Skip to main content
DIABASTE DWREAN DIG 189
TM 546
SECURITY REPORT 152
satpraxis 2022
now 33 2022

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

5 Μαρτίου 2018 13:55

WiFi for Europe (WiFi4EU)

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2022%2F04%2Fbe92700527134e3a33b520472b1b8a75 XL

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την “Κοινωνία του Gigabit, 2025” η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με τα Κράτη-Μέλη, προωθεί μέσω του προγράμματος WiFi for Europe (WiFi4EU) την ανάπτυξη δικτύων WiFi που θα παρέχουν στους πολίτες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους (π.χ. Πλατείες, πάρκα, δημόσια κτίρια κλπ.).

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την “Κοινωνία του Gigabit, 2025” η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με τα Κράτη-Μέλη, προωθεί μέσω του προγράμματος WiFi for Europe (WiFi4EU) την ανάπτυξη δικτύων WiFi που θα παρέχουν στους πολίτες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους (π.χ. Πλατείες, πάρκα, δημόσια κτίρια κλπ.). Η δράση αναμένεται να ξεκινήσει εντός του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους και να διαρκέσει έως το 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 120 εκ. € και αναμένεται να χρηματοδοτηθούν 6.000 – 8.000 δίκτυα WiFi σε όλη την Ευρώπη. Η χρηματοδότηση των δικαιούχων γίνεται με τη χορήγηση δελτίου (voucher) το οποίο εξαργυρώνεται από την ΕΕ, μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του δικτύου.

Δικαιούχοι είναι οι δήμοι της χώρας. Κάθε δήμος μπορεί να λάβει ένα μόνο δελτίο για όλη τη διάρκεια της δράσης, δηλαδή δήμοι που έχουν επιλεγεί να λάβουν δελτίο στο πλαίσιο συγκεκριμένης πρόσκλησης δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση σε τυχόν μεταγενέστερες προσκλήσεις (δήμοι που υπέβαλαν αίτηση αλλά δεν έλαβαν δελτίο, μπορούν να ξαναδοκιμάσουν σε περίπτωση επόμενης πρόσκλησης). Για το τρέχον έτος η αξία του δελτίου είναι 15.000 € και καλύπτει το κόστος εξοπλισμού και εγκατάστασης. Ο δικαιούχος αναλαμβάνει τα λειτουργικά έξοδα του δικτύου (μηνιαία συνδρομή σε τηλεπικοινωνιακό πάροχο και συντήρηση εξοπλισμού). Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν το δελτίο WiFi4EU για τη μερική χρηματοδότηση έργου μεγαλύτερης αξίας· συνεπώς, οποιεσδήποτε δαπάνες εξοπλισμού και εγκατάστασης πέραν της αξίας του δελτίου θα καλύπτονται από άλλους πόρους που θα εξασφαλίζει ο δήμος και θα αποδίδονται στον προμηθευτή. Το κάθε δελτίο θα πρέπει να εξαργυρωθεί εντός 18 μηνών από την απόκτησή του.

Εντός του Μαρτίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία σχετική δικτυακή πύλη, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εγγραφεί προκειμένου να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη δράση. Για τη χρήση της δικτυακής πύλης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει λογαριασμό EU Login (μπορεί να αποκτηθεί εδώ: https://webgate.ec.europa.eu/cas/). Κατά την εγγραφή στη δικτυακή πύλη της δράσης οι ενδιαφερόμενοι θα παρέχουν βασικές πληροφορίες που τους αφορούν και τα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου τους. Η διαδικασία εγγραφής θα είναι απλή, ώστε κάθε δήμος να μπορεί να υποβάλει αίτηση στη γλώσσα της επιλογής του, χωρίς να χρειάζεται τη μεσολάβηση τρίτου. Στην ίδια πλατφόρμα θα εγγραφούν και οι εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν παρέχοντας εξοπλισμό και υπηρεσίες εγκατάστασης,  δηλώνοντας και τις περιοχές της χώρας όπου δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες.

