Skip to main content
DIABASTE DWREAN DIG 187
TM 513
SECURITY REPORT 149
satpraxis 2022
now 33 2022

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

6 Νοεμβρίου 2019 12:22

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Erasmus+

08043ac97764fff279b62ed396fe60c6 XL ca2c1ed6

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2020 για το πρόγραμμα Erasmus+. Το 2020 είναι το τελευταίο έτος του τρέχοντος προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κινητικότητα και τη συνεργασία στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Ο αναμενόμενος προϋπολογισμός ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ…

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2020 για το πρόγραμμα Erasmus+.

Το 2020 είναι το τελευταίο έτος του τρέχοντος προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κινητικότητα και τη συνεργασία στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Ο αναμενόμενος προϋπολογισμός ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 12 % σε σύγκριση με το 2019, θα προσφέρει στους νέους Ευρωπαίους ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για σπουδές, κατάρτιση ή απόκτηση επαγγελματικής πείρας στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2020, η Επιτροπή θα δρομολογήσει δεύτερο πιλοτικό έργο για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Επιπλέον, η ΕΕ έχει ως στόχο να δημιουργήσει 35. 000 ευκαιρίες συμμετοχής Αφρικανών φοιτητών και προσωπικού στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο της Συμμαχίας Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας.

Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, δήλωσε τα εξής: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος που το 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να επενδύσει περισσότερα από 3 δισ. ευρώ στο Erasmus+. Έτσι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες ώστε οι νέοι Ευρωπαίοι να μπορούν να πραγματοποιούν σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό, κάτι που θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν γνώσεις και ευρωπαϊκή ταυτότητα. Επιπλέον, θα μπορέσουμε να προωθήσουμε την πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», καταδεικνύοντας ότι επενδύουμε συνεχώς στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Είμαι περήφανος που τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαμορφώνουν ισχυρές νέες συμμαχίες, ανοίγοντας τον δρόμο για τα πανεπιστήμια του μέλλοντος, προς όφελος των φοιτητών, του προσωπικού και της κοινωνίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.»

Η κ. Μαριάν Τίσεν, επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, πρόσθεσε τα εξής: «Η κοινότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα ενισχυθεί χάρη στις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης του Erasmus στον συγκεκριμένο τομέα, γεφυρώνοντας τομείς, περιφέρειες και χώρες. Με την ενίσχυση του ErasmusPro οι δεσμοί αυτοί θα γίνουν ακόμη ισχυρότεροι, παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες σε εκπαιδευόμενους στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.»

Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού μπορεί να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Επιπλέον, ομάδες νέων που δραστηριοποιούνται σε τομείς σχετικούς με τη νεολαία, αλλά δεν αποτελούν οργάνωση νεολαίας, μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση. Σήμερα η Επιτροπή, μαζί με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων, δημοσίευσε επίσης τον οδηγό του προγράμματος Erasmus+ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Ο οδηγός αυτός παρέχει στους αιτούντες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις ευκαιρίες που τους παρέχονται το 2020 στο πλαίσιο του Erasmus+ όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τη σχολική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια

Τα πρώτα 17 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια επιλέχθηκαν τον Ιούνιο του 2019 και πρόκειται να ξεκινήσουν τις δραστηριότητές τους. Η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκε σήμερα βασίζεται σ’ αυτό το πρώτο στάδιο δοκιμών. Η πρωτοβουλία θα αποτελέσει το επίκεντρο εκδήλωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 7 Νοεμβρίου 2019, στην οποία όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που έχουν επιλεγεί μέχρι σήμερα θα συναντηθούν για πρώτη φορά με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και την εξέταση των επόμενων βημάτων με τους σπουδαστές, τους πρυτάνεις και τα υπουργεία που είναι αρμόδια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη θα συμμετάσχουν και άλλα πανεπιστήμια.

Εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων

Αυτό θα είναι το τρίτο έτος των Συμπράξεων ανταλλαγών μεταξύ σχολείων — μιας δράσης του Erasmus+ που προσφέρει στα ευρωπαϊκά σχολεία ευκαιρίες για την ανταλλαγή μαθητών και εκπαιδευτικών. Τα τελευταία δύο χρόνια συμμετείχαν περισσότερα από 15 000 σχολεία. Το 2020 άλλα 9 000 σχολεία θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν.

Στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, οι επενδύσεις επικεντρώνονται στο ErasmusPro — παρέχοντας ευκαιρίες στους εκπαιδευόμενους και τους μαθητευόμενους να περνούν από τρεις μήνες έως ένα έτος στο εξωτερικό, αναπτύσσοντας τις επαγγελματικές και γλωσσικές τους ικανότητες. Το ErasmusPro, από την έναρξή του το 2018, κατάφερε να αυξήσει το ενδιαφέρον για μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και έχει στηρίξει περισσότερους από 12 000 μαθητές ετησίως. Η παροχή στήριξης θα συμβάλει επίσης στη δημιουργία «πιλοτικών» διακρατικών κέντρων αριστείας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τα οποία θα είναι ενσωματωμένα στις στρατηγικές τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Τα κέντρα αυτά θα συνεργάζονται στενά με άλλους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και με την επιστημονική κοινότητα και τις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών υψηλής ποιότητας με επίκεντρο τις τομεακές δεξιότητες.

Στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, η χρηματοδοτική στήριξη θα συμβάλει στη δημιουργία ή την ενίσχυση περιφερειακών ή εθνικών δικτύων παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να μπορούν να προσφέρουν αυξημένο αριθμό ποιοτικών έργων για το επόμενο πρόγραμμα Erasmus.

Επιπλέον ευκαιρίες στο πλαίσιο της Συμμαχίας Αφρικής-Ευρώπης

Όπως και το 2019, η φετινή πρόσκληση θα προσφέρει επιπλέον ευκαιρίες για τη στήριξη των ανταλλαγών Αφρικανών φοιτητών και προσωπικού με σκοπό τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus +. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 26 247 ανταλλαγές. Ο στόχος όμως είναι να εξασφαλιστεί η στήριξη 35 000 ατόμων έως το 2020, όπως ανακοινώθηκε στη συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Τα πανεπιστήμια μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε έργα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία συμβάλλουν άμεσα στις συστάσεις που διατυπώθηκαν στην πρόσφατη διάσκεψη υψηλού επιπέδου Αφρικής-Ευρώπης για τη συνεργασία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ιστορικό

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την κινητικότητα και τη διακρατική συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2014-2020. Το τρέχον πρόγραμμα, καθώς και το διάδοχο πρόγραμμά του, που θα τεθεί σε ισχύ το 2021, συμβάλλουν καθοριστικά στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025. Σκοπός του προγράμματος Erasmus+ είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση των συμμετεχόντων από όλα τα κοινωνικά στρώματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με κοινωνικά, οικονομικά, σωματικά ή γεωγραφικά μειονεκτήματα.

Τον Μάιο του 2018 η Επιτροπή πρότεινε να διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος Erasmus σε 30 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, δίνοντας τη δυνατότητα σε 12 εκατομμύρια άτομα να αποκτήσουν μια εμπειρία στο εξωτερικό.

 

euractiv.gr

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • AVM FRITZ!Powerline 1240 AX

  AVM FRITZ!Powerline 1240 AX

  Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, του νέου σετ FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN set είναι το νέο Wi-Fi 6. Αυτό συνεπάγεται ότι μπορείτε να αναβαθμίσετε το οικιακό σας δίκτυο με Gigabit μέσω της ηλεκτρικής καλ...
 • TP-Link SG6428XHP & SG6654XHP

  TP-Link SG6428XHP & SG6654XHP

  Τα SG6428XHP και SG6654XHP είναι δύο προηγμένης τεχνολογίας, ευέλικτα PoE+ switches της TP-Link, με διαχείριση L3, τα οποία έχουν κατασκευαστεί για απαιτήσεις δικτύωσης επαγγελματικού επιπέδου, με...
 • Αλκαλικές μπαταρίες Grundig από την KAL Electronics

  Αλκαλικές μπαταρίες Grundig από την KAL Electronics

  Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή πλήρους σειράς μπαταριών Grundig. Περιλαμβάνει αλκαλικές μπαταρίες όλων των μεγεθών, για γενική χρήση σε όλες τις μικροσυσκευές. Διαθέτουν μέγισ...
 • Ikusi MOD-203

  Ikusi MOD-203

  H Ikusi παρουσίασε πρόσφατα ένα νέο ποιοτικό μοντέλο Digital HD Modulator, το MOD-203, το οποίο μετατρέπει σήμα από HDMI και AV σε DVB-T COFDM, με πλήρεις δυνατότητες παραμετροποίησης του σήματος ...
 • Tesla XG500

