Skip to main content
DIABASTE DWREAN DIG 180
techmail
SECURITY REPORT 142
satpraxis 2022
now 33 2022

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

6 Ιουνίου 2023 11:50

Γιατί η διαφορετικότητα στο εργατικό δυναμικό είναι το κλειδί της επιτυχίας;

1024X1024 28 bac145b9

Οι εταιρείες παρουσιάζουν ένθερμα τα οφέλη της ύπαρξης ενός εργατικού δυναμικού βασισμένου στο diversity. Ωστόσο, εσωτερικά, πολλές εταιρείες καλλιεργούν κουλτούρες και συνθήκες που δεν είναι ιδανικές για το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού. 

Αν και αποθαρρυντικό, δεν αποτελεί έκπληξη. Σε γενικές γραμμές, πέρα από την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, είναι συνηθισμένο να βλέπουμε εταιρείες να δηλώνουν στην ιστοσελίδα τους για το diversity, αλλά να δυσκολεύονται να αποδείξουν στην πράξη αυτή την αλληλεπίδραση με τους εργαζομένους τους. Πολλοί αναρωτιούνται:

 • Τι είναι diversity;
 • Πώς αντιμετωπίζονται οι γυναίκες και άλλες μειονότητες στον εργασιακό χώρο;
 • Εκτός από την κοινωνική απήχηση, τι μπορούν να κερδίσουν οι επιχειρήσεις από τη δημιουργία ενός ποικιλόμορφου εργασιακού περιβάλλοντος;

Ο όρος “diversity” σημαίνει ότι οι εταιρείες προσπαθούν συνειδητά να συμπεριλάβουν και να εμπλέξουν πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους στην εταιρεία. Επιπλέον ο όρος «διαφορετικός» αναφέρεται στις διάφορες διαστάσεις που ένα άτομο μπορεί να είναι ανόμοιο με ένα άλλο: Αυτό περιλαμβάνει χαρακτηριστικά με τα οποία οι άνθρωποι γεννιούνται ή τα οποία είναι εγγενή στην προσωπικότητά τους, π.χ. ηλικία, εθνικότητα, φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός, κοινωνικό υπόβαθρο, θρησκεία, καθώς και σωματικές και διανοητικές ικανότητες.

Diversity 2

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι εκείνα που έρχονται πιο συχνά στο μυαλό των ανθρώπων όταν ακούνε τη λέξη diversity. Υπάρχουν, ωστόσο, και άλλες διαστάσεις της έννοιας της διαφορετικότητας που σχετίζονται περισσότερο με τις εμπειρίες ζωής ενός εργαζομένου ή αποτελούν επίκτητες ιδιότητες. Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οικογενειακή κατάσταση, το εισόδημα, τον τόπο κατοικίας, την εργασία ή τα χόμπι.

Εξετάζοντας τις μειονότητες στον εργασιακό χώρο

Έρευνα της McKinsey, η οποία διεξήχθη σε 15 χώρες και περιλάμβανε 1.000 εταιρείες, έδειξε ότι το 2019 το ποσοστό των γυναικών σε διοικητικές ομάδες ήταν μόλις 15% (το 2017, το ποσοστό ήταν 14%). Μάλιστα, σε όλες τις εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα, πάνω από το ένα τρίτο των διοικητικών ομάδων δεν περιλάμβαναν καθόλου γυναίκες. Οι αριθμοί αυτοί ήταν σταθεροί ανεξάρτητα από τον κλάδο και τη χώρα όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα.

Η κατάσταση είναι παρόμοια όσον αφορά τις εθνικές μειονότητες: Το 2019, αντιπροσώπευαν μόνο το 14% του συνόλου των μελών των διοικητικών ομάδων (έναντι 12% το 2017).