Η διαδικασία των εγγραφών αναμένεται να διαρκέσει 6-8 εβδομάδες και στο επόμενο στάδιο θα αρχίσει η διάθεση των δελτίων. Σημειώνεται ότι η διάθεση των δελτίων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία και ώρα υποβολής του ηλεκτρονικού αιτήματος (και όχι της εγγραφής στη δικτυακή πύλη) και για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη προετοιμασία των ενδιαφερομένων, καθώς είναι πολύ πιθανό τα διαθέσιμα δελτία να εξαντληθούν εντός των πρώτων ωρών από την έναρξη της διαδικασίας διάθεσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο ισορροπίας στην κατανομή των πόρων του προγράμματος, στο πλαίσιο της πρόσκλησης για το έτος 2018 θα κατανεμηθούν τουλάχιστον 15 δελτία ανά χώρα, ενώ η συνολική αξία των δελτίων ανά χώρα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 8 % του προϋπολογισμού της πρώτης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή των αιτημάτων δεν υποβάλλονται τεχνικές λεπτομέρειες για την υλοποίηση του δικτύου. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται σε ειδική συμφωνία που υπογράφεται με τον προμηθευτή μετά την απόκτηση του δελτίου.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-dorean-syndesimotita-wi-fi-gia-toys-eyropaioys.. 

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (s.papathanasop@yme.gov.gr και s.kanellis@yme.gov.gr) αναγράφοντας “WiFi4EU” στο θέμα του e-mail και στα τηλέφωνα:  210 6508008 (Σοφία Παπαθανασοπούλου) και  210 6508235 (Ευστράτιος Κανέλλης).

Απαντήσεις σε συχνές Ερωτήσεις

 1. Ποιοι θα επωφεληθούν από την πρωτοβουλία WiFi4EU;

Το έργο WiFi4EU απευθύνεται στους πολίτες και στους επισκέπτες της ΕΕ, οι οποίοι θα μπορούν να έχουν δωρεάν ασύρματη διαδικτυακή πρόσβαση (Wi-Fi) σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας, στην ΕΕ. Η εγκατάσταση των σημείων πρόσβασης Wi-Fi μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον δήμο και την εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi, χρησιμοποιώντας το δελτίο που παρέχει η ΕΕ.

 1. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δελτίο WiFi4EU;

Το πρόγραμμα WiFi4EU θα είναι ανοικτό σε φορείς του δημόσιου τομέα των κρατών μελών της ΕΕ, και της Νορβηγίας και Ισλανδίας, χωρών που συμμετέχουν στον ΕΟΧ. Για την πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, μόνον οι δήμοι (ή αντίστοιχος φορέας τοπικής διοίκησης) και οι ενώσεις δήμων μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξ ονόματος των δήμων. Ο κατάλογος των οντοτήτων που είναι επιλέξιμες να υποβάλουν αίτηση συμφωνήθηκε με κάθε κράτος μέλος και θα διατίθεται στους δήμους ή τις ενώσεις δήμων προκειμένου να ανατρέχουν σε αυτόν και να ελέγχουν κατά πόσον είναι επιλέξιμοι/-ες για εγγραφή/υποβολή αίτησης.

Οι ενώσεις δήμων μπορούν να εγγράφουν περισσότερους του ενός δήμους, αλλά υποχρεούνται να υποβάλουν χωριστά την τελική επιγραμμική αίτηση για κάθε εγγεγραμμένο δήμο. Τα δελτία διατίθενται στους μεμονωμένους δήμους ως δικαιούχους.

Κάθε δήμος μπορεί να λάβει μόνο ένα δελτίο καθ’ όλη τη διάρκεια της πρωτοβουλίας. Ως εκ τούτου, οι δήμοι που έχουν επιλεγεί να λάβουν δελτίο στο πλαίσιο συγκεκριμένης πρόσκλησης δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση σε τυχόν μεταγενέστερες προσκλήσεις, ενώ οι δήμοι που υπέβαλαν αίτηση και δεν έλαβαν δελτίο μπορούν να ξαναδοκιμάσουν σε περίπτωση επόμενης πρόσκλησης.

 1. Πώς μπορεί ένας δήμος να υποβάλει αίτηση;

Πρώτον, θα υπάρχει μια ειδική δικτυακή πύλη (διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ) όπου οι δήμοι θα μπορούν να εγγράφονται πριν από την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, συμπληρώνοντας ένα απλό έντυπο εγγραφής. Για την εγγραφή κάθε δήμος θα πρέπει να διαθέτει λογαριασμό «EU login».

Η διαδικτυακή πύλη WiFi4EU θα παρέχει επίσης στους προμηθευτές τη δυνατότητα να εγγράφονται και να δηλώνουν πού μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους (δηλαδή σε ποιες χώρες και περιφέρειες), κατά τρόπο ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να συμβουλεύονται τον εν λόγω κατάλογο για ίδιους σκοπούς σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Δεύτερον, οι δήμοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (κάνοντας κλικ στο κουμπί «Υποβολή») μετά την προκήρυξη της πρόσκλησης.

