DIABASTE DWREAN DIG 176
techmail
SECURITY REPORT 139
anga2023
satpraxis 2022
now 33 2022

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

24 Μαΐου 2011 22:48

Τα πάντα για το LNB!

63e724042e7e3f79425fb9a3b3ba51e8 XL cb87fe0e

Featured | Η λήψη του δορυφορικού σήματος είναι μαγική… Πέρα από τα “όρια” της γης ο δορυφόρος εκπέμπει το σήμα όπου ο καθένας μας μπορεί με ένα οικονομικό εξοπλισμό να κάνει λήψη. Το σήμα φτάνει στο δορυφορικό κάτοπτρο ασθενικό, συλλέγεται και ανακλάται στον Ενισχυτή χαμηλού θορύβου. Το εξάρτημα αυτό δεν είναι άλλο από το περιβόητο LNB, το οποίο θα επιχειρήσουμε να σας γνωρίσουμε από κοντά, χωρίς όμως να επεκταθούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, καθώς δεν είναι αυτός ο στόχος της στήλης. Ορισμένοι το ονομάζουν ακόμη και… μάτι, όρος ιδιαίτερα επιτυχημένος, αφού εκφράζει πολύ σωστά την αποστολή του!


Τι ακριβώς κάνει;
Το LNB έχει διπλό ρόλο: Αφενός να υποβιβάσει τη συχνότητα του σήματος από την περιοχή των 10,7-12,75GHz στην περιοχή των 950-2150MHz και αφετέρου να ενισχύσει το πολύ ασθενικό σήμα που μας έρχεται από τους δορυφόρους και να το προωθήσει στο δέκτη.
Σήμερα, το LNB εκτελεί και μία τρίτη αποστολή: Αυτή είναι η συλλογή του σήματος στην ενσωματωμένη χοάνη του, που τοποθετείται στην εστία του κατόπτρου. Το εξάρτημα αυτό, παλαιότερα, ήταν χωριστό και ονομαζόταν χοάνη συλλογής (feedhorn), ενώ παραμένει και σήμερα ξεχωριστό τμήμα στα παραβολικά κάτοπτρα (prime focus ή κεντρικής εστίασης). Τα πιάτα αυτά αποτελούν όμως πλέον πολύ μικρή μειοψηφία και αφορούν ουσιαστικά διαστάσεις από 2 μέτρα και άνω.
Το σήμα, διαμέσω της χοάνης καταλήγει σε 2 μικρές κεραιούλες (δίπολα), κάθετες μεταξύ τους και σε διάταξη σταυρού, που ονομάζονται probes στο εσωτερικό των LNB. Πιθανότατα γνωρίζετε πως όσο μεγαλώνει η συχνότητα (δηλαδή μικραίνει το μήκος κύματος) ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος, τόσο μικρότερου μεγέθους πρέπει να είναι τα δίπολα λήψης της κεραίας. Το ένα από αυτά λαμβάνει τις κάθετες πολώσεις και το άλλο τις οριζόντιες.
Ο στόχος λοιπόν του LNB είναι αφού τοποθετηθεί στη σωστή θέση και με τη σωστή στροφή, να δέχεται το σήμα και να το ενισχύει όσο γίνεται καλύτερα, υποβιβάζοντας σωστά τις συχνότητες και εισάγοντας τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο. Η θέση του είναι βέβαια στο κάτοπτρο, πάνω στο οποίο στηρίζεται με τους κατάλληλους βραχίονες (έναν ή περισσότερους, ανάλογα με την κατασκευή του πιάτου). Η θέση της χοάνης προσδιορίζεται με βάση τις αρχές των παραβολικών κατόπτρων και είναι η εστία της παραβολής, δηλαδή το σημείο όπου συγκεντρώνεται το μέγιστο σήμα, αφού πρώτα ανακλαστεί στην επιφάνεια του κατόπτρου. Από την έξοδο (ή τις εξόδους) του LNB, ξεκινούν ένα ή περισσότερα ομοαξονικά καλώδια, τα οποία σε συνδυασμό ή όχι με ειδικούς διακόπτες, καταλήγουν στην είσοδο σήματος του δορυφορικού μας δέκτη.
 
