DIABASTE DWREAN DIG 166
techmail
SECURITY REPORT 129
now 33 2022
satpraxis 2022
energiatec banner

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

11 Φεβρουαρίου 2012 00:47

Δίκτυο eDonkey

Γράφει: Σωτήρης Χατζηστρατής

Το δίκτυο eDonkey (γνωστό και ως δίκτυο eDonkey2000 ή eD2k) είναι ένα αποκεντροποιημένο δίκτυο διαμοιρασμού αρχείων ανάμεσα στους χρήστες του (peer-to-peer δίκτυο), καταλληλότερο για τον διαμοιρασμό αρχείων μεγάλου μεγέθους, και τη μακρόχρονη διαθεσιμότητα τους στους χρήστες. Όπως τα περισσότερα δίκτυα διαμοιρασμού αρχείων είναι αποκεντροποιημένο, καθώς δεν υπάρχει κεντρικός κόμβος στο δίκτυο. Επίσης τα αρχεία δεν αποθηκεύονται σε ένα κεντρικό διακομιστή, αλλά ανταλλάσσονται απευθείας από τους χρήστες μεταξύ τους, με βάση την αρχή peer-to-peer (σύνδεση ενός χρήστη απευθείας με έναν άλλο). Το πρόγραμμα client (πελάτης) κάθε χρήστη μπορεί να διανέμει στο δίκτυο τα αρχεία ακόμα και αν τοπικά (στον υπολογιστή του χρήστη) βρίσκεται μέρος μόνο από αυτά.

Υπάρχουν αρκετά προγράμματα που λειτουργούν ως «πελάτες» (client) στο δίκτυο. Ιδιαίτερα γνωστά προγράμματα είναι το eDonkey2000, και το eMule, ένα δωρεάν πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού για Windows, που βασίζεται στην άδεια GNU GPL. Το eMule βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη και αντιπροσωπεύει σήμερα το 90% όλων των «πελατών» του δικτύου eD2k.

Τα προγράμματα «πελάτες» του eDonkey συνδέονται στο δίκτυο για να διαμοιράσουν μεταξύ τους αρχεία. Οι διακομιστές (server) eDonkey λειτουργούν ως κόμβοι επικοινωνίας για τα προγράμματα «πελάτες», επιτρέποντας στους χρήστες να εντοπίσουν τα αρχεία που βρίσκονται στο δίκτυο. Υπάρχουν προγράμματα διακομιστές για λειτουργικά Windows, Mac OS X, Linux, και άλλα λειτουργικά που βασίζονται στο Unix. Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να προσθέσει έναν διακομιστή eDonkey στο δίκτυο, με την εγκατάσταση και τη λειτουργία ενός προγράμματος διακομιστή eDonkey στον υπολογιστή του. Καθώς ο αριθμός των διακομιστών και οι διευθύνσεις τους αλλάζουν συχνά, τα προγράμματα «πελάτες» πρέπει να ανανεώνουν συχνά τις λίστες με τους διακομιστές. (server lists).

Τα αρχεία στο δίκτυο eDonkey αναγνωρίζονται από μία μοναδική ταυτότητα, με τη χρήση του λεγόμενου MD4 root hash (ένας τρόπος ταυτοποίησης ενός αρχείου με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά του, όπως το μέγεθος και το περιεχόμενο). Έτσι αρχεία που έχουν το ίδιο περιεχόμενο αλλά διαφορετικά ονόματα, αντιμετωπίζονται ως ένα μοναδικό αρχείο, και αρχεία με διαφορετικό περιεχόμενο αλλά ίδιο όνομα, ως διαφορετικά αρχεία.

Αναζήτηση αρχείων στο δίκτυο
Το δίκτυο eDonkey υποστηρίζει την αναζήτηση αρχείων με το όνομα τους και έναν αριθμό άλλων χαρακτηριστικών, όπως το μέγεθος, η επέκταση του αρχείου, ο ρυθμός μετάδοσης (bitrate) κλπ. Οι εκδόσεις Lugdunum των server του eDonkey υποστηρίζουν πολύπλοκες μεθόδους αναζήτησης με τη χρήση εκφράσεων Boolean πχ: «αρχείο1 AND αρχείο2 AND αρχείο3 ΝΟΤ αρχείο4». Η αναζήτηση των αρχείων γίνεται συνήθως μέσα από τα προγράμματα «πελάτες», υπάρχουν όμως και τα λεγόμενα eD2k links που φιλοξενούνται σε διάφορες ιστοσελίδες, και διευκολύνουν την έρευνα διάφορων αρχείων που διαμοιράζονται στο eDonkey δίκτυο.

