Skip to main content
18 Νοεμβρίου 2015 18:22

Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων δορυφορικής λήψης

Γράφει: Σωτήρης Χατζηστρατής
6613a3b4891c53080f848a8aba991642 XL 7481b38a

Η δορυφορική τηλεόραση είναι πιο δημοφιλής από ποτέ στην Ελλάδα, ακόμα και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Οι δύο συνδρομητικές πλατφόρμες συγκεντρώνουν ήδη έναν αριθμό συνδρομητών που πλησιάζει τους 900.000, ενώ επιπλέον υπάρχουν αρκετά εγκατεστημένα συστήματα λήψης για ξένες πλατφόρμες…

Η δορυφορική τηλεόραση είναι πιο δημοφιλής από ποτέ στην Ελλάδα, ακόμα και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Οι δύο συνδρομητικές πλατφόρμες συγκεντρώνουν ήδη έναν αριθμό συνδρομητών που πλησιάζει τους 900.000, ενώ επιπλέον υπάρχουν αρκετά εγκατεστημένα συστήματα λήψης για ξένες πλατφόρμες ή για τη λήψη των ελεύθερων δορυφορικών καναλιών. Αν και τα δορυφορικά συστήματα λήψης είναι συνήθως αρκετά αξιόπιστα και μπορούν να προσφέρουν πολλές ώρες απροβλημάτιστης τηλεθέασης, δεν είναι ανεπηρέαστα από διάφορους παράγοντες που μπορεί να επιδεινώσουν τη λήψη, ή ακόμα και να την εξαφανίσουν.

Ορισμένα από τα προβλήματα λήψης ξεκινούν από την ίδια την εγκατάσταση του δορυφορικού κατόπτρου, είτε αυτό είναι σταθερό, είτε κινητό.

Ο εγκαταστάτης θα πρέπει κατά αρχήν να προσέξει την σωστή τοποθέτηση της βάσης του κατόπτρου, ώστε ο ιστός να είναι απολύτως κάθετος. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε συστήματα με κινητά κάτοπτρα, αλλά δεν πρέπει να αμελείται και στα σταθερά.

Λάθη όπως η κακή ρύθμιση της ανύψωσης, του προσανατολισμού (αζιμούθιο), της απόκλισης (για κινητά κάτοπτρα), της στροφής του LNB (για σταθερά κάτοπτρα) θα έχουν ως αποτέλεσμα την μειωμένη λήψη του σήματος. Οι επιπτώσεις μίας κακής εγκατάστασης μπορεί να μην είναι άμεσα αντιληπτές, αλλά είναι πολύ πιθανό να εμφανιστούν ως διακοπές και σπασίματα στο τηλεοπτικό σήμα κατά τη διάρκεια μίας ασθενούς βροχής ή ακόμα και με έναν άνεμο χαμηλής έντασης. Ένα άλλο πιθανό σύμπτωμα είναι η ελλιπής λήψη των συχνοτήτων ενός δορυφόρου, δηλαδή η απώλεια συχνοτήτων – και των καναλιών που μεταφέρονται από αυτές – που έχουν ασθενέστερο σήμα.

Το σημείο εγκατάστασης του κατόπτρου θα πρέπει να «βλέπει» καθαρά τον δορυφόρο. Έτσι δεν θα πρέπει να υπάρχουν μπροστά εμπόδια, όπως δέντρα, τοίχοι, κτήρια σε κοντινή απόσταση ή και πιο μακρινά εμπόδια, όπως λόφοι και βουνά, που θα παρεμβάλλονται στην οπτική επαφή με τον δορυφόρο. Έτσι πριν από την εγκατάσταση θα πρέπει να έχει αξιολογηθεί προσεκτικά η θέση που θα τοποθετηθεί το κάτοπτρο, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν μελλοντικά, όπως για παράδειγμα με την ανάπτυξη ενός κοντινού δέντρου που αρχικά δεν παρεμποδίζει το σήμα.

Κινητά κάτοπτρα

Ειδικά για τα κινητά κάτοπτρα, αν δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά, θα εμφανιστούν απώλειες σήματος, μέχρι και απώλεια λήψης συγκεκριμένων δορυφόρων κατά τη κίνηση του μοτέρ είτε στα άκρα του τόξου, είτε στο κέντρο του. Σε σχέση με τα σταθερά κάτοπτρα, τα κινητά είναι επίσης περισσότερο ευάλωτα στον ισχυρό άνεμο, που εκτός από την μετατόπιση της βάσης (πράγμα που μπορεί να συμβεί και στα σταθερά) μπορεί να δημιουργήσει και «μπόσικα» στο σύστημα, ιδίως στα μοτέρ τύπου HH (DiSEqC 1.2 / USALS), με αποτέλεσμα να μην μπορούν σχεδόν ποτέ να στοχεύσουν σωστά ένα δορυφόρο χωρίς χειροκίνητη διόρθωση από τον μενού ελέγχου κίνησης του δέκτη ή του positioner.