Ιστορική αναδρομή
Πολλά έχουν αλλάξει στον τρόπο λειτουργίας των LNB από τα πρώτα χρόνια της δορυφορικής λήψης μέχρι σήμερα. Εκτός της χοάνης συλλογής που αναφέραμε, στις παλαιές εγκαταστάσεις τοποθετούνταν και ένας πολωτής (μηχανικός ή μαγνητικός), ο χειρισμός του οποίου γινόταν από τις ειδικές υποδοχές σηματοδοσίας των παλαιών δεκτών με τη χρήση 2 (μαγνητικός) ή 3 (μηχανικός) ηλεκτρικών καλωδίων, που συνέδεαν το δέκτη με τον πολωτή και μεταβίβαζαν τα κατάλληλα σήματα για την περιστροφή του, επιτυγχάνοντας έτσι την ταύτιση της οριζόντιας και της κάθετης πόλωσης του σήματος με τη λαμβανόμενη.
Τα παλιά LNB δεν ήταν σε θέση να καλύψουν όλη την μπάντα των συχνοτήτων Ku (10,7-12,75 GHz) μόνα τους. Για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμασταν 2 τουλάχιστον LNB, ένα για τη λεγόμενη κάτω μπάντα (10,9-11,75GHz) και ένα δεύτερο για την πάνω μπάντα (11,75-12,75GHz).
Σήμερα στην μπάντα Ku χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα ονομαζόμενα Universal LNB. Με ένα και μόνο Universal LNB και ένα σύγχρονο δορυφορικό δέκτη, μπορούμε να λάβουμε όλες τις συχνότητες της μπάντας.
 
Τρόπος λειτουργίας Universal LNB
Τα σημερινά LNB τροφοδοτούνται αποκλειστικά και μόνο από το ομοαξονικό καλώδιο που μεταφέρει δύο βασικά σήματα από το δέκτη:
Α. Την εναλλαγή τάσης 13/18 Volt (ή 14/18V) για την επιλογή της πόλωσης (κάθετη-οριζόντια).
Β. Τον τόνο 0/22kHz για την επιλογή της κάτω ή της πάνω μπάντας, που καλύπτουν περίπου τις συχνότητες που προαναφέραμε (στην πράξη υπάρχει μεγάλη κοινή περιοχή στο μέσον, που καλύπτεται και από τα δύο σήματα. Έτσι, η σημερινή κάτω μπάντα εκτείνεται από τα 950 μέχρι τα 1950 MHz και η πάνω μπάντα από τα 1100 μέχρι τα 2150 MHz).
Σε κάθε περίπτωση, οι συχνότητες που οδεύουν προς το δέκτη είναι οι λεγόμενες ενδιάμεσες (IF=Intermediate Frequency=950-2150MHz), οι οποίες προκύπτουν από τον υποβιβασμό των δορυφορικών συχνοτήτων με μια πολύπλοκη διαδικασία και με τη χρήση των ταλαντωτών του LNB, που είναι δύο: Ο ένας λειτουργεί για την κάτω μπάντα στα 9.750MHz και άλλος λειτουργεί για την πάνω μπάντα στα 10.600MHz (αφαιρώντας τη συχνότητα του χρησιμοποιούμενου ταλαντωτή από τη δορυφορική συχνότητα –εκφρασμένη σε MHz- μπορούμε να βρούμε την ενδιάμεση, αυτή δηλαδή που θα εισέλθει στο δέκτη). Παλαιότερα, για την κάτω μπάντα χρησιμοποιούνταν τοπικός ταλαντωτής στα 10MHz.
Τα δορυφορικά σήματα είναι πολωμένα για λόγους εξοικονόμησης συχνοτήτων στους δορυφόρους (αν δεν ήταν, σε κάθε τροχιακή θέση θα αντιστοιχούσαν λιγότερες συχνότητες, σχεδόν οι μισές, γιατί αλλιώς θα υπήρχε μεγάλος κίνδυνος παρεμβολών). Με την πόλωση του σήματος που είναι συνήθως γραμμική (οριζόντια ή κάθετη), η σωστή λήψη της μιας πόλωσης γίνεται με την ευθυγράμμιση του ανάλογου διπόλου με το σήμα (με την αντίστοιχη εναλλαγή της τάσης), ενώ τα όποια σήματα προέρχονται από την αντίθετη πόλωση απορρίπτονται. Σε ένα σταθερό κάτοπτρο, μπορούμε εύκολα να επιτύχουμε τη σωστή αντιστοίχιση των πολώσεων, με την κατάλληλη στροφή του LNB στο σφιγκτήρα που το συγκρατεί (skew). Αντίθετα, σε ένα κινητό πιάτο και ειδικά στα άκρα του τόξου, θα έχουμε οπωσδήποτε κάποια προβλήματα, αφού η πόλωση που θα μας δίνει το LNB θα είναι πάντα η ίδια, ενώ η πραγματική θα διαφέρει αισθητά μεταξύ δορυφόρων που απέχουν αρκετά στο τόξο. Για το λόγο αυτό ρυθμίζουμε τη στροφή του LNB στο μέσον του τόξου, ώστε να πετύχουμε τη χρυσή τομή.
Σε ελάχιστους δορυφόρους χρησιμοποιείται κυκλική πόλωση (αριστερόστροφη ή δεξιόστροφη), η σωστή λήψη της οποίας απαιτεί τη χρήση ειδικών LNB, που έχουν ενσωματωμένο ειδικό εξάρτημα που ονομάζεται depolariser.
 
