30 Μαΐου 2011 14:51

2 ομοαξονικές γραμμές – 2 δορυφόροι – 16 χρήστες

Τι κρύβεται από πίσω; Η τεχνολογία Unicable

Γράφει: Παύλος Κερασίδης
admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F05%252F90d6095880b99c809f231ad373df92a2 XL

Featured | Η τεχνολογία Unicable ήρθε και άλλαξε τα δεδομένα με τα οποία σκεφτόμαστε τη δορυφορική διανομή. Παλαιότερα, από έναν πολυδιακόπτη έπρεπε να οδηγείται ένα καλώδιο προς κάθε ανεξάρτητο δέκτη της διανομής και συνεπώς έπρεπε να έχουμε τόσες ομοαξονικές καθόδους, όσοι ήταν οι δέκτες της εγκατάστασης. Πλέον, με την τεχνολογία Unicable, κάτι που παλαιότερα θεωρούνταν αδιανόητο, είναι εφικτό. Δύο κάτοπτρα οδηγούνται στις εισόδους ενός Unicable πολυδιακόπτη και δύο καλώδια ξεκινούν από τις δύο εξόδους του πολυδιακόπτη, για να τροφοδοτήσουν 16 δορυφορικούς δέκτες πλήρως ανεξάρτητους μεταξύ τους…

Οι πολυδιακόπτες έχουν επικρατήσει στο χώρο των δορυφορικών εγκαταστάσεων, επιτρέποντας την ταυτόχρονη θέαση ενός δορυφόρου από ανεξάρτητους χρήστες. Ένα σημαντικό πρόβλημα όμως των πολυδιακοπτών, είναι οι πολλές κάθοδοι καλωδίων, αφού πρέπει ο δέκτης κάθε χρήστη να οδηγείται απευθείας σε μία από τις εξόδους του πολυδιακόπτη. Μια εναλλακτική πρόταση ήρθε με την τεχνολογία Unicable, όπου ένα «έξυπνο» LNB μπορούσε να τροφοδοτήσει μέσω ενός καλωδίου τέσσερις ανεξάρτητους χρήστες. Ήρθε όμως η στιγμή όπου ο πολυδιακόπτης παντρεύτηκε την τεχνολογία Unicable και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, επιτρέποντας 16 χρήστες να είναι πλήρως ανεξάρτητοι μεταξύ τους, μέσω δύο ομοαξονικών καθόδων, ο οποίος παρεμπιπτόντως δέχεται δύο δορυφόρους στην είσοδό του, αλλά και επίγειο σήμα. Για τη δοκιμή μας θα χρησιμοποιήσουμε το σύστημα Unicable της Delta Electronics.
 
Τεχνολογία Unicable
Την τεχνολογία Unicable την πρωτοσυναντήσαμε ενσωματωμένη μέσα σε ένα LNB και στους δορυφορικούς δέκτες που συνόδευε. Σκοπός της τεχνολογίας είναι να αντικαταστήσει τις πολλαπλές καθόδους από τις αντίστοιχες εξόδους ενός πολυδιακόπτη, με ένα μόνο καλώδιο, διατηρώντας ωστόσο την ανεξαρτησία στους τελικούς χρήστες. Την ίδια τεχνολογία συναντάμε τώρα στον πολυδιακόπτη της Delta Electronics. Ένα Quattro LNB λαμβάνει και οδηγεί στον πολυδιακόπτη τις τέσσερις δορυφορικές μπάντες Vertical/High, Vertical/Low, Horizontal/High και Horizontal/Low, υποβιβάζοντας τα σήματα που λαμβάνει σε κάθε μπάντα με τους Τοπικούς Ταλαντωτές στην Υψηλή και Χαμηλή μπάντα. Έπειτα, τα σήματα πολυπλέκονται σε ένα πίνακα στα διάφορα SCR (Sat Channel Router) chips. Τα SCR chips λαμβάνουν από το δέκτη το επιθυμητό πρόγραμμα, που επεξεργάζεται από τον ελεγκτή Unicable MCU (Micro Controller Unit), σύμφωνα με τo πρωτόκολλο DiSEqC. Τα SCR chips πραγματοποιούν άλλη μία υποβίβαση σε μία συχνότητα ενός IF καναλιού, που φιλτράρεται και ενισχύεται σε ένα μονό καλώδιο. Ο Unicable πολυδιακόπτης είναι στην πραγματικότητα ένας πολυκάναλος διακομιστής, που μετασχηματίζει την IF έξοδο που λαμβάνει από κάθε δέκτη. Πιο συγκεκριμένα, ο πολυδιακόπτης σε κάθε μία από τις δύο εξόδους του, βγάζει 8 συχνότητες IF με τις οποίες επικοινωνεί με τους δέκτες. Κάθε μία από αυτές τις συχνότητες αντιστοιχεί σε ένα δέκτη και μόνο, ώστε να επιτευχθεί η ανεξαρτησία μεταξύ τους. Στον πίνακα μπορείτε να δείτε τις 8 IF συχνότητες και το κανάλι – διεύθυνση που αντιστοιχεί σε κάθε SCR.

