Skip to main content
16 Ιανουαρίου 2013 23:28

Ανακοίνωση του Ομίλου Forthnet σχετική με τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2022%2F05%2F14fb90d3d777dfef0d30bcbfa812c2e5 XL

Ενόψει της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ, την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει ως θέμα, μεταξύ άλλων, την ανάθεση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του Κυπέλλου Ελλάδας για την περίοδο 2013-2016, ο Όμιλος Forthnet απέστειλε το παρακάτω εξώδικο προς την ΕΠΟ και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της. 

«Σε απάντηση της από 9.1.2013 εξώδικης απάντησης-προσκλησής σας καθώς και της πρόσφατης σχετικής ανακοίνωσης/δελτίου τύπου που δημοσιεύσατε στις 14.1.2013, το περιεχόμενο των οποίων αρνούμεθα στο σύνολό του ως παντελώς αόριστο, ανακριβές και προσχηματικό, επισημαίνουμε τα εξής: 

1. Η ΕΠΟ αποφεύγει εντέχνως να αναφέρει τους λόγους εκείνους για τους οποίους αρνήθηκε και εξακολουθεί να αρνείται την παροχή διασαφηστικών επεξηγήσεων, απαραίτητων, μεταξύ άλλων, και για τη διαμόρφωση του ύψους της προσφοράς που θα υποβάλαμε. Υπενθυμίζουμε ότι οι ελλείψεις και οι ασάφειες της προσφοράς ήταν ιδιαίτερα κρίσιμες, ελπίζουμε όχι ηθελημένα,  δεδομένου  ότι, ενδεικτικά, δεν ορίζονταν συγκεκριμένες προδιαγραφές τηλεοπτικής μετάδοσης, ειδικότεροι όροι διαδικασίας ορισμού του προγράμματος των μεταδιδομένων αγώνων, διευκρινίσεις επί χορηγικών ζητημάτων ή ακόμα αν στην υποβαλλόμενη προσφορά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να συμπεριλαμβάνεται ο ισχύων Φ.Π.Α., καθώς και οι λοιπές, προβλεπόμενες εκ του νόμου κρατήσεις. Αντίθετα με την πάγια τακτική, που ακολουθείται σε όλες τις διαδικασίες «πρόσκλησης ενδιαφέροντος» απόκτησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων, η Ε.Π.Ο. ουδέποτε απάντησε στα έγγραφα ερωτήματά μας, με συνέπεια η εταιρία μας, προκειμένου να μην απολέσει την ορισθείσα προθεσμία της 7ης Ιανουαρίου 2013, να υποβάλει εσπευσμένα προσφορά στα πλαίσια της Πρόσκλησης, χωρίς να γνωρίζει στοιχεία σημαντικά για τη διαμόρφωση του ύψους της προσφοράς της. 

2. Η ΕΠΟ προσπαθεί να δικαιολογήσει την επιβληθείσα εκ μέρους της απαγόρευση παρουσίας εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου μας κατά το άνοιγμα των προσφορών με το έωλο «επιχείρημα» ότι δήθεν θα δημιουργούσε ηθικό ζήτημα λόγω της μη παρουσίας εκπροσώπου του έτερου υποψηφίου/ενδιαφερομένου. Είναι απορίας άξιον για ποιο λόγο η ΕΠΟ, επέλεξε να μην προβλέψει ειδική διαδικασία και να μην ζητήσει επισήμως -και σύμφωνα με τους στοιχειώδεις κανόνες της διαφάνειας, της νομιμότητας και της ηθικής, που η ίδια επικαλείται- την παρουσία του συνόλου των υποψηφίων κατά το άνοιγμα των διαδικασιών, κατά τη συνήθη πρακτική που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις διαγωνιστικών διαδικασιών παγκοσμίως. Εξακολουθούμε να αδυνατούμε να κατανοήσουμε με ποιο σκεπτικό η ΕΠΟ υπηρετεί την αρχή του αδιαβλήτου της διαδικασίας, όταν η ίδια προβαίνει στο άνοιγμα των προσφορών απαγορεύοντας ρητά την παρουσία των υποψηφίων.  Υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία μας ουδέποτε απαίτησε να είναι μόνο αυτή παρούσα στη διαδικασία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ούτε να υποδείξει, ούτε να είναι υπεύθυνη για την τακτική των λοιπών ενδιαφερομένων/υποψηφίων.  

