Skip to main content
17 Φεβρουαρίου 2022 12:25

Vodafone: Έξυπνοι βοηθοί που θα ελέγχονται από τον εγκέφαλο, καθρέφτες ανίχνευσης ασθενειών και ψηφιακά διασυνδεδεμένα δέντρα θα γενικευθούν μέχρι το 2030

044f6e810f443a0fb80cbaed2f2c066d XL 3a707f49

Η συνδεσιμότητα και η «έξυπνη» τεχνολογία θα μεταμορφώσουν ριζικά την εμπειρία μας μέσα στην επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Vodafone “The Connected Consumer 2030” (CC2030), η οποία διερευνά πέντε βασικές τάσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της συνδεσιμότητας, αντιμετωπίζοντας αποφασιστικά τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής…

Χάρη σε πραγματική επανάσταση συνδεσιμότητας, ο μέσος άνθρωπος θα αλληλεπιδρά με μια έξυπνη συσκευή κάθε 18 δευτερόλεπτα – 4.800 φορές την ημέρα

  • Οι έξυπνες συσκευές θα αποδειχθούν ζωτικής σημασίας για τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μέσω του εντοπισμού, της παρακολούθησης και της πρόληψης ασθενειών
  • Τα wearables θα μπορούν να λαμβάνουν εντολές μέσω των σκέψεων ενός ατόμου
  • Τα συνδεδεμένα δέντρα, λιβάδια και οι ωκεανοί θα συμβάλουν στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών έως και κατά ένα τρίτο και θα στηρίξουν τους στόχους βιωσιμότητας.
  • Τα ολογράμματα εμβύθισης και η τεχνητή νοημοσύνη εντός του οχήματος θα μετατρέψουν τα ταξίδια των επιβατών σε εμπειρίες λιανικής

Η συνδεσιμότητα και η «έξυπνη» τεχνολογία θα μεταμορφώσουν ριζικά την εμπειρία μας μέσα στην επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Vodafone The Connected Consumer 2030” (CC2030), η οποία διερευνά πέντε βασικές τάσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της συνδεσιμότητας, αντιμετωπίζοντας αποφασιστικά τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, την εξάντληση των φυσικών πόρων και τη γήρανση του πληθυσμού.

Η έκθεση, που κυκλοφόρησε σε συνεργασία με το The Future Laboratory, προβλέπει τον τρόπο με τον οποίο η καινοτομία στη διασυνδεδεμένη φροντίδα, τις «έξυπνες» πόλεις και τις μεταφορές, η ηθική συνδεσιμότητα, η βιωσιμότητα και η τεχνολογία του μέλλοντος θα βοηθήσουν στην επίλυση προκλήσεων που παρουσιάζονται μια φορά ανά γενιά, καθώς και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

«Έξυπνες» συσκευές που ανιχνεύουν και προλαμβάνουν ασθένειες

Η παγκόσμια κρίση υγείας το 2020 είχε ως αποτέλεσμα το 90% των χωρών να αντιμετωπίζουν προβλήματα σε βασικές υπηρεσίες υγείας. Κατά συνέπεια, οι συλλογικές ανησυχίες για την ευημερία και την ανοσία θα οδηγήσουν σε μια νέα εποχή διασυνδεδεμένης φροντίδας, διαπιστώνει η έκθεση CC2030. Μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, προβλέπει ότι τα σπίτια θα είναι εξοπλισμένα με προϊόντα που θα παρακολουθούν προληπτικά την υγεία και θα μπορούν να διαγνώσουν παθήσεις, εντοπίζοντας πιθανά προβλήματα υγείας νωρίτερα και διευκολύνοντας ένα μοντέλο προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης που θα μπορούσε να εξοικονομήσει 39 δισ. ευρώ στον κλάδο της υγείας κατ’ έτος .

