01/02/2021

Δημόσια πρόταση για έξοδο της Forthnet από το Χρηματιστήριο

Εκτός Χρηματιστηρίου οδηγείται η Forthnet, καθώς όπως ανακοίνωσε, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ξεκινά η περίοδος της αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης «NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L.» προς τους μετόχους της Forthnet Α.Ε. για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, κατά ψήφου, μετοχών τους...

Ξεκίνησε η διαδικασία εξόδου της Forthnet από το Χρηματιστήριο. Αποδέχθηκε τη δημόσια πρόταση της UNITED GROUP για 30 λεπτά ανά μετοχή.

Εκτός Χρηματιστηρίου οδηγείται η Forthnet, καθώς όπως ανακοίνωσε, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράςκαι ξεκινά η περίοδος της αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης «NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L.» προς τους μετόχους της Forthnet Α.Ε. για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, κατά ψήφου, μετοχών τους έναντι ανταλλάγματος 0,3 ευρώ ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι το προσφερόμενο αντάλλαγμα των 30 λεπτών ανά μετοχή σε μετρητά, ξεπερνά τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της στο εξάμηνο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα, σε μετρητά, για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως (στο εξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές») κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής η «Περίοδος Αποδοχής»), ανέρχεται σε €0,30 (στο εξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»)».

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

1. η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών (MXTM) κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 12.11.2020, ανέρχεται σε €0,29941.

2. η ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 12.11.2020 ισούται με την τιμή των €0,18 ενώ κανένα από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησε Μετοχές κατά την προαναφερόμενη περίοδο.

3. Ο Προτείνων όρισε την εταιρεία με την επωνυμία «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ως ανεξάρτητο αποτιμητή (στο εξής ο «Αποτιμητής») για τη διενέργεια αποτίμησης και σύνταξης σχετικής έκθεσης αποτίμησης για τις κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής η «Έκθεση Αποτίμησης»), δεδομένου ότι, συνέτρεξε η προϋπόθεση του άρθρου 9 παράγραφος 6 περίπτωση (β) δεύτερο εδάφιο του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,461% του συνόλου αυτών.

Πηγή: advertising.gr

Κατηγορία News

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Libra Press © Copyright 2020 | All Rights Reserved
Dual Design
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο της ψηφιακής τηλεόρασης.