3. Προσχηματικά επίσης η ανακοίνωση της ΕΠΟ προσπαθεί να συνδέσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδος με την διαδικασία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Premier League. Όλα αυτά αποτελούν απλές συγκυριακές προφάσεις, καθώς: α) ο αρχικός προγραμματισμός για τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Premier League, διοργάνωσης που ουδεμία σχέση έχει με αυτόν της ΕΠΟ, ήταν αυτός να έχει ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2012 και β) η ΕΠΟ, τηρώντας ευλόγως τους κανόνες της διαφάνειας, θα μπορούσε κάλλιστα να παράσχει τις όποιες διευκρινίσεις και να χορηγήσει παράταση μικρότερη του μηνός που ζητούσε η εταιρεία μας. 

4. Τέλος ως προς το ζήτημα της εγγυητικής επιστολής και του δήθεν «αυταπόδεικτα άκυρου της συμμετοχής μας», θα θέλαμε να παρατηρήσουμε, αφενός ότι τέτοιο ζήτημα δεν θα είχε ουδέποτε τεθεί, εφόσον η ΕΠΟ, ως όφειλε, είχε παράσχει τις ζητηθείσες, αναγκαίες εξηγήσεις, που θα επέτρεπαν τη διαμόρφωση μιας επωφελέστερης, πιθανώς, για τα συμφέροντά της, πρότασης από την πλευρά μας και αφετέρου ότι είθισται σε ανάλογου περιεχομένου διαδικασίες (και σε διεθνές επίπεδο) το θέμα αυτό να αποτελεί αντικείμενο του επόμενου σταδίου της μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, διαγωνιστικής διαδικασίας και πάντα με την προϋπόθεση της τήρησης κανόνων διαφάνειας.  

5. Επειδή τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα κάνουν λόγο για διαφορά μεταξύ των δύο προσφορών της τάξης του 1,4%, ενώ παράλληλα αναφέρουν ότι η ΕΠΟ προτίθεται να προχωρήσει στην κατακύρωση του διαγωνισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο που έχει συγκαλέσει για την Παρασκευή 18.1.2013.  

Για τους λόγους αυτούς και με επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντονότατα για την αντισυναλλακτική και αντίθετη στην καλή πίστη συμπεριφορά της Ε.Π.Ο.,

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, παρά τις ανωτέρω σοβαρές και όχι συγκυριακές, κατά τη γνώμη μας, αστοχίες και τα σοβαρά ζητήματα που εγείρει η παράτυπη και ζημιογόνος σε βάρος μας συμπεριφορά της ΕΠΟ, τόσο με την αδικαιολόγητη επιμονή της να μας παράσχει τις αναγκαίες ζητηθείσες διευκρινίσεις και να χορηγήσει εύλογη παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών, όσο και με τον αποκλεισμό μας από τη διαδικασία ανοίγματος των προσφορών, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας για την αποκατάσταση της ζημίας που η ΕΠΟ έχει προκαλέσει στην εταιρία μας, είμαστε διατεθειμένοι, στα πλαίσια των ανωτέρω αναφερόμενων, να βελτιώσουμε την ήδη υποβληθείσα σε σας προσφορά μας, κατά ποσοστό 10%, και

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να αξιολογήσετε εκ νέου την θέση μας και να λάβετε υπόψη την προσφορά μας, και ως επωφελέστερη για τα συμφέροντα της ΕΠΟ στα πλαίσια της εν λόγω Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, να απόσχετε από την τελική κατακύρωση του διαγωνισμού στην επικείμενη συνεδρίαση του Διοικητικού σας Συμβουλίου, διεξάγοντας δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων».Ενόψει της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ, την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει ως θέμα, μεταξύ άλλων, την ανάθεση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του Κυπέλλου Ελλάδας για την περίοδο 2013-2016, ο Όμιλος Forthnet απέστειλε το παρακάτω εξώδικο προς την ΕΠΟ και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της. 

