DIABASTE DWREAN DIG 172
techmail
SECURITY REPORT 135
now 33 2022
satpraxis 2022

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

7 Αυγούστου 2020 11:09

ΟΤΕ: Οικονομικά αποτελέσματα Β’ Τριμήνου 2020

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F04%252Fca28b0a322d6611dd0b4354907031509 XL

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο του 2020 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Β’ τριμήνου του 2020, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: « Το β’ τρίμηνο της χρονιάς φέρει τα σημάδια της πανδημίας…

· Έσοδα Ομίλου στα €918 εκατ., μειωμένα κατά 3,0%, λόγω επίδρασης της πανδημίας σε ορισμένες γραμμές εσόδων · Αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 0,8% λόγω δραστικής μείωσης των λειτουργικών εξόδων
· Μείωση εσόδων στην Ελλάδα κατά 3,8% o Το lockdown οδήγησε σε μείωση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής κατά 8,8%, σχεδόν το μισό από αυτό λόγω υπηρεσιών roaming o Μείωση εσόδων από υπηρεσίες λιανικής σταθερής κατά 0,9%, με συνεχιζόμενη ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών o Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στα €285 εκατ., μειωμένο μόνο κατά 1,7%, χάρη στην αποτελεσματική διαχείριση του κόστους
· Μείωση εσόδων στη Ρουμανία κατά 1,0% o Ένα ακόμα τρίμηνο ανάπτυξης εσόδων ICT o Σημαντική αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 25,7%, μερικώς οφειλόμενη στην ευνοϊκή βάση σύγκρισης · Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές στα €185 εκατ. στο τρίμηνο, αυξημένες κατά 7,0% · Διατήρηση του στόχου για Ελεύθερες Ταμειακές Ροές στα €350 εκατ. το 2020.

 

(Εκατ. €)
Β’ τρίμηνο
2020
Β’ τρίμηνο
2019
+/- %
Εξάμηνο
2020
Εξάμηνο
2019
+/- %
Κύκλος Εργασιών
918,2
946,9
-3,0%
1.859,3
1.855,5
+0,2%
Προσαρμοσμένο EBITDA
343,5
345,0
-0,4%
690,6
679,9
+1,6%
Περιθώριο %
37,4%
36,4%
+1,0μον
37,1%
36,6%
+0,5μον
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)
321,3
318,8
+0,8%
643,4
627,1
+2,6%
Περιθώριο %
35,0%
33,7%
+1,3μον
34,6%
33,8%
+0,8μον
Λειτουργικά/λειτουργικές Κέρδη/(ζημιές) προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων
137,7
19,6
295,2
152,9
+93,1%
Κέρδη/(ζημιές) κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας
77,8
37,6
+106,9%
181,0
99,5
+81,9%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας
118,4
98,5
+20,2%
230,9
161,4
+43,1%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)
0,1664
0,0788
+111,2%
0,3861
0,2080
+85,6%
Σύνολο Ενεργητικού
6.687,0
6.861,8
-2,5%
6.687,0
6.861,8
-2,5%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία
151,1
178,1
-15,2%
317,5
354,2
-10,4%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)
184,8
172,7
+7,0%
317,7
208,3
+52,5%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)
125,0
128,5
2,7%
255,4
157,9
+61,7%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία
1.534,0
1.129,4
+35,8%
1.534,0
1.129,4
+35,8%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. μισθώσεων)
453,2
601,6
24,7%
453,2
601,6
24,7%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός
847,7
1.012,4
-16,3%
847,7
1.012,4
-16,3%

Σημείωση: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης. Σημείωση: Όλα τα στοιχεία (εξαιρουμένης της χρηματοοικονομικής θέσης) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες – Οι λειτουργικές δραστηριότητες της Αλβανίας το 2019 αντιμετωπίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες.

– Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο του 2020 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Β’ τριμήνου του 2020, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: « Το β’ τρίμηνο της χρονιάς φέρει τα σημάδια της πανδημίας, η οποία, όπως αναμενόταν, έχει επηρεάσει σημαντικά ορισμένες γραμμές εσόδων. Οι δραστικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις επηρεάζουν τα έσοδα, τόσο άμεσα λόγω χαμηλότερης κίνησης roaming, όσο και έμμεσα λόγω του αντικτύπου σε πολλές επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τον τουρισμό και από πελάτες που παρέμειναν στα σπίτια. Ως αποτέλεσμα, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής και συνδρομητικής τηλεόρασης επηρεάστηκαν αρνητικά. Σταθήκαμε δίπλα στους πελάτες μας που επηρεάστηκαν από την κρίση, με ενέργειες αλληλεγγύης και υποστήριξης, αλλά και διατηρώντας ψηλά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, στα σπίτια και στους χώρους εργασίας. Ευχαριστώ κάθε μέλος της οικογένειας του Ομίλου ΟΤΕ για τη σκληρή δουλειά, αλλά και την αυταπάρνηση που επέδειξαν, όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία, με μέτρα πρόληψης που υποστηρίζουν την ανάκαμψη των λειτουργιών μας, εργαζόμαστε εντατικά για να περιορίσουμε τη μείωση εσόδων στο ελάχιστο και να μετριάσουμε την επίδραση στην κερδοφορία, ενώ, παράλληλα, διατηρούμε και εντατικοποιούμε τις επενδύσεις μας στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Παραμένουμε σταθεροί στη δέσμευσή μας για την πολιτική αμοιβών των μετόχων που έχουμε επικοινωνήσει».

Προοπτικές
Η πανδημία αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά τα έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ σε Ελλάδα και Ρουμανία το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι τομείς που αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να επηρεάζονται είναι το B2B, οι υπηρεσίες κινητής, οι πωλήσεις συσκευών και το roaming. Το εύρος των επιπτώσεων του κορωνοϊού στις λειτουργίες της εταιρείας τα επόμενα τρίμηνα θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από τις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα της Πολιτείας. Η πιθανότητα επανεισαγωγής αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, να μειώσει τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, να περιορίσει προσωρινά τη δυνατότητα της εταιρείας να εισπράξει λογαριασμούς και να επηρεάσει την εφοδιαστική αλυσίδα. Επιπρόσθετα, η πανδημία θα έχει σημαντική επίδραση στην παγκόσμια ανάπτυξη, αλλά και στην ελληνική οικονομία, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό.

Σε αυτό το αβέβαιο πλαίσιο, η εταιρεία θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει αυστηρά μέτρα περιορισμού του κόστους σε όλους τους τομείς, με σκοπό να διατηρήσει το 2020 την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει το στρατηγικό πλάνο ψηφιακοποίησης και μετασχηματισμού, με σκοπό να γίνει ακόμα πιο ευέλικτος, αποδοτικός και προσανατολισμένος στον πελάτη. Η διοίκηση αναμένει για το 2020, προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία €600 εκατ., προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές περίπου €610 εκατ. και Ελεύθερες Ταμειακές Ροές €350 εκατ.

Η αμοιβή των μετόχων για το 2020 αναμένεται να ανέλθει σε €400 εκατ., σημαντικά αυξημένη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρά τα επίπεδα ρεκόρ των εκτιμώμενων πληρωμών για άδειες φάσματος και τα έξοδα αναδιάρθρωσης.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Το Β’ τρίμηνο του 2020 τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν μείωση 3,0% και διαμορφώθηκαν σε €918,2 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 3,8%, στα €692,3 εκατ. λόγω του αντικτύπου του COVID-19 στην κινητή. Στη Ρουμανία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 1,0% και διαμορφώθηκαν στα €228,9 εκατ.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης) και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε €586,2 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας μείωση κατά 3,8% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2019, αποτυπώνοντας πρωτοβουλίες εξορθολογισμού του κόστους.

Το Β’ τρίμηνο του 2020, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 0,8% σε €321,3 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να ανέρχεται σε 35,0%, αυξημένο κατά 130 μονάδες βάσης. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) σημείωσε μείωση 1,7%, σε €285,1 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να ανέρχεται σε 41,2%, βελτιωμένο κατά 90 μονάδες βάσης. Στη Ρουμανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) ενισχύθηκε κατά 25,7%, στα €36,2 εκατ. και το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) βελτιώθηκε κατά 330 μονάδες βάσης σε 15,8%.