Η έκθεση προβλέπει ότι οι καθρέφτες του μπάνιου θα μπορούσαν να εξοπλιστούν με αισθητήρες που θα ελέγχουν τη ροή του αίματος και θα εντοπίζουν μη φυσιολογικές αλλαγές στο χρώμα του δέρματος ή με έξυπνα ηχεία που θα ζητούν αυτόματα ιατρική συνταγή μετά την ανίχνευση ήχων, όπως ο βήχας και το φτέρνισμα.

Τέτοιες συσκευές θα μπορούν να αξιολογούν ζωτικής σημασίας μετρήσεις όπως η ενυδάτωση, το σάκχαρο και η αρτηριακή πίεση για την πρόβλεψη ή την πρόληψη χρόνιων παθήσεων υγείας, προτού αυτές εμφανιστούν. Η διασυνδεδεμένη φροντίδα θα είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την αύξηση της ανεξαρτησίας στον σταθερά γηράσκοντα πληθυσμό, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ζουν αυτόνομα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, παρέχοντας ταυτόχρονα εγγυήσεις στα μέλη της οικογένειας και στους φροντιστές για την ευημερία των αγαπημένων τους προσώπων.

Έλεγχος των wearables με τη σκέψη έως το 2030

Σύμφωνα με την έκθεση, οι wearable συσκευές θα μπορούν να ελέγχονται όχι μόνο με την ομιλία, αλλά και να αλληλεπιδρούν άμεσα με τις σκέψεις του χρήστη. Καθώς ο αριθμός των διασυνδεδεμένων συσκευών αναμένεται να φτάσει τις 125 δισ. παγκοσμίως έως το 2030, οι έξυπνες λύσεις που ενσωματώνονται αβίαστα στις ζωές των ανθρώπων, θα αποτελέσουν βασική τάση την επόμενη δεκαετία.

Αντί να ανταποκρίνονται μόνο στον ήχο, οι διεπαφές μεταξύ εγκεφάλου και υπολογιστή θα ανιχνεύουν σήματα που θα στέλνει αυτόματα ο εγκέφαλος στο στόμα, όταν «λέμε» λέξεις από μέσα μας, επιτρέποντας στους χρήστες να δίνουν εντολές στους «έξυπνους» βοηθούς τους χωρίς να χρειάζεται να μιλούν δυνατά. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την πιθανότητα ενός μέλλοντος χωρίς οθόνες ή “metaverse”, όπου η επικοινωνία με τις συσκευές θα γίνεται μέσω νευρωνικών δικτύων που θα δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να κρατούν νοητικές σημειώσεις ή να επικοινωνούν σιωπηλά με τις συσκευές τους.

Μείωση των εκπομπών έως και κατά 1/3 μέσα από τη διασυνδεδεμένη φύση

Καθώς απομένουν λιγότερα από 10 χρόνια για την επίτευξη του στόχου για περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 1,5 βαθμό, η συνδεσιμότητα θα είναι βασικός αρωγός στις παγκόσμιες προσπάθειες αποκατάστασης και διαχείρισης της βιοποικιλότητας, παρέχοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση του περιβάλλοντος.

Προς το τέλος της δεκαετίας, η συνδεσιμότητα αναμένεται να ενσωματωθεί σε δέντρα, λιβάδια και ακόμη και σε ωκεανούς, καθιστώντας δυνατή την παρακολούθηση των επιπτώσεων των προγραμμάτων αναγέννησης και την αξιολόγηση των πιθανών απειλών. Η Vodafone συνεργάστηκε πρόσφατα με την Defra και τη Forest Research για να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία Narrowband-IoT (NB-IoT) μπορεί να βοηθήσει στην παρακολούθηση της ανάπτυξης των δέντρων και να υποστηρίξει την έρευνα για το ρόλο των δέντρων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η συλλογή δεδομένων θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στις «έξυπνες» πόλεις να εντοπίσουν και να επαναχρησιμοποιήσουν την πλεονάζουσα ενέργεια, καθιστώντας δυνατή την ανακατανομή της αχρησιμοποίητης ενέργειας και θερμότητας από τα κτίρια στις κοντινές κατοικίες ή στους γειτνιάζοντες δημόσιους χώρους.

