QM 3190 - 3500 likes
Αρθρογραφία . Τεχνολογία
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014 | 23:56

Διανομή AV στο σπίτι Κύριο

Τεχνικές αναμετάδοσης σημάτων HD και SD

Ο συνηθέστερος τρόπος χρήσης ενός δορυφορικού ή επίγειου ψηφιακού δέκτη για τη παρακολούθηση των τηλεοπτικών προγραμμάτων ή την αναπαραγωγή αρχείων media, είναι η απευθείας σύνδεση του με μία τηλεόραση στο σπίτι του χρήστη. Συχνά όμως προκύπτει η ανάγκη μεταφοράς του σήματος βίντεο και ήχου σε διαφορετική συσκευή τηλεόρασης, που μπορεί να βρίσκεται...
Γράφτηκε από: Σωτήρης Χατζηστρατής

Ο συνηθέστερος τρόπος χρήσης ενός δορυφορικού ή επίγειου ψηφιακού δέκτη για τη παρακολούθηση των τηλεοπτικών προγραμμάτων ή την αναπαραγωγή αρχείων media, είναι η απευθείας σύνδεση του με μία τηλεόραση στο σπίτι του χρήστη. Συχνά όμως προκύπτει η ανάγκη μεταφοράς του σήματος βίντεο και ήχου σε διαφορετική συσκευή τηλεόρασης, που μπορεί να βρίσκεται σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού ή ακόμα και σε άλλο όροφο. Ευτυχώς η σημερινή τεχνολογία δίνει αρκετές και διαφορετικές λύσεις, που ικανοποιούν τις περισσότερες ανάγκες. Αυτές τις λύσεις θα δούμε περιγραφικά παρακάτω.

Διανομή εικόνας και ήχου με τη βοήθεια ενός AV modulator

Μία από τις συνηθισμένες μεθόδους διανομής εικόνας και ήχου στο σπίτι, είναι η χρήση ενός AV modulator (διαμορφωτή). Οι περισσότεροι ίσως θυμόμαστε την χρήση μίας πολύ απλής μορφής τέτοιων modulator, σε συσκευές βίντεο VHS ή ακόμα και σε παλιές παιχνιδοκονσόλες. Η λειτουργία ενός τέτοιου διαμορφωτή είναι πολύ απλή: το αναλογικό σήμα βίντεο και ήχου μίας τέτοιας συσκευής διαμορφώνει μία ελεύθερη συχνότητα στα UHF ή στα VHF, που τροφοδοτεί τη τηλεόραση μέσω του βύσματος της τηλεοπτικής κεραίας.

Φυσικά αυτοί οι διαμορφωτές μπορούσαν να τροφοδοτήσουν αποκλειστικά τηλεοράσεις που βρίσκονταν σε πολύ μικρή απόσταση, ουσιαστικά δίπλα στη συσκευή βίντεο. Με παρόμοιο όμως τρόπο λειτουργούν αντίστοιχοι διαμορφωτές, ειδικά κατασκευασμένοι για διανομή του οπτικοακουστικού σήματος σε μεγαλύτερες αποστάσεις και σε τηλεοπτικές συσκευές που βρίσκονται σε άλλα δωμάτια ή ορόφους του σπιτιού.

Στην είσοδο μίας τέτοιας συσκευής συνδέεται συνήθως η έξοδος AV (composite) ενός δορυφορικού / επίγειου ψηφιακού δέκτη ή κάποιας συσκευής media player. Το σήμα αυτό διαμορφώνει τη UHF συχνότητα και διανέμεται με το συνηθισμένο ομοαξονικό καλώδιο της τηλεοπτικής εγκατάστασης στα διάφορα δωμάτια του σπιτιού, συνδυασμένο συνήθως με το σήμα των επίγειων τηλεοπτικών καναλιών. Για τον έλεγχο του δορυφορικού / επίγειου δέκτη, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης συσκευών ενσύρματης αναμετάδοσης, που μεταφέρουν το σήμα του τηλεκοντρόλ μέσα από το ίδιο ομοαξονικό καλώδιο.

