Skip to main content
DIABASTE DWREAN DIG 189
TM 546
SECURITY REPORT 152
satpraxis 2022
now 33 2022

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

15 Μαΐου 2015 17:32

Στο αστυνομικό τμήμα για απολογία δημοσιογράφος της ΕΡΑ Ζακύνθου

Ανακοίνωση ΕΣΠΗΤ

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2022%2F04%2Fd9797bea798db49d6543f6e46f299075 XL

Κλήση σε απο­λο­γία στο αστυ­νο­μικό τμήμα Ζακύν­θου δέχθηκε από αστυ­νο­μι­κούς ο δημο­σιο­γρά­φος και μέλος της ΕΣΠΗΤ, Πέτρος Πομώνης, ο οποίος βρι­σκό­ταν με συνα­δέλ­φους του στις εγκα­τα­στά­σεις της ΕΡΑ Ζακύν­θου, όπως άλλω­στε σχε­δόν καθη­με­ρινά, εδώ και 23 μήνες που κρατά ο αγώ­νας των απο­λυ­μέ­νων της ΕΡΤ.Κλήση σε απο­λο­γία στο αστυ­νο­μικό τμήμα Ζακύν­θου δέχθηκε από αστυ­νο­μι­κούς ο δημο­σιο­γρά­φος και μέλος της ΕΣΠΗΤ, Πέτρος Πομώνης, ο οποίος βρι­σκό­ταν με συνα­δέλ­φους του στις εγκα­τα­στά­σεις της ΕΡΑ Ζακύν­θου, όπως άλλω­στε σχε­δόν καθη­με­ρινά, εδώ και 23 μήνες που κρατά ο αγώ­νας των απο­λυ­μέ­νων της ΕΡΤ. Η τρο­μο­κρα­τική αυτή ενέρ­γεια των αστυ­νο­μι­κών αρχών ήταν απο­τέ­λε­σμα της απα­ρά­δε­κτης εισαγ­γε­λι­κής προ­κα­ταρ­κτι­κής έρευ­νας για «τέλεση αξιό­ποι­νων πρά­ξεων», μετά από καταγ­γε­λία της διοί­κη­σης της ΝΕΡΙΤ, η οποία κατέ­θεσε μήνυση για «παρά­νομη είσοδο και παρα­μονή σε χώρο εργα­σίας»! Δηλαδή, κατη­γο­ρού­νται οι αγω­νι­ζό­με­νοι της ΕΡΤ ότι «παρά­νομα» εισήλ­θαν στο χώρο όπου επί χρό­νια εργά­ζο­νταν, μέχρι που η συγκυ­βέρ­νηση Σαμαρά Βενι­ζέ­λου έριξε «μαύρο» και απέ­λυσε εν μία νυκτί 2500 εργα­ζό­με­νους. Πρόκειται για ένα ανη­συ­χη­τικό κρού­σμα αυταρ­χι­σμού το οποίο ωστόσο δεν πρό­κει­ται να τρο­μο­κρα­τή­σει τους αγω­νι­ζό­με­νους της ΕΡΤ, ειδικά στα περι­φε­ρειακά ραδιό­φωνα, για τα οποία το τοπίο παρα­μέ­νει θολό καθώς ο πρό­σφατα ψηφι­σμέ­νος νόμος αφή­νει ανοι­κτό το παρά­θυρο για κάθε ενδε­χό­μενο, ακόμη και κάποιοι περι­φε­ρεια­κοί σταθ­μοί να μη λει­τουρ­γή­σουν. Είναι δε προ­κλη­τικό η διοί­κηση της ΝΕΡΙΤ να ζητά τη δίωξη αγω­νι­ζό­με­νων εργα­ζό­με­νων, στο «παρά πέντε» της απο­πο­μπής της από το μνη­μο­νιακό πόστο της και γεί­ρο­νται τερά­στια ερω­τή­ματα για την στάση της αστυ­νο­μίας και τις ευθύ­νες των πολι­τι­κών προϊ­στα­μέ­νων της, γι’ αυτή την ενέρ­γεια. Παράλληλα, επι­ση­μαί­νουμε τη χρο­νική σύμ­πτωση αυτού του περι­στα­τι­κού με τον διο­ρι­σμό νέας διοί­κη­σης στην ΕΡΤ με δια­δι­κα­σίες που προ­κα­λούν έντο­νες ενστά­σεις από τους εργα­ζό­με­νους στον χώρο των ΜΜΕ και όλους τους πολί­τες, ειδικά με την τοπο­θέ­τηση του διευ­θύ­νο­ντος συμ­βού­λου που κατά κανένα τρόπο δεν σημα­το­δο­τεί ένα νέο ξεκί­νημα, αλλά αντι­θέ­τως μας οδη­γεί στο παρελ­θόν της αδια­φά­νειας και του κυβερ­νη­τι­κού ενα­γκα­λι­σμού.

Η ΕΣΠΗΤ συμπα­ρα­στέ­κε­ται στο συνά­δελφο και στον αγώνα που κάνουν όλοι οι εργα­ζό­με­νοι στους περι­φε­ρεια­κούς σταθ­μούς με αίτημα την επα­να­λει­τουρ­γία τους και την πλήρη απο­κα­τά­σταση όλων των απο­λυ­μέ­νων.

