Skip to main content
DIABASTE DWREAN DIG 180
techmail
SECURITY REPORT 142
satpraxis 2022
now 33 2022

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

11 Φεβρουαρίου 2012 00:47

Δίκτυο eDonkey

Γράφει: Σωτήρης Χατζηστρατής

Το δίκτυο eDonkey (γνωστό και ως δίκτυο eDonkey2000 ή eD2k) είναι ένα αποκεντροποιημένο δίκτυο διαμοιρασμού αρχείων ανάμεσα στους χρήστες του (peer-to-peer δίκτυο), καταλληλότερο για τον διαμοιρασμό αρχείων μεγάλου μεγέθους, και τη μακρόχρονη διαθεσιμότητα τους στους χρήστες. Όπως τα περισσότερα δίκτυα διαμοιρασμού αρχείων είναι αποκεντροποιημένο, καθώς δεν υπάρχει κεντρικός κόμβος στο δίκτυο. Επίσης τα αρχεία δεν αποθηκεύονται σε ένα κεντρικό διακομιστή, αλλά ανταλλάσσονται απευθείας από τους χρήστες μεταξύ τους, με βάση την αρχή peer-to-peer (σύνδεση ενός χρήστη απευθείας με έναν άλλο). Το πρόγραμμα client (πελάτης) κάθε χρήστη μπορεί να διανέμει στο δίκτυο τα αρχεία ακόμα και αν τοπικά (στον υπολογιστή του χρήστη) βρίσκεται μέρος μόνο από αυτά.

Υπάρχουν αρκετά προγράμματα που λειτουργούν ως «πελάτες» (client) στο δίκτυο. Ιδιαίτερα γνωστά προγράμματα είναι το eDonkey2000, και το eMule, ένα δωρεάν πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού για Windows, που βασίζεται στην άδεια GNU GPL. Το eMule βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη και αντιπροσωπεύει σήμερα το 90% όλων των «πελατών» του δικτύου eD2k.

Τα προγράμματα «πελάτες» του eDonkey συνδέονται στο δίκτυο για να διαμοιράσουν μεταξύ τους αρχεία. Οι διακομιστές (server) eDonkey λειτουργούν ως κόμβοι επικοινωνίας για τα προγράμματα «πελάτες», επιτρέποντας στους χρήστες να εντοπίσουν τα αρχεία που βρίσκονται στο δίκτυο. Υπάρχουν προγράμματα διακομιστές για λειτουργικά Windows, Mac OS X, Linux, και άλλα λειτουργικά που βασίζονται στο Unix. Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να προσθέσει έναν διακομιστή eDonkey στο δίκτυο, με την εγκατάσταση και τη λειτουργία ενός προγράμματος διακομιστή eDonkey στον υπολογιστή του. Καθώς ο αριθμός των διακομιστών και οι διευθύνσεις τους αλλάζουν συχνά, τα προγράμματα «πελάτες» πρέπει να ανανεώνουν συχνά τις λίστες με τους διακομιστές. (server lists).

Τα αρχεία στο δίκτυο eDonkey αναγνωρίζονται από μία μοναδική ταυτότητα, με τη χρήση του λεγόμενου MD4 root hash (ένας τρόπος ταυτοποίησης ενός αρχείου με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά του, όπως το μέγεθος και το περιεχόμενο). Έτσι αρχεία που έχουν το ίδιο περιεχόμενο αλλά διαφορετικά ονόματα, αντιμετωπίζονται ως ένα μοναδικό αρχείο, και αρχεία με διαφορετικό περιεχόμενο αλλά ίδιο όνομα, ως διαφορετικά αρχεία.

Αναζήτηση αρχείων στο δίκτυο
Το δίκτυο eDonkey υποστηρίζει την αναζήτηση αρχείων με το όνομα τους και έναν αριθμό άλλων χαρακτηριστικών, όπως το μέγεθος, η επέκταση του αρχείου, ο ρυθμός μετάδοσης (bitrate) κλπ. Οι εκδόσεις Lugdunum των server του eDonkey υποστηρίζουν πολύπλοκες μεθόδους αναζήτησης με τη χρήση εκφράσεων Boolean πχ: «αρχείο1 AND αρχείο2 AND αρχείο3 ΝΟΤ αρχείο4». Η αναζήτηση των αρχείων γίνεται συνήθως μέσα από τα προγράμματα «πελάτες», υπάρχουν όμως και τα λεγόμενα eD2k links που φιλοξενούνται σε διάφορες ιστοσελίδες, και διευκολύνουν την έρευνα διάφορων αρχείων που διαμοιράζονται στο eDonkey δίκτυο.

