Skip to main content
19 Φεβρουαρίου 2014 00:56

Διανομή AV στο σπίτι

Τεχνικές αναμετάδοσης σημάτων HD και SD

Γράφει: Σωτήρης Χατζηστρατής
748c0a33e1bb4cc75f70cb385a1325f4 XL c6593918

Featured | Ο συνηθέστερος τρόπος χρήσης ενός δορυφορικού ή επίγειου ψηφιακού δέκτη για τη παρακολούθηση των τηλεοπτικών προγραμμάτων ή την αναπαραγωγή αρχείων media, είναι η απευθείας σύνδεση του με μία τηλεόραση στο σπίτι του χρήστη. Συχνά όμως προκύπτει η ανάγκη μεταφοράς του σήματος βίντεο και ήχου σε διαφορετική συσκευή τηλεόρασης, που μπορεί να βρίσκεται…

Ο συνηθέστερος τρόπος χρήσης ενός δορυφορικού ή επίγειου ψηφιακού δέκτη για τη παρακολούθηση των τηλεοπτικών προγραμμάτων ή την αναπαραγωγή αρχείων media, είναι η απευθείας σύνδεση του με μία τηλεόραση στο σπίτι του χρήστη. Συχνά όμως προκύπτει η ανάγκη μεταφοράς του σήματος βίντεο και ήχου σε διαφορετική συσκευή τηλεόρασης, που μπορεί να βρίσκεται σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού ή ακόμα και σε άλλο όροφο. Ευτυχώς η σημερινή τεχνολογία δίνει αρκετές και διαφορετικές λύσεις, που ικανοποιούν τις περισσότερες ανάγκες. Αυτές τις λύσεις θα δούμε περιγραφικά παρακάτω.

Διανομή εικόνας και ήχου με τη βοήθεια ενός AV modulator

Μία από τις συνηθισμένες μεθόδους διανομής εικόνας και ήχου στο σπίτι, είναι η χρήση ενός AV modulator (διαμορφωτή). Οι περισσότεροι ίσως θυμόμαστε την χρήση μίας πολύ απλής μορφής τέτοιων modulator, σε συσκευές βίντεο VHS ή ακόμα και σε παλιές παιχνιδοκονσόλες. Η λειτουργία ενός τέτοιου διαμορφωτή είναι πολύ απλή: το αναλογικό σήμα βίντεο και ήχου μίας τέτοιας συσκευής διαμορφώνει μία ελεύθερη συχνότητα στα UHF ή στα VHF, που τροφοδοτεί τη τηλεόραση μέσω του βύσματος της τηλεοπτικής κεραίας.

Φυσικά αυτοί οι διαμορφωτές μπορούσαν να τροφοδοτήσουν αποκλειστικά τηλεοράσεις που βρίσκονταν σε πολύ μικρή απόσταση, ουσιαστικά δίπλα στη συσκευή βίντεο. Με παρόμοιο όμως τρόπο λειτουργούν αντίστοιχοι διαμορφωτές, ειδικά κατασκευασμένοι για διανομή του οπτικοακουστικού σήματος σε μεγαλύτερες αποστάσεις και σε τηλεοπτικές συσκευές που βρίσκονται σε άλλα δωμάτια ή ορόφους του σπιτιού.

Στην είσοδο μίας τέτοιας συσκευής συνδέεται συνήθως η έξοδος AV (composite) ενός δορυφορικού / επίγειου ψηφιακού δέκτη ή κάποιας συσκευής media player. Το σήμα αυτό διαμορφώνει τη UHF συχνότητα και διανέμεται με το συνηθισμένο ομοαξονικό καλώδιο της τηλεοπτικής εγκατάστασης στα διάφορα δωμάτια του σπιτιού, συνδυασμένο συνήθως με το σήμα των επίγειων τηλεοπτικών καναλιών. Για τον έλεγχο του δορυφορικού / επίγειου δέκτη, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης συσκευών ενσύρματης αναμετάδοσης, που μεταφέρουν το σήμα του τηλεκοντρόλ μέσα από το ίδιο ομοαξονικό καλώδιο.

