Skip to main content
29 Σεπτεμβρίου 2022 11:35

Σχέδιο Δράσης για την καθολική πρόσβαση σε Smartphone

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2022%2F09%2FLethabo

Η ITU/ Επιτροπή Ευρυζωνικότητας της UNESCO για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη επικύρωσε την πρώτη πολυμερή μελέτη με στόχο τη δημιουργία πρακτικών εργαλείων και δράσεων που θα μπορούσαν να δώσουν τη δυνατότητα σε σχεδόν 3 δισεκατομμύρια περισσότερους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο μέσω smartphone έως το 2030.

Περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού εξακολουθεί να αδυνατεί ή να μην έχει καθόλου πρόσβαση στο διαδίκτυο[1]. Το χάσμα υιοθέτησης του διαδικτύου μέσω κινητού – το οποίο προκύπτει όταν τα άτομα δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ακόμη και όταν υπάρχει η κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας σε μια περιοχή – είναι πλέον πάνω από επτά φορές μεγαλύτερο από το χάσμα κάλυψης παγκοσμίως και είναι ακόμη μεγαλύτερο στη Νότια Ασία, την υποσαχάρια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική[2].

Στην Ομάδα Εργασίας της Επιτροπής Ευρυζωνικότητας για την Πρόσβαση σε Smartphone συμπροήδρευσαν ο Nick Read, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Vodafone, ο Houlin Zhao, Γενικός Γραμματέας της ITU και οι Heidi SchroderusFox  και Rabab Fatima, Ύπατοι Εκπρόσωποι του ΟΗΕ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τις περίκλειστες αναπτυσσόμενες χώρες και τα Μικρά Νησιωτικά Αναπτυσσόμενα Κράτη (UN-OHRLLS). Η ομάδα εργασίας περιλάμβανε επίσης εκπροσώπους από τις κυβερνήσεις του Μπενίν και της Γκάνα.

Liso

Στην έκθεση, με τίτλο “Strategies Towards Universal Smartphone Access”, διαπιστώνεται ότι η περιορισμένη οικονομική προσιτότητα και διαθεσιμότητα smartphone, μαζί με τη χαμηλή εμπιστοσύνη των καταναλωτών, περιορίζουν την υιοθέτηση του διαδικτύου, εν μέρει και λόγω έλλειψης βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων.

Η έκθεση, για την έρευνα και τη σύνταξη της οποίας απαιτήθηκε ένας χρόνος, προσδιορίζει τρεις παρεμβάσεις που εκτιμάται ότι θα έχουν τον πιο άμεσο αντίκτυπο στην υιοθέτηση των smartphone:

  • αυξημένη χρήση από πλευράς τηλεπικοινωνιακών παρόχων μοντέλων χρηματοδότησης ευέλικτων συσκευών·
  • μειωμένους φόρους και εισαγωγικούς δασμούς· και
  • βελτιωμένα μοντέλα διανομής για να καταστούν τα smartphone πιο προσιτά στις αγροτικές κοινότητες.

Παράλληλα με τα μέτρα αυτά, η έκθεση συνιστά περαιτέρω διερεύνηση της χρήσης επιδοτήσεων συσκευών και την επαναχρησιμοποίηση μεταχειρισμένων smartphone.

Η Επιτροπή Ευρυζωνικότητας θα δημιουργήσει ομάδες εργασίας για την ολοκλήρωση ενός σχεδίου δράσης πέντε σημείων που θα προκύπτει από τα ευρήματά της:

  • έναρξη συνεργασιών win-win με παράγοντες από όλη την ψηφιακή αλυσίδα αξίας.
  • βελτίωση της νομοθεσίας για την ανακύκλωση και ανάπτυξη προτύπων ποιότητας για μεταχειρισμένα smartphone
  • ανάπτυξη στρατηγικής για την ανακύκλωση συσκευών μεσαίας και χαμηλής κατηγορίας ·

(iv)              διερεύνηση της χρήσης Πόρων Καθολικής Υπηρεσίας και άλλων κρατικών επιδοτήσεων· και

  • περαιτέρω διερεύνηση των οικονομικών οφελών από τη μείωση των φόρων και των εισαγωγικών δασμών στα smartphone.

Ο Nick Read, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Vodafone δήλωσε σχετικά: «Η πρόσβαση στο διαδίκτυο και τα smartphone αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την εύρεση θέσεων εργασίας, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και πολλά άλλα. Χρειαζόμαστε εστιασμένες συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών για να προωθήσουμε την χρήση smartphone, μέσω των πέντε δράσεων που έχουμε εντοπίσει, για να διασφαλίσουμε ότι θα καταστήσουμε δυνατά τα ευεργετικά οφέλη της υιοθέτησης του διαδικτύου για δισεκατομμύρια ανθρώπους».