Δέκτης

Συχνότητα (σε MHz)

SCR – Διεύθυνση (Κανάλι)

1

2

3

4

5

6

7

8

1284

1400

1516

1632

1748

1864

1980

2096

1

2

3

4

5

6

7

8


Εγκατάσταση και Συνδεσμολογία

Στα σχήματα 1 και 2 βλέπουμε τις δύο πιθανές συνδεσμολογίες του συστήματος της Delta Electronics. Και στις δύο περιπτώσεις, ο πολυδιακόπτης λαμβάνει τις εξόδους δύο Quatro LNB από ισάριθμα κάτοπτρα. Να επισημάνουμε ότι τα Quattro LNB είναι κοινά, αφού όπως αναφέραμε, το σύστημα Unicable ενσωματώνεται στον πολυδιακόπτη. Όσον αφορά τις εισόδους του, ο πολυδιακόπτης μπορεί να δεχτεί και επίγεια λήψη. Στο σχήμα 1 βλέπουμε την εγκατάσταση του συστήματος με χρήση πριζών διέλευσης. Οι δύο έξοδοι του πολυδιακόπτη οδηγούνται σε δύο στήλες από οχτώ πρίζες διέλευσης η καθεμιά (εκτός από την τελευταία που είναι τερματική) και τροφοδοτούν συνολικά 16 δορυφορικούς δέκτες SDR 510 U της Delta Electronics. Στο σχήμα 2 έχουμε μια μικρή παραλλαγή της εγκατάστασης, όπου χρησιμοποιείται ένα δορυφορικό splitter αντί για τις πρίζες διέλευσης. Θεωρώντας ως δεδομένο ότι οι πρίζες της στήλης στο σχήμα 1 είναι κλιμακούμενης αποδέσμευσης ώστε να λαμβάνουμε ίδια απολαβή και στους οχτώ δέκτες της στήλης, το αποτέλεσμα είναι ίδιο και στις δύο περιπτώσεις των εγκαταστάσεων και η επιλογή της συνδεσμολογίας εξαρτάται καθαρά από τη φύση της εγκατάστασης.
 