Τα είδη των LNB
Old Single, Twin, Dual:
Πρόκειται για τα παλαιού τύπου LNB που αναφέραμε. Σήμερα νομίζω πως δεν παράγονται πλέον (ή αν παράγονται θα πρόκειται για κάλυψη ειδικών εφαρμογών). Και να θέλετε λοιπόν, δεν θα τα βρείτε, αλλά και αν καταφέρετε να βρείτε κάποιο μεταχειρισμένο… δεν θα μπορέσετε να έχετε την εναλλαγή πολώσεων, καθώς θα σας λείπει ο πολωτής και ο δέκτης που θα τον υποστηρίζει!
 
Universal Single standard
Αυτό είναι σήμερα το LNB που χρησιμοποιεί η συντριπτική πλειοψηφία των εγκαταστάσεων. Με συνδυασμό των δύο σηματοδοσιών που αναφέραμε (13/18V, 0-22KHz), που στέλνονται από το δέκτη με το ομοαξονικό, παίρνουμε αντίστοιχα 4 συνδυασμούς πολώσεων-συχνοτήτων:
13V-0kHz : Κάθετη πόλωση, κάτω μπάντα (χαμηλές συχνότητες)
13V-22kHz : Κάθετη πόλωση, πάνω μπάντα (υψηλές συχνότητες)
18V-0kHz : Οριζόντια πόλωση, κάτω μπάντα
18V-22kHz : Οριζόντια πόλωση, πάνω μπάντα
Με τον τρόπο αυτό καλύπτουμε όλες τις δορυφορικές συχνότητες της μπάντας Ku και τροφοδοτούμε ένα και μοναδικό δέκτη με σήμα ενός δορυφόρου.
Σε πολλές εγκαταστάσεις στη χώρα μας, χρησιμοποιούνται 2 Single Universal LNBs, τοποθετημένα σε ειδικό βραχίονα στήριξης και σε συνδυασμό με ένα διακοπτάκι mini DiSEqC 2 σε 1, λαμβάνουμε σε ένα σταθερό κάτοπτρο δύο τροχιακές θέσεις στον ίδιο δέκτη (συνήθως τους δορυφόρους Astra 1 – Hot Bird, έχοντας κεντράρει τους Astra 1 και βλέποντας παράκεντρα τους Ηot Βird). Οι εντολές προς το διακοπτάκι για την εναλλαγή των LNB, περνάνε επίσης από το ομοαξονικό και υπακούουν στο πρωτόκολλο DiSEqC 1.0. Τέτοιο LNB θα χρησιμοποιήσουμε και στις περισσότερες περιπτώσεις κινητών πιάτων (το πολύ να πάμε στο επόμενο, Universal Twin)
Με τη χρήση ενός Single Universal LNB, μπορεί να τροφοδοτηθεί και δεύτερος δέκτης στην ίδια εγκατάσταση, αρκεί ο πρώτος να διαθέτει έξοδο σήματος (LNB Out), την οποία θα συνδέσουμε με μικρό ομοαξονικό με το LNB In του δεύτερου. Όμως, μόνο όταν ο πρώτος δέκτης είναι σβηστός (σε Stand By mode), θα μπορούμε να δούμε από το δεύτερο.
Ειδική υποπερίπτωση αποτελεί το Single Universal LNB με είσοδο επίγειου σήματος, το οποίο διαθέτει και είσοδο για σήμα επίγειας κεραίας. Ένα τέτοιο LNB διαθέτει ενσωματωμένο μίκτη TV/Sat ή diplexer και μας επιτρέπει να κατεβάσουμε από το ίδιο ομοαξονικό καλώδιο, επίγειο και δορυφορικό σήμα. Φυσικά, στην άκρη της γραμμής θα πρέπει να τοποθετήσουμε ένα diplexer, ώστε να διαχωριστούν τα δύο σήματα, οδηγώντας το δορυφορικό στο δέκτη και το επίγειο στην TV ή στον επίγειο ψηφιακό δέκτη. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε μέτρα καλωδίου, που θα χρησιμοποιούσαμε για το επίγειο σήμα.
 