Το ΔΣ της ΕΣΠΗΤ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

Amiko MIRA X-4200
Ο Amiko MiraX HiS-4200 είναι ένας κορυφαίος Linux 4K UHD media streamer, που σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας προγράμματα σε 4K UHD. Αυτός ο media streamer υποστηρίζει μεταξύ άλλων τ...
KAL KL-60
Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή του νέου τηλεχειριστηρίου KL-60. Πρόκειται για ένα προγραμματιζόμενο τηλεχειριστήριο 4:1, το οποίο προγραμματίζεται μέσω μονάδας υπέρυθρων από τ...
Promax ATLaS NG
Η Promax έχει δημιουργήσει μία σειρά εκπαιδευτικών video για τον κορυφαίο αναλυτή φάσματος ATLaS NG. Στα συγκεκριμένα video, περιγράφονται όλες οι λειτουργίες του αναλυτή, καθώς και ο τρόπος που δ...
SatLink COL5141A
Ο κωδικοποιητής COL5141A 4 σε 1 της SatLink είναι μια επαγγελματική συσκευή κωδικοποίησης και πολυπλεξίας ήχου και video με ισχυρή λειτουργικότητα. Διαθέτει διεπαφές εισόδου 4 καναλιών CVBS video ...
AVM FRITZ!DECT 350
Προσαρμόστε το FRITZ!DECT 350 σε πόρτες ή παράθυρα και αμέσως θα ανιχνεύσει αν είναι ανοικτά ή κλειστά. Αποτελώντας έναυσμα για την επακόλουθη λειτουργία προϊόντων FRITZ!DECT και συμβατών συσκευών...
KAL K-320
Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή του K-320, ενός ασύρματου ανιχνευτή κίνησης υποδοχής με εμβέλεια ανίχνευσης κίνησης 3 έως 7 μέτρων και γωνία κάλυψης 100°. Είναι ιδανικός για τη...
Τα νέα της Mistral – Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση: Ενισχυτής κεραίας 2U30
Συνεχίζοντας την περιγραφή των προϊόντων της Mistral, θα γίνει περιγραφή των ενισχυτών κεραίας. Οι ενισχυτές κεραίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1) Οι ενισχυτές με ακροδέκτες χωρίς θωράκιση, ...
Tesla XT850
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου Tesla MediaBox XT850. Πρόκειται για ένα Android TV Box που είναι ταυτόχρονα και DVB-T2 HEVC (H.265) δέκτης, συμβατός με το νέο πρότυπο επίγεια...
SatLink ST-6502
Η εταιρεία Tronix ανακοινώνει την παραλαβή του νέου modulator ST-6502 της SatLink. Πρόκειται για έναν διαμορφωτή ενός καναλιού σε mini μέγεθος, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για οικιακή ψυχαγωγία, ξενο...
Fracarro UX-WB LTE
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου LNB της οικογένειας UX της ιταλικής Fracarro. Πρόκειται για το UX-WB LTE, ένα wideband LNB με 2 ξεχωριστές εξόδους, που η μία μεταφέρει όλα τα...
AVM Geofencing
Η τελευταία ενημέρωση του FRITZ!App Smart Home προσθέτει μια λειτουργία που ζητείται συχνά: Το geofencing. Σας επιτρέπει να εκτελείτε ενέργειες στο έξυπνο σπίτι σας όταν εισέρχεστε ή εξέρχεστε από...
Amiko A11 Link
Αναζητείτε έναν προηγμένο τρόπο για να απολαύσετε το αγαπημένο σας περιεχόμενο, είτε πρόκειται για ζωντανή τηλεόραση, είτε για ταινίες ή ραδιόφωνο; Μην ψάχνετε άλλο! Το Amiko A11 Link 4K TV Stick ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Ιουλίου 2024
Κυκλοφορεί το νέο τεύχος Ιουλίου 2024 του περιοδικού "Ψηφιακή Τηλεόραση" μαζί με το "Security Report" Το νέο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδ...
Διανομή σήματος HDMI στο σπίτι
Για τη θέαση τηλεοπτικών προγραμμάτων υψηλής ανάλυσης μέσω ενός δέκτη, IPTV Box, αποκωδικοποιητή συνδρομητικής πλατφόρμας ή οποιασδήποτε άλλης εξωτερικής πηγής, απαιτείται μόνο η σύνδεσή τους στην...
CRETA ELECTRONIX 2024
Μετά την τεράστια επιτυχία των κλαδικών εκθέσεων Salonica Electronix 2023 και Athens Electronix 2024, που πραγματοποιήθηκαν για τρίτη φορά σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, αντίστοιχα, και έσπασαν κάθε ρε...
Fracarro D-Matrix 4S FTA
Την πιο πρόσφατη μονάδα της οικογένειας των Headend της ιταλικής Fracarro, δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για το D-Matrix 4S FTA, ένα Compact Headend που έρχε...
Amiko MIRA X-4200
Ένα νέο μοντέλο της σειράς OTT της Amiko δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για το MIRA X-4200, ένα Set-Top Box που βασίζεται σε λειτουργικό σύστημα Linux και προ...
Sat & Zap, Ιούλιος 2024
Αρκετά νέα κανάλια στις 28 ανατολικά, ενώ και πάλι το Ιράν εμφανίζεται με νέα κανάλια εξωτερικού, μη εγκεκριμένα φυσικά από το θεοκρατικό καθεστώς… Al Mayadeen HD Hot Bird 13G – 13 East 11....