«Σε απάντηση της από 9.1.2013 εξώδικης απάντησης-προσκλησής σας καθώς και της πρόσφατης σχετικής ανακοίνωσης/δελτίου τύπου που δημοσιεύσατε στις 14.1.2013, το περιεχόμενο των οποίων αρνούμεθα στο σύνολό του ως παντελώς αόριστο, ανακριβές και προσχηματικό, επισημαίνουμε τα εξής: 

1. Η ΕΠΟ αποφεύγει εντέχνως να αναφέρει τους λόγους εκείνους για τους οποίους αρνήθηκε και εξακολουθεί να αρνείται την παροχή διασαφηστικών επεξηγήσεων, απαραίτητων, μεταξύ άλλων, και για τη διαμόρφωση του ύψους της προσφοράς που θα υποβάλαμε. Υπενθυμίζουμε ότι οι ελλείψεις και οι ασάφειες της προσφοράς ήταν ιδιαίτερα κρίσιμες, ελπίζουμε όχι ηθελημένα,  δεδομένου  ότι, ενδεικτικά, δεν ορίζονταν συγκεκριμένες προδιαγραφές τηλεοπτικής μετάδοσης, ειδικότεροι όροι διαδικασίας ορισμού του προγράμματος των μεταδιδομένων αγώνων, διευκρινίσεις επί χορηγικών ζητημάτων ή ακόμα αν στην υποβαλλόμενη προσφορά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να συμπεριλαμβάνεται ο ισχύων Φ.Π.Α., καθώς και οι λοιπές, προβλεπόμενες εκ του νόμου κρατήσεις. Αντίθετα με την πάγια τακτική, που ακολουθείται σε όλες τις διαδικασίες «πρόσκλησης ενδιαφέροντος» απόκτησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων, η Ε.Π.Ο. ουδέποτε απάντησε στα έγγραφα ερωτήματά μας, με συνέπεια η εταιρία μας, προκειμένου να μην απολέσει την ορισθείσα προθεσμία της 7ης Ιανουαρίου 2013, να υποβάλει εσπευσμένα προσφορά στα πλαίσια της Πρόσκλησης, χωρίς να γνωρίζει στοιχεία σημαντικά για τη διαμόρφωση του ύψους της προσφοράς της. 

2. Η ΕΠΟ προσπαθεί να δικαιολογήσει την επιβληθείσα εκ μέρους της απαγόρευση παρουσίας εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου μας κατά το άνοιγμα των προσφορών με το έωλο «επιχείρημα» ότι δήθεν θα δημιουργούσε ηθικό ζήτημα λόγω της μη παρουσίας εκπροσώπου του έτερου υποψηφίου/ενδιαφερομένου. Είναι απορίας άξιον για ποιο λόγο η ΕΠΟ, επέλεξε να μην προβλέψει ειδική διαδικασία και να μην ζητήσει επισήμως -και σύμφωνα με τους στοιχειώδεις κανόνες της διαφάνειας, της νομιμότητας και της ηθικής, που η ίδια επικαλείται- την παρουσία του συνόλου των υποψηφίων κατά το άνοιγμα των διαδικασιών, κατά τη συνήθη πρακτική που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις διαγωνιστικών διαδικασιών παγκοσμίως. Εξακολουθούμε να αδυνατούμε να κατανοήσουμε με ποιο σκεπτικό η ΕΠΟ υπηρετεί την αρχή του αδιαβλήτου της διαδικασίας, όταν η ίδια προβαίνει στο άνοιγμα των προσφορών απαγορεύοντας ρητά την παρουσία των υποψηφίων.  Υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία μας ουδέποτε απαίτησε να είναι μόνο αυτή παρούσα στη διαδικασία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ούτε να υποδείξει, ούτε να είναι υπεύθυνη για την τακτική των λοιπών ενδιαφερομένων/υποψηφίων.  

3. Προσχηματικά επίσης η ανακοίνωση της ΕΠΟ προσπαθεί να συνδέσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδος με την διαδικασία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Premier League. Όλα αυτά αποτελούν απλές συγκυριακές προφάσεις, καθώς: α) ο αρχικός προγραμματισμός για τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Premier League, διοργάνωσης που ουδεμία σχέση έχει με αυτόν της ΕΠΟ, ήταν αυτός να έχει ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2012 και β) η ΕΠΟ, τηρώντας ευλόγως τους κανόνες της διαφάνειας, θα μπορούσε κάλλιστα να παράσχει τις όποιες διευκρινίσεις και να χορηγήσει παράταση μικρότερη του μηνός που ζητούσε η εταιρεία μας. 