Νεώτερα πρωτόκολλα
Το αρχικό δίκτυο eDonkey βασιζόταν σε κεντρικούς διακομιστές, που ανήκαν σε χρήστες που είχαν τη διάθεση να προσφέρουν το απαραίτητο εύρος ζώνης (bandwidth) και χώρους αποθήκευσης και επεξεργασίας. Οι διακομιστές αυτοί είχαν συνήθως μεγάλη κυκλοφορία και έτσι ήταν ιδιαίτερα ευάλωτοι σε επιθέσεις.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η MetaMachine, η εταιρεία που δημιούργησε το πρώτο πρόγραμμα «πελάτη» δικτύου eDonkey, ανέπτυξε το Overnet, διάδοχο του πρωτοκόλλου eDonkey. Το eMule Project ανέπτυξε επίσης το δίκτυο Kademlia (Kad), για να ξεπεραστεί η εξάρτηση από τους κεντρικούς διακομιστές. Επιπλέον το πρόγραμμα eMule περιλαμβάνει μία δυνατότητα ανταλλαγής πηγών βασισμένη καθαρά στο πρόγραμμα-πελάτη, που επιτρέπει σε ένα «πελάτη» με ‘High ID’ (δηλαδή με συνδέσεις στο δίκτυο eD2k που δεν μπλοκάρονται από ένα firewall) να συνεχίσει το κατέβασμα (ή και ανέβασμα) αρχείων από ένα μεγάλο αριθμό πηγών για πολλές ημέρες, ακόμα και αν έχει αποσυνδεθεί τελείως από τους αρχικούς διακομιστές Kad ή eD2k που επεξεργάστηκαν τις αρχικές αιτήσεις. Η συγκεκριμένη δυνατότητα ανταλλαγής πηγών σχεδιάστηκε για να μειωθεί το φορτίο στους διακομιστές κατά δύο τρίτα ή και περισσότερο για αρχεία που έχουν μεγάλο αριθμό πηγών (seeds).

eDonkey poisoning
Στο δίκτυο eDonkey έχουν κάνει την εμφάνιση τους διακομιστές που λογοκρίνουν τις αναζητήσεις για περιεχόμενο και πληροφορίες για διάφορα αρχεία με βάση τον τύπο των αρχείων (όπως για παράδειγμα αρχεία MP3) ή με λέξεις-κλειδιά. Οι διακομιστές αυτοί δίνουν αναφέρουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών που είναι συνδεμένοι σε αυτούς, και συνήθως διαδίδουν διαφημιστικό περιεχόμενο που παρουσιάζεται ως αρχεία μουσικής ή βίντεο.

Προγράμματα server
Το δημοφιλέστερο λογισμικό διακομιστή που χρησιμοποιείται στο δίκτυο eDk2 είναι γνωστό ως «Lugdunum server». Τα προγράμματα Lugdunum server παρέχονται δωρεάν, είναι όμως κλειστού λογισμικού. Ο λόγος για τον οποίο δεν ανοίγεται ο πηγαίος κώδικας είναι για να αποτραπεί η εύκολη δημιουργία ψεύτικων διακομιστών και η αποτροπή επίθεσης στον ίδιο τον διακομιστή.
Τον Σεπτέμβριο του 2007 ανακοινώθηκε ένα νέο λογισμικό server στην ιστοσελίδα του eMule, που λεγόταν satan-edonkey-server. Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε με την αντίστροφη μηχανική (reverse engineering) του πρωτοκόλλου edonkey. Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν.

Προγράμματα «πελάτες» (client)
Υπάρχουν πολλά προγράμματα «πελάτες» για το eDonkey δίκτυο. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκουμε τα aMule, eDonkey2000, eMule, eMule Plus, iMule, JMule, Jubster, IMule, MLDonkey, Morpheus, Shareaza, και άλλα.

Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/EDonkey_network

 

Το δίκτυο eDonkey (γνωστό και ως δίκτυο eDonkey2000 ή eD2k) είναι ένα αποκεντροποιημένο δίκτυο διαμοιρασμού αρχείων ανάμεσα στους χρήστες του (peer-to-peer δίκτυο), καταλληλότερο για τον διαμοιρασμό αρχείων μεγάλου μεγέθους, και τη μακρόχρονη διαθεσιμότητα τους στους χρήστες. Όπως τα περισσότερα δίκτυα διαμοιρασμού αρχείων είναι αποκεντροποιημένο, καθώς δεν υπάρχει κεντρικός κόμβος στο δίκτυο. Επίσης τα αρχεία δεν αποθηκεύονται σε ένα κεντρικό διακομιστή, αλλά ανταλλάσσονται απευθείας από τους χρήστες μεταξύ τους, με βάση την αρχή peer-to-peer (σύνδεση ενός χρήστη απευθείας με έναν άλλο). Το πρόγραμμα client (πελάτης) κάθε χρήστη μπορεί να διανέμει στο δίκτυο τα αρχεία ακόμα και αν τοπικά (στον υπολογιστή του χρήστη) βρίσκεται μέρος μόνο από αυτά.

