DIABASTE DWREAN DIG 174
techmail
SECURITY REPORT 137
anga2023
satpraxis 2022
now 33 2022

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

9 Μαΐου 2011 18:38

Δελτίο τύπου ΕΙΤΗΣΕΕ με αφορμή το πρόστιμο στο "Ράδιο Αρβύλα" από το ΕΣΡ

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F05%252F33033536ac48c62bf97d0cac86293ca9 XL

Με αφορμή την απόφαση της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, με την οποία επεβλήθη πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 για τη σατιρική εκπομπή «ΡΑΔΙΟ-ΑΡΒΥΛΑ», η Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ) έχει να παρατηρήσει τα ακόλουθα:

Η σάτιρα και ο καυτηριασμός φαινομένων της πολιτικής ζωής – ακόμη και στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινοβουλίου – που έχουν προκαλέσει έντονα την κοινή γνώμη, όπως η πορεία των εργασιών των εξεταστικών επιτροπών για σκάνδαλα, δεν είναι δυνατόν να κρίνονται ως επιλήψιμες και τιμωρητέες συμπεριφορές, με την επίκληση γενικών ρητρών κανόνων δικαίου.

Πολλώ μάλλον όταν,

 1. Το ΕΣΡ εισάγει την υπόθεση προς κρίση, αναθέτοντας την εισήγηση σε ειδικό επιστημονικό συνεργάτη – νομικό, «μετά από καταγγελία βουλευτή, για προσβολή της προσωπικότητάς του».
 2. Ο ειδικός επιστημονικός συνεργάτης – νομικός στην εισήγησή του προς την Ολομέλεια του ΕΣΡ, από 24/3/2011, εισηγείται την απαλλαγή του τηλεοπτικού σταθμού για την κατηγορία της προσβολής προσωπικότητας, διότι «… γίνεται δεκτό ότι στα πλαίσια των σατιρικών εκπομπών επιτρέπεται ο σκωπτικός και καυστικός σχολιασμός προσώπων της επικαιρότητας στο βαθμό που υπηρετεί την τέχνη και δεν υπονοεί σκοπίμως για αυτά φανταστικές και προσβλητικές για την προσωπικότητα ιδιότητες που γεννούν στο κοινό συναισθήματα αντιπάθειας και αποστροφής .»
 3. Η Ολομέλεια του ΕΣΡ, σύμφωνα με τις επακολουθήσασες δηλώσεις του Προέδρου, καταδικάζει τον τηλεοπτικό σταθμό, τροποποιώντας την πραγματική και νομική βάση, από «προσβολή προσωπικότητας μετά από καταγγελία βουλευτή» σε «οίκοθεν εξέταση της υπόθεσης για προσβολή και έλλειψη σεβασμού των θεσμών».

Προκαλεί πολλά ερωτηματικά τόσο η ουσία της κρίσεως του ΕΣΡ όσο και η διαφαινόμενη μεθόδευση για την, παντί τρόπω, καταδίκη του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1.

Όλα δε τούτα συμβαίνουν, ενώ παράλληλα,

 1. Σύμφωνα με την απόφαση 1098/2011 του ΣτΕ (Δ Τμ.) κρίνεται ότι η σύνθεση του ΕΣΡ δεν είναι νόμιμη τουλάχιστον από το έτος 2007, λόγω λήξεως της θητείας αρκετών μελών του και παραμονής τους σε αυτό για διάστημα άνω του ευλόγου οκταμήνου.
 2. Το ΕΣΡ με μη νόμιμη απόφασή του, την 423/21.9.2010, ενώ είχε συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος ανελαστικά μέγιστος αριθμός των δώδεκα (12) περιφερειακών σταθμών (τρία μπουκέτα των τεσσάρων προγραμμάτων) που εδικαιούντο να μεταδώσουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραμμα στην περιφέρεια της Αττικής, έδωσε άδεια σε ένα ακόμη ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής εμβέλειας, ως δέκατο τρίτο (13ο) στη σειρά, να εκπέμψει ψηφιακά το αναλογικό του πρόγραμμα από το κέντρο εκπομπής της Αίγινας. Και, επειδή δεν προβλέπεται πρόσθετη συχνότητα μετάδοσης για το πρόγραμμα του 13ου ιδιωτικού περιφερειακού σταθμού, το Ε.Σ.Ρ. αποφάσισε ότι ο σταθμός αυτός θα κάνει χρήση (μέρους = %) της συχνότητας UHF 22, που προβλέπεται αποκλειστικά για την ψηφιακή μετάδοση των προγραμμάτων της ΕΡΤ και της NOVA. Επί εγγράφων επισημάνσεων της υπέρβασης της νομιμότητας, το ΕΣΡ σιωπά.

