Skip to main content
DIABASTE DWREAN DIG 187
TM 494
SECURITY REPORT 149
satpraxis 2022
ImageTech Photovision 2024
now 33 2022

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

24 Δεκεμβρίου 2010 03:00

ΟΤΕ: Οι επόμενες κινήσεις σε Ρουμανία Σερβία

Γράφει: Ν.Δρικάκης
4d9b15a93ae780748e5297c07d6f05c7 XL 450f7fb1
Ανοιχτά άφησε τα ενδεχόμενα για Ρουμανία και Σερβία ο πρόεδρος και CEO του ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ μιλώντας στο περιθώριο της έκτακτη γενικής συνέλευσης των μετόχων.
Για το θέμα της Σερβίας επανέλαβε ότι πρόθεση της εταιρείας είναι να πουλήσει τη συμμετοχή του στην Telekom Srbija που ανέρχεται σε 20% ωστόσο οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν εφόσον η σερβική πλευρά ανακοινώσει σε ποια τιμή θα γίνει η πώληση.
Ο επικεφαλής του ΟΤΕ σημείωσε ότι εφόσον το τίμημα κριθεί ικανοποιητικό η εταιρεία θα προχωρήσει σε πώληση του ποσοστού και πως αυτήν την περίοδο γίνεται μελέτη για την αποτίμηση της αξίας της εταιρείας.
Για τη Ρουμανία ανέφερε ότι θα ζητηθεί παράταση από την ελληνική πλευρά ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης του ποσοστού στη Romtelecom στο πλαίσιο του σχετικού αιτήματος που έχει απευθύνει η ρουμανική κυβέρνησης στον ΟΤΕ.
Ο κ. Τασμάζ σημείωσε ότι μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα που έκανε το σχετικό αίτημα η ρουμανική κυβέρνηση δεν υπήρχε δυνατότητα να υπάρξει απόφαση από πλευρά του ΟΤΕ και θα ζητηθεί παράταση περίπου τριών μηνών ώστε να γίνει σχετική μελέτη
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Τσαμάζ ανέφερε ότι ο ΟΤΕ δεν έχει λάβει επιστολή από το δημόσιο που να ζητάει μείωση αποδοχών του προσωπικού και πως αυτή την περίοδο η διοίκηση διαπραγματεύεται τη συλλογική σύμβαση εργασίας με την ΟΜΕ – ΟΤΕ.
Αν και τυπική, η έκτακτη γενική συνέλευση του ΟΤΕ με θέμα την έγκριση της καταγγελίας σύμβασης του Παναγή Βουρλούμη από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, κάθε άλλο παρά ήσυχη ήταν. Αιτία η αποζημίωση που πρέπει να καταβληθεί στον κύριο Βουρλούμη από την καταγγελία της σύμβασής του η οποία έληγε το 2012.
Το θέμα, αν και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τους μετόχους, αποτέλεσε ένα είδος «κόκκινου πανιού» για την ΟΜΕ-ΟΤΕ η οποία συμμετείχε και τοποθετήθηκε στη γενική συνέλευση. Ο πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ, κ. Παναγιώτης Κούτρας, χαρακτήρισε «προκλητικό απέναντι στην κοινωνία» το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον κ. Βουρλούμη και ζήτησε να μην εγκριθεί.
Παράλληλα ο κ. Αντώνης Μπιρμπιλής, γενικός γραμματέας της ΟΜΕ-ΟΤΕ, τόνισε τον ανασταλτικό ρόλο της ΕΕΤΤ στην ανάπτυξη του Οργανισμού και κάλεσε τους βασικούς μετόχους της εταιρείας να δουν με περισσότερη προσοχή το θέμα αυτό.
Στη γενική συνέλευση αναφέρθηκε ότι οι αποδοχές του κ. Μιχάλη Τσαμάζ, ο οποίος αντικατέστησε τον κ. Βουρλούμη στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου είναι κατά 15% χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες του προκατόχου του, κάτι που επίσης αναγνώρισε ως θετικό η Ομοσπονδία των εργαζομένων.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της εταιρείας έχει ως εξής:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύθηκε την 2.12.2010, κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με τη συμμετοχή (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 67.19% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν και λήφθηκαν κατά πλειοψηφία αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 

· Εγκρίθηκε η καταγγελία από 4-11-2010 της από 25-6-2009 σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του πρώην Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του όρου 9 αυτής. 