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων ύψους €137,7 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2020. Το Β’ τρίμηνο του 2019, τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων είχαν ανέλθει σε €19,6 εκατ., που σχετίζονταν με απομειώσεις υπεραξίας που σχετίζονται με λειτουργίες της κινητής στη Ρουμανία.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €29,5 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2020, αυξημένη σε σχέση με τα €17,5 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2019, αποτυπώνοντας έκτακτες θετικές φορολογικές επιδράσεις στο αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν το Β’ τρίμηνο του 2020 σε €118,4 εκατ., σε σύγκριση με €98,5 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2019.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Β’ τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε €151,1 εκατ., μειωμένες κατά 15,2%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε €118,0 εκατ. και €33,1 εκατ. αντίστοιχα.

Το Β’ τρίμηνο του 2020, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) €184,8 εκατ. σε σύγκριση με €172,7 εκατ. το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο αντανακλώντας χαμηλότερες επενδύσεις και τους χαμηλότερους καταβληθέντες τόκους.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2020, ήταν €847,7 εκατ., μειωμένος κατά 16,3% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου 2019. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

Κύκλος Εργασιών
(Εκατ. € )
Β’τρίμηνο
2020
Β’τρίμηνο
2019
+/- %
Εξάμηνο 2020
Εξάμηνο 2019
+/- %
Ελλάδα
692,3
719,6
-3,8%
1.399,1
1.416,6
-1,2%
 
Ρουμανία
228,9
231,2
-1,0%
466,0
447,8
+4,1%
 
Ενδοομιλικές απαλοιφές
(3,0)
(3,9)
-23,1%
(5,8)
(8,9)
-34,8%
 
Όμιλος ΟΤΕ
918,2
946,9
-3,0%
1.859,3
1.855,5
+0,2%
 
            

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)
(Εκατ. € )
Β’τρίμηνο
2020
Β’τρίμηνο
2019
+/- %
Εξάμηνο 2020
Εξάμηνο 2019
+/- %
 
Ελλάδα
285,1
290,0
-1,7%
573,4
572,6
+0,1%
 
Περιθώριο %
41,2%
40,3%
+0,9μον
41,0%
40,4%
+0,6μον
Ρουμανία
36,2
28,8
+25,7%
70,0
54,5
+28,4%
 
Περιθώριο %
15,8%
12,5%
+3,3μον
15,0%
12,2%
+2,8μον
 
Όμιλος ΟΤΕ
321,3
318,8
+0,8%
643,4
627,1
+2,6%
 
περιθώριο (%)
35,0%
33,7%
+1,3μον
34,6%
33,8%
+0,8μον
 

Σημείωση: Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA(AL) υπολογίζεται αφαιρώντας από το προσαρμοσμένο EBITDA τις αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

ΕΛΛΑΔΑ

Λειτουργικά στοιχεία
Β’ τρίμηνο
2020
Β’ τρίμηνο
2019
+/- %
Β’ τρίμηνο
2020
+/-(000)
Συνδέσεις Λιανικής
2.670.242
2.647.850
+0,8%
19.379
Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής
2.080.113
1.950.765
+6,6%
44.003
εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών*
840.383
645.614
+30,2%
52.938
Συνδρομητές τηλεόρασης
563.197
543.683
+3,6%
6.501
Συνδρομητές κινητής
7.208.393
7.629.576
-5,5%
(135.026)
*ΣυμπεριλαμβανομένωνVDSL, FTTH, Vectoring & Super Vectoring

Το Β’ τρίμηνο του 2020, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 30 χιλιάδων γραμμών, αντανακλώντας εν μέρει την αναστολή των αποσυνδέσεων κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, με τον Όμιλο ΟΤΕ να καταγράφει καθαρή αύξηση 19 χιλιάδων γραμμών πρόσβασης.