Universal Twin
Και αυτός ο τύπος LNB χρησιμοποιείται σήμερα συχνά είτε για την ξεχωριστή τροφοδοσία δύο διαμερισμάτων είτε για την ξεχωριστή τροφοδοσία δύο δεκτών είτε και για τη χωριστή τροφοδοσία των 2 tuner ενός δέκτη.
Στην πράξη, έχουμε δύο εντελώς ανεξάρτητα Single Universal LNB σε… συσκευασία ενός. Αν θέλουμε να τροφοδοτήσουμε το ίδιο διαμέρισμα, θα χρειαστούμε 2 χωριστά ομοαξονικά καλώδια που θα ξεκινούν από τις 2 εξόδους του LNB και θα καταλήγουν στις 2 εισόδους των 2 δεκτών ή των 2 tuner του ιδίου δέκτη.
 
Universal Quad
Εδώ έχουμε 4 ανεξάρτητα Single Universal LNB σε συσκευασία ενός, δηλαδή 4 ξεχωριστές και πλήρεις εξόδους, που μπορούν να τροφοδοτήσουν 4 διαμερίσματα, 4 δέκτες ή να χρησιμοποιηθούν οι 3 από τις εξόδους για την τροφοδοσία του νέου PVR της Νova. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, μιλάμε πλέον για σταθερά κάτοπτρα. Φυσικά, τόσο το Universal Quad, όσο και το Universal Twin διατίθενται πλέον και με είσοδο επίγειου σήματος. Μπορούμε ακόμη με τη χρήση των κατάλληλων διακοπτών DiSEqC, να συνδυάσουμε και λήψεις πολλών δορυφόρων από διαφορετικά κάτοπτρα (ή παράκεντρα LNB) σε μέχρι 4 διαμερίσματα.
 
Universal Octo
Αν τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας μας είναι μέχρι 8 και δεν θέλουμε να μπλέξουμε με πολύπλοκη κεντρική εγκατάσταση και φυσικά έχουμε τη δυνατότητα να τραβήξουμε 8 διαφορετικά καλώδια, τότε θα χρειαστούμε ένα Octo Universal LNB. Πρόκειται για σχετικά νέο προϊόν, που διατίθεται από λίγες μόνο εταιρείες και που μπορεί φυσικά να συνδυαστεί και με περισσότερα πιάτα και διακόπτες για λήψη περισσότερων δορυφόρων.
 
Universal Quattro
Αυτό είναι το κλασικό LNB των κεντρικών εγκαταστάσεων. Διαθέτει 4 εξόδους, αλλά δεν είναι ανεξάρτητες, η κάθε μία βγάζει διαφορετικό συνδυασμό μπάντας πόλωσης (κάθετη πόλωση – κάτω μπάντα, κάθετη πόλωση – πάνω μπάντα, οριζόντια πόλωση – κάτω μπάντα, οριζόντια πόλωση – πάνω μπάντα). Στην πιο απλή περίπτωση θα τροφοδοτήσει 4 δέκτες, με τη χρήση ενός ειδικού multiswitch, το οποίο θα αναλάβει να αποστείλει το σωστό συνδυασμό μπάντας – πόλωσης, στην έξοδο του εκάστοτε τηλεθεατή, ανάλογα με το κανάλι που θέλει να παρακολουθήσει. Ο συνδυασμός Quattro LNBs με πολυδιακόπτη, είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος εγκατάστασης σε πολυκατοικίες για λήψη πολλών δορυφόρων σε πολυκατοικία.
 
Monoblock Single 6 degrees
Αυτά τα LNB δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα στη χώρα μας, αφενός λόγω των μεγαλύτερων δυσκολιών στη λήψη, αφετέρου γιατί η βέλτιστη λήψη τους έχει υπολογιστεί για βορειότερα γεωγραφικά πλάτη. Πρόκειται για 2 χοάνες (feedhorn) LNB με κοινό σώμα και υπολογισμένη τη διαφορά των 6 μοιρών που χρησιμοποιούνται για λήψη των θέσεων 13 και 19,2 ανατολικά συνήθως. Το πλεονέκτημά τους είναι η ύπαρξη ενσωματωμένου διακόπτη DiSEqC, κάτι που απαλλάσσει τον τηλεθεατή από την αγορά του. Στην Ιταλία έχουν κυκλοφορήσει και Monoblock Single 3 degrees (για λήψη σε 13 ανατολικά και 10 ανατολικά, θέση που σχεδιάζει να αναπτύξει ο Eutelsat). Κυκλοφορούν ακόμη και Monoblock 6 degrees Twin και Quad, για χρήσεις ανάλογες των Universal, αλλά για 2 τηλεθεατές.
LNB με ενσωματωμένο διακόπτη DiSEqC
Ορισμένοι το ονομάζουν και Loop Throught LNB. Πρόκειται για LNB που διαθέτει είσοδο για σύνδεση με δεύτερο LNB και κοινή έξοδο. Στην πράξη, το σήμα που προέρχεται από ένα δεύτερο LNB, συνδέεται μέσω της εισόδου του συγκεκριμένου στη δεύτερη είσοδο ενός διακόπτη DiSEqC, ενώ η έξοδος του LNB στην ουσία είναι η έξοδος του ιδίου διακόπτη. Στην πρώτη είσοδο του διακόπτη συνδέεται με εσωτερική μη εμφανή σύνδεση, το ίδιο το Universal Single LNB. Με αυτόν τον τρόπο κατεβάζουμε ένα μόνο καλώδιο στο δέκτη, για λήψη δύο δορυφόρων. Φυσικά, οι ρυθμίσεις στο δέκτη γίνονται κανονικά, σαν να έχετε δύο LNB και διακόπτη DiSEqC.
 