· Εγκρίθηκε η σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920, μεταξύ της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου της και δόθηκε εξουσιοδότηση για την υπογραφή της. 

Επίσης ανακοινώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την με αρ. 2861 συνεδρίασή του της 3ης Νοεμβρίου 2010, εξέλεξε ως νέο μέλος του τον κ. Μιχαήλ Τσαμάζ του Κοσμά, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του κ. Παναγή Βουρλούμη του Ανδρέα και για το υπόλοιπο της θητείας του τελευταίου, δηλ. μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 2012

Ανοιχτά άφησε τα ενδεχόμενα για Ρουμανία και Σερβία ο πρόεδρος και CEO του ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ μιλώντας στο περιθώριο της έκτακτη γενικής συνέλευσης των μετόχων.
Για το θέμα της Σερβίας επανέλαβε ότι πρόθεση της εταιρείας είναι να πουλήσει τη συμμετοχή του στην Telekom Srbija που ανέρχεται σε 20% ωστόσο οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν εφόσον η σερβική πλευρά ανακοινώσει σε ποια τιμή θα γίνει η πώληση.
Ο επικεφαλής του ΟΤΕ σημείωσε ότι εφόσον το τίμημα κριθεί ικανοποιητικό η εταιρεία θα προχωρήσει σε πώληση του ποσοστού και πως αυτήν την περίοδο γίνεται μελέτη για την αποτίμηση της αξίας της εταιρείας.
Για τη Ρουμανία ανέφερε ότι θα ζητηθεί παράταση από την ελληνική πλευρά ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης του ποσοστού στη Romtelecom στο πλαίσιο του σχετικού αιτήματος που έχει απευθύνει η ρουμανική κυβέρνησης στον ΟΤΕ.
Ο κ. Τασμάζ σημείωσε ότι μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα που έκανε το σχετικό αίτημα η ρουμανική κυβέρνηση δεν υπήρχε δυνατότητα να υπάρξει απόφαση από πλευρά του ΟΤΕ και θα ζητηθεί παράταση περίπου τριών μηνών ώστε να γίνει σχετική μελέτη
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Τσαμάζ ανέφερε ότι ο ΟΤΕ δεν έχει λάβει επιστολή από το δημόσιο που να ζητάει μείωση αποδοχών του προσωπικού και πως αυτή την περίοδο η διοίκηση διαπραγματεύεται τη συλλογική σύμβαση εργασίας με την ΟΜΕ – ΟΤΕ.
Αν και τυπική, η έκτακτη γενική συνέλευση του ΟΤΕ με θέμα την έγκριση της καταγγελίας σύμβασης του Παναγή Βουρλούμη από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, κάθε άλλο παρά ήσυχη ήταν. Αιτία η αποζημίωση που πρέπει να καταβληθεί στον κύριο Βουρλούμη από την καταγγελία της σύμβασής του η οποία έληγε το 2012.
Το θέμα, αν και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τους μετόχους, αποτέλεσε ένα είδος «κόκκινου πανιού» για την ΟΜΕ-ΟΤΕ η οποία συμμετείχε και τοποθετήθηκε στη γενική συνέλευση. Ο πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ, κ. Παναγιώτης Κούτρας, χαρακτήρισε «προκλητικό απέναντι στην κοινωνία» το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον κ. Βουρλούμη και ζήτησε να μην εγκριθεί.
Παράλληλα ο κ. Αντώνης Μπιρμπιλής, γενικός γραμματέας της ΟΜΕ-ΟΤΕ, τόνισε τον ανασταλτικό ρόλο της ΕΕΤΤ στην ανάπτυξη του Οργανισμού και κάλεσε τους βασικούς μετόχους της εταιρείας να δουν με περισσότερη προσοχή το θέμα αυτό.
Στη γενική συνέλευση αναφέρθηκε ότι οι αποδοχές του κ. Μιχάλη Τσαμάζ, ο οποίος αντικατέστησε τον κ. Βουρλούμη στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου είναι κατά 15% χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες του προκατόχου του, κάτι που επίσης αναγνώρισε ως θετικό η Ομοσπονδία των εργαζομένων.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της εταιρείας έχει ως εξής:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύθηκε την 2.12.2010, κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με τη συμμετοχή (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 67.19% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν και λήφθηκαν κατά πλειοψηφία αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 

