υγείας. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία του ΟΤΕ ενισχύουν τις προοπτικές του ως συνεργάτη επιλογής για τα έργα ψηφιακοποίησης που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

 Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 6,5% στο τρίμηνο, στα €303,7 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 40,0%, από 41,2% το Β’ τρίμηνο του 2020, καθώς τα υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες και οι εξοικονομήσεις κόστους αντισταθμίστηκαν εν μέρει από το αυξημένο κόστος που σχετίζεται με ορισμένες προβλέψεις καθώς και από τα έξοδα που σχετίζονται με την πώληση των δραστηριοτήτων σταθερής στη Ρουμανία.  

 ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ

Λειτουργικά στοιχεία

Β’τρίμηνο 2021

Β’τρίμηνο 2020

Ετήσιο %

Ετήσιο

+/-

Β’ τρίμηνο

2021+/-

Συνδρομητές κινητής

3.539.629

3.758.011

-5,8%

(218.382)  

(10.840)  

       Πελάτες συμβολαίου

1.696.398

1.573.127

+7,8%

123.271

32.501

       Πελάτες καρτοκινητής

1.843.231

2.184.884

-15,6%

(341.653)  

(43.341)  

 

(Εκατ. €)

Β’τρίμηνο 2021

Β’τρίμηνο 2020

+/- %

Εξάμηνο 2021

Εξάμηνο 2020

+/- %

Κύκλος Εργασιών

74,7

79,1

-5,6%

151,9

175,5

-13,4%

Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

54,4

58,1

-6,4%

109,3

117,4

-6,9%

Λοιπά Έσοδα

20,3

21,0

-3,3%

42,6

58,1

-26,7%

Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)

6,7

5,3

+26,4%

9,6

13,5

-28,9%

Περιθώριο %

9,0%

6,7%

+2,3μον

6,3%

7,7%

-1,4 μον

Μετά τη συμφωνία πώλησης της Telekom Romania Σταθερής (TKR), που ανακοινώθηκε στα τέλη του 2020, οι λειτουργικές δραστηριότητες της Telekom Romania Mobile (TKRM), εξαιρουμένων συγκεκριμένων εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της TKR και της TKRM (συμφωνία MVNO και πωλήσεις συσκευών), αποτυπώνονται χωριστά από το Δ’ τρίμηνο του 2020. Η Telekom Romania (TKR), συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας FMC, έχει αντιμετωπιστεί ως διακοπείσα δραστηριότητα και έχει ταξινομηθεί στις δραστηριότητες κατεχόμενες προς πώληση.

Κατά το Β’ τρίμηνο του 2021, τα συνολικά έσοδα της Telekom Romania Mobile μειώθηκαν κατά 5,6%, με τις τάσεις να έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε €54,4 εκατ., μειωμένα κατά 6,4%, καθώς η αύξηση στις υπηρεσίες συμβολαίου αντισταθμίστηκε από τα χαμηλότερα έσοδα στην καρτοκινητή και στη διασύνδεση. Η Εταιρεία διατήρησε το μερίδιό της στην συρρικνούμενη αγορά καρτοκινητής και αύξησε τη διείσδυσή της στις υπηρεσίες συμβολαίου, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός συνδρομητών να ενισχύεται για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) της Telekom Romania Mobile αυξήθηκε κατά 26,4% το τρίμηνο στα €6,7 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 9,0% από 6,7% το Β’ τρίμηνο του 2020, καθώς οι τάσεις άρχισαν σταδιακά να βελτιώνονται το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Έκδοση Ομολόγων

Στις 14 Μαΐου 2021, η ΟΤΕ plc εξέδωσε Ομόλογα ύψους €150 εκατ. λήξεως Νοεμβρίου 2021 και €200 εκατ. λήξεως Μαΐου 2028. Τα νέα ομόλογα εκδόθηκαν με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (GMTN Programme). Οι εισπράξεις από τα νέα Ομόλογα χρησιμοποιήθηκαν για την αναχρηματοδότηση του Ομολόγου ποσού €200 εκατ. της OTE plc λήξεως Ιουνίου 2021, καθώς και για γενικές επιχειρηματικές ανάγκες του Ομίλου ΟΤΕ.

Μέρισμα

Στις 9 Ιουνίου 2021, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €313 εκατ. ή €0,68 ανά μετοχή με ημερομηνία πληρωμής την 2 Ιουλίου 2021.