Στην αγορά διατίθενται διάφοροι τύποι διαμορφωτών. Η φθηνότερη επιλογή είναι οι αναλογικοί διαμορφωτές (εικόνα 1), που έχουν όμως το μεγάλο μειονέκτημα της σοβαρής υποβάθμισης της ποιότητας του σήματος βίντεο, και την ευαισθησία του σε παρεμβολές.

Η επόμενη κατηγορίας είναι οι ψηφιακοί διαμορφωτές (εικόνα 2), που μετατρέπουν το αρχικό αναλογικό σήμα της πηγής AV, σε ψηφιακό DVB και το μεταφέρουν χωρίς άλλη υποβάθμιση και με μεγάλη αντοχή σε παρεμβολές στο ομοαξονικό καλώδιο.

Τέλος υπάρχουν διαμορφωτές που δέχονται στην είσοδο ψηφιακό σήμα απευθείας από την έξοδο HDMI του δέκτη (εικόνα 3), το οποίο μετατρέπουν σε DVB transport stream, διατηρώντας έτσι το μεγαλύτερο ποσοστό της αρχικής ποιότητας του βίντεο και της ανάλυσης της πηγής, με το μειονέκτημα βέβαια του αρκετά μεγαλύτερου κόστους.

Ασύρματη μετάδοση με AV link

Μία αρκετά διαδεδομένη μέθοδος μεταφοράς του σήματος βίντεο από το δωμάτιο που βρίσκεται ο δέκτης (ή άλλη συσκευή media, όπως DVD ή Blu-ray player για παράδειγμα), σε τηλεόραση που βρίσκεται σε άλλο χώρο του σπιτιού, είναι η ασύρματη μετάδοση του με τη βοήθεια των λεγόμενων συσκευών AV link ή Video sender (εικόνα 4). Το σύστημα αυτό αποτελείται από έναν πομπό και έναν δέκτη, που λειτουργούν στις περιοχές συχνοτήτων των 2,4 ή 5,8 GHz. Η εμβέλεια του συστήματος είναι περιορισμένη και καλύπτει τους χώρους ενός συνηθισμένου σπιτιού. Τα περισσότερα οικιακά AV link έχουν τη δυνατότητα της ασύρματης αναμετάδοσης των εντολών του τηλεκοντρόλ.

Η ποιότητα του αναμεταδιδόμενου βίντεο εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής. Οι περισσότερες δέχονται στην είσοδο το composite AV σήμα από τις εξόδους RCA ή Scart της πηγής και έτσι το τελικό αποτέλεσμα της εικόνας που παίρνουμε στην τηλεόραση είναι ποιοτικά μέτριο. Υπάρχουν όμως νεώτερες – και ακριβότερες –συσκευές AV link, που δέχονται στην είσοδο ψηφιακό σήμα μέσω HDMI, που δίνουν ένα πολύ ποιοτικότερο βίντεο, κοντά στην ποιότητα του σήματος της πηγής.

Η αναμετάδοση βίντεο μέσω AV link έχει το πλεονέκτημα της απουσίας ανάγκης για καλωδίωση, ενώ μειονεκτήματα είναι η σχετικά μικρή εμβέλεια και η δυνατότητα τροφοδότησης περιορισμένου αριθμού τηλεοπτικών συσκευών.