4. Τέλος ως προς το ζήτημα της εγγυητικής επιστολής και του δήθεν «αυταπόδεικτα άκυρου της συμμετοχής μας», θα θέλαμε να παρατηρήσουμε, αφενός ότι τέτοιο ζήτημα δεν θα είχε ουδέποτε τεθεί, εφόσον η ΕΠΟ, ως όφειλε, είχε παράσχει τις ζητηθείσες, αναγκαίες εξηγήσεις, που θα επέτρεπαν τη διαμόρφωση μιας επωφελέστερης, πιθανώς, για τα συμφέροντά της, πρότασης από την πλευρά μας και αφετέρου ότι είθισται σε ανάλογου περιεχομένου διαδικασίες (και σε διεθνές επίπεδο) το θέμα αυτό να αποτελεί αντικείμενο του επόμενου σταδίου της μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, διαγωνιστικής διαδικασίας και πάντα με την προϋπόθεση της τήρησης κανόνων διαφάνειας.  

5. Επειδή τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα κάνουν λόγο για διαφορά μεταξύ των δύο προσφορών της τάξης του 1,4%, ενώ παράλληλα αναφέρουν ότι η ΕΠΟ προτίθεται να προχωρήσει στην κατακύρωση του διαγωνισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο που έχει συγκαλέσει για την Παρασκευή 18.1.2013.  

Για τους λόγους αυτούς και με επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντονότατα για την αντισυναλλακτική και αντίθετη στην καλή πίστη συμπεριφορά της Ε.Π.Ο.,

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, παρά τις ανωτέρω σοβαρές και όχι συγκυριακές, κατά τη γνώμη μας, αστοχίες και τα σοβαρά ζητήματα που εγείρει η παράτυπη και ζημιογόνος σε βάρος μας συμπεριφορά της ΕΠΟ, τόσο με την αδικαιολόγητη επιμονή της να μας παράσχει τις αναγκαίες ζητηθείσες διευκρινίσεις και να χορηγήσει εύλογη παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών, όσο και με τον αποκλεισμό μας από τη διαδικασία ανοίγματος των προσφορών, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας για την αποκατάσταση της ζημίας που η ΕΠΟ έχει προκαλέσει στην εταιρία μας, είμαστε διατεθειμένοι, στα πλαίσια των ανωτέρω αναφερόμενων, να βελτιώσουμε την ήδη υποβληθείσα σε σας προσφορά μας, κατά ποσοστό 10%, και

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να αξιολογήσετε εκ νέου την θέση μας και να λάβετε υπόψη την προσφορά μας, και ως επωφελέστερη για τα συμφέροντα της ΕΠΟ στα πλαίσια της εν λόγω Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, να απόσχετε από την τελική κατακύρωση του διαγωνισμού στην επικείμενη συνεδρίαση του Διοικητικού σας Συμβουλίου, διεξάγοντας δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων».

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • Kathrein UFOpro & UFOprolite

  Kathrein UFOpro & UFOprolite

  Τα υψηλής ποιότητας προϊόντα που διαθέτει η ΛΥΡΑ ΑΕΒΕ είναι σχεδιασμένα για εφαρμογές διανομής τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σημάτων σε ξενοδοχεία, στάδια, νοσοκομεία, κρουαζιερόπλοια, ενοικιαζόμεν...
 • Emme Esse 87435

  Emme Esse 87435

  Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του Emme Esse 87435. Πρόκειται για ένα ψηφιακό modulator που λαμβάνει ένα HDMI σήμα από δορυφορικό / επίγειο δέκτη, DVD player, κάμερα ασφαλείας ή οποι...
 • Ekselans CPE 1200-OLP

  Ekselans CPE 1200-OLP

  Η Ekselans διαθέτει – μεταξύ άλλων – πλήρη γκάμα Access Points για κάθε είδους οικιακή ή επαγγελματική εφαρμογή. Ένα από τα αξιόλογα Access Points της Ekselans είναι το CPE 1200-OLP, το οποίο υποσ...
 • Nedis SFIND100BK

  Nedis SFIND100BK

  Συνδέστε τον μετρητή με ένα LNB και έναν δορυφορικό δέκτη και βρείτε την κατάλληλη θέση / γωνία για το κάτοπτρό σας, εύκολα και γρήγορα. Διαθέτει οθόνη αναλογικής ένδειξης με οπίσθιο φωτισμό. Επιπ...
 • Kathrein MS & MP series