Ο ΟΤΕ σημείωσε στο τρίμηνο 44 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, με το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 2.080 χιλιάδες. Η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών ανέρχεται πλέον στο 78% της συνδρομητικής βάσης σταθερής. Η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών οπτικής ίνας συνέχισε να σημειώνει πρόοδο, καθοδηγούμενη από την αυξανόμενη ζήτηση από τους οικιακούς πελάτες, προσελκύοντας 53 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις στο τρίμηνο, χάρη στη συνεχή επέκταση και την ποιότητα του δικτύου καθώς και την επιβράδυνση των αποσυνδέσεων κατά την περίοδο του lockdown. Στο τέλος του τριμήνου, οι υπηρεσίες οπτικών ινών είχαν υιοθετηθεί από 840 χιλιάδες συνδρομητές αυξημένους κατά 30% σε σχέση με έναν χρόνο πριν χάρη στη συνεχή αναβάθμιση των ταχυτήτων του δικτύου. Η διείσδυση των οπτικών ινών ανέρχεται πλέον στο 40% του συνόλου των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών σταθερής, μία αύξηση 7 ποσοστιαίων μονάδων σε ετήσια βάση, υποδηλώνοντας ότι υπάρχει αρκετός χώρος για περαιτέρω ανάπτυξη.

Έχοντας ολοκληρώσει το πλάνο υλοποίησης των καμπινών FTTC (πάνω από 16 χιλιάδες ενεργές καμπίνες), ο ΟΤΕ προχωρά με την υλοποίηση των υποδομών οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH). Στο τέλος του τριμήνου, πάνω από 190 χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση σε υπηρεσίες FTTH. Η αυξημένη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών οπτικής ίνας και η σταθερά αυξανόμενη ζήτηση για μεγαλύτερες ταχύτητες υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου.

Σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, ο ΟΤΕ σημείωσε στο τρίμηνο καθαρές προσθήκες 6,5 χιλιάδων συνδρομητών στις υπηρεσίες τηλεόρασης. Στις 30 Ιουνίου 2020, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών τηλεόρασης ήταν 563 χιλιάδες, ενισχυμένος κατά 3,6% σε ετήσια βάση. Ο ΟΤΕ αξιοποιεί τις νέες υπηρεσίες Over-the-Top, για να ενισχύσει το πακέτο υπηρεσιών προς τους συνδρομητές και να προσφέρει πολύ ανταγωνιστικές προτάσεις.

Στις 30 Ιουνίου του 2020, η COSMOTE στην Ελλάδα παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,2 εκατ. πελάτες, μειωμένους κατά 5,5% σε ετήσια βάση, λόγω ενοποίησης πολλαπλών καρτών sim στην καρτοκινητή.

Η ζήτηση για υπηρεσίες δεδομένων κινητής συνέχισε να αυξάνεται, αποτυπώνοντας τη συνεχή αύξηση της διείσδυσης των smartphones, καθώς και την αυξημένη ζήτηση που προκλήθηκε από την πανδημία και τις εμπορικές προσφορές που ανταποκρίνονται σε ανάγκες κοινωνικής δικτύωσης. Το Β’ τρίμηνο, η κίνηση δεδομένων ήταν αυξημένη πάνω από 70% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς η μέση μηνιαία χρήση έφτασε τα 3,8 GB ανά συνδρομητή, μια αύξηση 60% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι προσφορές δωρεάν data κατά τη διάρκεια του τριμήνου ήταν καθοριστικής σημασίας για την παροχή υπηρεσιών ίντερνετ στους πελάτες, ενώ οδήγησαν την χρήση δεδομένων σε υψηλότερα επίπεδα. Η διείσδυση της mobile εφαρμογής εξυπηρέτησης πελατών, My COSMOTE app, ενισχύθηκε περαιτέρω στο τρίμηνο, καθώς αναδείχθηκε σε βασικό μέσο ψηφιακής επαφής κατά το lockdown.

Και αυτό το τρίμηνο, τα δίκτυα σταθερής και κινητής χειρίστηκαν άριστα την αυξημένη ζήτηση λόγω της πανδημίας, για υπηρεσίες φωνής και ιδιαίτερα την κίνηση δεδομένων. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας αναδείχθηκε ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα» σύμφωνα με τα πρόσφατα Speedtest AwardsTM της Ookla.