Ρύθμιση του συστήματος
Όπως θα έχετε καταλάβει, ο πολυδιακόπτης SUM 928 δουλεύει παρέα με τους δέκτες SDR 510 U, διαμορφώνοντας την πρόταση της Delta Electronics. Αφού έχουμε κάνει την απαραίτητη συνδεσμολογία, προχωράμε με το σετάρισμα των δεκτών. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή και ουσιαστικά αποτελείται από ελάχιστα βήματα. Ξεκινάμε επιλέγοντας γλώσσα (εικόνα 1). Μετά, οδηγούμαστε στο μενού της εικόνας 2, όπου πέρα από τις δύο προφανείς επιλογές, μπορούμε να επιλέξουμε να φορτώσει ο δέκτης μια προρυθμισμένη λίστα καναλιών. Εμείς επιλέγουμε την πρώτη επιλογή και περνάμε στην καρτέλα της εικόνας 3. Αριστερά επιλέγουμε το δορυφόρο που κάνουμε λήψη και δεξιά στο LNB Type επιλέγουμε Unicable και πατάμε ΟΚ. Στην καρτέλα Unicable Setting (εικόνα 4) αντιστοιχίζουμε μία από τις οχτώ διαθέσιμες συχνότητες του πολυδιακόπτη και το αντίστοιχο κανάλι, όπως φαίνεται στον πίνακα 1. Προσοχή, κάθε δέκτης έχει διαφορετική συχνότητα και κανάλι. Εάν χρησιμοποιούμε DiSEqC, μπορούμε να το ρυθμίσουμε όπως φαίνεται στην εικόνα 5. Ουσιαστικά, οι ρυθμίσεις του συστήματος Unicable έχουν πλέον πραγματοποιηθεί και από το σημείο αυτό υπολείπονται οι συνηθισμένες ρυθμίσεις των δεκτών (αναζήτηση καναλιών, δημιουργία αγαπημένων κ.τ.λ.). Στη δοκιμή που πραγματοποιήσαμε για να γνωρίσουμε το σύστημα, είχαμε στη διάθεσή μας τέσσερις δέκτες και τους συνδέσαμε μεταξύ τους είτε με δορυφορικό splitter είτε με πρίζες διέλευσης. Το σύστημα δούλεψε άρτια και στις δύο περιπτώσεις, μόνο που παρατηρήσαμε ότι πρέπει να είναι δηλωμένα τα κανάλια 1 και 8 για να αποδώσει σωστά τις IF συχνότητες ο πολυδιακόπτης.
 
Πλεονεκτήματα του συστήματος
Τα οφέλη του συστήματος είναι πολύ σημαντικά και ουσιαστικά. Καταρχήν, η απαλλαγή των πολλαπλών καθόδων ομοαξονικών καλωδίων διευκολύνει πολύ μια εγκατάσταση. Γνωρίζοντας ειδικά, τα εκάστοτε προβλήματα συνεννόησης με τους ηλεκτρολόγους, εκτιμάμε περισσότερο την απλοϊκότητα του δικτύου του συστήματος. Επίσης σημαντική είναι η εύκολη προσαρμογή του συστήματος σε υπάρχοντα καλωδιακά δίκτυα, όπου λειτουργούν με στήλες και πρίζες διέλευσης και θα ήταν αδύνατο να εγκατασταθεί πολυδιακόπτης. Τέλος, η πανεύκολη επέκταση του συστήματος δεν θα μας προβληματίσει στην περίπτωση που χρειαστεί να προστεθεί ένας επιπλέον χρήστης, ο οποίος απλά θα «κλέψει» σήμα από μια πρίζα διέλευσης, από τη loop through ενός δέκτη είτε μέσω ενός splitter σε μία γραμμή. Υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ενισχυτή γραμμής για κάθε έξοδο του πολυδιακόπτη, στην περίπτωση που το σήμα που θα φτάσει στους δέκτες δεν είναι αρκετό.
 
Ο πολυδιακόπτης
Εντυπωσιακός στο εσωτερικό του, όσο εντυπωσιακός και στη λειτουργία του, είναι ο πολυδιακόπτης της Delta Electronics. Διαθέτει ρυθμιστικά απολαβής στις δύο εξόδους IF, όπως και στην έξοδο της επίγειας τηλεόρασης (0-20dΒ). Με τις υψηλές του στάθμες εξόδου και τις πολλαπλές εισόδους του, που δέχονται μέχρι και δύο δορυφόρους, αλλά και επίγειο σήμα, μπορεί να καλύψει μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων (στάθμη εξόδου 113dbμV για τα επίγεια και 114dbμV στα δορυφορικά). Στο εσωτερικό του, διαθέτει jumper για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του τόνου των 22KHz, όπως και jumper για να ενισχύει ή να λειτουργεί παθητικά στην επίγεια κεραία. Με την τεχνολογία Unicable που ενσωματώνει, παρέχει οχτώ IF συχνότητες σε κάθε μία από τις δύο εξόδους του, καταφέρνοντας να εξυπηρετήσει συνολικά 16 ανεξάρτητους τελικούς χρήστες, μέσα από μόνο δύο στήλες καλωδίων. Φυσικά, ο πολυδιακόπτης, εκτός από τους δέκτες της Delta Electronics, μπορεί να συνεργαστεί με οποιοδήποτε δέκτη, υποστηρίζει τα ίδια πρωτόκολλα επικοινωνίας.
 