Στην αγορά διατίθενται διάφοροι τύποι διαμορφωτών. Η φθηνότερη επιλογή είναι οι αναλογικοί διαμορφωτές (εικόνα 1), που έχουν όμως το μεγάλο μειονέκτημα της σοβαρής υποβάθμισης της ποιότητας του σήματος βίντεο, και την ευαισθησία του σε παρεμβολές.

Η επόμενη κατηγορίας είναι οι ψηφιακοί διαμορφωτές (εικόνα 2), που μετατρέπουν το αρχικό αναλογικό σήμα της πηγής AV, σε ψηφιακό DVB και το μεταφέρουν χωρίς άλλη υποβάθμιση και με μεγάλη αντοχή σε παρεμβολές στο ομοαξονικό καλώδιο.

Τέλος υπάρχουν διαμορφωτές που δέχονται στην είσοδο ψηφιακό σήμα απευθείας από την έξοδο HDMI του δέκτη (εικόνα 3), το οποίο μετατρέπουν σε DVB transport stream, διατηρώντας έτσι το μεγαλύτερο ποσοστό της αρχικής ποιότητας του βίντεο και της ανάλυσης της πηγής, με το μειονέκτημα βέβαια του αρκετά μεγαλύτερου κόστους.

Ασύρματη μετάδοση με AV link

Μία αρκετά διαδεδομένη μέθοδος μεταφοράς του σήματος βίντεο από το δωμάτιο που βρίσκεται ο δέκτης (ή άλλη συσκευή media, όπως DVD ή Blu-ray player για παράδειγμα), σε τηλεόραση που βρίσκεται σε άλλο χώρο του σπιτιού, είναι η ασύρματη μετάδοση του με τη βοήθεια των λεγόμενων συσκευών AV link ή Video sender (εικόνα 4). Το σύστημα αυτό αποτελείται από έναν πομπό και έναν δέκτη, που λειτουργούν στις περιοχές συχνοτήτων των 2,4 ή 5,8 GHz. Η εμβέλεια του συστήματος είναι περιορισμένη και καλύπτει τους χώρους ενός συνηθισμένου σπιτιού. Τα περισσότερα οικιακά AV link έχουν τη δυνατότητα της ασύρματης αναμετάδοσης των εντολών του τηλεκοντρόλ.

Η ποιότητα του αναμεταδιδόμενου βίντεο εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής. Οι περισσότερες δέχονται στην είσοδο το composite AV σήμα από τις εξόδους RCA ή Scart της πηγής και έτσι το τελικό αποτέλεσμα της εικόνας που παίρνουμε στην τηλεόραση είναι ποιοτικά μέτριο. Υπάρχουν όμως νεώτερες – και ακριβότερες –συσκευές AV link, που δέχονται στην είσοδο ψηφιακό σήμα μέσω HDMI, που δίνουν ένα πολύ ποιοτικότερο βίντεο, κοντά στην ποιότητα του σήματος της πηγής.

Η αναμετάδοση βίντεο μέσω AV link έχει το πλεονέκτημα της απουσίας ανάγκης για καλωδίωση, ενώ μειονεκτήματα είναι η σχετικά μικρή εμβέλεια και η δυνατότητα τροφοδότησης περιορισμένου αριθμού τηλεοπτικών συσκευών.

PLC: Μετάδοση βίντεο μέσω του οικιακού ηλεκτρικού δικτύου

Η τεχνολογία PLC (Power-line communication), επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων και οπτικοακουστικών σημάτων μέσω του συνηθισμένου ηλεκτρικού δικτύου ενός σπιτιού, το οποίο φυσικά μεταφέρει ταυτόχρονα και το ηλεκτρικό ρεύμα. Οι αντάπτορες PLC (εικόνα 5) δημιουργούν ένα δίκτυο ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ δύο συσκευών (πομπός – δέκτης) που συνδέονται σε οποιαδήποτε σημείο του οικιακού ηλεκτρικού δικτύου (εικόνα 6). Από τη μία πλευρά συνδέονται στην πρίζα του ηλεκτρικού, ενώ στην άλλη διαθέτουν μία θύρα Ethernet, που μπορεί να συνδεθεί με κάποια αντίστοιχη κάρτα Ethernet τοπικού δικτύου. Οι αντάπτορες PLC υποστηρίζουν ταχύτητες που φτάνουν έως τα 200 Mbit/sec, που είναι υπεραρκετές για τη μεταφορά βίντεο υψηλής ανάλυσης.