(Εκατ. €)
Β’ τρίμηνο
2020
Β’ τρίμηνο
2019
+/- %
Εξάμηνο 2020
Εξάμηνο 2019
+/- %
Κύκλος Εργασιών
692,3
719,6
-3,8%
1.399,1
1.416,6
-1,2%
Έσοδα λιανικής σταθερής
231,3
233,4
-0,9%
465,7
464,7
+0,2%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής
217,7
238,6
-8,8%
440,1
453,8
-3,0%
Έσοδα χονδρικής
138,2
137,4
+0,6%
276,2
278,1
-0,7%
Λοιπά Έσοδα
105,1
110,2
-4,6%
217,1
220,0
-1,3%
Προσαρμοσμένο EBITDAμετά από μισθώσεις(AL)
285,1
290,0
-1,7%
573,4
572,6
+0,1%
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA(AL)%
41,2%
40,3%
+0,9μον
41,0%
40,4%
+0,6μον

Στην Ελλάδα, το Β’ τρίμηνο του 2020, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €692,3 εκατ. μειωμένα κατά 3,8%. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά 0,9%. Η πτώση οφείλεται εν μέρει στην πίεση στα έσοδα της τηλεόρασης, καθώς ο ΟΤΕ προχώρησε σε ειδικές εκπτώσεις για ορισμένες επιχειρήσεις (καφετέριες, ξενοδοχεία, καταστήματα στοιχηματισμού) οι οποίες, λόγω της κρίσης, είτε παρέμειναν κλειστές είτε επηρεάστηκαν λόγω έλλειψης αθλητικού περιεχομένου.
Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής αυξήθηκαν κατά 0,6% το Β’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της αυξημένης διείσδυσης των υπηρεσιών οπτικής ίνας από άλλους παρόχους.

Τα έσοδα από έργα ICT συνέχισαν τη θετική πορεία στο τρίμηνο με αύξηση 5%. Αν και ο COVID-19 ενδέχεται να επιβραδύνει την ανάπτυξη αυτού του τομέα στα αμέσως επόμενα τρίμηνα, η ανάγκη για ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας έχει πλέον εδραιωθεί και η ζήτηση εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί.

Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 8,8% στο τρίμηνο, αντανακλώντας τη σημαντική μείωση στα έσοδα από εισερχόμενη και εξερχόμενη περιαγωγή λόγω των περιορισμών σε μετακινήσεις και ταξίδια. Τα έσοδα από υπηρεσίες συμβολαίου και καρτοκινητής μειώθηκαν κατά 3,3% και 6,9% αντίστοιχα, αποτέλεσμα εν μέρει της παροχής δωρεάν data κατά τη διάρκεια της κρίσης, που περιόρισαν τα έσοδα από επιπλέον χρεώσεις εκτός πακέτου. Εξαιρουμένων των υπηρεσιών roaming, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής θα είχαν μειωθεί λιγότερο από 5%.

Τα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων κινητής αυξήθηκαν κατά 18%, συνεχίζοντας τις ισχυρές επιδόσεις, λόγω των ελκυστικών προσφορών σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα, μετά από μισθώσεις (ΑL), μειώθηκε στο τρίμηνο κατά 1,7%, στα €285,1 εκατ. με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται στο ισχυρό 41,2%.

Περικοπές σε γραμμές εξόδων, ιδιαίτερα στα έξοδα marketing, έξοδα ταξιδίων και άλλες κατηγορίες, υποστήριξαν την επίδοση του EBITDA αυτό το τρίμηνο. Επιπρόσθετα, πρωτοβουλίες μετασχηματισμού των λειτουργιών ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα, είναι σε εξέλιξη και θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την επίδοση του EBITDA το 2ο εξάμηνο 2020 και μετά.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Έκδοση Ομολόγων
Στις 19 Ιουνίου 2020, η ΟΤΕ plc εξέδωσε Ομόλογα ύψους €150 εκατ. λήξεως 10 Δεκεμβρίου 2020 και €200 εκατ. λήξεως 10 Ιουνίου 2021. Το κουπόνι διαμορφώθηκε σε 0,960% ετησίως και 0,977% ετησίως αντίστοιχα. Τα νέα ομόλογα εκδόθηκαν από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (GMTN Programme). Τα νέα Ομόλογα αναλήφθηκαν πλήρως από την Deutsche Telekom AG. Τα έσοδα από τα νέα Ομόλογα χρησιμοποιήθηκαν για τη μερική αναχρηματοδότηση του Ομολόγου ποσού €628 εκατ. της OTE plc λήξεως Ιουλίου 2020.

Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης
Το Β’ τρίμηνο του 2020, ο Όμιλος υλοποίησε πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης στο πλαίσιο του οποίου
περίπου 450 άτομα αποχώρησαν από τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα.

Διαδικασία Αποσχίσεων
Στις 18 Ιουνίου 2020, τα Διοικητικά Συμβούλια των ΟΤΕ & COSMOTE αποφάσισαν την έναρξη διαδικασίας απόσχισης των κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service), Καταστημάτων (Shops) και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου (Technical Field Operations) με απορρόφηση από εταιρείες που ανήκουν κατά 100% στον Όμιλο ΟΤΕ. Με την εν λόγω απόφαση επιδιώκεται η ορθολογικότερη λειτουργική δομή, η ευελιξία και η εξειδίκευση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου ΟΤΕ.

Μέρισμα
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 24.06.2020, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €258,6 εκατ. ή €0,55 ανά μετοχή με ημερομηνία πληρωμής την 15η Ιουλίου 2020.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Cosmote Payments
Την 21 Ιουλίου 2020, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος στην εταιρεία COSMOTE PAYMENTS από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Αποπληρωμή Ομολόγου
Την 9 Ιουλίου 2020, το Ομόλογο σταθερού επιτοκίου ύψους €700 εκατ. κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας, με εναπομείναν υπόλοιπο €627,9 εκατ. αποπληρώθηκε πλήρως στη λήξη του.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • ANGA PS-100 / PS-500 / PS-300

  ANGA PS-100 / PS-500 / PS-300

  Η εταιρεία STAM Electronics ανακοινώνει τη νέα παραλαβή εσωτερικών κεραιών ANGA για λήψη ψηφιακών τηλεοπτικών σημάτων, η οποία περιλαμβάνει τα εξής μοντέλα: PS-100: Εσωτερική κεραία δωματίου γι...
 • NEDIS VTRA3460GY

  NEDIS VTRA3460GY

  Ασύρματη HDTV λύση για να απολαμβάνετε ποιότητα εικόνας και ήχου HDTV χωρίς να χρειάζονται καλώδια. Η ασύρματη επέκταση της Nedis προσφέρει ασύρματη μετάδοση του HDMI σήματος από τις συνδεδεμένες ...
 • Superior 23-55 Motion Extra Slim

  Superior 23-55 Motion Extra Slim

  Η επιτοίχια βάση 23-55 Motion Extra Slim της Superior είναι κατάλληλη για όλες τις τηλεοράσεις 23"-55" με max Vesa 400x400 και με μέγιστο βάρος 30 κιλών. Διαθέτει οριζόντια περιστροφή (+/-90°) και...
 • TP-Link TL-SG2016P

  TP-Link TL-SG2016P

  Το TL-SG2016P είναι ένα νέο έξυπνο Switch JetStream 16x θυρών με 8x θύρες PoE+, το οποίο έχει σχεδιαστεί από την TP-Link ειδικά για επαγγελματική χρήση. Εξοπλισμένο με οκτώ συμβατές θύρες PoE+ 802...
 • RiotPWR 1950X Cloud

  RiotPWR 1950X Cloud

  Μετατρέψτε τώρα το iPhone σας ή το iPad σας σε μία κονσόλα παιχνιδιών, χάρη στο νέο χειριστήριο παιχνιδιών RP1950X Cloud της RiotPWR™ Edition iOS! Μπορείτε πλέον να παίξετε σχεδόν οποιοδήποτε παιχ...
 • PROMAX ATLAS NG

  PROMAX ATLAS NG

  Το ATLAS NG είναι ένας πολλαπλών χρήσεων αναλυτής TV επόμενης γενιάς ATSC 3.0 και DVB που υποστηρίζει 5G και καλύπτει τις πιο αυστηρές απαιτήσεις για επαγγελματίες εκπομπής. Είναι ένας αναλυτής φά...
 • DEEPCOOL SC700 HUB