 1. Ποιες πληροφορίες θα πρέπει να καταχωρίζονται πριν από την πρόσκληση;

Οι δήμοι θα μπορούν να εγγράφονται απευθείας στη δικτυακή πύλη παρέχοντας βασικές πληροφορίες που τους αφορούν. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν τα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου τους.

Η διαδικασία εγγραφής θα είναι απλή, ώστε κάθε δήμος να μπορεί να υποβάλει αίτηση στη γλώσσα της επιλογής του, χωρίς να χρειάζεται τη μεσολάβηση τρίτου.

Οι δήμοι ΔΕΝ θα κληθούν να συμπεριλάβουν κάποιο τεχνικό έργο ή τεχνική τεκμηρίωση σχετικά με το προς εγκατάσταση δίκτυο Wi-Fi. Επίσης, ΔΕΝ θα χρειαστεί να ζητήσουν προκαταρκτική εκτίμηση κόστους από τον προμηθευτή, ώστε να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το δελτίο.

 1. Πότε θα ξεκινήσουν οι εγγραφές;

Η πύλη για τις εγγραφές θα ανοίξει τον Μάρτιο. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν 6 έως 8 εβδομάδες, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος στους δήμους να εγγραφούν πριν από την προκήρυξη της πρόσκλησης.

 1. Πότε πρέπει να υποβληθεί αίτηση για την απόκτηση δελτίου;

Μετά την προκήρυξη της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, οι εγγεγραμμένοι δήμοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απόκτηση δελτίου στην ίδια πύλη. Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει κάνοντας κλικ στο σχετικό κουμπί παροχής δελτίου.

Η ημερομηνία της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί όταν θα ανοίξει η πύλη για τις εγγραφές, όπου θα υπάρχει και ρολόι με αντίστροφη μέτρηση.

 1. Πώς θα επιλεγούν οι δικαιούχοι του δελτίου;

Οι δήμοι θα επιλέγονται κατά σειρά προτεραιότητας (με βάση την ημερομηνία και την ώρα υποβολής της αίτησής τους, ΟΧΙ την ημερομηνία και ώρα εγγραφής τους). Στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης θα κατανεμηθούν τουλάχιστον 15 δελτία ανά χώρα. Ο αριθμός των δελτίων ανά χώρα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 8 % του προϋπολογισμού της πρώτης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων.

 1. Ποια είναι η χρηματική αξία κάθε δελτίου;

Το δελτίο έχει αξία 15 000 EUR.

 1. Απέκτησα δελτίο. Τι γίνεται στη συνέχεια;

Ο δικαιούχος πρέπει να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την έναρξη λειτουργίας του σημείου πρόσβασης Wi-Fi εντός 1,5 ετών από την παροχή του δελτίου. Ως εκ τούτου, κατά το εν λόγω διάστημα, ο δικαιούχος μπορεί να ορίσει το οικείο έργο και να επιλέξει την εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi που θα μπορέσει να ολοκληρώσει την εγκατάσταση.

Κάθε δικαιούχος αναθέτει σύμβαση σε προμηθευτή/ές της επιλογής του για την εγκατάσταση του ασύρματου εξοπλισμού (σύμφωνα με τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων). Η Επιτροπή δεν παρεμβαίνει στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ του δικαιούχου και του προμηθευτή του. Οι προμηθευτές μπορεί να εγγραφούν στην πύλη ανά πάσα στιγμή, αλλά πρέπει να το πράξουν το αργότερο όταν δικαιούχος έχει συνάψει με αυτούς σύμβαση προμήθειας.

Οι δικαιούχοι επιλέγουν τα «κέντρα δημόσιας ζωής» στα οποία θα εγκατασταθούν τα σημεία πρόσβασης WiFi4EU. Τα σημεία πρόσβασης Wi-Fi θα τοποθετούνται σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν ήδη ανάλογες προσφορές δωρεάν συνδεσιμότητας Wi-Fi.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν επίσης να επιλέγουν ελεύθερα τον πάροχο διαδικτυακής πρόσβασης, ο οποίος μπορεί να είναι ο πάροχος Wi-Fi/η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi ή όχι. Η συνδρομή ευρυζωνικής συνδεσιμότητας υψηλών ταχυτήτων θα πρέπει να εξασφαλίζει Διαδίκτυο υψηλής ποιότητας στους χρήστες και να αναλαμβάνεται από τον δικαιούχο για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών.