Οι δορυφορικοί δέκτες
Οι δέκτες που συνοδεύουν τον πολυδιακόπτη, όπως προαναφέραμε, είναι πολύ απλοί στη ρύθμισή τους όσον αφορά το Unicable σύστημα. Από εκεί και πέρα, λειτουργούν σαν κοινοί δορυφορικοί δέκτες με απλά και πρακτικά μενού. Εύκολη αναζήτηση προγραμμάτων (εικόνα 7), αρκετές (12) λίστες αγαπημένων (εικόνα 8), δυνατότητα αναβάθμισης της βάσης δεδομένων από άλλο δέκτη μέσω RS-232 (εικόνα 9) και EPG (εικόνα 10), είναι μερικές από τις δυνατότητές τους. Υποστηρίζει DiSEqC 1/0/1.1/1.2/USALS, ενώ στον τομέα της αποκρυπτογράφησης, ο δέκτης είναι εξοπλισμένος με 2 Common Interface.

Οι πολυδιακόπτες έχουν επικρατήσει στο χώρο των δορυφορικών εγκαταστάσεων, επιτρέποντας την ταυτόχρονη θέαση ενός δορυφόρου από ανεξάρτητους χρήστες. Ένα σημαντικό πρόβλημα όμως των πολυδιακοπτών, είναι οι πολλές κάθοδοι καλωδίων, αφού πρέπει ο δέκτης κάθε χρήστη να οδηγείται απευθείας σε μία από τις εξόδους του πολυδιακόπτη. Μια εναλλακτική πρόταση ήρθε με την τεχνολογία Unicable, όπου ένα «έξυπνο» LNB μπορούσε να τροφοδοτήσει μέσω ενός καλωδίου τέσσερις ανεξάρτητους χρήστες. Ήρθε όμως η στιγμή όπου ο πολυδιακόπτης παντρεύτηκε την τεχνολογία Unicable και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, επιτρέποντας 16 χρήστες να είναι πλήρως ανεξάρτητοι μεταξύ τους, μέσω δύο ομοαξονικών καθόδων, ο οποίος παρεμπιπτόντως δέχεται δύο δορυφόρους στην είσοδό του, αλλά και επίγειο σήμα. Για τη δοκιμή μας θα χρησιμοποιήσουμε το σύστημα Unicable της Delta Electronics.

