Skip to main content
15 Μαΐου 2024 08:35

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων σε συνεργασία με τον ΟΤΕ πρωτοπορούν στην ανάπτυξη τεχνικών τεχνικής νοημοσύνης για δίκτυα 6G

6g 680ebaf8

Η έκτη γενιά τεχνολογίας ασύρματων επικοινωνιών (6G), υπόσχεται να «ξεκλειδώσει» μια νέα εποχή συνδεσιμότητας και ψηφιακών εμπειριών σε διάφορους τομείς όπως, χαρακτηριστικά και μεταξύ άλλων, η ψυχαγωγία, η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και το εμπόριο. Το 6G έχει τη δυνατότητα να επιφέρει σημαντικά οφέλη στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική οικονομία μέσω των μετασχηματιστικών του δυνατοτήτων, σε πολλαπλά επίπεδα αναφοράς καθώς δύναται να ασκεί καταλυτική επίδραση σε πολλούς τομείς.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ινστιτούτο Βιομηχανικών συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.)/Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας Α.Ε. (ΟΤΕ) πρωτοπορούν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας 6G αναπτύσσοντας νέες αρχιτεκτονικές βασισμένες σε διάφορες μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης και πειραματικές πλατφόρμες νέων υποδομών έρευνας στις τεχνολογίες 6G, για την πραγματοποίηση δοκιμών στις διάφορες προτεινόμενες τεχνολογίες.

Η ερευνητική ομάδα SMARTECH του ΙΝΒΙΣ/Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ της οποίας ηγείται το συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ Καθ. Χρήστος Βερυκούκης και η ομάδα του Δρ. Ιωάννη Χοχλιούρου από τη Διεύθυνση Core Network DevOps & Technology Strategy, Fixed & Mobile / Υποδιεύθυνση Έρευνας & Ανάπτυξης, Σταθερής και Κινητής του ΟΤΕ συμμετέχουν από κοινού σε τρία έργα σχετικά με την ανάπτυξη τεχνολογιών 6G, στα οποία συντονιστής είναι το ΙΝΒΙΣ/Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ, και τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Smart Networks Systems Joint Undertaking (SNS-JU) της Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτών των έργων, αμφότεροι οι φορείς  ΙΝΒΙΣ/Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ και ΟΤΕ συνεργάζονται με μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής όπως ενδεικτικά η Ericsson, η SIEMENS, η ORANGE και η IBM, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη συνεργασία με βιομηχανικούς εταίρους από την Ελλάδα (όπως χαρακτηριστικά η INTRACOM, η SPACE-HELLAS και η SATWAYS) συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου και διαδραστικού «οικοσυστήματος» προκειμένου να ενισχύσουν τον ρόλο τους στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της επερχόμενης 6ης γενιάς.

To SUNRISE-6G το οποίο αποτελεί και το μεγαλύτερο, ως προς την έκταση και ως προς το θεματικό πεδίο δράσεων, έργο μεταξύ των προαναφερθέντων, αποσκοπεί στο να κατασκευάσει την πρώτη επεκτάσιμη, ανοιχτή και συμβατή με συναφή πρότυπα πανευρωπαϊκή πλατφόρμα υποδομής 6G για ανάπτυξη κάθετων εφαρμογών συνενώνοντας 14 κλίνες δοκιμών (testbeds) 6G από διάφορες ερευνητικές ομάδες στην Ευρώπη. Το ΑΘΗΝΑ/ ISI ηγείται μιας κοινοπραξίας 28 εταίρων από 12 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, με συνολικό προϋπολογισμό 13 εκατομμυρίων Ευρώ. Το SUNRISE-6G επιδιώκει ώστε να προσφέρει επίσης πρόσβαση σε μία ολοκληρωμένη βιβλιοθήκη με τεχνικές λύσεις, βασισμένες σε Τεχνητή Νοημοσύνη, για την επόμενη γενιά δικτυών 6G. Τα οφέλη της πειραματικής πλατφόρμας θα παρουσιαστούν για περιπτώσεις χρήσης ψηφιακού σύμπαντος (metaverse), συνεργατικής ρομποτικής εξερεύνησης σε περιβάλλοντα εξόρυξης και κινητικότητας σε υπέργεια δίκτυα.