Unicable LNB
Εδώ έχουμε το νεότερο τεχνολογικά μέλος της οικογένειας των LNB (έχουμε γράψει αναλυτικά γι’ αυτήν την τεχνολογία στο τεύχος 17). Στην πράξη, πρόκειται για τον αντικαταστάτη των Quad Universal LNB, καθώς κάνει την ίδια δουλειά… με διαφορετικό τρόπο και χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο στο κατέβασμα. Τα LNB αυτά κάνουν μία επιπρόσθετη μετατροπή στο σήμα: Οποιαδήποτε συχνότητα κι αν τους ζητηθεί, τη μετατρέπουν σε συγκεκριμένη ενδιάμεση συχνότητα (IF) μεταξύ 4 δυνατών. Δεδομένου ότι ο κάθε δέκτης βλέπει μία συχνότητα τη φορά, αν έχουμε 4 δέκτες συνδεδεμένους εν σειρά (πλην του πρώτου, οι λοιποί παίρνουν σήμα από την έξοδο του προηγούμενου), με τη χρήση αυτού του LNB μπορούν να δουλεύουν και οι 4 ταυτόχρονα και να επιλέγουν οποιαδήποτε συχνότητα, η οποία και θα τους έρχεται σε μία από τις 4 διαθέσιμες συχνότητες IF (1210, 1420, 1680, 2040 MHz) και συγκεκριμένα σ’ αυτήν που έχουμε προρυθμίσει στο ειδικό μενού τους. Η ιδέα είναι πολύ καλή, απαιτεί όμως και ειδική λογισμική υποστήριξη από μεριάς δέκτη και σήμερα δουλεύει μόνο με συγκεκριμένα μοντέλα δεκτών Unicable Compatible.Στα μειονεκτήματά τους, θα προσθέσουμε και το υψηλό κόστος.

C-120
Flange
Πρόκειται για ένα Single Universal LNB χωρίς χοάνη συλλογής σήματος, που προορίζεται για τα παραβολικά κάτοπτρα κεντρικής εστίασης (prime focus), τα οποία διαθέτουν δική τους ξεχωριστή χοάνη. Στην πιάτσα ονομάζονται «φλαντζάτα» και κατασκευάζονται πλέον από λίγες εταιρείες, καθώς η ζήτηση είναι μικρή.

C-120 Flange Twin
Φλαντζάτο LNB αντίστοιχο του Twin universal, δηλαδή με δύο ανεξάρτητες και αυτόνομες εξόδους σήματος. Δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής κάποια εταιρεία που να έχει κατασκευάσει C-120 Flange Quad, θεωρητικά όμως θα μπορούσε να υπάρξει, όπως άλλωστε και φλαντζάτο Quattro.

Universal Single for PFA (Prime Focus Antennas)
Πρόκειται για LNB που απευθύνεται (όπως και τα φλαντζάτα) στα πιάτα κεντρικής εστίασης, με τη διαφορά ότι διαθέτει ενσωματωμένη χοάνη, της μορφής αυτών που χρησιμοποιούνται σ’ αυτά τα πιάτα.
 
C band LNB
Ειδικό LNB για λήψη των συχνοτήτων της μπάντας C, που, στην ιδεώδη περίπτωση θα πρέπει να συνδυαστεί με ειδική χοάνη συλλογής C-Band (πολύ φαρδύτερη από αυτήν της Ku band), μηχανικό πολωτή, 3 επιπλέον ηλεκτρικά καλώδια και ειδικό διηλεκτρικό. Με όλα αυτά, τη χρήση συμβατού δέκτη και τις κατάλληλες ρυθμίσεις, λαμβάνουμε ικανοποιητικά τις γραμμικές και τις κυκλικές πολώσεις αυτής της μπάντας. Στην πράξη, τα παραπάνω συνδυάζονται καλύτερα σε μεγάλο πιάτο κεντρικής εστίασης (ακόμη και το βάρος τους είναι σημαντικό).
 