Τι ακριβώς συμβαίνει με το ΕΣΡ; Λογοδοτεί και ελέγχεται ή αυθαιρετεί;

Αθήνα, 6 Μαΐου 2011

Με αφορμή την απόφαση της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, με την οποία επεβλήθη πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 για τη σατιρική εκπομπή «ΡΑΔΙΟ-ΑΡΒΥΛΑ», η Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ) έχει να παρατηρήσει τα ακόλουθα:

Η σάτιρα και ο καυτηριασμός φαινομένων της πολιτικής ζωής – ακόμη και στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινοβουλίου – που έχουν προκαλέσει έντονα την κοινή γνώμη, όπως η πορεία των εργασιών των εξεταστικών επιτροπών για σκάνδαλα, δεν είναι δυνατόν να κρίνονται ως επιλήψιμες και τιμωρητέες συμπεριφορές, με την επίκληση γενικών ρητρών κανόνων δικαίου.

Πολλώ μάλλον όταν,

 1. Το ΕΣΡ εισάγει την υπόθεση προς κρίση, αναθέτοντας την εισήγηση σε ειδικό επιστημονικό συνεργάτη – νομικό, «μετά από καταγγελία βουλευτή, για προσβολή της προσωπικότητάς του».
 2. Ο ειδικός επιστημονικός συνεργάτης – νομικός στην εισήγησή του προς την Ολομέλεια του ΕΣΡ, από 24/3/2011, εισηγείται την απαλλαγή του τηλεοπτικού σταθμού για την κατηγορία της προσβολής προσωπικότητας, διότι «… γίνεται δεκτό ότι στα πλαίσια των σατιρικών εκπομπών επιτρέπεται ο σκωπτικός και καυστικός σχολιασμός προσώπων της επικαιρότητας στο βαθμό που υπηρετεί την τέχνη και δεν υπονοεί σκοπίμως για αυτά φανταστικές και προσβλητικές για την προσωπικότητα ιδιότητες που γεννούν στο κοινό συναισθήματα αντιπάθειας και αποστροφής .»
 3. Η Ολομέλεια του ΕΣΡ, σύμφωνα με τις επακολουθήσασες δηλώσεις του Προέδρου, καταδικάζει τον τηλεοπτικό σταθμό, τροποποιώντας την πραγματική και νομική βάση, από «προσβολή προσωπικότητας μετά από καταγγελία βουλευτή» σε «οίκοθεν εξέταση της υπόθεσης για προσβολή και έλλειψη σεβασμού των θεσμών».

Προκαλεί πολλά ερωτηματικά τόσο η ουσία της κρίσεως του ΕΣΡ όσο και η διαφαινόμενη μεθόδευση για την, παντί τρόπω, καταδίκη του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1.

Όλα δε τούτα συμβαίνουν, ενώ παράλληλα,

 1. Σύμφωνα με την απόφαση 1098/2011 του ΣτΕ (Δ Τμ.) κρίνεται ότι η σύνθεση του ΕΣΡ δεν είναι νόμιμη τουλάχιστον από το έτος 2007, λόγω λήξεως της θητείας αρκετών μελών του και παραμονής τους σε αυτό για διάστημα άνω του ευλόγου οκταμήνου.
 2. Το ΕΣΡ με μη νόμιμη απόφασή του, την 423/21.9.2010, ενώ είχε συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος ανελαστικά μέγιστος αριθμός των δώδεκα (12) περιφερειακών σταθμών (τρία μπουκέτα των τεσσάρων προγραμμάτων) που εδικαιούντο να μεταδώσουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραμμα στην περιφέρεια της Αττικής, έδωσε άδεια σε ένα ακόμη ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής εμβέλειας, ως δέκατο τρίτο (13ο) στη σειρά, να εκπέμψει ψηφιακά το αναλογικό του πρόγραμμα από το κέντρο εκπομπής της Αίγινας. Και, επειδή δεν προβλέπεται πρόσθετη συχνότητα μετάδοσης για το πρόγραμμα του 13ου ιδιωτικού περιφερειακού σταθμού, το Ε.Σ.Ρ. αποφάσισε ότι ο σταθμός αυτός θα κάνει χρήση (μέρους = %) της συχνότητας UHF 22, που προβλέπεται αποκλειστικά για την ψηφιακή μετάδοση των προγραμμάτων της ΕΡΤ και της NOVA. Επί εγγράφων επισημάνσεων της υπέρβασης της νομιμότητας, το ΕΣΡ σιωπά.