· Εγκρίθηκε η καταγγελία από 4-11-2010 της από 25-6-2009 σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του πρώην Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του όρου 9 αυτής. 

· Εγκρίθηκε η σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920, μεταξύ της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου της και δόθηκε εξουσιοδότηση για την υπογραφή της. 

Επίσης ανακοινώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την με αρ. 2861 συνεδρίασή του της 3ης Νοεμβρίου 2010, εξέλεξε ως νέο μέλος του τον κ. Μιχαήλ Τσαμάζ του Κοσμά, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του κ. Παναγή Βουρλούμη του Ανδρέα και για το υπόλοιπο της θητείας του τελευταίου, δηλ. μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 2012

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • Fracarro D-Matrix 4S EVO

  Fracarro D-Matrix 4S EVO

  Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του D-Matrix 4S EVO της ιταλικής Fracarro. Το νέο αυτό Headend διαθέτει 4 ανεξάρτητες δορυφορικές εισόδους DVB-S2 και 4x modulators DVB-T / DVB-C κατ’ ...
 • Promax Ranger: Ολοκληρώθηκε η ομάδα εκπαιδευτικών video

  Promax Ranger: Ολοκληρώθηκε η ομάδα εκπαιδευτικών video

  Είναι πλέον διαθέσιμη η τέταρτη και τελευταία ομάδα εκπαιδευτικών video με ελληνική περιγραφή για τα πεδιόμετρα Promax Ranger. Τα συγκεκριμένα video έχουν προστεθεί στην Playlist Πεδιόμετρα RANGER...
 • Meliconi AT 49 USB

  Meliconi AT 49 USB

  Η εσωτερική κεραία Meliconi AT 49 USB με ενσωματωμένο ενισχυτή 49dB, είναι κατάλληλη για τη λήψη ψηφιακών σημάτων επίγειας τηλεόρασης (DVB-T), ψηφιακών σημάτων επίγειας τηλεόρασης υψηλής ευκρίνεια...
 • Engel AN7123 / AN7126 / AN7143

  Engel AN7123 / AN7126 / AN7143

  Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή νέας σειράς LNB φλάντζας της Engel. Περιλαμβάνει τα single LNB AN7123, twin LNB AN7126 και quattro LNB AN7143, τα οποία διαθέτουν 1x, 2x και 4x εξόδους...
 • Ikusi FlasHD HDTF-C48V & HDTF-C48G

  Ikusi FlasHD HDTF-C48V & HDTF-C48G

  Οι πιο ισχυρές επίγειες κεραίες της Ikusi είναι τα μοντέλα FlasHD και συγκεκριμένα τα HDTF-C48V & HDTF-C48G σε πράσινο και γκρι χρώμα. Με αξιόλογα χαρακτηριστικά και ισχυρή απόρριψη υψηλότερων...
 • Icy Box IB-LAN301-C3