LNB

Σημαντικό ρόλο για την καλή λήψη παίζει η επιλογή του σωστού LNB για το δορυφορικό σύστημα λήψης. Το LNB θα πρέπει εκτός από τα τυπικά του χαρακτηριστικά, όπως ο χαμηλός θόρυβος, το κέρδος (που πρέπει να αντισταθμίζει τις απώλειες του καλωδίου που θα χρησιμοποιήσουμε στην εγκατάσταση), θα πρέπει επίσης να ταιριάζει και με την γεωμετρία του κατόπτρου, πράγμα που δεν είναι πάντα εύκολο να γίνει χωρίς δοκιμές, αφού συχνά δεν είναι διαθέσιμα στον καταναλωτή χαρακτηριστικά όπως ο λόγος f/D του κατόπτρου (εστιακή απόσταση προς διάμετρο), ώστε να επιλεγεί ένα LNB αντίστοιχης σχεδίασης.

Είναι αρκετά συχνό το φαινόμενο των προβλημάτων που παρουσιάζονται στη λήψη να οφείλεται σε βλάβη των LNB, τα οποία είναι εκτεθειμένα πολύ συχνά σε ακραίες καιρικές συνθήκες – όπως πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες και συνεχή έκθεση στις ακτινοβολίες του ήλιου – που επηρεάζουν δυσμενώς το ηλεκτρονικό τους κύκλωμα.

Τυπικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν λόγω βλάβης σε ένα συνηθισμένο Universal LNB είναι η απουσία λήψης καναλιών σε μία από τις δύο πολώσεις (οριζόντια ή κάθετη) ή σε μία μπάντα λήψης (χαμηλή ή υψηλή). Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα προβλήματα αυτά είναι ένδειξη βλάβης του LNB και έτσι αυτό θα πρέπει να αντικατασταθεί. Θα πρέπει να επισημανθεί όμως ότι τα προβλήματα αυτό μπορεί να ξεκινά και από τον δέκτη ή να οφείλονται σε απώλειες λόγω του μήκους του καλωδίου, πράγματα που επίσης πρέπει να ελεγχθούν πριν γίνει η αντικατάσταση του LNB.


Καλώδιο

Η μεταφορά του σήματος από το κάτοπτρο και το LNB στον δέκτη βασίζεται στη συντριπτική πλειοψηφία των σημερινών εγκαταστάσεων στο ομοαξονικό καλώδιο. Εάν χρησιμοποιηθεί λανθασμένος τύπος καλωδίου ή χαμηλής ποιότητας καλώδιο, τότε το σήμα που θα φτάσει στον δέκτη μπορεί να έχει μεγάλες απώλειες, με αποτέλεσμα την κακή λήψη ή και την απουσία λήψης.

Το μήκος του καλωδίου πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο μικρό, να επιλεγεί δηλαδή η πιο κοντινή διαδρομή από το κάτοπτρο έως τον δέκτη μέσα στο σπίτι, ώστε να περιοριστούν οι απώλειες. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι καλό να μην ξεπερνά τα 30 μέτρα, διαφορετικά μπορεί να χρειαστεί ενισχυτής γραμμής στην εγκατάσταση για να αντισταθμιστούν οι απώλειες λόγω του μεγάλου μήκους του καλωδίου.

Το καλώδιο που θα επιλεχθεί θα πρέπει επίσης να αντέχει στις καιρικές συνθήκες και στην ηλιακή ακτινοβολία, που επηρεάζουν αρνητικά την διάρκεια της ζωής του. Το καλώδιο δεν θα πρέπει να έχει επίσης τσακίσματα, ούτε και απότομες γωνίες κατά το μήκος του από το LNB έως τον δέκτη, ενώ πρέπει να στηριχθεί προσεκτικά ώστε να μην ‘πληγωθεί’ από καρφάκια στερέωσης στον τοίχο ή από το σφίξιμο των δεματικών.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί επίσης στην στεγανοποίηση των συνδέσεων, συνδέσμων και ακροδεκτών, ώστε να αποφευχθεί η είσοδος νερού και υγρασίας στο εσωτερικό των καλωδιώσεων, που θα προκαλέσουν σίγουρα προβλήματα λήψης αλλά και γρήγορη φθορά των καλωδίων.