Τι ακριβώς συμβαίνει με το ΕΣΡ; Λογοδοτεί και ελέγχεται ή αυθαιρετεί;

Αθήνα, 6 Μαΐου 2011

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • <strong>KATHREIN UFO PRO</strong>

  KATHREIN UFO PRO

  Το UFO PRO είναι το πλέον πρόσφατο Headend της Kathrein, για επόμενης γενιάς εφαρμογές τηλεόρασης σε χώρους φιλοξενίας. Το διαμορφώσιμο αρθρωτό πλαίσιό του προσφέρει μια σειρά επιλογών μονάδων εισ...
 • AUDIEN KG-DM10

  AUDIEN KG-DM10

  Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή μιας πολύ ποιοτικής κονσόλας που είναι ιδανική για καφέ-μπαρ, συγκροτήματα και μουσικές εκδηλώσεις. Πρόκειται για το Audien KG-DM10, έναν επαγγε...
 • <strong>TP-LINK PoE Switches</strong>

  TP-LINK PoE Switches

  Οι κάμερες IP αποτελούν βασικό συστατικό οποιουδήποτε επαγγελματικού συστήματος παρακολούθησης για να αποκτήσετε ορατότητα και εικόνα για την επιχείρησή σας. Δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον για ...
 • Poynting Antennas

  Poynting Antennas

  Ένα κρίσιμο συστατικό του υπόγειου συστήματος επικοινωνίας είναι η κεραία και οι κεραίες Poynting είναι ειδικά κατασκευασμένες για να βελτιώνουν σημαντικά την ασύρματη συνδεσιμότητα σε σήραγγες κα...
 • <strong>IKUSI FLOW – Tο</strong><strong> κορυφαίο</strong><strong> Smart Headend για</strong><strong> ξενοδοχεία</strong><strong></strong>

  IKUSI FLOW – Tο κορυφαίο Smart Headend για ξενοδοχεία

  Το ikusiflow Headend της ισπανικής IKUSI, προσφέρει υπηρεσίες διανομής περιεχομένου σε ξενοδοχεία και γενικότερα στο χώρο του hospitality, με εξαιρετική ευελιξία, υψηλά και ιδιαίτερα σύγχρονα επίπ...
 • <strong>Τα νέα της Mistral – Οι διαθέσιμες εξωτερικές κεραίες TV</strong>

  Τα νέα της Mistral – Οι διαθέσιμες εξωτερικές κεραίες TV

  Οι κεραίες της Mistral τυποποιούνται σε 7 κατηγορίες, αναλόγως τις ανάγκες της περιοχής και τις οικονομικές δυνατότητες του πελάτη. Πρώτη κατηγορία είναι η σειρά Magic. Πρόκειται για απλές κερα...
 • DEEPCOOL LT520

  DEEPCOOL LT520

  Η LT520 υιοθετεί τεχνολογία Anti-leak, ώστε οι χρήστες να μπορούν να απολαμβάνουν εξαιρετική απόδοση ψύξης του επεξεργαστή, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο διαρροής. Με υψηλή ποιότητα κατασκευής, hi-...
 • IKUSI HTI

  IKUSI HTI

  Οι βασικές μονάδες που διαμορφώνουν τη συγκεκριμένη σειρά, είναι τα quad transmodulators HTI-404 και HTI-424, τα οποία λειτουργούν σε συνεργασία με το τροφοδοτικό PSU-150, τη βάση BACK-500, ενώ σε...
 • NEDIS SPBB306BK

  NEDIS SPBB306BK

  Οργανώστε το πάρτι σας οπουδήποτε κι αν θέλετε με το TWS φορητό Bluetooth ηχείο της Nedis. Πρόκειται για ένα ασύρματο ηχείο 2 καναλιών με μέγιστη ισχύ 16W, που προσφέρει δυνατό και καθαρό ήχο με ε...
 • PROMAX RANGER Neo 2

  PROMAX RANGER Neo 2

  Το PROMAX RANGER Neo 2 είναι ένα επαγγελματικό πεδιόμετρο που ανήκει στη σειρά RANGER Neo, καλύπτοντας άριστα τις ανάγκες του τεχνικού για μετρήσεις δορυφορικών, επίγειων και καλωδιακών σημάτων, ε...
 • ANGA Master 10 / Master 20

  ANGA Master 10 / Master 20

  Η εταιρεία STAM Electronics ανακοινώνει την παραλαβή των νέων ενισχυτών ANGA Master 10 και ANGA Master 20. Πρόκειται για κεντρικούς ενισχυτές που εξοπλίζονται με 3 εισόδους FM(BI) / VHF(BIII) / UH...
 • TRIAX TDcH Compact HeadEnd 16S-I

  TRIAX TDcH Compact HeadEnd 16S-I

  Κατασκευασμένο για τοποθέτηση σε τοίχο και rack 19", το TDcH 16S-I είναι εξοπλισμένο με 4 εισόδους DVB-S/S2, 16 transmodulators DVB-S2X, με 16 συχνότητες εξόδου QAM ή COFDM (με δυνατότητα εναλλαγή...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, 175

  Ψηφιακή Τηλεόραση, 175

  Το νέο τεύχος Απριλίου 2023 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Salonica El...
 • Salonica Electronix 2023

  Salonica Electronix 2023

  Εντυπωσιακά επανήλθε στο προσκήνιο η Salonica Electronix μετά την απουσία της κατά τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας. Η έκθεση διεξήχθη στην ευρύχωρη αίθουσα Grand Pietra του ξενοδοχείου Porto Palac...
ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΙ HD TV

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design