  Tesla XG500

  Απολαύστε εξαιρετική ψυχαγωγία πολυμέσων με το Tesla MediaBox XG500, ένα Android TV Box με πιστοποιημένο λειτουργικό σύστημα Google TV. Η πιστοποίηση αυτή εγγυάται την ομαλή λειτουργία και τις τακ...
 • Sonora Terra Digital

  Sonora Terra Digital

  Η Sonora Terra Digital είναι μια κεραία με συμπαγή και μοντέρνο σχεδιασμό, κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, ώστε να απολαμβάνετε σταθερή σύνδεση και εικόνα υψηλής ποιότητας! Είναι κατάλλ...
 • Ekselans EK CAST

  Ekselans EK CAST

  Το EK CAST βελτιώνει την εμπειρία πολυμέσων των φιλοξενούμενων στα δωμάτια του ξενοδοχείου (ή/και νοσοκομείου, γηροκομείου κ.λπ.), επιτρέποντάς τους να απολαμβάνουν τόσο το δικό τους περιεχόμενο π...
 • Huayu 0143

  Huayu 0143

  Αν χάλασε το τηλεχειριστήριο του αποκωδικοποιητή σας MAG, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, καθώς η KAL Electronics έχει τη λύση! Διαθέτει το Huayu 0143, που είναι ένα οικονομικό τηλεχειριστήριο αντικ...
 • Tesla XT850

  Tesla XT850

  Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου Tesla MediaBox XT850. Πρόκειται για ένα Android TV Box που είναι ταυτόχρονα και DVB-T2 HEVC (H.265) δέκτης, συμβατός με το νέο πρότυπο επίγεια...
 • D-Link DMS-106XT

  D-Link DMS-106XT

  Απολαύστε αξιόπιστο ενσύρματο Ethernet 10 Gigabit, με πέντε θύρες 2.5 Gigabit, λειτουργία Turbo για ιεράρχηση QoS βάσει θυρών, καθώς και πολύχρωμο φωτισμό LED, που σας επιτρέπουν να εξαλείψετε τα ...
 • Digitalbox 8200 HD FTA

  Digitalbox 8200 HD FTA

  Ένας νέος δέκτης κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά από την Ψηφιακή Τεχνολογία Α.Ε.Β.Ε. Πρόκειται για τον Digitalbox 8200 HD FTA, έναν οικονομικό δορυφορικό δέκτη με DVB-S2 tuner που έχει σχεδιαστεί γ...
 • Η Panel TV μαγνήτισε τους επαγγελματίες στην Athens Electronix 2024

  Η Panel TV μαγνήτισε τους επαγγελματίες στην Athens Electronix 2024

  Νέο παράθυρο στην πληροφόρηση των επαγγελματιών ψηφιακών λύσεων άνοιξε η Panel TV με τη συμμετοχή της και την παρουσίαση νέων καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών στη μεγαλύτερη κλαδική έκθεση συστημάτ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, Μάιος 2024

  Ψηφιακή Τηλεόραση, Μάιος 2024

  Κυκλοφορεί το νέο τεύχος Μαΐου 2024 του περιοδικού "Ψηφιακή Τηλεόραση" μαζί με το "Security Report" Το νέο τεύχος Μαΐου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό ...
 • Cosmote, Nova, Vodafone – Όλα τα πακέτα για streaming και υπερυψηλές ταχύτητες internet μέσω οπτικής ίνας

  Cosmote, Nova, Vodafone – Όλα τα πακέτα για streaming και υπερυψηλές ταχύτητες internet μέσω οπτικής ίνας

  Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι είναι πάντα περιζήτητοι! Εκτός από τις υπηρεσίες τηλεφωνίας και υψηλής ταχύτητας internet που παρέχουν, έχουν εμπλουτίσει το πορτφόλιό τους και με πλατφόρμες συνδρομητ...
 • Kathrein UFOpro

  Kathrein UFOpro

  Το UFOpro αποτελεί την πρόσφατη πλατφόρμα Headend της γερμανικής Kathrein, που προσφέρει ηγετική σχέση απόδοσης - τιμής στην αγορά! Είναι κατασκευασμένο για εφαρμογές τηλεόρασης επόμενης γενιάς σε...
 • Sat & Zap, Μάιος 2024

  Sat & Zap, Μάιος 2024

  Ελάχιστο το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον στη γεωστατική τροχιά όπου το streaming έχει υπερκεράσει τους δορυφόρους. Αντίθετα, σε Ασία και Αφρική κάθε μήνα εμφανίζονται νέα ελεύθερα κανάλια. Al Shams...