Δέκτης

Τα προβλήματα λήψης μπορεί να οφείλονται και στον ίδιο τον δορυφορικό δέκτη, αν για παράδειγμα έχει βλάβη, αλλά επίσης και όταν οι ρυθμίσεις λήψης συγκεκριμένων συχνοτήτων δεν είναι σωστές. Ακόμα και η αλλαγή των παραμέτρων εκπομπής μίας δορυφορικής συχνότητας, μπορεί να εκληφθεί αρχικά ως πρόβλημα λήψης.


Άλλα προβλήματα

Η δυνατή βροχή αποτελεί ένα σοβαρό παράγοντα εξασθένησης του σήματος λήψης, ιδιαίτερα αν η λήψη είναι ήδη οριακή με χαμηλό σήμα. Σε μία συγκεκριμένη εγκατάσταση (συγκεκριμένο μέγεθος κατόπτρου) δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, το οποίο θα λυθεί από μόνο του μετά από το σταμάτημα της βροχής. Σε βορειότερες περιοχές, σοβαρό πρόβλημα αποτελεί και η χιονόπτωση, με τη απόθεση του χιονιού πάνω στο δορυφορικό κάτοπτρο. Σοβαρά προβλήματα λήψης δημιουργεί επίσης και ο ισχυρός άνεμος, ιδιαίτερα αν το κάτοπτρο δεν έχει εγκατασταθεί με ασφαλή τρόπο, ή δεν έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν σε μία συγκεκριμένη περιοχή.

Εξασθένηση του σήματος, μέχρι του σημείου εξαφάνισης του, μπορεί να παρατηρηθεί από την απευθείας παρεμβολή της ηλιακής ακτινοβολίας (μέσω της αντανάκλασης της στο κάτοπτρο) στο LNB, σε δύο χρονικές ζώνες κάθε έτος (αρχές Μαρτίου και αρχές Οκτωβρίου για την Ελλάδα), όταν η τροχιά του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας συμπίπτει με την γεωστατική τροχιά και ο ήλιος (φαινομενικά) περνάει πίσω από τον δορυφόρο.

Σπανιότερα, το πρόβλημα της λήψης μπορεί να οφείλεται σε βλάβη του ίδιου του δορυφόρου ή σε κακή λήψη του σήματος που λαμβάνει από το κέντρο ελέγχου (αν για παράδειγμα στο σημείο αυτό επικρατούν πολύ άσχημές καιρικές συνθήκες).

{gallery}15986{/gallery}

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • Kathrein UFOpro

  Kathrein UFOpro

  Το UFOpro είναι η τελευταία πλατφόρμα Headend της γερμανικής Kathrein, για επόμενης γενιάς εφαρμογές τηλεόρασης σε χώρους φιλοξενίας. Το διαμορφώσιμο αρθρωτό συμπαγές πλαίσιό του διαθέτει μια σειρ...
 • TP-LINK TL-SG3428XF

  TP-LINK TL-SG3428XF

  Δημιουργήστε και επεκτείνετε το αστραπιαία γρήγορο δίκτυό σας με το TP-Link TL-SG3428XF, ένα πλήρως διαχειριζόμενο Switch επαγγελματικού επιπέδου. Εξοπλίζεται με 4x 10Gbps SFP+ θύρες για συνδεσιμό...
 • Καμπάνια 4μήνου της IDComs για το υπόλοιπο του 2023

  Καμπάνια 4μήνου της IDComs για το υπόλοιπο του 2023

  Η IDComs, πιστή στην υποστήριξη των συναδέλφων τεχνικών, έχει ξεκινήσει από την 1/9/2023 μία άκρως ενδιαφέρουσα καμπάνια που θα ολοκληρωθεί στις 31/12/2023, η οποία αφορά στα επαγγελματικά πακέτα ...
 • Nedis WSNWA1210BK

  Nedis WSNWA1210BK

  Δημιουργήστε μια γρήγορη και σταθερή σύνδεση Wi-Fi στο PC σας ή αναβαθμίστε το σήμα Wi-Fi του φορητού υπολογιστή σας, με τον Wireless AC1200 USB αντάπτορα της Nedis. Υποστηρίζει συχνότητα τόσο 5GH...
 • Amiko Mini Combo 3

  Amiko Mini Combo 3

  Ο Amiko Mini Combo 3 είναι ένας οικονομικός δέκτης με ανάλυση Full HD και υποστήριξη H.265/HEVC, ο οποίος είναι εξοπλισμένος με διπλό tuner για να καλύπτει όλες τις βασικές ανάγκες θέασης του μέσο...
 • FRITZ!Box – Έξυπνα ρολά στο Smart Home

