13 Ιουλίου 2011 19:58

Ταινίες με ενιαίο τίτλο σε όλη την ΕΕ;

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F05%252F87d132d9303afcd6afe7aea26f5a1224 XL

Σε μια προσπάθεια να ξεμπερδέψει τη «ζούγκλα» των εθνικών καθεστώτων στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να αυξήσει την πρόσβαση της ΕΕ στα πολιτιστικά έργα, η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να εισαγάγει μια προαιρετική ενιαία προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για ταινίες, τηλεοπτικά προγράμματα και άλλα οπτικοακουστικά προϊόντα, σύμφωνα με κείμενο που ήρθε στα χέρια της EurActiv.

Η ΕΕ είναι η μεγαλύτερη παραγωγός ταινιών παγκοσμίως ενώ επίσης μπορεί να καυχηθεί ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τηλεοπτική αγορά. Ωστόσο, η τεράστια δυναμική μιας τέτοιας παραγωγής παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτη λόγω του μεγάλου κατακερματισμού των εθνικών αγορών. Οι γλωσσικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ακόμη αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο στη δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς για τα πολιτιστικά προϊόντα στην Ευρώπη. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα πιο εναρμονισμένο και συνεκτικό καθεστώς προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας θα μπορούσε να βοηθήσει να ξεπεραστούν άλλα εθνικά εμπόδια- ειδικά στο διαδικτυακό κόσμο. «Η σκοπιμότητα για τη δημιουργία ενός προαιρετικού ενιαίου τίτλου πνευματικής ιδιοκτησίας θα μπορούσε να εξεταστεί», αναφέρει το κείμενο της Επιτροπής που θα δημοσιευθεί σήμερα (13 Ιουλίου). Το κείμενο αποσκοπεί να προκαλέσει δημόσιο διάλογο αναφορικά με τις δυνατότητες που προσφέρονται από τη διαδικτυακή διανομή οπτικοακουστικών έργων. «Οι μελλοντικοί συγγραφείς ή παραγωγοί οπτικοακουστικών έργω θα έχουν την επιλογή να εγγράφουν τα έργα τους και μετά να αποκτούν ενιαίο τίτλο που θα ισχύει για όλη την ΕΕ», προσθέτει το έγγραφο, που συντάχθηκε από τις υπηρεσίες του επιτρόπου για την εσωτερική αγορά Michel Barnier.

Αυτή η ιδέα περιλαμβάνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας που ξεκάθαρα σημειώνει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ «μπορούν να θεσπίσουν μέτρα για τη δημιουργία ευρωπαϊκών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ώστε να εξασφαλισθεί ενιαία προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε ολόκληρη την Ένωση (Άρθρο 118). Αυτή η εξέλιξη αποτελεί καλό νέο για τους ραδιοτηλεοπτικούς παραγωγούς που είναι πρόθυμοι να επεκτείνουν την εμβέλεια των έργων τους πέρα από τα εθνικά σύνορα- δη για τους καταναλωτές. Ωστόσο, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός θα μπορούσε επίσης να εκληφθεί ως αρνητικό στοιχείο για αυτούς τους φορείς που θα προτιμούσαν να προστατέψουν τα μερίδιά τους στις εθνικές αγορές.

Ενίσχυση των υπηρεσιών video-on-demand

Η ευρωπαϊκή κινηματογραφική βιομηχανία είναι επίσης διαιρεμένη από τις εθνικές γραμμές και δεν έχει ολοκληρωθεί καθόλου. Δεν έχει προκύψει παρόμοιο ευρωπαϊκό σύστημα με αυτό του Hollywood, ενώ η παραγωγή ταινιών γίνεται σε μεγάλο βαθμό από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Πάσχει από χαμηλές επενδύσεις» σε σύγκριση με τις ΗΠΑ ή την Ιαπωνία και ο «μέσος όρος του κινηματογραφικού προϋπολογισμού είναι ένα κλάσμα μπροστά σε αυτές τις χώρες», αναφέρει το κείμενο. Για να αυξηθεί η θεαματικότητα των ευρωπαϊκών ταινιών, οι Βρυξέλλες θέλουν να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητά τους στις υπηρεσίες Video-on-Demand που σήμερα πολλαπλασιάζονται στην Ευρώπη. Η Επιτροπή εκτιμά ότι υπάρχουν περισσότερες από 500 τέτοιες υπηρεσίες που λειτουργούν σήμερα στην ΕΕ. Αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα περίπλοκο σύστημα έκδοσης αδειών που επιτρέπει στους παραγωγούς να διαπραγματεύονται τα «παράθυρα» για ταινίες προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα έσοδα. Αυτές οι «χρονολογίες» διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο αλλά συνήθως ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρότυπο που ξεκινά από κινηματογραφικές κυκλοφορίες, συνεχίζουν με DVD, video-on-demand, επί πληρωμή τηλεόραση και εν τέλει δωρεάν διάθεση στην τηλεόραση, σύμφωνα με την Επιτροπή. Αν και αυτή η διαδικασία έχει κάποιο νόημα, μπορεί επίσης να παρεμποδίσει την πλήρη οικονομική εκμετάλλευση μιας ταινίας, διότι έρχεται σε αντίθεση με τις αναδυόμενες τάσεις μεταξύ των χρηστών που ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για πρόσβαση στα οπτικοακουστικά και κινηματογραφικά έργα «σχεδόν αμέσως μετά τη διάθεσή τους», ισχυρίζεται η Επιτροπή.