PLC: Μετάδοση βίντεο μέσω του οικιακού ηλεκτρικού δικτύου

Η τεχνολογία PLC (Power-line communication), επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων και οπτικοακουστικών σημάτων μέσω του συνηθισμένου ηλεκτρικού δικτύου ενός σπιτιού, το οποίο φυσικά μεταφέρει ταυτόχρονα και το ηλεκτρικό ρεύμα. Οι αντάπτορες PLC (εικόνα 5) δημιουργούν ένα δίκτυο ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ δύο συσκευών (πομπός – δέκτης) που συνδέονται σε οποιαδήποτε σημείο του οικιακού ηλεκτρικού δικτύου (εικόνα 6). Από τη μία πλευρά συνδέονται στην πρίζα του ηλεκτρικού, ενώ στην άλλη διαθέτουν μία θύρα Ethernet, που μπορεί να συνδεθεί με κάποια αντίστοιχη κάρτα Ethernet τοπικού δικτύου. Οι αντάπτορες PLC υποστηρίζουν ταχύτητες που φτάνουν έως τα 200 Mbit/sec, που είναι υπεραρκετές για τη μεταφορά βίντεο υψηλής ανάλυσης.

Για τη διανομή βίντεο υπάρχουν εξειδικευμένες συσκευές PLC, που διαθέτουν εισόδους/εξόδους HDMI (εικόνα 7), για την απευθείας μετατροπή και μετάδοση του ψηφιακού σήματος βίντεο, σε σήμα κατάλληλο για μεταφορά μέσω δικτύου και λήψη του από τον αντίστοιχο δέκτη PLC. Οι συσκευές αυτές διαθέτουν επίσης τη δυνατότητα μεταφοράς του σήματος του τηλεχειριστηρίου, για απομακρυσμένο έλεγχο της πηγής.

Τα πλεονεκτήματα της μετάδοσης μέσω PLC είναι ο εξαιρετικά απλός τρόπος εγκατάστασης, ρυθμίσεων και λειτουργίας, η απουσία επιπρόσθετων καλωδιώσεων, η δυνατότητα μεταφοράς βίντεο υψηλής ανάλυσης. Μειονεκτήματα είναι ο περιορισμένος αριθμός δεκτών που μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα, και οι πιθανές παρεμβολές του σήματος από θόρυβο που παράγεται από ηλεκτρικά φορτία.

HDMI extenders και ασύρματα πρότυπα μετάδοσης βίντεο υψηλής ανάλυσης

Αν στο σπίτι υπάρχει μία εγκατάσταση τοπικού δικτύου, υλοποιημένου με καλώδιο UTP, το δίκτυο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά βίντεο και εικόνας, εκτός από την μεταφορά δεδομένων. Για το σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν συσκευές HDMI extender (εικόνα 8), που μπορούν να μεταφέρουν το υψηλής ανάλυσης ασυμπίεστο ψηφιακό σήμα της εξόδου HDMI της πηγής, σε οποιοδήποτε σημείο ενός τυπικού σε μέγεθος σπιτιού, χωρίς απώλειες στην ποιότητα.

Εκτός από τις συσκευές HDMI extender που συνδέονται ενσύρματα στο τοπικό δίκτυο, έχουν εμφανιστεί αντίστοιχες συσκευές που συνδέονται ασύρματα με τη βοήθεια του προτύπου WHDI (Wireless Home Digital Interface). Μπορούν να μεταφέρουν ασυμπίεστο βίντεο σε ταχύτητες ως 1,5Gbit/sec και σε ανάλυση μέχρι 1080p (2D και 3D), αλλά όχι τα νεώτερα σήματα ανάλυσης 4Κ, που προβλέπεται να υποστηριχθούν από την έκδοση WHDI 2.0 του προτύπου. Οι συσκευές αυτές (εικόνα 9) λειτουργούν σε κανάλι εύρους 20MHz στη περιοχή συχνοτήτων των 5GHz και σε αποστάσεις έως 30 μέτρων.

Ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες υπόσχονται ασύρματες συσκευές (εικόνα 10) που υποστηρίζουν το πρότυπο WirelessHD, που λειτουργεί στη περιοχή των 60GHz, με κανάλι εύρους 7GHz. Η πρώτη έκδοση του προτύπου υποστηρίζει ταχύτητες έως Gbit/sec, αλλά η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να φτάσει θεωρητικά σε ταχύτητες έως και 25Gbit/sec.