Νεώτερα πρωτόκολλα
Το αρχικό δίκτυο eDonkey βασιζόταν σε κεντρικούς διακομιστές, που ανήκαν σε χρήστες που είχαν τη διάθεση να προσφέρουν το απαραίτητο εύρος ζώνης (bandwidth) και χώρους αποθήκευσης και επεξεργασίας. Οι διακομιστές αυτοί είχαν συνήθως μεγάλη κυκλοφορία και έτσι ήταν ιδιαίτερα ευάλωτοι σε επιθέσεις.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η MetaMachine, η εταιρεία που δημιούργησε το πρώτο πρόγραμμα «πελάτη» δικτύου eDonkey, ανέπτυξε το Overnet, διάδοχο του πρωτοκόλλου eDonkey. Το eMule Project ανέπτυξε επίσης το δίκτυο Kademlia (Kad), για να ξεπεραστεί η εξάρτηση από τους κεντρικούς διακομιστές. Επιπλέον το πρόγραμμα eMule περιλαμβάνει μία δυνατότητα ανταλλαγής πηγών βασισμένη καθαρά στο πρόγραμμα-πελάτη, που επιτρέπει σε ένα «πελάτη» με ‘High ID’ (δηλαδή με συνδέσεις στο δίκτυο eD2k που δεν μπλοκάρονται από ένα firewall) να συνεχίσει το κατέβασμα (ή και ανέβασμα) αρχείων από ένα μεγάλο αριθμό πηγών για πολλές ημέρες, ακόμα και αν έχει αποσυνδεθεί τελείως από τους αρχικούς διακομιστές Kad ή eD2k που επεξεργάστηκαν τις αρχικές αιτήσεις. Η συγκεκριμένη δυνατότητα ανταλλαγής πηγών σχεδιάστηκε για να μειωθεί το φορτίο στους διακομιστές κατά δύο τρίτα ή και περισσότερο για αρχεία που έχουν μεγάλο αριθμό πηγών (seeds).

eDonkey poisoning
Στο δίκτυο eDonkey έχουν κάνει την εμφάνιση τους διακομιστές που λογοκρίνουν τις αναζητήσεις για περιεχόμενο και πληροφορίες για διάφορα αρχεία με βάση τον τύπο των αρχείων (όπως για παράδειγμα αρχεία MP3) ή με λέξεις-κλειδιά. Οι διακομιστές αυτοί δίνουν αναφέρουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών που είναι συνδεμένοι σε αυτούς, και συνήθως διαδίδουν διαφημιστικό περιεχόμενο που παρουσιάζεται ως αρχεία μουσικής ή βίντεο.

Προγράμματα server
Το δημοφιλέστερο λογισμικό διακομιστή που χρησιμοποιείται στο δίκτυο eDk2 είναι γνωστό ως «Lugdunum server». Τα προγράμματα Lugdunum server παρέχονται δωρεάν, είναι όμως κλειστού λογισμικού. Ο λόγος για τον οποίο δεν ανοίγεται ο πηγαίος κώδικας είναι για να αποτραπεί η εύκολη δημιουργία ψεύτικων διακομιστών και η αποτροπή επίθεσης στον ίδιο τον διακομιστή.
Τον Σεπτέμβριο του 2007 ανακοινώθηκε ένα νέο λογισμικό server στην ιστοσελίδα του eMule, που λεγόταν satan-edonkey-server. Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε με την αντίστροφη μηχανική (reverse engineering) του πρωτοκόλλου edonkey. Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν.

Προγράμματα «πελάτες» (client)
Υπάρχουν πολλά προγράμματα «πελάτες» για το eDonkey δίκτυο. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκουμε τα aMule, eDonkey2000, eMule, eMule Plus, iMule, JMule, Jubster, IMule, MLDonkey, Morpheus, Shareaza, και άλλα.

Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/EDonkey_network

 

Το δίκτυο eDonkey (γνωστό και ως δίκτυο eDonkey2000 ή eD2k) είναι ένα αποκεντροποιημένο δίκτυο διαμοιρασμού αρχείων ανάμεσα στους χρήστες του (peer-to-peer δίκτυο), καταλληλότερο για τον διαμοιρασμό αρχείων μεγάλου μεγέθους, και τη μακρόχρονη διαθεσιμότητα τους στους χρήστες. Όπως τα περισσότερα δίκτυα διαμοιρασμού αρχείων είναι αποκεντροποιημένο, καθώς δεν υπάρχει κεντρικός κόμβος στο δίκτυο. Επίσης τα αρχεία δεν αποθηκεύονται σε ένα κεντρικό διακομιστή, αλλά ανταλλάσσονται απευθείας από τους χρήστες μεταξύ τους, με βάση την αρχή peer-to-peer (σύνδεση ενός χρήστη απευθείας με έναν άλλο). Το πρόγραμμα client (πελάτης) κάθε χρήστη μπορεί να διανέμει στο δίκτυο τα αρχεία ακόμα και αν τοπικά (στον υπολογιστή του χρήστη) βρίσκεται μέρος μόνο από αυτά.

Υπάρχουν αρκετά προγράμματα που λειτουργούν ως «πελάτες» (client) στο δίκτυο. Ιδιαίτερα γνωστά προγράμματα είναι το eDonkey2000, και το eMule, ένα δωρεάν πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού για Windows, που βασίζεται στην άδεια GNU GPL. Το eMule βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη και αντιπροσωπεύει σήμερα το 90% όλων των «πελατών» του δικτύου eD2k.

Τα προγράμματα «πελάτες» του eDonkey συνδέονται στο δίκτυο για να διαμοιράσουν μεταξύ τους αρχεία. Οι διακομιστές (server) eDonkey λειτουργούν ως κόμβοι επικοινωνίας για τα προγράμματα «πελάτες», επιτρέποντας στους χρήστες να εντοπίσουν τα αρχεία που βρίσκονται στο δίκτυο. Υπάρχουν προγράμματα διακομιστές για λειτουργικά Windows, Mac OS X, Linux, και άλλα λειτουργικά που βασίζονται στο Unix. Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να προσθέσει έναν διακομιστή eDonkey στο δίκτυο, με την εγκατάσταση και τη λειτουργία ενός προγράμματος διακομιστή eDonkey στον υπολογιστή του. Καθώς ο αριθμός των διακομιστών και οι διευθύνσεις τους αλλάζουν συχνά, τα προγράμματα «πελάτες» πρέπει να ανανεώνουν συχνά τις λίστες με τους διακομιστές. (server lists).

Τα αρχεία στο δίκτυο eDonkey αναγνωρίζονται από μία μοναδική ταυτότητα, με τη χρήση του λεγόμενου MD4 root hash (ένας τρόπος ταυτοποίησης ενός αρχείου με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά του, όπως το μέγεθος και το περιεχόμενο). Έτσι αρχεία που έχουν το ίδιο περιεχόμενο αλλά διαφορετικά ονόματα, αντιμετωπίζονται ως ένα μοναδικό αρχείο, και αρχεία με διαφορετικό περιεχόμενο αλλά ίδιο όνομα, ως διαφορετικά αρχεία.

Αναζήτηση αρχείων στο δίκτυο
Το δίκτυο eDonkey υποστηρίζει την αναζήτηση αρχείων με το όνομα τους και έναν αριθμό άλλων χαρακτηριστικών, όπως το μέγεθος, η επέκταση του αρχείου, ο ρυθμός μετάδοσης (bitrate) κλπ. Οι εκδόσεις Lugdunum των server του eDonkey υποστηρίζουν πολύπλοκες μεθόδους αναζήτησης με τη χρήση εκφράσεων Boolean πχ: «αρχείο1 AND αρχείο2 AND αρχείο3 ΝΟΤ αρχείο4». Η αναζήτηση των αρχείων γίνεται συνήθως μέσα από τα προγράμματα «πελάτες», υπάρχουν όμως και τα λεγόμενα eD2k links που φιλοξενούνται σε διάφορες ιστοσελίδες, και διευκολύνουν την έρευνα διάφορων αρχείων που διαμοιράζονται στο eDonkey δίκτυο.