C band with feedhorn (C band Voltage Switching LNB)
Αυτή είναι η πιο απλή λύση για λήψη μπάντας C, που μπορεί να δουλέψει και σε πιάτα τύπου offset. Η χοάνη είναι ενσωματωμένη (παραμένει μεγάλη), η τροφοδοσία γίνεται μόνο με το ομοαξονικό καλώδιο και η εναλλαγή κάθετης- οριζόντιας πόλωσης, επιτυγχάνεται με την εναλλαγή τάσης 13/18V. Στις κυκλικές πολώσεις όμως, η απόδοση πέφτει αισθητά (-3dB).
 
C/Ku band LNB
Αν και η σημασία της μπάντας C έχει μειωθεί ακόμη και στην Αμερική, κατά καιρούς γίνονται κάποιες προσπάθειες για την κατασκευή LNB για συνδυασμένη λήψη στις 2 μπάντες. Έχω στην κατοχή μου ένα τέτοιο «εξάρτημα», που φέρει τον κωδικό BSC 621 C/Ku band LNBF (το F σημαίνει ενσωματωμένο Feedhorn), που όμως δεν αξιώθηκα να δοκιμάσω ακόμη, ενώ παλαιότερα είχα βρει και μια ιδιοκατασκευή κάποιου Σλοβάκου (που την πουλούσε όμως πανάκριβα!).
 
Άλλα LNBs
Εκτός των παραπάνω, υπάρχουν ακόμη και ειδικά επαγγελματικά LNB για κεραίες λήψης-εκπομπής και LNB για ειδικές μπάντες εκπομπής, όπως οι S, X, Κα κ.λπ.
 
Τι πρέπει να προσέξετε
Βαθμός Θορύβου
Οι περισσότεροι από εσάς, αλλά και οι ίδιες οι εταιρείες, μιλάνε μόνο για το βαθμό θορύβου ενός LNB. Ο βαθμός θορύβου είναι βέβαια ένα σημαντικό χαρακτηριστικό, που δείχνει πόσος θόρυβος εισάγεται στο LNB (εκφράζεται σε dB), ο οποίος, όσο μικρότερος είναι, τόσο καλύτερα! Τα παλιά LNB είχαν υψηλό βαθμό θορύβου, τα σημερινά όμως… αν πιστέψουμε τους κατασκευαστές, κυμαίνονται από 0,1dΒ-0,7dΒ. Τα παλιά LNB είχαν μέσα στη συσκευασία τους γραφική παράσταση, που έδειχνε το θόρυβο σε όλη την μπάντα των συχνοτήτων (μπορεί να υπήρχε και αισθητή διαφορά μεταξύ της μικρότερης και της μεγαλύτερης τιμής), σήμερα όμως δεν υπάρχει κάτι ανάλογο και αν η τιμή που δίνει ο κατασκευαστής ισχύει για μια πολύ μικρή περιοχή, μπορεί κάλλιστα ένα LNB με μεγαλύτερο βαθμό θορύβου, αλλά περισσότερο… «γραμμικό», να αποδίδει συνολικά καλύτερα. Άλλωστε, με τις τόσο χαμηλές τιμές που έχουν σήμερα τα LNB… τα λοιπά χαρακτηριστικά τους έχουν γίνει πιο σημαντικά!
Θόρυβος φάσης
Ένα ποιοτικό LNB θα πρέπει να έχει χαμηλό θόρυβο φάσης, χαρακτηριστικό που είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθεί με απλά λόγια και έχει να κάνει κυρίως με τη σταθερότητα των ταλαντωτών του και των λοιπών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Δεν θα βρείτε δυστυχώς σε κανένα LNB αυτήν τη μέτρηση, να ξέρετε όμως ότι αυτό εξηγεί γιατί ένα LNB με βαθμό θορύβου 0,6dB, μπορεί να αποδίδει καλύτερα από ένα άλλο με βαθμό θορύβου 0,3dB.
Απολαβή (Gain)
Άλλο ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που αναγράφεται ορισμένες φορές (τιμές μεταξύ 40 και 60dB) και δείχνει το βαθμό ενίσχυσης του σήματος στη διαδρομή του στο καλώδιο. Αν έχετε μεγάλο μήκος καλωδίου (>40-50 μέτρα) επιλέξτε ένα LNB με υψηλή απολαβή, αλλιώς προτιμήστε ένα με χαμηλή.
Διαχωρισμός πολώσεων
Σημαντική είναι και η δυνατότητα των LNB να απομονώνουν την αντίθετη πόλωση, χαρακτηριστικό ιδιαίτερα χρήσιμο στα κινητά πιάτα. Δυστυχώς, ούτε αυτό αναγράφεται πλέον, άλλωστε με κόστος 10-20 ευρώ, τι περιμένετε;
 