Τεχνολογία Unicable

Την τεχνολογία Unicable την πρωτοσυναντήσαμε ενσωματωμένη μέσα σε ένα LNB και στους δορυφορικούς δέκτες που συνόδευε. Σκοπός της τεχνολογίας είναι να αντικαταστήσει τις πολλαπλές καθόδους από τις αντίστοιχες εξόδους ενός πολυδιακόπτη, με ένα μόνο καλώδιο, διατηρώντας ωστόσο την ανεξαρτησία στους τελικούς χρήστες. Την ίδια τεχνολογία συναντάμε τώρα στον πολυδιακόπτη της Delta Electronics. Ένα Quattro LNB λαμβάνει και οδηγεί στον πολυδιακόπτη τις τέσσερις δορυφορικές μπάντες Vertical/High, Vertical/Low, Horizontal/High και Horizontal/Low, υποβιβάζοντας τα σήματα που λαμβάνει σε κάθε μπάντα με τους Τοπικούς Ταλαντωτές στην Υψηλή και Χαμηλή μπάντα. Έπειτα, τα σήματα πολυπλέκονται σε ένα πίνακα στα διάφορα SCR (Sat Channel Router) chips. Τα SCR chips λαμβάνουν από το δέκτη το επιθυμητό πρόγραμμα, που επεξεργάζεται από τον ελεγκτή Unicable MCU (Micro Controller Unit), σύμφωνα με τo πρωτόκολλο DiSEqC. Τα SCR chips πραγματοποιούν άλλη μία υποβίβαση σε μία συχνότητα ενός IF καναλιού, που φιλτράρεται και ενισχύεται σε ένα μονό καλώδιο. Ο Unicable πολυδιακόπτης είναι στην πραγματικότητα ένας πολυκάναλος διακομιστής, που μετασχηματίζει την IF έξοδο που λαμβάνει από κάθε δέκτη. Πιο συγκεκριμένα, ο πολυδιακόπτης σε κάθε μία από τις δύο εξόδους του, βγάζει 8 συχνότητες IF με τις οποίες επικοινωνεί με τους δέκτες. Κάθε μία από αυτές τις συχνότητες αντιστοιχεί σε ένα δέκτη και μόνο, ώστε να επιτευχθεί η ανεξαρτησία μεταξύ τους. Στον πίνακα 1 μπορείτε να δείτε τις 8 IF συχνότητες και το κανάλι – διεύθυνση που αντιστοιχεί σε κάθε SCR.

Εγκατάσταση και Συνδεσμολογία

Στα σχήματα 1 και 2 βλέπουμε τις δύο πιθανές συνδεσμολογίες του συστήματος της Delta Electronics. Και στις δύο περιπτώσεις, ο πολυδιακόπτης λαμβάνει τις εξόδους δύο Quatro LNB από ισάριθμα κάτοπτρα. Να επισημάνουμε ότι τα Quattro LNB είναι κοινά, αφού όπως αναφέραμε, το σύστημα Unicable ενσωματώνεται στον πολυδιακόπτη. Όσον αφορά τις εισόδους του, ο πολυδιακόπτης μπορεί να δεχτεί και επίγεια λήψη. Στο σχήμα 1 βλέπουμε την εγκατάσταση του συστήματος με χρήση πριζών διέλευσης. Οι δύο έξοδοι του πολυδιακόπτη οδηγούνται σε δύο στήλες από οχτώ πρίζες διέλευσης η καθεμιά (εκτός από την τελευταία που είναι τερματική) και τροφοδοτούν συνολικά 16 δορυφορικούς δέκτες SDR 510 U της Delta Electronics. Στο σχήμα 2 έχουμε μια μικρή παραλλαγή της εγκατάστασης, όπου χρησιμοποιείται ένα δορυφορικό splitter αντί για τις πρίζες διέλευσης. Θεωρώντας ως δεδομένο ότι οι πρίζες της στήλης στο σχήμα 1 είναι κλιμακούμενης αποδέσμευσης ώστε να λαμβάνουμε ίδια απολαβή και στους οχτώ δέκτες της στήλης, το αποτέλεσμα είναι ίδιο και στις δύο περιπτώσεις των εγκαταστάσεων και η επιλογή της συνδεσμολογίας εξαρτάται καθαρά από τη φύση της εγκατάστασης.