Ο Houlin Zhao, Γενικός Γραμματέας της ITU, σχολίασε: «Χάρη στις συλλογικές προσπάθειες όλων των μελών της Ομάδας Εργασίας, η παρούσα έκθεση προωθεί τη συζήτηση, παρέχοντας λεπτομερείς περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται παγκοσμίως για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην παροχή προσιτής ευρυζωνικότητας και πρόσβαση σε smartphone. Αυτή η έκθεση αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα. Για την επόμενη φάση, θα ήθελα να σας καλέσω να συμμετάσχετε μαζί μας για να εφαρμόσουμε τις προτεινόμενες πρωτοβουλίες και το σχέδιο δράσης πέντε σημείων για τη μείωση του χάσματος συσκευών για τις υποεξυπηρετούμενες κοινότητες παγκοσμίως, καθώς προχωράμε προς την οικοδόμηση ενός πιο περιεκτικού, δίκαιου και βιώσιμου κόσμου».

Η Rabab Fatima, Ύπατη Εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τις περίκλειστες αναπτυσσόμενες χώρες και τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη (UN-OHRLLS), πρόσθεσε τα εξής: «Μόνο το 45% των ενηλίκων στις αναδυόμενες οικονομίες διαθέτει σήμερα smartphone, σε σύγκριση με το 76% στις προηγμένες οικονομίες[3].Οι γυναίκες είναι επίσης πολύ λιγότερο πιθανό από τους άνδρες να έχουν smartphone και να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο μέσω κινητού, εάν ζουν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Τα smartphone δεν είναι απλώς καταναλωτικά αγαθά: συνιστούν επιταχυντές για μάθηση, σύνδεση και οικονομική δραστηριότητα. Αλλά όταν το κόστος ενός smartphone υπερβαίνει το 70% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των ανθρώπων που ζουν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος[4], η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και χρήσης του πρέπει πλέον να καταστεί προτεραιότητα πολιτικής για τη διεθνή κοινότητα».

Η ομάδα εργασίας περιλάμβανε επίσης εκπροσώπους από: την America Móvil, την κυβέρνηση του Μπενίν, τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, την κυβέρνηση της Γκάνα, την GSMA, το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου, την Intelsat, το Διεθνές Κέντρο Επιστημονικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας για Συνεργασία Νότου-Νότου (ITC), την Millicom, τη Smart Africa, τη ZTE και το Ίδρυμα World Wide Web.

Jebet

Ο κύριος συγγραφέας της έκθεσης ήταν ο καθηγητής Christopher Yoo, στην Έδρα John H. Chestnut, καθηγητής Νομικής, Επικοινωνίας και Επιστήμης Υπολογιστών και Πληροφοριών στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια. Η έκθεση περιελάμβανε έρευνα από την GSMA, την ITU και 19 δομημένες συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων, καθώς και πληροφορίες από ομάδες εστίασης επιχειρηματιών που συγκλήθηκαν από το ITC, καθώς και εκτενή δευτερογενή έρευνα.

Οι στρατηγικές για την υιοθέτηση smartphone βασίζονται στον Ψηφιακό Συνασπισμό “Partner2Connect” που ξεκίνησε νωρίτερα φέτος από την ITU, σε στενή συνεργασία με το Γραφείο του Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα για την Τεχνολογία. Το Partner2Connect είναι μια πολυμερής συμμαχία για την προώθηση της ουσιαστικής συνδεσιμότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού παγκοσμίως, με εστίαση (ενδεικτικά) στις κοινότητες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσχέρειες στη σύνδεση. Ο συνασπισμός έλαβε μέχρι στιγμής 428 δεσμεύσεις με εκτιμώμενη οικονομική αξία €26 δισ. Στις δεσμεύσεις των πρωτοπόρων περιλαμβάνεται η Vodafone, μέσω της κύριας αφρικανικής της επιχείρησης, Vodacom, η οποία θα επενδύσει €190 εκατ. την επόμενη πενταετία για να αυξήσει την κάλυψη του πληθυσμού 4G σε επιπλέον 80 εκατομμύρια ανθρώπους στην Αφρική.

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://www.broadbandcommission.org/download/5913/


[1] ITU: Μέτρηση της ψηφιακής ανάπτυξης: Γεγονότα και αριθμοί 2022 (προσεχώς).

[2] GSMA: Επιτάχυνση της ιδιοκτησίας smartphone σε προσιτές τιμές στις αναδυόμενες αγορές .

[3] Pew Research Center: Η κατοχή smartphone αυξάνεται ραγδαία σε όλο τον κόσμο, αλλά όχι πάντα εξίσου