 1. Τι θα χρηματοδοτεί το δελτίο της ΕΕ;

Η ΕΕ θα χρηματοδοτεί τις δαπάνες εξοπλισμού και εγκατάστασης των σημείων πρόσβασης Wi-Fi έως την αξία του δελτίου, ενώ ο δικαιούχος αναλαμβάνει να καταβάλλει τις δαπάνες συνδεσιμότητας (συνδρομή στο Διαδίκτυο), συντήρησης και λειτουργίας του εξοπλισμού για τουλάχιστον 3 έτη.

Οποιεσδήποτε δαπάνες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προσφορών (όπως η εκπόνηση της συγγραφής υποχρεώσεων), δεν καλύπτονται από το δελτίο. Οποιεσδήποτε δαπάνες σχετικά με την εγκατάσταση της απαραίτητης οπισθόζευξης για τη διαδικτυακή συνδεσιμότητα δεν καλύπτονται από το δελτίο. Οποιεσδήποτε δαπάνες για πρόσθετο εξοπλισμό που δεν αφορούν ειδικά τα σημεία πρόσβασης Wi-Fi (σταθμοί φόρτισης, οδικός εξοπλισμός, κ.λπ.) δεν καλύπτονται από το δελτίο.

 1. Πώς εξοφλείται το δελτίο;

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το δελτίο μπορεί να εξοφληθεί σωστά, ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγραφεί στην πύλη WiFi4EU και να παράσχει τα στοιχεία του (υπεύθυνο επικοινωνίας, στοιχεία επικοινωνίας, γεωγραφικό πεδίο δραστηριοτήτων και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού).

Τόσο ο προμηθευτής όσο και ο δικαιούχος θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι το τοπικό δίκτυο είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί. Αφού επαληθευτεί ότι το τοπικό δίκτυο όντως λειτουργεί (εξ αποστάσεως παρακολούθηση), ενεργοποιείται η πληρωμή.

Ο προμηθευτής θα μπορεί στη συνέχεια να εξοφλήσει το δελτίο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τυχόν υπόλοιπο που δεν καλύπτεται από την αξία του δελτίου ή την υπερβαίνει καταβάλλεται από τον δικαιούχο.

 1. Ο δήμος απέκτησε δελτίο. Για ποιο πράγμα είναι υπεύθυνος;

Η εγκατάσταση του σημείου πρόσβασης Wi-Fi πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας το δελτίο. Οι δήμοι ή άλλοι δημόσιοι φορείς είναι υπεύθυνοι για τη χρηματοδότηση της συνδρομής στο Διαδίκτυο και τη συντήρηση του εξοπλισμού, ώστε να προσφέρουν δωρεάν και υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα Wi-Fi στους πολίτες και στους επισκέπτες για τουλάχιστον 3 έτη.

Οι δικαιούχοι πρέπει να χρησιμοποιούν την κοινή οπτική ταυτότητα που θα παρέχεται από την Επιτροπή και να συνδέονται με τα σχετικά επιγραμμικά εργαλεία.

 1. Μπορεί το έργο να είναι ευρύτερο από ό,τι χρηματοδοτείται μέσω του δελτίου;

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν το δελτίο WiFi4EU για τη μερική χρηματοδότηση έργου μεγαλύτερης αξίας· συνεπώς, οποιεσδήποτε δαπάνες εξοπλισμού και εγκατάστασης πέραν της αξίας του δελτίου θα εμπίπτουν στη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ προμηθευτή και δικαιούχου.