Σε συνδυασμό με εργαλεία που βοηθούν τους καταναλωτές να λαμβάνουν περισσότερο συνειδητές αποφάσεις, όπως η δημιουργία ψηφιακών «πιστοποιητικών γέννησης» που καταδεικνύουν τις κινήσεις και την προέλευση των προϊόντων για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, η συνδεσιμότητα θα είναι κομβικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας.

Αυτόνομα οχήματα, με ολογράμματα και τεχνητή νοημοσύνη

Τα αυτόνομα οχήματα πρόκειται να αλλάξουν τον τρόπο που κινούμαστε και ο αντίκτυπος της συνδεσιμότητας στις μεταφορές αναμένεται να αγγίξει τα 241 δισ. ευρώ έως το 2030. Χρησιμοποιώντας ολογράμματα εμβύθισης, τα brand του ηλεκτρονικού εμπορίου θα είναι σε θέση να επιδεικνύουν τις πιο πρόσφατες συλλογές τους στους επιβάτες καθώς αυτοί ταξιδεύουν, επιτρέποντάς τους να δουν τα προϊόντα με μια κίνηση του δαχτύλου τους και ακόμη και να αποβιβασθούν σε έναν προορισμό λιανικής για να κάνουν μια αγορά.

Κατά την είσοδό τους σε ένα όχημα, οι επιβάτες θα μπορούν να ελέγχουν τη διαδρομή τους μέσω των προσωπικών τους συσκευών, επιλέγοντας εκ των προτέρων από μια σειρά ρυθμίσεων που θα περιλαμβάνουν από αξιοθέατα έως επαγγελματική δραστηριότητα και ελεύθερο χρόνο, για να δημιουργήσουν μια απόλυτα προσαρμοσμένη εμπειρία επιβατών.

Τα προσωπικά δεδομένα μια νέα μορφή νομίσματος

Καθώς αυξάνεται η ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία των προσωπικών δεδομένων, οι μελλοντικοί καταναλωτές θα απαιτούν υπερπροσωποποιημένες υπηρεσίες και εμπειρίες σε αντάλλαγμα για την κοινοποίησή τους. Μάλιστα, δεδομένου ότι το 44% των ανθρώπων παγκοσμίως προτιμά να μην έχει πρόσβαση σε εξατομικευμένο περιεχόμενο παρά να μοιράζεται προσωπικά στοιχεία, η έκθεση προβλέπει ότι τα προσωπικά δεδομένα θα καταστούν ένα είδος νομίσματος για το οποίο οι εμπορικές μάρκες θα χρειαστεί είτε να πληρώσουν είτε να προσφέρουν σε αντάλλαγμα μιας ανεπτυγμένης εμπειρίας.

Η έκθεση CC2030 διερευνά επίσης τις ανθρώπινες συμπεριφορές που διαμορφώνουν τη μελλοντική καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων των ανησυχιών για τη σωματική και ψυχική ευεξία, καθώς και την ανάγκη να λειτουργούν καλύτερα οι πόλεις για τους ανθρώπους σε παρατεταμένες περιόδους απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Ο Lutfu Kitapci, διευθύνων σύμβουλος του Vodafone Smart Tech δήλωσε: «Τα τελευταία δύο χρόνια, η συνδεσιμότητα έχει γίνει άρρηκτα συνυφασμένη με την καθημερινή μας ζωή, βοηθώντας τους ανθρώπους να παραμένουν κοντά στους δικούς τους και τα πράγματα που τους ενδιαφέρουν περισσότερο και να αντιμετωπίζουν τις καθημερινές προκλήσεις. Τα ευρήματα της Έκθεσης “The Connected Consumer 2030” υπογραμμίζουν τον τρόπο με τον οποίο αυξάνεται ο ρυθμός του μετασχηματισμού και το πώς θα βρεθούμε στο επίκεντρό του με τις λύσεις συνδεσιμότητας για να βοηθήσουμε κράτη, επιχειρήσεις και καταναλωτές να αντιμετωπίσουν μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις».

