05/06/2015

Εξώδικη διαμαρτυρία του Δήμου Τεμπών σε EETT και Digea για τα αναλογικά κανάλια

Ο Δήμος Τεμπών σε απόφαση που έλαβε στις 28 Μαΐου αποφάσισε την αποστολή εξώδικου στην EETT και στη Digea, διαμαρτυρόμενος για την απόφαση της ΕΕΤΤ, που επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή στον Δήμο, να γίνει διακοπή εντός 15ημερου των αναλογικών αναμεταδοτών που λειτουργούν στην περιοχή του Δήμου.
Ο Δήμος Τεμπών σε απόφαση που έλαβε στις 28 Μαΐου αποφάσισε την αποστολή εξώδικου στην EETT και στη Digea, διαμαρτυρόμενος για την απόφαση της ΕΕΤΤ, που επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή στον Δήμο, να γίνει διακοπή εντός 15ημερου των αναλογικών αναμεταδοτών που λειτουργούν στην περιοχή του Δήμου. Σύμφωνα με την απόφαση, αυτό θα σημάνει την διακοπή της λήψης των τηλεοπτικών εκπομπών σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού του Δήμου.

Αναλυτικά η απόφαση:

Στο Δήμο μας επιδόθηκε στις 14-05-2015 με δικαστικό επιμελητή, το με αριθ. πρωτ. 15379/Φ386/11-05-2015 έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων με το οποίο μας ενημέρωσε ότι θα πρέπει να γίνει διακοπή της λειτουργίας του αναλογικού αναμεταδότη του Δήμου μας εντός 15 ημερών και διακοπή εντός 3 ημερών των αναλογικών εκπομπών σε διαύλους υψηλότερους από το 56, διότι οι περιοχές Πουρνάρι και Ελάτεια έχουν ψηφιακό σήμα που εκπέμπεται από το Δοβρούτσι, το οποίο αναλογικό σήμα καλύπτει ο αναμεταδότης του Δήμου, που αναμεταδίδει τηλεοπτικό σήμα αναλογικής τεχνολογίας.

Από τα ανωτέρω καθίσταται κατανοητό πως αν διακοπεί η λειτουργία αυτών των αναλογικών αναμεταδοτών, θα σταματήσει εντελώς η εκπομπή σήματος σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού του Δήμου Τεμπών, χωρίς να διαφαίνεται - ενόψει και της πολύ δύσκολης οικονομικής συγκυρίας - πότε και αν θα τοποθετηθούν από την DIGEA συμπληρωματικοί αναμεταδότες για την επέκταση του δικτύου της.

Οι κάτοικοι των χωριών μας έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά από το κακής ποιότητας σήμα που λαμβάνουν οι δέκτες των τηλεοράσεων τους και δεν τους αξίζει να στερηθούν την ψυχαγωγία της τηλεόρασης, λαμβανομένου υπόψη ότι ο πληθυσμός του Δήμου μας στην πλειοψηφία του είναι γερασμένος και η τηλεόραση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Η απόφαση αυτή της ΕΕΤΤ, να διακοπεί η μετάδοση του αναλογικού σήματος που εκπέμπουν οι αναμεταδότες του Δήμου μας, η οποία απόφαση λήφθηκε χωρίς να υπολογισθεί ο αντίκτυπος που θα έχει αυτή στην ποιότητα ζωής των δημοτών μας και κυρίως χωρίς να λάβει υπόψη ότι η απόφαση αυτή θα φέρει εντάσεις και διαξιφισμούς μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των δημοτών μας και μάλιστα χωρίς υπαιτιότητα μας. Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν πρέπει να διακοπεί η μετάδοση του σήματος, από τους αναμεταδότες του Δήμου Εισηγούμαι τον ορισμό Δικηγόρου για την σύνταξη Εξώδικης Διαμαρτυρίας –Δήλωσης-Πρόσκλησης και τον ορισμό δικαστικού επιμελητή για να επιδώσει νόμιμα την Εξώδικη Διαμαρτυρία στους αποδέκτες αυτής.

Και κάλεσε τα μέλη της επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α) Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Τεμπών τον κ. Σ Στ τέ έρ ργ γι ιο ο Ρ Ρο οφ φα αλ λή ή του Ιωάννη, Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας με ΑΜΔΣΛ: 463, προκειμένου να συντάξει Εξώδικη Διαμαρτυρία-Δήλωση-Πρόσκληση του Δήμου Τεμπών , η οποία θα απευθύνεται προς τους: 1) Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι) και νόμιμα εκπροσωπείται, και 2) «Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου Ψηφιακών Μεταδόσεων» και τον διακριτικό τίτλο «DIGEA-Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.» που εδρεύει την Αθήνα και νόμιμα εκπροσωπείται (Σωρού 26, Μαρούσι).

Το άνω εξώδικο να κοινοποιηθεί και στους :1) Υπουργό Επικρατείας, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα (Μέγαρο Μαξίμου, Ηρώδου Αττικού 19) και 2) Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα (Χαρίλαου Τρικούπη182).

Με την παρούσα αναγνωρίζεται στον άνω Δικηγόρο χρόνος απασχόλησης του για την άνω νομική του εργασία πέντε (5) ώρες και συνεπώς η αμοιβή του αποφασίζεται με την παρούσα να ανέλθει στο ποσό των 400,00 ευρώ (80,00 ευρώ την ώρα επί 5 ώρες, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Κώδικα Δικηγόρων) πλέον ΦΠΑ 23% και συνολικά 4 49 92 2, ,0 00 0 ε ευ υρ ρώ ώ και θα βαρύνει τον Κ Κ. .Α Α. . 0 02 2. .0 00 0. .6 61 11 11 1 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, έτους 2015.

Β) Ορίζει το Δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μ Με εν νέ έλ λα αο ο Α Αρ ρβ βα αν νί ίτ τη η, κάτοικο Αθηνών (οδός Κλεισθένους, αρ. 19) προκειμένου να προβεί στην κατ' επείγουσα επίδοση Εξωδίκου Διαμαρτυρίας - Δήλωσης - Πρόσκλησης του Δήμου Τεμπών προς τους:

1) Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι) και νόμιμα εκπροσωπείται 2) «Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου Ψηφιακών Μεταδόσεων» και τον διακριτικό τίτλο «DIGEA-Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.» που εδρεύει την Αθήνα και νόμιμα εκπροσωπείται (Σωρού 26, Μαρούσι) 3) Υπουργό Επικρατείας, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα (Μέγαρο Μαξίμου, Ηρώδου Αττικού 19 ) και 4) Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα (Χαρίλαου Τρικούπη182).

Η δαπάνη των άνω τεσσάρων (4) επιδόσεων ανέρχεται στο ποσό των 92,00 ευρώ ( 23,00 ευρώ χ 4) πλέον ΦΠΑ 23% , ήτοι συνολικά 1 11 13 3, ,1 16 6 ε ευ υρ ρώ ώ και θα βαρύνει τον Κ Κ. .Α Α. . 0 02 2. .0 00 0. .6 61 11 16 6
Κατηγορία Media News

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Libra Press © Copyright 2020 | All Rights Reserved
Dual Design
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο της ψηφιακής τηλεόρασης.