Ακύρωση Ιδίων Μετοχών και Πρόγραμμα Aπόκτησης Ιδίων Μετοχών

Ο δεύτερος χρόνος του Προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών ξεκίνησε στις 5 Μαρτίου 2021. Κατά την περίοδο από 5 Μαρτίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021, συνολικά 4.062.424 ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν με μέση τιμή αγοράς Ευρώ 14,15 ανά μετοχή. Στις 9 Ιουνίου 2021, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε την ακύρωση 3.469.500 ιδίων μετοχών:

 • 421.976 μετοχές, οι οποίες είχαν αποκτηθεί στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2020 έως 28 Ιανουαρίου 2021, με μέση τιμή αγοράς €12,20 ανά μετοχή, και
 • 047.524 μετοχές, οι οποίες αποκτήθηκαν στο διάστημα από 5 Μαρτίου 2021 έως 30 Απριλίου 2021, με μέση τιμή αγοράς €13,60 ανά μετοχή,

με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό Ευρώ 9.818.615 (σε απόλυτο ποσό) και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των νομικών και κανονιστικών διαδικασιών, οι παραπάνω 3.469.500 μετοχές ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) την 19η Ιουλίου 2021.

Αναβάθμιση Πιστοληπτικής Αξιολόγησης της ΟΤΕ Α.Ε. από την Standard & Poor’s σε “ΒΒΒ” με σταθερή προοπτική

Στις 4 Μαΐου 2021, ο οίκος Standard & Poor’s προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ σε “ΒΒΒ” με σταθερή προοπτική. Η εν λόγω κίνηση ακολουθεί την πρόσφατη αναβάθμιση της Ελλάδας, υποδεικνύοντας μια βελτίωση στο οικονομικό περιβάλλον του ΟΤΕ και την προσδοκία ότι ο ΟΤΕ θα επωφεληθεί από την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας τα επόμενα δύο χρόνια. Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει επίσης τους ισχυρούς πιστωτικούς δείκτες του ΟΤΕ, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρού ισολογισμού και των ανθεκτικών ταμειακών ροών.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Συμφωνία για την πώληση της Telekom Romania

Στις 28 Ιουλίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την πώληση του ποσοστού (54%) που κατέχει ο ΟΤΕ στην Telekom Romania (Σταθερή ή “TKR”) στην Orange Romania, υπό όρο την πώληση του ποσοστού 30% που κατέχει η ΤΚR στην Telekom Romania Mobile (TKRM). Ο ΟΤΕ προτίθεται να αποκτήσει το ποσοστό αυτό, το οποίο θα οδηγήσει τον ΟΤΕ να ελέγχει σχεδόν το 100% της TKRM. Με βάση τη συμφωνημένη αξία για το 100% της ΤKRM η οποία ανέρχεται στα €109 εκατ., η αξία του 30% που κατέχει η TKR έχει καθοριστεί στα €32,78 εκατ. Η τελική τιμή αγοράς θα καθοριστεί μετά τις τελικές προσαρμογές στον καθαρό δανεισμό και στο κεφάλαιο κίνησης της TKRM. Με βάση τις τρέχουσες προβλέψεις η εκτιμώμενη τιμή αγοράς ανέρχεται περίπου στα €59,45 εκατ. και θα οριστικοποιηθεί όταν θα είναι διαθέσιμα τα τελικά ποσά του καθαρού δανεισμού και του κεφαλαίου κίνησης. Η τελική τιμή αγοράς θα ληφθεί υπ’ όψιν για τη διανομή του καθαρού ποσού που θα προκύψει από την πώληση της TKR, μέσα στο έτος.

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • Kathrein UFOpro & UFOprolite

  Kathrein UFOpro & UFOprolite

  Τα υψηλής ποιότητας προϊόντα που διαθέτει η ΛΥΡΑ ΑΕΒΕ είναι σχεδιασμένα για εφαρμογές διανομής τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σημάτων σε ξενοδοχεία, στάδια, νοσοκομεία, κρουαζιερόπλοια, ενοικιαζόμεν...
 • Emme Esse 87435

  Emme Esse 87435

  Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του Emme Esse 87435. Πρόκειται για ένα ψηφιακό modulator που λαμβάνει ένα HDMI σήμα από δορυφορικό / επίγειο δέκτη, DVD player, κάμερα ασφαλείας ή οποι...
 • Ekselans CPE 1200-OLP

  Ekselans CPE 1200-OLP

  Η Ekselans διαθέτει – μεταξύ άλλων – πλήρη γκάμα Access Points για κάθε είδους οικιακή ή επαγγελματική εφαρμογή. Ένα από τα αξιόλογα Access Points της Ekselans είναι το CPE 1200-OLP, το οποίο υποσ...
 • Nedis SFIND100BK

  Nedis SFIND100BK

  Συνδέστε τον μετρητή με ένα LNB και έναν δορυφορικό δέκτη και βρείτε την κατάλληλη θέση / γωνία για το κάτοπτρό σας, εύκολα και γρήγορα. Διαθέτει οθόνη αναλογικής ένδειξης με οπίσθιο φωτισμό. Επιπ...
 • Kathrein MS & MP series