Για τη διανομή βίντεο υπάρχουν εξειδικευμένες συσκευές PLC, που διαθέτουν εισόδους/εξόδους HDMI (εικόνα 7), για την απευθείας μετατροπή και μετάδοση του ψηφιακού σήματος βίντεο, σε σήμα κατάλληλο για μεταφορά μέσω δικτύου και λήψη του από τον αντίστοιχο δέκτη PLC. Οι συσκευές αυτές διαθέτουν επίσης τη δυνατότητα μεταφοράς του σήματος του τηλεχειριστηρίου, για απομακρυσμένο έλεγχο της πηγής.

Τα πλεονεκτήματα της μετάδοσης μέσω PLC είναι ο εξαιρετικά απλός τρόπος εγκατάστασης, ρυθμίσεων και λειτουργίας, η απουσία επιπρόσθετων καλωδιώσεων, η δυνατότητα μεταφοράς βίντεο υψηλής ανάλυσης. Μειονεκτήματα είναι ο περιορισμένος αριθμός δεκτών που μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα, και οι πιθανές παρεμβολές του σήματος από θόρυβο που παράγεται από ηλεκτρικά φορτία.

HDMI extenders και ασύρματα πρότυπα μετάδοσης βίντεο υψηλής ανάλυσης

Αν στο σπίτι υπάρχει μία εγκατάσταση τοπικού δικτύου, υλοποιημένου με καλώδιο UTP, το δίκτυο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά βίντεο και εικόνας, εκτός από την μεταφορά δεδομένων. Για το σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν συσκευές HDMI extender (εικόνα 8), που μπορούν να μεταφέρουν το υψηλής ανάλυσης ασυμπίεστο ψηφιακό σήμα της εξόδου HDMI της πηγής, σε οποιοδήποτε σημείο ενός τυπικού σε μέγεθος σπιτιού, χωρίς απώλειες στην ποιότητα.

Εκτός από τις συσκευές HDMI extender που συνδέονται ενσύρματα στο τοπικό δίκτυο, έχουν εμφανιστεί αντίστοιχες συσκευές που συνδέονται ασύρματα με τη βοήθεια του προτύπου WHDI (Wireless Home Digital Interface). Μπορούν να μεταφέρουν ασυμπίεστο βίντεο σε ταχύτητες ως 1,5Gbit/sec και σε ανάλυση μέχρι 1080p (2D και 3D), αλλά όχι τα νεώτερα σήματα ανάλυσης 4Κ, που προβλέπεται να υποστηριχθούν από την έκδοση WHDI 2.0 του προτύπου. Οι συσκευές αυτές (εικόνα 9) λειτουργούν σε κανάλι εύρους 20MHz στη περιοχή συχνοτήτων των 5GHz και σε αποστάσεις έως 30 μέτρων.

Ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες υπόσχονται ασύρματες συσκευές (εικόνα 10) που υποστηρίζουν το πρότυπο WirelessHD, που λειτουργεί στη περιοχή των 60GHz, με κανάλι εύρους 7GHz. Η πρώτη έκδοση του προτύπου υποστηρίζει ταχύτητες έως Gbit/sec, αλλά η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να φτάσει θεωρητικά σε ταχύτητες έως και 25Gbit/sec.

Μετάδοση σε Android ή HTPC Media Player

Ένας διαφορετικός τρόπος μεταφοράς σήματος βίντεο από τον δορυφορικό / επίγειο ψηφιακό δέκτη σε απομακρυσμένη τηλεόραση, είναι με τη βοήθεια ενός media player που λειτουργεί με Android ή ενός HTPC με λειτουργικό Windows ή Linux. Η μέθοδος αυτή απαιτεί τις περισσότερες φορές τη κατοχή ενός δορυφορικού / επίγειου ψηφιακού δέκτη που χρησιμοποιεί λειτουργικό Enigma/Enigma2 (Linux), και την ενεργοποίηση του web interface του.