Ρύθμιση του συστήματος

Όπως θα έχετε καταλάβει, ο πολυδιακόπτης SUM 928 δουλεύει παρέα με τους δέκτες SDR 510 U, διαμορφώνοντας την πρόταση της Delta Electronics. Αφού έχουμε κάνει την απαραίτητη συνδεσμολογία, προχωράμε με το σετάρισμα των δεκτών. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή και ουσιαστικά αποτελείται από ελάχιστα βήματα. Ξεκινάμε επιλέγοντας γλώσσα (εικόνα 1). Μετά, οδηγούμαστε στο μενού της εικόνας 2, όπου πέρα από τις δύο προφανείς επιλογές, μπορούμε να επιλέξουμε να φορτώσει ο δέκτης μια προρυθμισμένη λίστα καναλιών. Εμείς επιλέγουμε την πρώτη επιλογή και περνάμε στην καρτέλα της εικόνας 3. Αριστερά επιλέγουμε το δορυφόρο που κάνουμε λήψη και δεξιά στο LNB Type επιλέγουμε Unicable και πατάμε ΟΚ. Στην καρτέλα Unicable Setting (εικόνα 4) αντιστοιχίζουμε μία από τις οχτώ διαθέσιμες συχνότητες του πολυδιακόπτη και το αντίστοιχο κανάλι, όπως φαίνεται στον πίνακα 1. Προσοχή, κάθε δέκτης έχει διαφορετική συχνότητα και κανάλι. Εάν χρησιμοποιούμε DiSEqC, μπορούμε να το ρυθμίσουμε όπως φαίνεται στην εικόνα 5. Ουσιαστικά, οι ρυθμίσεις του συστήματος Unicable έχουν πλέον πραγματοποιηθεί και από το σημείο αυτό υπολείπονται οι συνηθισμένες ρυθμίσεις των δεκτών (αναζήτηση καναλιών, δημιουργία αγαπημένων κ.τ.λ.). Στη δοκιμή που πραγματοποιήσαμε για να γνωρίσουμε το σύστημα, είχαμε στη διάθεσή μας τέσσερις δέκτες και τους συνδέσαμε μεταξύ τους είτε με δορυφορικό splitter είτε με πρίζες διέλευσης. Το σύστημα δούλεψε άρτια και στις δύο περιπτώσεις, μόνο που παρατηρήσαμε ότι πρέπει να είναι δηλωμένα τα κανάλια 1 και 8 για να αποδώσει σωστά τις IF συχνότητες ο πολυδιακόπτης.

Πλεονεκτήματα του συστήματος

Τα οφέλη του συστήματος είναι πολύ σημαντικά και ουσιαστικά. Καταρχήν, η απαλλαγή των πολλαπλών καθόδων ομοαξονικών καλωδίων διευκολύνει πολύ μια εγκατάσταση. Γνωρίζοντας ειδικά, τα εκάστοτε προβλήματα συνεννόησης με τους ηλεκτρολόγους, εκτιμάμε περισσότερο την απλοϊκότητα του δικτύου του συστήματος. Επίσης σημαντική είναι η εύκολη προσαρμογή του συστήματος σε υπάρχοντα καλωδιακά δίκτυα, όπου λειτουργούν με στήλες και πρίζες διέλευσης και θα ήταν αδύνατο να εγκατασταθεί πολυδιακόπτης. Τέλος, η πανεύκολη επέκταση του συστήματος δεν θα μας προβληματίσει στην περίπτωση που χρειαστεί να προστεθεί ένας επιπλέον χρήστης, ο οποίος απλά θα «κλέψει» σήμα από μια πρίζα διέλευσης, από τη loop through ενός δέκτη είτε μέσω ενός splitter σε μία γραμμή. Υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ενισχυτή γραμμής για κάθε έξοδο του πολυδιακόπτη, στην περίπτωση που το σήμα που θα φτάσει στους δέκτες δεν είναι αρκετό.

 