Ο Chris Sanderson, συνιδρυτής του The Future Laboratory πρόσθεσε: «Μας περιμένει μια δεκαετία εκθετικής αλλαγής. Η συνδεσιμότητα αντιπροσωπεύει το κλειδί για τον μετασχηματισμό αυτόν, βοηθώντας μας να επιφέρουμε διαφορετική αναστάτωση και να επαναπροσδιορίσουμε τι είναι ικανή η κοινωνία να κάνει».

Η Valentina Contini, ιδρύτρια του Innovation Lab στην Porsche Engineering και συντάκτρια της έκθεσης σχολίασε: «Μόλις οι πολίτες και οι υποδομές συνδεθούν μεταξύ τους, ενεργοποιείται μια ολιστική άποψη διαφορετικών γεωγραφικών χώρων και των ανθρώπων που ζουν σε αυτούς. Η οπτική αυτή θα δημιουργήσει εκθετικές ευκαιρίες για θετική αλλαγή».

Σχετικά με το The Future Laboratory

Το Future Laboratory είναι μια από τις πιο γνωστές εταιρείες συμβούλων μελλοντικών τάσεων στον κόσμο. Με ένα μοναδικό συνδυασμό πρόβλεψης τάσεων, καταναλωτικών προβλέψεων, διορατικότητας, στρατηγικής επωνυμίας και καινοτομίας, εμπνέουμε εταιρίες που είναι θωρακισμένες για το μέλλον. Διαθέτει γραφεία στο Λονδίνο και τη Μελβούρνη και έχει συνεργαστεί με περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις σε 50 χώρες. Βασιζόμενοι σε ένα εργατικό δυναμικό περισσότερων από 70 ειδικών εντός της εταιρίας, συγκεντρώνει μοναδικές ομάδες δημοσιογράφων, συγγραφέων, οπτικών ερευνητών και αναλυτών καινοτομίας για να τεκμηριώσει το νέο και το επόμενο σε 14 κλάδους παγκοσμίως. Παρέχει προνοητικότητα μέσω μιας σειράς προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας πληροφοριών για τις τάσεις, LS:N Global, και αυτοπροσώπως μέσω των Στρατηγικών Υπηρεσιών της. Μαζί, η στρατηγική της προνοητικότητα βοηθά τους πελάτες της να αξιοποιήσουν τις τάσεις της αγοράς, να κατανοήσουν και να προσαρμοστούν στις αναδυόμενες ανάγκες των καταναλωτών, να τοποθετήσουν το brand τους στο δρόμο της επιτυχίας και να διατηρήσουν το προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών τους.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