Το σήμα του δέκτη διανέμεται μέσω του τοπικού ενσύρματου δικτύου LAN ή ασύρματου WLAN, σε μία συσκευή Android Media Player (εικόνα 11), που συνδέεται στην απομακρυσμένη τηλεόραση με HDMI ή με composite AV (αν δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή). Στην συσκευή Android έχουμε εγκαταστήσει μία εφαρμογή TV Streaming, όπως το VU+ Player, το DreamDroid ή το AndroidDreamer (εφαρμογές που παρουσιάσαμε σε προηγούμενο τεύχος του Digital TV info) τις οποίες βρίσκουμε στο Play Store της Google. Οι εφαρμογές αυτές συνδέονται στη διεύθυνση IP του δέκτη, και μπορούν να στριμάρουν το περιεχόμενο των τηλεοπτικών καναλιών ή των αρχείων media που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν.

Στη θέση του Android Media Player μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα HTPC με λειτουργικό Windows ή Linux, που με τη βοήθεια ενός προγράμματος Media Center, όπως το XBMC (εικόνα 12), στριμάρει το περιεχόμενο βίντεο από τον δέκτη στη τηλεόραση.

{gallery}9170{/gallery}

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • Kathrein UFOpro

  Kathrein UFOpro

  Το UFOpro είναι η τελευταία πλατφόρμα Headend της γερμανικής Kathrein, για επόμενης γενιάς εφαρμογές τηλεόρασης σε χώρους φιλοξενίας. Το διαμορφώσιμο αρθρωτό συμπαγές πλαίσιό του διαθέτει μια σειρ...
 • TP-LINK TL-SG3428XF

  TP-LINK TL-SG3428XF

  Δημιουργήστε και επεκτείνετε το αστραπιαία γρήγορο δίκτυό σας με το TP-Link TL-SG3428XF, ένα πλήρως διαχειριζόμενο Switch επαγγελματικού επιπέδου. Εξοπλίζεται με 4x 10Gbps SFP+ θύρες για συνδεσιμό...
 • Καμπάνια 4μήνου της IDComs για το υπόλοιπο του 2023

  Καμπάνια 4μήνου της IDComs για το υπόλοιπο του 2023

  Η IDComs, πιστή στην υποστήριξη των συναδέλφων τεχνικών, έχει ξεκινήσει από την 1/9/2023 μία άκρως ενδιαφέρουσα καμπάνια που θα ολοκληρωθεί στις 31/12/2023, η οποία αφορά στα επαγγελματικά πακέτα ...
 • Nedis WSNWA1210BK

  Nedis WSNWA1210BK

  Δημιουργήστε μια γρήγορη και σταθερή σύνδεση Wi-Fi στο PC σας ή αναβαθμίστε το σήμα Wi-Fi του φορητού υπολογιστή σας, με τον Wireless AC1200 USB αντάπτορα της Nedis. Υποστηρίζει συχνότητα τόσο 5GH...
 • Amiko Mini Combo 3

  Amiko Mini Combo 3

  Ο Amiko Mini Combo 3 είναι ένας οικονομικός δέκτης με ανάλυση Full HD και υποστήριξη H.265/HEVC, ο οποίος είναι εξοπλισμένος με διπλό tuner για να καλύπτει όλες τις βασικές ανάγκες θέασης του μέσο...
 • FRITZ!Box – Έξυπνα ρολά στο Smart Home

  FRITZ!Box – Έξυπνα ρολά στο Smart Home

  Το FRITZ!Box λειτουργεί ως διανομέας Smart Home για τη διαχείριση πολλών συσκευών στο σπίτι σας. Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες για έξυπνα χειριστήρια ρολών σε συνδυασμό με το FRITZ!Box για ακόμα ...
 • Webinar της IDComs για Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση – Gap Fillers – Λήψη 4G/5G σε δύσκολες περιοχές