Νεώτερα πρωτόκολλα
Το αρχικό δίκτυο eDonkey βασιζόταν σε κεντρικούς διακομιστές, που ανήκαν σε χρήστες που είχαν τη διάθεση να προσφέρουν το απαραίτητο εύρος ζώνης (bandwidth) και χώρους αποθήκευσης και επεξεργασίας. Οι διακομιστές αυτοί είχαν συνήθως μεγάλη κυκλοφορία και έτσι ήταν ιδιαίτερα ευάλωτοι σε επιθέσεις.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η MetaMachine, η εταιρεία που δημιούργησε το πρώτο πρόγραμμα «πελάτη» δικτύου eDonkey, ανέπτυξε το Overnet, διάδοχο του πρωτοκόλλου eDonkey. Το eMule Project ανέπτυξε επίσης το δίκτυο Kademlia (Kad), για να ξεπεραστεί η εξάρτηση από τους κεντρικούς διακομιστές. Επιπλέον το πρόγραμμα eMule περιλαμβάνει μία δυνατότητα ανταλλαγής πηγών βασισμένη καθαρά στο πρόγραμμα-πελάτη, που επιτρέπει σε ένα «πελάτη» με ‘High ID’ (δηλαδή με συνδέσεις στο δίκτυο eD2k που δεν μπλοκάρονται από ένα firewall) να συνεχίσει το κατέβασμα (ή και ανέβασμα) αρχείων από ένα μεγάλο αριθμό πηγών για πολλές ημέρες, ακόμα και αν έχει αποσυνδεθεί τελείως από τους αρχικούς διακομιστές Kad ή eD2k που επεξεργάστηκαν τις αρχικές αιτήσεις. Η συγκεκριμένη δυνατότητα ανταλλαγής πηγών σχεδιάστηκε για να μειωθεί το φορτίο στους διακομιστές κατά δύο τρίτα ή και περισσότερο για αρχεία που έχουν μεγάλο αριθμό πηγών (seeds).

eDonkey poisoning
Στο δίκτυο eDonkey έχουν κάνει την εμφάνιση τους διακομιστές που λογοκρίνουν τις αναζητήσεις για περιεχόμενο και πληροφορίες για διάφορα αρχεία με βάση τον τύπο των αρχείων (όπως για παράδειγμα αρχεία MP3) ή με λέξεις-κλειδιά. Οι διακομιστές αυτοί δίνουν αναφέρουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών που είναι συνδεμένοι σε αυτούς, και συνήθως διαδίδουν διαφημιστικό περιεχόμενο που παρουσιάζεται ως αρχεία μουσικής ή βίντεο.

Προγράμματα server
Το δημοφιλέστερο λογισμικό διακομιστή που χρησιμοποιείται στο δίκτυο eDk2 είναι γνωστό ως «Lugdunum server». Τα προγράμματα Lugdunum server παρέχονται δωρεάν, είναι όμως κλειστού λογισμικού. Ο λόγος για τον οποίο δεν ανοίγεται ο πηγαίος κώδικας είναι για να αποτραπεί η εύκολη δημιουργία ψεύτικων διακομιστών και η αποτροπή επίθεσης στον ίδιο τον διακομιστή.
Τον Σεπτέμβριο του 2007 ανακοινώθηκε ένα νέο λογισμικό server στην ιστοσελίδα του eMule, που λεγόταν satan-edonkey-server. Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε με την αντίστροφη μηχανική (reverse engineering) του πρωτοκόλλου edonkey. Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν.

Προγράμματα «πελάτες» (client)
Υπάρχουν πολλά προγράμματα «πελάτες» για το eDonkey δίκτυο. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκουμε τα aMule, eDonkey2000, eMule, eMule Plus, iMule, JMule, Jubster, IMule, MLDonkey, Morpheus, Shareaza, και άλλα.

Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/EDonkey_network

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • Webinar της IDComs για Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση – Gap Fillers – Λήψη 4G/5G σε δύσκολες περιοχές

  Webinar της IDComs για Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση – Gap Fillers – Λήψη 4G/5G σε δύσκολες περιοχές

  Η IDComs – στα πλαίσια της ενημέρωσης των συναδέλφων τεχνικών του κλάδου μας – ανακοινώνει την επικείμενη διοργάνωση Webinar με θέμα «Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση – Gap Fillers – Λήψη 4G/5G σε δύσκολε...
 • Τα νέα της Mistral: Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση

  Τα νέα της Mistral: Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση

  Στο προηγούμενο τεύχος έγινε αναφορά στους δύο βασικούς θορύβους. Τον ενδογενή θόρυβο των ενισχυτών και τον εξωγενή θόρυβο του περιβάλλοντος χώρου της εγκατάστασης. Ο ενδογενής θόρυβος παράγεται α...
 • Mesh Wi-Fi setup

  Mesh Wi-Fi setup

  Ρυθμίστε το Mesh Wi-Fi γρήγορα και απλά. Πατήστε δύο κουμπιά και το Wi-Fi Mesh στο FRITZ!Box σας είναι έτοιμο για χρήση. Με το Mesh, το Wi-Fi σας φτάνει σε όλες τις γωνίες και επωφελείστε από την ...
 • Ikusi NBS 801/804/895 Ch48