Μετάδοση σε Android ή HTPC Media Player

Ένας διαφορετικός τρόπος μεταφοράς σήματος βίντεο από τον δορυφορικό / επίγειο ψηφιακό δέκτη σε απομακρυσμένη τηλεόραση, είναι με τη βοήθεια ενός media player που λειτουργεί με Android ή ενός HTPC με λειτουργικό Windows ή Linux. Η μέθοδος αυτή απαιτεί τις περισσότερες φορές τη κατοχή ενός δορυφορικού / επίγειου ψηφιακού δέκτη που χρησιμοποιεί λειτουργικό Enigma/Enigma2 (Linux), και την ενεργοποίηση του web interface του.

Το σήμα του δέκτη διανέμεται μέσω του τοπικού ενσύρματου δικτύου LAN ή ασύρματου WLAN, σε μία συσκευή Android Media Player (εικόνα 11), που συνδέεται στην απομακρυσμένη τηλεόραση με HDMI ή με composite AV (αν δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή). Στην συσκευή Android έχουμε εγκαταστήσει μία εφαρμογή TV Streaming, όπως το VU+ Player, το DreamDroid ή το AndroidDreamer (εφαρμογές που παρουσιάσαμε σε προηγούμενο τεύχος του Digital TV info) τις οποίες βρίσκουμε στο Play Store της Google. Οι εφαρμογές αυτές συνδέονται στη διεύθυνση IP του δέκτη, και μπορούν να στριμάρουν το περιεχόμενο των τηλεοπτικών καναλιών ή των αρχείων media που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν.

Στη θέση του Android Media Player μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα HTPC με λειτουργικό Windows ή Linux, που με τη βοήθεια ενός προγράμματος Media Center, όπως το XBMC (εικόνα 12), στριμάρει το περιεχόμενο βίντεο από τον δέκτη στη τηλεόραση.

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

RUCKUS UNLEASHED

Η αγορά σήμερα

17-09-2018

RUCKUS UNLEASHED

Το Ruckus Unleashed είναι μια λύση ασύρματου LAN (WLAN) χωρίς controller, η οποία επιτρέπει σε μικρές - μεσαίες επιχειρήσεις να παρέχουν στους χρήστες τους βέλτιστη Wi-Fi εμπειρία σε προσιτή τιμή. Είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης που είναι διαισθητική και εύκολη στη χρήση, ενώ ταυτόχρονα εκμηδενίζει την ανάγκη απασχόλησης εξειδικευμένου...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, Τεύχος 121

Τεύχος 121

18-09-2018

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, Τεύχος 121

Κυκλοφόρησε στα περίπτερα το νέο τεύχος Οκτωβρίου του περιοδικού Ψηφιακή Τηλεόραση, πάντα μαζί με το έτερο περιοδικό Security Report, που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Το εν λόγω τεύχος έρχεται γεμάτο ειδήσεις από το χώρο της τηλεόρασης, νέα προϊόντα που δοκίμασε η δημοσιογραφική μας ομάδα και ένα αφιέρωμα με χρήσιμες πληροφορίες για την τεχνολογία PLC. Καθώς το internet γίνεται ολοένα και περισσότερο απαραίτητο σε κάθε έναν από εμάς, ο δημοσιογράφος Σώτηρης Χατζηστρατής, έκρινε χρήσιμο να μας πληροφορήσει αναλυτικά για τον πιο εξελιγμένο και εύκολο τρόπο μετάδοσης των σημάτων internet, την τεχνολογία PLC. Τα ουκ ολίγα προϊόντα που πέρασαν από τα χέρια της δημοσιογραφικής μας ομάδας, πραγματικά ήρθαν για να ταράξουν τα νερά της αγοράς με τα καινοτόμα χαρακτηριστικά τους. Συγκεκριμένα, ο A5 Combo δέκτης της Amiko αποτελεί έναν από τους πρώτους 4K δέκτες της αγοράς με δυνατότητα υποστήριξης διπλού λειτουργικού συστήματος. Aπό την άλλη, η Golden Media παρου...

digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο της ψηφιακής τηλεόρασης.