Amiko MIRA X-4200
Ο Amiko MiraX HiS-4200 είναι ένας κορυφαίος Linux 4K UHD media streamer, που σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας προγράμματα σε 4K UHD. Αυτός ο media streamer υποστηρίζει μεταξύ άλλων τ...
KAL KL-60
Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή του νέου τηλεχειριστηρίου KL-60. Πρόκειται για ένα προγραμματιζόμενο τηλεχειριστήριο 4:1, το οποίο προγραμματίζεται μέσω μονάδας υπέρυθρων από τ...
Promax ATLaS NG
Η Promax έχει δημιουργήσει μία σειρά εκπαιδευτικών video για τον κορυφαίο αναλυτή φάσματος ATLaS NG. Στα συγκεκριμένα video, περιγράφονται όλες οι λειτουργίες του αναλυτή, καθώς και ο τρόπος που δ...
SatLink COL5141A
Ο κωδικοποιητής COL5141A 4 σε 1 της SatLink είναι μια επαγγελματική συσκευή κωδικοποίησης και πολυπλεξίας ήχου και video με ισχυρή λειτουργικότητα. Διαθέτει διεπαφές εισόδου 4 καναλιών CVBS video ...
AVM FRITZ!DECT 350
Προσαρμόστε το FRITZ!DECT 350 σε πόρτες ή παράθυρα και αμέσως θα ανιχνεύσει αν είναι ανοικτά ή κλειστά. Αποτελώντας έναυσμα για την επακόλουθη λειτουργία προϊόντων FRITZ!DECT και συμβατών συσκευών...
KAL K-320
Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή του K-320, ενός ασύρματου ανιχνευτή κίνησης υποδοχής με εμβέλεια ανίχνευσης κίνησης 3 έως 7 μέτρων και γωνία κάλυψης 100°. Είναι ιδανικός για τη...
Τα νέα της Mistral – Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση: Ενισχυτής κεραίας 2U30
Συνεχίζοντας την περιγραφή των προϊόντων της Mistral, θα γίνει περιγραφή των ενισχυτών κεραίας. Οι ενισχυτές κεραίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1) Οι ενισχυτές με ακροδέκτες χωρίς θωράκιση, ...
Tesla XT850
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου Tesla MediaBox XT850. Πρόκειται για ένα Android TV Box που είναι ταυτόχρονα και DVB-T2 HEVC (H.265) δέκτης, συμβατός με το νέο πρότυπο επίγεια...
SatLink ST-6502
Η εταιρεία Tronix ανακοινώνει την παραλαβή του νέου modulator ST-6502 της SatLink. Πρόκειται για έναν διαμορφωτή ενός καναλιού σε mini μέγεθος, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για οικιακή ψυχαγωγία, ξενο...
Fracarro UX-WB LTE
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου LNB της οικογένειας UX της ιταλικής Fracarro. Πρόκειται για το UX-WB LTE, ένα wideband LNB με 2 ξεχωριστές εξόδους, που η μία μεταφέρει όλα τα...
AVM Geofencing
Η τελευταία ενημέρωση του FRITZ!App Smart Home προσθέτει μια λειτουργία που ζητείται συχνά: Το geofencing. Σας επιτρέπει να εκτελείτε ενέργειες στο έξυπνο σπίτι σας όταν εισέρχεστε ή εξέρχεστε από...
Amiko A11 Link
Αναζητείτε έναν προηγμένο τρόπο για να απολαύσετε το αγαπημένο σας περιεχόμενο, είτε πρόκειται για ζωντανή τηλεόραση, είτε για ταινίες ή ραδιόφωνο; Μην ψάχνετε άλλο! Το Amiko A11 Link 4K TV Stick ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Ιουλίου 2024
Κυκλοφορεί το νέο τεύχος Ιουλίου 2024 του περιοδικού "Ψηφιακή Τηλεόραση" μαζί με το "Security Report" Το νέο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδ...
Διανομή σήματος HDMI στο σπίτι
Για τη θέαση τηλεοπτικών προγραμμάτων υψηλής ανάλυσης μέσω ενός δέκτη, IPTV Box, αποκωδικοποιητή συνδρομητικής πλατφόρμας ή οποιασδήποτε άλλης εξωτερικής πηγής, απαιτείται μόνο η σύνδεσή τους στην...
CRETA ELECTRONIX 2024
Μετά την τεράστια επιτυχία των κλαδικών εκθέσεων Salonica Electronix 2023 και Athens Electronix 2024, που πραγματοποιήθηκαν για τρίτη φορά σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, αντίστοιχα, και έσπασαν κάθε ρε...
Fracarro D-Matrix 4S FTA
Την πιο πρόσφατη μονάδα της οικογένειας των Headend της ιταλικής Fracarro, δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για το D-Matrix 4S FTA, ένα Compact Headend που έρχε...
Amiko MIRA X-4200
Ένα νέο μοντέλο της σειράς OTT της Amiko δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για το MIRA X-4200, ένα Set-Top Box που βασίζεται σε λειτουργικό σύστημα Linux και προ...
Sat & Zap, Ιούλιος 2024
Αρκετά νέα κανάλια στις 28 ανατολικά, ενώ και πάλι το Ιράν εμφανίζεται με νέα κανάλια εξωτερικού, μη εγκεκριμένα φυσικά από το θεοκρατικό καθεστώς… Al Mayadeen HD Hot Bird 13G – 13 East 11....