  Kathrein MS & MP series

  Η εταιρεία ΛΥΡΑ ΑΕΒΕ ανακοινώνει νέα παραλαβή των σειρών ερμαρίων - ντουλαπιών MS και MP της γερμανικής Kathrein. Η σειρά MS περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας ερμάρια - ντουλάπια τοποθέτησης και σ...
 • Engel MV7400

  Engel MV7400

  Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του HDMI switch Engel MV7400. Πρόκειται για έναν διαχωριστή HDMI σημάτων από 4 εισόδους σε 1 έξοδο, με μέγιστη ανάλυση Full HD 1080p. Είναι συμβατό με ...
 • Ikusi Flow Smart Headend

  Ikusi Flow Smart Headend

  Το Ikusi Flow Smart Headend της ισπανικής Ikusi, λειτουργεί ήδη σε εκατοντάδες ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα και δεκάδες χιλιάδες στο εξωτερικό, καθώς αποτελεί ένα υπόδειγμα τεχνολογίας διανομ...
 • Kathrein LCD 115 A+ & LCD 130 A+

  Kathrein LCD 115 A+ & LCD 130 A+

  Η εταιρεία ΛΥΡΑ ΑΕΒΕ ανακοινώνει νέα παραλαβή των ομοαξονικών καλωδίων LCD 115 A+ και LCD 130 A+ της γερμανικής Kathrein. Πρόκειται για καλώδια πολύ υψηλής ποιότητας που είναι δοκιμασμένα και πιστ...
 • V-Tech Z2024 H265

  V-Tech Z2024 H265

  Νέος επίγειος ψηφιακός δέκτης από την AstraSat! Πρόκειται για τον V-Tech Z2024 H265, ο οποίος είναι ένας δέκτης MPEG4 με έξοδο HDMI και ανάλυση Full HD (1080p). Χάρη στο νέας γενιάς tuner του (μάρ...
 • Nedis TVSM5120GY

  Nedis TVSM5120GY

  Η επιτραπέζια full motion βάση της Nedis είναι κατάλληλη για τηλεοράσεις από 37” έως 75”, με VESA 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400 και μέγιστο βάρος 40kg. Διαθέτει μια...
 • Anga PS series

  Anga PS series

  Η εταιρεία Stam Electronics ανακοινώνει νέα παραλαβή σειράς ποιοτικών κεραιών Anga. Πρόκειται για τη σειρά PS, η οποία περιλαμβάνει εξωτερικές και εσωτερικές κεραίες που είναι κατάλληλες για επίγε...
 • Promax RANGER: Διαθέσιμη η τρίτη ομάδα εκπαιδευτικών video για τη δημοφιλή σειρά πεδιομέτρων

  Promax RANGER: Διαθέσιμη η τρίτη ομάδα εκπαιδευτικών video για τη δημοφιλή σειρά πεδιομέτρων

  Είναι πλέον διαθέσιμη η τρίτη ομάδα εκπαιδευτικών video με ελληνική περιγραφή για τα πεδιόμετρα Promax RANGER. Τα συγκεκριμένα video έχουν προστεθεί στην Playlist Πεδιόμετρα RANGER - Εκπαιδευτικά ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, Μάρτιος 2024

  Ψηφιακή Τηλεόραση, Μάρτιος 2024

  Κυκλοφορεί το νέο τεύχος Μαρτίου 2024 του περιοδικού "Ψηφιακή Τηλεόραση" μαζί με το "Security Report" Το νέο τεύχος Μαρτίου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδ...
 • Κανάλια με υβριδική τηλεόραση στην Ελλάδα

  Κανάλια με υβριδική τηλεόραση στην Ελλάδα

  Η κατανάλωση των προγραμμάτων που μεταδίδουν οι ελεύθεροι τηλεοπτικοί σταθμοί έχει γίνει σήμερα πιο εύκολη και πιο άμεση για τον τηλεθεατή, σε σχέση με το – όχι και τόσο μακρινό – παρελθόν. Ο παρα...
 • Τηλεοπτικό περιεχόμενο για όλους!

  Τηλεοπτικό περιεχόμενο για όλους!

  Με την πάροδο του χρόνου αυξάνονται όλο και περισσότερο οι χρήστες της συνδρομητικής τηλεόρασης. Αυτό συμβαίνει γιατί η πρόσβαση καθίσταται εφικτή από οποιαδήποτε συσκευή, σε οποιαδήποτε χρονική σ...
 • Sat & Zap, Μάρτιος 2024

  Sat & Zap, Μάρτιος 2024

  Αρκετά νέα κανάλια στη δημοφιλή θέση στις 13 ανατολικά και 2 τουρκοκυπριακά στις 42 και 46 ανατολικά. Μικρό το ενδιαφέρον σε ελεύθερα κανάλια. 92 News UK Astra 2G – 28.2 East 11.523H ...