  Icy Box IB-LAN301-C3

  Απολαύστε το διαδίκτυο χωρίς περιορισμούς: Με ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως και 2,5Gbit, ο αντάπτορας δικτύου IB-LAN301-C3 της Icy Box σάς προσφέρει εξαιρετικά γρήγορη σύνδεση. Αυτό έχει ως αποτέλ...
 • AVM FRITZ!Box 5530 Fiber

  AVM FRITZ!Box 5530 Fiber

  Το FRITZ!Box 5530 Fiber είναι ένα υπερσύγχρονο modem / router από τη γερμανική AVM, το οποίο έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για δίκτυα οπτικής ίνας. Είναι το απόλυτο modem / router για συνδέσεις Fib...
 • Σεμινάρια AstraSat: Συστήματα οπτικών ινών και νέα επαγγελματικά συστήματα Headend Fracarro

  Σεμινάρια AstraSat: Συστήματα οπτικών ινών και νέα επαγγελματικά συστήματα Headend Fracarro

  Η εταιρεία AstraSat σε συνεργασία με την ιταλική Fracarro Radioindustrie πραγματοποίησε με επιτυχία στη Θεσσαλονίκη το σεμινάριο με θέματα «Συστήματα Οπτικών Ινών για την κατανομή τηλεοπτικού σήμα...
 • TP-Link ER706W-4G

  TP-Link ER706W-4G

  Η TP-Link παρουσιάζει το νέο ασύρματο router ER706W-4G, το οποίο παρέχει συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο μέσω των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας, με δυνατότητα υποστήριξης 4G+ Cat6. Η συσκευή διαθέτει...
 • Kakusiga KK-12101

  Kakusiga KK-12101

  Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή ενός νέου φορητού ηχοσυστήματος που συνδυάζει κομψή εμφάνιση και μοντέρνο σχεδιασμό. Πρόκειται για το Kakusiga KK-12101, το οποίο είναι ένα ηχεί...
 • Ekselans AP 1200 W2

  Ekselans AP 1200 W2

  Το AP 1200 W2 της Ekselans είναι ένα ιδιαίτερα αξιόλογο και συμπαγές Access Point για χρήση σε εσωτερικό χώρο, με πλειάδα δυνατοτήτων διαχείρισης για κάθε είδους εφαρμογή ασύρματης πρόσβασης. Το σ...
 • Nedis TVSM6050BK

  Nedis TVSM6050BK

  Η επιδαπέδια βάση τηλεόρασης TVSM6050BK της Nedis διαθέτει κομψή και μοντέρνα εμφάνιση, συνδυάζοντας παράλληλα τη σωστή τοποθέτηση της τηλεόρασής σας στον χώρο σας. Είναι κατάλληλη για τηλεοράσεις...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, Απρίλιος 2024

  Ψηφιακή Τηλεόραση, Απρίλιος 2024

  Κυκλοφορεί το νέο τεύχος Απριλίου 2024 του περιοδικού "Ψηφιακή Τηλεόραση" μαζί με το "Security Report" Το νέο τεύχος Απριλίου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περι...
 • Μεγάλη επιτυχία για την Athens Electronix 2024!

  Μεγάλη επιτυχία για την Athens Electronix 2024!

  Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε η Athens Electronix 2024, η μεγαλύτερη έκθεση της χρονιάς στην πρωτεύουσα, η οποία διοργανώθηκε από την Libra Press στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων Δαΐς, στις 2 και 3 Μα...
 • TP-Link EAP683 LR, EAP211-Bridge kit & EAP625-Outdoor HD

  TP-Link EAP683 LR, EAP211-Bridge kit & EAP625-Outdoor HD

  Η TP-Link διευρύνει την οικογένεια των συσκευών Omada, παρουσιάζοντας 3 νέα wireless Access Points. Πρόκειται για τα EAP683 LR, EAP211-Bridge KIT και EAP625-Outdoor HD, τα οποία προσφέρουν αξεπέρα...