Υπάρχουν αρκετά προγράμματα που λειτουργούν ως «πελάτες» (client) στο δίκτυο. Ιδιαίτερα γνωστά προγράμματα είναι το eDonkey2000, και το eMule, ένα δωρεάν πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού για Windows, που βασίζεται στην άδεια GNU GPL. Το eMule βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη και αντιπροσωπεύει σήμερα το 90% όλων των «πελατών» του δικτύου eD2k.

Τα προγράμματα «πελάτες» του eDonkey συνδέονται στο δίκτυο για να διαμοιράσουν μεταξύ τους αρχεία. Οι διακομιστές (server) eDonkey λειτουργούν ως κόμβοι επικοινωνίας για τα προγράμματα «πελάτες», επιτρέποντας στους χρήστες να εντοπίσουν τα αρχεία που βρίσκονται στο δίκτυο. Υπάρχουν προγράμματα διακομιστές για λειτουργικά Windows, Mac OS X, Linux, και άλλα λειτουργικά που βασίζονται στο Unix. Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να προσθέσει έναν διακομιστή eDonkey στο δίκτυο, με την εγκατάσταση και τη λειτουργία ενός προγράμματος διακομιστή eDonkey στον υπολογιστή του. Καθώς ο αριθμός των διακομιστών και οι διευθύνσεις τους αλλάζουν συχνά, τα προγράμματα «πελάτες» πρέπει να ανανεώνουν συχνά τις λίστες με τους διακομιστές. (server lists).

Τα αρχεία στο δίκτυο eDonkey αναγνωρίζονται από μία μοναδική ταυτότητα, με τη χρήση του λεγόμενου MD4 root hash (ένας τρόπος ταυτοποίησης ενός αρχείου με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά του, όπως το μέγεθος και το περιεχόμενο). Έτσι αρχεία που έχουν το ίδιο περιεχόμενο αλλά διαφορετικά ονόματα, αντιμετωπίζονται ως ένα μοναδικό αρχείο, και αρχεία με διαφορετικό περιεχόμενο αλλά ίδιο όνομα, ως διαφορετικά αρχεία.

Αναζήτηση αρχείων στο δίκτυο
Το δίκτυο eDonkey υποστηρίζει την αναζήτηση αρχείων με το όνομα τους και έναν αριθμό άλλων χαρακτηριστικών, όπως το μέγεθος, η επέκταση του αρχείου, ο ρυθμός μετάδοσης (bitrate) κλπ. Οι εκδόσεις Lugdunum των server του eDonkey υποστηρίζουν πολύπλοκες μεθόδους αναζήτησης με τη χρήση εκφράσεων Boolean πχ: «αρχείο1 AND αρχείο2 AND αρχείο3 ΝΟΤ αρχείο4». Η αναζήτηση των αρχείων γίνεται συνήθως μέσα από τα προγράμματα «πελάτες», υπάρχουν όμως και τα λεγόμενα eD2k links που φιλοξενούνται σε διάφορες ιστοσελίδες, και διευκολύνουν την έρευνα διάφορων αρχείων που διαμοιράζονται στο eDonkey δίκτυο.