Η αυξανόμενη προσβασιμότητα σε πειρατικά αντίγραφα ταινιών που ακόμη παίζουν στο σινεμά αποτελεί επίσης ένα ζήτημα σε μια νέα εποχή βελτίωσης της διαθεσιμότητας των ταινιών σε νέες πλατφόρμες ταυτόχρονα και όσο το δυνατό πιο σύντομα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση, παρόλο που αναγνωρίζει ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια εσόδων για τους παραγωγούς ταινιών, και επομένως να μειωθούν οι επενδύσεις σε ένα τομέα που ήδη βασίζεται στο δημόσιο τομέα.

Πηγή: euractiv.gr

Σε μια προσπάθεια να ξεμπερδέψει τη «ζούγκλα» των εθνικών καθεστώτων στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να αυξήσει την πρόσβαση της ΕΕ στα πολιτιστικά έργα, η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να εισαγάγει μια προαιρετική ενιαία προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για ταινίες, τηλεοπτικά προγράμματα και άλλα οπτικοακουστικά προϊόντα, σύμφωνα με κείμενο που ήρθε στα χέρια της EurActiv.

Η ΕΕ είναι η μεγαλύτερη παραγωγός ταινιών παγκοσμίως ενώ επίσης μπορεί να καυχηθεί ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τηλεοπτική αγορά. Ωστόσο, η τεράστια δυναμική μιας τέτοιας παραγωγής παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτη λόγω του μεγάλου κατακερματισμού των εθνικών αγορών. Οι γλωσσικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ακόμη αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο στη δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς για τα πολιτιστικά προϊόντα στην Ευρώπη. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα πιο εναρμονισμένο και συνεκτικό καθεστώς προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας θα μπορούσε να βοηθήσει να ξεπεραστούν άλλα εθνικά εμπόδια- ειδικά στο διαδικτυακό κόσμο. «Η σκοπιμότητα για τη δημιουργία ενός προαιρετικού ενιαίου τίτλου πνευματικής ιδιοκτησίας θα μπορούσε να εξεταστεί», αναφέρει το κείμενο της Επιτροπής που θα δημοσιευθεί σήμερα (13 Ιουλίου). Το κείμενο αποσκοπεί να προκαλέσει δημόσιο διάλογο αναφορικά με τις δυνατότητες που προσφέρονται από τη διαδικτυακή διανομή οπτικοακουστικών έργων. «Οι μελλοντικοί συγγραφείς ή παραγωγοί οπτικοακουστικών έργω θα έχουν την επιλογή να εγγράφουν τα έργα τους και μετά να αποκτούν ενιαίο τίτλο που θα ισχύει για όλη την ΕΕ», προσθέτει το έγγραφο, που συντάχθηκε από τις υπηρεσίες του επιτρόπου για την εσωτερική αγορά Michel Barnier.

Αυτή η ιδέα περιλαμβάνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας που ξεκάθαρα σημειώνει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ «μπορούν να θεσπίσουν μέτρα για τη δημιουργία ευρωπαϊκών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ώστε να εξασφαλισθεί ενιαία προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε ολόκληρη την Ένωση (Άρθρο 118). Αυτή η εξέλιξη αποτελεί καλό νέο για τους ραδιοτηλεοπτικούς παραγωγούς που είναι πρόθυμοι να επεκτείνουν την εμβέλεια των έργων τους πέρα από τα εθνικά σύνορα- δη για τους καταναλωτές. Ωστόσο, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός θα μπορούσε επίσης να εκληφθεί ως αρνητικό στοιχείο για αυτούς τους φορείς που θα προτιμούσαν να προστατέψουν τα μερίδιά τους στις εθνικές αγορές.