Ο πολυδιακόπτης

Εντυπωσιακός στο εσωτερικό του, όσο εντυπωσιακός και στη λειτουργία του, είναι ο πολυδιακόπτης της Delta Electronics. Διαθέτει ρυθμιστικά απολαβής στις δύο εξόδους IF, όπως και στην έξοδο της επίγειας τηλεόρασης (0-20dΒ). Με τις υψηλές του στάθμες εξόδου και τις πολλαπλές εισόδους του, που δέχονται μέχρι και δύο δορυφόρους, αλλά και επίγειο σήμα, μπορεί να καλύψει μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων (στάθμη εξόδου 113dbμV για τα επίγεια και 114dbμV στα δορυφορικά). Στο εσωτερικό του, διαθέτει jumper για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του τόνου των 22KHz, όπως και jumper για να ενισχύει ή να λειτουργεί παθητικά στην επίγεια κεραία. Με την τεχνολογία Unicable που ενσωματώνει, παρέχει οχτώ IF συχνότητες σε κάθε μία από τις δύο εξόδους του, καταφέρνοντας να εξυπηρετήσει συνολικά 16 ανεξάρτητους τελικούς χρήστες, μέσα από μόνο δύο στήλες καλωδίων. Φυσικά, ο πολυδιακόπτης, εκτός από τους δέκτες της Delta Electronics, μπορεί να συνεργαστεί με οποιοδήποτε δέκτη, υποστηρίζει τα ίδια πρωτόκολλα επικοινωνίας.

Οι δορυφορικοί δέκτες

Οι δέκτες που συνοδεύουν τον πολυδιακόπτη, όπως προαναφέραμε, είναι πολύ απλοί στη ρύθμισή τους όσον αφορά το Unicable σύστημα. Από εκεί και πέρα, λειτουργούν σαν κοινοί δορυφορικοί δέκτες με απλά και πρακτικά μενού. Εύκολη αναζήτηση προγραμμάτων (εικόνα 7), αρκετές (12) λίστες αγαπημένων (εικόνα 8), δυνατότητα αναβάθμισης της βάσης δεδομένων από άλλο δέκτη μέσω RS-232 (εικόνα 9) και EPG (εικόνα 10), είναι μερικές από τις δυνατότητές τους. Υποστηρίζει DiSEqC 1/0/1.1/1.2/USALS, ενώ στον τομέα της αποκρυπτογράφησης, ο δέκτης είναι εξοπλισμένος με 2 Common Interface.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • DEVOLO Magic 1 LAN Single Adaptor

  DEVOLO Magic 1 LAN Single Adaptor

  Απλός και απίστευτα αποδοτικός, ο προσαρμογέας Powerline Devolo Magic 1 LAN προσφέρει αξιόπιστο Internet με ταχύτητες έως και 1200 Mbps σε όλο το σπίτι, μέσω της ηλεκτρικής καλωδίωσης. Με μεγάλη ε...
 • MELICONI STAND 600

  MELICONI STAND 600

  Η επιδαπέδια βάση Meliconi STAND 600 είναι ιδανική για τηλεοράσεις 50 - 82" με VESA 200 - 300 - 400 - 600 και προσφέρει οριζόντια περιστροφή και κάθετη κλίση. Η κομψή γυάλινη βάση της Meliconi STA...
 • TRIAX Cast

  TRIAX Cast

  Η καλύτερη ψυχαγωγία που μπορείτε να προσφέρετε στους καλεσμένους σας είναι η ψυχαγωγία που φέρνουν οι ίδιοι από το σπίτι τους. Με τη σημερινή έκρηξη της ζήτησης για υπηρεσίες streaming, μια απλή,...
 • NEDIS ANIR1504BK700

  NEDIS ANIR1504BK700

  Η NEDIS ANIR1504BK700 είναι μια εσωτερική κεραία με συμπαγή και μοντέρνο σχεδιασμό, ώστε να απολαμβάνετε σταθερή σύνδεση και εικόνα υψηλής ποιότητας. Λαμβάνει σήματα από πύργους μετάδοσης σε ακτίν...
 • PROMAX RANGER Neo+

  PROMAX RANGER Neo+

  Προηγμένος αναλυτής σήματος για ειδικούς εγκαταστάτες που περιλαμβάνει webControl (απομακρυσμένο έλεγχο), Merogram, Spectrogram, προαιρετικές δυνατότητες οπτικών ινών και GPS, διάρκεια ζωής μπαταρ...
 • TP-Link VIGI NVR1008H-8MP

