Skip to main content
19 Ιουνίου 2023 12:34

Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2022: 18η χρονιά υψηλών επιδόσεων με στόχο έναν κόσμο καλύτερο για όλους

Untitled 1 23 b12aba13

Για 18η χρονιά ο Όμιλος ΟΤΕ αποτυπώνει στον απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης τις δράσεις και τις  επιδόσεις του για έναν κόσμο καλύτερο για όλους. Ο Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία και καταγράφει τη στρατηγική, τις δράσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου ΟΤΕ σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG). Ενδεικτικά, σύμφωνα με τον Ενιαίο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου για το 2022, περισσότερα από 730.000 τεμάχια συσκευών συγκεντρώθηκαν για ανακατασκευή ή ανακύκλωση, ενώ πέτυχε και την υπεύθυνη διαχείριση του 100% των ICT αποβλήτων του, ενισχύοντας το θετικό περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.

OTEGroup Sustainability 2022 Society

Στον φετινό απολογισμό παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι δράσεις και επιδόσεις του Ομίλου σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα με τις τέσσερεις στρατηγικές προτεραιότητες: την κλιματική ουδετερότητα, την κυκλική οικονομία σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, τη συμπερίληψη και τις ίσες ευκαιρίες στην εργασία, και την ψηφιακή κοινωνία για όλους. Οι στρατηγικές προτεραιότητες είναι πλήρως εναρμονισμένες με εκείνες του Ομίλου της Deutsche Telekom.

Το περιεχόμενο του Απολογισμού βασίστηκε στα αποτελέσματα της ανάλυσης ουσιαστικότητας (Materiality Analysis) λαμβάνοντας υπόψιν για πρώτη φορά την ανάλυση δύο διαστάσεων (Double Materiality), σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ανάπτυξης απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης, όπως τα ESRS (European Sustainability Reporting Standards και το GRI (Global Reporting Initiative). Η συγκεκριμένη ανάλυση προσδιορίζει αφενός τα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης -κινδύνους και ευκαιρίες- που επιδρούν στη δραστηριότητα του Ομίλου, και αφετέρου τον τρόπο που ο Όμιλος μέσα από τη δραστηριότητά του επηρεάζει τα ουσιαστικά ζητήματα, που έχουν αναδείξει τα ενδιαφερόμενα μέρη.

OTEGroup Sustainability 2022 Environment

Ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο μήνυμα του: «Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά και τεράστια ευθύνη. Ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία για να δώσουμε λύσεις σε επείγοντα ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η ανεξέλεγκτη κατανάλωση φυσικών πόρων, η ενεργειακή κρίση. Και ευθύνη να κάνουμε την υπέρβαση, να κάνουμε περισσότερα από αυτά που μας αναλογούν, για να διασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Στον Όμιλο ΟΤΕ αναλαμβάνουμε το δικό μας μερίδιο ευθύνης, και αξιοποιούμε την τεχνολογία, με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Φτιάχνουμε τις δικτυακές υποδομές που χρειάζεται η χώρα για την επόμενη δεκαετία, ψηφιακοποιούμε το δημόσιο και τις επιχειρήσεις, απαντάμε στις ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών, του συγχρόνου ανθρώπου. Με το πάθος και τη δέσμευση της διοίκησης και των ανθρώπων μας, και με επίγνωση του ειδικού βάρους του Ομίλου ΟΤΕ για τη χώρα και την κοινωνία, θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να κάνουμε τη διαφορά.»

Ο Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022, εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΟΤΕ και παρουσιάζει τα πεπραγμένα σύμφωνα με τις ενότητες Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG).

Επιδόσεις για το Περιβάλλον, με προτεραιότητες την κλιματική ουδετερότητα και την κυκλική οικονομία σε όλη την αλυσίδα αξίας

Στην πορεία για κλιματική ουδετερότητα, ο Όμιλος ΟΤΕ πέτυχε το 2022 μείωση 89% στις άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στις εγκαταστάσεις του από την κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με το 2017, φτάνοντας πιο κοντά στον στόχο για μηδενισµό (net-zero) ως το 2025. Επίσης και το 2022, ο Όμιλος ΟΤΕ συνέχισε να καταναλώνει ηλεκτρισμό, που προέρχεται από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι μία ακόμη δέσμευση του Ομίλου για κλιματική ουδετερότητα.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος ΟΤΕ, αξιοποιώντας το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας για τη διατήρηση και αποδοτικότερη χρήση των φυσικών πόρων, πέτυχε το 2022 τον στόχο για 100% βιώσιμη διαχείριση των ICT αποβλήτων (από τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, δίκτυο καταστημάτων, κτίρια και data centers). Επίσης, με στόχο την εξοικονόμηση φυσικών πόρων συλλέχθηκαν περισσότερα από 730.000 τεμάχια συσκευών και εξοπλισμού για ανακατασκευή και ανακύκλωση, μέσα από τα σχετικά προγράμματα που λειτουργούν στο δίκτυο καταστημάτων και στα μεγάλα κτήρια του Ομίλου.  