  Ikusi NBS 801/804/895 Ch48

  Η Ikusi έχει μεριμνήσει εξαρχής για τη συμβατότητα με το 2ο ψηφιακό μέρισμα (C48) και τους κεντρικούς ενισχυτές NBS, για τους οποίους η εταιρεία έχει δημιουργήσει μοντέλα στη μπάντα λειτουργίας 47...
 • Engel 5G

  Engel 5G

  Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή νέας σειράς ενισχυτών. Πρόκειται για ενισχυτές ιστού και γραμμής της ισπανικής Engel Axil με φίλτρο 5G, οι οποίοι διαθέτουν πολύ καλή ποιότητα κατασκευ...
 • NOD Transporter Blue

  NOD Transporter Blue

  Η NOD Transporter είναι θήκη κατασκευασμένη από PU & EVA και διαθέτει ανθεκτικό εξωτερικό περίβλημα για να προστατέψει πλήρως τον εξωτερικό σκληρό σας δίσκο κατά τη μεταφορά. Με minimal design...
 • Triax OTX 1310

  Triax OTX 1310

  Το οπτικό Headend kit OTX 1310 SAT της Triax, αποτελεί ιδανική λύση για τη μεταφορά δορυφορικών και επίγειων σημάτων σε μεγάλες αποστάσεις, με τις ελάχιστες απώλειες. Το OTX 1310 αποτελείται από τ...
 • Kathrein EXR 158 / EXR 2908 / EXR 2998

  Kathrein EXR 158 / EXR 2908 / EXR 2998

  Η εταιρεία ΛΥΡΑ ΑΕΒΕ ανακοινώνει την παραλαβή των νέων πολυδιακοπτών EXR 158, EXR 2908 και EXR 2998 της Kathrein. Πρόκειται για πολυδιακόπτες με 8 εξόδους για ισάριθμους χρήστες, με εναλλαγή πολικ...
 • Redline S50 HD

  Redline S50 HD

  Το νέο μέλος της σειράς Redline S, ο δορυφορικός δέκτης S50 HD, υπόσχεται πολλά περισσότερα από έναν παραδοσιακό δορυφορικό δέκτη. Είναι πολύ οικονομικός και έρχεται κυριολεκτικά σε μέγεθος τσέπης...
 • PNY SSD CS900 250GB

  PNY SSD CS900 250GB

  Οι SSD PNY δίσκοι είναι ιδανικοί για την αντικατάσταση του παλιού σας δίσκου, αλλά και την αναβάθμιση του υπολογιστή σας. Διαθέτουν μνήμη TLC NAND Flash, που προσφέρει ταχύτερη εκκίνηση του λειτου...
 • Amiko / Redline / Youin

  Amiko / Redline / Youin

  Η εταιρεία AstraSat διαθέτει μεγάλη ποικιλία Android TV Box, τα οποία βασίζονται σε λειτουργικό Android που είναι φτιαγμένο ειδικά για τηλεοράσεις. Με τα Android TV Box, ο χρήστης έχει στη διάθεσή...
 • Nedis TVSM7060WT

  Nedis TVSM7060WT

  Με τη διακριτική και σκανδιναβική σχεδίασή της, η επιδαπέδια βάση τηλεόρασης της Nedis μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε διακόσμηση σπιτιού, παρέχοντας ένα ξύλινο φινίρισμα, καθώς και απλό και ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Σεπτεμβρίου 2023

  Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Σεπτεμβρίου 2023

  Το νέο τεύχος Σεπτεμβρίου 2023 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. HDMI Mod...
 • HDMI Modulators

  HDMI Modulators

  Η διανομή τηλεοπτικού σήματος είναι ένας τομέας της τεχνολογίας που έχει σημειώσει τρομερή πρόοδο και συνεχίζει να εξελίσσεται στις μέρες μας, με τεράστιο εύρος εφαρμογών που συναντάμε κυρίως σε χ...
 • Infomir MAG544 & MAG544w3

  Infomir MAG544 & MAG544w3

  Τα πιο πρόσφατα μοντέλα της δημοφιλούς σειράς αποκωδικοποιητών MAG της Infomir, πέρασαν την πόρτα του εργαστηρίου της Ψηφιακής Τηλεόρασης για να τα δοκιμάσουμε και να τα παρουσιάσουμε αυτό τον μήν...