Πιο συγκεκριμένα στη Γερμανία, μια έρευνα της Ernst&Young μεταξύ 600 εργαζομένων -τόσο από οργανισμούς που είχαν ήδη δεσμευτεί για μέτρα που αφορούν στο diversity όσο και από οργανισμούς που δεν το είχαν κάνει ακόμη – έδειξε ότι η διαχείριση του diversity στις γερμανικές εταιρείες είναι μια διαδικασία που μόλις ξεκίνησε. Πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν λάβει ακόμη κανένα μέτρο για τη δημιουργία ενός ποικιλόμορφου περιβάλλοντος.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η διαφορετικότητα στο εργατικό δυναμικό;

Οι ποικιλόμορφες ομάδες αποδίδουν καλύτερα

Δύο δυνάμεις είναι καλύτερες από μία – και όταν δύο ή περισσότερα άτομα που προσπαθούν να λύσουν ένα πρόβλημα προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες, τείνουν να είναι πιο δημιουργικά. Επομένως, ένας πολύ καλός τρόπος για να βοηθήσετε τους εργαζομένους σας να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους είναι διασφαλίζοντας ότι η εταιρεία σας αποτελείται από ομάδες με μέλη που προέρχονται από όλο τον κόσμο.

Το φύλο είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας όταν πρόκειται για ομαδική εργασία. Οι ομάδες που αποτελούνται από άτομα διαφορετικού φύλου αποδίδουν καλύτερα – όταν εντάσσονται γυναίκες σε ομάδες που προηγουμένως αποτελούνταν μόνο από άνδρες, μειώνεται ο μέσος όρος των ποσοστών κινητικότητας, βελτιώνονται οι σχεσιακές δεξιότητες και οι οργανωτικές συμπεριφορές της ομάδας και αυξάνεται η προθυμία για κοινή ηγεσία.

Ο λόγος για αυτό είναι απλός: Όσο πιο διαφορετικοί είναι οι άνθρωποι που συνεργάζονται, τόσο περισσότερες πληροφορίες, εμπειρίες και προοπτικές περικλείονται στην πορεία τους για την αναζήτηση μιας λύσης. Αυτό φυσικά πυροδοτεί τη δημιουργικότητα και προάγει καινοτόμους τρόπους σκέψης.

Οι εταιρείες που διαμορφώνονται με γνώμονα το diversity ενισχύουν τις προσλήψεις και τη δέσμευση των εργαζομένων

Οι εταιρείες θέλουν τους καλύτερους εργαζόμενους να απασχολούνται γι’ αυτές – και οι δυνητικοί εργαζόμενοι εξετάζουν τις επιχειρήσεις συχνότερα με βάση το πόσο ποικιλόμορφο είναι το εργατικό τους δυναμικό. Σύμφωνα με την Glassdoor, το 76% των εργαζομένων και των υποψήφιων εργαζομένων στις ΗΠΑ δηλώνουν ότι το diversity είναι βασικός παράγοντας γι’ αυτούς όταν εξετάζουν έναν πιθανό εργοδότη ή μια προσφορά εργασίας. Το 32% από αυτούς δεν θα σκεφτόταν καν να υποβάλει αίτηση σε μια εταιρεία όπου η ποικιλομορφία είναι επιεικώς απούσα.

Και το πιο ανησυχητικό για τις επιχειρήσεις: Το 39% των εργαζομένων δήλωσαν ότι υπάρχει πιθανότητα να εγκαταλείψουν την τρέχουσα θέση εργασίας τους, εάν ανακαλύψουν έναν εργοδότη που προσφέρει ένα εργασιακό περιβάλλον με περισσότερες ευκαιρίες για όλους.

Οι ποικιλόμορφες εταιρείες βελτιώνουν την επιχειρηματική επιτυχία και τις οικονομικές επιδόσεις

Η προαναφερθείσα μελέτη της McKinsey διεξήγαγε έρευνα σε 1.000 εταιρείες για να εξετάσει διεξοδικότερα πόσο διαφορετικές είναι οι ομάδες στελεχών από άποψη φύλου. Τα αποτελέσματα τείνουν υπέρ της πρόσληψης διαφορετικών εργαζομένων, καθώς οι εταιρείες με υψηλό επίπεδο ποικιλομορφίας των φύλων στην διοικητική τους ομάδα είχαν 25% περισσότερες πιθανότητες να είναι κερδοφόρες από τον μέσο όρο.