Επιδόσεις για την Κοινωνία, με προτεραιότητα τη συμπερίληψη και τις ίσες ευκαιρίες για όλους

Ο Όμιλος ΟΤΕ θα έχει επενδύσει πάνω από 3 δισ. ευρώ έως το 2027 για την αναβάθμιση των υποδομών της χώρας και τη δημιουργία μιας ψηφιακής κοινωνίας, όπου όλοι μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε σύγχρονα δίκτυα και υψηλού επιπέδου τεχνολογικές υπηρεσίες. To 2022, o Όμιλος ΟΤΕ ήταν, για ακόμη μία χρονιά, ο μεγαλύτερος επενδυτής στις τηλεπικοινωνίες, υλοποιώντας πάνω από το 60% των επενδύσεων του κλάδου. Στόχος για τα τέλη του 2023 είναι η κάλυψη του 5G να φτάσει στο 90% και το FTTH να είναι διαθέσιμο σε 1,4 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις.

Επιπλέον, ο Όμιλος ΟΤΕ υλοποιεί δράσεις για την ψηφιακή συμπερίληψη των πολιτών, όπως το Grow Your Business και την Εκπαιδευτική Ρομποτική & STEM, που είχαν ως αποτέλεσμα 6,7 εκατ. ωφελούμενους το 2022. Επιπλέον, ο Όμιλος ΟΤΕ διέθεσε περίπου 3,7 εκατ. ευρώ για προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, που ενισχύουν παιδιά και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, μαθητές και φοιτητές, τοπικές κοινωνίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είχαν 8,2 εκατ. επωφελούμενους.  

Οι αξίες της Διαφορετικότητας, της Ισότητας και της Συμπερίληψης κατέχουν ξεχωριστή θέση και σημασία, χαρακτηρίζοντας την εργασιακή του κουλτούρα. Το 2022, το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις ευθύνης έφτασε στο 32%, ενώ το ποσοστό των γυναικών στο σύνολο των εργαζομένων άγγιξε το 41%. Εφαρμόζονται πολιτικές και συστήματα αμοιβών και επιβράβευσης που είναι κοινά για όλους και δεν διαφοροποιούνται μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ παράλληλα επενδύονται πάνω από 4 εκατ. ευρώ το χρόνο στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων του, ώστε να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αναπτυχθούν στην ψηφιακή εποχή.

          Εταιρική Διακυβέρνηση

Ο Όμιλος ΟΤΕ συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και υιοθετεί τις σχετικές διεθνείς πρακτικές και πρότυπα. Είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που συγκαταλέγεται στις World’s Most Ethical Companies, ενώ στο πλαίσιο των αυξημένων απαιτήσεων κανονιστικής συμμόρφωσης, το 2022 πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 1.480 έλεγχοι ακεραιότητας προμηθευτών, συμβούλων και συνεργατών.

Σύμφωνα με την αρχή της συμπερίληψης και με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων στην πληροφορία, ο Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022, αποτελεί τον τρίτο απολογισμό που είναι προσβάσιμος σε άτομα με προβλήματα όρασης, και τον τέταρτο ενιαίο απολογισμός που συντάχθηκε σύμφωνα με τις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου Υποβολής Ολοκληρωμένων Εκθέσεων (IIRC).

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • Kathrein UFOpro

  Kathrein UFOpro

  Το UFOpro είναι η τελευταία πλατφόρμα Headend της γερμανικής Kathrein, για επόμενης γενιάς εφαρμογές τηλεόρασης σε χώρους φιλοξενίας. Το διαμορφώσιμο αρθρωτό συμπαγές πλαίσιό του διαθέτει μια σειρ...
 • TP-LINK TL-SG3428XF

  TP-LINK TL-SG3428XF

  Δημιουργήστε και επεκτείνετε το αστραπιαία γρήγορο δίκτυό σας με το TP-Link TL-SG3428XF, ένα πλήρως διαχειριζόμενο Switch επαγγελματικού επιπέδου. Εξοπλίζεται με 4x 10Gbps SFP+ θύρες για συνδεσιμό...
 • Καμπάνια 4μήνου της IDComs για το υπόλοιπο του 2023

  Καμπάνια 4μήνου της IDComs για το υπόλοιπο του 2023

  Η IDComs, πιστή στην υποστήριξη των συναδέλφων τεχνικών, έχει ξεκινήσει από την 1/9/2023 μία άκρως ενδιαφέρουσα καμπάνια που θα ολοκληρωθεί στις 31/12/2023, η οποία αφορά στα επαγγελματικά πακέτα ...
 • Nedis WSNWA1210BK

  Nedis WSNWA1210BK

  Δημιουργήστε μια γρήγορη και σταθερή σύνδεση Wi-Fi στο PC σας ή αναβαθμίστε το σήμα Wi-Fi του φορητού υπολογιστή σας, με τον Wireless AC1200 USB αντάπτορα της Nedis. Υποστηρίζει συχνότητα τόσο 5GH...
 • Amiko Mini Combo 3