  Kathrein MS & MP series

  Η εταιρεία ΛΥΡΑ ΑΕΒΕ ανακοινώνει νέα παραλαβή των σειρών ερμαρίων - ντουλαπιών MS και MP της γερμανικής Kathrein. Η σειρά MS περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας ερμάρια - ντουλάπια τοποθέτησης και σ...
 • Engel MV7400

  Engel MV7400

  Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του HDMI switch Engel MV7400. Πρόκειται για έναν διαχωριστή HDMI σημάτων από 4 εισόδους σε 1 έξοδο, με μέγιστη ανάλυση Full HD 1080p. Είναι συμβατό με ...
 • Ikusi Flow Smart Headend

  Ikusi Flow Smart Headend

  Το Ikusi Flow Smart Headend της ισπανικής Ikusi, λειτουργεί ήδη σε εκατοντάδες ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα και δεκάδες χιλιάδες στο εξωτερικό, καθώς αποτελεί ένα υπόδειγμα τεχνολογίας διανομ...
 • Kathrein LCD 115 A+ & LCD 130 A+

  Kathrein LCD 115 A+ & LCD 130 A+

  Η εταιρεία ΛΥΡΑ ΑΕΒΕ ανακοινώνει νέα παραλαβή των ομοαξονικών καλωδίων LCD 115 A+ και LCD 130 A+ της γερμανικής Kathrein. Πρόκειται για καλώδια πολύ υψηλής ποιότητας που είναι δοκιμασμένα και πιστ...
 • V-Tech Z2024 H265

  V-Tech Z2024 H265

  Νέος επίγειος ψηφιακός δέκτης από την AstraSat! Πρόκειται για τον V-Tech Z2024 H265, ο οποίος είναι ένας δέκτης MPEG4 με έξοδο HDMI και ανάλυση Full HD (1080p). Χάρη στο νέας γενιάς tuner του (μάρ...
 • Nedis TVSM5120GY

  Nedis TVSM5120GY

  Η επιτραπέζια full motion βάση της Nedis είναι κατάλληλη για τηλεοράσεις από 37” έως 75”, με VESA 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400 και μέγιστο βάρος 40kg. Διαθέτει μια...
 • Anga PS series

  Anga PS series

  Η εταιρεία Stam Electronics ανακοινώνει νέα παραλαβή σειράς ποιοτικών κεραιών Anga. Πρόκειται για τη σειρά PS, η οποία περιλαμβάνει εξωτερικές και εσωτερικές κεραίες που είναι κατάλληλες για επίγε...
 • Promax RANGER: Διαθέσιμη η τρίτη ομάδα εκπαιδευτικών video για τη δημοφιλή σειρά πεδιομέτρων

  Promax RANGER: Διαθέσιμη η τρίτη ομάδα εκπαιδευτικών video για τη δημοφιλή σειρά πεδιομέτρων

  Είναι πλέον διαθέσιμη η τρίτη ομάδα εκπαιδευτικών video με ελληνική περιγραφή για τα πεδιόμετρα Promax RANGER. Τα συγκεκριμένα video έχουν προστεθεί στην Playlist Πεδιόμετρα RANGER - Εκπαιδευτικά ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, Φεβρουάριος 2024

  Ψηφιακή Τηλεόραση, Φεβρουάριος 2024

  Κυκλοφορεί το νέο τεύχος Φεβρουαρίου 2024 του περιοδικού "Ψηφιακή Τηλεόραση" μαζί με το "Security Report" Το νέο τεύχος Φεβρουαρίου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με τ...
 • WebOS, Tizen, Android TV, VIDAA

  WebOS, Tizen, Android TV, VIDAA

  Στις μέρες μας, η τηλεόραση θεωρείται ένα από τα πιο αναγκαία προϊόντα του νοικοκυριού, καθώς αποτελεί τη βασικότερη πηγή για την ατομική ή οικογενειακή ψυχαγωγία εντός του σπιτιού. Εάν πρόκειται ...
 • BX-V211-D

  BX-V211-D

  Ένα πολύ χρήσιμο εξάρτημα, που θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνεται στον οικιακό εξοπλισμό του σύγχρονου νοικοκυριού, δοκιμάσαμε για να σας παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για...