Το έργο 6G-BRICKS, περιλαμβάνει 17 εταίρους από 8 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, με συνολική χρηματοδότηση 8 εκατομμυρίων Ευρώ, φέρνοντας σε επαφή ειδικούς σε πρωτοποριακές τεχνολογίες 6G, όπως δικτύωση χωρίς κυψέλες (cell-free networking), κατανεμημένη επεξεργασία (distributed processing) και επαναδιαρθρώσιμες ευφυείς επιφάνειες (Reconfigurable Intelligent Surfaces – RIS), υιοθετώντας τις αρχές της εξηγήσιμης τεχνητής νοημοσύνης (AI), αρθρωτής κατασκευής – δομοστοιχείωσης (modularity) και λογισμικοποίησης (softwarization) για την παροχή της πρώτης πολυδιάστατης πειραματικής πλατφόρμας τεχνολογίας 6G σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Το έργο 6G-BRICKS θα δομήσει τις διάφορες βαθμίδες αρχιτεκτονικής γύρω από την ιδέα των «LEGO Bricks», παρέχοντας αυτόνομους κόμβους δοκιμών (testbed nodes) που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε υποδομές πειραματικών δοκιμών. Οι προηγμένες περιπτώσεις χρήσης στην ολογραφική επικοινωνία, το ψηφιακό σύμπαν (metaverse) και τα ψηφιακά δίδυμα (digital twinning), θα παρουσιάσουν τα οφέλη των πρωτοποριακών τεχνολογιών και αρχιτεκτονικών 6ης γενιάς.

Το έργο INTENSE-6G με 11 εταίρους από 8 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης και με συνολική χρηματοδότηση 4 εκατομμυρίων Ευρώ, προτείνει μια νέα αρχιτεκτονική αυτοματισμού για δίκτυα 6ης  γενιάς, βασισμένη σε μία εργαλειοθήκη εγγενούς Τεχνητής Νοημοσύνης που διευκολύνει τη δήλωση προθέσεων, τη διαπραγμάτευση και την αυτοματοποίηση αποφάσεων σε αυτόνομους τομείς ενός δικτύου 6G με τη χρήση μεγάλων μοντέλων γλωσσικής επεξεργασίας. Επιπλέον, η ανίχνευση υιοθετείται ως μια κύρια τεχνική, για την υποβοήθηση στην πλοήγηση της πολυπλοκότητας και την έλλειψη αξιοπιστίας του βαθέως άκρου.

Ιδιαίτερα, πρέπει να τονιστεί το ότι οι παραπάνω δράσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας που πρόσφατα υπογράφηκε μεταξύ του ΙΝ.ΒΙ.Σ./Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ και του ΟΤΕ, για την ανάπτυξη τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης σε συστήματα ασύρματων τηλεπικοινωνιών.

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.) ως κορυφαίο Ινστιτούτο Αριστείας Έρευνας & Ανάπτυξης διεξάγει βασική έρευνα σχετικά με την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία με μεγάλη επιτυχία στον τομέα 6G. Από την ίδρυσή του, το ΙΝ.ΒΙ.Σ. συμμετέχει με επιτυχία σε περισσότερα από 100 εθνικά, περιφερειακά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει συνεργαστεί στενά με πολλά αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς και επιχειρήσεις, αντιμετωπίζοντας και εξερευνώντας τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία, η τεχνολογία και η κοινωνία.

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι πρωτοπόρος στις τεχνολογικές εξελίξεις και αποτελεί τον μεγαλύτερο επενδυτή σε υποδομές τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα έχοντας αναπτύξει ένα σημαντικό δίκτυο διεθνών συνεργασιών στο χώρο της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας συνεργαζόμενος με όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Κατά το τρέχον έτος συμμετέχει σε 38 συνολικά πρωτοποριακά τεχνολογικά ερευνητικά έργα. Από το 2009 μέχρι σήμερα έχει λάβει μέρος σε περισσότερα από 120 ερευνητικά έργα ενώ παράλληλα, τα Εργαστήρια Νέων Τεχνολογιών του Ομίλου ΟΤΕ αξιολογούν τις νέες τεχνολογίες και τον εξοπλισμό των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος.

Πηγή: https://www.naftemporiki.gr/
(Κώστας Παπαζαχαρίου, αναδημοσίευση 15/5/2024)

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • AVM FRITZ!Powerline 1240 AX

  AVM FRITZ!Powerline 1240 AX

  Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, του νέου σετ FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN set είναι το νέο Wi-Fi 6. Αυτό συνεπάγεται ότι μπορείτε να αναβαθμίσετε το οικιακό σας δίκτυο με Gigabit μέσω της ηλεκτρικής καλ...
 • TP-Link SG6428XHP & SG6654XHP

  TP-Link SG6428XHP & SG6654XHP

  Τα SG6428XHP και SG6654XHP είναι δύο προηγμένης τεχνολογίας, ευέλικτα PoE+ switches της TP-Link, με διαχείριση L3, τα οποία έχουν κατασκευαστεί για απαιτήσεις δικτύωσης επαγγελματικού επιπέδου, με...
 • Αλκαλικές μπαταρίες Grundig από την KAL Electronics

  Αλκαλικές μπαταρίες Grundig από την KAL Electronics

  Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή πλήρους σειράς μπαταριών Grundig. Περιλαμβάνει αλκαλικές μπαταρίες όλων των μεγεθών, για γενική χρήση σε όλες τις μικροσυσκευές. Διαθέτουν μέγισ...
 • Ikusi MOD-203