  DEEPCOOL SC700 HUB

  Το hub σύνδεσης A-RGB 12x θυρών DeepCool SC700, μπορεί να τροφοδοτήσει ταυτόχρονα πολλά A-RGB 5V αξεσουάρ hardware, ενώ καταλαμβάνει μόνο μία θέση 3pin στη μητρική πλακέτα. Η περιλαμβανόμενη σύνδε...
 • TP-LINK EAP613

  TP-LINK EAP613

  Εύκολη αναβάθμιση σε Business δίκτυο Wi-Fi 6, με το νέο EAP613 της TP-Link! Πρόκειται για ένα  AX1800 access point οροφής με Wi-Fi 6 υψηλής απόδοσης, που επιτρέπει σε περισσότερες συνδεδεμένες συσ...
 • DEEPCOOL LS520

  DEEPCOOL LS520

  Το νέο ολοκληρωμένο σύστημα υδρόψυξης LS520 είναι εδώ και είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες! Η LS520 αναβαθμίζει την αξιοπιστία της, υιοθετώντας την τεχνολογία "Anti-l...
 • FRITZ!OS 7.50

  FRITZ!OS 7.50

  Το FRITZ!OS 7.50 φέρνει πάνω από 150 νέες λειτουργίες και βελτιώσεις, κάνοντας το ψηφιακό σπίτι πιο γρήγορο και πιο έξυπνο. Με τη νέα έκδοση του ευφυούς αυτού λογισμικού και οι δύο ζώνες συχνοτήτω...
 • IKUSI ONE+ & ONE+ SAT

  IKUSI ONE+ & ONE+ SAT

  Τα μοντέλα προγραμματιζόμενων multiband ενισχυτών ONE+ και ONE+ SAT της IKUSI, παρέχουν πλειάδα δυνατοτήτων στη ρύθμιση, επεξεργασία και διανομή επίγειων καναλιών, αλλά και δορυφορικών σημάτων IF....
 • Τα νέα της Mistral : Οι κεραίες αδιάβροχου διπόλου

  Τα νέα της Mistral : Οι κεραίες αδιάβροχου διπόλου

  Έχει ήδη αρχίσει η τροποποίηση των κεραιών στις νέες και περιορισμένες συχνότητες, δηλαδή από 470 έως 700 MHz. O περιορισμός του εύρους συχνοτήτων δίνει περισσότερη απολαβή σε αυτές τις κεραίες, σ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, Ιανουάριος 2023

  Ψηφιακή Τηλεόραση, Ιανουάριος 2023

  Το νέο τεύχος Φεβρουαρίου 2023 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Οι υβριδ...
 • Οι υβριδικές πλατφόρμες των ελληνικών τηλεοπτικών καναλιών

  Οι υβριδικές πλατφόρμες των ελληνικών τηλεοπτικών καναλιών

  Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας, έστω και με βήματα σημειωτόν, η τηλεόραση στη χώρα μας έχει μπει πια για τα καλά στην ψηφιακή εποχή του HbbTV. Πλέον, το κάθε τηλεοπτικό κανάλι πανελλαδικ...
 • Η τάση της συνδρομητικής τηλεόρασης

  Η τάση της συνδρομητικής τηλεόρασης

  Δεν υπάρχει πλέον η παραμικρή αμφιβολία για τη σαφέστατη μεταστροφή των καταναλωτών ως προς τον τρόπο πρόσβασής τους στη συνδρομητική τηλεόραση. Αυτό προκύπτει από τα νούμερα που δημοσίευσε πρόσφα...
 • Η ιστορία και το μέλλον της τηλεόρασης στην Ελλάδα

  Η ιστορία και το μέλλον της τηλεόρασης στην Ελλάδα

  Η τεχνολογία στα ηλεκτρονικά εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς τα τελευταία 70 χρόνια και συνεχίζει να μας εκπλήσσει ευχάριστα. Στον τομέα της τηλεόρασης έχουμε μια επιταχυνόμενη εξέλιξη, η οποία ...
 • SatLink ST-6501

  SatLink ST-6501

  Η SatLink διευρύνει την οικογένεια των ψηφιακών συσκευών της για τη διανομή τηλεοπτικού σήματος, παρουσιάζοντας ένα νέο μοντέλο. Πρόκειται για το ST-6501, έναν διαμορφωτή ενός καναλιού σε mini μέγ...
ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΙ HD TV

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design