Σωστή τοποθέτηση, λοιπά εξαρτήματα
Οι διαφορές μεταξύ των LNB είναι πλέον τόσο μικρές, που ο σημαντικότερος παράγοντας όλων είναι η σωστή τοποθέτησή τους, έτσι ώστε η χοάνη τους να βρίσκεται πάνω στην εστία του κατόπτρου και η στροφή (skew) να είναι η σωστή, για να υπάρξει πραγματική αντιστοιχία εκπεμπόμενων με λαμβανόμενες πολώσεις. Τα παραπάνω γίνονται ιδιαίτερα αντιληπτά σε οριακές λήψεις (αδύναμα σήματα). Η τέλεια τοποθέτηση πρέπει να γίνει με τη χρήση ειδικού οργάνου, αν όμως έχετε υποψίες ότι κάτι δεν έγινε σωστά, μπορείτε κι εσείς να δοκιμάσετε μικρή στροφή του LNB δεξιά ή αριστερά ή πάνω-κάτω ή μέσα-έξω. Θα πρέπει ακόμη να θυμίσουμε ότι τα διάφορα εξαρτήματα που παρεμβάλλουμε στο ομοαξονικό (κυρίως διακοπτάκια DiSEqC) εισάγουν πάντα κάποιο θόρυβο και μειώνουν την απόδοση του όλου συστήματος.
Τελειώνοντας, θα πρέπει να πούμε ότι έτσι κι αλλιώς, το LNB είναι… αναλώσιμο είδος! Παρόλο που μπορεί να αντέξει και πέραν της δεκαετίας, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι βρίσκεται εκτεθειμένο σε ακραία καιρικά φαινόμενα (ήλιος-βροχή-ψύχος) και για το λόγο αυτό επιβάλλεται η συχνή του αντικατάσταση με την πρώτη υποψία δυσλειτουργίας, άλλωστε και το κόστος είναι εξευτελιστικά χαμηλό!

Αντί επιλόγου
Τελευταία παρατήρηση που θα πρέπει να κάνουμε: Μην εμπιστεύεστε… ούτε εμάς, αν σας λέμε ότι ένα LNB είναι καλό! Αφενός έχουμε διαπιστώσει ότι δύο ίδια LNB ίδιας μάρκας και ιδίου θορύβου… μπορεί στην πράξη να έχουν αισθητές διαφορές, αφετέρου συμβαίνει συχνά ένα LNB να «κάθεται» καλύτερα σε ένα πιάτο, παρά σε κάποιο άλλο, γεγονός που έχει την εξήγησή του στο λόγο F/D (εστιακή απόσταση προς διάμετρο) της χοάνης του, κάτι που σήμερα μόνο σε κάποιες χοάνες μπάντας C ρυθμίζεται! Από την άλλη, η σημασία των παραπάνω αυξάνει με την αύξηση της διαμέτρου του πιάτου. Αν το κάτοπτρό σας δεν υπερβαίνει τα 1,2m, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δοκιμάσετε 2-3 LNB από αξιόπιστες εταιρείες και να κρατήσετε αυτό που θα θεωρήσετε εσείς καλύτερο, εφόσον βέβαια σιγουρευτείτε για τη σωστή του ρύθμιση.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • DEVOLO Magic 1 LAN Single Adaptor

  DEVOLO Magic 1 LAN Single Adaptor

  Απλός και απίστευτα αποδοτικός, ο προσαρμογέας Powerline Devolo Magic 1 LAN προσφέρει αξιόπιστο Internet με ταχύτητες έως και 1200 Mbps σε όλο το σπίτι, μέσω της ηλεκτρικής καλωδίωσης. Με μεγάλη ε...
 • MELICONI STAND 600

  MELICONI STAND 600

  Η επιδαπέδια βάση Meliconi STAND 600 είναι ιδανική για τηλεοράσεις 50 - 82" με VESA 200 - 300 - 400 - 600 και προσφέρει οριζόντια περιστροφή και κάθετη κλίση. Η κομψή γυάλινη βάση της Meliconi STA...
 • TRIAX Cast

  TRIAX Cast

  Η καλύτερη ψυχαγωγία που μπορείτε να προσφέρετε στους καλεσμένους σας είναι η ψυχαγωγία που φέρνουν οι ίδιοι από το σπίτι τους. Με τη σημερινή έκρηξη της ζήτησης για υπηρεσίες streaming, μια απλή,...
 • NEDIS ANIR1504BK700