Ενίσχυση των υπηρεσιών video-on-demand

Η ευρωπαϊκή κινηματογραφική βιομηχανία είναι επίσης διαιρεμένη από τις εθνικές γραμμές και δεν έχει ολοκληρωθεί καθόλου. Δεν έχει προκύψει παρόμοιο ευρωπαϊκό σύστημα με αυτό του Hollywood, ενώ η παραγωγή ταινιών γίνεται σε μεγάλο βαθμό από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Πάσχει από χαμηλές επενδύσεις» σε σύγκριση με τις ΗΠΑ ή την Ιαπωνία και ο «μέσος όρος του κινηματογραφικού προϋπολογισμού είναι ένα κλάσμα μπροστά σε αυτές τις χώρες», αναφέρει το κείμενο. Για να αυξηθεί η θεαματικότητα των ευρωπαϊκών ταινιών, οι Βρυξέλλες θέλουν να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητά τους στις υπηρεσίες Video-on-Demand που σήμερα πολλαπλασιάζονται στην Ευρώπη. Η Επιτροπή εκτιμά ότι υπάρχουν περισσότερες από 500 τέτοιες υπηρεσίες που λειτουργούν σήμερα στην ΕΕ. Αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα περίπλοκο σύστημα έκδοσης αδειών που επιτρέπει στους παραγωγούς να διαπραγματεύονται τα «παράθυρα» για ταινίες προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα έσοδα. Αυτές οι «χρονολογίες» διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο αλλά συνήθως ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρότυπο που ξεκινά από κινηματογραφικές κυκλοφορίες, συνεχίζουν με DVD, video-on-demand, επί πληρωμή τηλεόραση και εν τέλει δωρεάν διάθεση στην τηλεόραση, σύμφωνα με την Επιτροπή. Αν και αυτή η διαδικασία έχει κάποιο νόημα, μπορεί επίσης να παρεμποδίσει την πλήρη οικονομική εκμετάλλευση μιας ταινίας, διότι έρχεται σε αντίθεση με τις αναδυόμενες τάσεις μεταξύ των χρηστών που ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για πρόσβαση στα οπτικοακουστικά και κινηματογραφικά έργα «σχεδόν αμέσως μετά τη διάθεσή τους», ισχυρίζεται η Επιτροπή.

Η αυξανόμενη προσβασιμότητα σε πειρατικά αντίγραφα ταινιών που ακόμη παίζουν στο σινεμά αποτελεί επίσης ένα ζήτημα σε μια νέα εποχή βελτίωσης της διαθεσιμότητας των ταινιών σε νέες πλατφόρμες ταυτόχρονα και όσο το δυνατό πιο σύντομα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση, παρόλο που αναγνωρίζει ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια εσόδων για τους παραγωγούς ταινιών, και επομένως να μειωθούν οι επενδύσεις σε ένα τομέα που ήδη βασίζεται στο δημόσιο τομέα.

Πηγή: euractiv.gr

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • DEVOLO Magic 1 LAN Single Adaptor

  DEVOLO Magic 1 LAN Single Adaptor

  Απλός και απίστευτα αποδοτικός, ο προσαρμογέας Powerline Devolo Magic 1 LAN προσφέρει αξιόπιστο Internet με ταχύτητες έως και 1200 Mbps σε όλο το σπίτι, μέσω της ηλεκτρικής καλωδίωσης. Με μεγάλη ε...
 • MELICONI STAND 600

  MELICONI STAND 600

  Η επιδαπέδια βάση Meliconi STAND 600 είναι ιδανική για τηλεοράσεις 50 - 82" με VESA 200 - 300 - 400 - 600 και προσφέρει οριζόντια περιστροφή και κάθετη κλίση. Η κομψή γυάλινη βάση της Meliconi STA...
 • TRIAX Cast

  TRIAX Cast

  Η καλύτερη ψυχαγωγία που μπορείτε να προσφέρετε στους καλεσμένους σας είναι η ψυχαγωγία που φέρνουν οι ίδιοι από το σπίτι τους. Με τη σημερινή έκρηξη της ζήτησης για υπηρεσίες streaming, μια απλή,...
 • NEDIS ANIR1504BK700

  NEDIS ANIR1504BK700

  Η NEDIS ANIR1504BK700 είναι μια εσωτερική κεραία με συμπαγή και μοντέρνο σχεδιασμό, ώστε να απολαμβάνετε σταθερή σύνδεση και εικόνα υψηλής ποιότητας. Λαμβάνει σήματα από πύργους μετάδοσης σε ακτίν...
 • PROMAX RANGER Neo+