  Webinar της IDComs για Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση – Gap Fillers – Λήψη 4G/5G σε δύσκολες περιοχές

  Η IDComs – στα πλαίσια της ενημέρωσης των συναδέλφων τεχνικών του κλάδου μας – ανακοινώνει την επικείμενη διοργάνωση Webinar με θέμα «Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση – Gap Fillers – Λήψη 4G/5G σε δύσκολε...
 • Τα νέα της Mistral: Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση

  Τα νέα της Mistral: Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση

  Στο προηγούμενο τεύχος έγινε αναφορά στους δύο βασικούς θορύβους. Τον ενδογενή θόρυβο των ενισχυτών και τον εξωγενή θόρυβο του περιβάλλοντος χώρου της εγκατάστασης. Ο ενδογενής θόρυβος παράγεται α...
 • Mesh Wi-Fi setup

  Mesh Wi-Fi setup

  Ρυθμίστε το Mesh Wi-Fi γρήγορα και απλά. Πατήστε δύο κουμπιά και το Wi-Fi Mesh στο FRITZ!Box σας είναι έτοιμο για χρήση. Με το Mesh, το Wi-Fi σας φτάνει σε όλες τις γωνίες και επωφελείστε από την ...
 • Ikusi NBS 801/804/895 Ch48

  Ikusi NBS 801/804/895 Ch48

  Η Ikusi έχει μεριμνήσει εξαρχής για τη συμβατότητα με το 2ο ψηφιακό μέρισμα (C48) και τους κεντρικούς ενισχυτές NBS, για τους οποίους η εταιρεία έχει δημιουργήσει μοντέλα στη μπάντα λειτουργίας 47...
 • Engel 5G

  Engel 5G

  Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή νέας σειράς ενισχυτών. Πρόκειται για ενισχυτές ιστού και γραμμής της ισπανικής Engel Axil με φίλτρο 5G, οι οποίοι διαθέτουν πολύ καλή ποιότητα κατασκευ...
 • NOD Transporter Blue

  NOD Transporter Blue

  Η NOD Transporter είναι θήκη κατασκευασμένη από PU & EVA και διαθέτει ανθεκτικό εξωτερικό περίβλημα για να προστατέψει πλήρως τον εξωτερικό σκληρό σας δίσκο κατά τη μεταφορά. Με minimal design...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος 181

  Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος 181

  Το νέο τεύχος Οκτωβρίου 2023 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Αθλητικός ...
 • Αθλητικός τηλεοπτικός χάρτης 2023-24

  Αθλητικός τηλεοπτικός χάρτης 2023-24

  Ο Αύγουστος που μας πέρασε έκρυβε τελικά έντονες ποδοσφαιρικές συγκινήσεις, οι οποίες αποτέλεσαν το καλύτερο ορεκτικό για το τηλεοπτικό κοινό εν όψει της νέας αθλητικής σεζόν που μόλις ξεκίνησε. Τ...
 • Athens Electronix 2024

  Athens Electronix 2024

  Έχοντας στο ιστορικό μας δύο πλήρως επιτυχημένες εκθέσεις μετά την COVID εποχή, την Creta Electronix 2022 και τη Salonica Electronix 2023, ετοιμαζόμαστε με ταχείς ρυθμούς για τη διοργάνωση της επό...
 • Amiko Mini Combo 3

  Amiko Mini Combo 3

  Η Amiko διευρύνει τη δημοφιλή σειρά δεκτών της Mini Combo, φέρνοντας στην κυκλοφορία ένα νέο μοντέλο με την τελευταία έκδοση 3. Ο Amiko Mini Combo 3 είναι ένας οικονομικός δέκτης με ανάλυση Full H...
 • AXRED T90 NG

  AXRED T90 NG

  Η εταιρεία AxSat κυκλοφόρησε έναν νέο δέκτη MPEG-4 στην ελληνική αγορά, ο οποίος έρχεται να καλύψει όλες τις ανάγκες του χρήστη για επίγεια ψηφιακή λήψη. Εξοπλισμένος με DVB-T2 tuner και υποστηρίζ...