[4] A4AI: Έκθεση Προσιτότητας 2021

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

Τα νέα της Mistral – Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση: Ενισχυτής κεραίας 2U30
Συνεχίζοντας την περιγραφή των προϊόντων της Mistral, θα γίνει περιγραφή των ενισχυτών κεραίας. Οι ενισχυτές κεραίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1) Οι ενισχυτές με ακροδέκτες χωρίς θωράκιση, ...
Tesla XT850
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου Tesla MediaBox XT850. Πρόκειται για ένα Android TV Box που είναι ταυτόχρονα και DVB-T2 HEVC (H.265) δέκτης, συμβατός με το νέο πρότυπο επίγεια...
SatLink ST-6502
Η εταιρεία Tronix ανακοινώνει την παραλαβή του νέου modulator ST-6502 της SatLink. Πρόκειται για έναν διαμορφωτή ενός καναλιού σε mini μέγεθος, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για οικιακή ψυχαγωγία, ξενο...
Fracarro UX-WB LTE
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου LNB της οικογένειας UX της ιταλικής Fracarro. Πρόκειται για το UX-WB LTE, ένα wideband LNB με 2 ξεχωριστές εξόδους, που η μία μεταφέρει όλα τα...
AVM Geofencing
Η τελευταία ενημέρωση του FRITZ!App Smart Home προσθέτει μια λειτουργία που ζητείται συχνά: Το geofencing. Σας επιτρέπει να εκτελείτε ενέργειες στο έξυπνο σπίτι σας όταν εισέρχεστε ή εξέρχεστε από...
Amiko A11 Link
Αναζητείτε έναν προηγμένο τρόπο για να απολαύσετε το αγαπημένο σας περιεχόμενο, είτε πρόκειται για ζωντανή τηλεόραση, είτε για ταινίες ή ραδιόφωνο; Μην ψάχνετε άλλο! Το Amiko A11 Link 4K TV Stick ...
Fracarro D-Matrix 4S FTA
Δεν γίνεται να αφήσετε τους φιλοξενούμενούς σας χωρίς τηλεόραση. Η ιταλική Fracarro έρχεται να δώσει τη λύση με το νέο Compact Headend D-Matrix 4S FTA, το οποίο προορίζεται για σύνδεση σε τηλεοράσ...
AVM FRITZ!Fon X6
Το FRITZ!Fon X6 εντυπωσιάζει με τη μοντέρνα σχεδίασή του σε κομψή λευκή και μαύρη έκδοση, ενώ διαθέτει μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2,4” υψηλής αντίθεσης για τέλεια αναγνωσιμότητα. Ο χρήστης μπορεί να βλέ...
Solray S01C, S02B & S03C Series
Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει νέες παραλαβές προϊόντων που περιλαμβάνουν σειρές φωτιστικών LED της Solray. Πρόκειται για πλήρως ανεξάρτητα συστήματα φωτισμού που αποτελούνται από προβολέα...
TP-Link EAP623-Outdoor HD AX1800
Το EAP623-Outdoor HD είναι ένα Access Point εξωτερικού χώρου από τη σειρά EAP της TP-Link, που υποστηρίζει το πρότυπο Wi-Fi 6 με μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων έως και 1,8Gbps (574Mbps στα 2...
Ikusi ENC-108
Η Ikusi, συνεχίζοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων προϊόντων, παρουσιάζει το ENC-108 με 8 εισόδους HDMI, τα σήματα των οποίων μπορούν να μετατραπούν σε 8 streams IP σε SPTS (unicast ή mult...
Fracarro PAS4117101
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου καλωδίου PAS4117101 της ιταλικής Fracarro. Πρόκειται για υψηλής ποιότητας ομοαξονικό καλώδιο εξωτερικού χώρου, με τριπλή θωράκιση, διάμετρο 6,...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Ψηφιακή Τηλεόραση, Ιούνιος 2024
Κυκλοφορεί το νέο τεύχος Ιουνίου 2024 του περιοδικού "Ψηφιακή Τηλεόραση" μαζί με το "Security Report" Το νέο τεύχος Ιουνίου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδ...
UEFA EURO 2024 GERMANY
Η ώρα για το μεγαλύτερο αθλητικό ραντεβού της τετραετίας στην Ευρώπη έφτασε! Για έναν ολόκληρο μήνα, από 14 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου, η καρδιά της ποδοσφαιρικής Ευρώπης θα χτυπάει στα γήπεδα της Γερ...
Η PartnerNET διανέμει αποκλειστικά τα προϊόντα της MaxHub σε Ελλάδα και Κύπρο
H PartnerNET παρουσιάζει την εταιρεία MaxHub, η οποία αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τον χώρο των επικοινωνιών (communication) και της έξυπνης συνεργασίας (collaboration) για τις επιχειρήσεις. Με...
Octagon Spirit Pro
Η γερμανική Octagon διευρύνει την γκάμα των HDTV δεκτών της, παρουσιάζοντας τη version 2 του μοντέλου Spirit, τον Octagon Spirit Pro. Πρόκειται για έναν δέκτη IP με επίσημο λειτουργικό σύστημα And...
Ekselans MD HD Easy Twin 122013
Έναν ολοκαίνουργιο στην ελληνική αγορά ψηφιακό διαμορφωτή, που διαθέτει πολλές και σημαντικές καινοτομίες, δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για τον MD HD Easy T...
SAT & ZAP, Ιούνιος 2024
Η πικρή αλήθεια είναι ότι το streaming τείνει να υποκαταστήσει και στους DXersτη δορυφορική λήψη ως μέθοδο zapping. Παρ’ όλα αυτά μπορείτε ακόμη να βρείτε κανάλια που δεν μεταδίδονται ιντερνετικά…...