  Amiko Mini Combo 3

  Ο Amiko Mini Combo 3 είναι ένας οικονομικός δέκτης με ανάλυση Full HD και υποστήριξη H.265/HEVC, ο οποίος είναι εξοπλισμένος με διπλό tuner για να καλύπτει όλες τις βασικές ανάγκες θέασης του μέσο...
 • FRITZ!Box – Έξυπνα ρολά στο Smart Home

  FRITZ!Box – Έξυπνα ρολά στο Smart Home

  Το FRITZ!Box λειτουργεί ως διανομέας Smart Home για τη διαχείριση πολλών συσκευών στο σπίτι σας. Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες για έξυπνα χειριστήρια ρολών σε συνδυασμό με το FRITZ!Box για ακόμα ...
 • Webinar της IDComs για Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση – Gap Fillers – Λήψη 4G/5G σε δύσκολες περιοχές

  Webinar της IDComs για Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση – Gap Fillers – Λήψη 4G/5G σε δύσκολες περιοχές

  Η IDComs – στα πλαίσια της ενημέρωσης των συναδέλφων τεχνικών του κλάδου μας – ανακοινώνει την επικείμενη διοργάνωση Webinar με θέμα «Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση – Gap Fillers – Λήψη 4G/5G σε δύσκολε...
 • Τα νέα της Mistral: Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση

  Τα νέα της Mistral: Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση

  Στο προηγούμενο τεύχος έγινε αναφορά στους δύο βασικούς θορύβους. Τον ενδογενή θόρυβο των ενισχυτών και τον εξωγενή θόρυβο του περιβάλλοντος χώρου της εγκατάστασης. Ο ενδογενής θόρυβος παράγεται α...
 • Mesh Wi-Fi setup

  Mesh Wi-Fi setup

  Ρυθμίστε το Mesh Wi-Fi γρήγορα και απλά. Πατήστε δύο κουμπιά και το Wi-Fi Mesh στο FRITZ!Box σας είναι έτοιμο για χρήση. Με το Mesh, το Wi-Fi σας φτάνει σε όλες τις γωνίες και επωφελείστε από την ...
 • Ikusi NBS 801/804/895 Ch48

  Ikusi NBS 801/804/895 Ch48

  Η Ikusi έχει μεριμνήσει εξαρχής για τη συμβατότητα με το 2ο ψηφιακό μέρισμα (C48) και τους κεντρικούς ενισχυτές NBS, για τους οποίους η εταιρεία έχει δημιουργήσει μοντέλα στη μπάντα λειτουργίας 47...
 • Engel 5G

  Engel 5G

  Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή νέας σειράς ενισχυτών. Πρόκειται για ενισχυτές ιστού και γραμμής της ισπανικής Engel Axil με φίλτρο 5G, οι οποίοι διαθέτουν πολύ καλή ποιότητα κατασκευ...
 • NOD Transporter Blue

  NOD Transporter Blue

  Η NOD Transporter είναι θήκη κατασκευασμένη από PU & EVA και διαθέτει ανθεκτικό εξωτερικό περίβλημα για να προστατέψει πλήρως τον εξωτερικό σκληρό σας δίσκο κατά τη μεταφορά. Με minimal design...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος 181

  Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος 181

  Το νέο τεύχος Οκτωβρίου 2023 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Αθλητικός ...
 • Αθλητικός τηλεοπτικός χάρτης 2023-24

  Αθλητικός τηλεοπτικός χάρτης 2023-24

  Ο Αύγουστος που μας πέρασε έκρυβε τελικά έντονες ποδοσφαιρικές συγκινήσεις, οι οποίες αποτέλεσαν το καλύτερο ορεκτικό για το τηλεοπτικό κοινό εν όψει της νέας αθλητικής σεζόν που μόλις ξεκίνησε. Τ...
 • Athens Electronix 2024

  Athens Electronix 2024

  Έχοντας στο ιστορικό μας δύο πλήρως επιτυχημένες εκθέσεις μετά την COVID εποχή, την Creta Electronix 2022 και τη Salonica Electronix 2023, ετοιμαζόμαστε με ταχείς ρυθμούς για τη διοργάνωση της επό...
 • Amiko Mini Combo 3

  Amiko Mini Combo 3

  Η Amiko διευρύνει τη δημοφιλή σειρά δεκτών της Mini Combo, φέρνοντας στην κυκλοφορία ένα νέο μοντέλο με την τελευταία έκδοση 3. Ο Amiko Mini Combo 3 είναι ένας οικονομικός δέκτης με ανάλυση Full H...
 • AXRED T90 NG

  AXRED T90 NG

  Η εταιρεία AxSat κυκλοφόρησε έναν νέο δέκτη MPEG-4 στην ελληνική αγορά, ο οποίος έρχεται να καλύψει όλες τις ανάγκες του χρήστη για επίγεια ψηφιακή λήψη. Εξοπλισμένος με DVB-T2 tuner και υποστηρίζ...