  FRITZ!Box – Έξυπνα ρολά στο Smart Home

  Το FRITZ!Box λειτουργεί ως διανομέας Smart Home για τη διαχείριση πολλών συσκευών στο σπίτι σας. Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες για έξυπνα χειριστήρια ρολών σε συνδυασμό με το FRITZ!Box για ακόμα ...
 • Webinar της IDComs για Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση – Gap Fillers – Λήψη 4G/5G σε δύσκολες περιοχές

  Webinar της IDComs για Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση – Gap Fillers – Λήψη 4G/5G σε δύσκολες περιοχές

  Η IDComs – στα πλαίσια της ενημέρωσης των συναδέλφων τεχνικών του κλάδου μας – ανακοινώνει την επικείμενη διοργάνωση Webinar με θέμα «Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση – Gap Fillers – Λήψη 4G/5G σε δύσκολε...
 • Τα νέα της Mistral: Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση

  Τα νέα της Mistral: Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση

  Στο προηγούμενο τεύχος έγινε αναφορά στους δύο βασικούς θορύβους. Τον ενδογενή θόρυβο των ενισχυτών και τον εξωγενή θόρυβο του περιβάλλοντος χώρου της εγκατάστασης. Ο ενδογενής θόρυβος παράγεται α...
 • Mesh Wi-Fi setup

  Mesh Wi-Fi setup

  Ρυθμίστε το Mesh Wi-Fi γρήγορα και απλά. Πατήστε δύο κουμπιά και το Wi-Fi Mesh στο FRITZ!Box σας είναι έτοιμο για χρήση. Με το Mesh, το Wi-Fi σας φτάνει σε όλες τις γωνίες και επωφελείστε από την ...
 • Ikusi NBS 801/804/895 Ch48

  Ikusi NBS 801/804/895 Ch48

  Η Ikusi έχει μεριμνήσει εξαρχής για τη συμβατότητα με το 2ο ψηφιακό μέρισμα (C48) και τους κεντρικούς ενισχυτές NBS, για τους οποίους η εταιρεία έχει δημιουργήσει μοντέλα στη μπάντα λειτουργίας 47...
 • Engel 5G

  Engel 5G

  Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή νέας σειράς ενισχυτών. Πρόκειται για ενισχυτές ιστού και γραμμής της ισπανικής Engel Axil με φίλτρο 5G, οι οποίοι διαθέτουν πολύ καλή ποιότητα κατασκευ...
 • NOD Transporter Blue

  NOD Transporter Blue

  Η NOD Transporter είναι θήκη κατασκευασμένη από PU & EVA και διαθέτει ανθεκτικό εξωτερικό περίβλημα για να προστατέψει πλήρως τον εξωτερικό σκληρό σας δίσκο κατά τη μεταφορά. Με minimal design...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος 181

  Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος 181

  Το νέο τεύχος Οκτωβρίου 2023 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Αθλητικός ...
 • Αθλητικός τηλεοπτικός χάρτης 2023-24

  Αθλητικός τηλεοπτικός χάρτης 2023-24

  Ο Αύγουστος που μας πέρασε έκρυβε τελικά έντονες ποδοσφαιρικές συγκινήσεις, οι οποίες αποτέλεσαν το καλύτερο ορεκτικό για το τηλεοπτικό κοινό εν όψει της νέας αθλητικής σεζόν που μόλις ξεκίνησε. Τ...
 • Athens Electronix 2024

  Athens Electronix 2024

  Έχοντας στο ιστορικό μας δύο πλήρως επιτυχημένες εκθέσεις μετά την COVID εποχή, την Creta Electronix 2022 και τη Salonica Electronix 2023, ετοιμαζόμαστε με ταχείς ρυθμούς για τη διοργάνωση της επό...
 • Amiko Mini Combo 3

  Amiko Mini Combo 3

  Η Amiko διευρύνει τη δημοφιλή σειρά δεκτών της Mini Combo, φέρνοντας στην κυκλοφορία ένα νέο μοντέλο με την τελευταία έκδοση 3. Ο Amiko Mini Combo 3 είναι ένας οικονομικός δέκτης με ανάλυση Full H...
 • AXRED T90 NG

  AXRED T90 NG

  Η εταιρεία AxSat κυκλοφόρησε έναν νέο δέκτη MPEG-4 στην ελληνική αγορά, ο οποίος έρχεται να καλύψει όλες τις ανάγκες του χρήστη για επίγεια ψηφιακή λήψη. Εξοπλισμένος με DVB-T2 tuner και υποστηρίζ...