  TP-Link VIGI NVR1008H-8MP

  Η TP-Link παρουσιάζει το VIGI NVR1008H, ένα νέο σύστημα καταγραφής video καμερών ασφαλείας, που επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν την ιδιοκτησία τους από απόσταση. Το σύστημα διαθέτει ευκρί...
 • IKUSI JSBA-103-C48

  IKUSI JSBA-103-C48

  Το σετ έρχεται στην έκδοση για το κανάλι 48 που εφαρμόζεται στη χώρα μας με το δεύτερο ψηφιακό μέρισμα. Δύο πολύ σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, είναι οι εξής: Η στάθ...
 • ICY BOX IB-2914MSCL-C31

  ICY BOX IB-2914MSCL-C31

  Χρησιμοποιήστε το ICY BOX IB-2914MSCL-C31 ως Docking Station και αποκτήστε εύκολη πρόσβαση στον σκληρό δίσκο 2,5"/3,5" SATA ή M.2 NVMe SSD σας, ως εξωτερικό μέσο αποθήκευσης. Απλώς συνδέστε το με ...
 • PROMAX RANGER Neo OP-00x-PS

  PROMAX RANGER Neo OP-00x-PS

  Τα πεδιόμετρα και αναλυτές φάσματος PROMAX της σειράς Ranger Neo+, 2, 3 και 4 μπορούν να αναβαθμιστούν με την προαιρετική επιλογή OP-00X-PS, η οποία επεκτείνει τις δυνατότητές τους με αυτές τις λε...
 • LCL 110

  LCL 110

  Η εταιρεία ΛΥΡΑ ΑΕΒΕ ανακοινώνει την παραλαβή του νέου καλωδίου LCL 110, το οποίο διατίθεται σε τρία διαφορετικά καρούλια, μήκους 250, 500 και 1000 μέτρων. Πρόκειται για καλώδιο δικτύου με σήμανση...
 • TP-Link EAP690E HD

  TP-Link EAP690E HD

  Το TP-Link EAP690E HD είναι ένα τετραπλής ζώνης Wi-Fi 6E Access Point οροφής για ασύρματη δικτύωση υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένο για χρήση σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Με υποστήριξη για το πιο πρόσφ...
 • Τα νέα της Mistral: Κεραίες υψηλής αντοχής

  Τα νέα της Mistral: Κεραίες υψηλής αντοχής

  Στο προηγούμενο άρθρο έγινε αναφορά στις κεραίες δωματίου και στις ελαφρού τύπου κεραίες, όπως είναι οι κεραίες μπαλκονιού, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι αυτές αποτελούν λύσεις ανάγκης όταν δεν ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Ιουνίου 2023

  Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Ιουνίου 2023

  Το νέο τεύχος Ιουνίου 2023 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Headend &...
 • Headend & Multi Channel HDMI Modulators

  Headend & Multi Channel HDMI Modulators

  Η λήψη τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών μέσω ενός κοινού συστήματος διανομής είναι δυνατή με πολλούς τρόπους, που ο καθένας έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ειδικά για τα εν...
 • LEMCO THERON THE-200

  LEMCO THERON THE-200

  Έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα δέκτη που μόλις κυκλοφόρησε δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε αυτό το μήνα. Πρόκειται για τον THERON THE-200, τον πρώτο ελληνικό δορυφορικό δέκτη που διατίθεται στην εγχώ...
 • B-01

  B-01

  Αυτόν τον μήνα δοκιμάσαμε ένα νέο προϊόν οικιακού κινηματογράφου που κυκλοφόρησε πρόσφατα στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για τον B-01, έναν φορητό mini προβολέα που είναι πανεύκολος στη ρύθμιση κα...
 • PROMAX RANGER mini

  PROMAX RANGER mini

  Ένα από τα εμπορικότερα και ποιοτικότερα επαγγελματικά πεδιόμετρα της αγοράς δοκιμάσαμε για αυτό το μήνα στο εργαστήριο της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Πρόκειται για το PROMAX RANGER mini, έναν all-in-on...
ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΙ HD TV

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design