  NEDIS ANIR1504BK700

  Η NEDIS ANIR1504BK700 είναι μια εσωτερική κεραία με συμπαγή και μοντέρνο σχεδιασμό, ώστε να απολαμβάνετε σταθερή σύνδεση και εικόνα υψηλής ποιότητας. Λαμβάνει σήματα από πύργους μετάδοσης σε ακτίν...
 • PROMAX RANGER Neo+

  PROMAX RANGER Neo+

  Προηγμένος αναλυτής σήματος για ειδικούς εγκαταστάτες που περιλαμβάνει webControl (απομακρυσμένο έλεγχο), Merogram, Spectrogram, προαιρετικές δυνατότητες οπτικών ινών και GPS, διάρκεια ζωής μπαταρ...
 • TP-Link VIGI NVR1008H-8MP

  TP-Link VIGI NVR1008H-8MP

  Η TP-Link παρουσιάζει το VIGI NVR1008H, ένα νέο σύστημα καταγραφής video καμερών ασφαλείας, που επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν την ιδιοκτησία τους από απόσταση. Το σύστημα διαθέτει ευκρί...
 • IKUSI JSBA-103-C48

  IKUSI JSBA-103-C48

  Το σετ έρχεται στην έκδοση για το κανάλι 48 που εφαρμόζεται στη χώρα μας με το δεύτερο ψηφιακό μέρισμα. Δύο πολύ σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, είναι οι εξής: Η στάθ...
 • ICY BOX IB-2914MSCL-C31

  ICY BOX IB-2914MSCL-C31

  Χρησιμοποιήστε το ICY BOX IB-2914MSCL-C31 ως Docking Station και αποκτήστε εύκολη πρόσβαση στον σκληρό δίσκο 2,5"/3,5" SATA ή M.2 NVMe SSD σας, ως εξωτερικό μέσο αποθήκευσης. Απλώς συνδέστε το με ...
 • PROMAX RANGER Neo OP-00x-PS

  PROMAX RANGER Neo OP-00x-PS

  Τα πεδιόμετρα και αναλυτές φάσματος PROMAX της σειράς Ranger Neo+, 2, 3 και 4 μπορούν να αναβαθμιστούν με την προαιρετική επιλογή OP-00X-PS, η οποία επεκτείνει τις δυνατότητές τους με αυτές τις λε...
 • LCL 110

  LCL 110

  Η εταιρεία ΛΥΡΑ ΑΕΒΕ ανακοινώνει την παραλαβή του νέου καλωδίου LCL 110, το οποίο διατίθεται σε τρία διαφορετικά καρούλια, μήκους 250, 500 και 1000 μέτρων. Πρόκειται για καλώδιο δικτύου με σήμανση...
 • TP-Link EAP690E HD

  TP-Link EAP690E HD

  Το TP-Link EAP690E HD είναι ένα τετραπλής ζώνης Wi-Fi 6E Access Point οροφής για ασύρματη δικτύωση υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένο για χρήση σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Με υποστήριξη για το πιο πρόσφ...
 • Τα νέα της Mistral: Κεραίες υψηλής αντοχής

  Τα νέα της Mistral: Κεραίες υψηλής αντοχής

  Στο προηγούμενο άρθρο έγινε αναφορά στις κεραίες δωματίου και στις ελαφρού τύπου κεραίες, όπως είναι οι κεραίες μπαλκονιού, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι αυτές αποτελούν λύσεις ανάγκης όταν δεν ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Ιουνίου 2023

  Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Ιουνίου 2023

  Το νέο τεύχος Ιουνίου 2023 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Headend &...
 • Headend & Multi Channel HDMI Modulators

  Headend & Multi Channel HDMI Modulators

  Η λήψη τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών μέσω ενός κοινού συστήματος διανομής είναι δυνατή με πολλούς τρόπους, που ο καθένας έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ειδικά για τα εν...
 • LEMCO THERON THE-200

  LEMCO THERON THE-200

  Έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα δέκτη που μόλις κυκλοφόρησε δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε αυτό το μήνα. Πρόκειται για τον THERON THE-200, τον πρώτο ελληνικό δορυφορικό δέκτη που διατίθεται στην εγχώ...
 • B-01

  B-01

  Αυτόν τον μήνα δοκιμάσαμε ένα νέο προϊόν οικιακού κινηματογράφου που κυκλοφόρησε πρόσφατα στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για τον B-01, έναν φορητό mini προβολέα που είναι πανεύκολος στη ρύθμιση κα...
 • PROMAX RANGER mini

  PROMAX RANGER mini

  Ένα από τα εμπορικότερα και ποιοτικότερα επαγγελματικά πεδιόμετρα της αγοράς δοκιμάσαμε για αυτό το μήνα στο εργαστήριο της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Πρόκειται για το PROMAX RANGER mini, έναν all-in-on...
ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΙ HD TV

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design