Εξετάζοντας την εθνική και πολιτισμική ποικιλομορφία, ο αριθμός αυτός φτάνει το 36%. Γεγονός που υποστηρίζεται από μια μελέτη της Boston Consulting Group σε 171 Γερμανικές, Ελβετικές και Αυστριακές εταιρείες. Αυτή έδειξε επίσης ότι τα έσοδα που αποκομίζει ένας οργανισμός από καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες συνδέονται άμεσα με το πόσο ποικιλόμορφη είναι η διοικητική του ομάδα – αν δηλαδή περιλαμβάνει άνδρες και γυναίκες ή άτομα από άλλες κουλτούρες, κλάδους ή εταιρείες. Όταν τα μέλη της διοικητικής ομάδας μιας εταιρείας ανήκουν στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, η εταιρεία τείνει να έχει και καλύτερες επιδόσεις.

Είναι ενδιαφέρον ότι οι επενδυτές δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ποικιλομορφία ως προς το φύλο και επιβραβεύουν τις εταιρείες που το υποστηρίζουν. Όταν οι εταιρείες τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών αναφέρουν υψηλά ποσοστά γυναικών στο εργατικό τους δυναμικό, οι τιμές των μετοχών αυξάνονται, σύμφωνα με έρευνα του Kellogg School of Management.

Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε το diversity;

Όπως προαναφέρθηκε, η ύπαρξη εργαζομένων με διαφορετικό υπόβαθρο μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να γίνουν πιο καινοτόμες και επιτυχημένες. Και πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν ήδη να βελτιώσουν τις πρακτικές τους επειδή γνωρίζουν ότι η ποικιλομορφία τις ωφελεί. Στην TeamViewer, το εργατικό μας δυναμικό αποτελείται από άτομα από περισσότερες από 70 χώρες, η διαφορετικότητα είναι μία από τις βασικές μας αξίες καθώς και μια πολιτισμική εμπειρία που βιώνουμε καθημερινά στα γραφεία μας.

Αλλά δεν σταματάμε εκεί. Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε φιλόδοξα για το diversity: Στο τέλος του 2020, οι γυναίκες αποτελούσαν το 34% του παγκόσμιου εργατικού μας δυναμικού και το 29% των διοικητικών θέσεων ήταν καλυμμένο με εργαζομένους γυναικείου φύλου. Θέλουμε όμως το ποσοστό αυτό να είναι ακόμη υψηλότερο, γι’ αυτό στοχεύουμε να έχουμε 33% γυναίκες σε αυτές τις διευθυντικές θέσεις μέχρι το 2024.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • Webinar της IDComs για Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση – Gap Fillers – Λήψη 4G/5G σε δύσκολες περιοχές

  Webinar της IDComs για Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση – Gap Fillers – Λήψη 4G/5G σε δύσκολες περιοχές

  Η IDComs – στα πλαίσια της ενημέρωσης των συναδέλφων τεχνικών του κλάδου μας – ανακοινώνει την επικείμενη διοργάνωση Webinar με θέμα «Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση – Gap Fillers – Λήψη 4G/5G σε δύσκολε...
 • Τα νέα της Mistral: Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση

  Τα νέα της Mistral: Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση

  Στο προηγούμενο τεύχος έγινε αναφορά στους δύο βασικούς θορύβους. Τον ενδογενή θόρυβο των ενισχυτών και τον εξωγενή θόρυβο του περιβάλλοντος χώρου της εγκατάστασης. Ο ενδογενής θόρυβος παράγεται α...
 • Mesh Wi-Fi setup

  Mesh Wi-Fi setup

  Ρυθμίστε το Mesh Wi-Fi γρήγορα και απλά. Πατήστε δύο κουμπιά και το Wi-Fi Mesh στο FRITZ!Box σας είναι έτοιμο για χρήση. Με το Mesh, το Wi-Fi σας φτάνει σε όλες τις γωνίες και επωφελείστε από την ...
 • Ikusi NBS 801/804/895 Ch48