http://mindigital.gr/

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

Τα νέα της Mistral: Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση – Ενισχυτής κεραίας U35Auto
Συνεχίζοντας την περιγραφή των προϊόντων της Mistral, θα περιγράψουμε σε αυτό το τεύχος τους ενισχυτές κεραίας. Οι ενισχυτές κεραίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1) Οι ενισχυτές με ακροδέκτες ...
TP-Link EAP683 UR AX6000
Το TP-Link Omada EAP683 UR ξεχωρίζει ως μια αξιόπιστη λύση στην κατηγορία των συσκευών δικτύου, συνδυάζοντας συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας, προηγμένη ασφάλεια και απρόσκοπτη διαχείριση δικτύου. Μ...
Ikusi ENC-108
Η Ikusi, συνεχίζοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων προϊόντων, παρουσιάζει το ENC-108 με 8 εισόδους HDMI, τα σήματα των οποίων μπορούν να μετατραπούν σε 8 streams IP σε SPTS (unicast ή mult...
Redline S30 HEVC
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου δέκτη της Redline, S30 HEVC. Πρόκειται για έναν οικονομικό δέκτη Full HD που είναι εξοπλισμένος με DVB-T2 tuner και υποστηρίζει συμπίεση H.265...
Ikusi IKUGaF
Η Ikusi καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τηλεοπτικής αναμετάδοσης προγραμμάτων, με τα έτοιμα επαγγελματικά πακέτα IKUGaF που διαθέτει για τα Gap Fillers. Τα έτοιμα πακέτα IKUGaF είνα...
ANGA PS series
Η εταιρεία Stam Electronics ανακοινώνει νέα παραλαβή σειράς ποιοτικών κεραιών ANGA. Πρόκειται για τη σειρά PS, η οποία περιλαμβάνει εξωτερικές και εσωτερικές κεραίες που είναι κατάλληλες για επίγε...
Amiko MIRA X-4200
Ο Amiko MiraX HiS-4200 είναι ένας κορυφαίος Linux 4K UHD media streamer, που σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας προγράμματα σε 4K UHD. Αυτός ο media streamer υποστηρίζει μεταξύ άλλων τ...
KAL KL-60
Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή του νέου τηλεχειριστηρίου KL-60. Πρόκειται για ένα προγραμματιζόμενο τηλεχειριστήριο 4:1, το οποίο προγραμματίζεται μέσω μονάδας υπέρυθρων από τ...
Promax ATLaS NG
Η Promax έχει δημιουργήσει μία σειρά εκπαιδευτικών video για τον κορυφαίο αναλυτή φάσματος ATLaS NG. Στα συγκεκριμένα video, περιγράφονται όλες οι λειτουργίες του αναλυτή, καθώς και ο τρόπος που δ...
SatLink COL5141A
Ο κωδικοποιητής COL5141A 4 σε 1 της SatLink είναι μια επαγγελματική συσκευή κωδικοποίησης και πολυπλεξίας ήχου και video με ισχυρή λειτουργικότητα. Διαθέτει διεπαφές εισόδου 4 καναλιών CVBS video ...
AVM FRITZ!DECT 350
Προσαρμόστε το FRITZ!DECT 350 σε πόρτες ή παράθυρα και αμέσως θα ανιχνεύσει αν είναι ανοικτά ή κλειστά. Αποτελώντας έναυσμα για την επακόλουθη λειτουργία προϊόντων FRITZ!DECT και συμβατών συσκευών...
KAL K-320
Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή του K-320, ενός ασύρματου ανιχνευτή κίνησης υποδοχής με εμβέλεια ανίχνευσης κίνησης 3 έως 7 μέτρων και γωνία κάλυψης 100°. Είναι ιδανικός για τη...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Ιουλίου 2024
Κυκλοφορεί το νέο τεύχος Ιουλίου 2024 του περιοδικού "Ψηφιακή Τηλεόραση" μαζί με το "Security Report" Το νέο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδ...
Διανομή σήματος HDMI στο σπίτι
Για τη θέαση τηλεοπτικών προγραμμάτων υψηλής ανάλυσης μέσω ενός δέκτη, IPTV Box, αποκωδικοποιητή συνδρομητικής πλατφόρμας ή οποιασδήποτε άλλης εξωτερικής πηγής, απαιτείται μόνο η σύνδεσή τους στην...
CRETA ELECTRONIX 2024
Μετά την τεράστια επιτυχία των κλαδικών εκθέσεων Salonica Electronix 2023 και Athens Electronix 2024, που πραγματοποιήθηκαν για τρίτη φορά σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, αντίστοιχα, και έσπασαν κάθε ρε...
Fracarro D-Matrix 4S FTA
Την πιο πρόσφατη μονάδα της οικογένειας των Headend της ιταλικής Fracarro, δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για το D-Matrix 4S FTA, ένα Compact Headend που έρχε...
Amiko MIRA X-4200
Ένα νέο μοντέλο της σειράς OTT της Amiko δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για το MIRA X-4200, ένα Set-Top Box που βασίζεται σε λειτουργικό σύστημα Linux και προ...
Sat & Zap, Ιούλιος 2024
Αρκετά νέα κανάλια στις 28 ανατολικά, ενώ και πάλι το Ιράν εμφανίζεται με νέα κανάλια εξωτερικού, μη εγκεκριμένα φυσικά από το θεοκρατικό καθεστώς… Al Mayadeen HD Hot Bird 13G – 13 East 11....