Νεώτερα πρωτόκολλα
Το αρχικό δίκτυο eDonkey βασιζόταν σε κεντρικούς διακομιστές, που ανήκαν σε χρήστες που είχαν τη διάθεση να προσφέρουν το απαραίτητο εύρος ζώνης (bandwidth) και χώρους αποθήκευσης και επεξεργασίας. Οι διακομιστές αυτοί είχαν συνήθως μεγάλη κυκλοφορία και έτσι ήταν ιδιαίτερα ευάλωτοι σε επιθέσεις.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η MetaMachine, η εταιρεία που δημιούργησε το πρώτο πρόγραμμα «πελάτη» δικτύου eDonkey, ανέπτυξε το Overnet, διάδοχο του πρωτοκόλλου eDonkey. Το eMule Project ανέπτυξε επίσης το δίκτυο Kademlia (Kad), για να ξεπεραστεί η εξάρτηση από τους κεντρικούς διακομιστές. Επιπλέον το πρόγραμμα eMule περιλαμβάνει μία δυνατότητα ανταλλαγής πηγών βασισμένη καθαρά στο πρόγραμμα-πελάτη, που επιτρέπει σε ένα «πελάτη» με ‘High ID’ (δηλαδή με συνδέσεις στο δίκτυο eD2k που δεν μπλοκάρονται από ένα firewall) να συνεχίσει το κατέβασμα (ή και ανέβασμα) αρχείων από ένα μεγάλο αριθμό πηγών για πολλές ημέρες, ακόμα και αν έχει αποσυνδεθεί τελείως από τους αρχικούς διακομιστές Kad ή eD2k που επεξεργάστηκαν τις αρχικές αιτήσεις. Η συγκεκριμένη δυνατότητα ανταλλαγής πηγών σχεδιάστηκε για να μειωθεί το φορτίο στους διακομιστές κατά δύο τρίτα ή και περισσότερο για αρχεία που έχουν μεγάλο αριθμό πηγών (seeds).

eDonkey poisoning
Στο δίκτυο eDonkey έχουν κάνει την εμφάνιση τους διακομιστές που λογοκρίνουν τις αναζητήσεις για περιεχόμενο και πληροφορίες για διάφορα αρχεία με βάση τον τύπο των αρχείων (όπως για παράδειγμα αρχεία MP3) ή με λέξεις-κλειδιά. Οι διακομιστές αυτοί δίνουν αναφέρουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών που είναι συνδεμένοι σε αυτούς, και συνήθως διαδίδουν διαφημιστικό περιεχόμενο που παρουσιάζεται ως αρχεία μουσικής ή βίντεο.

Προγράμματα server
Το δημοφιλέστερο λογισμικό διακομιστή που χρησιμοποιείται στο δίκτυο eDk2 είναι γνωστό ως «Lugdunum server». Τα προγράμματα Lugdunum server παρέχονται δωρεάν, είναι όμως κλειστού λογισμικού. Ο λόγος για τον οποίο δεν ανοίγεται ο πηγαίος κώδικας είναι για να αποτραπεί η εύκολη δημιουργία ψεύτικων διακομιστών και η αποτροπή επίθεσης στον ίδιο τον διακομιστή.
Τον Σεπτέμβριο του 2007 ανακοινώθηκε ένα νέο λογισμικό server στην ιστοσελίδα του eMule, που λεγόταν satan-edonkey-server. Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε με την αντίστροφη μηχανική (reverse engineering) του πρωτοκόλλου edonkey. Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν.

Προγράμματα «πελάτες» (client)
Υπάρχουν πολλά προγράμματα «πελάτες» για το eDonkey δίκτυο. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκουμε τα aMule, eDonkey2000, eMule, eMule Plus, iMule, JMule, Jubster, IMule, MLDonkey, Morpheus, Shareaza, και άλλα.

Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/EDonkey_network

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • YDS-TC012 & YDS-TC018

  YDS-TC012 & YDS-TC018

  Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή των νέων φορτιστών YDS-TC012 και YDS-TC018. Πρόκειται για universal επιτοίχιους φορτιστές USB 5V με μέγιστο ρεύμα εξόδου 3A. Υποστηρίζουν το πρό...
 • TP-LINK: Ο παγκοσμίως Νο.1 πάροχος προϊόντων Wi-Fi για 11 συνεχή χρόνια

  TP-LINK: Ο παγκοσμίως Νο.1 πάροχος προϊόντων Wi-Fi για 11 συνεχή χρόνια

  Για 11 συνεχή έτη, η TP-Link® κατατάσσεται παγκοσμίως ως ο Νο.1 πάροχος σε συσκευές WLAN, συγκεντρώνοντας μερίδιο 17,8% της παγκόσμιας αγοράς. Το συγκεκριμένο επίτευγμα είναι αποτέλεσμα της υποστή...
 • AVM FRITZ!Repeater 1200 AX

  AVM FRITZ!Repeater 1200 AX

  Η εταιρεία AMY A.E. διαθέτει στην ελληνική αγορά μια οικονομική συσκευή της γερμανικής AVM για την επέκταση του οικιακού WLAN. Πρόκειται για το FRITZ!Repeater 1200 AX, έναν επαναλήπτη 2 ζωνών που ...
 • DEEPCOOL CASTLE 240EX A-RGB

  DEEPCOOL CASTLE 240EX A-RGB

  Η DEEPCOOL, μια εταιρεία με εξειδίκευση σε υδροψύξεις και κουτιά RGB, παρουσιάζει την νέα AIO υδρόψυξη CASTLE 240EX A-RGB, η οποία προσφέρει τέλειο αποτέλεσμα φωτισμού για το PC σας χάρη στο ενσωμ...
 • PROMAX TVHUNTER+