  PROMAX RANGER Neo+

  Προηγμένος αναλυτής σήματος για ειδικούς εγκαταστάτες που περιλαμβάνει webControl (απομακρυσμένο έλεγχο), Merogram, Spectrogram, προαιρετικές δυνατότητες οπτικών ινών και GPS, διάρκεια ζωής μπαταρ...
 • TP-Link VIGI NVR1008H-8MP

  TP-Link VIGI NVR1008H-8MP

  Η TP-Link παρουσιάζει το VIGI NVR1008H, ένα νέο σύστημα καταγραφής video καμερών ασφαλείας, που επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν την ιδιοκτησία τους από απόσταση. Το σύστημα διαθέτει ευκρί...
 • IKUSI JSBA-103-C48

  IKUSI JSBA-103-C48

  Το σετ έρχεται στην έκδοση για το κανάλι 48 που εφαρμόζεται στη χώρα μας με το δεύτερο ψηφιακό μέρισμα. Δύο πολύ σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, είναι οι εξής: Η στάθ...
 • ICY BOX IB-2914MSCL-C31

  ICY BOX IB-2914MSCL-C31

  Χρησιμοποιήστε το ICY BOX IB-2914MSCL-C31 ως Docking Station και αποκτήστε εύκολη πρόσβαση στον σκληρό δίσκο 2,5"/3,5" SATA ή M.2 NVMe SSD σας, ως εξωτερικό μέσο αποθήκευσης. Απλώς συνδέστε το με ...
 • PROMAX RANGER Neo OP-00x-PS

  PROMAX RANGER Neo OP-00x-PS

  Τα πεδιόμετρα και αναλυτές φάσματος PROMAX της σειράς Ranger Neo+, 2, 3 και 4 μπορούν να αναβαθμιστούν με την προαιρετική επιλογή OP-00X-PS, η οποία επεκτείνει τις δυνατότητές τους με αυτές τις λε...
 • LCL 110

  LCL 110

  Η εταιρεία ΛΥΡΑ ΑΕΒΕ ανακοινώνει την παραλαβή του νέου καλωδίου LCL 110, το οποίο διατίθεται σε τρία διαφορετικά καρούλια, μήκους 250, 500 και 1000 μέτρων. Πρόκειται για καλώδιο δικτύου με σήμανση...
 • TP-Link EAP690E HD

  TP-Link EAP690E HD

  Το TP-Link EAP690E HD είναι ένα τετραπλής ζώνης Wi-Fi 6E Access Point οροφής για ασύρματη δικτύωση υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένο για χρήση σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Με υποστήριξη για το πιο πρόσφ...
 • Τα νέα της Mistral: Κεραίες υψηλής αντοχής

  Τα νέα της Mistral: Κεραίες υψηλής αντοχής

  Στο προηγούμενο άρθρο έγινε αναφορά στις κεραίες δωματίου και στις ελαφρού τύπου κεραίες, όπως είναι οι κεραίες μπαλκονιού, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι αυτές αποτελούν λύσεις ανάγκης όταν δεν ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Ιουνίου 2023

  Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Ιουνίου 2023

  Το νέο τεύχος Ιουνίου 2023 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Headend &...
 • Headend & Multi Channel HDMI Modulators

  Headend & Multi Channel HDMI Modulators

  Η λήψη τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών μέσω ενός κοινού συστήματος διανομής είναι δυνατή με πολλούς τρόπους, που ο καθένας έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ειδικά για τα εν...
 • LEMCO THERON THE-200

  LEMCO THERON THE-200

  Έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα δέκτη που μόλις κυκλοφόρησε δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε αυτό το μήνα. Πρόκειται για τον THERON THE-200, τον πρώτο ελληνικό δορυφορικό δέκτη που διατίθεται στην εγχώ...
 • B-01

  B-01

  Αυτόν τον μήνα δοκιμάσαμε ένα νέο προϊόν οικιακού κινηματογράφου που κυκλοφόρησε πρόσφατα στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για τον B-01, έναν φορητό mini προβολέα που είναι πανεύκολος στη ρύθμιση κα...
 • PROMAX RANGER mini

  PROMAX RANGER mini

  Ένα από τα εμπορικότερα και ποιοτικότερα επαγγελματικά πεδιόμετρα της αγοράς δοκιμάσαμε για αυτό το μήνα στο εργαστήριο της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Πρόκειται για το PROMAX RANGER mini, έναν all-in-on...
ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΙ HD TV

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design