  Ikusi MOD-203

  H Ikusi παρουσίασε πρόσφατα ένα νέο ποιοτικό μοντέλο Digital HD Modulator, το MOD-203, το οποίο μετατρέπει σήμα από HDMI και AV σε DVB-T COFDM, με πλήρεις δυνατότητες παραμετροποίησης του σήματος ...
 • Tesla XG500

  Tesla XG500

  Απολαύστε εξαιρετική ψυχαγωγία πολυμέσων με το Tesla MediaBox XG500, ένα Android TV Box με πιστοποιημένο λειτουργικό σύστημα Google TV. Η πιστοποίηση αυτή εγγυάται την ομαλή λειτουργία και τις τακ...
 • Sonora Terra Digital

  Sonora Terra Digital

  Η Sonora Terra Digital είναι μια κεραία με συμπαγή και μοντέρνο σχεδιασμό, κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, ώστε να απολαμβάνετε σταθερή σύνδεση και εικόνα υψηλής ποιότητας! Είναι κατάλλ...
 • Ekselans EK CAST

  Ekselans EK CAST

  Το EK CAST βελτιώνει την εμπειρία πολυμέσων των φιλοξενούμενων στα δωμάτια του ξενοδοχείου (ή/και νοσοκομείου, γηροκομείου κ.λπ.), επιτρέποντάς τους να απολαμβάνουν τόσο το δικό τους περιεχόμενο π...
 • Huayu 0143

  Huayu 0143

  Αν χάλασε το τηλεχειριστήριο του αποκωδικοποιητή σας MAG, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, καθώς η KAL Electronics έχει τη λύση! Διαθέτει το Huayu 0143, που είναι ένα οικονομικό τηλεχειριστήριο αντικ...
 • Tesla XT850

  Tesla XT850

  Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου Tesla MediaBox XT850. Πρόκειται για ένα Android TV Box που είναι ταυτόχρονα και DVB-T2 HEVC (H.265) δέκτης, συμβατός με το νέο πρότυπο επίγεια...
 • D-Link DMS-106XT

  D-Link DMS-106XT

  Απολαύστε αξιόπιστο ενσύρματο Ethernet 10 Gigabit, με πέντε θύρες 2.5 Gigabit, λειτουργία Turbo για ιεράρχηση QoS βάσει θυρών, καθώς και πολύχρωμο φωτισμό LED, που σας επιτρέπουν να εξαλείψετε τα ...
 • Digitalbox 8200 HD FTA

  Digitalbox 8200 HD FTA

  Ένας νέος δέκτης κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά από την Ψηφιακή Τεχνολογία Α.Ε.Β.Ε. Πρόκειται για τον Digitalbox 8200 HD FTA, έναν οικονομικό δορυφορικό δέκτη με DVB-S2 tuner που έχει σχεδιαστεί γ...
 • Η Panel TV μαγνήτισε τους επαγγελματίες στην Athens Electronix 2024

  Η Panel TV μαγνήτισε τους επαγγελματίες στην Athens Electronix 2024

  Νέο παράθυρο στην πληροφόρηση των επαγγελματιών ψηφιακών λύσεων άνοιξε η Panel TV με τη συμμετοχή της και την παρουσίαση νέων καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών στη μεγαλύτερη κλαδική έκθεση συστημάτ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, Μάιος 2024

  Ψηφιακή Τηλεόραση, Μάιος 2024

  Κυκλοφορεί το νέο τεύχος Μαΐου 2024 του περιοδικού "Ψηφιακή Τηλεόραση" μαζί με το "Security Report" Το νέο τεύχος Μαΐου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό ...
 • Cosmote, Nova, Vodafone – Όλα τα πακέτα για streaming και υπερυψηλές ταχύτητες internet μέσω οπτικής ίνας

  Cosmote, Nova, Vodafone – Όλα τα πακέτα για streaming και υπερυψηλές ταχύτητες internet μέσω οπτικής ίνας

  Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι είναι πάντα περιζήτητοι! Εκτός από τις υπηρεσίες τηλεφωνίας και υψηλής ταχύτητας internet που παρέχουν, έχουν εμπλουτίσει το πορτφόλιό τους και με πλατφόρμες συνδρομητ...
 • Kathrein UFOpro

  Kathrein UFOpro

  Το UFOpro αποτελεί την πρόσφατη πλατφόρμα Headend της γερμανικής Kathrein, που προσφέρει ηγετική σχέση απόδοσης - τιμής στην αγορά! Είναι κατασκευασμένο για εφαρμογές τηλεόρασης επόμενης γενιάς σε...
 • Sat & Zap, Μάιος 2024

  Sat & Zap, Μάιος 2024

  Ελάχιστο το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον στη γεωστατική τροχιά όπου το streaming έχει υπερκεράσει τους δορυφόρους. Αντίθετα, σε Ασία και Αφρική κάθε μήνα εμφανίζονται νέα ελεύθερα κανάλια. Al Shams...