  PROMAX TVHUNTER+

  Το TVHunter+ είναι ένα μικρό, φορητό & εύκολο στη χρήση πεδιόμετρο που έχει σχεδιαστεί για την εγκατάσταση της Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης και για τα δύο συστήματα ψηφιακής τηλεόρασης, DVB-T ...
 • Mistral Wind Maxi

  Mistral Wind Maxi

  Η wind Maxi είναι η ενισχυμένη έκδοση της απλής κεραίας Wind. Προορίζoνται και οι δύο για περιοχές με ισχυρούς ανέμους και πολύ ήλιο, όπως είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στα νησιά. Η Wi...
 • SONORA WONDERWALL 600 FULL EMOTION

  SONORA WONDERWALL 600 FULL EMOTION

  Η επιτοίχια βάση SONORA WONDERWALL 600 FULL EMOTION TILT είναι κατάλληλη για τηλεοράσεις 42" έως 75" ιντσών, με μέγιστο βάρος 45 κιλών και max VESA 600x400. Διαθέτει σύστημα εύκολης ρύθμισης της ο...
 • ANGA PS-5 / PS-10 / PS-20 / PS-30

  ANGA PS-5 / PS-10 / PS-20 / PS-30

  Η εταιρεία STAM Electronics ανακοινώνει την παραλαβή νέας σειράς κεραιών UHF της ANGA. Πρόκειται για κεραίες εξωτερικού χώρου με ενσωματωμένο φίλτρο LTE 5G, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ανά...
 • PROMAX RANGER mini

  PROMAX RANGER mini

  Ο εξαιρετικά συμπαγής αναλυτής PROMAX RANGER mini, έχει σχεδιαστεί για την εγκατάσταση κεραιών TV/SAT, καθώς και συστημάτων διανομής. Το συγκεκριμένο πεδιόμετρο είναι συμβατό με τα πρότυπα DVB-T/T...
 • TP-LINK TL-SM311LS/LM & TL-SM5310-T

  TP-LINK TL-SM311LS/LM & TL-SM5310-T

  Η εταιρεία TP-Link διαθέτει SFP Modules που είναι συμβατά με τις θύρες SFP+ των νέων της Multi-Gigabit Switches. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε: Τα MiniGBIC Modules TL-SM311LS και TL-SM311LM που είνα...
 • AVM WireGuard

  AVM WireGuard

  Η πρόσβαση στο FRITZ!Box, το σύστημα NAS ή άλλες συσκευές του οικιακού δικτύου εν κινήσει, μπορεί να γίνει δυνατή με ένα ασφαλές εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN). Με τη νέα δυνατότητα WireGuard της ...
 • MELICONI FlatStyle ES 800

  MELICONI FlatStyle ES 800

  Η Meliconi, ηγέτης στην κατηγορία των επιτοίχιων και επιτραπέζιων βάσεων TV, παρουσιάζει την σειρά FlatStyle, με την εγγύηση της εξ' ολοκλήρου Ιταλικής κατασκευής, εστιάζοντας στη λειτουργικότητα....

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, Τεύχος 167

  Ψηφιακή Τηλεόραση, Τεύχος 167

  Το νέο τεύχος Αυγούστου 2022 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Έπειτα από...
 • Disney+

  Disney+

  Έπειτα από σχεδόν ένα χρόνο αναμονής λόγω της αναβολής της προγραμματισμένης για πέρυσι έλευσής του στην Ελλάδα, η είσοδος του Disney+ στην εγχώρια αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης είναι πλέον γ...
 • AVM FRITZ!Box 4060

  AVM FRITZ!Box 4060

  Η γερμανική AVM διευρύνει την οικογένεια FRITZ!Box, παρουσιάζοντας ένα νέο μοντέλο με προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και εντελώς ανανεωμένη εμφάνιση. Πρόκειται για το FRITZ!Box 4060, το οποίο δε...
 • OCTAGON SX988 4K UHD IP

  OCTAGON SX988 4K UHD IP

  Η γερμανική OCTAGON διευρύνει την οικογένεια των ψηφιακών της δεκτών, παρουσιάζοντας ένα νέο μοντέλο. Πρόκειται για τον SX988 4K UHD IP που αποτελεί τη νέα γενιά της σειράς SX IP, με επεξεργαστή 6...
ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΙ HD TV

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Please enable the javascript to submit this form


Digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design