  Ikusi NBS 801/804/895 Ch48

  Η Ikusi έχει μεριμνήσει εξαρχής για τη συμβατότητα με το 2ο ψηφιακό μέρισμα (C48) και τους κεντρικούς ενισχυτές NBS, για τους οποίους η εταιρεία έχει δημιουργήσει μοντέλα στη μπάντα λειτουργίας 47...
 • Engel 5G

  Engel 5G

  Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή νέας σειράς ενισχυτών. Πρόκειται για ενισχυτές ιστού και γραμμής της ισπανικής Engel Axil με φίλτρο 5G, οι οποίοι διαθέτουν πολύ καλή ποιότητα κατασκευ...
 • NOD Transporter Blue

  NOD Transporter Blue

  Η NOD Transporter είναι θήκη κατασκευασμένη από PU & EVA και διαθέτει ανθεκτικό εξωτερικό περίβλημα για να προστατέψει πλήρως τον εξωτερικό σκληρό σας δίσκο κατά τη μεταφορά. Με minimal design...
 • Triax OTX 1310

  Triax OTX 1310

  Το οπτικό Headend kit OTX 1310 SAT της Triax, αποτελεί ιδανική λύση για τη μεταφορά δορυφορικών και επίγειων σημάτων σε μεγάλες αποστάσεις, με τις ελάχιστες απώλειες. Το OTX 1310 αποτελείται από τ...
 • Kathrein EXR 158 / EXR 2908 / EXR 2998

  Kathrein EXR 158 / EXR 2908 / EXR 2998

  Η εταιρεία ΛΥΡΑ ΑΕΒΕ ανακοινώνει την παραλαβή των νέων πολυδιακοπτών EXR 158, EXR 2908 και EXR 2998 της Kathrein. Πρόκειται για πολυδιακόπτες με 8 εξόδους για ισάριθμους χρήστες, με εναλλαγή πολικ...
 • Redline S50 HD

  Redline S50 HD

  Το νέο μέλος της σειράς Redline S, ο δορυφορικός δέκτης S50 HD, υπόσχεται πολλά περισσότερα από έναν παραδοσιακό δορυφορικό δέκτη. Είναι πολύ οικονομικός και έρχεται κυριολεκτικά σε μέγεθος τσέπης...
 • PNY SSD CS900 250GB

  PNY SSD CS900 250GB

  Οι SSD PNY δίσκοι είναι ιδανικοί για την αντικατάσταση του παλιού σας δίσκου, αλλά και την αναβάθμιση του υπολογιστή σας. Διαθέτουν μνήμη TLC NAND Flash, που προσφέρει ταχύτερη εκκίνηση του λειτου...
 • Amiko / Redline / Youin

  Amiko / Redline / Youin

  Η εταιρεία AstraSat διαθέτει μεγάλη ποικιλία Android TV Box, τα οποία βασίζονται σε λειτουργικό Android που είναι φτιαγμένο ειδικά για τηλεοράσεις. Με τα Android TV Box, ο χρήστης έχει στη διάθεσή...
 • Nedis TVSM7060WT

  Nedis TVSM7060WT

  Με τη διακριτική και σκανδιναβική σχεδίασή της, η επιδαπέδια βάση τηλεόρασης της Nedis μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε διακόσμηση σπιτιού, παρέχοντας ένα ξύλινο φινίρισμα, καθώς και απλό και ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Σεπτεμβρίου 2023

  Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Σεπτεμβρίου 2023

  Το νέο τεύχος Σεπτεμβρίου 2023 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. HDMI Mod...
 • HDMI Modulators

  HDMI Modulators

  Η διανομή τηλεοπτικού σήματος είναι ένας τομέας της τεχνολογίας που έχει σημειώσει τρομερή πρόοδο και συνεχίζει να εξελίσσεται στις μέρες μας, με τεράστιο εύρος εφαρμογών που συναντάμε κυρίως σε χ...
 • Infomir MAG544 & MAG544w3

  Infomir MAG544 & MAG544w3

  Τα πιο πρόσφατα μοντέλα της δημοφιλούς σειράς αποκωδικοποιητών MAG της Infomir, πέρασαν την πόρτα του εργαστηρίου της Ψηφιακής Τηλεόρασης για να τα δοκιμάσουμε και να τα παρουσιάσουμε αυτό τον μήν...